Middelburg & Veerse Bode 18-03-2015

download Middelburg & Veerse Bode 18-03-2015

of 20

 • date post

  08-Apr-2016
 • Category

  Documents

 • view

  229
 • download

  0

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Middelburg & Veerse Bode 18-03-2015

 • W E E K B L A D

  W E E K B L A D

  t h u i s i n d e r e g i o

  M I D D E L B U R G S E & V E E R S E

  M I D D E L B U R G S E & V E E R S E

  thUIS In DE REGIo

  W E E K B L A D

  W E E K B L A D

  t h u i s i n d e r e g i o

  M I D D E L B U R G S E & V E E R S E

  opLaGE MIDDELBURG & VEERE 32.300totaLE opLaGE: 480.000

  Lees op pagina 5 Lees op pagina 3

  @M_burgseBode

  /middelburgseveersebode

  www.internetbode.nl

  18 MAART 2015WEEK 12

  ARNEMUIDEN - De korfballers van TOP 1 uit Arnemuiden zijn alsnog kampioen ge-worden in de overgangsklasse. Zaterdag won de ploeg van trainer Arco Goedkoop in een sporthal in Dordrecht de beslis-singswedstrijd tegen concurrent Twee-maal Zes. Uit Arnemuiden waren vele sup-porters meegereisd. Het supportersvak dat in de hal voor ze was gereserveerd bleek veel te klein. Na afloop was de ontlading bij de ploeg en de supporters groot. TOP 1 stond in januari nog vijf punten voor op Tweemaal Zes, maar zag die voorsprong als sneeuw voor de zon wegsmelten waar-door een beslisingswedstrijd noodzakelijk was. TOP 1 won met 18-17.

  TOP 1 toch kampioen in overgangsklasse

  Tien brandweerteams op de proef gesteldKruiningen komt als beste ui t vaardigheidsproef bi j brandweerpost Arnemuiden

  ARNEMUIDEN - Het team van Kruiningen heeft zaterdag de eerste provinciale brandweerwedstrijd van 2015 gewonnen. De vaardigheidstoets vond plaats op de brandweerpost in Ar-nemuiden. Er deden tien ploegen mee. Ze moesten allemaal een man, die beklemd was geraakt onder een giek, bevrijden. Burgemeester Harald Bergmann van de gemeente Middelburg reikte aan het einde van de middag de prijzen uit. De drie beste ploegen gaan door naar een volgende ronde waarin ze zich uiteindelijk kunnen kwalificeren voor de landelijke finale. FOTO ANNET EEKMAN

  MIDDELBURG - De broers Erwin en Niels Mesu geven zaterdag een skeelerclinic bij Kaasboerderij Schellach aan de Prooy-enseweg in Middelburg. De clinic begint om 13.30 uur en is bedoeld voor kinderen die graag (beter) willen leren skeeleren. Na afloop van de clinic wordt Erwin Mesu om 15.00 uur gehuldigd in verband met zijn zege in de Alternatieve Elfstedentocht. Mesu won in januari de 200 kilometer lan-ge schaatstocht op de Weissensee in Oos-tenrijk. Iedereen is welkom. De organisatie van de clinic en huldiging is in handen van de stichting Zeeland Sport and Leisure. Meer informatie: www.zeelandsportenlei-sure.nl.

  Clinic en huldiging schaatsbroers Mesu

  MIDDELBURG - Vrijdag tussen 9.30 uur en 11.48 uur vindt een gedeeltelijke zons-verduistering plaats. De maan schuift dan vanaf de aarde gezien precies voor de zon langs. Bij helder weer is het goed te zien. Het maximum van de eclips ligt rond 10.37 uur. 81 procent van de oppervlakte van de zon is dan bedekt. Volkssterrenwacht Phi-lippus Lansbergen opent vrijdag zijn deu-ren om 8.30 uur voor de eclips. Met helder weer staat er een groot aantal telescopen klaar op de Herengracht in Middelburg. Voor bezoekers liggen eclipsbrilletjes. Bij slecht weer is er een alternatief program-ma. De toegang is gratis. Meer: www.lansbergen.net.

  Zonsverduistering bij sterrenwacht

  MIDDELBURG - De gemeente Middelburg laat deze week 400 zonnepanelen plaat-sen op het dak van het gemeentelijke pand aan de Waldammeweg. Met de pa-nelen kan het onderkomen grotendeels in zijn eigen stroomopwekking voorzien. De plaatsing is mede mogelijk dankzij de rijks-subsidie stimulering duurzame energie. Middelburg heeft zichzelf ten doel gesteld in 2050 energieneutraal te zijn. De zon-nepanelen moeten daarbij helpen. Bij het kantoor aan de Waldammeweg is in het kader van duurzaamheidsmaatregelen al eerder ledverlichting aangebracht en er zijn elektrische autos aangeschaft voor de medewerkers.

  400 zonnepanelen op dak Waldammeweg

  Zeeuws Museum maakt kans op prestigieuze prijs

  Veel publiek op open dag provincie

  DOOR BRITTA JANSSEN

  Inwoners benaderen ons over problemen met de uitbetaling van pgbs, licht de frac-tievoorzitter haar vragen toe. Het gaat hier om kwetsbare mensen. De partij wil weten op welke manier het college om-

  gaat met deze problemen en of dit aan de belanghebbenden bekend wordt gemaakt. Heeft de gemeente zicht op het aantal mensen dat in de knel komt doordat hun pgb niet op tijd wordt uitbetaald?, vraagt Treurniet. Hebben inwoners al gevraagd om een voorschot? Hoe informeren b&w

  de inwoners? Aan welke voorwaarden moet voldaan worden voor uitbetaling van het voorschot? Heeft het college afspraken gemaakt met het Ministerie van Volksge-zondheid, Welzijn en Sport of de SVB over het compenseren van budgethouders? Als dat niet zo is, wil de partij weten waarom niet en of het college bereid is daarover wel afspraken te maken.

  NoodfondsVanwege de fraude die ermee gepleegd werd krijgen pgb-houders sinds dit jaar hun vergoeding voor de zorg die ze nodig hebben niet meer op hun rekening gestort. De uitbetaling loopt nu via de SVB. De

  mensen moesten aangeven welke zorg zij afnemen, bij wie en voor welk bedrag, zodat de Sociale Verzekeringsbank deze zorgverleners kan uitbetalen. Dat klinkt leuk, maar de waarheid is heel wat minder leuk. De SVB heeft zulke problemen dat heel veel mensen die vanuit een pgb betaald moeten worden dit jaar nog geen cent heb-ben gehad. Gelukkig heeft de gemeente Middelburg een noodfonds waar mensen zich kunnen melden als ze omhoog zitten. Maar voor zover wij nu weten worden hier-uit alleen betalingen gedaan voor zorg die onder de gemeente valt. Dit alles vinden wij heel zorgelijk.

  Veel pgb-houders hebben nog geen cent gehadMiddelburgse ChristenUnie-gemeenteraadsfract ie s tel t vragen over problemen bi j SVB

  MIDDELBURG - Omdat ze zegt veel klachten te ontvangen over de Sociale Verzekeringsbank (SVB) stelt de Middelburgse ChristenUnie-gemeente-raadsfractie hierover schriftelijke vragen. De SVB is verantwoordelijk voor het uitbetalen van de pgbs (persoongeboden budget). De partij wil van het college van burgemeester en wethouders weten hoeveel Middelburgers een pgb hebben en hoeveel daarvan er ook echt zijn uitbetaald. Er gaan veel zaken heel erg fout bij de SV, stelt CU-fractievoorzitter Willemien Treurniet.

  DEZE ZONDAG

  Intratuin Koudekerke Galgeweg 5, 0118-551623 Donderdag en vrijdag koopavond, www.intratuin.nl Kijk voor onze actuele folder op www.intratuin.nl/folder

  VAN 12.00 TOT 17.00 UUROPEN

 • 15% kORTINGoP DE GEHELE TEMPUR COLLECTIE

  vOORJAARSVOORDEEL!

  tOT 25,= kORTINGOP TEMPUR KUSSENS

  tOT 389,= kORTINGOP TEMPUR BODEMS

  tot 285,= kORTING OP TEMPUR MATRASSEN

  OOST-SOUBURG | Paspoortstraat 23KAPELLE | Kloosterpoort 5-21s-GRAVENDEEL | Beneden Gorsdijk 16

  www.MEGAbed.nl

 • actualiteit

  DOOR ELLEN DE VRIEND

  Met collegas van diverse scholen in

  Zeeland organiseren wij om beurten deze dag voor gymnasiasten uit de vijfde klas, legt woordvoerder Wendy Hulsteijn uit. De

  eerste keer was de wedstrijd in Hulst en vorig jaar bij het Scheldemond College in Vlissingen. De Zeeuwse scholen hebben

  destijds gekozen voor een regionaal initia-tief om het gymnasiaal onderwijs te stimu-leren, omdat deelname aan evenementen in het land voor de leerlingen niet aantrek-kelijk is vanwege lesuitval, reistijd en reis-kosten. Dit keer deden zeven scholen mee uit Oostburg, Terneuzen, Hulst, Vlissingen en zelfs uit Bergen op Zoom. Het Ostrea Lyceum uit Goes was verhinderd.

  VertaalwedstrijdKlassieke talen leven absoluut nog, stelt Antoinette van Duijn, docente Klassieke Talen. Wij werden blij van de 138 vwo-5 leerlingen Latijn en Grieks. Op de CSW hebben we nu in de gymnasiumbrugklas-sen al meer dan zeventig leerlingen. Dus ziet de toekomst voor de klassieken er goed uit!

  Het programma bestond uit een vertaal-wedstrijd Grieks en Latijn. De leerlingen kregen een, voor hun onbekende, tekst in Grieks of Latijn die ze in correct Neder-lands moesten vertalen. De winnaar was bij het drukken van deze krant nog niet bekend. Hij of zij mag zich een jaar lang Zeeuws kampioen noemen.

  PubquizNa een gezamenlijke lunch volgde een cultureel programma. De Pubquiz Ken je klassieken.

  De leerlingen werden in groepjes inge-deeld van alle scholen door elkaar. Nina Schellach, docente Klassieke Talen, legt uit waarom de groepjes niet per school zijn ingedeeld. Er zijn scholen die maar kleine klassen Grieks of Latijn hebben, daarom hebben we alle leerlingen gemengd. Vol-gens haar worden de klassieke talen nog steeds goed gekozen door de Zeeuwse leerlingen. En zo te zien, in de aula van CSW van de Perre, is het aantal jongens en meisjes dat die vakken kiest ook ongeveer gelijk. Van Duijn roept alweer een nieuwe vraag door de aula: Wat is een spatha? Een schild of een zwaard? En Is tribrachys een versvoet of een Spartaanse generaal? Na vijfentwintig vragen telden de docen-ten, die in elk groepje de keuzes van de leerlingen noteerden, het gewonnen aan-tal punten op. Omdat er een gelijk aantal punten was, moesten het groene en wit-roze groepje daarna nog tien open vragen beantwoorden.

  HaringAls gastspreker was wetenschapsfilosoof Bas Haring (1968) uitgenodigd. Hij is bij-zonder hoogleraar aan de Universiteit Leiden waar hij de leerstoel Publiek be-grip van Wetenschap bekleedt. Op een heldere en prikkelende manier probeerde hij wetenschap en filosofie betekenis te geven voor het leven. Hulsteijn vond het een geslaagde dag, waarin oude en nieu-we kennis op een plezierige manier werd uitgewisseld.

  DOOR EUGNE DE KOK

  Met het Amsterdam Museum en het Fries Museum maakt het Zeeuws Museum kans op de prijs van 100.000 euro, die de win-naar mag besteden aan een of meer pro-jecten. De nominatie kwam als een verras-sing. Er zijn zoveel streek- en stadsmusea in Nederland. Het zou erg aanmatigend zijn