Moerdijkse Bode 02-03-2016

download Moerdijkse Bode 02-03-2016

of 28

 • date post

  26-Jul-2016
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  1

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Moerdijkse Bode 02-03-2016

 • W E E K B L A D

  W E E K B L A D

  t h u i s i n d e r e g i o

  M I D D E L B U R G S E & V E E R S E

  M O E R D I J K S E

  thuIS In DE REgIO

  W E E K B L A D

  W E E K B L A D

  t h u i s i n d e r e g i o

  M I D D E L B U R G S E & V E E R S E

  OplagE MOERDIJK 17.200tOtalE OplagE: 480.000

  Lees op pagina 5 Lees op pagina 3

  @moerdijkseBode

  /moerdijksebode

  www.internetbode.nl

  2 MAART 2016WEEK 9

  Eerste hulp bij solliciteren?

  Maak gratis een professioneel CV op

  www.brabantwerkt.nl

  Wateroverlast nog steeds een heikel punt in Fijnaart

  Schrikkeloma Thea Hoekstra viert tachtigste verjaardag

  DOOR PETER HOUTEPEN

  Begin februari heeft de gemeenteraad in-gestemd met het startdocument voor dit project. Dat besluit is tevens de formele start voor de volgende fase, de zogehe-ten initiatieffase. Hierin wordt door de ontwikkelaar en de gemeente Moerdijk gezamenlijk de maatschappelijk, finan-cile en ruimtelijke haalbaarheid van het woningbouwproject bekeken. Op basis

  van dit onderzoek besluiten beide partijen of zij definitief willen doorgaan met deze ontwikkeling.

  GeografischIs dat het geval, dan hoopt Hazenberg nog voor het eind van dit jaar dan wel begin 2017 aan de slag te kunnen in Zevenberg-schen Hoek. Mensen die in de omgeving wonen of graag terug willen keren naar deze om-

  geving zijn volgens mij heel blij dat er starterswoningen op deze locatie komen, zegt Steven de Wit namens de ontwikke-laar. De kern Zevenbergschen Hoek ligt geografisch ook heel goed ten opzichte van bijvoorbeeld Rotterdam en Roosendaal.

  Volgens mij heeft het gebied ook wel be-hoefte aan starterswoningen. Daarnaast is het ook nog eens de entree van het ge-bied.

  Wethouder Jaap Kamp is blij dat er nu in ieder geval een startdocument getekend is. Jullie streven om toch nog iets or-dentelijks van het gebied te maken heeft zeker bijgedragen aan draagvlak vanuit de gemeenteraad.

  TaartDe ondertekening ging vergezeld van een door de ontwikkelaar meegebracht stuk taart. Hierop was de afbeelding van het spandoek te zien dat sinds enkele maan-den onder de naam t Hoekske op de gevel van de voormalige drankenhandel in Ze-venbergschen Hoek te zien is. En naar aanleiding van die afbeelding zijn we reeds door vijf genteresseerden bena-derd, aldus De Wit.

  Startdocument getekend voor starterswoningenOntwikkelaar hoopt eind di t jaar te kunnen star ten met bouw op Driehoef i jzerstraat in Zevenbergschen Hoek

  ZEVENBERGSCHEN HOEK/ZEVENBERGEN - Wethouder Jaap Kamp en Ste-ven de Wit van ontwikkelaar Hazenberg Bouw B.V. uit Vught hebben op het gemeentehuis in Zevenbergen het startdocument getekend dat moet leiden tot de bouw van tien starterswoningen aan de Driehoefijzerstraat in Zevenbergschen Hoek. Dat is op de plek van de voormalige drankenhandel Van der Made.

  Vijf genteresseerden hebben zich al

  gemeld

  HEIJNINGEN - Vooruitlopend op het verlenen van de officile vergunning, mag verfproducent Chugoku Paints aan de Sluisweg op industrieterrein Dintelmond in Heijningen een nieuwe fabriekshal bouwen. Dat heeft het college van burgemeester en wethou-ders van Moerdijk besloten.

  DOOR PETER HOUTEPEN

  Het Japanse Chugoku Paints bestaat deze zomer honderd jaar en wil vanwege de festiviteiten dan eigenlijk de nieuwe fabriekshal klaar hebben. Een positieve beschikking en een onherroepelijke om-gevingsvergunning duurt te lang om deze

  fabriekshal dan gereed te hebben voor de viering. Wij hebben een pilot lopen met de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant om bedrijven te helpen om sneller aan de slag te kunnen, zegt wethouder Jaap Kamp. Daar zitten echter wel een paar voorwaarden aan.

  CorrectZo mag er de laatste vijf jaar geen sprake zijn geweest van aanschrijvingen. Met an-dere woorden: het bedrijf moet zich correct hebben gedragen op milieugebied. De an-dere voorwaarde is dat er een vergunbare aanvraag moet liggen. Kamp: En aan die twee voorwaarden is door het bedrijf vol-daan, dus wij hebben met Chugoku Paints

  afgesproken dat ze vooruitlopend op het verstrekken van de vergunning aan de slag kunnen. De vergunning wordt dan in een later stadium alsnog verleend.

  Chugoku Paints heeft vestigingen over de hele wereld; in Heijningen staat het hoofd-kantoor van Europa.

  Verfproducent mag bouwen zonder vergunning

  ZEVENBERGEN - Zwemliefhebbers kunnen ook deze zomer weer terecht in de Plas op de Markeplaat aan de Markdijk in Zeven-bergen. De Provincie Noord-Brabant heeft de locatie op de lijst met goedgekeurde zwemplassen gezet waar in de periode van 1 mei tot 1 oktober gezwommen kan wor-den. Het terrein in Zevenbergen is circa 10 hectare groot. In totaal heeft de provincie vijftig zwemplassen goedgekeurd. Twee locaties, waaronder de Asterdplas in Bre-da, zijn van de lijst afgevoerd omdat zij niet meer aan de kwaliteitseisen voldoen. Voor nog eens drie locaties heeft de provincie aangekondigd dat er nader onderzoek no-dig is naar de waterkwaliteit.

  Provincie keurt zwemplas goed

  MOERDIJK - In de bocht van de A59 naar de A16 bij knooppunt Zonzeel ter hoogte van Moerdijk is vrijdagmorgen een tank-wagen met plantaardige voedingsmidde-len gekanteld. Dat gebeurde omstreeks 09.00 uur. Bij het ongeluk in de rijrichting Breda kwam de chauffeur van de vracht-auto bekneld te zitten. Hulpdiensten kwa-men massaal ter plaatse om assistentie te verlenen, waaronder ook een traumaheli-kopter. De brandweer slaagde er ongeveer een uur later in om de bestuurder te bevrij-den. Hij werd met ernstige verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Door het ongeval was het verkeer ter plaatse lange tijd gestremd.

  Vrachtwagen kantelt; chauffeur gewond

  ZEVENBERGEN - De gemeente Moerdijk draagt in 2016 voor een bedrag van bijna 203.000 euro bij aan Veilig Thuis West-Brabant, een advies- en meldpunt waar burgers en professionals terecht kunnen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het bedrag is zon 36.000 euro meer dan vorig jaar. Veilig Thuis heeft in 2015 meer meldingen en adviesvragen ontvangen. Het huidige sub-sidieniveau van 2015 is ontoereikend. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom ingestemd met een voorlopi-ge extra subsidie voor het jaar 2016. We ontkomen er niet aan om extra te betalen, aldus wethouder Eef Schoneveld

  Meer geld in 2016 naar Veilig Thuis

  Publiek luistert geboeid naar talkshowWillemstad Live met mooie mix van gasten en onderwerpen

  WILLEMSTAD - Voor een redelijk gevulde zaal in El Miguel in Willemstad sprak Toine Rongen zondagmiddag met zanger Ruud van den Berg, beter bekend als Huub Hangop, met Ronald Veerman, die zich inzet om voor de ziekte van zoon Jasper genezing te vinden, met Jerry van Hulten van Ons Bad, en oud-inwoner van Willemstad en thans Willem II-voetballer Robert Braber. De talkshow werd een mooie mix van serieuze en luchtige onderwerpen waar het publiek geboeid naar luisterde. FOTO TIES STEEHOUWER

  Uw kostbaarheden zijn goud waard!Uw kostbaarheden zijn goud waard!Uw kostbaarheden zijn goud waard!

  Inkoop Verkoop Veiling Verpanden Beleggen Taxatie

  Kerkhofweg, Zevenbergenelke vrijdag 10.00-13.30 uur

  www.goudwisselkantoor.nl

  Floraplein 2, Steenbergenelke vrijdag 13.30-16.30 uur

  Noordhaven 102 Zevenbergen Tel. 0168-323489Facebook: Nagelkerke Zevenbergen

  amandel paas macrons 6 voor maar 1,95ruwe bolsterstoer lekker meergranen

  nu voor maar 1,25

 • Kijk voor meer inspiratie, informatie en openingstijden op www.janvansundert.nl

  *Vraag naar de voorwaarden in de showroom.Jan van Sundert Lokkerdreef 10, Etten-Leur Tel. (076) 504 8800

  4290,-

  Complete badkamer

  2495,- Incl. fornuis 90 cm, afzuigkap, koelkast en werkblad. Verkrijgbaar in diverse afmetingen en kleuren.* 4140,-

  Complete keuken

  3499,-

  2

  2

  Incl. inductiekookplaat en vaatwasmachine. Verkrijgbaar in diverse afmetingen en kleuren.*

  9742,-

  Moderne hoekkeuken

  7794,-1001 soorten wand- & vloertegels Vloertegels 60x60cm n per m vanaf

  Wandtegels n per m vanaf

  2

  2

  A.S. ZONDAG GEO

  PEND VAN 11:00 T

  OT 17:00

  300 KEUKENS, BADKAMERS & SAUNAS 1001 VLOER- & WANDTEGELS 4500 M2 WINKELPLEZIER!

 • ACTUALITEIT

  PAGINA 3

  Altijd actueel en altijd bij de hand

  ww

  w.i

  nte

  rnetb

  od

  e.n

  l

  VR U EN DR U, WANT LOKAAL NIEUWS MAKEN WE SAMEN

  Bezoek nuwww.internetbode.nl

  voor het nieuws uit uw buurt

  DOOR PETER HOUTEPEN

  De herinrichting van de Voorstraat houdt concreet in dat er nieuwe bestrating komt, ook op de kruispunten met de Kadedijk en de Kerkring. Tevens wordt er een pleintje in het midden van de straat gerealiseerd, het openbaar groen vernieuwd en met de herinrichting ook meteen werkzaamheden uitgevoerd aan het riool om de afwatering te verbeteren. En dat laatste is natuurlijk geen overbodige luxe in verband met de al jaren bestaande waterproblematiek in Fijnaart, zegt wethouder Thomas Zwiers.

  AanbestedingsprocedureIn september vorig jaar werd het defi ni-tieve ontwerp van het plan gepresenteerd tijdens een inloopavond in de Fendertshof.

  In de afgelopen maanden is gewerkt aan de voorbereidingen om daadwerkelijk te kunnen starten.We zijn nu bezig met de aanbestedings-procedure, vervolgt Zwiers.

  Bedoeling is om in april een aannemer te selecteren die de werkzaamheden gaat uitvoeren. Op dat moment wordt ook bekend hoe de exacte planning van de werkzaamheden er uit zal zien en waar inwoners terecht kun-nen met specifi eke vragen. De planning is om de herinrichting in mei van start te laten gaan en uiterlijk op