Milieu catalogus

of 164/164
Duurzaam inkopen en maatschappelijk verantwoord ondernemen Het Groene Boek
 • date post

  18-Feb-2016
 • Category

  Documents

 • view

  251
 • download

  4

Embed Size (px)

description

Milieu catalogus

Transcript of Milieu catalogus

 • Duurzaam inkopen en maatschappelijk verantwoord ondernemen

  Het Groene Boek

  Art nr.: 100012

  Het G

  roene Boek voor duurzaam

  inkopen

  OMSLAG Milieucatalogus.indd 1 04-01-2011 15:35:52

 • Quantore huismerk

  Het Quantore huismerk biedt een compleet assorti-

  ment kantoorartikelen van goede kwaliteit. Inmiddels

  zijn er meer dan 600 Quantore huismerkartikelen,

  uitstekende producten tegen een scherpe prijs. Dat

  weet u natuurlijk al lang. Maar wist u ook dat het

  Quantore huismerk veel duurzame en milieuverant-

  woorde artikelen bevat? Daarom kiest u voor het

  Quantore huismerk.

  Het Quantore huismerk is uw groene alternatief

  Ht groene alternatief

  Milieucatalogus 2011.indd 3 07-12-2010 14:26:57

  Zoek de verschillen

  OPLOSSING: Er is maar n verschil. De prijs. Met Proprint bereik je

  dezelfde hoogwaardige resultaten als met cartridges van een A-merk.

  Proprint is dan ook ht merk voor replacement toner- en inktcartridges.

  Hoge kwaliteit, vriendelijk voor het milieu n scherp geprijsd. Simpelweg

  de beste keuze! Proprint is exclusief verkrijgbaar bij de betere kantoor-

  specialist. Ga voor het dichtstbijzijnde verkooppunt naar www.proprint.nu

  Proprint_advertentie_A4.indd 1 19-11-2010 11:28:03OMSLAG Milieucatalogus.indd 2 04-01-2011 15:36:03

 • iInhoudsopgave

  1

  1 computersuppliespagina 7 t/m 8

  3 kantoormachinespagina 15 t/m 26

  5 papierwarenpagina 33 t/m 58

  7 opbergmiddelenpagina 71 t/m 114

  9 facilitaire productenpagina 139 t/m 150

  2 printersuppliespagina 9 t/m 14

  4 presenterenpagina 27 t/m 32

  6 kantoorartikelenpagina 59 t/m 70

  8 schrijf- entekenartikelenpagina 115 t/m 138

  iindex

  pagina 151

  1_QNT_Milieucat 2010.ps 10-12-2010 10:49 Pagina 1

 • i2

  groener,groenst

  groe

  n,

  Voor u ligt het Groene boek, een overzicht van meer dan (2.500)kantoorproducten met een duurzame of milieuvriendelijkeclaim. Wij zijn ons bewust van onze rol in deze maatschappij enzien hier voor ons een duidelijke taak weggelegd. Door detoenemende aandacht voor maatschappelijk verantwoordondernemen stijgt de vraag naar groene producten. We breidenons groene assortiment daarom steeds verder uit en vergroenenons huidige assortiment waar mogelijk. In dit boek hebben wealles voor u duidelijk op een rij gezet. U leest onze visie opmaatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid.

  Wat is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)?

  Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen gaat uit van hetsamenspel tussen de elementen mens, milieu en economie.Ook wel de drie Ps genoemd: People, Planet en Profit. De essentievan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is dat u, naasteen winstoogmerk, ook aandacht voor het milieu en de mensenom u heen houdt. Op deze wijze bouwt u een duurzaam bestaanop, voor uw bedrijf n uw omgeving. Nu en in de toekomst.

  Duurzaam inkopen

  Een belangrijke stap naar Maatschappelijk verantwoordondernemen is het bewust inkopen van artikelen. Steeds meerbedrijven richten zich hier dan ook op. Een goed voorbeeldhiervan zijn de ontwikkelingen bij de overheid.Vanaf 2010 is deNederlandse Rijksoverheid verplicht 100% duurzaam in tekopen. Provincies en waterschappen streven ernaar 50% van huninkopen duurzaam te laten zijn. De gemeenten streven naar100% duurzaam inkopen in 2015. Dat is een flinke impuls voor demarkt van duurzame producten. En dus ook voor de branche vankantoorartikelen.

  2_QNT_Milieucat 2010.ps 10-12-2010 10:50 Pagina 2

 • i3

  Het goede voorbeeld

  Wij willen graag het goede voorbeeld geven.Wij zijn aangeslotenbij de grootste inkooporganisatie voor kantoorartikelen in deBenelux, Quantore. Quantore is gecertificeerd volgens de ISO14001 milieunorm en de ISO 90001 kwaliteitsnorm. Onzeinkooporganisatie heeft een milieuplan opgesteld met concretedoelstellingen en verbeteracties om maatschappelijkverantwoord te ondernemen.

  In het Milieuplan is de volgende missie geformuleerd:Quantore Europe B.V. streeft ernaar haar bedrijfsactiviteitensamen te laten gaan met haar verantwoordelijkheid voor hetmilieu, de veiligheid en gezondheid van iedereen die betrokken isbij haar activiteiten.

  Quantore wil het breedste assortiment groene artikelen in demarkt te bieden. Dit doet zij door het assortiment met een groenlabel te vergroten en het aandeel groene producten in hethuismerk te vergroten. Ook in haar geavanceerde logistiekecentrum is veel aandacht besteed aan duurzaamheid enmilieuvriendelijke alternatieven. Zo zijn diverseenergiebesparende maatregelen doorgevoerd, wordthemelwater opgevangen ter aanvulling op het grondwater enwordt er gebruik gemaakt van efficintere verpakkingen.

  Deze catalogus is voor

  Met deze catalogus willen we u ondersteunen bij het behalenvan uw maatschappelijke doelstellingen. Met leveranciers is eenzorgvuldige afweging gemaakt tussen de producten en is eenevenwichtig assortiment samengesteld. In deze catalogus ziet uverantwoorde producten in de categorien computersupplies,toners en cartridges, presentatiesystemen en -hulpmiddelen,papier en papierwaren, kantoor- en bureauartikelen,opbergmiddelen, -systemen en -meubelen, schrijf- entekenartikelen en facilitaire producten. Op overzichtelijke wijzeziet u precies welke milieuvriendelijke claims er bij deverschillende producten horen. Een toelichting op deverschillende milieukenmerken is opgenomen in de catalogus.

  Kijk voor meer informatie op www.quantore.com.

  3_QNT_Milieucat 2010.ps 10-12-2010 10:51 Pagina 3

 • i4

  Een milieuvriendelijke claim is snel gemaakt, controleer ofmilieuprestaties echt kloppen. Alle producten in deze cataloguszijn voorzien van officile keurmerken.

  Kantoorartikelen: Door de achterkant van bedrukt papier als kladpapier te gebruiken, dubbelzijdig af te drukken en door gebruik te maken van kringlooppapier en/of FSC-papier,bespaart u zowel geld als bossen.Verder zijn er onder meermilieuvriendelijke pennen, markers, nietmachines, mappen te koop. U vindt deze producten in deze catalogus.

  Energiebesparing: Houd de ontwikkelingen in de gaten om te besparen op verlichting, verwarming en elektriciteit.Spaarlampen op de werkplek besparen al snel op deenergierekening. U verhoogt het arbeidsplezier van demedewerkers door te kiezen voor daglichtlampen. Naast dat zezuinig zijn, dragen deze lampen bij aan een goede gezondheid.

  Vervoer: Maak zoveel mogelijk gebruik van de fiets en hetopenbaar vervoer of doe mee aan een carpool systeem.U realiseert zo aanzienlijke besparingen en het is beter voorhet milieu.

  Natuurlijk is deze catalogus gedrukt op papier dat voldoet aanalle milieucriteria. Het is BIOTOP papier en FSC gecertificeerd.

  Tipsvoor een

  groen enduurzaamkantoor:

  4_QNT_Milieucat 2010.ps 10-12-2010 10:51 Pagina 4

 • iIconen, handig en snel verklaard

  PRODUCT NIET GEVONDEN? BEL ONS VOOR MEER INFORMATIE

  Aandacht voor het milieuWij letten op het gebruik van verantwoorde materialen, zorgvuldige

  productie en verpakkingen die het milieu ontzien. Producten die op dit

  gebied aan deze eisen voldoen, kunt u herkennen aan het groene logo.

  Europese bloemHet Europees Ecolabel is het Europese milieukeurmerk voor

  non-foodproducten en diensten. Van schoonmaakmiddelen tot

  kopieerpapier tot toeristische accommodaties. Voor steeds meer

  gebruiksartikelen en diensten worden Europees Ecolabel-criteria

  opgesteld. Deze criteria hebben betrekking op de hele levenscyclus

  van een product of dienst. Van grondstoffen, energiegebruik tot

  schadelijke stoffen en afval. U herkent het Europees Ecolabel aan de

  bloem. En dan weet u: 'Met de bloem kies je voor groen'.

  De Blauwe EngelDit is de Duitse variant van het Nederlandse Milieukeur.

  Het label geldt als n van de meest degelijke en vergaande

  milieukeurmerken. Criteria zijn o.a.

  100% vervaardigd uit postconsumptie gerecycleerde vezels.

  Geen gebruik van bepaalde AZO-kleurstoffen.

  Geen pigmenten met kwik, lood, cadmium of chroom.

  Geen gebruik van schadelijke toxische of carcinogene stoffen.

  Nordic SwanWereldwijd zijn er zeker 600 bedrijven die producten, gecertificeerd

  met Nordic Swan, verkopen. Het milieukeurmerk Nordic Swan is het

  officile milieukeurmerk in Scandinavi. Noorwegen, Zweden,

  Denemarken, Finland en IJsland certificeren en ontwikkelen criteria

  voor Nordic Swan. Milieukeur en Nordic Swan maken vaak gebruik

  van elkaars criteria. Net als bij Milieukeur en Europees Ecolabel

  hebben de criteria van Nordic Swan betrekking op de hele

  levenscyclus van een product of dienst: van grondstoffen,

  energieverbruik tot schadelijke stoffen en afval. Ook de Nordic Swan

  criteria helpen bedrijven verantwoorde keuzes te maken over

  duurzaamheid en milieuvriendelijkheid.

  MilieukeurHet Nederlandse Milieukeur vindt u op bijvoorbeeld

  voedingsmiddelen, papier, verf, meubelen, brandblussers en

  aanbieders van ecostroom. Het keurmerk geeft aan dat deze

  producten minder belastend zijn voor het milieu in vergelijking met

  soortgelijke producten zonder keurmerk.

  FSC keurmerkHet Forest Stewardship Council is een bekende internationale

  organisatie die een duurzaam en verantwoord beheer van de bossen

  stimuleert. Het FSC-keurmerk kunt u tegenkomen op hout en

  houtproducten, zoals meubilair, vloeren en papier.

  Met CoC-certificering. CoC, Chain of Custody, staat voor alle

  gecertificeerde schakels in de keten tussen bos en eindconsument

  die voldoen aan eisen als traceerbaarheid, identificatie en scheiding

  van goederen.

  PEFC keurmerkDe PEFC-certificering staat voor Programme for the Endorsement of

  Forest Certification Schemes. U weet dat u bij producten met dit logo

  te maken hebt met verantwoord geproduceerde hout- en/of

  papierproducten. Het is het grootste bos- en CoC-

  certificeringsysteem ter wereld. CoC, Chain of Custody, staat voor alle

  gecertificeerde schakels in de keten tussen bos en eindconsument

  die voldoen aan eisen als traceerbaarheid, identificatie en scheiding

  van goederen. In de producten zitten geen oplosmiddelen en deze

  zijn tevens chloorvij gebleekt. De verpakking is van gerecycled

  materiaal.

  Paper by NatureDe Paper by Nature Vereniging promoot zowel milieuvriendelijke

  praktijken in de papierverwerkende industrie als het verantwoord

  gebruik van papier door de consument. De vereniging ontwikkelde

  het Paper by Nature-Ecolabel dat een wereldwijde referentie wil

  bieden, voor meer informatie over het eco-label, bezoek

  www.paperbynature.com. Het Paper by Nature Eco-label wordt

  toegekend door erkende certificeringsinstanties die het aanvragende

  bedrijf volgens de criteria van het Eco-label doorlichten. Daarna

  wordt de Eco-label certificatie regelmatig volgens een streng proces

  herzien en gevolgd. Om de drie jaar volgt er een algemene herziening

  die alle criteria omvat.

  Cradle To CradleDe kern van Cradle to Cradle ligt in het concept AFVAL IS VOEDSEL.

  Alle gebruikte materialen zouden na hun leven in het ene product,

  nuttig kunnen worden ingezet in een ander product. Hierbij zou geen

  kwaliteitsverlies mogen zijn en alle restproducten moeten hergebruikt

  kunnen worden of milieuneutraal zijn. Deze kringloop is dan

  compleet.... en afval is voedsel. Duurzame ontwikkeling is de

  ontwikkeling waarbij de huidige generatie in haar noden voorziet,

  zonder de mogelijkheden daartoe voor de volgende generatie te

  beperken. De Cradle-to-Cradle (C2C) filosofie gaat verder en wil

  voorzien in onze eigen noden, maar ook de toekomstige generaties

  van meer mogelijkheden voorzien. Het motto daarbij is probeer goed

  te zijn in plaats van minder slecht! De drie basisregels van Cradle to

  Cradle zijn: Afval = voedsel, Zon is de energiebron, Respect voor

  Diversiteit.

  Emas keurmerkEMAS staat voor Eco Management and Audit Scheme. Dit is de titel

  van een verordening van de Europese Unie die de lidstaten verplicht

  om een systeem in te voeren waarbij organisaties het recht kunnen

  krijgen om een Europees milieu-logo te voeren. Een organisatie kan

  worden geregistreerd als EMAS-deelnemer wanneer:

  1. Een milieumanagementsysteem is ingevoerd.

  2. Een milieuverslag is opgesteld (in de EMAS-verordening wordt dit

  een milieuverklaring genoemd). 3. Een erkende milieuverificatie-

  instelling het milieumanagementsysteem en de milieuverklaring heeft

  goedgekeurd. De ISO 14001-norm vormt de basis voor de eisen van

  het milieumanagementsysteem.

  De milieuverklaring is vergelijkbaar met een milieujaarverslag.

  ComposteerbaarArtikelen gemaakt van 100% biologisch afbreekbaar en

  composteerbaar materiaal. Het materiaal is een combinatie van FSC

  gecertificeerde houtvezels, mais, suikerriet of bladeren. Verder

  bestaat het PLA (vernieuwbare bron) en composteerbaar plastic. Binnen 12 weken in een compsteringsinstalatie afgebroken.

  Milieuvriendelijk doordat je op eindige bronnen (olie) bespaart en

  doordat het composteerbaar is.

  KringloopDit logo wordt gebruikt voor producten die zijn gemaakt van

  gerecyclede materialen. Dit is natuurlijk minder milieubelastend dan

  de productie van nieuwe grondstoffen.

  Chloorvrij gebleektChloorvrij gebleekt papier is er in twee varianten: ECF (Elementary

  Chlorine Free) en TCF (Totally chlorine Free). E.C.F. wil zeggen dat de

  papierpulp gebleekt is zonder chloorgas. TCF wil zeggen dat

  papierpulp gebleekt is zonder chloorgas en/of chloorverbindingen.

  Dit wordt gebruikt voor artikelen waarbij de productie voor veel

  minder watervervuiling zorgt.

  5_QNT_Milieucat 2010.ps 10-12-2010 10:52 Pagina 5

 • Iconen, handig en snel verklaardi

  Icoontjes printersoortPrinters zijn er in allerlei soorten en maten. Dit icoontje geeft aan of

  het gaat om een inkjetprinter, een laserprinter of een copier. Ook

  geeft het aan of de machine print in kleur of in zwart-wit.

  Icoontjes aantal vellen papierDit icoontje geeft het aantal vellen papier aan dat in de verpakking zit.

  Het wordt ook gebruikt voor het aantal vellen papier dat een

  nietmachine of perforator aankan.

  ICOONTJES

  Icoontjes papierkwaliteitDe papierkwaliteit is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de

  witheid, het gramsgwicht en de eigenschappen van het papier. De

  papierkwaliteit geven wij aan met sterren, varirend van 1 ster tot 5

  vijf sterren voor het papier met de beste kwaliteit.

  EuroZoekt u een geldlade, een geldtelmachine of een detector voor vals

  geld die op de euro is ingesteld? Let u dan op dit logo.

  Ergonomisch verantwoordGenspireerd door de Arbowet besteden veel fabrikanten

  tegenwoordig extra aandacht aan comfortabel werken. Dit logo staat

  niet alleen bij artikelen die aan de eisen van de Arbowet voldoen,

  maar ook bij producten waarbij speciale aandacht is besteed aan

  ergonomische aspecten.

  NieuwOns assortiment breiden we regelmatig uit met nieuwe, aantrekkelijke

  artikelen voor zowel het zakelijke als het particuliere assortiment.

  Nieuwe producten herkent u aan dit logo.

  BudgetvriendelijkIn ons assortiment vindt u vele hoogwaardige en innovatieve

  producten. Maar niet altijd is het beste van het beste nodig. Zoekt u

  goede kwaliteit voor een redelijke prijs, let dan op dit logo. Weet u

  niet wat de beste keuze is, dan geven wij graag een eerlijk advies.

  HuismerkDoor met fabrikanten speciale afspraken te maken, kunnen wij

  sommige artikelen voor een sterk concurrerende prijs onder eigen

  label leveren. Dit betekent niet altijd dat een artikel het laagst geprijsd

  in zijn soort is, maar wel dat het voldoet aan een aantal

  kwaliteitsnormen die wij onszelf gesteld hebben.

  Icoontjes schrijfbreedte viltstiften ronde puntDe schrijfbreedte van een fijne viltstift met ronde punt: breed,

  medium, fijn of extra fijn. De schrijfbreedte kan ook worden

  weergegeven in het aantal millimeters.

  Icoontjes schrijfbreedte fijnschrijverDe schrijfbreedte van een fijnschrijver: breed, medium, fijn of extra

  fijn. De schrijfbreedte kan ook worden weergegeven in het aantal

  millimeters.

  Icoontjes schrijfbreedte rollersDe schrijfbreedte van een roller: breed, medium, fijn of extra fijn. De

  schrijfbreedte kan ook worden weergegeven in het aantal millimeters.

  Icoontjes schrijfbreedte balpenDe schrijfbreedte van een balpen: breed, medium, fijn of extra fijn. De

  schrijfbreedte kan ook worden weergegeven in het aantal millimeters.

  Icoontjes schrijfbreedte vulpenDe schrijfbreedte van een vulpen: breed, medium, fijn of extra fijn.

  Icoontjes nietjesNietjes zijn in verschillende soorten verkrijgbaar. Dit icoontje geeft de

  soort aan die in de machine past.

  Icoontjes batterijenDit icoontje geeft aan om welk type batterijen het gaat en hoeveel u

  er nodig heeft. Worden de batterijen niet meegeleverd, dan staat er

  een schuine streep door het icoontje.

  Icoontjes energievoorzieningDit icoontje geeft informatie over de energievoorziening van het

  apparaat, bijvoorbeeld of het werkt op stroom, zonne-energie of een

  adapter (en of deze bij de verpakking is ingesloten).

  Icoontjes printersnelheidIedere printer heeft een eigen printsnelheid, deze wordt uitgedrukt

  in het aantal pagina's per minuut. Dit geldt zowel voor kleur als

  zwart-wit.

  Icoontjes schrijfbreedte viltstiften beitelpuntDe schrijfbreedte van een beitelviltstift in millimeters.

  Icoontjes schrijfbreedte viltstiftenDe schrijfbreedte van een middelgrote viltstift in millimeters.

  6_QNT_Milieucat 2010.ps 10-12-2010 10:52 Pagina 6

 • 1co

  mpu

  ters

  uppl

  ies

  7_QNT_Milieucat 2010.ps 10-12-2010 10:52 Pagina 7

 • Data-opberg en -verzendmiddelen/Computer reiniging1

  8

  Cd/dvd hoezen

  ATLANTA CD/DVD HOESBIOLOGISCH AFBREEKBAAR

  CD/DVD hoesje gemaakt van 100%biologisch afbreekbaar encomposteerbaar kunststof.

  80 micron, contact-transparant.

  Pak 25 stuks.transparant A6060-050 551285

  Reiniging voor beeldschermen

  FELLOWESBEELDSCHERMREINIGERDOEKJES

  100 natte reinigingsdoekjes. Hersluitbare bus, ideaal voor

  regelmatig gebruik thuis of opkantoor.

  Doseersysteem waarbij steeds n doekje tegelijk uit de bus wordt getrokken.

  Reinigt beeldschermen zonderstrepen of vlekken.

  TFT/LCD geschikt. Deze doekjes zijn biologisch

  afbreekbaar. dispenser met 100 doekjes 99703 701479

  Reiniging met luchtdruk

  FELLOWES LUCHTDRUKSPRAYHFC VRIJ

  Verwijdert stof en vuil op moeilijkbereikbare plaatsen.

  Ideaal voor gebruik opelektronische, fotografische enandere gevoelige apparatuur.

  Spraymechanisme voor beteredosering.

  HFC vrij en ozonvriendelijk. 350ml HFC vrij 99749 701515

  Bespaar tijd en geld door uwkantoorartikelen elektronisch tebestellen. U heeft 24 uur per dagtoegang tot onze gebruikers-vriendelijke elektronischebestelsysteem en catalogus.U kunt met enkele muisklikkenrazendsnel bestellen.

  BESTELLEN VIA INTERNET

  TIP

  8_QNT_Milieucat 2010.ps 10-12-2010 10:53 Pagina 8

 • 2pr

  inte

  rsup

  plie

  s

  9_QNT_Milieucat 2010.ps 10-12-2010 10:53 Pagina 9

 • Compatible cartr idges en toners2

  10

  Proprint supplies

  PROPRINT TONERCARTRIDGESVOOR BROTHER PRINTERS

  Proprint is het voordeligstealternatief voor printersupplies. In hetassortiment van Proprint zijncartridges voor vele printers vanBrother opgenomen. Stuk voor stukvlijmscherp geprijsd. Proprint isvriendelijk voor het milieu. Legecartridges zijn en worden zoveelmogelijk hergebruikt om het milieute sparen. En uiteraard staat Proprintvoor een uitstekende kwaliteit vandeze geremanufactureerdecartridges.

  TN-2000 zwart PRO2518 855008TN-3060 zwart PRO2511 855005TN-3170 zwart PRO2508 855009DR-6000 drum PRO2515 865000TN-6600 zwart PRO2504 855001TN-7600 zwart PRO2510 855002DR-8000 drum PRO2522 865002TN-8000 zwart PRO2502 855003

  PROPRINT TONERCARTRIDGESVOOR CANON PRINTERS

  Proprint is het voordeligstealternatief voor printersupplies.In het assortiment van Proprint zijncartridges voor vele printers vanCanon opgenomen. Stuk voor stukvlijmscherp geprijsd. Proprint isvriendelijk voor het milieu. Legecartridges zijn en worden zoveelmogelijk hergebruikt om het milieute sparen. En uiteraard staat Proprintvoor een uitstekende kwaliteit vandeze geremanufactureerdecartridges.

  E-30 zwart PRO2402 852000FX-3 zwart PRO2302 852001FX-4 zwart PRO2303 852004FX-7 zwart PRO2305 852003FX-10 zwart PRO2306 852010Type-T zwart PRO2181 852005

  PROPRINT TONERCARTRIDGESVOOR EPSON PRINTERS

  Proprint is het voordeligstealternatief voor printersupplies. In hetassortiment van Proprint zijncartridges voor printers van Epsonopgenomen. Stuk voor stukvlijmscherp geprijsd. Proprint isvriendelijk voor het milieu. Legecartridges zijn en worden zoveelmogelijk hergebruikt om het milieute sparen. En uiteraard staat Proprintvoor een uitstekende kwaliteit vandeze geremanufactureerdecartridges.

  S050097 geel PRO2835 853003S050098 rood PRO2836 853002S050099 blauw PRO2837 853001

  PROPRINT TONERCARTRIDGESVOOR HP PRINTERS C-SERIE

  Proprint is een voordelig alternatiefvoor printersupplies.

  In het assortiment van Proprint zijncartridges voor bijna alle printers enfaxen van HP opgenomen.

  Stuk voor stuk scherp geprijsd. Proprint is vriendelijk voor het

  milieu, lege cartridges wordenzoveel mogelijk hergebruikt.

  Uiteraard staat Prprint garant vooreen uitstekende kwaliteit van dezegeremanufactureerde cartridges.

  92274A zwart PRO2102 85107392295A zwart PRO2100 85107192298A zwart PRO2103 85100092298X zwart HC PRO2110 851076C3903A zwart PRO2106 851001C3906A zwart PRO2107 851002C3909A zwart PRO2108 851003C4092A zwart PRO2116 851004C4096A zwart PRO2115 851005C4127X zwart HC PRO2109 851007C4129X zwart HC PRO2117 851008C4182X zwart HC PRO2118 851009C7115A zwart PRO2120 851010C7115X zwart HC PRO2120 851011C8061A zwart PRO2119 851012C8061X zwart HC PRO2119 851013

  C8543X zwart HC PRO2137 851014C9700A-Q3960A zwart PRO2164 851026C9701A-Q3961A blauw PRO2165 851027C9702A-Q3962A geel PRO2167 851029C9703A-Q3963A rood PRO2166 851028C9720A zwart PRO2160 851022C9721A blauw PRO2161 851023C9722A geel PRO2163 851025C9723A rood PRO2162 851024C9730A zwart PRO2189 851048C9731A blauw PRO2190 851049C9732A geel PRO2192 851051

  C9733A rood PRO2191 851050CB436A zwart PRO2142 851093

  Dankzij de logischehoofdstukindeling en dehandige kleurentabs raakt uhet spoor in onze catalogusnooit bijster.Uiteraard vindt u achterin eenuitgebreide inhoudsopgave,zowel alfabetisch als opbestelnummer.

  SNEL VINDEN WAT U ZOEKT

  TIP

  10_QNT_Milieucat 2010.ps 10-12-2010 10:54 Pagina 10

 • 2Compatible cartr idges en toners

  11PRODUCT NIET GEVONDEN? BEL ONS VOOR MEER INFORMATIE

  PROPRINT TONERCARTRIDGESVOOR HP PRINTERS Q-SERIE

  Proprint is het voordeligstealternatief voor printersupplies. In hetassortiment van Proprint zijncartridges voor vele printers van HPopgenomen. Stuk voor stukvlijmscherp geprijsd. Proprint isvriendelijk voor het milieu. Legecartridges zijn en worden zoveelmogelijk hergebruikt om het milieute sparen. En uiteraard staat Proprintvoor een uitstekende kwaliteit vandeze geremanufactureerdecartridges.

  Q1338A zwart PRO2122 851015Q1339A zwart PRO2123 851016Q2610A zwart PRO2121 851017Q2612X zwart PRO2126 851021Q2613A zwart PRO2124 851018Q2613X zwart HC PRO2124 851019Q2624A zwart PRO2125 851020Q2670A zwart PRO2172 851034Q2671A zwart PRO2173 851035Q2672A geel PRO2175 851037Q2673A rood PRO2174 851036Q2681A blauw PRO2176 851038Q2682A geel PRO2178 851040Q2683A rood PRO2177 851039Q3964A drum PRO2290 861000Q5942A zwart PRO2129 851041Q5942X zwart HC PRO2129 851042Q5945A zwart PRO2138 851043Q5949A zwart PRO2127 851030

  Q5949X zwart HC PRO2127 851031Q5950A zwart PRO2197 851067Q5951A blauw PRO2198 851068Q5952A geel PRO2200 851070Q5953A rood PRO2199 851069Q6000A zwart 851079Q6001A blauw 851080Q6002A geel 851082Q6003A rood 851081Q6460A zwart PRO2209 851083Q6461A blauw PRO2210 851085Q6463A rood PRO2211 851086Q6462A geel PRO2212 851087Q6470A zwart PRO2182 851060Q6471A blauw PRO2183 851061Q6472A geel PRO2185 851063Q6473A rood PRO2184 851062Q6511A zwart PRO2128 851032Q6511X zwart HC PRO2128 851033

  Q7551X zwart HC PRO 851084Q7553X zwart HC PRO2140 851078Q7581A blauw PRO2186 851064Q7582A geel PRO2188 851066Q7583A rood PRO2187 851065C9700A-Q3960A zwart PRO2164 851026C9701A-Q3961A blauw PRO2165 851027C9702A-Q3962A geel PRO2167 851029C9703A-Q3963A rood PRO2166 851028

  PROPRINT TONERCARTRIDGESVOOR PANASONIC PRINTERS

  Proprint is het voordeligstealternatief voor printersupplies. In hetassortiment van Proprint zijncartridges voor printers vanPanasonic opgenomen. Stuk voorstuk vlijmscherp geprijsd. Proprint isvriendelijk voor het milieu. Legecartridges worden zoveel mogelijkhergebruikt om het milieu te sparen.En staat Proprint voor eenuitstekende kwaliteit van dezegeremanufactureerde cartridges.

  UG-3204 zwart PRO2554 859003UG-3350 zwart PRO2551 859001

  PROPRINT TONERCARTRIDGESVOOR RICOH PRINTERS

  Proprint is het voordeligstealternatief voor printersupplies. In hetassortiment van Proprint zijncartridges voor printers van Ricohopgenomen. Stuk voor stukvlijmscherp geprijsd. Proprint isvriendelijk voor het milieu. Legecartridges zijn en worden zoveelmogelijk hergebruikt om het milieute sparen. En uiteraard staat Proprintvoor een uitstekende kwaliteit vandeze geremanufactureerdecartridges. type 1435 zwart PRO2603 859004

  PROPRINT INKCARTRIDGESVOOR BROTHER PRINTERS

  Proprint is het voordeligstealternatief voor printersupplies. In hetassortiment van Proprint zijncartridges voor veel printers vanBrother opgenomen. Stuk voor stukvlijmscherp geprijsd. Proprint isvriendelijk voor het milieu. Legecartridges zijn en worden zoveelmogelijk hergebruikt om het milieute sparen. En uiteraard staat Proprintvoor een uitstekende kwaliteit.

  LC-900 zwart PRO4426 845004LC-900 blauw PRO4427 845005LC-900 rood PRO4428 845006LC-900 geel PRO4429 845007LC-1000 zwart PRO4430 845008LC-1000 blauw PRO4431 845009LC-1000 rood PRO4432 845010LC-1000 geel PRO4433 845011LC-1000 4 kleurenpack 845016LC-1100 zwart PRO4435 845012LC-1100 blauw PRO4436 845013LC-1100 rood PRO4437 845014LC-1100 geel PRO44387 845015LC-1100 4 kleurenpack 845017

  PROPRINT INKCARTRIDGESVOOR DELL PRINTERS

  Proprint is het voordeligstealternatief voor printersupplies. In hetassortiment van Proprint zijn ookenkele cartridges voor printers vanDell opgenomen. Stuk voor stukvlijmscherp geprijsd. Proprint isvriendelijk voor het milieu. Legecartridges zijn en worden zoveelmogelijk hergebruikt om het milieute sparen. En uiteraard staat Proprintvoor een uitstekende kwaliteit vandeze geremanufactureerdecartridges.

  M4640 zwart PRO1264 846000M4646 kleur PRO1265 846001

  11_QNT_Milieucat 2010.ps 10-12-2010 10:54 Pagina 11

 • Compatible cartr idges en toners2

  12

  PROPRINT INKCARTRIDGESVOOR CANON PRINTERS

  Proprint is het voordeligstealternatief voor printersupplies. In hetassortiment van Proprint zijncartridges voor veel printers en faxenvan Canon opgenomen. Stuk voorstuk vlijmscherp geprijsd. Proprint isvriendelijk voor het milieu. Legecartridges zijn en worden zoveelmogelijk hergebruikt om het milieute sparen. En uiteraard staat Proprintvoor een uitstekende kwaliteit vandeze geremanufactureerdecartridges

  BC-02 zwart PRO1131 842000BC-05 kleur PRO1135 842001BC-20 zwart PRO1145 842002BCI-3E zwart PRO4230 842005BCI-3E blauw PRO4231 842006BCI-3E rood PRO4232 842007BCI-3E geel PRO4233 842009BCI-6 foto blauw PRO4244 842010BCI-6 foto rood PRO4245 842011BCI-6 zwart PRO4240 842016BCI-21 zwart PRO4215 842003BCI-21 kleur PRO4216 842004BX-3 zwart PRO1133 842017CL-38 kleur PRO1142 842047CL-41 kleur PRO1148 842029CL-51 kleur PRO1147 842027CLI-8 zwart + chip PRO4260 842041CLI-8 blauw + chip PRO4261 842042CLI-8 rood + chip PRO4262 842043CLI-8 geel + chip PRO 4263 842044CLI-8 + PGI-5 4-kleurenset 842053

  Alleen te gebruiken in combinatie met starterkit 842035.

  CLI-8 navulcassettezwart PRO4250 842036

  CLI-8 navulcassette blauw PRO4251 842037

  CLI-8 navulcassette rood PRO4252 842038

  CLI-8 navulcassette geel PRO4253 842039

  PG-37 zwart PRO1141 842046PG-40 navulcassette

  zwart PRO1148 842028PG-50 zwart PRO1146 842026

  PGI-5 zwart + chip PRO4264 842045PGI-5 navulcassette

  zwart PRO5254 842040CLI-8 + PGI-5 4-kleurenset 842053PGI-520 zwart + chip

  PRO4274 842052PGI-522 + CLI-521 5-kleurenset 842054CLI-521 zwart + chip PRO4270 842048CLI-521 blauw + chip PRO4271 842049CLI-521 rood + chip PRO4272 842050CLI-521 geel + chip PRO4273 842051PGI-522 + CLI-521 5-kleurenset 842054

  PROPRINT INKCARTRIDGESVOOR EPSON PRINTERS

  Proprint is het voordeligstealternatief voor printersupplies. In hetassortiment van Proprint zijncartridges voor veel printers vanEpson opgenomen. Stuk voor stukvlijmscherp geprijsd. Proprint isvriendelijk voor het milieu. Legecartridges zijn en worden zoveelmogelijk hergebruikt om het milieute sparen. En uiteraard staat Proprintvoor een uitstekende kwaliteit.

  T007401 zwart PRO4160 843002T008401 kleur PRO4161 843003T009401 kleur PRO4165 843004T017401 zwart PRO4168 843005T018401 kleur PRO4169 843006T019401 zwart PRO4147 843007T020401 kleur PRO4148 843008T026401 zwart PRO4175 843009T027401 kleur PRO4176 843010T036140 zwart PRO4170 843023T037040 kleur PRO4171 843024T040140 zwart PRO4196 843025T041040 kleur PRO4197 843026T042240 blauw PRO4310 843027

  T042440 geel PRO4312 843029T044140 zwart PRO4321 843034T044240 blauw HC PRO4322 843035T044340 rood HC PRO4323 843036T044440 geel HC PRO4324 843037T048140 zwart PRO4315 843038T048240 blauw PRO4316 843039T048340 rood PRO4317 843040T048440 geel PRO4318 843041T048540 lichtblauw PRO4319 843042T048640 lichtrood PRO4320 843043T050140 zwart PRO4117 843030T051140 zwart PRO4123 843031T052040 kleur PRO4122 843032

  T053040 kleur PRO4126 843033T055140 foto PRO4325 843052T055240 blauw PRO4326 843053T055340 rood PRO4327 843054T055440 geel PRO4328 843055T061140 zwart PRO4338 843056T061240 blauw PRO4339 843057T061340 rood PRO4340 843058T061440 geel PRO4341 843059T071140 zwart PRO4343 843060T071240 blauw PRO8344 843061T071340 rood PRO8345 843062T071440 geel PRO8346 843063T071540 kleurenset+zwart 843064

  12_QNT_Milieucat 2010.ps 10-12-2010 10:54 Pagina 12

 • 2Compatible cartr idges en toners

  13PRODUCT NIET GEVONDEN? BEL ONS VOOR MEER INFORMATIE

  PROPRINT INKCARTRIDGESVOOR HP PRINTERS

  Proprint is het voordeligstealternatief voor printersupplies. In hetassortiment van Proprint zijncartridges voor vele printers en faxenvan HP opgenomen. Stuk voor stukvlijmscherp geprijsd. Proprint isvriendelijk voor het milieu. Legecartridges zijn en worden zoveelmogelijk hergebruikt om het milieute sparen. En uiteraard staat Proprintvoor een uitstekende kwaliteit vandeze geremanufactureerdecartridges.

  51626A nr.26 zwart PRO1100 84100051629A nr.29 zwart PRO1105 84100151645A nr.45 zwart PRO1165 84100251649A nr.49 kleur PRO1111 841040C1823D nr.23 kleur PRO1167 841003C4836A nr.11 blauw PRO1191 841012C4837A nr.11 rood PRO1192 841013C4838A nr.11 geel PRO1193 841014C4844A nr.10 zwart PRO1159 841015C5010D nr.14 kleur PRO1101 841011C5011D nr.14 zwart PRO1102 841010C6578A nr.78 kleur PRO1128 841004C6614D nr.20 zwart PRO1125 841005C6615D nr.15 zwart PRO1126 841006C6625A nr.17 kleur PRO1127 841007

  C6656A nr.56 zwart PRO1120 841008C6657A nr.57 kleur PRO1121 841009C6658A nr.58 foto PRO1122 841020C8719EE nr.363 zwart PRO4500 841034C8727A nr.27 zwart PRO1103 841016C8728A nr.28 kleur PRO1104 841017C8765EE nr.338 zwart PRO1160 841021C8766EE nr.343 kleur PRO1161 841022C8767EE nr.339 zwart PRO1162 841023C8771EE nr.363 blauw PRO4501 841035C8772EE nr.363 rood PRO4502 841036C8773EE nr.363 geel PRO4503 841037C8774EE nr.363 licht-

  blauw PRO4504 841038C8775EE nr.363 licht-

  rood PRO4505 841039

  C9351A nr.21 zwart PRO1106 841018C9352A nr.22 kleur PRO1107 841019C9361EE nr.342 kleur PRO1168 841033C9362EE nr.336 zwart PRO1166 841032C9363EE nr.344 kleur PRO1163 841024C9364EE nr.337 zwart PRO1169 841031C9391A nr.88 blauw PRO1201 841026C9392A nr.88 rood PRO1202 841027C9393A nr.88 geel PRO1203 841028C9396A nr.88 zwart PRO1200 841025CB335EE nr.350 zwart PRO1208 841042CB336EE nr.350

  XL zwart PRO1208 841045CB337EE nr.351 kleur PRO1209 841043CB338EE nr.351

  XL kleur PRO1209 841046

  PROPRINT INKCARTRIDGESVOOR LEXMARK PRINTERS

  Proprint is het voordeligstealternatief voor printersupplies. In hetassortiment van Proprint zijncartridges voor veel printers vanLexmark opgenomen. Stuk voor stuk

  vlijmscherp geprijsd. Proprint isvriendelijk voor het milieu. Legecartridges zijn en worden zoveelmogelijk hergebruikt om het milieute sparen. En uiteraard staat Proprintvoor een uitstekende kwaliteit vandeze geremanufactureerdecartridges.

  10N0016 nr.16 zwart PRO1184 84900110N0026 nr.26 kleur PRO1185 84900212A1970 nr.70 zwart PRO1172 84400012A1980 nr.80 kleur PRO1173 84400118C0032E nr.32 kleur PRO1251 84900618C0033E nr.33 kleur PRO1252 84900718C0034 nr.34 zwart PRO1253 844005

  18C0781 nr.1 kleur PRO1255 84400718L0032 nr.82 zwart PRO1186 84900318L0042 nr.83 kleur PRO1187 849004

  13_QNT_Milieucat 2010.ps 10-12-2010 10:55 Pagina 13

 • 14_QNT_Milieucat 2010.ps 10-12-2010 10:55 Pagina 14

 • 3ka

  ntoo

  rmac

  hine

  s

  15_QNT_Milieucat 2010.ps 10-12-2010 10:56 Pagina 15

 • Multifunctionele machines3

  16

  Multifunctionele kleurenlasermachines

  BROTHER KLEURENLASERMULTIFUNCTIONAL MFC-9120CN

  Kleurenprinter met LED-technologie,gecertificeerd met het Energy Star enBlaue Engel keurmerk. 5 in 1 - Netwerk Kleurenlaser Fax -

  printer - flatbed kleurenscanner -copier - PC Fax.

  Afdruksnelheid tot 16ppm. Resolutie tot 2400x600dpi. 64MB geheugen, uitbreidbaar tot

  576MB. LCD display met 16 karakters. Printcapaciteit tot 1500 pagina's per

  maand. Standaard papierlade van 250vel A4. ADF voor 35vel. Copier met zoom 25-400%. Kleurenscanner met een optische

  resolutie 600x2400dpi, interpolair19200x19200dpi.

  Scan to e-mail/internetfax/netwerk/FTP.

  USB 2.0 en 10/100 Base TX netwerk. Fax met 200 snelkiesnummers. 33.600 bps fax modem. Afmetingen 432x491x401mm. Met keurmerken van Blauwe Engel

  n Energy Star.Brother MFC-9120CN Nederland 450651Brother MFC-9120CN Belgi 450648

  CANON KLEURENLASERMULTIFUNCTIONAL I-SENSYSMF8450

  Kleuren lasermultifunctional,printer, copier, scanner en fax.

  Print 17ppm in kleur en zwart. resolutie 600x600dpi tot

  2400x600dpi. Een ADF voor 50 paginas. Duplexunit voor dubbelzijdig

  printen. 3,5" kleuren TFT display. Geheugenkaartlezers voor de

  meeste kaarten. Papiercassette voor 250vel. 2e papiercassette van 500vel is

  optioneel. 384MB geheugen. Hi-Speed USB 2.0 en TX-Ethernet

  aansluiting. Scan & Send. Fax met geheugen voor 1000

  pagina's. 200 snelkiesnummers. Kopier tot 99 kopien. 50-200% zoom. Afmetingen 546x527x632mm. Met keurmerken van Blauwe Engel

  n Energy Star. Canon MF8450 434509

  Multifunctionele lasermachines

  BROTHERLASERMULTIFUNCTIONAL DCP-8070D

  Lasermultifunctional met eenafdruksnelheid tot 28 ppm.

  Duplexunit, voor dubbelzijdigafdrukken.

  Afdrukresolutie 1200x1200dpi. Geheugen 64 MB (uitbreidbaar). USB 2.0 Hi-speed. Print vanaf / Scan naar USB stick. Emulaties PCL6, BR-Script 3, IBM Pro-

  Printer XL en Epson FX-850. Papierlade voor 250 vel, universele

  lade voor 50 vel. ADF (Automatische

  documentinvoer). Back-lit LCD scherm. Scannen en kopieren via de

  glasplaat of de ADF. Kleurenscanner met een optische

  resolutie 600x600dpi, interpolair9600x9600dpi.

  Afmetingen 390x443x442mm. Met keurmerken van Blauwe Engel

  n Energy Star. brother DCP-8070D 450646

  BROTHERLASERMULTIFUNCTIONAL MFC-8380DN

  4-in-1 multifunctional. Laserprinter, copier, scanner en fax. LCD-scherm: 2 regels, 16 karakters. 64MB geheugen, uit te breiden tot

  576MB. Afdruksnelheid 30ppm. Resolutie 1200x600dpi. Comprimeert 2 tot 4 pagina's tot

  n pagina. Automatisch dubbelzijdig printen. Voorkomt ongeautoriseerd printen

  van beschermde documenten. Papierlade van 250vel, een 2e

  papierlade is optioneel. ADF voor 20vel. Kleurenscanner met een optische

  resolutie 600x2400dpi, interpolair19200x19200dpi.

  Laser fax 33.6kbps, 2 seconden perpagina

  300 voorkeuze toetsen en 20groepen.

  500 pagina geheugen.

  Parallelle en hi-speed USB 2.0interface en netwerkaansluiting.

  Printen vanaf geheugenstick. Afmetingen 390x443x442mm. Met keurmerken van Blauwe Engel

  n Energy Star.

  Brother MFC-8380DN 434155

  16_QNT_Milieucat 2010.ps 10-12-2010 10:57 Pagina 16

 • 3Multifunctionele machines

  17PRODUCT NIET GEVONDEN? BEL ONS VOOR MEER INFORMATIE

  BROTHERLASERMULTIFUNCTIONAL MFC-8880DN

  5in1 Netwerk Laserfax, printer,flatbed kleurenscanner, copier en PC Fax.

  Hoge snelheid all-in-one monoduplex laserprinter met faxfunctieen netwerkconnectie.

  Afdruksnelheid tot 30ppm. Duplexunit, voor dubbelzijdig

  afdrukken, scannen en kopiren. Afdrukresolutie 1200x1200dpi. Geheugen 64MB (uitbreidbaar). USB 2.0 Hi-speed en Parallel. Netwerkklaar. Print vanaf / Scan naar USB stick. Papierlade voor 250vel. Optioneel tweede extra lade van

  250vel (LT-5300). ADF (Automatische

  documentinvoer). Verzend-/ontvangstgeheugen tot

  500 pagina's. Back-lit LCD scherm. Scannen en kopieren via de

  glasplaat of de ADF. Kleurenscanner met een optische

  resolutie 600x2400dpi, interpolair19200x19200dpi.

  Afmetingen 531x451x475mm. Met keurmerken van Blauwe Engel

  n Energy Star. Brother MFC-8880DN 433979

  CANONLASERMULTIFUNCTIONAL I-SENSYS MF6680DN

  Snel en high performance printen,faxen, kopiren en in kleur scannenmet laserkwaliteit.

  Netwerkaansluiting. PCL5e/6 compatibiliteit. Printsnelheid 22ppm. 1200x600dpi. All-in-One cartridge. 128MB geheugen. Papierlade van 500vel. Automatisch dubbelzijdig printen. Met ADF voor 50vel papier. Copir tot 99 stuks. Zoombereik 50-200%. Scanner 600x600dpi maximaal

  9600x9600dpi. Faxgeheugen 1536 pagina's. Hi-speed USB 2.0 en 10base-T.100TX

  interface. Capaciteit 15.000 afdrukken per

  maand. Afmetingen 520x457x453mm. Met keurmerken van Blauwe Engel

  n Energy Star. Canon MF6680DN 434212

  Multifunctionele inkjetmachines

  BROTHERINKJETMULTIFUNCTIONAL DCP-J125

  4 in 1 - Kleurenprinter - flatbedkleurencopier - kleurenscanner -Media Card Centre.

  Afdruksnelheid tot 33/27ppm(mono/kleur).

  Randloos printen. Afdrukresolutie 1200x6000dpi. Geheugen 32MB. USB 2.0 Full speed. Papierlade voor 100vel. Kopieersnelheid tot 22/20ppm

  (mono/kleur). Kopieerresolutie tot 1200dpi. Scanresolutie 1200x2400dpi. Photocapture Centre. Full Color 4.8cm LCD-display. Afmetingen 390x368x150mm. Met keurmerken van Blauwe Engel

  n Energy Star. Brother DCP-J125 430013

  BROTHERINKJETMULTIFUNCTIONAL DCP-515W

  4 in 1 - Netwerk Kleurenprinter -flatbed kleurencopier -kleurenscanner - Media Card Centre- Wireless.

  Afdruksnelheid tot 35/28ppm.mono/kleur).

  Randloos printen. Afdrukresolutie 1200x6000dpi. Geheugen 40MB. USB 2.0 Full speed. Netwerkklaar (draadloos). Papierlade voor 100vel. Fotopapierlade voor 20vel. Kopieersnelheid tot 23/20ppm.

  (mono/kleur). Kopieerresolutie tot 1200dpi. Scanresolutie 1200x2400dpi. Photocapture Centre. Full Color 8.2cm Wide LCD-display. Afmetingen 390x368x150mm. Met keurmerken van Blauwe Engel

  n Energy Star. Brother DCP-J515W 430015

  17_QNT_Milieucat 2010.ps 10-12-2010 10:58 Pagina 17

 • Multifunctionele machines3

  18

  BROTHERINKJETMULTIFUNCTIONAL MFC-J265W

  5 in 1 - Netwerk Kleurenprinter -flatbed kleurencopier -kleurenscanner - kleurenfax -Photocapture Centre - Wireless.

  Afdruksnelheid tot 33/27 ppm(mono/kleur).

  Randloos printen. Afdrukresolutie 1200x6000dpi. Geheugen 32MB. USB 2.0 Full Speed. Netwerkklaar (draadloos). Papierlade voor 100vel. Modemsnelheid 14.400 bps. 40 Snelkiesnummers. Verzend-/ontvangstgeheugen 170

  pagina's. PC-Fax. Kopieersnelheid tot 22/20ppm

  (mono/kleur). Kopieerresolutie tot 1200dpi. Scanresolutie 1200x2400dpi. Photocapture Centre. Full Color 4.8 cm LCD-display. Afmetingen 390x368x150mm. Met keurmerken van Blauwe Engel

  n Energy Star. Brother MFC-J265W 430017

  BROTHERINKJETMULTIFUNCTIONAL MFC-J615W

  5 in 1 - Netwerk Kleurenprinter -flatbed kleurencopier -kleurenscanner - kleurenfax -Photocapture Centre - Wireless.

  Afdruksnelheid tot 35/28 ppm(mono/kleur).

  30 Seconden Foto Print. Randloos printen. Afdrukresolutie 1200x6000dpi. Geheugen 40MB. USB 2.0 Hi-Speed. Netwerkklaar (bekabeld en

  draadloos). PictBridge. Direct Print vanaf USB stick. Papierlade voor 100vel. Fotopapierlade voor 20vel. ADF (Automatische

  documentinvoer). Modemsnelheid 33.600 bps. 100 Snelkiesnummers. Verzend-/ontvangstgeheugen

  400 pagina's. PC-Fax. Kopieersnelheid tot 23/20ppm

  (mono/kleur). Kopieerresolutie tot 1200dpi. Scanresolutie 1200x2400dpi. Photocapture Centre. Full Color 8.2 cm Wide LCD-display. Afmetingen 390x375x180mm. Met keurmerken van Blauwe Engel

  n Energy Star. Brother MFC-J615 430019

  BROTHERINKJETMULTIFUNCTIONAL MFC-990CW

  7 in 1 - Netwerk Kleureninkjetfax -kleurenprinter - flatbedkleurenscanner - kleurencopier - PCFax - PhotoCapture Centre -Message Center met DECT telefoon -Wireless - Bluetooth.

  Afdruksnelheid tot 33/27ppm(mono/kleur).

  Afdrukresolutie 1200x6000dpi. Geheugen 48MB. USB 2.0 Hi-Speed. Direct Print via Bluetooth. Draadloos netwerkklaar. Direct Print vanaf USB stick. ADF. Papierlade voor 100vel. Fax met 100 Snelkiesnummers. Geheugen 400 pagina's. PC-Fax. Full Color 4.2" Wide Touchscreen

  LCD-display. Afmetingen 468x375x180mm. Met keurmerken van Blauwe Engel

  n Energy Star. Brother MFC-990CW 433976

  BROTHERINKJETMULTIFUNCTIONAL MFC-5890CN

  5in1 Netwerk A3 Kleurenprinter - A4kleurenfax - A4 flatbedkleurenscanner - A4 kleurencopieren PhotoCapture Centre.

  Afdruksnelheid tot 35/28 ppm(mono/kleur).

  Afdrukresolutie 1200x6000dpi. Geheugen 64MB. USB 2.0 Hi-speed. Netwerkklaar. Direct Print vanaf USB stick. Papierlade van 150vel. ADF (Automatische

  documentinvoer). Fax met 80 Snelkiesnummers en 6

  Directkiesnummers. Verzend-/ontvangstgeheugen 400

  pagina's. Scanresolutie 1200x2400dpi. Full Color 3.3" Wide LCD-display. Afmetingen 485x408x242mm. Met keurmerken van Blauwe Engel

  n Energy Star.Brother MFC-5890CN NL 433978MFC-5890CN Belgie 434567

  18_QNT_Milieucat 2010.ps 10-12-2010 10:58 Pagina 18

 • 3Multifunctionele machines/Printers

  19PRODUCT NIET GEVONDEN? BEL ONS VOOR MEER INFORMATIE

  BROTHERINKJETMULTIFUNCTIONAL MFC-6890CDW

  5 in 1 Netwerk A3 Kleurenprinter.Met kleurenfax, flatbedkleurenscanner, kleurencopier,PhotoCapture Centre en interneduplexunit.

  Afdruksnelheid tot 35/28 ppm(mono/kleur).

  30 Seconden Foto Print. Duplexunit voor dubbelzijdig

  afdrukken van A4. Afdrukresolutie 1200x6000dpi. Geheugen 64MB. USB 2.0 Hi-speed. Netwerkklaar (bekabeld en

  draadloos). PictBridge. Direct Print vanaf USB stick. 2 Papierladen (100 en 250vel). ADF (Automatische

  documentinvoer). Modemsnelheid 33.600bps. 100 Snelkiesnummers en 6

  Directkiesnummers. Verzend-/ontvangstgeheugen 400

  pagina's. Kopieersnelheid tot 23/20ppm

  (mono/kleur). Kopieerresolutie tot 1200dpi. Scanresolutie 1200x2400dpi. Photocapture Centre. Full Color 4.2" Wide Touchscreen

  LCD-display.

  Afmetingen 540x488x323mm. Met keurmerken van Blauwe Engel

  n Energy Star.Brother MFC-6490CDW Nederland 434048Brother MFC-6490CDW Belgi 434050

  BROTHERKLEURENLASERPRINTER HL-3040CN

  Kleurenprinter met LED-technologie. Print tot 16ppm (mono-kleur). Resolutie tot 2400x600dpi. Sterke 300MHz processor. 32MB geheugen, uitbreidbaar tot

  544MB. LCD display met 16 karakters. Standaard papierlade van 250vel A4. Windows 2000/XP/Vista Mac

  OS X 10.3.9 en groter en Linux. USB 2.0 en parallelle interface. 10/100 Base-TX netwerkaansluiting. Afmetingen 409x466x250mm. Met keurmerken van Blauwe Engel

  n Energy Star. Brother HL-3040CN 433904

  CANONKLEURENLASERPRINTER I-SENSYS LBP-7200

  Deze compacte kleurenlaserprinteris geschikt voor netwerken en isideaal voor kleine werkgroepen diesnelle en professionelekleurenprints nodig hebben.

  20 ppm in kleur en zwart-wit. Printresolutie tot 9600 x 600 dpi. Diverse energiezuinige functies

  zoals Quick First-Print-technologie. Kan automatisch dubbelzijdig

  printen. Met keurmerken van Blauwe Engel

  n Energy Star. Canon LBP-7200CDN 450700

  CANONKLEURENLASERPRINTER I-SENSYS LBP-7750

  A4-kleurenlaserprinter. Print tot 30ppm. (kleur/zwart). Bijna geen opwarmtijd of wachttijd. Afdrukresolutie 600x600dpi. tot

  9600x600dpi. Papierlade voor 250vel. Automatisch dubbelzijdig printen. 4 aparte All-in-one cartridge. Maximale capaciteit 75.000 ppm. Geheugen 256MB, uitbreidbaar tot

  768MB. Printertalen PCL5c, PCL6 en

  PostScript. USB 2.0 High-Speed en 10Base-

  t/100Base TX netwerkaansluiting. Afmetingen 517x530x374mm. Met keurmerken van Blauwe Engel

  n Energy Star. Canon LBP-7750DN 434392

  19_QNT_Milieucat 2010.ps 10-12-2010 10:59 Pagina 19

 • 20_QNT_Milieucat 2010.ps 10-12-2010 10:59 Pagina 20

 • 1Printers

  21PRODUCT NIET GEVONDEN? BEL ONS VOOR MEER INFORMATIE

  3

  Laserprinters

  BROTHER LASERPRINTER HL-2240D

  Afdruksnelheid tot 24ppm. Duplexunit voor dubbelzijdig

  afdrukken van A4 is optioneel. Afdrukresolutie 1200dpi. Processor 200Mhz. Geheugen 8MB. USB 2.0 Hi-Speed. Emulatie GDI. Papierlade voor 250vel, handmatige

  invoer voor 1vel. Afmetingen 368x360x183mm. Met keurmerken van Blauwe Engel

  n Energy Star. Met keurmerken van Blauwe Engel

  n Energy Star.Brother HL-2240 433484Brother HL-2240 met duplexunit 433479

  BROTHER LASERPRINTER HL-4150CDN

  Netwerk laserprinter. Afdruksnelheid tot 24ppm. Duplexunit, voor dubbelzijdig

  afdrukken. Resolutie 2400dpi Class. Processor 400 Mhz. Geheugen 128MB (uitbreidbaar). USB 2.0 Hi-speed. Netwerkklaar. Direct Print vanaf USB stick. Emulaties PCL6, BR-Script 3. Papierlade voor 250vel, universele

  lade voor 50vel. Optioneel 2e lade voor 500vel. Afmetingen 410x486x313mm. Met keurmerken van Blauwe Engel

  n Energy Star. Brother HL-4150CDN 430073

  BROTHER LASERPRINTER HL-5340D

  Deze snelle en betrouwbare monolaserprinter wordt geleverd metonmisbare kantoorfuncties zoals eenmultifunctionele lade waarmee ueenvoudig op afwijkende formatenen speciaal papier kunt afdrukken.

  Afdruksnelheid tot 30ppm. Duplexunit, voor dubbelzijdig

  afdrukken van A4. Resolutie 1200x1200dpi. Geheugen 16MB (uitbreidbaar). USB 2.0 Hi-speed en Parallel. Emulaties PCL6, BR-Script 3, IBM Pro-

  Printer XL en Epson FX-850. Optioneel een of twee extra laden

  van 250vel. Papierlade voor 250 vel, universele

  lade voor 50vel.

  Afmetingen 371x384x246mm. Met keurmerken van Blauwe Engel

  n Energy Star.

  Brother HL-5340D 433971

  CANON LASERPRINTERI-SENSYS LBP-6650

  Werk met de totaal oplossing voor professioneel printen metlaserkwaliteit.

  De printsnelheid van 33 ppm wordtgecombineerd met PCL5e/6ondersteuning.

  Intern geheugen 64MB. Ingebouwde netwerkaansluiting. Duplexunit voor dubbelzijdig

  printen. Printkwaliteit 2400x600dpi. All-in-one cartridge. Standaard papierlade 250vel. Maximale printcapaciteit 50.000

  ppm. Afmetingen 400x376x267mm. Met keurmerken van Blauwe Engel

  n Energy Star. Canon LBP-6650DN 434549

  21_QNT_Milieucat 2010.ps 10-12-2010 11:00 Pagina 21

 • Rekenmachines1

  22

  3Rekenmachines met pc-link

  CANON REKENMUIS

  Handige combinatie van een 10-cijferige rekenmachine, draadlozelaser-muis en invoer van numeriekegegevens voor je PC of Mac.

  Deze innovatieve 3-in-1rekenmachine is een stijlvol elementvoor thuis of op kantoor.

  10-cijferige rekenmachine. Gentegreerde connectiviteit met

  Bluetooth 2.0. Gedeeltelijk gemaakt van

  gerecycled materiaal van Canon-kopieerapparaten.

  Indicator voor lege batterij enautomatische uitschakeling.

  Compatibel met Windows enMacintosh.

  wit 420620zwart 420621

  Wetenschappelijke rekenmachines

  CASIO REKENMACHINE FX-82 SOLAR

  Overzichtelijk, gemakkelijk leesbaar10+2 display.

  144 gentegreerde functies. Salderend geheugen. SCI/FIX/ENG-functie. Trigonometrische functies. Berekening percentage. 18 niveaus van haakjes. Hyperbolische en inverse

  hyperbolische functies. Automatische breukberekening. Toevalsgetallengenerator. Voorteken wisselen. Omrekening van sexagesimaal in

  decimaal en omgekeerd. Berekeningen in gon, graad en

  radiaal. Omrekening van poolcordinaten in

  rechthoekige cordinaten enomgekeerd.

  Met hardcase . Afmetingen 8x67x125mm.

  Voeding: werkt alleen op zonne-energie.

  Met Blauwe Engel keurmerk.

  Casio FX-82 solar 421805

  TEXAS INSTRUMENTSREKENMACHINE 30ECO RS

  De ecologische versie van de TI-30XA, een 1-regeligewetenschappelijke rekenmachinevoor het voortgezet onderwijs.

  De Kunststofbehuizing is voor 100%afkomstig uit recycling.

  De machine werkt volledig opzonnenergie.

  Display met tien cijfers. Technische en wetenschappelijke

  notatie (twee cijferige exponent). 1/x, x, x2, %. Rekenen met breuken. Goniometrische, hyperbolische en

  logaritmische functies. Breuken/Decimalen. Graden/Radialen/Decimale graden. Rechthoekige

  cordinaten/Poolcordinaten. Statistische berekeningen in n

  variabele. Voeding: gecombineerde werking

  op zonne-energie/batterij. Texas TI-30ECO RS 421107

  Zakrekenmachines

  CANON REKENMACHINE LS-8TCG

  8-cijferige groene rekenmachine. Groot LCD-scherm. Functies voor het berekenen van

  btw en het converteren van valuta. Opdrachtindicatie. Behuizing vervaardigd uit

  hergebruikte materialen. Dubbele voeding: zonne-energie en

  verwisselbare batterij. Schakelt automatisch uit. Afmetingen 104x64x9mm. Canon LS-8TCG 420603

  CASIO REKENMACHINE SL-305ECO

  Groot 8-cijferig display. Percentageberekening. Belasting berekenen. Toets voor wijziging plus-/minteken. Onafhankelijk geheugen. Voeding middels zonnecellen. Behuizing van gerecycled kunststof. Afmetingen 7,5x70x119mm. Casio SL-305 Eco 420867

  22_QNT_Milieucat 2010.ps 10-12-2010 11:01 Pagina 22

 • 1Rekenmachines

  23PRODUCT NIET GEVONDEN? BEL ONS VOOR MEER INFORMATIE

  3Bureaurekenmachines

  CANON REKENMACHINE AS-120

  Deze calaculator is gemaakt vangerecycled materiaal en is daaromzowel hyginisch als milieubewust.

  Dubbele voeding: zonne-energie enverwisselbare batterij.

  12-cijferige bureaucalaculator. Groot, intern gekanteld LCD-scherm. Functie voor het berekenen van de

  BTW. Automatische uitschakeling. Afmetingen 145x101x30mm. Canon AS-120 420613

  CANON REKENMACHINE AS-1200

  Deze calaculator is gemaakt vangerecycled materiaal en is daaromzowel hyginisch als milieubewust.

  Dubbele voeding: zonne-energie enverwisselbare batterij.

  12-cijferige bureaucalaculator. Groot, intern gekanteld LCD-scherm. Functie voor het berekenen van de

  BTW. Automatische uitschakeling. Afmetingen 178x118x37mm. Canon AS-1200 420614

  CANON REKENMACHINE AS-2200

  12-cijferige bureaurekenmachine. Stijlvolle gebogen behuizing. Groot instelbaar opstaand scherm. De kunststof behuizing is gemaakt

  van gerecycled materiaal uit Canonkopieerapparaten.

  Dubbele voeding: zonne-energie enkwikvrije batterij.

  Selectie van decimalen enafronding.

  Automatische uitschakeling. Afmetingen 198x140x34mm. Canon AS-2200 420615

  CANON REKENMACHINE AS-2400

  14-cijferige bureaurekenmachine. Stijlvolle gebogen behuizing. Groot instelbaar opstaand scherm. De kunststof behuizing is gemaakt

  van gerecycled materiaal uit Canonkopieerapparaten.

  Dubbele voeding: zonne-energie enkwikloze batterij.

  Selectie van decimalen enafronding.

  Automatische uitschakeling. Afmetingen 198x140x34mm. Canon AS-2400 420617

  CANON REKENMACHINE X-MARK 1

  Moderne design rekenmachine opalleen zonne-energie (geen batterij).

  12 cijferig,semi-desktop rekenmachinemet business functionaliteiten.

  Waarvan het display paneel voor 100%uit Canon lenzen is gerecycled.

  Luxueus en verfijnd design met eenplat gestroomlijnde body.

  Gemakkelijk te lezen door interngekanteld display.

  Business functionaliteit (Inkoop,verkoop,marge).

  Snelle en nauwkeurige invoer. CT geheugen. Shift knop. Procenten invoer (%+-). Knop voor +/- wijzigen. Automatische power off. 3 cijfers achter de komma. Afmetingen 157x95x15mm. Met Blauwe Engel keurmerk.

  wit 420604zwart 420605

  CANON REKENMACHINE LS-120TSG

  12-cijferige groene rekenmachine. Groot LCD-scherm. Doorrolfunctie voor snelle invoer. Functies voor het berekenen van

  btw en het converteren van valuta. Behuizing vervaardigd uit

  hergebruikte materialen. Dubbele voeding: zonne-energie en

  verwisselbare batterij. Schakelt automatisch uit. Afmetingen 140x105x32mm. canon LS-120TSG 420606

  23_QNT_Milieucat 2010.ps 10-12-2010 11:02 Pagina 23

 • Rekenmachines1

  24

  3

  CANON REKENMACHINE HS-1200TCG

  12-cijferige groene rekenmachine. Groot LCD-scherm. Doorrolfunctie voor snelle invoer. Functies voor het berekenen van

  btw en het converteren van valuta. Behuizing vervaardigd uit

  hergebruikte materialen. Dubbele voeding: zonne-energie en

  verwisselbare batterij. Schakelt automatisch uit. Afmetingen 107x118x35mm. Canon HS-1200TCG 420602

  CANON REKENMACHINE TS-1200TCG

  12-cijferige groene rekenmachine. Groot gekanteld LCD-scherm. Doorrolfunctie voor snelle invoer. Functies voor het berekenen van

  btw en het converteren van valuta. Behuizing vervaardigd uit

  hergebruikte materialen. Dubbele voeding: zonne-energie en

  verwisselbare batterij. Schakelt automatisch uit. Afmetingen 188x133x29mm. Canon TS-1200TCG 420601

  CASIO REKENMACHINE JF-120ECO

  12-cijferig groot display. Correctietoets. Belasting- en omrekentoets. Percentagetoets. Onafhankelijk geheugen. Afronden. Two way power. Tot 4 posities achter de komma. Add-toets. Behuizing van gerecycled kunststof. Afmetingen 173x107x26mm. Casio JF-120 Eco 420869

  CASIO REKENMACHINE DF-120ECO

  12-cijferige extra groot display. Kunststof toetsen. Functies: Euro omrekening,

  perrcentageberekening, belastingberekenen, groot totaal geheugen,decimaal selectie (0,1,2,3,4,ADD2),dubbelnultoets, verdeling induizenden, onafhankelijk geheugenen afrondselectie.

  Solar-/batterijfunctie. Behuizing van gerecycled kunststof.. Afmetingen 36x122x175mm. Casio DF-120 Eco 420870

  CASIO REKENMACHINE MS-88ECO

  8-cijferig, groot display. Lichtgevoelige, plastic toetsen. Belastingomrekentoets. Percentagetoets. Two way power. 3 posities achter de komma. Behuizing van gerecycled kunststof. Afmetingen 31x103x145mm. Casio MS-88 Eco 420868

  Wel zo overzichtelijk: nadres, n bestelling, nlevering, n factuur.Of u nu computersupplies,kantoorartikelen, facilitairemiddelen of kantoormeubilairnodig heeft,n vaste leverancier is nietalleen gemakkelijker maar ookveel efficinter en voordeliger!

  ALLES IN N HAND

  TIP

  24_QNT_Milieucat 2010.ps 10-12-2010 11:03 Pagina 24

 • 1Rekenmachines

  25PRODUCT NIET GEVONDEN? BEL ONS VOOR MEER INFORMATIE

  3Rekenmachines met telrol

  CANON REKENMACHINE XMARK

  Deze unieke zakelijke rekenmachinevan handpalmformaat met printer isgemaakt van gerecycled materiaalvan Canon en is een combinatie vanelegante eenvoud enmilieubewustheid; een fraaie stijlmet minder afval.

  Slanke vormgeving. Dubbele voeding: batterij en

  netstroom (optionele adapter). Snel printen in 2 kleuren. Functies voor berekenen van BTW

  en omrekenen van valuta enzakelijke functies.

  Groot LCD-scherm metachtergrondverlichting.

  Energiezuinig.

  Canon Mark1 wit 420610Canon Mark1 zwart 420611

  Optionele adapterCanon AD-11 III 424606

  CANON REKENMACHINE MP120-MG

  Deze 12-cijferige rekenmachine met2-kleurenscherm en 2-kleurenprinter combineertmilieuvriendelijkheid metprofessionele prestaties.

  De functies voor het berekenen vanbtw en het converteren van valutaen zakelijke functies zorgen voornog meer efficintie.

  De rekenmachine met printer isgemaakt van gerecycled Canon-materiaal.

  Afdrukken in 2 kleuren, 2,7 regelsper seconde.

  Groot Pure Green 2-kleurenscherm. Functies voor het berekenen van

  btw en het converteren van valutaen zakelijke functies.

  Afmetingen 292x203x72mm. Canon MP120-MG 420593

  CANON REKENMACHINE MP121-MG

  Deze 12-cijferige rekenmachine met2-kleurenprinter biedt een aantalprofessionele functies, waarondertijdbesparende functies voor hetberekenen van btw en hetomrekenen van valuta en zakelijkefuncties.

  De rekenmachine met printer isgemaakt van gerecycled Canon-materiaal.

  Afdrukken in 2 kleuren, 2,3 regelsper seconde.

  Extra groot LCD-scherm en ruimopgezet toetsenbord.

  Functies voor het berekenen vanbtw en het converteren van valutaen zakelijke functies.

  Afmetingen 250x185x55mm. Canon MP121-MG 420592

  Tel- en kassarollen

  GREEN CASH TEL- ENKASSAROLLEN

  100 procent chloorvrij gebleektpapier [TCF].

  Bevat geen chemische witmakers. Kern 12mm.

  Verpakkingseenheid doos 50 rol.44mm 70mm 413251

  Verpakkingseenheid doos 50 rol.57mm 70mm 413111

  Verpakkingseenheid doos 50 rol.76mm 70mm 413281

  25_QNT_Milieucat 2010.ps 10-12-2010 11:03 Pagina 25

 • Inbindsystemen1

  26

  3

  Draadkam bindruggen

  GBC DRAADKAMRUGGEN 21-RINGS

  Metalen draadruggen voor hetmaken van presentatieboekjes e.d.

  Met 21 spiraallussen. Voor A4 formaat documenten. Metalen draadruggen verdienen uit

  milieuoogpunt voorkeur boven dievan kunststof i.v.m. recycling.

  Doos met 100 stuks.

  Capaciteit 45vel. 6mm zilver 535131

  Capaciteit 60vel. 8mm zilver 535130

  Capaciteit 85vel. 10mm zilver 535129

  Capaciteit 105vel. 12mm zilver 535128

  Capaciteit 125vel. 14mm zilver 535127

  Pak 100 stuks.File strip A4 21-rings 314601

  GBC DRAADKAMRUGGEN 34-RINGS

  Metalen draadruggen voor hetmaken van boekjes e.d.

  Met 34 spiraallussen vooruitzonderlijk fraaie presentaties.

  Voor A4 formaat documenten. Metalen draadruggen verdienen uit

  milieuoogpunt voorkeur boven dievan kunststof i.v.m. recycling.

  Doos met 100 stuks.

  Capaciteit 45vel. 6mm wit 537700 6mm zwart 537701 6mm zilver 537702 6mm blauw 537704

  Capaciteit 60vel. 8mm wit 537710 8mm zwart 537711 8mm zilver 537712 8mm blauw 537714

  Capaciteit 80vel. 9,5mm wit 535116 9,5mm zwart 535117 9,5mm zilver 535115 9,5mm blauw 535150

  Capaciteit 95vel. 11mm wit 535103 11mm zwart 535104 11mm zilver 535106

  Capaciteit 110vel. 12,7mm wit 537717 12,7mm zwart 535107 12,7mm zilver 535114

  Capaciteit 130vel. 14,3mm wit 537718 14,3mm zwart 535108 14,3mm zilver 535113

  Pak 100 stuks.file strips 535123

  GBC CLICK BINDRUG

  Heropen- en hersluitbare 34-ringsbindrug (3:1 verdeling).

  Voor het gemakkelijk inbinden vanmaximaal 145vel papier.

  Gemaakt van mindermilieubelastend polypropyleen.

  Zipper bijgesloten.

  Doos 50 stuks.

  Capaciteit 45vel. 8mm zwart 535120 8mm wit 535121 8mm blauw 536303

  Capaciteit 95vel. 12mm zwart 537644 12mm wit 537645 12mm blauw 536313

  Pons-/inbindmachine Click

  26_QNT_Milieucat 2010.ps 10-12-2010 11:04 Pagina 26

 • 4pr

  esen

  tere

  n

  27_QNT_Milieucat 2010.ps 10-12-2010 11:04 Pagina 27

 • Presentatiesystemen1

  28

  4Whiteboards

  NOBO ECOBOARD WHITEBOARD

  Volledig recyclebaar bord datdemonteerbaar is in 3 eenvoudigestappen zodat elk onderdeelmakkelijk weer gerecycled kanworden.

  Droog uitwisbaar oppervlak induurzaam stalen kader.

  Met pennenbakje en ophangset. Inclusief twee magneten en marker

  met ingebouwde wisser.

  28x34cm 92015843x58cm 92015958x43cm 920160

  NOBO ECOBOARDWHITE/KURKBORD

  Volledig recyclebaar bord datdemonteerbaar is in 3 eenvoudigestappen zodat elk onderdeelmakkelijk weer gerecycled kanworden.

  Natuurlijk kurkbord en drooguitwisbaar oppervlak in duurzaamstalen kader.

  Met pennenbakje en ophangset. Inclusief twee magneten en marker

  met ingebouwde wisser. 58x43cm 920163

  Viltstiften voor whiteboard

  BIC VELLEDAWHITEBOARDSTIFT 1701

  Whiteboardstift op alcoholbasis. Droog uitwisbaar. Heldere kleuren. Dop in schrijfkleur. Groot inktreservoir. Lange levensduur. Neutrale geur. Duurzame geblokkeerde ronde

  punt. Vrij van PVC en zware metalen. Schrijfbreedte 1,5mm.

  Verpakkingseenheid doos 12 stuks.zwart 919901rood 919902blauw 919903groen 919904

  Verpakt per set.set 4 stuks assorti 919909

  BIC VELLEDAWHITEBOARDSTIFT 1741

  Pocketformaat. Whiteboardstift op keton basis. Droog uitwisbaar, zelfs na enkele

  dagen. Heldere kleuren. Dop in schrijfkleur. Lange levensduur. Duurzame geblokkeerde fijne punt. Vrij van PVC en zware metalen. Schrijfbreedte 1,4mm.

  Verpakkingseenheid doos 12 stuks.zwart 920261rood 920262blauw 920263groen 920264

  Verpakt per set.set 4 stuks assorti 920274set 8 stuks assorti 920278

  EDDING ECOLINEWHITEBOARDSTIFT 28

  Boardmarker met reukarme inkt opalcoholbasis, zonder toevoeging vanbutylacetaat.

  Droog uitwisbaar van bijna allegesloten oppervlakken (zoals email,glas en melamine).

  Speciaal voor het schrijven opwhiteboards.

  Na enige tijd zonder dop nog tegebruiken.

  Ronde punt, schrijfdikte 1,5-3mm. Navulbaar met edding navulinkt

  BTK 25 en BTK 100. Minstens 90% van het gebruikte

  kunststof bestaat uit gerecycledmateriaal.

  Verpakkingseenheid doos 10 stuks.zwart 630451rood 630452blauw 630453groen 630454blister zwart 630571

  Verpakt per set.set 4 stuks assorti 630379display 36 stuks assorti21+22+24+28 630550

  EDDING ECOLINEWHITEBOARDSTIFT 29

  Edding whiteboardmarker metbeitelvormige punt.

  Minstens 90% van het gebruiktemateriaal is van gerecycledmateriaal.

  Sneldrogende, geurneutrale endroog afwisbare inkt.

  Navulbaar. Productlabel van papier. Verkrijgbaar in zwart, rood, blauw en

  groen. Schrijfbreedte 2-5mm.

  Verpakkingseenheid doos 10 stuks.zwart 630581rood 630582blauw 630583groen 630584

  Verpakt per set.set 4 stuks assorti 630589

  28_QNT_Milieucat 2010.ps 10-12-2010 11:05 Pagina 28

 • 1Presentatiesystemen

  29PRODUCT NIET GEVONDEN? BEL ONS VOOR MEER INFORMATIE

  4

  PILOT BEGREENWHITEBOARDSTIFT 5080

  Begreen whiteboard marker. Sneldrogende, geurneutrale en

  droog afwisbare inkt. Deze Begreen schrijfwaren bestaan

  voor minimaal 91% uit gerecycledmateriaal m.u.v. inkt en vulling.

  Gecertificeerd en geproduceerdvolgens ISO 14001.

  Intensieve kleuren. Met zichtbaar inktvenster. Navulbaar. Met ronde punt. Schrijfbreedte van 2,3mm.

  Verpakkingseenheid doos 10 stuks.zwart 919931rood 919932blauw 919933groen 919934

  Verpakt per set.etui 5 stuks assorti 919885magn.houder met 5 stiften assorti 920284

  Vulling pak 12 stuksvulling zwart 630271vulling rood 630272vulling blauw 630273

  PILOT BEGREENWHITEBOARDSTIFT 5081

  Begreen whiteboard marker. Sneldrogende, geurneutrale en

  droog afwisbare inkt. Deze BEGREEN schrijfwaren bestaan

  voor minimaal 91% uit gerecycledmateriaal m.u.v. inkt en vulling.

  Gecertificeerd en geproduceerdvolgens ISO 14001.

  Intensieve kleuren. Met zichtbaar inktvenster. Navulbaar. Met beitelpunt. Schrijfbreedte van 1,5-5mm.

  Verpakkingseenheid doos 10 stuks.zwart 919941rood 919942blauw 919943groen 919944

  Vullingen pak 12 stuksvulling zwart 630271vulling rood 630272vulling blauw 630273

  PENTEL WHITEBOARDSTIFTMWL5M

  Whiteboardmarker met vloeibareinkt en spits toelopende schrijfpunt.

  Heldere, diepe kleuren, schrijft 2-3keer langer dan andere markers.

  Met handig pompsysteem,waardoor de marker ook horizontaalen omhoog schrijft.

  Droog uitwisbaar. Milieuvriendelijk. Dit product bestaat voor 50% uit

  gerecycled materiaal, uitgezonderdde inkt.

  Schrijfbreedte 3mm.

  Verpakkingseenheid doos 12 stuks.zwart 920331rood 920332blauw 920333groen 920334

  Verpakt per set.set 4 stuks assorti 920339

  SCHNEIDER WHITEBOARDSTIFT290

  Vrijwel reukloos. Ronde punt. Droogt zonder dop niet uit. Droog afwisbaar. Sneldrogend. 100% PVC vrij. Schneider is Emas gecertificeerd. Schrijfbreedte 1,5-3mm.

  Verpakkingseenheid doos 10 stuks.zwart 635141rood 635142blauw 635143groen 635144

  STAEDTLER LUMOCOLORWHITEBOARDSTIFT 351

  Geurloos en droog uitwisbaar. Navulbaar. Met ronde punt. Dry Safe inkt: de stift kan enkele

  dagen openliggen zonder in tedrogen.

  Bestaat voor 22% uit gerecycledmateriaal polypropyleen.

  Bevat geen zware metalen, xyleen oftolueen.

  Schrijfbreedte 1-2mm.

  Verpakkingseenheid doos 10 stuks.zwart 920381rood 920382blauw 920383groen 920384

  Verpakt per set.etui 4 stuks assorti 920399

  29_QNT_Milieucat 2010.ps 10-12-2010 11:05 Pagina 29

 • Presentatiesystemen1

  30

  4Informatie- / prikborden

  NOBO ECOBOARD KURKBORD

  Volledig recyclebaar bord datdemonteerbaar is in 3 eenvoudigestappen zodat elk onderdeelmakkelijk weer gerecycled kanworden.

  Natuurlijk kurkoppervlak induurzaam stalen kader.

  Met pennenbakje en ophangset.28x34cm 92016158x34cm 920162

  NOBO ECOBOARDWHITE/KURKBORD

  Volledig recyclebaar bord datdemonteerbaar is in 3 eenvoudigestappen zodat elk onderdeelmakkelijk weer gerecycled kanworden.

  Natuurlijk kurkbord en drooguitwisbaar oppervlak in duurzaamstalen kader.

  Met pennenbakje en ophangset. Inclusief twee magneten en marker

  met ingebouwde wisser. 58x43cm 920163

  NOBO ECOBOARDKURK/PLANBORD

  Volledig recyclebaar bord datdemonteerbaar is in 3 eenvoudigestappen zodat elk onderdeelmakkelijk weer gerecycled kanworden.

  Natuurlijk kurkoppervlak en drooguitwisbare maandplanner induurzaam stalen kader.

  Met pennenbakje en ophangset. Inclusief twee magneten en marker

  met ingebouwde wisser. 58x34cm 920164

  Flip-overs

  QUANTORE FLIP-OVERBLOK

  Chloorvrij gebleekt houtvrijschrijfpapier.

  80gr. Geniet met kopstrook. Voorzien van micro-

  uitscheurperforatie. Met universele boorgaten. Liniatuur: aan n zijde blanco en

  andere zijde geruit 25mm. FSC gecertificeerd. Standaardformaat 65x100cm.

  2x50vel ongevouwen 9201341x50vel opgerold in koker 920133

  30_QNT_Milieucat 2010.ps 10-12-2010 11:06 Pagina 30

 • 1Presentatiesystemen/Badges

  31PRODUCT NIET GEVONDEN? BEL ONS VOOR MEER INFORMATIE

  4

  AVERY PRINTBARE BADGES

  Durable insteekkaarten. Voorzien van microperforatie, zodat

  de kaartjes gemakkelijk en netjesgescheurd kunnen worden.

  Bruikbaar in laser-, inkjet enmatrixprinter of kopieerapparaat.

  A4-formaat. FSC gecertificeerd. Templates zijn eenvoudig te

  downloaden via Avery.nl

  40x75mm 240 stuks L4726 81117254x90mm 200 stuks L4727 81117360x90mm 160 stuks L4728 811174

  AVERY PRINTBARE BADGESRECYCLED

  Durable insteekkaarten. Voorzien van microperforatie, zodat

  de kaartjes gemakkelijk en netjesgescheurd kunnen worden.

  Bruikbaar in laser-, inkjet enmatrixprinter of kopieerapparaat.

  A4-formaat. Gemaakt van 100% gerecycled

  materiaal. FSC gecertificeerd. Templates zijn eenvoudig te

  downloaden via Avery.nl

  40x75mm 240 stuks LR4726 81117554x90mm 200 stuks LR4727 81117660x90mm 160 stuks LR4728 811177

  Badges

  Viltstiften voor flip-overpapier

  EDDING VILTSTIFT VOOR FLIP-OVERPAPIER 380

  Edding Flipchart Marker met rondepunt.

  Drukt niet door. Cap-off techniek: droogt zonder dop

  6 weken niet uit. Kunststof houder, cap met

  pocketclip. Sneldrogende , geurneutrale inkt. Economisch: navulbaar. Schrijfbreedte 1.5-3mm.

  Verpakkingseenheid doos 10 stuks.zwart 631031rood 631032blauw 631033groen 631034

  STAEDTLER LUMOCOLORVILTSTIFT VOOR FLIP-OVERPAPIER 356

  Drukt niet door op hetflipoverpapier.

  Dry Safe, kan dagenlang open liggenzonder uitdrogen.

  Bestaat voor 22% uit gerecycledmateriaal polypropyleen.

  Bevat geen zware metalen, xyleen oftolueen.

  Schrijfbreedte 2mm.

  Verpakkingseenheid doos 10 stuks.zwart 635211rood 635212blauw 635213groen 635214

  Verpakt per set.set 4 stuks assorti 635218

  31_QNT_Milieucat 2010.ps 10-12-2010 11:06 Pagina 31

 • 32_QNT_Milieucat 2010.ps 10-12-2010 11:07 Pagina 32

 • 5pa

  pier

  war

  en

  33_QNT_Milieucat 2010.ps 10-12-2010 11:08 Pagina 33

 • 34_QNT_Milieucat 2010.ps 10-12-2010 11:09 Pagina 34

 • 5Kopieer-en printerpapier

  35PRODUCT NIET GEVONDEN? BEL ONS VOOR MEER INFORMATIE

  Kopieer- en laserprinterpapier

  QUANTORE KOPIEER- ENPRINTPAPIER ECONOMY

  Mooie kwaliteit papier voor eenvriendelijke prijs.

  Helder wit. Geschikt voor kopieerapparaten en

  printers. Vervaardigd uit PEFC gecertificeerde

  grondstoffen.

  Pak 500vel. Verpakkingseenheid doos 5 pak.A4 80gr wit 129427A3 80gr wit 129432

  QUANTORE KOPIEER- ENPRINTPAPIER PREMIUM

  Helder wit papier van uitstekendekwaliteit, voor al uwkantoorapparatuur.

  Chloorarm met internationaalkeurmerk.

  Vervaardigd uit PEFC gecertificeerdegrondstoffen.

  Pak 500vel. Verpakkingseenheid doos 5 pak.A4 80gr wit 129799

  QUANTORE KOPIEER- ENPRINTPAPIER EXCELLENT

  Geschikt voor inkjet- enlaserprinters.

  Superegaal oppervlak en extra wittetint voor afdrukken van hoogstekwaliteit.

  Voor scherpe, heldere encontrastrijke prints.

  Verouderingsbestendig volgens ISO9706.

  Vervaardigd uit PEFC gecertificeerdegrondstoffen.

  Pak 500vel. Verpakkingseenheid doos 5 pak.A4 80gr wit 129245A3 80gr wit 129451

  FASTPRINT KOPIEER- ENPRINTPAPIER EXTRA

  Geschikt voor kopieermachines,inkjet- en laserprinters.

  Het egale oppervlak en de neutralewitte tint zorgen voor afdrukken vanhoge kwaliteit.

  Verouderingsbestendig volgens ISO9706.

  vervaardigd uit FSC gecertificeerdegrondstoffen.

  Pak 500vel. Verpakkingseenheid doos 5 pak.A4 75gr wit 129234A4 80gr wit 129225A4 80gr wit 4-gaats 129232A3 80gr wit 129226A4 80gr wit in efficiencybox 2500vel 129231

  Efficiencybox 2500vel.A4 80gr wit 4-gaats efficiencybox 2500vel 129233

  FASTPRINT KOPIEER- ENPRINTPAPIER GOLD

  Geschikt voor inkjet- enlaserprinters.

  Superegaal oppervlak en extra wittetint voor afdrukken van hogekwaliteit.

  Voor scherpe, heldere encontrastrijke prints.

  Verouderingsbestendig volgens ISO9706.

  vervaardigd uit FSC gecertificeerdegrondstoffen.

  Pak 500vel. Verpakkingseenheid doos 5 pak.A4 80gr wit 129296A3 80gr wit 129221

  DISCOVERY KOPIEER- ENPRINTPAPIER ECO-LOGICAL

  Discovery papier wordt door eennieuwe ecologische benaderinggeproduceerd.

  Men gebruikt minder grondstoffen(water, pulp en dergelijk) voor deproductie en toch levert 1.000 kgeindproduct papier 27 pakken A4mr op als resultaat.

  De fabrikant Grupo PortucelSoporcel maakt gebruik van deeucalyptuspulp.

  Zo kan het dat een kwaliteit van75gr aanvoelt en zich laat verwerkenals zijnde 80gr en een hoogwitteuitstraling heeft.

  Pak 500vel. Verpakkingseenheid doos 5 pak.A4 75gr wit 129103A3 75gr wit 129104

  35_QNT_Milieucat 2010.ps 10-12-2010 11:10 Pagina 35

 • 36_QNT_Milieucat 2010.ps 10-12-2010 11:11 Pagina 36

 • 1Kopieer-en printerpapier

  37PRODUCT NIET GEVONDEN? BEL ONS VOOR MEER INFORMATIE

  5

  NAVIGATOR KOPIEER- ENPRINTPAPIER UNIVERSAL

  Navigator is een schitterendeuniversele hoogwittepapierkwaliteit en wordtvervaardigd met behulp van denieuwste technologie op het gebiedvan de papierproductie.

  Bestaat uit 100% EucalyptusGlobulus- vezel, waardoor hetpapier uitstekende eigenschappenzoals extra opdikking, betereopaciteit en een uitstekendevlakliggendheid krijgt.

  Houtvrij elementair chloorvrijhoogwit xerografie- papier.

  Geschikt voor laser- eninkjetprinting en colourcopiers.

  Fsc gecertificeerd.

  Pak 500vel. Verpakkingseenheid doos 5 pak.A4 80gr wit 129097A3 80gr wit 129098

  NAVIGATOR KOPIEER- ENPRINTPAPIER HYBRID

  Hybrid formula. een uniekecombinatie van hergebruikte ennieuwe vezels die telkens weer eentopprestatie en -resultaten leveren.

  NEN 2728 gecertificeerd. en 30%recycled papier.

  Premium. superwit papier vooruitstekende prestaties.

  Betere bescherming van de printertegen stofverontreiniging.

  FSC-gecertificeerd.

  Pak 500vel. Verpakkingseenheid doos 5 pak.A4 80gr wit 129100

  BIOTOP KOPIEER- ENPRINTPAPIER

  Geschikt voor laser- eninkjetprinters en copiers.

  100% chloorvrij gebleektkantoorpapier.

  Egaal opdikkend oppervlak. Naturel getint. FSC gecertificeerd.

  Pak 500vel. Verpakkingseenheid doos 5 pak.A4 80gr 129381

  CLAIRALFA KOPIEER- ENPRINTPAPIER

  Topkwaliteit papier voor mooikopieerwerk.

  Vervaardigd uit PEFC gecertificeerdegrondstoffen.

  Pak 500vel. Verpakkingseenheid doos 5 pak.A4 80gr wit 130010A3 80gr wit 130060A4 90gr wit 130020A3 90gr wit 130070

  Pak 500vel. Verpakkingseenheid doos 4 pak.A4 110gr wit 130030A3 110gr wit 130080

  Pak 250vel. Verpakkingseenheid doos 5 pak.A4 120gr wit 130040A3 120gr wit 130090

  Pak 250vel. Verpakkingseenheid doos 4 pak.A4 160gr wit 130050A3 160gr wit 130100

  Gekleurd papier

  FASTPRINT COLOURSGEKLEURD PRINTPAPIER

  Topkwaliteit kantoorpapier. Geschikt voor kopieermachines en

  inkjet- en laserprinters. Egaal, kleurrijk oppervlak voor

  briljante en opvallende afdrukkenvan hoge kwaliteit.

  Verouderingsbestendig volgens ISO9706.

  Uit 100% chloorvrij gebleektecellulose.

  Hiernaast staat een volledigoverzicht van alle specificaties diewij u kunnen leveren.

  CLAIRFONTAINE TROPHEEGEKLEURD PRINTERPAPIER

  Het mooie Clairfontaine Tropheekopieerpapier is ook verkrijgbaar in12 fraaie kleuren.

  Vervaardigd uit FSC gecertificeerdegrondstoffen.

  Pak 500vel. Verpakkingseenheid doos 5 pak.A4 80gr cardinaal rood 130202A4 80gr caribien blauw 130203A4 80gr grasgroen 130204A4 80gr zonnegeel 130205A4 80gr zalmrose 130209A4 80gr azuurblauw 130213A4 80gr groen 130214A4 80gr geel 130215A4 80gr oranje 130216A4 80gr lila 130217A4 80gr rose 130218A4 80gr crme 130219

  37_QNT_Milieucat 2010.ps 10-12-2010 11:12 Pagina 37

 • Kopieer-en printerpapier/Schrijfblokken - en mappen1

  38

  5Papier voor kleurenlaserprinters

  COLOR COPYKLEURENLASERPRINTERPAPIER

  Of het nu gaat om professionelepresentaties, indrukwekkendeafbeeldingen of sprekendegrafieken, Color Copy garandeertoptimale resultaten op alle kleurenlaserprinters- en copiers.

  Scherpe, niet van origineel teonderscheiden afdrukken, ook bij dehoogste resolutie.

  De hoge witheid, uitstekendekwaliteit en de gladheid maken vanColor Copy de ideale partner voorkleurenprints.

  Vervaardigd uit FSC gecertificeerdegrondstoffen.

  Pak 500vel. Verpakkingseenheid doos 5 pak.A4 90gr 129899

  Pak 500velA4 100gr 129882A3 100gr. 129883A3+ 100gr 129896A4 120gr 129884A3 120gr 129885A3+ 120gr 129897

  Pak 250vel.A4 160gr 129886A3 160gr 129887A3+ 160gr 129898A4 200gr 129888A3 200gr 129889A4 250gr 129879A3 250gr 129878

  CLAIRFONTAINE DCPKLEURENLASERPRINTERPAPIER

  Speciaal voor Document ColourPrinting.

  Kleurenafdrukken opkopieermachines of laserprinters.

  Vervaardigd uit FSC gecertificeerdegrondstoffen.

  Pak 500vel.A4 90gr 130110A4 100gr 130120

  Pak 250vel.A4 120gr 130130A4 160gr 130140A4 190gr 130150

  Pak 125vel.A4 210gr 130160A4 250gr 130170

  Schrijfblokken

  QUANTORE SCHRIJFBLOK

  Schrijfblok met 100vel schrijfpapier. 60gr papier. Chloorarm gebleekt papier. Kopgeniet met kopbandlinnen en

  microperforatie.

  Verpakkingseenheid pak 5 stuks.A4 lijn 091225A4 ruit 5mm 091226A4 blanco 091227A5 lijn 091228A5 ruit 5mm 091229A5 blanco 091230

  Verpakkingseenheid pak 10 stuks.A6 lijn 091231A7 lijn 091232

  QUANTORE CURSUSBLOK

  Schrijfblok met 100vel 80gr papier. Chloorarm gebleekt papier. Zijgelijmd met twee ponsgaten.

  Verpakkingseenheid pak 5 stuks.A4 lijn 091254A4 ruit commercial 4x8mm 091255A4 ruit 5x5mm 091256

  SNEL VINDEN WAT U ZOEKT

  TIPDankzij de logische hoofdstukindeling en de handigekleurentabs raakt u het spoor in onze catalogus nooitbijster.Uiteraard vindt u achterin een uitgebreideinhoudsopgave, zowel alfabetisch als opbestelnummer.

  38_QNT_Milieucat 2010.ps 10-12-2010 11:13 Pagina 38

 • 1Schri j fblokken - en mappen

  PRODUCT NIET GEVONDEN? BEL ONS VOOR MEER INFORMATIE

  5

  QUANTORE SCHRIJFBLOKEXCELLENT

  Schrijfblok met 100vel schrijfpapier. Extra zwaar 80gr papier. Chloorarm gebleekt papier. Kopgeniet met kopbandlinnen en

  microperforatie.

  Verpakkingseenheid pak 5 stuks.A4 lijn 091238

  QUANTORE SCHRIJFBLOK METMILIEUKEUR

  100vel schrijfpapier. 60gr FSC papier. Kopgeniet met kopbandlinnen.

  Verpakkingseenheid pak 5 stuks.A4 lijn 091233A5 lijn 091234

  QUANTORE SCHRIJFBLOK METDUBBELSPIRAAL

  Schrijfblok met 100vel schrijfpapier. 70gr papier. Chloorarm gebleekt papier. Uitscheurbare vellen middels

  microperforatie.

  Verpakkingseenheid pak 5 stuks.A4 lijn zijspiraal 091239A5 lijn kopspiraal 091240A4 ruit 5mm zijspiraal 091241A5 ruit 5mm kopspiraal 091242

  QUANTORE RINGBANDBLOK 23-GAATS

  Schrijfblok met 100vel schrijfpapier. 70gr papier. Chloorarm gebleekt papier. Met 23-gaats perforatie. Zijgelijmd. A4 formaat.

  Verpakkingseenheid pak 5 stuks.A4 lijn 091251A4 ruit 5mm 091252A4 ruit 10mm 091253

  QUANTORE COLLEGEBLOK 23-GAATS

  Schrijfblok met 100vel schrijfpapier. 70gr papier. Chloorarm gebleekt papier. Met 23-gaats perforatie. Zijspiraal met microperforatie. A4 formaat.

  Verpakkingseenheid pak 5 stuks.A4 lijn 091248A4 ruit 5mm 091249A4 ruit 10mm 091250

  QUANTORE INTERIEUR 23-GAATS

  70gr papier. 23-gaats perforatie. A4-formaat.

  Pak 100vel. Verpakkingseenheid pak 10 stuks.A4 lijn 091243A4 ruit 5mm 091244A4 ruit 10mm 091245A4 blanco 091246

  39

  39_QNT_Milieucat 2010.ps 10-12-2010 11:14 Pagina 39

 • 40_QNT_Milieucat 2010.ps 10-12-2010 11:14 Pagina 40

 • 5Schrijfblokken - en mappen/Kantoorboeken/Schriften

  41PRODUCT NIET GEVONDEN? BEL ONS VOOR MEER INFORMATIE

  Schrijfblokken Oxford

  OXFORD COLLEGEBLOKRECYCLING

  Oxford Recycling. Producten uit 100% gerecycled

  materiaal. Hoogwaardig 90grs Optik- Papier

  met hoge witheidsgraad Met uitneembare bladwijzer/liniaal

  uit gerecycled kunststof. Collegebloks op A4 formaat met

  80vel.

  A4 gelijnd rood 2244 011424A4 gelijnd terra 2245 011425A4 gelijnd groen 2246 011426A4 ruit 5mm terra 2242 011423

  OXFORD SCHRIJFBOEKRECYCLING

  Oxford Recycling. Producten uit 100% gerecycled

  materiaal. 96vel hoogwaardig 90grs Optik-

  Papier met hoge witheidsgraad. Het klassieke en elegante Oxford-

  design is er ook in eenrecyclingserie.

  Gebonden boeken met harde kaft.A4 gelijnd assorti 2333 011420A5 gelijnd assorti 2331 011427

  Registers en kasboeken

  ATLANTADOORSCHRIJFKASBOEK

  Spiraalblok met 50 genummerdebladen en kopie.

  Voorbedrukt met ondermeerkolommen voor datum,omschrijving, ontvangsten,uitgaven, BTW

  A4-formaat. FSC gecertificeerd.

  Verpakkingseenheid pak 5 stuks.zonder BTW-kolommenA5414-011 051315

  Verpakkingseenheid pak 5 stuks.met BTW-kolommen A5414-012 051415

  Schriften

  SCHRIFT A5

  Formaat 21x16,5cm. 40vel-80blz. Vier kleuren assortie. 70gr chloorvrij gebleekt papier.

  Verpakkingseenheid pak 5 stuks.gelijnd 011310ruit 10mm 011311ruit 5mm 011312

  SCHRIFT A4

  Formaat 29,7x21cm. Vier kleuren assorti. 70gr chloorvrij gebleekt papier.

  40vel. Verpakkingseenheid pak 5 stuks.gelijnd 011313ruit 5mm 011315ruit 10mm 011314

  U zit niet graag zonder maar uwvoorraadruimte is beperkt. Bij ons kunt ude meeste artikelen per stuk bestellen.Oftewel: ons magazijn is uw voorraad.Voor uw bestelgemak staat soms de"verpakkingseenheid" vermeld, dit is demeest gangbare hoeveelheid waarineen artikel geleverd wordt.

  NIET TE VEEL EN NIET TE WEINIG IN HUIS

  TIP

  41_QNT_Milieucat 2010.ps 10-12-2010 11:15 Pagina 41

 • Memoblaadjes- en memobakjes

  42

  5Zelfklevende memoblaadjes

  POST-IT NOTES MEMOBLOKRECYCLED

  Post-it Notes is al meer dan 20 jaarde snelste en vriendelijkste manierom te communiceren.

  Onmisbaar op ieder kantoor. Zonder beschadiging verwijderbaar

  en opnieuw te bevestigen op elkeondergrond door speciale lijmrand.

  Laat geen sporen na. Gemaakt van 100% kringlooppapier. Blok 100vel.

  Verpakkingseenheid pak 12 stuks.38x51mm kringloop geel 653 39254976x76mm kringloop geel 654 39255976x127mm kringloop geel 655 392570

  POST-IT NOTES MEMOBLOKRECYCLED PACK

  Een complete nieuwe lijn Post-itNotes van recycled papier.

  Voorzien van het vooraanstaandemilieu-logo Blauer Engel.

  100% gerecycleerd papier, inclusiefde verpakking.

  Eco-efficiente pak, de blokjes zijnniet individueel verpakt.

  6 bloks 100vel per pak.

  38x51mm 653-1B 39250776x76mm 654-1B 39250976x127mm 655-1B 392511

  POST-IT NOTES MEMOBLOKRECYCLED PACK PASTEL

  Een complete nieuwe lijn Post-itNotes van recycled papier.

  Voorzien van het vooraanstaandemilieu-logo Blauer Engel.

  100% gerecycleerd papier, inclusiefde verpakking.

  Eco-efficiente pak, de blokjes zijnniet individueel verpakt.

  6 bloks 100vel per pak.

  38x51mm 653-1GB 39250876x76mm 654-1GB 39251067x127mm 655-1GB 392512

  POST-IT NOTES MEMOBLOKRECYCLED TOWER

  Een complete nieuwe lijn Post-itNotes van recycled papier.

  Voorzien van het vooraanstaandemilieu-logo Blauer Engel.

  100% gerecycleerd papier, inclusiefde verpakking.

  Eco-efficiente bulk dispenser, deblokjes zijn niet individueel verpakt.

  38x51mm pak 24 stuks 653-1T 39247776x76mm pak 16 stuks 654-1T 39247876x127mm pak 16 stuks 655-1T 392479

  POST-IT NOTES MEMOBLOKRECYCLED TOWER PASTEL

  Een complete nieuwe lijn Post-itNotes van recycled papier.

  Voorzien van het vooraanstaandemilieu-logo Blauer Engel.

  100% gerecycleerd papier, inclusiefde verpakking.

  Eco-efficiente bulk dispenser, deblokjes zijn niet individueel verpakt.

  38x51mm pak 24 stuks653-1RPT 392474

  76x76mm pak 16 stuks654-1RPT 392475

  76x127mm pak 16 stuks655-1RPT 392476

  POST-IT NOTES MEMOBLOKGREENLINE

  Een complete nieuwe lijn Post-itNotes van recycled papier.

  Voorzien van het vooraanstaandemilieu logo Blauer Engel.

  100% gerecycleerd papier, inclusiefde verpakking.

  3M heeft een lange historiewaarneer het gaat omverbeteringen t.a.v. het milieu. Bv.Alle 3M produktievestigingen zijnISO 14001 gecertificeerd door hunmilieu management aanpak tenaanzien van wetgeving,reguleringen en het voorkomen vanvervuiling.

  38X51mm pak 3 stuks groen-grijs 6811-1G 39240038X51mm pak 3 stuks geel 6810-1 39240176x76mm pak 2 stuks groen-grijs 6822-1G 39240276x76mm pak 1 stuks geel 6820-1 39240376x127mm pak 2 stuks groen-grijs 6832-1G 39240576x127mm pak 1 stuks geel 6830-1 392404

  42_QNT_Milieucat 2010.ps 10-12-2010 11:16 Pagina 42

 • Memoblaadjes- en memobakjes/Notitieblokken

  43PRODUCT NIET GEVONDEN? BEL ONS VOOR MEER INFORMATIE

  POST-IT NOTES MEMOBLOKKUBUS RECYCLED

  Herpositioneerbaar enverwijderbaar.

  Blok 450vel. Post-it Notes van recycled papier. Voorzien van het vooraanstaande

  milieu-logo Blauer Engel. 100% gerecycleerd papier, inclusief

  de verpakking. 76x76mm. 450vel per kubus.

  geel 636-1CY 392411groen 636-1CG 392412

  POST-IT Z-NOTES MEMOBLOKRECYCLED

  Als harmonica gevouwen noteskomen automatisch tevoorschijn.

  Neem n velletje weg en hetvolgende staat al klaar voor hetvolgende bericht.

  Voor gebruik in speciale Z-notehouder.

  Met n hand te bedienen terwijl umet de andere bv telefoneert.

  Post-it Notes van recycled papier. Voorzien van het vooraanstaande

  milieu-logo Blauer Engel. 100% gerecycleerd papier, inclusief

  de verpakking. 76x76mm. Verpakt per 6 bloks 100vel.

  geel R330-1B 392406geel-groen R330-1GB 392407

  POST-IT Z-NOTES MEMOBLOKRECYCLED TOWER

  Als harmonica gevouwen noteskomen automatisch tevoorschijn.

  Neem n velletje weg en hetvolgende staat al klaar voor hetvolgende bericht.

  Voor gebruik in speciale Z-notehouder.

  Met n hand te bedienen terwijl umet de andere bv telefoneert.

  Post-it Notes van recycled papier. Voorzien van het vooraanstaande

  milieu-logo Blauer Engel. 100% gerecycleerd papier, inclusief

  de verpakking. 76x76mm. Eco-efficiente bulk dispenser, de 16

  blokjes zijn niet individueel verpakt.geel R330-1T 392408geel-groen R330-1RPT 392409

  POST-IT Z-NOTESZUIGNAPDISPENSER RECYCLED

  Als harmonica gevouwen noteskomen automatisch tevoorschijn.

  Neem n velletje weg en hetvolgende staat al klaar voor hetvolgende bericht.

  Leuke bedrukte box met 200 velnotitiepapier.

  Deze speciale dispenser zuigt zichvast aan het oppervlak maar is tochweer te verwijderen.

  Met n hand te bedienen terwijl umet de andere bv telefoneert.

  Post-it Notes van recycled papier. Voorzien van het vooraanstaande

  milieu-logo Blauer Engel. 100% gerecycleerd papier, inclusief

  de verpakking. 76x76mm. groen B330-1R 392410

  Notitieblokken

  QUANTORETELEFOONNOTITIEBLOK

  Voor duidelijke notities tijdens eenbezoek of telefoongesprek.

  Mededelingen en afspraken kunnenvastgelegd worden, evenalsbestellingen of andereboodschappen.

  Blok 100vel. Kopgelijmd. 60gr chloorarm gebleekt papier.

  Verpakkingseenheid pak 5 stuks.A5 210x148mm 235614

  ATLANTA TELEFOON-/BEZOEKNOTITIEBLOK

  De telefoon-/bezoeknotitie isbuitengewoon handig voorduidelijke notities tijdens eenbezoek of telefoongesprek.

  Mededelingen en afspraken meteventuele opvolging kunnenvastgelegd worden, evenalsbestellingen of andereboodschappen.

  Blok 100vel. Kopgelijmd. FSC gecertificeerd.

  Verpakkingseenheid pak 5 stuks.A5 A5405-031 235600

  5

  43_QNT_Milieucat 2010.ps 10-12-2010 11:17 Pagina 43

 • Notit ieblokken/Bedri j fsformulieren5

  44

  ATLANTAGESPREKSNOTITIEBLOK

  Het gespreksnotitieblok is eenhandig hulpmiddel voor het makenvan notities tijdens eentelefoongesprek of bezoek.

  Blok 100vel. FSC gecertificeerd.

  Verpakkingseenheid pak 5 stuks.A6 A5406-031 235630A5 A5405-032 235631

  ATLANTA THINGS-TO-DO-TODAY

  Al jarenlang een topper! Het Things to do Today-boek is een

  ideaal hulpmiddel bij de planningvan elke werkdag.

  De bedrukking biedt ruimte voorwerkzaamheden, afspraken ennotities.

  Twee bladzijden per werkdagzorgen voor een goed overzicht.

  Het boek is onmisbaar voor efficinttimemanagement.

  Spiraalblok 125vel. Formaat formulier: 74x125mm. Formaat blok: 297x140mm. FSC gecertificeerd.

  Verpakkingseenheid pak 5 stuks.standaard uitvoering A5707-210 235653

  ATLANTA THINGS-T