Missiezondag 2010

Click here to load reader

 • date post

  05-Dec-2014
 • Category

  Spiritual

 • view

  1.243
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Teksten en liederen die geprojecteerd werden tijdens de missieviering op Ten Bos (Sint Amanduskerk Erembodegem) De teksten van onze vieringen zijn te vinden op de website: http://www.kerkembodegem.be/tenbos/liturgie/vieringen.html

Transcript of Missiezondag 2010

 • 1. missiezondag
 • 2. Amezaliwa
  Jezus is in ons hart geboren
  Laat ons daarom op de trom slaan
  en in onze handen klappen,
  de Heer vereren die onze Redder is.
  Muren doet hij vallen,
  hij is onze verzoening met God.
 • 3.
 • 4. Heer, ontferm Je over ons.
  Christus, ontferm Je over ons.
  Heer, ontferm Je over ons
 • 5. We lopen in het licht van de Heer
  Siyahamb'ekukhanyen' kwenkhos, (4x)
  Siyahamba, Oooo
  Siyahamb'ekukhanyen' kwenkhos,
  Siyahamba, Oooo
  Siyahamb'ekukhanyen' kwenkhos,
 • 6. missiezondag
 • 7. NginesipononosaseTequin
 • 8. missiezondag
 • 9. Geloofsbelevenis
  Pr.
  Ik geloof in God,
  die niet van steen is,
  maar die hart heeft voor mensen.
 • 10. Al.
  Ik geloof in God,
  die ik niet kan zien,
  maar die zichtbaar wordt als ik me liefdevol inzet voor anderen.
 • 11. Pr.
  Ik geloof in God,
  die niet sterk is,
  die lijden en geweld niet kan verhinderen,
  maar die wel wil dat wij
  mensen die lijden ondersteunen,
  dat wij zoeken naar vrede en gerechtigheid.
 • 12. Al.
  Ik geloof in God,
  die mild en ruimhartig is,
  maar streng voor ieder
  die mensen uitsluit, wegstoot
  vanwege huidskleur, afkomst of geslacht.
 • 13. Pr.
  Ik geloof in God die
  ons een eigen verantwoordelijkheid
  heeft gegeven en die wil dat wij deze aarde leefbaar maken.
 • 14. Al.
  Ik geloof in God die mensen
  aanmoedigt om het goede te doen.
  En ik geloof dit alles vanwege Jezus Christus,
  die ons heeft laten zien wat echte liefde is
  en wiens Geest nog altijd onder ons doorwerkt.
 • 15. missiezondag
 • 16. God koos jou uit, werk voor Hem met je lichaamen van ganser harte, want God koos je uit.
  Hoor Gods stem, ginds op de berg Sion.
  Lees in de bijbel hoe Jezus zijn apostelen uitverkoos.
  God koos u uit, werk voor Hem met uw lichaam
  mpe na motemamwayomobimba, Nzambeaponiyo.
  En van ganser harte, want God koos u uit.
  missiezondag
 • 17. missiezondag
 • 18. Pr.
  Heer onze God,
  schepper van hemel en aarde,
  wij danken Jou
  voor alles wat leeft en ademhaalt,
  voor het licht van deze dag,
  voor het geluk en de liefde
  die in ons midden ontstaan;voor mensen die, zoals Jij,
  ons trouw blijven in dagen van lief en leed.
 • 19. Al.
  Wij zeggen Jou dank voor die ene mens,
  Jezus van Nazareth, Jouw Zoon.
  Hij is Jouw evenbeeld
  omdat Hij er is
  voor de minste van de mensen.
  Hij is er ook voor hen
  die het goed hebben in dit leven,
  door hen voor te gaan
  in een leven van dienstbaarheid tot in de dood.
 • 20. Pr.
  Daarom zeggen wij U van harte dank
  en aanbidden U met de woorden:
  Gij zijt de heilige, ja de heilige, God gij zijt de waarlijk heilige
  De allerheiligste, Uw naam is heilig,
  Ja de engelen met de heiligen en de gelovigen,
  Laten wij de heilige God met liederen eren.
 • 21. Pr.
  Roep ons op, Vader,
  om heilig en goed te zijn
  zoals het Jouw wil is geweest
  op de dag dat Jij de mens geschapen hebt;
  dat wij worden zoals Je zelf bent:
  liefde die de wereld schept en draagt
  en die zo rijk is dat zij overstroomt in allen.
 • 22. Al.
  Roep ons op,
  tot gehoorzaamheid en nederigheid;
  doe ons luisteren en maak ons aandachtig
  voor het woord van Jezus Christus,
  die mens geworden is om te dienen,
  en daarom,
  sinds zijn dood, verrijzenis en hemelvaart
  verheerlijkt wordt
  door allen die zijn naam dragen.
 • 23. Pr.
  Roep ons op door Jouw scheppend woord, tot kracht en sterkte, Vader,
  dat wij, zoals Jouw Zoon, een steun kunnen zijn
  voor alle zwakken en eenzamen op onze weg;
  dat wij, gesterkt door zijn woord en brood,
  elkaar kunnen dragen in uren van nood,
  als ons kruis zwaar wordt en wij hulp nodig hebben.
 • 24. Al.
  Roep ons op, Vader,
  tot n gemeenschap
  door deel te hebben aan
  het lichaam en het bloed van Jouw Zoon.
  RECHTSTAAN
 • 25. Pr.
  Roep ons tot gemeenschap met Hem
  in het brood dat Hij dankbaar heeft gebroken.

  In dit heilig teken, herdenken wij Jezus,en roepen we Hem weer in ons midden
 • 26. Al.
  Roepen wij tot Jou, God van liefde,
  dankbaar voor de gemeenschap met Jou,
  met elkaar en met alle mensen
  die ons tot hier hebben geleid;
  die nog met ons meegaan
  in geloof, hoop en liefde,
  of die ons blijven begeleiden
  vanuit Jouw heerlijkheid
  waarheen zij ons zijn voorgegaan.
 • 27. Pr.
  Roep ons op, Vader,
  tot de volle menselijkheid
  van Jouw Zoon Jezus Christus,
  die de zieken geneest,
  de zonden vergeeft,
  de hongerigen spijzigt,
  de kleinen tot zich roept,
  en voor iedereen woorden heeft
  van eeuwig leven;
 • 28. Al.
  die ons zijn Geest zendt
  om de weg vrij te maken
  naar vrede en geluk onder alle mensenwaar ook ter wereld.
  Daarvoor blijven wij Jou danken
  en verheerlijken:
  met en door Christus de Heer,
  vandaag en alle dagen die Je ons geeft.
 • 29. spouyorespekte non ou se pouyorekonet se ou ki rwase pouvolontoufet sou teatankounansyel la PAPA NOUPen nou bezwenchakyouabanoulijodiapadone sa nou foutankou nou padonemoun ki f nou kichoydlivrpititouyoanbatousakapantrav PAPA NOUkomandmankpouvwaspououlwanjakkonplimanspououkounyea poutout tan. PAPA NOU
 • 30. missiezondag
 • 31. Kleine lam, lam van God, dat onze zonden wegneemt,
  Heb medelijden met ons
  Heb medelijden met ons
  Geef ons de vrede, geef ons de vrede.
  missiezondag
 • 32. missiezondag
 • 33. Nkosisikeleli Afrika.
  God, zegen Afrika
  geprezen is zijn naam.
  Hoor onze smeekbede.
  God, zegen ons.
  Kom, Geest, kom, heilige Geest,
  en zegen ons,
  haar kinderen
  Heer, bescherm uw volk.
  Stop oorlog en rampspoed.
  Bescherm het: uw volk,
  Jezus, uw volk, Afrika.
 • 34. op maandag 1 november is er onze Allerheiligenvieringmet de herdenking van onze overledenen. We nodigen ook dit jaar iedereen uit om in deze viering een foto mee te brengen
 • 35. missiezondag