Missiezondag 2011

Click here to load reader

download Missiezondag 2011

of 35

 • date post

  28-Nov-2014
 • Category

  Spiritual

 • view

  1.264
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Teksten en liederen die geprojecteerd werden tijdens de missieviering op Ten Bos (Sint Amanduskerk Erembodegem) De teksten van onze vieringen zijn te vinden op de website: http://www.kerkembodegem.be/tenbos/liturgie/vieringen.html

Transcript of Missiezondag 2011

 • 1. heilige Geest, Nkosi sikeleli en zegen ons, Afrika. haar kinderenGod, zegen Afrika Heer, bescherm uw volk. geprezen is zijn naam. Stop oorlog en rampspoed. Hoor onze smeekbede. Bescherm het: uw volk, God, zegen ons. Jezus, uw volk,
 • 2. Heer, ontferm Je over ons.Christus, ontferm Je over ons. Heer, ontferm Je over ons
 • 3. We lopenin het licht van de HeerSiyahambekukhanyen kwen khos, (4x) Siyahamba, OoooSiyahambekukhanyen kwen khos, Siyahamba, OoooSiyahambekukhanyen kwen khos,
 • 4. Nkembo, nkembo na Yo Nzambe. Nkembo, nkembo na Yo Nzambe. Eer, eer aan U God. Eer, ja eer aan U onze God. Boboto na balamuo nse.Vrede aan goede mensen op aarde. 3. Tofukama, mpe tomoyembela. Laten we Hem aanbidden en met God koos u uit, werk voor Hem met uw lichaam1. Nkembo na Yo Nzambe Mozalisi. liederen eren. mpe na motema mwa yo mobimba, Nkemb, nkembo na Yo Nzambe. Eer aan U God onze Schepper. Nzambe aponi yo. Nkembo, nkembo na En van ganser harte, want Eer, ja eer aan U onze God. Yo Nzambe. God koos u uit. Eer, ja eer aan U onze God. 4. Nkembw Elimu Santu Masantisi 2. Nkembo na Yo Yezu Mobikisi. Eer aan God de Geest die ons heiligt. Eer aan U Jezus onze Verlosser. Nkembo, nkembo na Yo Nzambe. Eer, ja eer aan U onze God.
 • 5. Geloofsbelevenis p. Ik geloof in God die met mensen op weg gaat, die van mensen houdt,die mensen aan mensen toevertrouwt, die ons Jezus heeft gezonden.
 • 6. a. Ik geloof in de verrezen Christus. Naar zijn voorbeeldwillen wij voor elkaar dienstbaar zijn. Ik geloof in zijn droom om mensen gelukkig te maken in een wereld van vriendschap, van recht en van gerechtigheid.
 • 7. p. Ik geloof in de Geestdie ons tot verbondenheid oproept. Hij schenkt ons aan elkaar als licht en hoop, als brood en wijn, als dank en vergeving.
 • 8. a. Hij roept ons samen in de gemeenschap van de Kerk. Hij blijft ons trouw,over de grenzen van de dood heen. Amen.
 • 9. Kumbaya my Lord, Kumbaya
 • 10. Rond de tafel Pr. God, onze Vader,wij willen Jou danken voor al die mensen,die, door de eeuwen heen, Jouw oproep, Jouw roeping hebben gehoord en beantwoord.
 • 11. Al. Wij danken Jou voor al die mannen en vrouwen die op stap zijn gegaan naar een betere wereld, naar de realisatievan Jouw Rijk van vrede en gerechtigheid.
 • 12. Pr. Wij danken Jou voor hendie ons in vreugde en verdriet nabij zijn, voor hen die onbaatzuchtig weten te delen, voor de moedigen, die het nooit opgeven.
 • 13. Al. Wij kijken met bewondering op naar Jezus,omdat Hij ons Jouw droom voorgeleefd heeft, hoe wij met elkaar kunnen omgaan armen kunnen helpen, bedroefden kunnen troosten, voor zieken kunnen zorgen en een hart kunnen hebben voor mensen die nergens meetellen.
 • 14. Pr.Daarom zeggen wij U van harte danken zingen Jou heilig toe, met deze woorden: Gij zijt de heilige, ja de heilige, God gij zijt de waarlijk heilige De allerheiligste, Uw naam is heilig,Ja de engelen met de heiligen en de gelovigen, Laten wij de heilige God met liederen eren.
 • 15. Pr. God, onze Vader, die het vuur van Jouw liefde gelegd hebt in de harten van ons, mensen, hou dit vuur in ons brandend.Zend ons Jouw Geest om te doen wat Jezus deed: om het brood te delen met elkaar. [ RECHTSTAAN ] Op die laatste avond
 • 16. Pr. God, wij danken Jouomdat Je Jezus niet in de steek gelaten hebt, maar Hem nieuw leven gegeven hebt voor altijd.
 • 17. Al. Hij heeft ons geleerd dat niemand een groter liefde heeftdan Hij die zijn leven geeft voor de andere.Moge die boodschap in ons verder groeien.
 • 18. Pr. Zo kan in de verbondenheid van de ene mens met de anderewereldwijd een nieuwe wereld ontstaan van vrede en vriendschap.
 • 19. Al.Door Jezus en met Hem en in Hem moge zo Gods Rijk meer en meer gestalte krijgen,vandaag en alle dagen die komen tot in uw eeuwigheid. Amen.
 • 20. Pr. In Jezus werden wij kinderen van dezelfde Vader, in Jezuszijn wij geroepen tot liefde zonder grenzen. Daarom willen wij Papa Nou zingen verbonden met Hati en alle volkeren over heel de wereld.
 • 21. Kleine lam, lam van God, dat onze zonden wegneemt, Heb medelijden met ons Heb medelijden met onsGeef ons de vrede, geef ons de vrede.
 • 22. Nginesi ponono saseTequin
 • 23. op dinsdag 1 november is er onze Allerheiligenviering met de herdenking van onze overledenen. We nodigen ook dit jaar iedereen uitom in deze viering een foto van een dierbare