Minispecial zwarte cross

download Minispecial zwarte cross

of 8

 • date post

  01-Apr-2016
 • Category

  Documents

 • view

  221
 • download

  7

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Minispecial zwarte cross

 • * de Gelderlander DINSDAG 22 JULI 2014

  Achterhoek, 45 jaar na Woodstock

  Backcorner Boogiebandheeft groove gevonden

  Droom van Mart en Sem(Moonkings) is echt

  Jawoord na ontmoetingop Zwarte Cross

  PAGINA 3 PAGINA 7

  PAGINA 3

  Alles over het grootste feestvan de Achterhoek, met muziek,stunts, theater en genieten.

  PAGINA 5

  Zwarte Cross 2014

 • 2 EXTRA

  Hoofd-ingang

  VOL!

  zo meugelijk

  nog voller!

  C A M P I N G

  C A M P I N G

  F E S T I VA L -T E R R E I N 3

  F E S T I VA L -T E R R E I N 1

  C RO S S -BA A N

  F E S T I VA L -T E R R E I N

  2

  Kampvuur

  DiscotentHoofdpodium

  Hoofdstunt

  Theatertipi

  Buiten-podium

  Theatertent

  UniversitentT H E AT E R-

  W E I D E

  Mega-tent

  kampeerhotelGrasnapolsky

  Dansvloer

  Blagen-paradijs

  TheBayou

  Kroegenstraat

  RoadHouse

  VIPUnderCover

  ClubBoogaloo

  De Oase

  LeGarage

  LeCarburateur

  Reggae-weide Dampkring

  Brokken-makers-

  area

  Tiroler-tent

  RNR-circus

  Loco-arena

  Bosch-plaat

  Nozem-dome

  RadioBarkas

  Winters-wijkDoetinchem

  Zevenaar

  ZutphenLochem

  Groenlo

  Almelo Enschede

  Lichtenvoorde

  Varsseveld

  N18N319

  N18A18

  A12

  Lichtenvoordderdee

  Zwarte Cross

  ROUTEKAART

  Van donderdag 24 t/m zondag 27 juli gaat de rem eraf bij Lichtenvoorde.

  Meer dan 200 bands en 800 artiestenlaten u horen en zien vergaan. Teveel om hierte vermelden. Voor een actueel en integraaloverzicht van alle theateracts en bandsraadpleeg internet:

  R E N N E R S -K WA RT I E R

  overzicht van alle theateracts en bandsraadpleeg internet:

  www.zwartecross.nl/

  programma/

  Hoofd-ingang

  VOL!

  zznog voller

  !nog volv

  C A M P I N G

  C A M P I N GC A

  KamampvuurKa vuuramp

  Mega-tent

  kampeerhotelGrasnapolsky

  pp

  Tiroroler-ir erol -Tttenttent

  RNR-R-RNRcircusci cu

  donderdag vuurwerkshows:campingterrein 12.00 - 12.10 u.Megatent 18.00 - 18.05 u. met JovinkWalhalla 23.00 - 23.05 u.

  vrijdag - zondag: FMX showBrokkenmakersareavrijdag: - 12.45 - 13.15 u.- 15.30 - 16.00 u.- 19.00 - 19.30 u.zaterdag:- 12.00 - 12.30 u.- 16.00 - 16.30 u.- 19.00 - 19.30 u.zondag:- 13.30 - 14.00 u.- 16.45 - 17.15 u.- 19.00 - 19.30 u.

  vrijdag - zondag:Afstandsbackflip Jackson Strong Festivalterrein 3vrijdag:- 14.15 - 14.30 u.- 20.45 - 21.00 u.zaterdag:- 15.15 - 15.30 u.- 20.45 - 21.00 u.zondag:- 15.00 - 15.15 u.- 20.30 - 20.45 u.

  MainstageGrote vuurwerkshowzondag 22.50 - 23.00 u.

  STUNTS

  BANDS EN THEATER

  vrijdag cross/klasse11.00 u. openingsceremonie 11.35 u. Calimeroklasse 12.05 u. Moto-GP Klasse12.35 u. Bedpeace Klasse 13.05 u. Specialklasse 13.35 u. 85cc Klasse 1e Manche 14.00 u. Roze Cross14.35 u. Zwaargewichtklasse 15.10 u. (baanvlakpauze)15.40 u. Brommerklasse 16.10 u. Superklasse 1e Manche

  zaterdag cross/klasse11.00 u. openingsceremonie 11.35 u. Calimeroklasse 11.55 u. Brommerklasse 12.30 u. Roze Cross13.05 u. Specialklasse 13.40 u. 85cc Klasse 2e Manche14.20 u. Moto-GP Klasse14.55 u. (baanvlakpauze)15.25 u. Bedpeace Klasse 16.00 u. Zwaargewichtklasse 16.40 u. Superklasse 2e Manche

  zondag cross/klasse10.45 u. openingsceremonie11.00 u. Calimeroklasse 11.25 u. Bedpeace Klasse11.50 u. 85cc Klasse 3e Manche12.15 u. Moto-GP Klasse12.45 u. Superklasse 3e Manche13.10 u. Zwaargewichtklasse 13.35 u. Roze Cross14.00 u. Brommerklasse 14.25 u. 85cc Klasse 3e Manche15.10 u. Specialklasse 15.40 u. Best of 201416.05 u. Superklasse 3e Manche

  CROSS

  kermis-attractie

  eten

  rookwaar

  muziektent

  theatertent

  informatie

  stunts

  muziekpodium

  kapper

  rookwaar

  camping

  ehbo

  legenda

  infographic Marcel Kuster | foto Theo Kock | bron Zwarte Cross

 • DE GELDERLANDER DINSDAG 22 JULI 2014 EXTRA 3

  In augustus is het 45 jaar gele-den dat het legendarische pop-festival Woodstock bij hetdorpje Bethel in de staat NewYork werd gehouden. Een mu-ziekfestijn dat zn gelijke daarnaniet meer gekend heeft.Met het uitreiken van roze brille-tjes, bloemenkransjes als hoofdtooien een vignet dat zo in de sixties ge-maakt lijkt te zijn, koketteert deZwarte Cross met de 3 Days ofPeace & Music. Niet zo vreemd,overeenkomsten zijn er te over (al

  is dit de variant Love, Peace & An-gaon). Er is uitstekende popmuziek(dankzij de tributebands zelfs uit dieperiode). Het gebruik van genotmidde-len wordt niet geschuwd (we herinne-ren ons de reuzenjoint die ons de wegwees naar de reggaeweide). En van eenblote borst meer of minder ligt nie-mand op het feestterrein wakker. Ver-der gaat het om een meerdaags festi-val, is kamperen op het terrein moge-lijk en is het terrein na enkele dageneen feest voor liefhebbers van eenmodderbad.

  Verschillen zijn er ook: Woodstock wasniet omheind (en werd zo dus gratistoegankelijk) en had maar n podium.Bestond de organisatie van Woodstockuit idealisten, zo zouden we de herenvan De Feestfabriek (ondanks hun zen-dingsdrang om de Achterhoek op deUnesco-lijst te krijgen als in de werelduniek feestterrein) toch niet willen noe-men.De Zwarte Cross is veel meer dan al-leen een muziekfestival: voor theater

  en alles wat zich op motoren voortbe-weegt kun je ook terecht.Belangrijkste verschil is dat Woodstockondanks de fraaie filmbeelden die hetopleverde logistiek een nachtmerriewas.Voor bezoekers was het eerst nauwe-lijks mogelijk om er op een fatsoenlijkemanier te komen, en na afloop om erweer vanaf te komen. Voorzieningenwaren er nauwelijks. Achteraf is heteen wonder dat er niet meer dan driedoden zijn gevallen op 400.000 bezoe-kers.Nee, dan de Zwarte Cross, met eenheus Grasnapolsky en andere voorzie-ningen, daar komen we niets te kort.Zelfs de gehandicapte medemens kandit jaar voor het eerst een beroep doenop een duwcrew. Want met wielenvastzitten in de modder, dat mag hoog-uit even gebeuren op de crossbaan.Gas dr op!

  door Kay Scholten

  GROOVENIk was in 2011 op zoek naar eenclubje mensen waar ik n keerin de maand gewoon lekker meekon spelen in het oefenhok. Maarhet klikte meteen zo goed metdat clubje dat ik er al snel blazersen een Hammond bij wilde heb-ben. Zo ontstond de BackcornerBoogieband. Bij muziek draait hetom grooven, dat je mekaar niethoeft aan te kijken om elkaar tesnappen. Iedere band is daar naarop zoek.

  HOKJEBij Jovink en de Voederbietelswaren we gebonden aan een be-paalde stijl, het AC/DC-achtige.

  Met de Backcorner Boogiebandzitten we niet in een hokje enkunnen we alle kanten op. Datvind ik mooi, hoewel het voor bui-tenstaanders lastig kan zijn: wespelen zo divers dat ze nog nietweten waar de de Backcorner Boo-gieband precies voor staat. Maardaar houden we geen rekeningmee. Wij gaan van een superhef-tig nummer tot iets van een bossanova.

  DROOMBEZETTINGJe merkt dat we langzamerhandbeter ingespeeld raken. Meestal re-peteren we met een man of zes.Het heeft voor de blazers enbacking vocals soms geen zin omte komen, met hen spelen weeens in de zoveel tijd. Het is niette doen om met zijn twaalven bij

  elkaar te komen. Wel treden we al-tijd met de hele bezetting op. Alswe eenmaal op het podium staan,gebeurt er wat. Het mooie is datiedereen de ruimte laat voor eenander. Zou dat niet gebeuren, danwordt het een bak lawaai. Dit iseen droombezetting. Ik zing nietmeer, heb ik bewust voor geko-zen. Het is een verademing alleenmaar gitaar te hoeven spelen.

  HOBBYVoor ons album Faico Faico ont-vingen we supergoede recensies,maar dat is geen garantie vooreen volle agenda. Het valt nogniet mee om veel op te treden. Ikmerk dat het ook voor anderebandjes een gemartel en gedoe is.Niet dat we ieder weekend willenspelen, hoor. Het is hobby en ie-

  dereen doet dingen ernaast. Maarondanks dat het hobby is, willenwe wel een heel goede band zijn.Ik bedenk alle nummers en zitmeerdere keren per week in mijnoefenhok. Lekker te pingelen.

  PORTOFOONHet is een drukke periode. De op-bouw van de Zwarte Cross, hetfeest zelf, de afbouw. Dan evalue-ren en brainstormen voor vol-gend jaar. En een maand later isMaana Maana in Hummelo.Eerder crosten Gijs (Jolink, me-de-organisator Zwarte Cross enlid van Jovink en de Voederbiet-els) ook nog mee op de ZwarteCross. Dan stonden we echt veeltussen het publiek en voelden wede sfeer. Ik speel op het festivalmet de Backcorner Boogieband,de Motorband en Jovink. Zo loopje met de portofoon over het ter-rein en zo sta je met je gitaar ophet podium. Misschien vreemd,maar zo doen we het altijd. MetJovink treden we sinds kort weervaker op. Maar de Zwarte Crossstaan blijft toch altijd bijzonder.

  MAINSTREAMDe Zwarte Cross is niet stan-daard. We boeken altijd nieuwebandjes waar bezoekers soms nognooit van hebben gehoord. Daarkrijg je vaak de leukste reactiesop. Het is natuurlijk makkelijkerom de bekende namen te boeken.Je moet wel wat mainstream heb-ben, maar ik vind niet dat je datper se moet willen. De kaartver-koop gaat bij ons al van start alser nog geen band bekend is. Wehebben dan ook zoveel meer tebieden dan alleen bandjes.

  Zo loop je met portofoonen zo sta je met je gitaarop het podiumHendrik-Jan Lovink

  De Backcorner Boogieband met in het groen Hendrik Jan Lovink. foto Peter Ligterink

  45 JAAR LATER

  Naast zijn werkzaamheden voor DeZwarte Cross is Hendrik Jan Lovink ookgitarist van de Backcorner Boogieband.

  De Backcorner Boogieband werdin 2011 opgericht door Jo-vink-voorman Hendrik Jan Lovink,die bij De Feestfabriek werkt.

  De 12-koppige formatie heefttwee albums gemaakt: The KottenField Sessions en Faico Faico.

  De band is zaterdag 26 juli te ho-ren op het podium The Roadhou-se van 16.00 tot 17.00 uur.

  3 Days of Peace & Music

  Ton Tijdin