Mijn doelen voor dit jaar - · PDF file...

Click here to load reader

 • date post

  15-Jun-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Mijn doelen voor dit jaar - · PDF file...

 • 1   MENTOROPSCHOOL.COM  |  MIJN  DOELEN  VOOR  DIT  JAAR  

  Mijn doelen voor dit jaar   Een  nieuw  schooljaar  betekent  nieuwe  kansen.  Aan  het  begin  van  een  nieuw  kalenderjaar  maken   veel  mensen  goede  voornemens.  Dat  gaan  wij  nu  ook  doen:  het  maken  van  voornemens  of  doelen   die  jij  dit  jaar  wilt  bereiken.  Zo  kun  je  bijvoorbeeld  denken  aan  doelen  op  sociaal  gebied,  zoals  rustig   reageren  of  vrienden  maken.  Doelen  voor  schoolvaardigheden,  zoals  hoe  je  jouw  agenda  invult,   huiswerk  inplant  of  hoe  je  snel  kunt  lezen.  Of  andere  doelen  die  met  school  te  maken  hebben,  zoals   het  leren  van  Engelse  woordjes  of  die  moeilijke  deelsom  van  wiskunde.         Problemen  zijn  er  om  opgelost  te  worden.  Als  je  zelf   jouw  probleem  zou  kunnen  oplossen,  dan  had  je  dit   waarschijnlijk  al  lang  gedaan.  Vaak  is  het  alleen  zo,   dat  je  de  vaardigheid  nog  mist  om  het  probleem  op     te  lossen.  Bijvoorbeeld:  Je  reageert  snel  agressief   (probleem).  Dit  probleem  kan  worden  opgelost  door   te  leren  jezelf  te  beheersen  en  kalm  te  blijven   (vaardigheid).  Of  misschien  kan  je  jezelf  wel  moeilijk   concentreren  (probleem).  Concentreren  is  best  een   breed  begrip,  want  wanneer  kun  je  je  niet   concentreren?  Is  dat  als  je  naar  mensen  luistert,  op  je  beurt  moet  wachten  of  als  je  jouw  huiswerk   maakt?  Het  concentratieprobleem  moet  dan  wat  preciezer  gemaakt  worden.  Dit  doe  je  door  heel   duidelijk  uit  te  leggen  wat  jij  zelf  met  concentratie  bedoeld.     Opdracht  1:   Schrijf  hieronder  maximaal  vijf  problemen  op  die  je  vaak  tegenkomt  en  dit  schooljaar  wil  oplossen.   1)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   2)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   3)…...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………   4)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   5)………...………………………………………………………………………………………………………………………………………………     Welke  vaardigheid  moet  je  per  probleem  leren  om  dit  op  te  lossen?  Schrijf  bij  elk  probleem  één   vaardigheid.     1)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   2)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   3)…...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………   4)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   5)………...………………………………………………………………………………………………………………………………………………              

 • 2   MENTOROPSCHOOL.COM  |  MIJN  DOELEN  VOOR  DIT  JAAR    

  Opdracht  2:   Je  weet  nu  welke  problemen  je  dit  schooljaar  wilt  aanpakken  en  welke  vaardigheden  je  daarvoor   moet  ontwikkelen.  Per  probleem  en  vaardigheid  maken  we  één  doel.  Het  doel  moet  specifiek,   meetbaar,  acceptabel,  realistische  en  tijdgebonden  zijn.  Dit  betekent  dat  je  zo  concreet  mogelijk  je   doel  moet  opschrijven,  dat  je  moet  vertellen  binnen  welke  tijd  je  het  doel  wil  behalen  en  waaraan  je   kan  zien  dat  je  het  behaald  hebt  en  dat  je  het  doel  kan  uitvoeren.   Voorbeeld  doel:  Ik  kan  binnen  vier  weken  met  betrekking  tot  het  snel  agressief  reageren  (probleem)   minimaal  10  seconden  kalm  blijven  (vaardigheid),  zodat  ik  kan  nadenken  over  hoe  ik  wel  juist  moet   reageren.       Dit  doel  is:  

  ● Specifiek     Kalm  blijven  in  plaats  van  agressief  reageren   ● Meetbaar       Tien  seconden  en  het  juist  reageren.     ● Acceptabel     Het  voordeel  is  dat  ik  juiste  kan  

  handelen     ● Realistisch     Het  is  mogelijk  om  dit  te  leren   ● Tijdsgebonden     Binnen  vier  weken  

    Mijn  vijf  doelen  (maximaal)  voor  dit  jaar  zijn:   1)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   2)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   3)…...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………   4)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   5)………...………………………………………………………………………………………………………………………………………………     We  gaan  werken  aan  één  doel  tegelijk.  Als  het  goed  is  beheers  je  na  enkele  weken  of  maanden  de   vaardigheid.  Het  is  dan  tijd  voor  een  nieuw  doel  met  een  nieuwe  vaardigheid.  Soms  kan  het   gebeuren  dat  je  de  vaardigheid  niet  geleerd  krijgt.  Dit  is  niet  erg.  Vaak  is  de  vaardigheid  dan  te  groot   of  te  ingewikkeld.  Maak  de  vaardigheid  die  je  moet  leren  dan  wat  kleiner  voor  jezelf.       Opdracht  3:   Op  bladzijde  5  vul  je  nu  voor  het  eerste  doel  de  vragen  in.  Daarna  ga  je  het  oefenen  en  gebruik  je  het   logboek.  Pas  als  het  eerste  doel  is  behaald,  vul  je  de  vragen  is  voor  het   tweede  doel,  en  werk  je  verder.     Opdracht  4:   In  de  klas  hebben  alle  leerlingen  een  vaardigheid  bedacht  die  ze  willen   gaan  aanpakken.  Vertel  de  vaardigheden  aan  elkaar  en  waarom  je  dit   graag  wil  leren.  Je  kan  elkaar  helpen,  ook  al  ben  je  niet  de  supporter.             Het  kan  gebeuren  dat  je  jouw  vijf  doelen  sneller  hebt  behaald  dan  het   schooljaar  om  is.  Maak  dan  gewoon  weer  nieuwe  doelen.  Je  kan  namelijk  altijd  wel  iets  bijleren.      

 • MENTOROPSCHOOL.COM  |  MIJN  DOELEN  VOOR  DIT  JAAR   3    

  Opdracht  5:     Het  is  het  goed  om  regelmatig  terug  te  kijken  naar  wat  je  al  hebt  geleerd.  Dit  terugkijken  noemen  we   met  een  moeilijk  woord  evalueren.  Voor  deze  opdracht  kies  je  één  van  de  keuzeopdrachten   hieronder.     Keuzeopdracht  1:   In  een  groepje  van  twee  ga  je  kijken  naar  de  vaardigheden  die  jullie  al  hebben  geleerd.  Kies  de   vaardigheid  uit  die  je  nog  wel  wat  moeilijk  vindt.     Als  je  allebei  een  vaardigheid  hebt  gekozen,  schrijf