Moerdijkse Bode 07-01-2015

download Moerdijkse Bode 07-01-2015

of 32

 • date post

  07-Apr-2016
 • Category

  Documents

 • view

  235
 • download

  1

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Moerdijkse Bode 07-01-2015

 • W E E K B L A D

  W E E K B L A D

  t h u i s i n d e r e g i o

  M I D D E L B U R G S E & V E E R S E

  M O E R D I J K S E

  thuIS In DE REgIO

  W E E K B L A D

  W E E K B L A D

  t h u i s i n d e r e g i o

  M I D D E L B U R G S E & V E E R S E

  OplagE MOERDIJK 16.500tOtalE OplagE: 480.000

  Lees op pagina 5 Lees op pagina 3

  @moerdijkseBode

  /moerdijksebode

  www.internetbode.nl

  7 JANUARI 2015WEEK 2

  Gemeente investeert ruim 50.000 euro in verkeersveiligheid

  ZEVENBERGEN - Het college heeft besloten om in de kernen Moerdijk, Zevenbergschen Hoek, Langeweg, Noordhoek, Fijnaart, Willemstad, Helwijk, Klundert, Zevenbergen en Standdaarbuiten een aantal plekken in de openbare ruimte aan te wijzen als informele speelruimte. Met infor-mele speelruimte wordt een ruimte bedoeld die kinderen gebruiken om te spelen, maar waar geen speeltoestel-len staan. Kinderen kunnen er bijvoor-beeld voetballen op een grasveldje of een hut bouwen.

  De gemeente Moerdijk vindt het belangrijk

  dat kinderen dit ongestoord kunnen doen, want voor het welzijn van kinderen is het van belang dat er voldoende speelruimte in hun buurt is. Daarom zijn in elke kern, met uitzondering van Heijningen, plekken aangewezen waar kinderen ongestoord kunnen spelen. Dit zijn plaatsen waar kin-deren nu ook al dikwijls spelen, maar waar nu bijvoorbeeld nog vaak hondenpoep ligt. De aangewezen plekken worden verboden gebieden voor honden. Hiertoe worden verbodsbordjes geplaatst.

  VeiligheidDe informele speelplekken zijn gekozen door te kijken naar hoeveel kinderen er in

  de buurt wonen, maar ook naar het prak-tisch nut en de veiligheid van de locatie. Hierbij is onder andere gekeken naar of de speelplek niet aan een sloot of aan een drukke weg ligt. Alleen In de kern Heijningen is geen ge-schikte plaats gevonden die aan de voor-waarden voldoet. Bij het kiezen van de informele speelplekken is ook gekeken naar de beschikbare ruimte voor honden-bezitters. Aan de losloopgebieden voor honden is niks veranderd. In de brief die omwonenden van de informele speelplek ontvangen, staat een alternatieve plek aangewezen waar hondenbezitters hun honden uit kunnen laten.

  Gemeente wijst Informele speelruimtes aan

  VAN DE REDACTIE

  Centrale themas in het gebiedsplan van Standdaarbuiten zijn het behoud van de RK-kerk en de inrichting van de Markt, de leegstand van de voormalige jongens-school aan de Timberwolfstraat, de toe-komstplannen voor het voormalige school-pand aan de St. Janstraat, het behoud van voorzieningen en het belang van de supermarkt hierbij, verkeer en veiligheid

  en tenslotte de sociale verbindingen en het belang van jeugdactiviteiten

  DraagvlakDe bewonersbijeenkomsten, die werden gehouden in gemeenschapshuis t Sandt, werden druk bezocht en er heerste een positieve sfeer. Dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat er een uitvoeringsagenda ligt, waar een breed draagvlak voor is. De bewoners zien

  het belang van het plan voor de toekomst van hun dorp. Tijdens deze bijeenkomsten met de bewoners van Standdaarbuiten - vier in totaal -, de gemeente Moerdijk, Bernardus Wonen, Stichting Groenhuij-sen, Surplus en de politie is gewerkt aan de totstandkoming van dit leefbaarheids-plan voor het dorp. Inmiddels is ook al een aantal acties opgepakt. Zo is er een werk-groep geformeerd voor het behoud van de RK-kerk en is in juli vorig jaar al besloten om de kerk aan te wijzen als gemeentelijk monument.

  GroepenVoor elke kern binnen de gemeente Moer-

  dijk wordt een gebiedsplan opgesteld met hierin een visie op hoe de leefbaarheid in het dorp gewaarborgd kan worden. Ook wordt een concreet aantal maatregelen opgesteld. Het plan komt tot stand samen met ge-meente, woningcorporaties, Surplus, poli-tie n de bewoners. Elke partij neemt de uitvoering van een aantal maatregelen op zich. De maatregelen worden ook over die groe-pen verdeeld. Met het gebiedsplan voor Standdaarbuiten is het vijfde gebiedsplan gereed. Er liggen inmiddels al plannen voor Fijnaart, Klundert, Langeweg en He-ijningen.

  Gebiedsplan gereed voor StanddaarbuitenTerugkoppeling vindt plaats t i jdens dorpsavond

  STANDDAARBUITEN - Na Klundert, Fijnaart, Langeweg en Heijningen heeft nu ook Standdaarbuiten een gebiedsplan. De terugkoppeling van het gebiedsplan naar het hele dorp vindt plaats op de dorpsavond die gehou-den wordt op 21 januari aanstaande.

  STANDDAARBUITEN - Het college gaat de Stichting Dorpsweek Standdaarbui-ten een vergoeding verstrekken van bijna 1.600 euro als tegemoetkoming voor de meerkosten van stroom en sanitair die tijdens de dorpsfeesten in 2014 zijn ge-maakt. Sinds 2013 zijn de activiteiten van de stichting niet meer geoorloofd op de Markt en is verwezen naar het parkeerter-rein aan de Antoniusstraat. Omdat in 2013 nog geen volledige inrichting beschikbaar was en de termijn voor de dorpsfeesten erg kort was, konden extra kosten worden gedeclareerd bij de gemeente. In 2014 is andermaal een declaratie ingediend. Voor een deel is compensatie verstrekt.

  Compensatie Stichting Dorpsweek

  ZEVENBERGEN - Het college van burge-meester en wethouders in Moerdijk wil de Stichting Kinderboerderij Zevenbergen in 2015 een subsidie verstrekken van 50.651 euro. De Stichting Kinderboerderij zorgt voor de instandhouding van de kinderboer-derij het Milieu Educatief Centrum (MEC). De stichting ontvangt de subsidie van ruim 50.000 euro voor het exploiteren van de kinderboerderij en voor het uitvoeren van educatieve projecten in samenwerking met scholen. In de uitvoeringsovereen-komst zijn de afspraken tussen het bestuur van de kinderboerderij en de gemeente Moerdijk over de inzet van de subsidie vastgelegd.

  Subsidie Stichting Kinderboerderij

  ZEVENBERGEN Een 23-jarige man uit Breda is op nieuwjaarsdag aangehouden, nadat hij een 25-jarige man uit Zevenber-gen met een glas in zijn nek zou hebben gestoken. De twee zijn bekende van elkaar en blijkbaar hebben ze al vaker ruzie ge-had. Het voorval gebeurde in een caf in Zevenbergen waar, na wat duw en trek-werk, een fles kapot werd geslagen op het hoofd van de 23-jarige. Vervolgens stak hij met het glas in de nek van de man. Het slachtoffer is voor behandeling naar het ziekenhuis gegaan en hij heeft aangifte gedaan. De dader ging er na het incident vandoor, maar werd door agenten alsnog gearresteerd in de Brouwerijgang.

  Zevenbergenaar in nek gestoken met glas

  VuurwerkschadeGemeente Moerdijklijkt mee te vallen

  Weense sferen in ZevenbergenRegio Orkest West-Brabant geef t n ieuwjaarsconcerten

  ZEVENBERGEN Aan het begin van het nieuwe jaar gaf het Regio Orkest WestBrabant twee concerten in Theater De Vlakte in Zevenbergen. Zaterdag deed het orkest dat voor mensen van de Zonnebloem en zondag voor de andere muziekliefhebbers. De uitvoeringen deden de naam Wiener Melange eer aan. De volle zalen genoten niet alleen van de muziek, maar ook van de dansen van enkele leden van Tien Koevoet Dance Masters FOTO TIES STEEHOUWER

  Noordhaven 102 Zevenbergen Tel. 0168-323489Facebook: Nagelkerke Zevenbergen

  zachte eierkoeken groot, zacht, gezond nu 5 voor maar 1,70

  slankybrood tip!!!koolhydraatverlagendbrood

  VANDAAGIN DE BODE

  Studie & opleiding

  Welke nieuwe school

  kies jij?Survivaltips

  voor de brugklas

  Lesgeld en schoolkosten

  voortgezet onderwijs

  Leerlingen groep 8 kijken

  uit naar middelbare

  school

  Samenwerking voor betere aansluiting

  mbo op arbeidsmarkt

 • Surplus Welzijn Nieuwsp/a Pastoor van Kessellaan 74761 BH ZevenbergenTelefoon: (0168) 32 33 50infowest@surpluswelzijn.nlwww.surpluswelzijn.nlAlle kinderen sporten mee

  Vrijwilligerswerk is dus belangrijk werk. Behalve dat vrijwilligerswerk zinvol is voor de maatschappij is het ook nog eens leuk om te doen. Het is waardevol om je eigen kennis, deskundigheid en ervaringen in te zetten om anderen te helpen. Daarbij kan vrijwilligerswerk ook een ontdekking voor jezelf worden, door juist eens iets onbekends te gaan doen. Door een hele andere kant uit te denken kun je uitvinden over welke talenten je, nog meer, beschikt. En dat kan een verrijking van je leven zijn.

  Zoals een vrijwilliger zelf verteld: Nooit gedacht dat ik het ontwerpen en naaien van de kostuums voor onze toneelvereniging zo leuk zou vinden! Als de toneelmeester mij geen zetje in deze richting had gegeven, had ik deze ervaring nu niet gehad. Ik had dan nooit de voldoening en het plezier gehad dat ik nu beleef. Als we voor de eerste keer met

  het nieuwe stuk de planken opgaan hoor ik het publiek genieten.

  Ontdekken van verborgen talentenWilt u er ook achter komen waarin u gedreven bent? Bij de vrijwilligerscentrale kunt u samen met een deskundige medewerker kijken naar uw verborgen talenten en een passende vacature vinden. Neem contact op met de vrijwilligerscentrale via:T 0168-323350, E vwc-moerdijk@surpluswelzijn.nl. www.vrijwilligerswerkmoerdijk.nlOf loop binnen bij de inloop spreekuren:Op dinsdag van 9.00 - 11.00 uur bij Surplus welzijn, Pastoor van Kessellaan 7, ZevenbergenOp donderdag van 13.00-15.00 uur bij het gemeentehuis Moerdijk, Pastoor van Kesselaan 15, Zevenbergen.

  Leuk vrijwilligerswerk in MoerdijkZEVENBERGEN - Er zijn veel vrijwilligers in Nederland. En die zijn ook hard nodig, vrijwilligers zijn de smeerolie van de maatschappij. Zonder vrijwilligers zouden veel dingen niet mogelijk zijn.

  Het nieuwe loket van HOOM en de Vrijwilligerscentrale Moerdijk; 1 Loket is een samenwerking van HOOM en de vrijwilligerscentrale. Zo worden de krachten gebundeld en hebben vrijwilligers, verenigingen en organisaties een centraal punt waar ze informatie kunnen verkrijgen over vrijwilligerswerk en vacatures.

  Woonzorgcentrum De Zeven Schakels in Zevenbe