MILITAIRE GESCHIEDENIS 11 D'HISTOIRE MILITAIRE ... MILITAIRE GESCHIEDENIS 11 D'HISTOIRE MILITAIRE...

download MILITAIRE GESCHIEDENIS 11 D'HISTOIRE MILITAIRE ... MILITAIRE GESCHIEDENIS 11 D'HISTOIRE MILITAIRE _____

of 73

 • date post

  07-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  3
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of MILITAIRE GESCHIEDENIS 11 D'HISTOIRE MILITAIRE ... MILITAIRE GESCHIEDENIS 11 D'HISTOIRE MILITAIRE...

 • CENTRUM VOOR CENTRE

  MILITAIRE GESCHIEDENIS 11 D'HISTOIRE MILITAIRE

  _______________ _____________ INVENTARISSEN INVENTAIRES _________________________________________________________________________________

  R.BOIJEN

  Vorser

  INVENTARIS VAN HET ARCHIEFFONDS

  "OOSTENRIJKSE PERIODE, 1713-1795"

  KONINKLIJK LEGERMUSEUM MUSEE ROYAL DE L'ARMEE Jubelpork 3 Parc du Cinquantenaire 3

  B - 1040 Brussel B -1040 Bruxelles

  - 1981 -

  Wettelijk Depot D/1981/935/2

 • INLEIDING De documenten, die in dit fonds bewaard worden, beslaan de korte, maar belangrijke periode, waarin de Zuidelijke Nederlanden behoorden tot het Huis der Habsburgers. De besproken stukken overschrijden echter in sommige gevallen deze periode. De meeste handelen over "Belgen", die dienden in het keizerlijke leger. Vandaar dat hier ook veel gegevens te vinden zijn over de oorlogen gevoerd op het einde van de 17e en het begin van de 18e eeuw. Betreffende de "Belgen" in Oostenrijkse dienst, vindt de zoeker hier een reeks zeer getrouwe kopies van dokumenten, die zich bevinden op het Kriegsarchiv te Wenen. Deze kopies werden aldaar, op aanvraag van het Legermuseum, tussen de jaren 1950-1955, gemaakt.

 • -2- DOOS 1 1. - Gedenkschriften van aartshertog Albert van Saksen-Teschen gouverneurgeneraal in de Oostenrijkse Nederlanden betreffende de periode 1792-1798. 885pp. (Fotokopie). Doos 1bis: 2-6. - Documenten betreffende belegeringen. 2. - Beleg_yan Namen door de franses in 1746. Maurits, graaf van Saksen, can de Staten van Namen (Laken, 13 februari 1746) ondanks het feit dat er enkele bommen in Namen gevallen zijn, belooft de veldheer de stad te sparen. 3-5. - Beleg en inname van Brussel door de Fransen in 1746. 3. Relaas van het einde van de campagne in 1745 en van het beleg van Brussel door de Fransen, geschreven door een anoniem tijdgenoot. Hierin' staan de plaatsen waar de garnizoens gelegerd waren, uittreksels uit diverse ordonnanties en plakkaten. Aan het einde geeft de auteur een korte kroniek van de gebeurtenissen die te Brussel plaatsvonden van 727 tot 1724. Ms. 4. Voorstel gedaan door graaf van Kaunitz-Rittberg, gevolmachtigd minister in de Oostenrijkse Nederlanden, betreffende de overgave van Brussel in 1746. Laken, 20 februari 1746. Hierbij aansluitend de overgave van het Hollands garnizoen in Brussel gedrukt. 20 februari 1746, getekend P. Van der Duyn, commandant van het Hollands garnizoen. Gedrukt. 5. Declaratie van Lodewijk XV van Frankrijk betreffende de rechtbanken in Brussel. Versailles, 12 april 1746, gedrukt. Hierbij aansluitend een nota van ridder Jean Moreau, heer van Sechelle, raadgever van Lodewijk XV, betreffende de ordonnantie en de eedaflegging. Brussel, 6 november 1746. Gedrukt. 6. - Relaas van het beleg van Bergen-op-Zoom (14 juli - 14 september 1747). Manuscript, in het Frans opgesteld, door een anoniem tijdgenoot.

  7-9. - Documenten betreffende veldslagen

  7. Slag te Fontenoy op 11 mei 1745 tussen de Franse legers en de Engels- Hollands-Oostenrijkse coalitie. Notities betreffende gesneuvelden aan geallieerde zijde. 8. Slag te Fontenoy. Brief van de burgemeester van Fontenoy (Fontenoy, 25 september 1854) betreffende een weergevonden kogel. 9. Slag te Rocourt tussen de Franse legers en de Engels-Hollands-Oosterijkse coalitie op 11 oktober 1746. Vertaling van een artikel uit het Oesterreichisches Militarzeitschrift 1833, dl, III, p.157.

 • -3- 10-26. Documenten betreffende troepenlegeringen, troepenbewegingen e.d. 10-12. Overzicht van de kantonnementen van de Britse troepen tussen Diksmuide en Kortrijk en rond Ieper in 1742. 13. Slagorde van het Franse leger onder bevel van Maurits van Saksen op 1 mei 1747. 14. Slagorde van het Oostenrijkse leger rond Doornik in 1792. 15-26. Tabellen betreffende de troepenbewegingen der Franse. en geallieerde tegen in Vlaanderen, 1746 -1748. 27-29. Documenten betreffende Namen (Zie ook 2). 27. Instrukties van graaf van Kaunitz-Rittberg voor de prins van Gavere betreffende zijn aan te nemen houding in de Staten van Namen. Brussel, 22 januari 1746. 28. Bericht van Karel van Lorreinen aan de Staten van Namen, betreffende het militair hospitaal. Brussel, 23 augustus 1793. 29. Decreet van de Staten van Namen met verbod schade can te brengen aan de herstelwerken can de weg van Sart-Hallet te Gilly tot Sombreffe. 17 juni 1787. 30-51. Opeisingen vrijgeleiden ontvangstbewijzen 30. Vrijgeleide voor de bezittingen van de graaf van Rijkel. s. d. 31 . Vrijgeleide voor het dorp Hesselt en afhankelijkheden. Velzeke, 16 juni 1745. 32. Vrijgeleide voor de bezittingen van de graaf van Rijkel. Leuven, 21 februari 1746. 33. Idem. Brussel, 1 maart 1746. 34. Idem. Mechelen, 13 april 1746. 35. Idem. Leuven, 10 juni 1746. 36. Idem. Linter, S juli 1746. 37. Idem. Tongeren, 15 november 1746. 38. Idem. Tongeren, 1 maart 1747. 39. Idem. Tienen, 29 juni 1747. 40-43. Ontvangstbewijzen, 1750 e.v.. 44. Decreet van de Soevereine Raad van Brabant betreffende leveringen van karren, paarden voor het leger. 26 november 1784. 45-50. Opeisingsbriefjes, 1750 e.v. 51 . Opeising van karren voor het vervoer van levensmiddelen, 1793. 52-154. Briefwisseling betreffende militaire toestand en bewegingen 52-96. Kopies van brieven, nota's en rapporten tussen Karel van Lorreinen, Maria-Theresia, Jozef II, prins Kaunitz-Stahremberg. Hieronder ook stukken betreffende de dotatie van de oorlogskas. 1770-1771. 97. Hertog van Arenberg aan prins de Gavere (1744).

 • -4- 98. Crumpipen aan de Grysperre,. (1778). 99. Crumpipen aan de Becker. (1789). 100. Instructies van baron A. van Mylius betreffende het oversteken van de Maas. (1790). 101. Vrijheer Blaise-Colomban Bender aan baron A. van Mylius. (1790). 102. Ch. .Joubert aan baron A. van Mylius. (1790). 103. Graaf Ludwig-Wilhelm Wartensleben aan baron A. van Mylius. (s. d.). 104-145. Graaf Maximiliaan van Baillet de Latour aan baron Antoine van Mylius, commandant van het korps Loudon-Verd (1792). 146-149. Franz-Sebastian-Karel-Joseph de Croix, graaf van Clerfayt aan baron Antoine van Mylius, commandant van het vrijkorps Loudon-Verd (1792). 150. Graaf van Clerfayt aan Konrad-Valentin von Keim (1792). 151-154. Baron Johann-Peter van Beaulieu de Marconnay aan baron A. van Mylius, commandant van het vrijkorps Loudon-Verd (1792). 155-163. - Allerlei 155. Ms. met begin van de titels van Karel van Lorreinen, s. d. 156. Drukwerk betreffende de vrijdom van wacht te Brugge. 1716. 157. Brusselse magistratuur, 1717. 158. Benoeming van J. Ducpétiaux als controleur voor het naleven van het plakkaat betreffende de edelsmeden. Brussel, 16 november 1750. 159. Uittreksel uit het doopregister van Baasrode op naam van Anna-Catharina van Eetvelt, gedoopt in 1763. 160. Patentbrief voor de oprichting van een stichting te Mesen voor oorlogswezen en weduwen. Wenen, 30 augustus 1776 (Fotocopie). 161. Testament van keizer Jozef II, 1781 (Fotocopie). 162. Stuk betreffende het ambacht van chirurgijns en barbiers, op naam van Ignatius de Wandeleer, burger van Brussel. 1782. 163. Vergunning voor het dragen van een wapen. Leuven, 1790 en 1791. DOOS 2 : Diverse ordonnanties (1). 164-177. Ordonnanties met militaire inhoud 164. Ordonnantie van Karel VI van Oostenrijk betreffende de militaire rechtbanken. 15 november 1732 (F). 165. Ordonnantie van keizerin Maria-Theresia waardoor alle vreemde onderofficieren en soldaten uit het land gezet worden. 11 mei 1751, heruitgegeven 9 maart 1781 (N.). 166. Ordonnantie van keizerin Maria-Theresia betreffende de som die men aan officieren en soldaten mag lenen. 7 september 1753, heruitgegeven 24 december 1782 (N). _____________________________________ (1) Tussen haakjes wordt verwezen naar de taal, waarin de ordonnanties opgesteld zijn Nederlands (N), Frans (F), Duits (D).

 • -5- 167. Ordonnantie van keizerin Maria-Theresia betreffende de verlenging van het verbod van wapens te leveren aan de Amerikaanse opstandelingen. 7 april 1777 (F). 168. Bekendmaking van keizerin Maria-Theresia betreffende het lichten van recruten voor de Nationale Regimenten. 11 januari 1779 (N). 169. Declaratie van keizerin Maria-Theresia betreffende militaire huwelijken. 15 april 1779 (F). 170. Bekendmaking van keizer Jozef II betreffende het lichten van recruten voor de Nationale Regimenten. 17 november 1784 (N). 171. Idem. 172. Ordonnantie van keizer Jozef II betreffende de militaire rechtspraak. 3 september 1785 (N). 173. Ordonnantie van keizer Jozef II betreffende militaire leveringen. 5 januari 1786 (N). 174. Ordonnantie van keizer Jozef II betreffende het afschaffen van de intendance, 28 mei 1787. (N). 175. Aanvullend edict bij dit van juli 1738 betreffende een engagement in vreemde legers. 13 december 1791 (F). 176. Declaratie van keizer Leopold II betreffende de aanwezigheid van Fransen. 5 mei 1792 (N). 177. Ordonnantie van Keizer Frans Il betreffende de oorlog met Frankrijk. 17 maart 1794 (N). 178-191. Ordonnanties betreffende deserteurs 178. Ordonnantie van keizer Karel VI betreffende de bestraffing van desertie en het verbod deserteurs te verbergen. 23 september 1719 (F). 179. Ordonnantie van