Moerdijkse Bode 09-03-2016

download Moerdijkse Bode 09-03-2016

of 24

 • date post

  26-Jul-2016
 • Category

  Documents

 • view

  220
 • download

  2

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Moerdijkse Bode 09-03-2016

 • W E E K B L A D

  W E E K B L A D

  t h u i s i n d e r e g i o

  M I D D E L B U R G S E & V E E R S E

  M O E R D I J K S E

  thuIS In DE REgIO

  W E E K B L A D

  W E E K B L A D

  t h u i s i n d e r e g i o

  M I D D E L B U R G S E & V E E R S E

  OplagE MOERDIJK 17.200tOtalE OplagE: 480.000

  Lees op pagina 5 Lees op pagina 3

  @moerdijkseBode

  /moerdijksebode

  www.internetbode.nl

  9 MAART 2016WEEK 10

  FIJNAART - Op 12 maart verschijnt het boek Reis naar de Oorsprong van Linda van den Boogert uit Fijnaart. In het boek gaan twee vriendinnen op reis naar Mexi-co en trekken langs de runes van de Ma-yas. Maar de twee hebben niet hetzelfde plan. De een gaat voor de herkenning van haar oude omgeving, voor haar familie en de spullen die ze zo goed kent uit haar jeugd. De ander wil via een gechanneld reisschema wachterhalen wat de Mayas aan boodschappen in de gesteenten van de oude piramides hebben achtergelaten over het ontstaan van intelligente levens-vormen op aarde. De dames belanden in een wereld van miscommunicatie.

  Nieuw boek van Lin-da van den Boogaart

  ZEVENBERGEN - In het artikel Provincie keurt zwemplas goed in de Moerdijkse Bode van vorige week werd melding ge-maakt van het feit dat zwemliefhebbers deze zomer weer terecht kunnen in de Plas op de Markeplaat in Zevenbergen. De locatie is op de lijst met goedgekeurde zwemplassen geplaatst waar in de peri-ode van 1 mei tot 1 oktober gezwommen kan worden. Op zich is dat juist, ware het niet dat het hier een private zwemplas van de vereniging Mens en Natuur betreft. Indien mensen hier gebruik van willen maken moeten zij wel lid zijn van onze ver-eniging, laat bestuurslid Frans Tielen van Mens en Natuur weten.

  Zwemplas alleen bestemd voor leden

  MOERDIJK - In september 2017 wordt gestart met de aanleg van glasvezel in het buitengebied van de gemeente Moerdijk. Eind 2018 moeten alle wo-ningen en bedrijven in het buitenge-bied de beschikking kunnen hebben over een glasvezelverbinding.

  DOOR VERA DE GEUS

  Het Breedbandfonds Brabant wil een ver-snelde uitrol van glasvezel in de buiten-gebieden van Noord-Brabant bij 35.000 woningen en bedrijven die geen coaxver-binding hebben. Het glasvezelnetwerk wordt in twee fases gerealiseerd. Dit jaar

  is eerst de omgeving van Eindhoven, Oss en Den Bosch aan de beurt. Daarna wordt het project uitgerold over West-Brabant.

  VoorbereidingenMabib-directeur Pieter van Grunsven geeft aan dat er nu wordt gewerkt aan de voor-bereidingen: Wij zetten alles op alles om september 2017 en zo mogelijk eerder te starten met de aanleg in West-Brabant. Als alles volgens planning verloopt zijn de buitengebieden van Moerdijk, Etten-Leur, Zundert, Rucphen, Halderberge, Breda, Roosendaal, Bergen op Zoom, Steenber-gen en Woensdrecht eind 2018 voorzien van een glasvezelnetwerk.

  Buitengebied eind 2017 aan de beurt voor glasvezel

  In september 2017 wordt gestart met de aanleg van glasvezel in het buitengebied. ARCHIEFFOTO

  Wethouder geeft startsein voor Doe Effe Normaal

  ZEVENBERGEN - De fusie tussen de wo-ningcorporaties Brabantse Waard, Bernar-dus Wonen en Woningstichting Dinteloord is een feit. De drie corporaties hebben hun handtekening gezet onder het besluit. De fusie van de drie woningcorporaties werd een jaar geleden opgestart. Er ontstaat nu een middelgrote woningcorporatie met zon 9.000 woningen in 18 (dorps)kernen in de gemeenten Moerdijk, Halderberge en Steenbergen. De corporatie staat onder leiding van directeur-bestuurder Ruud van den Boom. Hoewel de fusie nu officieel beklonken is, zal pas halverwege 2016 gewerkt worden onder de nieuwe naam: Woonkwartier.

  Corporaties fuseren tot Woonkwartier

  DOOR PETER HOUTEPEN

  De mededeling van Buisingh was opval-lend omdat het bedrijf donderdagochtend niet wilde reageren op het bericht dat in

  diverse media verscheen dat twee werk-nemers ontslag was aangezegd. Wendel Broere, perswoordvoerder bij Shell Ne-derland, wilde het bericht niet bevestigen noch ontkennen. Over personele zaken geven wij geen commentaar, zei hij des-gevraagd.

  FNVVrijwel tegelijkertijd bevestigde Ron Sin-nige, persvoorlichter bij vakbond FNV met onder andere Shell in zijn portefeuille, dat acht werknemers naar aanleiding van de uitstoot van het giftige ethyleenoxide een sanctie opgelegd hadden gekregen waarbij

  in twee gevallen sprake zou zijn van ont-slag. Bij dat laatste zou het gaan om per-soneelsleden die in 2014 ook al betrokken waren bij een ander incident dat zich bij Shell Moerdijk voordeed.

  Geen gevaarEen dag eerder was het bericht naar buiten gekomen dat de uitstoot van ethyleenoxide door Shell Moerdijk geen gevaar heeft op-geleverd voor de volksgezondheid. Het was de conclusie uit een onderzoek dat de GGD in samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) had uitgevoerd in opdracht van de provincie Noord-Brabant en de gemeente Moerdijk.

  AfsluiterDe 27,7 ton ethyleenoxide kwam in de lucht terecht doordat per ongeluk een afsluiter open was blijven staan. Omdat ethyleenoxide een giftige stof is, was

  het van belang de gezondheidsrisicos te onderzoeken voor de werknemers van de omliggende bedrijven van Shell en voor de bewoners op afstand.

  RisicosBij het onderzoek zijn de aard van de stof, de ontsnapte hoeveelheid, de duur van de emissie en de (wijze van) verspreiding met elkaar in verband gebracht. Op basis hiervan zijn er geen direct acute risicos geweest voor de bevolking en werknemers van omliggende bedrijven. Ook op de langere termijn, waarbij vooral gekeken is naar het extra risico op het ontstaan van kanker als gevolg van de in de tijd vrijge-komen ethyleenoxide, zijn er voor de be-volking en werknemers van omliggende bedrijven geen extra risicos te verwach-ten, zo concludeert de GGD. Meer over de informatieavond in De Niervaert op pagina 3 van deze Bode.

  Gaslek Shell kost twee werknemers de kopLeiding leg sanct ies op na ui t u i ts toot van ethyleenoxide

  KLUNDERT/MOERDIJK - Naar aanleiding van het incident bij Shell Moer-dijk, waarbij tussen 21 november 2015 en 27 januari van dit jaar 27,7 ton van het giftige ethyleenoxide in de lucht terecht is gekomen, zijn twee werknemers ontslagen. Dat heeft General Manager Paul Buisingh beves-tigd tijdens een informatieavond voor omwonenden van het bedrijf in De Niervaert in Klundert. De informatieavond werd donderdag gehouden.

  Een regio jeugdorkest voor een dagConcert door kinderen voor ouders en andere famil ie

  KLUNDERT - Fanfares en harmonien hebben het tegenwoordig moeilijk om jeugd te interesseren voor hun muziek. Muziekvereniging Determinato uit Klundert heeft daar jaren geleden al iets op gevonden. Ze richtten de Muziekfabriek, de Muziekspeeltuin, de Detokids en de Detomaatjes op zodat er steeds voldoende aanvoer was voor het echte werk. Zaterdag had het bestuur weer iets nieuws verzonnen: de hele dag muzieklessen voor alle jeugd uit de regio. Na onder leiding van Ivo Kouwenhoven urenlang geoefend te hebben gaven de 78 kinderen een concert voor hun ouders en andere familie. We hebben in een dag tijd een regio jeugdorkest geformeerd, jubelde Anjo van Tilborgh van Determinato. FOTO TIES STEEHOUWER

  Gemeente Moerdijkscherpt evenementenbeleid aan

  Komt u ook naar onze inspiratie avond noorwegen

  op donderdag 17 maart a.s. Kijk op www.soMBrero.nL

  Fenkelstraat 1 Oudenbosch

  Tel. 0165-333333

  Noordhaven 102 Zevenbergen Tel. 0168-323489Facebook: Nagelkerke Zevenbergen

  PAAS SHOW BIJ ONS MMMMPaas koffie broodjeamandelspijs en rozijnen en banaan mmmm Voor maar 1,00 aPPelflaPPen 4 halen 3 betalen met de voucher

  Eerste hulp bij solliciteren?

  Maak gratis een professioneel CV op

  www.brabantwerkt.nl

 • 0165-502470vanburikparket.nl

  Van

  PARKETBurik

  Gratis haal- en brengservice

  bij een reparatie

  Voor klanten uit degemeente Moerdijk

  St. Janstraat 52Hoeven

  0165 32 60 72www.carlveeketweewielers.nl

  P5 LIJSTENMAKERIJ

  P5Voor al uw inlijstingen

  Noordlangeweg 12, Fijnaart

  (zijstraat v. Zwingelspaansedijk)

  Open:Do- en Vrijdag: 10.00-17.00 uurZaterdag: 10.00-16.00 uurOverige dagen na tel. afspraak

  Tel: 0168 471041www.lijstenmakerij-p5.nl

  GevelreinigingJan van Mierlo

  Oude voegen uithakken, hogedruk-reiniging,impregneren, zandstralen, reparatie-metselwerk, enz...

  www.gevelreinigingjanvanmierlo.nlVoor frisse en stralende gevels!

  Tel.: 0162-429915 of 06-25095552Tel.: 0162-429915 of 06-25095552

  Nieuwe website!

  Welzijn. Zorg. Wonen. Comfort.

  Mauritshof opent haar deuren.De Mauritshof in Klundert is in aanbouw. Dit prachtige gebouw bevat naast appartementen om zelfstandig te wonen, drie woongroepen voor acht bewoners. De woongroepen bestaan uit eenpersoons appartementen met een grote gezamenlijke huiskamer en zijn bestemd voor mensen met een intensieve zorgvraag, zoals dementie.Wilt u wonen in een mooie omgeving met uitstekende zorg en begeleiding? Wellicht is de Mauritshof dan wat voor u. Om in aanmerking te komen voor het wonen op een woongroep dient u te beschikken over een WLZ (wet langdurige zorg) indicatie.

  De Mauritshof gaat halverwege het jaar open.

  Veilige woonomgeving in Meer informatie of aanmelden? de wijk De klantenservice helpt u graag! Uitstekende zorg T 0168 - 33 18 26 Excellente service www.surpluszorg.nl

  H e r k e n b a a r, w a r m ,

  h u i s e l i j k , t r o t s o p

  w a a r u v a n d a a n

  k o m t , t r o t s o p w a a r

  u w o o n t .

  Mauritshof17 september 2015

  PG afdelingen:

  3D-visual woonkamer 1

  Mauritshof17 september 2015

  Pluspunt/ontmoetingsruimte:

  3D-visual

  Mauritshof17 september 2015