Mict aanwinsten in februari 2015

Click here to load reader

 • date post

  08-Apr-2016
 • Category

  Documents

 • view

  213
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Nieuwe boeken die je in het MICT van het Deltion College kunt lenen.

Transcript of Mict aanwinsten in februari 2015

 • Aanwinsten in februari 2015

  2-3-2015 9:26:26

  Thomas Rap

  Wie heeft er wl een boek bij zich? : een jaar lang leraar op een ROC

  Goossens, Johan

  Humor - Onderwijs - MBO

  Als cabaretier Johan Goossens leraar Nederlands wordt op een ROC in Amsterdam, proberen zijn nieuwe collega's hemmoed in te praten voor de eerste les: `Je moet het nooit persoonlijk opnemen! zeggen ze. `Je moet Hakim meteen apartzetten! En ga nooit met Sharyselle in discussie, want dan ben je verloren. `En als er iets is, drukken ze hem op het hart,`dan bel je gewoon de beveiliging...In Wie heeft er wl een boek bij zich? heeft Johan Goossens zijn ervaringen in de klas, waarover hij eerder schreef in zijnveelgelezen column in Het Parool, gebundeld. Het is een openhartig, geestig en ontroerend verslag van een jonge leraar diezich begeeft in het oog van de storm: voor de klas op een ROC in de Randstad.

  Boek

  Titel

  Auteur

  Materiaal

  2014Uitgave jr.

  :

  :

  Vindplaats:

  Uitgever :::

  Collatie

  :

  167 p.

  Lindenhout

  Bewogen door kinderen : een pedagogische geschiedenis

  Renssen, Anton

  Jeugdhulpverlening - Kinderbescherming - Pleegkinderen - Instellingen - Geschiedenis

  In dit boek staat de pedagogische geschiedenis van anderhalve eeuw jeugdhulpverlening centraal. Gedurende die periodeveranderde de aanpak sterk door ontwikkelingen op diverse terreinen. De invloeden van deze ontwikkelingen op dejeugdhulpverlening komen in vijf hoofdstukken aan bod. Ieder hoofdstuk beschrijft de koers van Neerbosch en laterLindenhout, die telkens werd bepaald door nieuwe waarden. Dat wil niet zeggen dat hun invloed zich beperkte tot deperiode waarin ze voor het eerst zichtbaar werden. Wel wordt duidelijk welke waarden er voor Lindenhout in de afgelopenanderhalve eeuw toe deden. De geschiedenis van Lindenhout laat vooral zien hoe zij gedurende haar 150-jarig bestaansoms kansen greep om de zorg voor de kinderen te verbeteren en in andere tijden juist meer afwachtend was.

  Boek

  Titel

  Auteur

  Materiaal

  2013Uitgave jr.

  :

  :

  Vindplaats:

  323

  Uitgever :::

  Collatie

  :

  181 p., foto's

  Vereniging Canon Sociaal Werk

  Canon gehandicaptenzorg : zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

  Gennep, Ad van ; Lans, Jos van der ; Linde, Maarten van der ; Post, Teun

  Gehandicaptenzorg - Verstandelijk gehandicapten

  De Canon gehandicaptenzorg (vb) beoogt aan de hand van 25 vensters een inkijk te geven in de historische achtergrondenvan de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Elk venster vertelt een verhaal over een opmerkelijkegebeurtenis of trend in deze geschiedenis van apartheid versus emancipatie, van wegstoppen versus integreren, vannawijzen versus normaliseren.

  De Canon laat zien dat we van burgers die eerst als misbaksels werden weggezet, langzaam maar zeker steedsvolwaardiger burgers hebben gemaakt. Dat is met zorg gebeurd, met kennis, met de inzet van professionals en niet in delaatste plaats door de inspanningen van mensen die er het meest innig bij betrokken waren: ouders en hun kinderen. DeCanon gehandicaptenzorg (vb) vertelt het verhaal van dit gestage proces van emancipatie. Wie de geschiedenis venstervoor venster aan zich voorbij ziet trekken, kan niet anders dan een gevoel van trots krijgen. Er was veel ellende, er is veelvooruitgang.

  Boek

  Titel

  Auteur

  Materiaal

  2014Uitgave jr.

  :

  :

  Vindplaats:

  326

  Uitgever :::

  Collatie

  :

  94 p., foto's, ill.

  Deltion Media- en Informatiecentrum Pagina 1 van 5

 • Aanwinsten in februari 2015

  2-3-2015 9:26:26

  Bazalt

  TEAM klassenmanagement : brengt orde in de orde

  Kopmels, Dook : Soeting, Thijs

  Onderwijskunde - Pedagogiek - Schoolorganisatie - Samenwerking - Passend onderwijs

  Leraren hebben diverse rollen: instructeur, coach, organisator, relatiebouwer en nog veel meer. Het is de combinatie vandeze rollen in n persoon die de leraar tot een goede leraar maakt. En van de belangrijkste rollen is ongetwijfeld die vanklassenmanager. Een klas waarin sprake is van een goed klassenmanagement zorgt voor een omgeving waarinonderwijzen en leren kan bloeien! De TEAM Klassenmanagement methode zorgt voor een verhoging van de leerprestatiesd.m.v. gestructureerde vormen van coperatief leren.

  Boek

  Titel

  Auteur

  Materiaal

  2014Uitgave jr.

  :

  :

  Vindplaats:

  450.4

  Uitgever :::

  Collatie

  :

  79 p., ill.

  Bazalt

  Wat werkt : pedagogisch handelen & klassenmanagement : evidence-based strategien vooriedere leraarMarzano, Robert J.

  Probleemgedrag - Schoolorganisatie - Pedagogiek - Onderwijskunde - Passend onderwijs

  De Nederlandse bewerking van 'Classroom management that works'. In dit boek worden de strategien uitgewerkt die elkeleraar tot een pedagogisch/ organisatorisch goede leraar maken. Uit onderzoek blijkt dat leerlingen van hierin geschooldeleraren minder vaak de orde verstoren en meer betrokken-heid tonen, dan leerlingen in de controlegroepen. Vaardig wordenop het gebied van pedagogisch handelen en klassenmanagement is redelijk snel te leren m.b.v. de actiestappen uit ditboek.

  Boek

  Titel

  Auteur

  Materiaal

  2010Uitgave jr.

  :

  :

  Vindplaats:

  450.4

  Uitgever :::

  Collatie

  :

  169 p., ill.

  Acco

  Handelingsgericht werken: een handreiking voor het schoolteam : samen met collega's, leerlingenen ouders aan de slagPameijer, Nolle ; Beukering, Tanja van ; Lange, Sonja de

  Passend onderwijs - Handelingsplannen - Leerlingbegeleiding

  Er is veel belangstelling voor Handelingsgericht werken (HGW). Maar wat is het precies? Hoe kunnen we handelingsgerichtwerken? Wat betekent het concreet voor het onderwijs en de begeleiding van leerlingen en de samenwerking met elkaar?HGW gaat over omgaan met verschillen. Het is een werkwijze die de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding voor alleleerlingen beoogt te verbeteren.

  Boek

  Titel

  Auteur

  Materiaal

  2011Uitgave jr.

  :

  :

  Vindplaats:

  458.4

  Uitgever :::

  Collatie

  :

  267 p., ill., reg.

  Deltion Media- en Informatiecentrum Pagina 2 van 5

 • Aanwinsten in februari 2015

  2-3-2015 9:26:26

  Boom

  Autisme in school : een passend aanbod binnen Passend Onderwijs

  Berckelaer Onnes, Ina van

  Autisme - Onderwijs - Passend onderwijs - Pdd-nos

  De invoering van de Wet Passend Onderwijs plaatst leerkrachten voor een moeilijke opgave, vooral als het kinderen betreftmet een autismespectrum-stoornis (ASS) zoals Asperger en PDD-NOS. Dit boek kan docenten helpen om deze leerlingenbeter te begeleiden. Na een schets van de achter-gronden, diagnostiek en de leerproblemen van autisten, volgenhoofdstukken met concrete adviezen en voorbeelden waarmee voor leerkrachten, remedial teachers, intern begeleiders enstudenten van lerarenopleidingen het begrip 'passend onderwijs' wordt verduidelijkt. Bovendien wordt het gedurende twintigminuten verbeeld op een bijgevoegde dvd, opgenomen op een basisschool verbonden aan het Pedologisch Instituut Leiden.

  Boek+DVD

  Titel

  Auteur

  Materiaal

  2015Uitgave jr.

  :

  :

  Vindplaats:

  462.4

  Uitgever :::

  Collatie

  :

  158 p., ill.

  Bohn Stafleu Van Loghum

  Pedagogische adviezen voor speciale kinderen

  Lieshout, Trix van

  Opvoeding - Probleemgedrag - Passend onderwijs - Pedagogiek

  Een praktisch handboek voor professionele opvoeders, begeleiders en leerkrachten. In deze geheel herziene uitgave is eenaantal nieuwe onderwerpen opgenomen: hechtingsstoornissen, aandachtstekortstoornis zonder hyperactiviteit (ADD) en demeervoudige complexe ontwikkelings-stoornis als subtype binnen het autistisch spectrum (McDD). Daarnaast is rond deandere problemen de informatie geactualiseerd. Zo is er meer aandacht voor de resultaten uit de hersenwetenschap enmeer nadruk op behandelwijzen als cognitieve gedragstherapie, neurofeedback en mindfulness.

  Boek

  Titel

  Auteur

  Materiaal

  2009Uitgave jr.

  :

  :

  Vindplaats:

  467

  Uitgever :::

  Collatie

  :

  429 p., lit. lijst

  Haystack

  Fail omgaan met kritiek op internet

  Aart, Ronald van der

  Social media - Internet - Bedrijven

  Een boze tweet of een vernietigende reactie op Facebook en je reputatie staat op het spel. Met de opkomst van internet ensociale media klinkt het klagen van kritische klanten steeds luider. Met hun nieuw verworven macht pikken ontevredenklanten steeds minder: je deugt of je deugt niet. En als je niet deugt, zul je het voelen. Wat moet je doen als je publiekelijkaan de schandpaal wordt genageld? Hoe kun je je reputatie redden; hoe kun je het voortbestaan van je organisatie redden?

  Boek

  Titel

  Auteur

  Materiaal

  2013Uitgave jr.

  :

  :

  Vindplaats:

  528.51

  Uitgever :::

  Collatie

  :

  256 p.

  Deltion Media- en Informatiecentrum Pagina 3 van 5

 • Aanwinsten in februari 2015

  2-3-2015 9:26:26

  Verloren

  In dienst van de zieken : Broeders van Barmhartigheid van St. Joannes de Deo 1875-2013

  Eijt, Jos

  Ziekenzorg - Geschiedenis - Thuisverpleging - Wijkverpleging - Orden

  Op de vlucht voor de Pruisische Kulturkampf vestigden enkele Duitse broeders uit het Westerwaldse stadje Montabaur zichin 1875 in Nederland. Als Broeders van Barmhartigheid van St. Joannes de Deo werkten zij in de thuisverpleging. Op denduur bemanden zij tevens een aantal eigen ziekenhuizen, bejaardenoorden en verpleeghuizen en een instelling voormeer