Modelschool 2014 Waarom Hoe Resultaten Vragen.

of 15 /15

Embed Size (px)

Transcript of Modelschool 2014 Waarom Hoe Resultaten Vragen.

Page 1: Modelschool 2014 Waarom Hoe Resultaten Vragen.
Page 2: Modelschool 2014 Waarom Hoe Resultaten Vragen.

Modelschool 2014

WaaromHoe ResultatenVragen

Page 3: Modelschool 2014 Waarom Hoe Resultaten Vragen.

Jan Jongeneelen, Projectleider Modelschool

KRIMP

Terugloop brugklassersInstroom 2007 87Instroom 2008 65Instroom 2009 55Instroom 2010 54

Page 4: Modelschool 2014 Waarom Hoe Resultaten Vragen.

Modelschool 2014

Doelen Modelschool Efficiënter organiseren

Inzet onderwijsassistenten (OA) Invoeren digitaal onderwijs

Groei van 276 naar 400 leerlingen

Condities behoud kwaliteit tevredenheid leerlingen en ouders zonder lastenverzwaring personeel

Page 5: Modelschool 2014 Waarom Hoe Resultaten Vragen.

Modelschool 2014

Keuzes Smallere schoolleiding Invoeren domeinleren in onderwijsteams

(basis, kader en mavo)

Page 7: Modelschool 2014 Waarom Hoe Resultaten Vragen.

Van klassen naar groepen

Bv 2 klassen van elk 20 leerlingen

Begeleiding in plaats van 2 docenten naar 1 docent en 1 onderwijsassistent

Of klas 1 en klas 2 elk 15 leerlingen samen met een docent

Bij krimp komt de tijd dat klassen samen groepen moeten worden

Page 8: Modelschool 2014 Waarom Hoe Resultaten Vragen.

Modelschool 2014

Spelregels zij essentieel Domeinleren :

Groepen in plaats van klassen (45-60 leerlingen)

Onderwijsteams (OP en OA) in plaats van docenten (OP)

Blokuren met didactische carrousel (leertaken) Steeds combi instructie- en open leerruimte Op domein steeds onder- of bovenbouw Op domein per blok steeds vakken uit 1

cluster

Page 9: Modelschool 2014 Waarom Hoe Resultaten Vragen.

Modelschool 2014

Page 10: Modelschool 2014 Waarom Hoe Resultaten Vragen.

Modelschool 2014

EN FA

DU

NASK TN WI NE GS AK

BI VZ LO LV EC MA

TE HV

MU CKV

Clusters Modelschool

Diephuis & Van Kasteren BV

MENS & COMMUNICATIE

MENS & MAATSCHAPPIJ

MENS & NATUUR

MENS & TECHNIEK

MENS & CULTUUR

Page 11: Modelschool 2014 Waarom Hoe Resultaten Vragen.

Modelschool 2014

Domein MAVO

Ruimte d

Ruimte a1 Ruimte a2Ruimte b

Ruimte c1 Ruimte c2

Page 12: Modelschool 2014 Waarom Hoe Resultaten Vragen.

Modelschool 2014

ResultatenDoelen waren:

Efficiënter organiserenDoel was 15% minder OP en 20-25% meer OA.• Team bestaat dit jaar uit 25 fte OP en 13 fte OA. • Domeinleren maakt bij krimp aanpassing aan kleinere groepen mogelijk.

Groei van de school Doel was terug van 276 in 2010/11 naar 400 leerlingen in 2013/14. • Dit jaar 450 naar verwachting 530 volgend jaar.

Page 13: Modelschool 2014 Waarom Hoe Resultaten Vragen.

Modelschool 2014ResultatenDoelen waren:

Grotere rol ICTInvoer ICT voor minimaal 30% digitale leermiddelen. • Alle brugklassers en 2de klassen hebben nu een tablet/ Ipad. • 90% van de vaktijd wordt een digitale methode gebruikt.

KlanttevredenheidMinstens gelijk of hoger. (VvV) • Tevredenheid ouders was 7,2 en is nu 7,5. • Tevredenheid leerlingen was 6,7 en is nu 7,6 nu in brugklas zelfs 8,1).• Onderzoek onder medewerkers laat tevredenheid zien. Duo gem. 7,6

Kwaliteit• Kwantitatief nog moeilijk hard te maken maar……

Page 14: Modelschool 2014 Waarom Hoe Resultaten Vragen.

Modelschool 2014

Eindrapportage Modelschool

Filmpje Onderwijsteams: in de praktijk op 't [email protected]

Page 15: Modelschool 2014 Waarom Hoe Resultaten Vragen.

Vragen ?

Jan Jongeneelen

New Age Learning [email protected]: 06 51528467