Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese...

of 362 /362
Microsoft ® Dynamics ® AX 2012 Nieuw, gewijzigd en functies voor Microsoft Dynamics AX 2012 R2 vervangen datum: January 22, 2013 Dit document is vertaald door een vertaalmachine en is niet door een menselijke vertaler bewerkt. Het wordt als zodanig ('as is') geleverd en er wordt geen garantie gegeven over het al dan niet aanwezig zijn van fouten. Mogelijk bevat dit document fouten op het gebied van woordgebruik, syntaxis of grammatica. Microsoft is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden, fouten of schade die worden veroorzaakt door vertaalfouten in dit document of door het gebruik van dit document. Disclaimer: Deze handleiding bevat informatie voor Microsoft Dynamics AX 2012 en Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack. De gids verwijst ook naar Microsoft Dynamics AX 2012 R2 wijzigingen. Deze inhoud is voorlopig en aanzienlijk kan worden gewijzigd voordat de definitieve versie van de hierin beschreven software. Opmerking: gedeelte van de informatie in deze handleiding geldt alleen voor installaties van Microsoft Dynamics AX 2012 R2 en sommige informatie geldt alleen voor Microsoft Dynamics AX 2012 of Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack. Tenzij anders vermeld in deze handleiding, alle andere inhoud is van toepassing op Microsoft Dynamics AX 2012, 2012 Feature Pack voor Microsoft Dynamics AX en Microsoft Dynamics AX 2012 R2. De informatie in dit document kan zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Embed Size (px)

Transcript of Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese...

Page 1: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

Microsoft®

Dynamics®

AX 2012

Nieuw, gewijzigd en functies voor Microsoft Dynamics AX 2012 R2 vervangen

datum: January 22, 2013

Dit document is vertaald door een vertaalmachine en is niet door een

menselijke vertaler bewerkt. Het wordt als zodanig ('as is') geleverd en er wordt geen garantie gegeven over het al dan niet aanwezig zijn van fouten. Mogelijk bevat dit document fouten op het gebied van woordgebruik, syntaxis

of grammatica. Microsoft is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden, fouten of schade die worden veroorzaakt door vertaalfouten in dit document of door het gebruik van dit document.

Disclaimer: Deze handleiding bevat informatie voor Microsoft Dynamics AX 2012 en

Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack. De gids verwijst ook naar Microsoft Dynamics AX 2012 R2 wijzigingen. Deze inhoud is voorlopig en aanzienlijk kan worden gewijzigd voordat de definitieve versie van de hierin beschreven software.

Opmerking: gedeelte van de informatie in deze handleiding geldt alleen voor installaties van Microsoft Dynamics AX 2012 R2 en sommige informatie geldt

alleen voor Microsoft Dynamics AX 2012 of Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack.

Tenzij anders vermeld in deze handleiding, alle andere inhoud is van toepassing op Microsoft Dynamics AX 2012, 2012 Feature Pack voor Microsoft Dynamics AX en Microsoft Dynamics AX 2012 R2.

De informatie in dit document kan zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Page 2: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

2

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Dit document ondersteunt een voorlopige release van een softwareproduct dat aanzienlijk kan worden gewijzigd voordat de definitieve versie. Dit document dient uitsluitend ter informatie bedoeld en Microsoft biedt geen enkele garantie, expliciet noch impliciet, in dit document. De informatie in dit document, inclusief URL's en andere verwijzingen naar internetsites, kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Het volledige risico van het gebruik of de resultaten van het gebruik van dit document berust bij de gebruiker. Tenzij anders aangegeven, zijn de bedrijven, organisaties, producten, domeinnamen, e-mailadressen, logo's, personen, plaatsen en gebeurtenissen in de voorbeelden in dit document fictief. Er is geen enkele verwijzing naar echte bedrijven, organisaties, producten, domeinnamen, e-mailadressen, logo's, personen, plaatsen of gebeurtenissen bedoeld en deze mag niet worden afgeleid. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zich te houden aan alle auteursrechtwetten. Behoudens de in of krachtens de auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op welke andere wijze dan ook en evenmin in een gegevensopzoeksysteem worden opgeslagen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Microsoft Corporation.

Microsoft kan de houder zijn van octrooien, octrooiaanvragen, handelsmerken, auteursrechten of andere rechten op intellectueel eigendom met betrekking tot de informatie in dit document. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in een schriftelijke gebruiksrechtovereenkomst van Microsoft, kunt u geen gebruiksrecht op deze octrooien, handelsmerken, auteursrechten of andere rechten op intellectueel eigendom ontlenen aan de levering van dit document.

Copyright © 2012 Microsoft. Alle rechten voorbehouden.

Microsoft, Microsoft Dynamics, het logo van Microsoft Dynamics, Microsoft BizTalk Server, Microsoft Excel, Microsoft .NET Framework, Microsoft Outlook, Microsoft SharePoint Foundation 2010, Microsoft SharePoint Server 2010, Microsoft SQL Server Analysis Services, Microsoft SQL Server Reporting Services, Microsoft Visual Studio en Microsoft Word zijn handelsmerken van de Microsoft-groep van bedrijven.

Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.

Microsoft Dynamics bestaat uit een reeks geïntegreerde, aanpasbare oplossingen voor het beheer van

bedrijfsgegevens waarmee u en uw werknemers gemakkelijker en met meer zekerheid zakelijke beslissingen

kunnen nemen. Microsoft Dynamics werkt net als en met de vertrouwde Microsoft-software, automatiseren en

stroomlijnen van Financiën, klantenrelaties, en de toeleveringsketen verwerkt op een wijze die u bij het helpt

succes van het bedrijf.

VERENIGDE STATEN en Canada gratis 1-888-477-7989

Wereldwijd +1-701-281-6500

www.Microsoft.com/Dynamics

Page 3: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

3

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Inhoudsopgave

Inleiding ..................................................................................................... 7 Abstract ............................................................................................................................ 7 Documentstructuur ............................................................................................................. 7 Feedback ........................................................................................................................... 7 Meer informatie .................................................................................................................. 7

Product-omvattende functies ...................................................................... 8 Database wijzigingen: tabel betrekkingen ............................................................................... 9 Wijzigingen in de database: tabelovername ........................................................................... 11 Wijzigingen in de database: tabellen niet actief blijven ............................................................ 13 Commerce Services voor Microsoft Dynamics ERP ................................................................... 14 Sites Services voor Microsoft Dynamics ERP ........................................................................... 15 Payment Services voor Microsoft Dynamics ERP ..................................................................... 16 Wijzigingen in de gebruikersinterface .................................................................................... 17 Upgraden ......................................................................................................................... 21 Services en Application Integration Framework (AIF) .............................................................. 25 Enterprise Portal en rollencentrums ...................................................................................... 30 Beveiliging op rollen gebaseerd ............................................................................................ 35 Beveiliging van gegevens .................................................................................................... 37 Organisatiemodel ............................................................................................................... 39 Analysis cubes ................................................................................................................... 41 Land/regio-Context ............................................................................................................ 45 Rapportering ..................................................................................................................... 46 Financiële dimensies .......................................................................................................... 50 Budgettering en budgetbeheer ............................................................................................. 54 Grootboek en grootboek en verdelingen ................................................................................ 62 Btw ................................................................................................................................. 66 Adresboek ........................................................................................................................ 69 Producten ......................................................................................................................... 72 Werknemers ..................................................................................................................... 75 Beleidskader ..................................................................................................................... 78 Intercompany-post rooster in projecten (Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack) ................... 80 Detailhandelmodule (Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack) .............................................. 83 Help-server ....................................................................................................................... 86 Woordenlijst voor Microsoft Dynamics AX 2012 ...................................................................... 90 Budget (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) plannen .................................................................. 92 Salaris (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) ............................................................................ 101 Gegevens partitionering (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .................................................... 109 Investeringen voor universeel kanaal retail E-commerce ........................................................ 111

Page 4: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

4

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Verouderde functies ................................................................................ 116 Wizard Microsoft Business Solutions Perimeter netwerk configureren ....................................... 117 Rapportage en Microsoft Dynamics AX Enterprise Portal 's ..................................................... 118 Niet-ondersteunde platforms ............................................................................................. 119 Ondersteuning voor Oracle-database .................................................................................. 122 Setup-parameters ............................................................................................................ 123 Microsoft Dynamics AX-domeinen ....................................................................................... 124 Beveiliging op registratieniveau ......................................................................................... 125 Client-side batchframework ............................................................................................... 126 Beveiligingssleutels en gerelateerde API 's ........................................................................... 127 Dubbele bedrijf, functie .................................................................................................... 128 RunBase ......................................................................................................................... 129 Toevoegen van een verwijzing naar in de Toepassingsobjectstructuur MorphX .......................... 130 AIF-eindpunten ............................................................................................................... 131 BizTalk-Adapter voor Microsoft Dynamics AX ........................................................................ 132 Data Crawler ................................................................................................................... 133 DynamicsAXGeneralLedgerClass leden ................................................................................ 134 CHM-bestanden voor help ................................................................................................. 135 X ++-Reporting Framework ............................................................................................... 136 Rapporten van Microsoft Dynamics AX 2009 ........................................................................ 137 Toepassing hiërarchiestructuur (afhandeling van problemen) ................................................. 143 Code Explorer ................................................................................................................. 144 Afdrukken vanuit AOT en Editor ......................................................................................... 145 X ++-editor .................................................................................................................... 146 AOD-bestanden vervangen door SQL Server-opslagplaats ...................................................... 147 Functionaliteit in de Toepassingsobjectstructuur laag splitsen ................................................. 148 Teamserver .................................................................................................................... 149 Visual SourceSafe ............................................................................................................ 150 Project rapportage ........................................................................................................... 151 De X ++-werkstroom API .................................................................................................. 152 Integratie van SQL Server Report Builder met rapportmodellen van Microsoft Dynamics AX ........ 153 Payment services met Authorize.Net ................................................................................... 154 Grootboekbudget ............................................................................................................. 155 Financiële dimensies en LedgerTable .................................................................................. 156 EPBookkeeperRoleCenter .................................................................................................. 157 ExchangeRates ................................................................................................................ 158 Tabel GrootboekTrans ...................................................................................................... 159 LedgerPeriod ................................................................................................................... 160 Land/regio-configuratiesleutels .......................................................................................... 161 EU-verkooplijst overboeken (België) ................................................................................... 162 Records met ingang van de datum ..................................................................................... 163 Verwijderen van persoonlijke gegevens (werknemer en aanvrager) ......................................... 164 Tabblad Human Resources in Enterprise Portal ..................................................................... 165 Vergoedingen .................................................................................................................. 166 Typ werknemers van de afdeling ........................................................................................ 167 Visio exporteren voor het melden van relaties, locaties en organisatorische

structuur weergaven ........................................................................................................ 168

Page 5: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

5

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Telemarketing ................................................................................................................. 169 TAPI-integratie ................................................................................................................ 170 Management statistieken .................................................................................................. 171 CRM Documentverwerking ................................................................................................ 172 Transactielogboek ............................................................................................................ 173 Order-abonnement .......................................................................................................... 174 Lege orders .................................................................................................................... 175 Itemtype stuklijst stuklijst ................................................................................................. 176 Configureerbare artikelen .................................................................................................. 177 Dimensie artikelgroep ....................................................................................................... 178 Formulier bewerken ......................................................................................................... 179 Product Builder ................................................................................................................ 180 Productgroep voor opdrachten ........................................................................................... 181 Aanvraag voor offerte antwoorden formulier vergelijken ........................................................ 182 Opdracht tot aankoop opschonen ....................................................................................... 183 Parameters opdracht tot inkoop ......................................................................................... 184 Goedkeuring en uitgavenlimieten ....................................................................................... 185 Taakgroepen ................................................................................................................... 186 Wizard voor het activeren van ........................................................................................... 187 Opvulprogramma (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) ............................................................. 188 (BRA) Verkoop- en ontvangstbewijsteksten ......................................................................... 189 (BRA) Verkoop en inkoop bewerkingstypen .......................................................................... 190 (BRA) NF-e (Federale) inschakelen ..................................................................................... 191 (BRA) Magazijn in het bewerkingstype in transit ................................................................... 192 (BRA) Grootboek boeken en remise maken op het bewerkingstype ......................................... 193 (BRA) Brandstof-code ....................................................................................................... 194 (BRA) Braziliaanse functies inschakelen ............................................................................... 195 (BRA) Type van inrichting ................................................................................................. 196 (BRA) ICMS 1/48 vaste activa krediet fiscale document genereren van inkooporders ................. 197 (BRA) Aanvullende fiscale documenten uit vrije facturen en inkooporders ................................ 198 (BRA) Fiscale documenttype dat wordt gebruikt voor het ontvangen van fiscale documenten ...... 199 (BRA) CNPJ of CPF validatie met behulp van categorieën ....................................................... 200 (BRA) Braziliaanse adressen onderdelen .............................................................................. 201 (BRA) Chronologische factuur nummering-veld .................................................................... 202 (BRA) Velden CNPJ en IE van bedrijf/juridische entiteit .......................................................... 203 (BRA) Feestdagen ............................................................................................................ 204 (BRA) Codes voor BTW-belasting en fiscale waarden op orderregels ........................................ 205 (BRA) FiscalDocJour_BR en gerelateerde tabellen ................................................................. 206 (BRA) Integratie van de fiscale boeken ............................................................................... 207 (BRA) Inkoop- en fiscale document handmatige invoer (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .......... 208 (CHN) Naam van de boekhoudkundige periode (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) ..................... 209 (CHN) Bankreconciliatie (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) ..................................................... 210 (CHN) Lokalisatie van de landspecifieke notatie voor Contact naam

(Microsoft Dynamics AX 2012 R2) ...................................................................................... 211 (CHN) GB/T19581 boekhoudkundige gegevens exporteren standard

(Microsoft Dynamics AX 2012 R2) ...................................................................................... 212 (EEUR) Oost-Europese EU-verkooplijst rapporten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .................. 213 (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) ................................ 214 (HUN) Importeren van bankafschriften (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) ................................ 215

Page 6: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

6

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

(IND) Per factuur optie Diversen verdeling (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) ........................... 216 (IND) Toeslag belasting op voorraad percentage (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) ................... 217 (IND) Voor het verwijderen van 'Exceed drempel limiet' van de parameters van de directe

belastingen (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) ...................................................................... 218 (IND) BTW-correctie voor de directe belastingen (TDS/Televisiecamerasystemen) (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) ...................................................................................... 219 (IND) Voorraad geladen percentage vrijgesteld vervangt(Microsoft Dynamics AX 2012 R2) ......... 220 (IND) Recht recht Pass boek (DEPB) (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .................................... 221 (IND) Afschrijving van TDS-certificaten (formulier 16 bis) (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) ...... 222 (JPN) Wissel (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .................................................................... 223 (JPN) Betaling agenda (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) ....................................................... 224 (JPN) T-account (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) ............................................................... 225 (LVA) VA-aangifte (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) ............................................................. 226 (LVA) Controle van boekstuknummers (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) ................................. 227 (LVA) Lets BTW-nummers (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .................................................. 228 (LVA) State factuur nummering (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .......................................... 229 (POL) Poolse verkleuring van het rekeningschema rekeningregels

(Microsoft Dynamics AX 2012 R2) ...................................................................................... 230 (POL) Poolse veilige waardering regel (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .................................. 231 (POL) Datums van feestdagen (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) ............................................ 232 (POL) Poolse bank transfer afdruk (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) ....................................... 233 (RUS) Saldo omzet instructies (Microsoft Dynamics AX 2012) ................................................. 234 (RUS) Contracten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) ............................................................. 235 (RUS) Wisselkoersen importeren (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) ......................................... 236 (RUS) Het validatierapport financieel verslag (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) ........................ 237 (RUS) BTW-aangiftes (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) ........................................................ 238 (RUS) Omzetrapport voorraad saldo (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .................................... 239 (RUS) Productiejournaalregels, bijproduct (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) ............................ 240 (THA) Gerealiseerde en ongerealiseerde BTW (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) beheren ........... 241 (THA) BTW-betaling, functies (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) ............................................. 242 Aanhangsel: Product wide beschrijvingen ............................................................................ 243

Page 7: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

7

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Inleiding

Dit document biedt een overzicht van nieuwe en gewijzigde functies voor Microsoft Dynamics® AX

2012, met inbegrip van Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack en Microsoft Dynamics AX 2012 R2. Het biedt ook aankondigingen afgeschaft voor functies die zijn gepland in Microsoft Dynamics AX 2012

of toekomstige versies worden verwijderd. Wordt uitgegaan van enige bekendheid met Microsoft Dynamics AX of andere business management software.

Abstract

Microsoft Dynamics AX 2012 introduceert vele nieuwe voorzieningen en technologieën die niet

beschikbaar in eerdere versies waren. Daarnaast update wijzigingen geïntroduceerd in Microsoft Dynamics AX 2012 een aantal bestaande voorzieningen en technologieën aanzienlijk verhogen de beveiliging van het systeem, de productiviteit van de gebruiker, en de administratieve overhead te

verminderen. Dit document beschrijft de nieuwe en gewijzigde functies voor Microsoft Dynamics AX 2012. Daarnaast wordt afgeschaft aankondigingen voor functies die zijn gepland in Microsoft Dynamics AX 2012 of toekomstige versies worden verwijderd.

Documentstructuur

Het document bevat de volgende secties:

Inleiding

De inleiding geeft een overzicht van het document.

Product-omvattende functies

Onderwerpen in de sectie product-omvattende functies beschreven wijzigingen in de toepassing die een grote invloed op Microsoft Dynamics AX 2012 hebben. Deze onderwerpen vergelijken, contrast,

en de verschillen in het gedrag in Microsoft Dynamics AX 2009 en Microsoft Dynamics AX 2012 wordt uitgelegd.

Verouderde functies

Onderwerpen in het gedeelte van afgekeurde functies vindt u informatie over de functies van de toepassing in deze versie zijn verwijderd of die zijn gepland voor verwijdering in latere versies.

Aanhangsel

De bijlage bevat overzichtsinformatie, in tabelvorm, over functionele wijzigingen die geen een effect van het gehele product.

Feedback

Opmerkingen over de inhoud van dit document verzenden naar de Microsoft Dynamics AX inhoud Publishing-Team: [email protected]

Meer informatie

Zie voor meer informatie over Microsoft Dynamics AX 2012:

TechNet Library voor systeembeheerders

AX Developer Center op MSDN

TechNet Library voor gebruikers van toepassingen

U kunt ook de Zoek tool om te zoeken in de inhoud van de Microsoft Dynamics AX 2012.

Page 8: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

8

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Product-omvattende functies

Product-omvattende functies zijn functies die, hoewel ze in een bepaalde functie, kunnen worden

gericht een algehele effect op Microsoft Dynamics AX 2012 hebben. Een product wide functie mogelijk een bestaande functie aanzienlijk zijn omgewerkt sinds Microsoft Dynamics AX 2009 of een nieuwe

functie of set functies die is toegevoegd aan de bestaande functionaliteit in Microsoft Dynamics AX. Een product-wide-functie vervangt in sommige gevallen een bestaande set functies.

Page 9: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

9

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Database wijzigingen: tabel betrekkingen

In Microsoft Dynamics AX 2009 kunnen tabelrelaties worden gedefinieerd door middel van uitgebreide-gegevenstypen (EDTs). In Microsoft Dynamics AX 2012 tabelrelaties gedefinieerd onder het knooppunt

betrekkingen voor elke tabel in de Tree (AOT). Elke relatie heeft eigenschappen die kunnen worden ingesteld in het venster Eigenschappen.

Overzicht

Artikel Omchrijving

Vereist Ja

Functiegebieden beïnvloed Alle

Belanghebbenden Technische besluitvormers

Onafhankelijke softwareleveranciers (ISV's) / ontwikkelaars

Partners

Nieuwe functionaliteit

De nieuwe indeling kunt metagegevens worden opgeslagen over elke tabelrelatie. De metagegevens kan worden gebruikt in de toepassing voor verbeterde functionaliteit. Voorbeeld:

In Microsoft Dynamics AX 2012 slaat het systeem de kardinaliteit van de relatie. Hulpprogramma's voor die entiteit-relatie diagrammen in Microsoft genereren® Visio® 2010 de

kardinaliteit gegevens teken het diagram goed kan lezen.

De nieuwe klasse UnitOfWork vereenvoudigt beheer van transacties voor tabelrelaties die onder het knooppunt betrekkingen voor een tabel zijn gedefinieerd. De klasse UnitOfWork kan

niet echter gebruikmaken van relaties die zijn gedefinieerd door middel van EDTs.

Speciale overwegingen

In Microsoft Dynamics AX 2012 worden tabelrelaties niet meer gemaakt via EDTs.

Oudere aangepaste tabelrelaties die zijn gedefinieerd door de EDTs verder werken in Microsoft Dynamics AX 2012.

Vergelijking met Dynamics AX 2009

Tabelrelaties worden gedefinieerd in een nieuwe manier in Microsoft Dynamics AX 2012.

Page 10: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

10

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

AOT tabelrelaties

Wat kunt u doen? Microsoft Dynamics AX 2009

Microsoft Dynamics AX 2012

Waarom is dit belangrijk?

Definieer een

tabelrelatie in de AOT.

Tabelrelaties zijn

gedefinieerd door

middel van EDTs. Dit is

een probleem als

meerdere relaties

tussen tabellen nodig

waren, of als

betrekkingen betrokken

samengestelde sleutels.

EDT tabelrelaties

worden herkend, maar

de betrekkingen nu

onder het knooppunt

betrekkingen voor een

afzonderlijke tabel zijn

gedefinieerd.

Relatie metagegevens kan

worden opgeslagen, welke

andere systeemfuncties en

toekomstige groei

vergemakkelijkt.

Automatisch

tabelrelaties migreren

naar de AOT.

Niet beschikbaar Een hulpprogramma

voor wordt oudere

tabelrelaties

converteren van EDT

knooppunten naar

knooppunten in de

Toepassingsobjectstruct

uur tabel geleverd.

De automatisering de

developer-tijd kan besparen

en verkleint de kans op

fouten.

Meer informatie

Zie voor meer informatie over tabelrelaties, de EDT betrekkingen Migration Tool onderwerp op MSDN.

Page 11: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

11

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Wijzigingen in de database: tabelovername

Ondersteunen overname van relaties tussen classes objectgeoriënteerde programmeertalen, zoals C# en C++. Een afgeleide klasse overerft velden en methoden van de basisklasse. Microsoft Dynamics AX

2012 ondersteunt dergelijke overerving tussen tabellen in de Tree (AOT).

Overzicht

Artikel Omchrijving

Vereist Ja

Functiegebieden beïnvloed Alle, met name die waarbij de tabellen die bij relaties overname betrokken zijn

Belanghebbenden Technische besluitvormers

ISV's of ontwikkelaars

Partners

Nieuwe functionaliteit

Tabelovername vergemakkelijkt aangepaste extensies beter is dan traditionele externe-sleutelrelaties.

Tabelovername biedt een rijke type metagegevens dat de relaties tussen tabellen beschrijft. Deze metagegevens kunnen bieden betere functionaliteit gebruikt.

Speciale overwegingen

Hier volgen enkele van de tabellen die bij de overname van relaties betrokken zijn:

AgreementHeader

AgreementLine

BankLC

BankLCLine

CaseDetailBase

CatProductReference

DirPartyTable

EcoResProduct

HRPDefaultLimit

IntercompanyActionPolicy

VendRequest

Vanwege de overname van relaties tussen tabellen, zijn sommige velden in Microsoft Dynamics AX 2009 verplaatst naar verschillende tabellen in Microsoft Dynamics AX 2012. Sommige oudere aangepaste query's mogelijk moet worden bijgewerkt. Hiervoor is de hoeveelheid voorverwerking in te stellen als de tabel schemawijzigingen. In sommige gevallen de grootte van een X ++ SQL Select-

instructie kunt verlagen en de instructie kan eenvoudiger worden.

Page 12: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

12

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Vergelijking met Dynamics AX 2009

Het framework application data is gewijzigd sinds Microsoft Dynamics AX 2009. Microsoft Dynamics AX 2012 bevat de volgende wijzigingen:

AOT ontwerp tijd aspecten

Aspecten van de ontwikkeling van query

AOT ontwerp tijd aspecten

Wat kunt u doen? Microsoft

Dynamics AX 2009

Microsoft

Dynamics AX 2012

Waarom is dit

belangrijk?

Rijke metagegevens

over de relaties tussen

tabellen vastleggen.

Externe-sleutelrelaties

werden ondersteund.

Overname van relaties

tussen tabellen kunnen

alleen worden beheerd

door aangepaste code.

Overname-relaties

tussen tabellen kunnen

worden vastgelegd en

dat wordt beschreven

door het instellen van

eigenschappen voor

de tabellen.

Ontwikkelaars kunnen

de relaties tussen

bepaalde entiteiten

meer volledig express.

Aspecten van de ontwikkeling van query

Wat kunt u doen? Microsoft Dynamics AX 2009

Microsoft Dynamics AX 2012

Waarom is dit belangrijk?

Access velden uit

verschillende tabellen

met code eenvoudiger.

Een query kan een

externe-sleutelrelatie

om velden van een

bovenliggende tabel

door een koppeling

te maken.

Een overnamerelatie

als u velden uit een

bovenliggende tabel

zonder zich te kan

gebruikmaken van

een query.

SQL X ++-code en AOT-

query's neemt minder

tijd ontwikkelaars

maken en onderhouden.

Page 13: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

13

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Wijzigingen in de database: tabellen niet actief blijven

Soms een configuratiesleutel deactiveren heeft invloed op een tabel in Microsoft Dynamics AX.

In Microsoft Dynamics AX 2009 en eerdere versies, de gekoppelde tabel is verwijderd uit de

onderliggende Microsoft® SQL Server® database. Later, wanneer query's op die tabel uitvoeren zijn, zijn berichten weergegeven.

In Microsoft Dynamics AX 2012 worden gekoppelde tabellen niet verwijderd uit de database. In plaats daarvan de tabellen in het systeem, wat betekent dat ze worden behandeld als lege tabellen worden

gedeactiveerd. Het gedeactiveerde tabellen en hun gegevens zijn echter nog steeds volledig beschikbaar zijn in de onderliggende database.

Overzicht

Artikel Omchrijving

Vereist Ja

Functiegebieden beïnvloed Alle, met name bewerkingen die SQL-query's van buiten Microsoft Dynamics AX

Belanghebbenden Technische besluitvormers

ISV's of ontwikkelaars

Partners

Nieuwe functionaliteit

Tabellen die zijn uitgeschakeld door een configuratiesleutel nu blijven beschikbaar voor externe SQL­query's die een praktische voordeel, afhankelijk van de voortdurende wijzigingen die moeten worden aangebracht aan de tabellen kunnen worden.

Speciale overwegingen

Systeembeheerders die een configuratiesleutel deactiveren verwittigt gebruikers verlenen van externe SQL-query's die de gegevens in het gedeactiveerde tabellen niet langer worden bijgewerkt en de

gegevens in die tabellen verouderd. Nadat een configuratiesleutel is uitgeschakeld, worden berichten niet langer voor externe SQL-query's weergegeven.

Vergelijking met Dynamics AX 2009

De gevolgen van de gedeactiveerde configuratiesleutels voor tabellen zijn gewijzigd sinds Microsoft Dynamics AX 2009. Microsoft Dynamics AX 2012 bevat de volgende wijzigingen:

SQL-query's op de inactieve tabellen

SQL server-query's op de inactieve tabellen

Wat kunt u doen? Microsoft

Dynamics AX 2009

Microsoft

Dynamics AX 2012

Waarom is dit

belangrijk?

Query's uitvoeren op de

inactieve tabellen in

Microsoft Dynamics AX.

Query is mislukt en

berichten zijn

weergegeven.

Query's op de inactieve

tabellen blijven

functioneren, maar de

gegevens in de inactieve

tabellen wordt

genegeerd.

Query's op SQL-

tabellen nog functie.

Externe query's uitvoeren

op tabellen van Microsoft

Dynamics AX.

Query is mislukt en

berichten zijn

weergegeven.

Query's op de inactieve

tabellen blijven

functioneren, maar de

gegevens uit de inactieve

tabellen zijn verouderd.

Query's op de SQL

server-database nog

functie.

Page 14: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

14

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Commerce Services voor Microsoft Dynamics ERP

Commerce Services voor Microsoft Dynamics® ERP biedt integratie tussen Microsoft Dynamics AX 2012 en een organisatie online verkoopkanalen. Biedt een geïntegreerde proces voor het vrijgeven

van producten on line winkels of online marktplaatsen en routering online verkooporders weer aan de bestaande afhandelingsproces voor Microsoft Dynamics AX. Bedrijven kunnen bovendien Commerce Services gebruiken voor de integratie van hun bestaande online verkoop kanaal naar Microsoft

Dynamics AX 2012.

Overzicht

Artikel Omchrijving

Vereist Optioneel. U kunt of mag niet gebruiken voor deze functies, afhankelijk van hoe u uw bedrijf

worden uitgevoerd.

Functiegebieden beïnvloed Verkoop en marketing

Productgegevensbeheer

Belanghebbenden Zakelijke besluitvormers

Technische besluitvormers

Teamleden uitvoering

ISV's of ontwikkelaars

Partners

Nieuwe functionaliteit

Verdere Commerce Services integreren met Microsoft Dynamics AX 2012 zijn verbeteringen

aangebracht. Eerder, Commerce Services alleen als onderdeel van de Retail Headquarters in Microsoft Dynamics AX 2009 is geïnstalleerd voor de kleinhandel.

Vergelijking met Dynamics AX 2009 Wijzigingen in Microsoft Dynamics AX 2012 ondersteuning voor het volgende:

Integratie van Commerce Services

Integratie van Commerce services

Wat kunt u doen? Microsoft Dynamics AX 2009

Microsoft Dynamics AX 2012

Waarom is dit belangrijk?

Commerce Services

voor Microsoft Dynamics

ERP gebruiken Microsoft

Dynamics AX integreren

met uw online

verkoopkanalen.

Commerce Services is

alleen beschikbaar

binnen de toepassing

Retail Headquarters van

Microsoft Dynamics AX

2009 voor Retail.

Biedt een geïntegreerde

installatie voor het

vrijgeven van producten

on line winkels en on

line verkooporders

routering naar het

afhandelingsproces.

Biedt nauwere

integratie tussen

online winkels en het

afhandelingsproces voor

Microsoft Dynamics AX.

Page 15: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

15

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Sites Services voor Microsoft Dynamics ERP

Services voor Microsoft Dynamics sites® ERP breidt Microsoft Dynamics AX 2012 bedrijfsprocessen en werkstromen op het web. Het is een belangrijk onderdeel van de strategie van Microsoft

Dynamics ERP-Software en Services. Deze kan zakelijke gebruikers samenwerken met hun klanten en leveranciers met geen of minimale IT-investeringen en partners kunnen geavanceerde software plus services oplossingen bouwen.

Overzicht

Artikel Omchrijving

Vereist Optioneel. U kunt of mag niet gebruiken voor deze functies, afhankelijk van hoe u uw bedrijf worden uitgevoerd.

Functiegebieden beïnvloed Thuis

Crediteuren

Debiteuren

HRM

Inkoop en sourcing

Productgegevensbeheer

Verkoop en marketing

Servicebeheer

Organisatiebeheer

Belanghebbenden Zakelijke besluitvormers

Technische besluitvormers

Teamleden uitvoering

ISV's of ontwikkelaars

Partners

Nieuwe functionaliteit

Sites Services voor Microsoft Dynamics ERP biedt een extensible metadata aangedreven bidirectionele beveiligde gegevens platform Dynamics AX 2012 en Microsoft cloud services verbinding maken. Dit borduurt ook voort op het platform van de presentatie op basis van metagegevens Sites Services

om te verzenden vier sites out-of-box-oplossingen voor gerichte industrie verticalen.

Vergelijking met Dynamics AX 2009

Microsoft Dynamics AX 2012 heeft wijzigingen die ondersteuning bieden voor:

Site-Services voor Microsoft Dynamics ERP integratie

Integratie van sites Services

Wat kunt u doen? Microsoft Dynamics AX 2009

Microsoft Dynamics AX 2012

Waarom is dit belangrijk?

Platform voor de Site

Services verbinding

maken met Microsoft

Dynamics AX 2012

Microsoft cloud services

gebruiken.

Biedt een platform voor

veilig en vier sites out-

of-the-box oplossingen

voor specifieke

bedrijfstak verticalen.

Biedt gebruikers de

mogelijkheid Microsoft

Dynamics AX verbinding

met Microsoft cloud

services.

Page 16: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

16

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Payment Services voor Microsoft Dynamics ERP

Payment Services voor Microsoft Dynamics® ERP is een betaling kaart industrie (PCI) gecertificeerde betalingsgateway van niveau 1. Het is een belangrijk onderdeel van de strategie van Microsoft

Dynamics ERP-Software en Services. Hierdoor zijn aanvaarding creditcards in Microsoft Dynamics AX 2012, en in uw winkel, cloud services met behulp van Microsoft.

Overzicht

Artikel Omchrijving

Vereist Optioneel. U kunt of mag niet gebruiken voor

deze functies, afhankelijk van hoe u uw bedrijf worden uitgevoerd.

Functiegebieden beïnvloed Debiteuren

Belanghebbenden Zakelijke besluitvormers

Technische besluitvormers

Teamleden uitvoering

ISV's of ontwikkelaars

Partners

Nieuwe functionaliteit

Microsoft Dynamics AX 2012 is ondersteuning voor out-of-box voor betaling kaart vergunning, vereffening, void en terugbetalingen; adresverificatie; en visitekaartje niveau 2 en 3 wordt verwerkt via Payment Services.

Vergelijking met Dynamics AX 2009

Microsoft Dynamics AX 2012 heeft wijzigingen die ondersteuning bieden voor:

Integratie van Services betaling

Integratie van services betaling

Wat kunt u doen? Microsoft Dynamics AX 2009

Microsoft Dynamics AX 2012

Waarom is dit belangrijk?

Betaling-Services

gebruiken om

creditcardbetalingen

accepteren.

Ondersteunt credit

card autorisatie en -

afwikkeling.

Biedt ondersteuning

voor extra functies,

zoals de restituties,

adresverificatie, niveau

2 en 3 verwerking en

afwikkeling van on line

bestellingen-betaling.

Deze functies kunnen

betaling verwerking

uitgaven verminderen

winstmarge te vergroten en

bijdragen tot een positief

effect heeft op de onderste

regel van de klant.

Page 17: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

17

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Wijzigingen in de gebruikersinterface

De gebruikersinterface bestaat uit functies en opdrachten die een gebruiker gebruiken kan voor interactie met de software, met name aan het invoeren en weergeven van gegevens en het aanpassen

van formulieren. De gebruikersinterface is aanzienlijk gewijzigd sinds Microsoft Dynamics AX 2009.

Overzicht

Artikel Omchrijving

Vereist Ja

Functiegebieden beïnvloed Alle

Belanghebbenden Zakelijke besluitvormers

Technische besluitvormers

ISV's of ontwikkelaars

Partners

Nieuwe functionaliteit

De gebruikersinterface voor Microsoft Dynamics AX 2012 is schoner, meer consistent en gemakkelijk op maat aan specifieke taken en vormen. U kunt belangrijke informatie op één centrale lijstpagina

weergeven en verwante informatie wordt weergegeven op sneltabbladen en in feitenvakken, zelfs als de gerelateerde gegevens niet wordt weergegeven in het huidige formulier. Het is gemakkelijker om te sorteren en aanpassen van de weergegeven gegevens.

Vergelijking met Dynamics AX 2009

De gebruikersinterface is aanzienlijk gewijzigd sinds Microsoft Dynamics AX 2009. Microsoft Dynamics

AX 2012 bevat de volgende wijzigingen:

Navigeren

Lijstpagina's

Filter, functie

Progressieve openbaarmaking formulieren

Formulieren

Zoeken

Navigeren

Wat kunt u doen? Microsoft Dynamics AX 2009

Microsoft Dynamics AX 2012

Waarom is dit belangrijk?

Navigeer intuïtief. De navigatiestructuur

is onderverdeeld in

modules.

De navigatiestructuur

is onderverdeeld in

verschillende modules

die een meer consistent

uiterlijk hebben.

Het is gemakkelijker

toegang tot de nodige

formulieren en taken

uitvoeren.

Page 18: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

18

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Lijstpagina's

Wat kunt u doen? Microsoft Dynamics AX 2009

Microsoft Dynamics AX 2012

Waarom is dit belangrijk?

Gebruik het verbeterde

deelvenster actie.

Het actievenster is

vrijwel uitsluitend

navigatie gebaseerd.

Het actievenster heeft

nu actieknoppen

waarmee de gebruiker

kunt maken en wijzigen

van gegevens zonder de

pagina in de lijst.

Gebruikers kunnen snel

zoeken en wijzigen van

gegevens.

Als u meer informatie

over een geselecteerd

record op een

lijstpagina weergeven

zonder de pagina

in de lijst.

Beperkte informatie

over de geselecteerde

record werd

weergegeven in het

voorbeeldvenster.

Informatie over de

geselecteerde record

weergegeven in de

feitenvakken en in het

voorbeeldvenster.

Gebruikers kunnen

belangrijke aanvullende

informatie over een

record bekijken zonder

de hoofdrecord

formulier te openen.

Berichten weergeven in

een speciaal gebied.

Berichten verschenen in

de InfoLog-formulier of

in afzonderlijke

dialoogvensters.

Alle berichten die

betrekking hebben op

de lijstpagina, zoals

fout, waarschuwing en

systeem statusberichten

worden weergegeven in

een speciaal gebied.

Gebruikers kunnen

bekijken en reageren

op belangrijke berichten

zonder het formulier.

Formuliergegevens

automatisch

vernieuwen.

Gegevens moesten

handmatig worden

vernieuwd en

formulieren heeft

de meest recente

informatie niet altijd

weergegeven.

Gegevens automatisch

worden vernieuwd.

De informatie op de

lijstpagina's wordt

gebruikt.

Verwante gegevens

weergeven in een

feitenblok.

Gebruikers hadden

verlaten de lijstpagina

of om weer te geven

van belangrijke

verwante informatie

over de geselecteerde

record.

Gebruikers hebben

niet naar een ander

formulier openen om

eventuele verwante

informatie die niet

wordt weergegeven

op de huidige pagina

in de lijst weergeven.

Snel wordt

gerelateerde informatie

weergegeven.

Page 19: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

19

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Filter, functie

Wat kunt u doen? Microsoft Dynamics AX 2009

Microsoft Dynamics AX 2012

Waarom is dit belangrijk?

Sorteren en filteren op

een kolom die wordt

weergegeven.

Gebruikers kunnen niet

sorteren of filteren op

alle kolommen in de lijst

met pagina's

weergegeven.

Gebruikers kunnen

sorteren en filteren op

een kolom die wordt

weergegeven of filteren

in alle kolommen die

worden weergegeven.

Het is gemakkelijker om

gegevens te sorteren.

Gegevens filteren

met behulp van de

gemeenschappelijke

taal.

Het filtervenster

geavanceerde is

complex en moeilijk

te gebruiken.

Filteren van

besturingselement

gewone taal en

structuur

vereenvoudigen filtering

aanvragen gebruikt.

Het is gemakkelijker om

gegevens te sorteren.

Filteren in alle

kolommen.

Om gegevens te

filteren, moesten

gebruikers welke

kolom waarin

gegevens gevonden.

Gegevens worden

gefilterd, ongeacht de

kolom bevindt zich in.

Het is sneller en

eenvoudiger naar

gegevens zoeken.

Formulieren

Wat kunt u doen? Microsoft

Dynamics AX 2009

Microsoft

Dynamics AX 2012

Waarom is dit

belangrijk?

Gedetailleerde

informatie weergeven

op Sneltabbladen.

Alle informatie is

zichtbaar op alle tijden

die de werkruimte

overzichtelijk.

Gebruikers kunnen

bekijken of belangrijke

informatie in hetzelfde

formulier condenseren.

De werkruimte is

vereenvoudigd en

verwante informatie

wordt gegroepeerd.

Profiteer van de

verbeterde in het

menu weergave.

Sommige menu's zijn

niet gemakkelijk

leesbare of ontbreken

er gemeenschappelijke

acties.

Menu's zijn consistent

en snel te identificeren.

Menuopdrachten zijn

gegroepeerd op basis

van gebruik.

Menu-opdrachten voor

gegevensinvoer worden

vereenvoudigd.

Schakelen tussen de

Koptekstweergave en

regel in complexe

formulieren.

Header-informatie

wordt weergegeven aan

de bovenkant van het

formulier en gegevens

onder aan het formulier

is weergegeven.

Complexe formulieren

hebben koptekst wilt

bekijken, kunt

u bekijken of wijzigen

van de header-

specifieke velden en een

regelweergave, waarin

u de lijst met regels en

informatie over de

geselecteerde regel

kunt weergeven.

Formulieren met kop-

en gegevens zijn

eenvoudiger te

begrijpen en te

gebruiken.

Verwante gegevens

weergeven in een

feitenblok.

Gebruikers moesten

aanvullende formulieren

met verwante

informatie weergeven

over de geselecteerde

record openen.

Verwante informatie die

niet wordt weergegeven

in het huidige formulier

zijn snel toegankelijk

zonder een ander

formulier te openen.

Snel wordt

gerelateerde informatie

weergegeven.

Page 20: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

20

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Zoeken

Wat kunt u doen? Microsoft Dynamics AX 2009

Microsoft Dynamics AX 2012

Waarom is dit belangrijk?

Gebruik de uitgebreide

zoekfuncties.

Zoekopdracht bevat

geen metagegevens

en documenten die zijn

gekoppeld aan records.

Zoekopdracht

bevat gegevens en

metagegevens van

documenten die zijn

gekoppeld aan records.

Daarom kunnen

gebruikers de gegevens

zoeken met behulp van

veelvoorkomende

woorden, zoals "klant"

of 'cash flow-rapport', of

ze kunnen zoeken naar

specifieke gegevens,

zoals een klantnaam,

product-ID, of

telefoonnummer.

Zoeken is eenvoudiger

en efficiënter.

Gebruik het verbeterde

zoekfuncties.

Het zoekvak bevindt

zich op een formulier

dat moeilijk is te

vinden. Gebruikers

kunnen niet hun query

verfijnen.

Het zoekvak is een

belangrijk element van

de gebruikersinterface.

Gebruikers hebben

verschillende opties

waarmee ze hun query

verfijnen.

Gebruikers kunnen het

zoekvak snel vinden en

hun query verfijnen die

zoeken veel efficiënter

worden verbeterd.

Page 21: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

21

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Upgraden

Microsoft Dynamics AX heeft diverse functies die helpen klanten en partners voor te bereiden voor upgrades naar de volgende versie van Microsoft Dynamics AX. Deze functies zijn ontworpen om de

upgrade testcyclus verkorten en verminderen de totale kosten van een upgrade.

Overzicht

Artikel Omchrijving

Vereist Ja

Functiegebieden beïnvloed Alle

Belanghebbenden Zakelijke besluitvormers

Technische besluitvormers

Teamleden uitvoering

ISV's of ontwikkelaars

Partners

Nieuwe functionaliteit

Verschillende hulpprogramma's zijn voor het vereenvoudigen van het proces van upgraden naar

Microsoft Dynamics AX 2012 verleend. De Upgrade advisor tool controleert Microsoft Dynamics AX voor problemen die kunnen verhinderen dat u een upgrade uitvoert of die kunnen voorkomen dat Microsoft Dynamics AX toepassingen werken goed na een upgrade. Nadat de problemen

zijn geïdentificeerd, aansluiting met behulp van hulpmiddelen voor verbeterde upgrade script-implementatie. Na de upgrade bieden gegevensvalidatie processen gedetailleerde testgegevens te verminderen van het aantal test uitgevoerd nodig voordat Microsoft Dynamics AX volledig is

geïmplementeerd.

Vergelijking met Dynamics AX 2009

Het upgradeproces is aanzienlijk gewijzigd sinds Microsoft Dynamics AX 2009. Microsoft Dynamics

AX 2012 bevat de volgende wijzigingen:

Upgrade advisor

Upgrade-framework

Post-upgrade gegevensvalidatie

Page 22: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

22

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Upgrade advisor

Wat kunt u doen? Microsoft Dynamics AX 2009

Microsoft Dynamics AX 2012

Waarom is dit belangrijk?

Upgrade problemen

identificeren voordat

u de upgrade.

Geïnstalleerde

onderdelen uit eerdere

versies van Microsoft

Dynamics AX worden

problemen waardoor

het upgradeproces niet

geanalyseerd.

De upgrade

compatibiliteit van

bestanden en processen

wordt gecontroleerd

voordat gebruikers een

upgrade naar Microsoft

Dynamics AX 2012

uitvoeren.

De wizard Upgrade

Advisor analyse.

Gebruikers worden

geholpen bij de analyse.

Upgrade problemen

worden aangeduid.

Een overzicht van de

upgrade problemen.

Een rapport

gegenereerd met

de resultaten van

de analyse van de

upgrade en die upgrade

problemen en de

bijbehorende resolutie

wordt bijgehouden. Dit

rapport is nuttig zowel

vóór als na een

upgrade.

Upgrade problemen

worden weergegeven

voordat er zich

problemen voordoen.

Geïdentificeerde

upgrade problemen

oplossen.

Upgrade problemen in

de handleiding voor

upgrades worden

gezocht.

Gebruikers kunnen

problemen snel

opgelost nadat zij

zijn vastgesteld.

Page 23: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

23

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Upgrade-framework

Wat kunt u doen? Microsoft Dynamics AX 2009

Microsoft Dynamics AX 2012

Waarom is dit belangrijk?

Upgrade scripts

implementeren met

behulp van de methode

kenmerken.

Gebruikers hadden

lange regels code kunt

u de volgorde opgeven

en de afhankelijkheid

van de Scriptbewerking

upgrade op te geven.

X ++ kenmerken en

vooraf gedefinieerde

upgrade scripts worden

gebruikt.

De code van de

upgrade scripts wordt

vereenvoudigd en

fouten worden

gereduceerd.

Afhankelijkheden tussen

upgrade scripts

analyseren.

Gebruikers moesten

maken met behulp van

scripts bijwerken. Dit

verplichte uitgebreide

analyse en herhaling

voor gegevensinvoer en

het was tijdrovend en

gevoelig voor fouten.

Hulpprogramma's

worden om te

analyseren upgrade

scripts gemaakt.

Upgrade script

afhankelijkheid is

geoptimaliseerd.

Met de wizard upgrade

scripts implementeren.

Gebruikers moesten

begrijpen de definitie

en het gebruik van

verschillende application

programming interfaces

(API's) voor de

uitvoering van de

upgrade scripts.

Alle scripts die zijn

gerelateerd aan

een bepaalde tabel

zijn weergegeven.

Ontwikkelaars kunnen

een wizard of sjabloon

gebruiken om

automatisch een

upgrade script voor

een tabel toevoegen.

Bijwerkscripts is

intuïtief.

Methode kenmerken

kunt opsporen en

oplossen van problemen

Parameters en het type

script zijn gescheiden

van de tekst van het

script, waardoor het

moeilijk op te sporen en

te begrijpen de logica

van het script.

Een model op basis

van een kenmerk dat

verduidelijkt de logica

van script wordt

gebruikt.

Het is gemakkelijker

fouten opsporen en

oplossen van

problemen.

Page 24: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

24

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Post-upgrade gegevensvalidatie

Wat kunt u doen? Microsoft Dynamics AX 2009

Microsoft Dynamics AX 2012

Waarom is dit belangrijk?

Valideren van gegevens

voor de juistheid na een

upgrade.

Geen testscripts zijn

opgegeven. Gebruikers

moesten vertrouwen op

hun eigen set testen

voor validatie.

Test uit

hulpprogramma’s

zijn bedoeld om

gegevensvalidatie

post­upgrade.

Het validatieproces

post-upgrade

gegevens wordt

gestandaardiseerd.

Organiseer en filter

test cases.

Standard functie. Test cases kunnen

worden geordend

en gefilterd op basis

van modules,

configuratiesleutels en

functie categorieën.

Betere dekking en de

richting voor het testen

van de gegevens zijn

verstrekt.

Weergeven en de status

van de test case van

aantekeningen

voorzien.

Standard functie. Test uit statussen

kunnen aangevuld

worden voor prioriteit

of voltooiing uitgevoerd,

zoals:

Niet gestart

In uitvoering

Mislukt

Geslaagd

Gebruikers kunnen

de voortgang van

de validatie van de

upgrade controleren.

Meer informatie

Zie voor meer informatie over upgrade:

Handleiding voor implementatieplanning

Upgradehandleiding

Code Upgrade Overview whitepaper

Page 25: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

25

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Services en Application Integration Framework (AIF)

In Microsoft Dynamics AX 2012 services bieden een eersteklas programmeermodel voor integratie en inschakelen van de Microsoft Dynamics AX-toepassing om de functionaliteit ervan door middel van op

basis van Windows Communication Foundation services weer te geven.

Application Integration Framework (AIF) gebaseerd op services, ondersteunt de verwerking van binnenkomende en uitgaande berichten, zoals bericht transformaties en waarde zoeken. Services en

AIF bieden samen het programmeermodel, tools en infrastructuurondersteuning voor de integratie van functies en gegevens op basis van berichten met Microsoft Dynamics AX.

Overzicht

Artikel Omchrijving

Vereist Voorwaardelijk vereist. Als u deze functie in een

eerdere versie gebruikt, ingrijpende wijzigingen zijn aangebracht en moet u dit onderwerp bekijken.

Functiegebieden beïnvloed Alle

Belanghebbenden Technische besluitvormers

Teamleden uitvoering

ISV's of ontwikkelaars

Partners

Nieuwe functionaliteit

Microsoft Dynamics AX 2012 introduceert integratiepoorten voor een gestroomlijnde configuratie

van services en biedt aanzienlijke verbeteringen op het gebied programming model, implementatie

en beheer.

Speciale overwegingen

Zijn de vaardigheden en kennis die nodig is om volledig te profiteren van services en AIF:

Beheer van Internet Information Services (IIS), als IIS gebaseerde webservices worden geïmplementeerd.

Microsoft .NET Framework, met name Windows Communication Foundation (WCF)

Concepten van integratie, zoals enterprise application integration (EAI) business-to-business (B2B) en synchrone en asynchrone transporten

Microsoft .NET Framework 4.0 en ASP.NET als u IIS gebaseerde webservices implementeren

Microsoft Message Queuing (MSMQ), als gebruikt

Enkele van de onderdelen van Microsoft Dynamics AX, zoals Enterprise Portal voor Microsoft Dynamics AX en Workflow verbruiken services van Microsoft Dynamics AX. Sommige functies, zoals catalogussen

te importeren en verzenden van documenten elektronisch, verbruikt services van Microsoft Dynamics AX. Webservices kunt u IIS installeren. Dit is echter een optionele stap. Standaard is de Application Object Server (AOS) de services host voor de Microsoft Dynamics AX-services.

Page 26: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

26

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Vergelijking met Dynamics AX 2009

Services zijn aanzienlijk gewijzigd sinds Microsoft Dynamics AX 2009. Microsoft Dynamics AX 2012 bevat de volgende wijzigingen:

Vereenvoudigd beheer en configuratie

Services en Application Integration Framework

Implementatie

Beveiliging en privacy

Services oplossen

Webservices

Integratie met Microsoft Excel

Gegevens importeren en exporteren

Vereenvoudigd beheer en configuratie

Wat kunt u doen? Microsoft Dynamics AX 2009

Microsoft Dynamics AX 2012

Waarom is dit belangrijk?

Gegevens importeren

en exporteren in XML-

indeling.

Niet ondersteund Ontwikkelaars kunnen

aangepaste XML-

gegevens importeren en

transformeren in een

indeling die kan worden

gebruikt door AIF-

documentservices

transformaties maken.

Ontwikkelaars kunnen

XSLT gebruiken voor

het omzetten van XML-

bestanden of een

binaire .NET voor het

omzetten van XML-

bestanden naar de

indeling van Microsoft

Dynamics AX.

Gegevens importeren

uit externe systemen

wordt vereenvoudigd.

Integratiepoorten

gebruiken om services

te beheren.

AIF-eindpunten

en verwante

configuratieformulieren

werden gebruikt om

services te beheren.

Integratiepoorten

worden gebruikt

voor het beheren

van services en AIF

via groepen.

Het beheer van

services en AIF is

vereenvoudigd.

Het concept van

integratiepoorten

subsumes eindpunten

en gerelateerde

formulieren.

Gebruik integratie

poort functionaliteit om

serviceoproepen naar

een specifieke poort te

beperken.

Configuratie is

bedrijfsspecifiek.

De integratiepoort

voor een specifieke

rechtspersoon kan

worden beperkt, maar

een unieke integratie

voor elke organisatie

is niet nodig.

Configuratie van

de service wordt

vereenvoudigd.

Configureer eventueel

gegevensbeleid.

Gegevensbeleid zijn

verplicht.

Gegevensbeleid zijn

optioneel.

Endpoint-configuratie is

eenvoudiger geworden.

Page 27: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

27

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Services en Application Integration Framework (AIF)

Wat kunt u doen? Microsoft Dynamics AX 2009

Microsoft Dynamics AX 2012

Waarom is dit belangrijk?

Systeemservices

gebruiken voor het

ophalen van gegevens

van het systeem.

Niet ondersteund De metagegevens

metagegevens voor

de objecten van de

toepassing, zoals labels,

menu's, tabellen en

services opgehaald.

U kunt de queryservice

query voor gegevens

zonder gebruik van de

documentservice of een

aangepaste service

maken.

U kunt een query

uitvoeren op het

systeem van Microsoft

Dynamics AX en

datasets en

metagegevens.

Gebruik de Windows

Communication

Foundation (WCF)-

adapter.

WCF-ondersteuning was

beperkt.

Ondersteuning van WCF

is uitgevouwen. MSMQ

en BizTalk-adapters zijn

afgeschaft, omdat

dezelfde functionaliteit

wordt geleverd door

eigen WCF-

functionaliteit.

U kunt standaard

adapters aan de

database.

Simple Object Access

Protocol (SOAP)

kopteksten toevoegen

bij het aanroepen van

een service.

Ondersteuning voor

SOAP-header is

beperkt.

SOAP-headers zijn

uitgebreid met

ondersteuning voor

extra belangrijk

kopteksten.

Het is gemakkelijker om

gegevens te verzenden

naar een service.

Gemakkelijker

samenwerken met

de database.

Sommige

databasefuncties niet

worden ondersteund.

Extra databasefuncties

worden ondersteund,

waaronder:

Organisatiemodel

Tabelovername

Tabellen met begin-

en einddatum

Surrogate

refererende sleutel

expansie

Het is eenvoudiger

te integreren in de

database document en

diensten van de query.

Groep gerelateerde

diensten.

Groeperen van

verwante services wordt

niet ondersteund.

Groepering van de

service kunt u in de

Toepassingsobjectstruct

uur groep gerelateerde

services.

Het is gemakkelijker

te gebruiken en

implementatieservices

voor integratie van

specifieke scenario's,

zoals contant of

aanschaffen om

te betalen.

X ++ containertypen

gebruiken en sterk

getypeerd X ++

collecties.

Niet ondersteund Het nieuwe model voor

het programmeren kan

ontwikkelaars gebruiken

containertypen in X ++

en sterk getypeerde

X ++ collecties door

middel van

gegevenscontracten.

Productiviteit van

ontwikkelaars is

verbeterd.

Page 28: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

28

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Wat kunt u doen? Microsoft Dynamics AX 2009

Microsoft Dynamics AX 2012

Waarom is dit belangrijk?

De business operations

framework gebruiken.

De business operations

framework werd

ondersteund via de

RunBase klassen,

waarbij de

gebruikersinterface,

opdrachten en

bewerkingen in dezelfde

klasse zijn gedefinieerd.

Het framework

ondersteunt de

scheiding van de

gebruikersinterface,

opdrachten en

bewerkingen. Het kader

kan bedrijfsactiviteiten

synchroon of

asynchroon uitgevoerd

en biedt verschillende

methoden voor het

aanroepen van

bedrijfsactiviteiten.

Ontwikkelaars hebben

meer flexibiliteit en

controle.

Implementatie

Wat kunt u doen? Microsoft

Dynamics AX 2009

Microsoft

Dynamics AX 2012

Waarom is dit

belangrijk?

Host WCF-services op

AOS-server.

Webservices

moesten worden

geïmplementeerd

op IIS.

Hosted services op

AOS-server zijn

beschikbaar voor

gebruikers en

toepassingen op

het Intranet.

Implementatie van

services wordt

vereenvoudigd.

Services op IIS

implementeren.

De IIS-server verwerkt

de aanvraag voor de

service.

Alle aanvragen voor

routeert de IIS-server

naar AOS, waar ze

worden verwerkt.

Verwerking van IIS-

servers is verminderd

en efficiëntie wordt

verhoogd.

Gebruik een enkele

definitie taal WSDL

(Web Service) voor alle

documentservices, met

inbegrip van

aangepaste diensten.

Een afzonderlijke WSDL

is gemaakt voor elke

service.

Een enkele WSDL is

gemaakt voor alle

documentservices.

Het is gemakkelijker te

implementeren services

en ontwikkelaars de

gegevenstypen tussen

alle services binnen de

WSDL kunnen

hergebruiken.

Meerdere sites en web-

farms beheren met

behulp van het

hulpprogramma IIS

Web-implementatie.

Niet ondersteund Het hulpprogramma

IIS Web-implementatie

wordt gebruikt voor het

beheren van meerdere

sites.

Het is gemakkelijker te

beheren van meerdere

sites.

Voordeel van de

schaalbaarheid en

beschikbaarheid van

diensten nemen.

Network Load Balancing

(NLB) is alleen

beschikbaar voor

IIS­servers.

Netwerktaakverdeling

is bedoeld voor IIS-

servers en AOS-

exemplaren.

Een

netwerktaakverdelingscl

uster moet worden

gemaakt voor services

van AOS voor het

maken van een

omgeving met

taakverdeling

voor services.

Kunt

u netwerktaakverdeling

sclusters voor services

van AOS.

Page 29: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

29

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Veiligheid en privacy

Wat kunt u doen? Microsoft Dynamics AX 2009

Microsoft Dynamics AX 2012

Waarom is dit belangrijk?

Beveiliging van service

met behulp van

hulpmiddelen voor

WCF-configuratie

definiëren.

Slechts één service

kan worden

geïmplementeerd

op een tijdstip.

WCF wordt gebruikt

voor het beheren van

beveiliging voor

services. Meer dan een

service kan worden

geïmplementeerd.

Security management

services wordt

vereenvoudigd.

Services oplossen

Wat kunt u doen? Microsoft Dynamics AX 2009

Microsoft Dynamics AX 2012

Waarom is dit belangrijk?

Problemen met services

en AIF op poortniveau

integratie.

Op operationeel

serviceniveau is

oplossen gedaan.

Oplossen van problemen

wordt gedaan op

poortniveau integratie en

meerdere bewerkingen

in plaats van een enkele

bewerking kunt

opnemen. Als grote

bestanden worden

geïmporteerd, wordt

foutafhandeling biedt

flexibele opties, zoals

gaan stoppen en

ongedaan maken.

Problemen met services

oplossen wordt

vereenvoudigd.

Gegevens importeren en exporteren

Wat kunt u doen? Microsoft Dynamics AX 2009

Microsoft Dynamics AX 2012

Waarom is dit belangrijk?

Proces bulk importeren

en exporteren van

gegevens.

Niet ondersteund Een kader is bestemd

voor bulk importeren

en exporteren van

gegevens.

Het is gemakkelijker

om in bulk importeren

en exporteren van

gegevens.

Meer informatie

Meer gedetailleerde informatie over Services vindt u in de white papers met de titel Services in Microsoft Dynamics AX 2012 en Web Services die.

Page 30: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

30

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Enterprise Portal en rollencentrums

Microsoft Dynamics AX biedt een set websites die u toegang tot gegevens en waarmee u kunt deelnemen aan bedrijfsprocessen met behulp van webformulieren geven. Deze sites zijn Enterprise

Portal voor Microsoft Dynamics AX genoemd.

Enterprise Portal kan worden geconfigureerd om rolspecifieke startpagina's Role Centers genoemd weer te geven. Een rollencentrums geeft een overzicht van de informatie die betrekking op de

werkfunctie van een gebruiker in de onderneming of organisatie heeft, met inbegrip van transactiegegevens, waarschuwingen, koppelingen, algemene taken die zijn gekoppeld aan de rol van de gebruiker in het bedrijf en rapporten die zijn gegenereerd door Microsoft SQL Server® Reporting Services (SSRS) of Microsoft SQL Server® Analysis Services (SSAS). Microsoft Dynamics AX bevat

meer dan twee dozijn vooraf gedefinieerde rollencentrums die gebruikers vanuit Enterprise Portal of de Microsoft Dynamics AX-client openen kunnen.

Overzicht

Artikel Omchrijving

Vereist Optioneel. U kunt of mag niet gebruiken voor deze functie, afhankelijk van hoe u uw bedrijf worden uitgevoerd.

Functiegebieden beïnvloed Alle

Belanghebbenden Zakelijke besluitvormers

Technische besluitvormers

Teamleden uitvoering

ISV's of ontwikkelaars

Partners

Nieuwe functionaliteit

Enterprise Portal en rollencentrums kunt u systeeminstellingen en op basis van bedrijfsbehoeften, gebruikersrollen en taakfuncties met introductiepagina's configureren. Enterprise Portal is gemakkelijker te installeren, beheren en gebruiken en de uitgebreide zoekfuncties kunt u zoeken naar

gegevens gemakkelijker en intuïtiever. Een vloeiender gebruikersinterface verbetert de algehele gebruikerservaring door middel van betere actie deelvensters, meer configuratieopties en efficiënter gegevens zoekt.

Speciale overwegingen

Enterprise Portal vereist Internet Information Services (IIS), een functie van Windows Server en een Microsoft SharePoint® Server 2010 (aanbevolen) of Microsoft SharePoint Foundation 2010 (gratis te

downloaden). Het nieuwe kader zoeken voor Microsoft Dynamics AX SharePoint Enterprise Search, die deel uitmaakt van een SharePoint-Server wordt gebruikt. Enterprise Search is niet opgenomen in SharePoint Foundation. Als u van plan bent de gratis versie van SharePoint te gebruiken en u wilt

implementeren, zoeken, gebruiken SharePoint Foundation SharePoint Search Server Express 2010 (ook gratis te downloaden).

Ontwikkelaars moeten Opmerking dat Enterprise Portal ondersteunt niet langer ontwikkeling in

het kader van de X ++-Web. Ontwikkeling van Enterprise Portal-pagina's moet ASP.NET en .NET Framework.

Page 31: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

31

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Vergelijking met Dynamics AX 2009

Deze functie is aanzienlijk gewijzigd sinds Microsoft Dynamics AX 2009. Microsoft Dynamics AX 2012 bevat de volgende wijzigingen:

Foundation-verbeteringen

Schatbewaarder Role Center

Enterprise Search

Wijzigingen in de gebruikersinterface

Foundation-verbeteringen

Wat kunt u doen? Microsoft Dynamics AX 2009

Microsoft Dynamics AX 2012

Waarom is dit belangrijk?

Uitgebreide initiële

installatie en gebruik.

Na de installatie van

Enterprise Portal,

moesten beheerders

handmatig compileren

X ++-klassen op de

webserver.

De installatie niet

langer moet handmatig

compileren van X ++-

klassen.

De installatie-ervaring

is efficiënter.

Meer opties gebruiken

voor het implementeren

van wijzigingen op een

webserver.

Moesten beheerders

handmatig wijzigingen

implementeren door te

klikken op de

verschillende objecten

in de Tree (AOT). Ook

kunnen beheerders

wijzigingen uit de AOT

op een 32-bits client

met een 64-bits

Windows server niet

implementeren.

Beheerders kunnen

wijzigingen

implementeren op een

webserver met behulp

van het hulpprogramma

AxUpdatePortal of de

Microsoft Dynamics AX-

client. Beheerders

kunnen ook wijzigingen

vanaf een externe

clientcomputer naar

de webserver

implementeren.

De ervaring van

de administratie

is efficiënter.

Meer opties voor het

domeinverificatie

gebruiken.

Enterprise Portal was

de verificatieopties.

Domain

accountmanagement

is tijdrovend.

Enterprise Portal biedt

ondersteuning voor

meerdere domein-

verificatieprotocollen,

waaronder Active

Directory®

directoryservices, Active

Directory Federation

Services of pluggable

authentication, zoals

formulieren gebaseerde

verificatie. Dit nieuwe

verificatiemodel wordt

flexibele verificatie

genoemd.

De ervaring van

de administratie

is efficiënter.

Extern beheer

uitvoeren.

Niet beschikbaar Beheerders kunnen

externe implementaties

van Enterprise Portal in

Microsoft Dynamics AX-

client beheren.

De ervaring van

de administratie

is efficiënter.

Page 32: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

32

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Wat kunt u doen? Microsoft Dynamics AX 2009

Microsoft Dynamics AX 2012

Waarom is dit belangrijk?

Verbeterde

ondersteuning voor

thema's gebruiken.

Aanpassen van het

uiterlijk van een

Enterprise Portal-site

voor het vergelijken van

de bovenliggende site

van een bedrijf of

organisatie is een

tijdrovend handmatig

proces.

Enterprise Portal kunt

het uiterlijk van een

bedrijf of organisatie

van bovenliggende site

automatisch vast als de

bovenliggende site

gebruikmaakt van een

thema in de galerie

thema's van SharePoint.

Nieuwe thema's kunnen

worden toegepast door

.thmx-bestanden uit de

galerie thema's van

SharePoint.

De ervaring met

het beheer en de

aanpassing is

efficiënter.

Schatbewaarder Role Center

Wat kunt u doen? Microsoft Dynamics AX 2009

Microsoft Dynamics AX 2012

Waarom is dit belangrijk?

Belangrijke informatie

op één locatie

weergeven.

Een overzicht wordt van

relevante informatie,

zoals een werklijst, een

lijst met vaak gebruikte

en key performance

indicator (KPI)

informatie verstrekt.

De belangrijkste

informatie kan worden

bekeken in een

oogopslag.

Informatie die relevant

zijn voor de taken van

de schatbewaarder

weergeven.

Dezelfde KPI's worden

weergegeven voor de

schatbewaarder

controller, CFO,

accountant en

accounting manager,

maar de rapporten zijn

aangepast aan de rol

van de schatbewaarder.

Informatie wordt

aangepast aan de rol

van de schatbewaarder.

Page 33: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

33

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Enterprise Search

Wat kunt u doen? Microsoft Dynamics AX 2009

Microsoft Dynamics AX 2012

Waarom is dit belangrijk?

Implementatie van de

zoekfunctie van Setup.

Search moest worden

geïnstalleerd en

geconfigureerd vanuit

meerdere formulieren in

de client.

De zoekserver is

gecentraliseerd en

Setup controleert de

vereisten van de

SharePoint-technologie

zijn beschikbaar op de

server.

Gecentraliseerde

distributie met behulp

van Setup maakt de

implementatie en

configuratie proces

efficiënter.

Gebruik de uitgebreide

zoekfuncties.

Zoekopdracht bevat

geen metagegevens en

documenten die zijn

gekoppeld aan records.

Zoekopdracht bevat

gegevens en

metagegevens van

documenten die zijn

gekoppeld aan records.

Gebruikers kunnen

Microsoft Dynamics AX-

gegevens zoeken met

behulp van

veelvoorkomende

woorden, zoals "klant"

of 'cash flow-rapport', of

ze kunnen zoeken naar

specifieke gegevens,

zoals een klantnaam,

product-ID, of

telefoonnummer.

Gebruik het verbeterde

zoekfuncties.

Het zoekvak bevindt

zich op een formulier

dat moeilijk is te vinden

en zoekquery's kunnen

niet worden verfijnd.

Het zoekvak wordt

prominent weergegeven

en er zijn verschillende

opties om

zoekopdrachten te

verfijnen.

Zoekacties zijn

efficiënter en

gemakkelijker

te gebruiken.

Wijzigingen in de gebruikersinterface

Wat kunt u doen? Microsoft Dynamics AX 2009

Microsoft Dynamics AX 2012

Waarom is dit belangrijk?

Zoek gegevens snel op

de lijstpagina's met

behulp van

verschillende soorten

filters.

Mogelijkheden

zijn beperkt en

geavanceerde filter is

complex en moeilijk te

gebruiken.

Een nieuwe snelle filter,

een verbeterde

Geavanceerd filter met

mogelijkheden voor

gemeenschappelijke

taal en een aangepast

filter zijn opgenomen.

Gegevens kunnen

worden gevonden

en snel gewijzigd.

Algemene acties op's

sneller voltooien met

een in het actievenster.

Werkbalken zijn

voornamelijk navigatie

gebaseerd.

Actie deelvensters

worden onderverdeeld

in groepen met

actieknoppen die

kunnen worden gebruikt

voor het uitvoeren van

veelvoorkomende taken

voor een geselecteerde

record, zoals het maken

van nieuwe

verkooporders.

Gegevens kunnen

worden gevonden

en snel gewijzigd en

veelvoorkomende taken

snel kunnen worden

uitgevoerd.

Page 34: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

34

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Wat kunt u doen? Microsoft Dynamics AX 2009

Microsoft Dynamics AX 2012

Waarom is dit belangrijk?

Actie deelvensters

configureren.

Opties voor acties zijn

toegankelijk vanuit een

werkbalk afbeeldingen

niet ondersteunt.

Beheerders kunnen

het nieuwe lint

besturingselement

gebruiken voor het

maken van actie

deelvensters voor taak-

en Enterprise Portal-

pagina's.

Gegevens kunnen

worden gevonden

en snel gewijzigd en

veelvoorkomende taken

snel kunnen worden

uitgevoerd.

Voorbeeld van

belangrijke en verwante

informatie op de

lijstpagina's.

Gebruikers moesten laat

een lijstpagina of een

formulier om

belangrijke of verwante

informatie over een

geselecteerd record

weer te geven.

Gebruikers kunnen

gebruiken feitenvakken,

Hintwebonderdelen,

eenvoorbeeldvensters

nd snel toegang krijgen

tot gerelateerde

informatie zonder een

ander formulier openen.

Gegevens kunnen

worden gevonden

en snel bekeken.

Werken met gegevens

in een hiërarchische

rasters.

Rasterweergaven

kunnen niet worden

bewerkt.

Gebruikers kunnen

taken verplaatsen via

slepen en neerzetten.

Ze kunnen ook laten

inspringen of negatieve

inspringing van taken,

en in één keer

meerdere rijen

selecteren in de

weergave raster.

Controle van gegevens

in rasters is verbeterd.

Gegevens zoeken in

hiërarchische rasters.

Rasterweergaven

kunnen niet worden

bewerkt.

Kolom snel zoeken,

snel filteren (operator =

"bevat"), en

geavanceerde filter

(meerdere operators)

worden ondersteund.

Controle van gegevens

in rasters is verbeterd.

Blijf op de huidige

taakpagina tijdens het

uitvoeren van acties.

Wanneer een gebruiker

een actie op de

taakpagina van een

klikt, wordt een nieuwe

Enterprise Portal-pagina

geopend. De gebruiker

moest Klik op de button

Terug om terug te

keren naar de pagina

taken.

Modale dialoogvensters

openen afzonderlijke

formulieren wanneer

een gebruiker een actie

op de taakpagina van

een. Nadat gebruikers

na het invoeren van

gegevens en het

formulier sluiten, ze

worden teruggestuurd

naar de oorspronkelijke

taakpagina en de

gegevens worden

bijgewerkt.

Vanwege

navigatiewijzigingen,

kunnen gebruikers

taken zonder onnodige

verwarring voltooien.

Page 35: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

35

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Beveiliging op rollen gebaseerd

In eerdere versies van Microsoft Dynamics AX is beheer van de beveiliging van een complex en tijdrovend proces. Beheerders hadden om te bepalen welke tabellen en velden nodig waren voor een

taak en vervolgens machtigingen verlenen aan de gebruiker voor de tabellen en velden. Beheerders de beveiliging in Microsoft Dynamics AX 2012 beheren door rollen te definiëren en vervolgens gebruikers toewijzen aan deze rollen. Security management intuïtiever is aangebracht, is op basis van

rollen en minder tijdrovend is.

Overzicht

Artikel Omchrijving

Vereist Ja

Functiegebieden beïnvloed Alle

Belanghebbenden Technische besluitvormers

Teamleden uitvoering

ISV's of ontwikkelaars

Partners

Nieuwe functionaliteit

Beheerders in plaats van het verlenen van toegang tot bepaalde tabellen, velden en menu's, kunnen nu toegang op basis van rollen en rechten verlenen. De systeembeheerder definieert de rollen in de

organisatie gebruikt en gebruikers toewijzen aan deze rollen.

Speciale overwegingen

Als u een eerdere versie van Microsoft Dynamics AX kan niet de bestaande beveiligingsinstellingen

direct upgraden naar op rollen gebaseerde beveiliging. Als u uw huidige gebruikersgroepen evalueren en bepalen van de beste manier om ze te implementeren in Microsoft Dynamics AX 2012.

Effectief gebruik van op rollen gebaseerde beveiliging, moet u van plan bent en de rollen die nodig zijn

voor uw bedrijf instellen. Werken met de managers die leidinggeven aan de verschillende groepen in het bedrijf te bepalen van de juiste machtigingsniveaus voor rollen. Bijvoorbeeld, werken met een manager van de afdeling Financiën machtigingsniveaus voor Financiën rollen bepalen.

Vergelijking met Dynamics AX 2009

Deze functie is aanzienlijk gewijzigd sinds Microsoft Dynamics AX 2009. Microsoft Dynamics AX 2012 bevat de volgende wijzigingen:

Beveiliging op rollen gebaseerd

Page 36: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

36

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Beveiliging op rollen gebaseerd

Wat kunt u doen? Microsoft Dynamics AX 2009

Microsoft Dynamics AX 2012

Waarom is dit belangrijk?

Gebruikersgroepen

definiëren.

Geen

standaardgebruikersgr

oepen zijn opgegeven.

Standaardrollen

zijn gedefinieerd en

beschikbaar uit de doos.

Security management

is vereenvoudigd.

Toestemmingen van

gebruikersgroepen

instellen.

Beheerders hadden om

te bepalen welke

tabellen, velden en

items in het menu

taken voltooid moeten

zijn en deze items

toewijzen aan

gebruikersgroepen.

Standaard rechten en

bevoegdheden bevatten

de tabellen, velden

en menu-items moet

u taken uitvoeren.

Beheerders toewijzen

rechten en

bevoegdheden

aan rollen.

Security management

is vereenvoudigd.

Machtigingen opnieuw in

bedrijven.

Gebruikersgroepen zijn

in elk bedrijf, voor elke

functionele rol

gedefinieerd.

Nadat een rol is

gedefinieerd, kan

worden gebruikt voor

meerdere bedrijven en

organisaties.

Security management

is vereenvoudigd.

Kolommen die een

gebruiker toegang

tot heeft filteren.

Beheerders bepalen

welke velden u wilt

beperken.

Alleen de desbetreffende

kolommen zijn

opgenomen in de

standaard rechten en

bevoegdheden.

Security management

is vereenvoudigd en de

beveiliging is verbeterd.

Definieer de

machtigingsniveaus

(alleen-lezen, maken,

bijwerken en

verwijderen).

Beveiligingssleutels

werden gebruikt voor

het definiëren van

machtigingsniveaus

voor

gebruikersgroepen.

Afzonderlijke default

privileges zijn

gedefinieerd voor elk

machtigingsniveau.

Security management

is vereenvoudigd.

Regelgevende en

procedurele

handhavingsmaatregelen.

Er zijn geen

ingebouwde functies

om fraude te

voorkomen en de

naleving.

Beheerders kunnen

regels instellen voor

taken om ervoor

te zorgen dat een

gebruiker heeft geen

toegang tot

tegenstrijdige

taken scheiden.

De beveiliging is

verbeterd.

Controle en verslag over

beveiligingsinstellingen.

Controle is een

handmatige taak voor

beheerders.

Controletrajecten en

rapporten te evalueren,

beveiligingsinstellingen

zijn ingebouwd in de

toepassing.

Security management

is vereenvoudigd en de

beveiliging is verbeterd.

Page 37: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

37

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Beveiliging van gegevens

Beveiliging van gegevens in Microsoft Dynamics AX 2012 zorgt ervoor dat gebruikers alleen toegang hebben tot de gegevens die ze nodig hebben om hun werk te doen. In vorige versies is gegevens

beveiliging verificatie uitgevoerd, hoofdzakelijk op de client. echter, in Microsoft Dynamics AX 2012 meer van de vergunning uitgevoerd op de server. De server stuurt de client alleen de informatie die de gebruiker heeft toegang tot, wat resulteert in betere gegevensbeveiliging.

Overzicht

Artikel Omchrijving

Vereist Ja

Functiegebieden beïnvloed Alle

Belanghebbenden Zakelijke besluitvormers

Technische besluitvormers

ISV's of ontwikkelaars

Partners

Nieuwe functionaliteit

Er zijn aanvullende en meer flexibele opties voor het beperken van toegang tot gegevens in Microsoft Dynamics AX 2012.

Vergelijking met Dynamics AX 2009

Beveiliging vergunning is aanzienlijk gewijzigd sinds Microsoft Dynamics AX 2009. Microsoft Dynamics AX 2012 bevat de volgende wijzigingen:

Uitbreidbare raamwerk voor gegevensbeveiliging

Server afdwingen van beveiliging

Uitbreidbare raamwerk voor gegevensbeveiliging

Wat kunt u doen? Microsoft Dynamics AX 2009

Microsoft Dynamics AX 2012

Waarom is dit belangrijk?

Verbeterde

beveiligingsfilters

gebruiken.

Filters kunnen niet

worden gebaseerd op

velden in een

afzonderlijke tabel van

de gegevens worden

gefilterd.

Een gebruiker kan

gegevens-

beveiligingsbeleid op

basis van gegevens die

zijn opgenomen in een

andere tabel maken.

Beveiliging

besturingselementen

zijn verbeterd.

Beveiliging van

gegevens op basis van

de effectieve datum

gebruiken.

Niet beschikbaar Beheerders kunnen

opgeven of gebruikers

toegang tot het

verleden, heden of de

toekomst records, met

verschillende

toegangsniveaus

hebben.

Beveiliging

besturingselementen

zijn verbeterd.

Page 38: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

38

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Server afdwingen van beveiliging

Wat kunt u doen? Microsoft Dynamics AX 2009

Microsoft Dynamics AX 2012

Waarom is dit belangrijk?

Voorkomen dat

gebruikers toegang

krijgen tot gegevens

door onbevoegden.

Alle gegevens van de

server is verzonden

naar de client en de

client niet-toegestane

velden van de gebruiker

verborgen.

De server gefilterd

informatie en alleen

de informatie die de

beheerder verleent dat

de gebruikerstoegang

tot de client en de

gebruiker wordt

verzonden.

Beveiliging

besturingselementen

zijn verbeterd.

Beveiliging voor alle

clients consistent kunt

afdwingen.

Tabel machtigingen

Framework (TPF) werd

gebruikt voor het

weigeren van toegang

tot tabellen. Alle

gegevens zijn

verzonden naar de

client en specifieke

velden in formulieren

client zijn verborgen op

basis van machtigingen.

Tabellen niet beveiligd

door TPF waren vrij

toegankelijk zijn

via code.

TPF machtigingen

kunnen worden

toegepast op het

veldniveau van het.

Meer vergunning wordt

uitgevoerd op de server

zorgt ervoor dat

machtigingen

consequent, ongeacht

het type client

toegepast worden.

Beveiliging

besturingselementen

zijn verbeterd.

Meer informatie

Meer gedetailleerde informatie over de beveiliging (Extensible gegevens XDS) vindt u in het witboek getiteld Extensible gegevensbeveiligingsbeleid ontwikkelen.

Page 39: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

39

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Organisatiemodel

Microsoft Dynamics AX 2012 introduceert nieuwe mogelijkheden voor organisatorische modellering, die helpt om de structuur van uw organisatie gemakkelijker te beheren. Microsoft Dynamics AX 2012

ondersteunt meer complexe business hiërarchieën en betere aanpassingsmogelijkheden van details aanpassen aan uw zakelijke structuur. Delen van gegevens tussen organisaties is ook gemakkelijker en veiliger.

Overzicht

Artikel Omchrijving

Vereist Ja

Functiegebieden beïnvloed Alle

Belanghebbenden Zakelijke besluitvormers

Technische besluitvormers

Teamleden uitvoering

ISV's of ontwikkelaars

Partners

Nieuwe functionaliteit

Meer gedetailleerde hiërarchie modellen kunnen beter aansluit op uw zakelijke structuur en -processen worden gemaakt. U kunt ook eenvoudig gegevens delen tussen organisaties, met inbegrip van

informatie, stamgegevens en transacties. Eerdere versies van Microsoft Dynamics AX heeft beperkte mogelijkheden voor hiërarchieën en bedrijfsmodellen en heeft gegevens delen tussen organisaties, behalve in bepaalde scenario's cross-company en virtuele bedrijf.

Speciale overwegingen

Voordat u de organisatiestructuur instelt, moet u een hiërarchie van organisaties waarmee u uw bedrijfsprocessen plannen.

Het organisatiemodel ondersteunt dat u eerder mogelijk hebt geïmplementeerd met behulp van virtuele bedrijven delen van gegevens. Als u virtuele bedrijven gebruikt, raden wij u beoordelen of het organisatiemodel voldoet aan uw behoeften. Virtuele bedrijven nog steeds nodig zijn in bepaalde situaties.

Opmerking: Microsoft Dynamics AX 2012 verandert de manier waarin de hiërarchieën worden gemaakt voor alle operationele eenheden, met inbegrip van de afdelingen. U moet de hiërarchieën voor afdelingen opnieuw na de upgrade.

Vergelijking met Dynamics AX 2009

Het organisatiemodel is aanzienlijk gewijzigd sinds Microsoft Dynamics AX 2009. Microsoft Dynamics

AX 2012 bevat de volgende wijzigingen:

Hiërarchie-modellen

Page 40: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

40

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Hiërarchie-modellen

Wat kunt u doen? Microsoft Dynamics AX 2009

Microsoft Dynamics AX 2012

Waarom is dit belangrijk?

Modellen voor

verschillende soorten

organisaties maken.

Elke organisatie in

de onderneming is

gemaakt als "bedrijf",

ongeacht de soort of

de hiërarchie van de

organisatie.

U kunt rechtspersonen

en verschillende soorten

organisaties

operationeel maken.

U kunt nauwkeuriger

bedrijfsmodellen

maken.

Organisatiehiërarchieën

maken.

Hiërarchische relaties

tussen bedrijven

kunnen niet worden

weergegeven.

De hiërarchische aard

van uw bedrijf kan

worden aangegeven

door de ontwerper van

de hiërarchie van

organisatie.

U kunt nauwkeuriger

bedrijfsmodellen

maken.

Maak meerdere

eenheidshiërarchieën

voor operationele.

Niet ondersteund U kunt speciale

hiërarchieën voor

rapportage over de

verschillende

perspectieven van het

bedrijf maken.

Rapportage kan

zijn complexer

en nauwkeurig.

Delen van gegevens

tussen organisaties.

Gebruikers zijn vereist

voor het maken van

virtuele bedrijven om

gegevens te delen.

Veel tabellen worden

gedeeld door alle

organisaties, zodat

gebruikers toegang

de gegevens in die

tabellen, ongeacht de

context van het bedrijf

of organisatie tot.

Het is gemakkelijker

gegevens benaderen

en delen.

Beveiliging van

gegevens op basis van

de hiërarchie van de

organisatie maken.

Taken in het kader

van een bedrijf alleen

kunnen worden

uitgevoerd en

bedrijfsgegevens kan

alleen worden geopend

wanneer gebruikers zijn

aangemeld bij het

bedrijf.

Gebruikers kunnen

weergeven of wijzigen

van gegevens in

verschillende

organisatiestructuren,

afhankelijk van het

bedrijfsproces dat ze,

in plaats van het bedrijf

werkt, dat ze zijn

aangemeld.

Het is gemakkelijker

voor het instellen van

beveiligingsrollen en

access.

Page 41: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

41

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Analysis cubes

Een kubus analyse is een verzameling verwante grootheden en dimensies die wordt gebruikt om gegevens te analyseren. Ontwikkelaars kunnen rapporten en key performance indicators (KPI's) die

zijn gebaseerd op gegevens van de kubus maken. Gebruikers kunnen gebruiken de rapporten en KPI's op de client of vanaf het midden van een rol voor het analyseren van de gegevens die in de kubus analyse is gemodelleerd en statussen en trends op basis van deze analyse.

Overzicht

Artikel Omchrijving

Vereist Optioneel. U kunt of mag niet gebruiken voor deze functie, afhankelijk van hoe u uw bedrijf worden uitgevoerd.

Functiegebieden beïnvloed Business intelligence

Rollencentrums

Belanghebbenden Zakelijke besluitvormers

Technische besluitvormers

Teamleden uitvoering

ISV's of ontwikkelaars

Partners

Nieuwe functionaliteit

In eerdere versies van Microsoft Dynamics AX vereist analysis cubes de gebruiker volledige

licentiesleutels en toegang tot alle gegevens; anders had de configuratiesleutels worden gewijzigd via een lang en moeilijk proces. In Microsoft Dynamics AX 2012 zijn instellingen voor kubus gemakkelijker

aan bedrijfsbehoeften en beveiligingsniveaus wijzigen. Het is gemakkelijker te maken of bijwerken van SQL Server Analysis Services (SSAS)-projecten met behulp van de Wizard Project van Analysis Services. Ook is het gemakkelijker om gegevens met behulp van weergaven in perspectieven.

Speciale overwegingen

Standaardcubes zijn beschikbaar in Microsoft Dynamics AX 2012. U kunt de standaardkubussen aanpassen of nieuwe aangepaste analysis cubes maken met behulp van de meegeleverde

hulpprogramma's.

Vergelijking met Dynamics AX 2009

Deze functie is aanzienlijk gewijzigd sinds Microsoft Dynamics AX 2009. Microsoft Dynamics AX 2012 bevat de volgende wijzigingen:

Wizard Analysis Services-project

Wizard Setup

Workflow prestaties kubus en rapporten

EMS-kubus en Role Center

Supply chain management kubussen en dimensies

OLAP-modellering verbeteringen

Webonderdeel voor Business-overzicht

Page 42: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

42

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Wizard Analysis Services-project

Wat kunt u doen? Microsoft Dynamics AX 2009

Microsoft Dynamics AX 2012

Waarom is dit belangrijk?

Implementeren en

configureren van

kubussen.

Standaard analysis

cubes vereist een

volledige licentie en

configuratiesleutels.

De Wizard SQL Server

Analysis Services

Project bijwerkt

projecten nadat

configuratiesleutels

zijn gewijzigd.

Analyse kubus

implementatie

en uitvoering van

de functie midden

zijn flexibel en

vereenvoudigd.

Maken of wijzigen van

SQL Server Analysis

Services-projecten.

Het formulier Opties

van Business

intelligence project

generatie werd gebruikt

voor het maken of

wijzigen van SQL Server

Analysis Services-

projecten.

De Wizard Analysis

Services-Project kunt

u het volgende doen:

Maak een nieuw

project voor SQL

Server Analysis

Services.

Een bestaand

project SQL Server

Analysis Services

implementeren.

Een bestaande SQL

Server Analysis

Services-project

bijwerken.

Het is gemakkelijker te

onderhouden analysis

cubes.

Wizard Setup

Wat kunt u doen? Microsoft

Dynamics AX 2009

Microsoft

Dynamics AX 2012

Waarom is dit

belangrijk?

Business intelligence-

onderdelen installeren.

Analytics zijn

geïnstalleerd zonder

de vereiste verificaties.

Installatie van de

vereiste software is

geverifieerd en de

gebruiker wordt

gevraagd om te

selecteren van de

standaard SQL Server

Reporting Services en

SQL Server Analysis

Services.

De processen van

de installatie en

configuratie zijn

vereenvoudigd.

Page 43: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

43

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Workflow prestaties kubus en rapporten

Wat kunt u doen? Microsoft Dynamics AX 2009

Microsoft Dynamics AX 2012

Waarom is dit belangrijk?

De kubus workflow

gebruiken voor het

controleren van

bedrijfsprocessen.

Niet ondersteund Gegevens worden voor

het bijhouden van de

geschiedenis en de

huidige status van de

bedrijfsprocessen in

de organisatie van de

gebruiker verstrekt.

Inefficiënte

geïdentificeerd zijn en

het bedrijf efficiënter

kan werken.

Performance analyse

Werkstroomrapporten

weergeven.

Niet ondersteund Rapporten op de

prestaties van de

werkstroom worden

geproduceerd om

efficiëntie te bepalen

en een geautomatiseerd

proces wordt

vergeleken met de

handmatige processen

die wordt vervangen.

Werkstromen zijn

gewijzigd en worden

de prestaties

geoptimaliseerd.

Een geautomatiseerde

workflow voor

handmatige processen

met elkaar vergelijken.

Niet ondersteund De hoeveelheid werk

die is uitgevoerd door

de workflow en de tijd

die nodig is voor de

voltooiing weergegeven.

De werkstroom

prestaties

geoptimaliseerd.

EMS-kubus en Role Center

Wat kunt u doen? Microsoft

Dynamics AX 2009

Microsoft

Dynamics AX 2012

Waarom is dit

belangrijk?

De milieu-impact van de

organisatie traceren

Niet beschikbaar Levert gegevens

bijhouden van

energieverbruik

en emissies van

broeikasgassen.

Biedt een proactieve

benadering van het

milieu.

Supply chain management (SCM)-kubussen en dimensies

Wat kunt u doen? Microsoft Dynamics AX 2009

Microsoft Dynamics AX 2012

Waarom is dit belangrijk?

Op de inkoop en

verkoop categorieën

opsplitsen.

Niet ondersteund Dimensie segmenten

maatregelen in de

kubussen inkoop- en

verkoop- en categorie.

Categorie niveaus aan

te passen aan de

hiërarchiegegevens

opgegeven.

Producten kunnen

worden gegroepeerd

in inkoop en verkoop

categorieën kunnen

worden ingedeeld in

hiërarchieën.

Segment op

geografische locatie.

Geografische

segmenteren op inkoop-

en kubus kan alleen

worden uitgevoerd via

de dimensie klant of

leverancier.

Er is een nieuwe

geografische dimensie

beschikbaar die

rechtstreeks segmenten

op het adres in de

feitentabel.

Gebruikers kunnen

inzoomen in een kubus,

gemeten op basis van

het adres die specifiek

is voor het

brondocument op basis

van de feitentabel.

Page 44: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

44

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

OLAP-modellering verbeteringen

Wat kunt u doen? Microsoft Dynamics AX 2009

Microsoft Dynamics AX 2012

Waarom is dit belangrijk?

Analyse kubus

grootheden en

dimensies definiëren

met behulp van

Microsoft Dynamics AX-

weergaven.

Analyse kubus

grootheden en

dimensies zijn met

alleen tabellen

gedefinieerd.

Analyse kubus

grootheden en

dimensies worden

gedefinieerd met behulp

van tabellen en

weergaven.

Het modelleren ervaring

is rijker.

Financiële dimensies

toevoegen aan

kubussen.

Er is een beperkt aantal

dimensies beschikbaar.

Gebruikers kunnen

een willekeurig aantal

financiële dimensies

toevoegen aan analysis

cubes.

Analysis cubes zijn

gemakkelijker aan

te passen.

Gregoriaanse kalender

definiëren en deze

toevoegen aan analysis

cubes als dimensies.

SQL Server

Business Intelligence

Development Studio

was nodig de

tijddimensie wijzigen

en definieer de

eigenschappen

van de agenda.

De opbouwfunctie voor

agenda's wordt gebruikt

voor het definiëren van

de eigenschappen van

de agenda.

Wijziging van de

eigenschappen voor

dimensie en agenda tijd

wordt vereenvoudigd.

Organisatie-eenheden,

zoals eenheden,

kostenplaatsen en

afdelingen, analysis

cubes toevoegen.

Standaarddimensies

kubussen die

vennootschap.

Meerdere dimensies

van het bedrijf kunnen

worden opgenomen.

Analysis cubes zijn

gemakkelijker aan

te passen.

Gebruik aanpassing

van projecten van

de analyse op basis

van laag.

Niet beschikbaar Projecten van de

analyse worden

opgeslagen in de AOT

en aanpassingen op

basis van een laag

worden geïmporteerd

of geëxporteerd.

Aanpassing wordt

uitgelijnd met de hele

ontwikkeling ervaring

voor Microsoft

Dynamics AX.

Webonderdeel voor Business-overzicht

Wat kunt u doen? Microsoft Dynamics AX 2009

Microsoft Dynamics AX 2012

Waarom is dit belangrijk?

Gebruik

standaardcubes.

Verbinding maken

met de standaardcubes

waren ODC-bestanden

nodig.

ODC-bestanden zijn niet

vereist voor verbinding

met Microsoft Dynamics

AX 2012

standaardcubes.

Standaardkubussen

zijn gemakkelijker

te gebruiken.

Key performance

indicators (KPI's)

segment door de tijd.

Niet beschikbaar Weergegeven KPI's

kunnen worden

gesneden door de tijd.

Gegevens kunnen door

gesneden door de tijd.

Page 45: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

45

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Land/regio-Context

In Microsoft Dynamics AX 2009 en eerdere versies zijn land-/regioconfiguratiesleutels inschakelen en weergeven van land-/regio-specifieke functies gebruikt. Microsoft Dynamics AX 2012 gebruikt om te

bepalen van de beschikbare functies op basis van de locatie van de rechtspersoon, het land/de regio die is gekoppeld aan het primaire adres van de rechtspersoon. Bijvoorbeeld als het adres van de rechtspersoon in Canada, kunnen gebruikers zien en werken met Canada-specifieke functies.

Overzicht

Artikel Omschrijving

Vereist Ja

Functiegebieden beïnvloed Alle

Belanghebbenden Zakelijke besluitvormers

Technische besluitvormers

Teamleden uitvoering

ISV's of ontwikkelaars

Partners

Nieuwe functionaliteit

Land/regio-specifieke functies zijn nu beschikbaar voor elke rechtspersoon in plaats van voor elk exemplaar van Microsoft Dynamics AX. Dit betekent dat een enkele instantie een rechtspersoon kan hebben zich in Duitsland met Duits-specifieke functionaliteit ingeschakeld, terwijl een andere

rechtspersoon in Canada kunnen staan met die van toepassing zijn locatie-specifieke functionaliteit ingeschakeld er ook zonder de verschillende sets van functies die gevolgen heeft voor de andere

rechtspersonen.

Land/regio context vereenvoudigt setup, parameters zijn niet langer nodig is opdat de land/regio-specifieke functies. Deze voorzieningen impliciet zijn ingeschakeld of uitgeschakeld op basis van het adres van de rechtspersoon.

Vergelijking met Dynamics AX 2009

Land/regio-specifieke functies zijn ingeschakeld op een andere manier.

Weergave van land/regio-specifieke functies

Weergave van land/regio-specifieke functies

Wat kunt u doen? Microsoft Dynamics AX 2009

Microsoft Dynamics AX 2012

Waarom is dit belangrijk?

Land/regio-specifieke

functies weergeven.

Configuratiesleutels

zijn gebruikt voor

het inschakelen en

weergeven van

land/regio-specifieke

functies

Land/regio-specifieke

functies zijn

ingeschakeld op basis

van de locatie van het

primaire adres van de

rechtspersoon.

Land/regio-specifieke

functie medewerkers

en beeldscherm wordt

vereenvoudigd.

Meer informatie

Zie voor meer informatie over de afschrijving van de land/regio-configuratiesleutels, de land configuratiesleutels aankondiging van de functie in dit document wordt afgekeurd.

Page 46: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

46

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Rapportering

Microsoft® SQL Server® Reporting Services is het primaire rapportage platform voor Microsoft Dynamics AX 2012. De standaardinstelling, out-of-the-box-rapporten die worden geleverd met

Microsoft Dynamics AX uitgevoerd op het platform Reporting Services zijn geconverteerd.

Reporting Services is een server gebaseerde rapportage platform met uitgebreide rapportagefuncties voor tal van gegevensbronnen. Reporting Services bevat een set hulpprogramma's die u gebruiken

kunt voor het maken, beheren en leveren API's waarmee ontwikkelaars kunnen integreren of uitgebreid rapport verwerking in aangepaste toepassingen en gegevens en rapporten. Reporting Services-hulpprogramma's in de Microsoft Visual Studio-omgeving werken en samenwerken met Microsoft SQL Server-hulpprogramma's en onderdelen.

Overzicht

Artikel Omchrijving

Vereist Ja

Functiegebieden beïnvloed Alle

Belanghebbenden Zakelijke besluitvormers

Technische besluitvormers

Teamleden uitvoering

ISV's of ontwikkelaars

Partners

Nieuwe functionaliteit

De standaardinstelling, out-of-the-box-rapporten die worden geleverd met Microsoft Dynamics AX uitgevoerd op het platform Reporting Services zijn geconverteerd. De Microsoft Dynamics AX reporting

framework is ook bijgewerkt zodat het gemakkelijker voor het ontwikkelen van nieuwe rapporten die worden uitgevoerd op de Reporting Services-platform.

Speciale overwegingen

Rapporten zullen niet worden bijgewerkt in Microsoft Dynamics AX 2009 naar Microsoft Dynamics AX 2012. Microsoft Dynamics AX 2012 biedt honderden standaard, out-of-the-box-rapporten die u kunt implementeren en aanpassen.

SQL Server Reporting Services-rapporten in Microsoft Dynamics AX 2009

Wanneer u een upgrade naar Microsoft Dynamics AX 2012 uitvoert, bestaande Reporting Services-

rapporten worden gekopieerd naar het systeem van Microsoft Dynamics AX 2012, maar ze zijn niet bijgewerkt. Wij raden aan dat u een rapport van Reporting Services (geleverd bij Microsoft Dynamics AX 2012) als sjabloon gebruiken en aanpassen aan uw behoeften voldoet.

X ++-rapporten in Microsoft Dynamics AX 2009

De reporting framework X ++ wordt in Microsoft Dynamics AX 2012 vervangen.

Wanneer u een upgrade uitvoert naar Microsoft Dynamics AX 2012 rapporten op basis van de X ++-

reporting framework worden gekopieerd naar het systeem van Microsoft Dynamics AX 2012, maar ze zijn niet bijgewerkt. Wij raden aan dat u een rapport van Reporting Services (geleverd bij Microsoft Dynamics AX 2012) als sjabloon gebruiken en aanpassen aan uw behoeften voldoet.

Page 47: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

47

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Vergelijking met Dynamics AX 2009

Deze functie is aanzienlijk gewijzigd sinds Microsoft Dynamics AX 2009. Microsoft Dynamics AX 2012 bevat de volgende wijzigingen:

Installatie

Implementatie van rapport

Reporting framework

Installatie

Wat kunt u doen? Microsoft Dynamics AX 2009

Microsoft Dynamics AX 2012

Waarom is dit belangrijk?

Valideren dat

vereiste updates

zijn geïnstalleerd.

Vereiste software moest

handmatig worden

geïnstalleerd en

geverifieerd.

Er is een

hulpprogramma

beschikbaar dat

sommige van de

vereiste software voor

u geïnstalleerd en wordt

gecontroleerd of dat

aan alle vereisten is

voldaan.

Het installatieproces

wordt vereenvoudigd en

zorgt u ervoor dat de

business intelligence-

onderdelen kunnen

worden geïnstalleerd.

Enterprise Portal en

SQL Server Reporting

Services installeren op

afzonderlijke servers

zonder Kerberos-

verificatie configureren.

Kerberos-verificatie

is vereist wanneer

u Enterprise Portal en

SQL Server Reporting

Services zijn

geïnstalleerd op

afzonderlijke servers.

Kerberos-verificatie is

niet vereist.

Het installatieproces

wordt vereenvoudigd.

Implementatie van rapport

Wat kunt u doen? Microsoft Dynamics AX 2009

Microsoft Dynamics AX 2012

Waarom is dit belangrijk?

Implementeren van

rapporten met

Microsoft Windows

PowerShell™ 2.0.

Het hulpprogramma

Microsoft Dynamics AX

Reporting Project

implementatie werd

gebruikt voor het

implementeren van

rapporten.

Windows PowerShell 2.0

wordt gebruikt voor het

implementeren van

rapporten.

Het

implementatieproces

van het rapport wordt

vereenvoudigd.

Implementeren van

rapporten in meerdere

talen.

Wanneer een rapport

is geïmplementeerd,

42 kopieën van het

rapport zijn

geïmplementeerd, één

voor elke taal die wordt

ondersteund door

Microsoft Dynamics AX.

Wanneer een

rapport wordt

geïmplementeerd,

slechts één versie van

het rapport wordt

gedistribueerd en die

versie automatisch

werkt met alle talen die

worden ondersteund

door Microsoft

Dynamics AX.

Het

implementatieproces

rapport is

vereenvoudigd en

gestroomlijnd voor

organisaties die

meerdere talen moeten

ondersteunen.

Page 48: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

48

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Reporting framework

Wat kunt u doen? Microsoft Dynamics AX 2009

Microsoft Dynamics AX 2012

Waarom is dit belangrijk?

Query's die worden

gebruikt door de

rapporten wijzigen.

U kunt de query's

gebruikt door SQL

Server Reporting

Services-rapporten

niet wijzigen.

U kunt de query's

gebruikt door SQL

Server Reporting

Services-rapporten

wijzigen.

U kunt ervoor zorgen

dat de Microsoft

Dynamics AX reporting

framework dat is

gebaseerd op SQL

Server Reporting

Services voldoet aan

uw zakelijke behoeften.

Automatische rapporten

maken.

Automatische rapporten

zijn gegenereerd met

behulp van de oude

X ++ reporting

framework.

Automatische rapporten

worden gegenereerd

met behulp van de SQL

Server Reporting

Services-framework.

U kunt ervoor zorgen

dat de Microsoft

Dynamics AX reporting

framework dat is

gebaseerd op SQL

Server Reporting

Services voldoet aan uw

zakelijke behoeften.

Rapporten afdrukken als

onderdeel van een

batch.

Alleen de rapporten op

basis van de oude X ++

reporting framework

kunnen worden

afgedrukt als onderdeel

van een batch.

SQL Server Reporting

Services-rapporten

kunnen worden

afgedrukt als onderdeel

van een batch.

U kunt ervoor zorgen

dat de Microsoft

Dynamics AX reporting

framework dat is

gebaseerd op SQL

Server Reporting

Services voldoet aan

uw zakelijke behoeften.

Ontwikkeling van rapport

Wat kunt u doen? Microsoft Dynamics AX 2009

Microsoft Dynamics AX 2012

Waarom is dit belangrijk?

Access-gegevens voor

een rapport.

AX-Query, SQL DB en

OLAP-werden gebruikt

voor toegang tot

gegevens.

AX-Query wordt gebruikt

voor weergavemethoden

veldgroepen en

dimensies.

Toegang tot gegevens

en de prestaties zijn

verbeterd.

Bedrijfslogica verwerken

voor de gegevens in een

rapport.

DataMethods en

beheerde code werden

gebruikt.

Het rapport Provider

(RDP)-framework

gebruikt die

ondersteuning biedt voor

complexe bedrijfslogica

in de X ++-code.

Toegang tot gegevens

en de prestaties zijn

verbeterd.

Gebruik.NET

ingeschakeld

functionaliteit.

.NET business connector

is gebruikt.

U kunt een aangepaste

service maken en

toegang tot de service

van een rapport.

Toegang tot gegevens

en de prestaties zijn

verbeterd.

Grote gegevenssets

voor rapporten sneller

terug.

DataMethods werd

gebruikt om terug te

keren DataTable.

DataMethods en

IEnumerable <DataRow>

worden gebruikt voor

grote gegevenssets.

Toegang tot gegevens

en de prestaties zijn

verbeterd.

Page 49: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

49

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Wat kunt u doen? Microsoft Dynamics AX 2009

Microsoft Dynamics AX 2012

Waarom is dit belangrijk?

Afhankelijk van het

model voor de

automatische

functionaliteit.

Beveiligingssleutels en

.NET RESX bestanden

werden gebruikt in

plaats van het Label van

de AX-systeem.

Automatische opmaak op

basis van uitgebreide

gegevens typen, AX-

labels in rapporten, RTL

automatisch spiegelen en

rijniveau

beveiligingsverbeteringen

worden ondersteund.

Het maken van

rapporten wordt

vereenvoudigd.

Ervaar een

ontwikkelomgeving voor

verbeterde rapporten.

De X ++-reporting

framework en Visual

Studio 2008 werden

gebruikt.

Visual Studio 2010 wordt

gebruikt voor auto-

ontwerp-en Dundas

grafieken.

Het is gemakkelijk te

vinden ontwikkelaars

die .NET development

ervaring om te

definiëren of wijzigen

van rapporten. De

ervaring van de

grafieken is rijker en

rapporten zijn

interactief.

Page 50: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

50

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Financiële dimensies

Financiële dimensies zijn classificaties voor gegevens die worden gebruikt voor financiële rapportage. Informatie, zoals het doel, de kostenplaats en de afdeling, worden geïdentificeerd. Financiële

dimensies zijn aanzienlijk gewijzigd sinds Microsoft Dynamics AX 2009.

Overzicht

Artikel Omchrijving

Vereist Voorwaardelijk vereist. Als u deze functie in een eerdere versie gebruikt, ingrijpende wijzigingen

zijn aangebracht en moet u dit onderwerp bekijken.

Functiegebieden beïnvloed Alle

Belanghebbenden Zakelijke besluitvormers

Technische besluitvormers

Teamleden uitvoering

ISV's of ontwikkelaars

Partners

Nieuwe functionaliteit

Financiële dimensies zijn nu gemakkelijk op maat van uw behoeften. Veel aspecten van de procedure voor het invoeren van gegevens zijn gestroomlijnd en vereenvoudigd en kunt u meer gedetailleerde informatie over transacties en financiële informatie bekijken.

Speciale overwegingen

Er zijn stappen in de controlelijst voor de voorverwerking in te stellen die u moet uitvoeren voordat u een upgrade naar Microsoft Dynamics AX 2012 uitvoeren kunt. In Microsoft Dynamics AX 2009 kan

u grootboekrekeningcategorieën en financiële dimensies maken voor elk bedrijf. In Microsoft Dynamics AX 2012, de categorieën van hoofdrekening en financiële dimensies die u maakt worden gedeeld en kunnen worden gebruikt door een van de juridische entiteiten die zijn ingesteld in Microsoft Dynamics

AX. Daarom moet u de categorieën van hoofdrekening en financiële dimensiesets die kunnen worden gedeeld tussen de juridische entiteiten selecteren.

Dimensiefocus zijn hernoemd tot financiële dimensie. Financiële dimensiesets worden gedeeld door

alle rechtspersonen die zijn ingesteld in de vorm van rechtspersonen. Financiële dimensie wordt ingesteld in Microsoft Dynamics AX 2012 zijn niet hetzelfde als de dimensie wordt ingesteld in vorige versies van Microsoft Dynamics AX.

Vergelijking met Dynamics AX 2009

Financiële dimensies zijn aanzienlijk gewijzigd sinds Microsoft Dynamics AX 2009. Het kader van de dimensies uit eerdere versies is verwijderd, en het kader voor financiële dimensies in Microsoft

Dynamics AX 2012 is nieuw. Microsoft Dynamics AX 2012 worden tevens de volgende wijzigingen:

Financiële dimensies

Rekeningschema 's

Rekeningstructuren

Account dimensiewaarden voor transacties

Jaarrekening en rapportage

Analyseren van grootboek-kubussen

Page 51: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

51

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Financiële dimensies

Wat kunt u doen? Microsoft Dynamics AX 2009

Microsoft Dynamics AX 2012

Waarom is dit belangrijk?

Onbeperkte financiële

dimensies toevoegen.

Gebruikers kunnen

een beperkt aantal

financiële dimensies

maken:

Standaard 3

user-defined 7

Gebruikers kunnen een

onbeperkt aantal

financiële dimensies

maken.

Bijhouden van de

boekhouding en

rapportage kunnen

complexer zijn.

Financiële dimensies

gemakkelijker maken.

Financiële dimensies

zijn een voor een,

gemaakt met een

wizard die de gebruiker

om te compileren en te

synchroniseren in de

dimensie de wijzingen

worden pas van kracht

nodig.

Financiële dimensies

kunnen worden

gemaakt met behulp

van een formulier op

dezelfde manier aan

de manier waarop die

andere basisgegevens

setup-taken worden

uitgevoerd.

Is het eenvoudiger

maken en financiële

dimensies gebruiken.

Standaard financiële

dimensies wijzigen.

De naam van de

standaard financiële

dimensies is

ingewikkeld en vaak IT-

bijstand nodig.

Gebruikers kunnen

maken en wijzig de

naam van een financiële

dimensie, zonder

tussenkomst van IT.

Standaard financiële

dimensies wijzigen is

eenvoudig en geen

aanpassingen nodig.

Financiële dimensies

koppelen aan een

entiteit.

Wanneer u gebruikers

voor het bijhouden van

een bestaand item,

zoals een klant,

leverancier of site als

een dimensie nodig

hadden ze ook

handmatig elke

entiteitsexemplaar

definiëren als een

financiële

dimensiewaarde.

Gebruikers kunnen een

financiële dimensie te

koppelen aan een

entiteit in het systeem

en de waarden van de

diensten zelf als de

financiële dimensie

gebruiken.

Met behulp van

financiële dimensies

is eenvoudiger.

Definieer een

datumbereik voor

financiële

dimensiewaarden.

Gebruikers kunnen

een datumbereik op

te geven wanneer

de financiële

dimensiewaarden

kunnen worden

ingevoerd of geboekt

voor transacties niet

definiëren.

Een datumbereik kan

worden ingevoerd op

de waarde van elke

financiële dimensie.

Er zijn aanvullende

besturingselementen

voor datum-gevoelige

activiteiten.

Page 52: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

52

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Rekeningschema 's

Wat kunt u doen? Microsoft Dynamics AX 2009

Microsoft Dynamics AX 2012

Waarom is dit belangrijk?

Een rekeningschema

instellen en gebruiken

voor alle

rechtspersonen in uw

organisatie.

Rekeningschema's zijn

specifiek voor één

juridische entiteit.

U kunt hetzelfde

rekeningschema

gebruiken voor

meerdere

rechtspersonen.

Maken en gebruiken van

het rekeningschema is

eenvoudiger.

Rekeningstructuren

Wat kunt u doen? Microsoft Dynamics AX 2009

Microsoft Dynamics AX 2012

Waarom is dit belangrijk?

Een financiële dimensie

opneemt als een

segment in een of meer

rekeningstructuren.

Gebruikers kunnen een

dimensie niet toewijzen

aan een of meer

dimensiesets.

Een financiële dimensie

kan worden opgenomen

in een of meer

rekeningstructuren.

Met behulp van

financiële dimensies

is eenvoudiger.

Een rekeningstructuur

eenvoudiger instellen.

Het proces van het

instellen van een

rekeningstructuur

is complex en

verschillende stappen

te voltooien vereist.

Het proces van het

instellen van een

rekeningstructuur

eenvoudiger is en het

aantal stappen die

nodig zijn om dit te

doen wordt beperkt.

Het is gemakkelijker

een rekeningstructuur

configureren.

Een geldig datumbereik

voor een

Dimensiewaardecombin

atie weergeven.

Geen datumbereik is

beschikbaar om te zien

of gebruikers een

waarde

dimensiecombinatie kan

worden gebruikt voor

een transactie.

Het datumbereik van

een actief kan worden

ingevoerd op een

knooppunt van een

rekeningstructuur.

Er zijn aanvullende

besturingselementen

voor datum-gevoelige

activiteiten.

Vereiste afmetingen

weergeven.

Alle dimensies zijn altijd

met geen visuele

indicatie van welke

dimensie nodig om

te worden ingevuld

voor de gebruiker

weergegeven.

Gebruikers kunnen

een onbeperkt aantal

rekeningstructuren

definiëren. Een

gebruiker kan een

bereik van getallen

hoofdrekening

toewijzen aan een

rekeningstructuur,

maar elke

hoofdrekening number-

instantie kan alleen

worden toegewezen aan

één account structuur.

De procedure voor het

invoeren van gegevens

is verbeterd.

Page 53: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

53

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Account dimensiewaarden voor transacties

Wat kunt u doen? Microsoft Dynamics AX 2009

Microsoft Dynamics AX 2012

Waarom is dit belangrijk?

Voer de belangrijkste

rekeningnummers en

dimensies op dezelfde

locatie.

De afmetingen zijn

weergegeven en

ingevoerd op een apart

tabblad, de stroom van

de gegevens te

analyseren.

Het nieuwe account

number post

besturingselement kunt

u een hoofdrekening

en dimensiewaarden

invoeren op dezelfde

locatie.

De procedure voor het

invoeren van gegevens

is verbeterd.

Jaarrekening en rapportage

Wat kunt u doen? Microsoft

Dynamics AX 2009

Microsoft

Dynamics AX 2012

Waarom is dit

belangrijk?

Financiële overzichten

naar Microsoft

afdrukken® Excel®.

Financiële overzichten

naar Microsoft Excel

kunnen niet afdrukken

door gebruikers.

Financiële overzichten

naar Microsoft Excel,

kunnen gebruikers

afdrukken.

Gebruikers kunnen alle

functies gebruiken in

Microsoft Excel.

Analyseren van grootboek-kubussen

Wat kunt u doen? Microsoft Dynamics AX 2009

Microsoft Dynamics AX 2012

Waarom is dit belangrijk?

Gedetailleerde financiële

dimensies weergeven.

Slechts drie

standaarddimensies

waren beschikbaar voor

analyse in de kubussen.

Alle dimensies die zijn

gemaakt in Microsoft

Dynamics AX zijn

beschikbaar binnen de

financiële kubussen.

Financiële analyse kan

meer gedetailleerde

zijn.

Meer informatie

Meer gedetailleerde informatie over financiële dimensies vindt u in het witboek getiteld uitvoering van

de Account en het financiële kader van de dimensies voor Microsoft Dynamics AX 2012-toepassingen.

Page 54: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

54

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Budgettering en budgetbeheer

In Microsoft Dynamics AX 2009 was het grootste informatieve budgettering. Microsoft Dynamics AX 2012 biedt budgettering en budget beheer oplossingen voor publieke en particuliere organisaties.

Budgetregisterregels grootboek budget tabellen hebt vervangen en zijn beschikbaar in werkstromen die kunnen worden gebruikt voor Routering en bekijken.

Budgetbeheer is een proces dat een budget bewaakt en die kunnen feedback over de beschikbaarheid

van middelen tijdens het invoeren van het budget posten, journalen, accounting registreren en brondocumenten, zoals inkooporders en facturen. Hoewel budgettering en budgetbeheer belangrijk voor elke organisatie die wil uitgaven beheren zijn, zijn voor organisaties uit de publieke sector van bijzonder belang omdat hun budgetten zijn vaak in de wetgeving van kracht en kunnen niet

gemakkelijk zijn overschreden of herzien.

Overzicht

Artikel Omchrijving

Vereist Optioneel. U kunt of mag niet gebruiken voor

deze functies, afhankelijk van hoe u uw bedrijf worden uitgevoerd.

Functiegebieden beïnvloed Enterprise Portal (Budget

manager\analyst Role Center)

Budgettering

openbare sector

Belanghebbenden Zakelijke besluitvormers

Technische besluitvormers

Teamleden uitvoering

ISV's of ontwikkelaars

Partners

Nieuwe functionaliteit

Budgetjournaalposten worden nu gebruikt voor budgetten formuleren en een audittrail van activiteiten met betrekking tot de begroting. Budgetjournaalposten kunnen worden ingedeeld per transactietype,

zoals de wijziging, de overdracht en de oorspronkelijke begroting, zodat u snel inzicht in hoe een budget is gewijzigd. Werkstromen kunnen ervoor zorgen dat budgetregisterregels een proces ondergaan. Bestaande records van Microsoft Dynamics AX 2009 grootboek budget worden geconverteerd naar journaalposten in Microsoft Dynamics AX 2012.

Budgetbeheer is gebaseerd op het grootboek voor een rechtspersoon en kan worden gedefinieerd door een gebruiker controleren budgetten en feedback over de beschikbaarheid van financiële middelen. Gebruikers kunnen definiëren de berekening die bepaalt de budgetfondsen die beschikbaar zijn en

geeft u dimensies en dimensiewaarden los van een hoofdrekening voor budgetbeheer.

Speciale overwegingen

Er zijn drie systeemconfiguraties voor budgettering en budgetbeheer:

Basic configuratie biedt journaalposten en workflows.

Geavanceerde configuratie budgetbeheer toegevoegd.

Publieke sector configuratie biedt verdeling en voorlopig budget gegevens registreren.

Page 55: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

55

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Vergelijking met Dynamics AX 2009

Deze functie is aanzienlijk gewijzigd sinds Microsoft Dynamics AX 2009. Microsoft Dynamics AX 2012 bevat de volgende wijzigingen:

Budget manager analist Role Center

Financiële dimensies voor budgettering en budgetbeheer

Budgettype van rente en wisselkoersen

Budgetmodellen

Budgetcycli

Configuratie budgetbeheer

Budgetbeheer voor brondocumenten en boekhoudingsjournalen

Budgetjournaalposten

Workflow voor budgetregisterregels

Regels voor budgetoverboekingen

Budget overdrachten, toewijzingen en herhalingen

Budget, rapporten en query 's

Web services-interface voor budgetregisterregels

Budget manager analist Role Center

Wat kunt u doen? Microsoft Dynamics AX 2009

Microsoft Dynamics AX 2012

Waarom is dit belangrijk?

Veelvoorkomende

taken, en weergave

veelgebruikte

formulieren en

rapporten uitvoeren

vanaf één locatie.

Niet beschikbaar Budgetmanagers

toegang tot de vaak

gebruikte formulieren,

feitenvakken, grafieken,

rapporten, activiteiten

en werkitems die ze

nodig hebben voor

dagelijkse taken

uitvoeren en

weloverwogen

beslissingen

kunnen nemen.

Belangrijke formulieren

en informatie worden

op één locatie

geconsolideerd.

Page 56: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

56

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Financiële dimensies voor budgettering en budgetbeheer

Wat kunt u doen? Microsoft Dynamics AX 2009

Microsoft Dynamics AX 2012

Waarom is dit belangrijk?

Selecteer financiële

dimensies in het

rekeningschema voor

budgettering.

Slechts een beperkt

aantal financiële

dimensies is opgegeven.

Gebruikers kunnen

opnemen of uitsluiten

van specifieke

afmetingen, met

inbegrip van

hoofdrekeningen

voor budgettering.

Budgettering en

account invoeren

zijn gemakkelijker.

Dimensies

selecteren uit de

rekeningstelselstructuur

in het rekeningschema

voor budgetbeheer.

De begroting is altijd

beschikbaar op een

niveau hoofdrekening

met de optie van het

toevoegen van

dimensies.

Dimensiewaarden

budgetbedragen,

ongeacht hun specifieke

gebruik in

hoofdrekeningen

bevatten, kunnen

gebruikers opgeven.

Specifieke dimensies

selecteert, is met

inbegrip van

hoofdrekeningen voor

budgetbeheer flexibel.

Budgettype van rente en wisselkoersen

Wat kunt u doen? Microsoft Dynamics AX 2009

Microsoft Dynamics AX 2012

Waarom is dit belangrijk?

Een budgettype maken

en koppelen van

wisselkoersen.

Niet beschikbaar Gebruikers kunnen

definiëren valutaparen

en wisselkoersen

worden gekoppeld aan

het type budget

standaard voor

het grootboek.

Is het eenvoudiger

maken en onderhouden

van wisselkoersen voor

budgetten.

Budgetmodellen

Wat kunt u doen? Microsoft Dynamics AX 2009

Microsoft Dynamics AX 2012

Waarom is dit belangrijk?

Koppelen aan een

budgetmodel

identificeren een

budget.

Budgetmodellen werden

gebruikt voor het

identificeren van

budgetten.

Budgetmodellen kunnen

worden gebruikt voor

het identificeren van

budgetten.

Budget categoriseren

posten, identificeren

budgetten, registreren

en toegewezen

budgetcycli zijn

gemakkelijker.

Gebruik

grootboekbudgetten

structuur

budgetmodellen

en budgettaire

ontwikkelen.

Budgetmodellen zijn

voor simulaties en

prognoses gebruikt.

Budgetmodellen kunnen

worden gebruikt voor

simulaties en

budgettaire.

U kunt simulaties

uitvoeren en

budgettaire vergelijken.

Complexe

budgetmodellen met

submodellen voor

planning en rapporten

maken.

Budgetmodellen en

submodellen zijn

gebruikt om de totale

begroting bedragen.

Submodellen kunnen

vertegenwoordigen,

afdelingen of allerlei

andere organisatie-

eenheden.

Planning van de

begroting en de

mogelijkheid om

rapporten produceren

met geconsolideerde

saldi zijn flexibel.

Page 57: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

57

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Budgetcycli

Wat kunt u doen? Microsoft Dynamics AX 2009

Microsoft Dynamics AX 2012

Waarom is dit belangrijk?

Maak een tijdspanne

met een of meer

budgetcycli die kunnen

worden gebruikt door

rechtspersonen.

Niet beschikbaar Gebruikers kunnen de

begroting toewijzen

tijdsduur naar een

boekjaar of geef

het aantal

boekhoudperiodes

die elke budgetcyclus

vertegenwoordigt.

Budgetbeheer

kan worden

geïmplementeerd

voor een deel van

een boekjaar of via een

of meer boekjaren.

Configuratie budgetbeheer

Wat kunt u doen? Microsoft

Dynamics AX 2009

Microsoft

Dynamics AX 2012

Waarom is dit

belangrijk?

Definieer de parameters

en dimensies voor

budgetbeheer.

Niet beschikbaar Dimensies en

standaardparameters

voor budgetbeheer

worden op één locatie

gedefinieerd.

Opties van het budget

worden gecentraliseerd.

Selecteer de

standaardmachtigingen

voor

budgetoverschrijding

voor gebruikersgroepen.

Niet beschikbaar Gebruikers kunnen

de opties voor het

toestaan of voorkomen

budgetverwerking van

brondocumenten en

boekhoudingsjournalen

groepen toewijzen.

Budgetoverschrijding

verwerken voor

specifieke

gebruikersgroepen

verwerking is flexibel.

Definieer de berekening

voor de begroting

middelen die

beschikbaar zijn.

Niet beschikbaar De bedragen die worden

toegevoegd of

afgetrokken voor de

berekening die de

beschikbare budgetten

fondsen bepaalt,

kunnen gebruikers

bepalen.

Aanpassing van de

berekening voor het

beschikbare budget-

middelen wordt

vereenvoudigd.

Bepaal de

brondocumenten en

boekhoudingsjournalen

voor budgetbeheer.

Niet beschikbaar Budgetcontrole kan

worden gebruikt voor

brondocumenten en

journalen account op

het koptekstniveau of

de regel Artikelpost.

De verwerking

van de opgegeven

brondocumenten en

dagboeken van de

boekhouding is

geregeld.

Budget-modellen

toewijzen cycli van de

begroting en de

begroting cyclus

tijdsperioden.

Niet beschikbaar Gebruikers kunnen

implementeren, één of

meer budgetmodellen

en budgetcycli, dat

bijvoorbeeld een model

kapitaaluitgaven budget

en een budgetmodel

kunnen worden gebruikt

voor budgetbeheer.

Implementatie van

budgetten is flexibel.

Regels voor

budgetbeheer

definiëren.

Niet beschikbaar Gebruikers kunnen de

regels voor specifieke

dimensies, voor

budgetoverschrijding en

parameters definiëren.

Definieert parameters

voor budgetbeheer en

dimensiewaarden is

flexibel.

Page 58: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

58

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Wat kunt u doen? Microsoft Dynamics AX 2009

Microsoft Dynamics AX 2012

Waarom is dit belangrijk?

Selecteer

hoofdrekeningen voor

budgetbeheer.

Niet beschikbaar Wanneer een

hoofdrekening is niet

als een dimensie bij

budgetbeheer hebt

geselecteerd, kunnen

gebruikers selecteren

specifieke

hoofdrekeningen voor

de toepassing van

de regels voor

budgetbeheer.

Het is gemakkelijker

te implementeren

budgetbeheer

voor dimensies en

hoofdrekeningen.

Budgetgroepen

definiëren.

Niet beschikbaar Gebruikers kunnen

instellen budget voor

gegroepeerde dimensies

en rekeningen.

Budgetbeheer

voor dimensies en

dimensiewaarden

uitvoering is flexibel.

Wijzigen, activeren,

herstellen en schakelt

u de configuratie voor

budgetbeheer.

Niet beschikbaar Gebruikers kunnen de

actieve configuratie

voor budgetbeheer

bepalen en een

conceptversie wijzigen.

De implementatie

en het beheer van

budgetbeheer worden

vereenvoudigd.

Budgetbeheer voor brondocumenten en boekhoudingsjournalen

Wat kunt u doen? Microsoft Dynamics AX 2009

Microsoft Dynamics AX 2012

Waarom is dit belangrijk?

Budgetcontroles

uitvoeren wanneer

artikelen worden

ingevoerd of uitstellen

van het budget tot

een actie, zoals een

goedkeuring controleren

op het brondocument

wordt genomen.

Niet beschikbaar Brondocumenten

zijn onder andere

opdrachten tot inkoop,

inkooporders,

leveranciersfacturen,

reisopdrachten en

onkostennota´s.

Budgetverwerking is

bepaald of verhinderd.

Budgetcontroles

uitvoeren als elke

dagboekregel wordt

ingevoerd of de

budgetcontrole

uitstellen totdat het

dagboek wordt geboekt.

Niet beschikbaar Boekhoudingsjournalen,

waaronder dagelijkse

journalen,

toewijzingsjournalen,

projectonkosten-

journalen en journalen

voor vaste activa.

Budgetverwerking is

bepaald of verhinderd.

Page 59: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

59

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Budgetjournaalposten

Wat kunt u doen? Microsoft Dynamics AX 2009

Microsoft Dynamics AX 2012

Waarom is dit belangrijk?

Gebruik

budgetjournaalregels

te formuleren en

budgetten te beheren.

Statische opslag

vastgestelde grootboek

budget tabellen

begroting records.

Gebruikers kunnen

een of meer codes

definiëren voor de

volgende budget

transactietypen:

oorspronkelijke budget,

overdracht, wijziging,

vordering,

voorvordering,

transporteren,

project, vaste activa,

vraagprognose,

aanbodprognose,

verdeling (openbare

sector) en inleiding

budget (openbare

sector).

Gebruikers

kunnen bijhouden,

categoriseren en

budgetjournaalregels

controleren.

Gebruik grootboek

budget transactietypen

als budgettaire worden

overgebracht naar het

grootboek.

Gebruikers kunnen

niet de overdracht van

budgetten traceren van

subledgers naar het

grootboek.

Gebruikers kunnen

overbrengen prognoses

voor projecten, vaste

activa, prognoses

(Voorraadverkoop)

vraag en prognoses

(voorraad kopen)

leveren.

Overdracht van

prognoses grootboeken

wordt vereenvoudigd.

Gebruik voor de

openbare sector,

voorlopig begrotingen

en verdeling budgetten.

Niet beschikbaar Gebruikers kunnen

codes definiëren

voor de verdeling

en voorlopige

budgetjournaalregels.

Organisaties in de

publieke sector met

voorlopige budgetten

voor budgetbeheer en

deel uitmaakt van een

goedgekeurd budget

rekenen.

Boeken van

definities voor

budgetregisterregels

maken.

Niet beschikbaar Bij het registreren

van budget items zijn

verwerkt, boeken van

definities kunt u posten

voor meerdere accounts

maken.

Budgetjournaalposten

kunnen automatisch

naar een grootboek

worden geboekt.

Workflow voor budgetregisterregels

Wat kunt u doen? Microsoft Dynamics AX 2009

Microsoft Dynamics AX 2012

Waarom is dit belangrijk?

Budgetransactie-

workflows instellen.

Niet beschikbaar Budgetregisterregels die

is gekoppeld aan een

werkstroom worden

automatisch

doorgestuurd

voor revisie.

Routering en

budgetregisterregels

te controleren zijn

gemakkelijker.

Page 60: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

60

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Regels voor budgetoverboekingen

Wat kunt u doen? Microsoft Dynamics AX 2009

Microsoft Dynamics AX 2012

Waarom is dit belangrijk?

Budgetoverboekingsreg

els definiëren.

Niet beschikbaar Budgetoverboekingsreg

els bepalen wanneer

budgetoverboekingen

tussen dimensies

kunnen plaatsvinden.

Budgetoverboekingen

worden beheerd.

Budget overdrachten, toewijzingen en herhalingen

Wat kunt u doen? Microsoft Dynamics AX 2009

Microsoft Dynamics AX 2012

Waarom is dit belangrijk?

Budgetbedragen

overdragen.

Niet beschikbaar Wanneer budgetbeheer

is ingeschakeld,

gebruikers

budgetbedragen

terwijl andere

ingangen kunnen

overbrengen of kunnen

ze budgetbedragen

overboeken van

brondocumenten en

boekhoudingsjournalen.

Budgetbedragen

overdragen is flexibel.

Toegewezen

budgetfondsen per

dimensie of periode.

Gebruikers kunnen

alleen fondsen

toewijzen per periode

of dimensie tijdens

de budgetpost.

Gebruikers kunnen

met behulp van een

enkele transactie een

gebudgetteerd bedrag

verspreid over

dimensiewaarden

of fiscale perioden.

Budget toegewezen

transacties maken

is gemakkelijker.

Voer een

terugkeerpatroon voor

budgetregisterregels.

Gebruikers maken

terugkerende uitgaven

van de begroting.

Gebruikers kunnen

terugkerende

budgetjournaalposten

maken.

Terugkerende

budgetregisterinvoer

maken is gemakkelijker.

Page 61: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

61

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Budget, rapporten en query 's

Wat kunt u doen? Microsoft Dynamics AX 2009

Microsoft Dynamics AX 2012

Waarom is dit belangrijk?

Met rapporten en query's

kunt bekijken van

budgetjournaalposten,

budgetbeheerstatistieken

en budgetbedrag.

De werkelijk versus

incl. budget

beschikbaar is.

Gebruikers parameters

te sorteren en

categoriseren van

budgetgegevens in de

volgende rapporten

kunt instellen en

mogelijke:

Rapport Beschikbare

budgetfondsen

Werkelijke versus

incl. budget en

informatie

Budgetdetailrapport

Informatie over

budget control

statistieken

Gebruikers kunnen

bekijken, analyseren,

bijhouden en

controleren de

beschikbare

budgetbedragen,

werkelijke versus

gebudgetteerde

uitgaven,

budgetjournaalposten

en statistieken voor

budgetbeheer.

Web services-interface begroting gegevens registreren

Wat kunt u doen? Microsoft Dynamics AX 2009

Microsoft Dynamics AX 2012

Waarom is dit belangrijk?

Maken, ophalen

en bijwerken van

budgetjournaalposten

van toepassingen van

andere leveranciers

Niet beschikbaar Gebruikers kunnen

genereren en

importeren van de

XML­code voor

budgetregisterregels.

Budgetregisterregels die

zijn gemaakt met de

externe begroting

formulering

hulpmiddelen kunnen

worden gebruikt.

Meer informatie

Meer gedetailleerde informatie over budgettering vindt u in de white papers met de titel

tenuitvoerlegging van het Budget besturingselement kader voor toepassingen van Microsoft Dynamics AX 2012 en Voor Microsoft Dynamics AX 2012 toepassingen implementeren budgettering.

Page 62: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

62

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Grootboek en grootboek en verdelingen

Boekhoudingsverdelingen en subadministratie zijn het basissysteem stukken van het nieuwe boekhoudkundige raamwerk. Boekhoudingsverdelingen, zodat een gebruiker definiëren hoe bedragen

op een bronaccount document-impact saldi, zoals grootboekrekeningen in het algemeen grootboek of projecten. Een subadministratie is de boeking gemaakt voor een brondocument. De subadministratie blijft in het grootboek en een voorbeeld kan worden weergegeven voordat een brondocument in het

logboek is vastgelegd.

Met de toevoeging van subadministratie, kunnen de aanvullende prestatie-optimalisatie en overzichts regels voor de overdracht van de subadministratie naar het grootboek worden gedefinieerd. De overdrachtsproces kan worden gedefinieerd synchroon of asynchroon uitgevoerd. Tijdens het

overdrachtsproces heeft een gebruiker de optie voor het samenvatten van de subadministratie voor soortgelijke brondocumenten te verminderen van de hoeveelheid gegevens in het grootboek.

Overzicht

Artikel Omchrijving

Vereist Optioneel. U kunt of mag niet gebruiken voor deze functie, afhankelijk van hoe u uw bedrijf worden uitgevoerd. De functionaliteit is altijd ingeschakeld, maar als uw bedrijf geen

aanpassingen in grootboek standaardaccounts vereist, kunt u de functionaliteit niet te gebruiken.

Functiegebieden beïnvloed Inkoop en sourcing

Crediteuren

Debiteuren

Reis- en onkosten

Belanghebbenden Zakelijke besluitvormers

Technische besluitvormers

Teamleden uitvoering

ISV's of ontwikkelaars

Partners

Nieuwe functionaliteit

Voordat u een brondocument journaliseren, kunt u de boeking om te controleren dat de bedragen in

het logboek vastgelegd zijn worden naar de juiste grootboekrekeningen bekijken. Deze weergave van de boeking wordt een subadministratie genoemd.

U kunt subadministratie niet rechtstreeks wijzigen. Als u wilt wijzigen in subadministratie, moet u de

boekhoudingsverdeling corrigeren profiel boeken of boeken van definities. Boekhoudingsverdelingen worden gebruikt om te bepalen hoe een bedrag wordt administratief, zoals welke opbrengsten of lasten grootboekrekening een bedrag is om in het grootboek geboekt. De belangrijkste informatie

over de distributie van een boekhouding is het bedrag op de regel van het brondocument en de grootboekrekening waarop dit bedrag wordt verdeeld.

Als er algemene patronen die u kunt gebruiken voor het distribueren van bedragen op de regel in een brondocument, kunt u een sjabloon van combinaties van percentage en dimensie. De informatie in de

sjabloon wordt gebruikt voor het maken van de boekhoudingsverdelingen voor bedragen op een regel

van het brondocument.

Page 63: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

63

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Speciale overwegingen

U kunt boekhoudingsverdelingen voor artikelen in voorraad of vaste activa niet splitsen.

Boeken van bestaande profielen worden gebruikt, zodat aanvullende niet noodzakelijk is.

U kunt instellen asynchrone en opties voor Overzichts.

Nieuwe terminologie wordt gebruikt in Microsoft Dynamics AX 2012, zoals in de

volgende tabel.

Microsoft

Dynamics AX 2009

Microsoft

Dynamics AX 2012 Definitie

Boeken

Journaliseren

Een gedocumenteerde zakelijke

gebeurtenis registreren in het journaal in subadministratie.

Boeken

De monetaire waarde van een economische gebeurtenis vastleggen in een specifieke rekening of journaalregels van

de algemene administratie of de dochteronderneming samenvatten en opnieuw classificeren in

journaalregels van het grootboek van de algemene administratie of de dochteronderneming.

Transactie

Brondocument

Een oorspronkelijke registratie die bewijst dat één of meer zakelijke gebeurtenissen hebben

plaatsgevonden.

Logboekitem Een registratie van een zakelijke

gebeurtenis.

Transactie Een sociale of fysieke economische

uitwisselingsactie.

Vergelijking met Dynamics AX 2009

De distributie en het grootboek journal post functionaliteit is nieuw in Microsoft Dynamics AX 2012 en

is geïmplementeerd in de volgende brondocumenten:

Opdrachten tot inkoop

Inkooporders

Productontvangstbonnen (voorheen pakbonnen IO)

Leveranciersfacturen

Vrije-tekstfacturen

Reisopdrachten

Onkostennota's

Page 64: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

64

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Boekhoudingsverdelingen en subadministratie

Wat kunt u doen? Microsoft Dynamics AX 2009

Microsoft Dynamics AX 2012

Waarom is dit belangrijk?

Voorbeeld van de boeking

van een brondocument

voordat het Journalisering

in het grootboek en het

overbrengen naar het

grootboek.

Er is beperkte

zichtbaarheid van wat

er werkelijk is in het

logboek vastgelegd en

overgebracht naar het

grootboek.

De volledige boeking in

alle valuta's wordt

weergegeven voordat

het wordt in het logboek

vastgelegd en naar het

grootboek overgebracht.

Periode-einde

aanpassen via

een dagboek zijn

geminimaliseerd.

Een sjabloon gebruiken

voor het definiëren van

boekhoudingsverdelingen.

Niet beschikbaar Sjablonen kunnen

worden gemaakt

voor financiële

dimensiewaarden, maar

niet de hoofdrekening,

boekhoudings-

verdelingen maken.

Gegevensinvoer wordt

vereenvoudigd.

Een bedrag verdelen met

behulp van verschillende

factoren van de

toewijzing.

Niet beschikbaar Een bedrag dat kan

worden gedistribueerd

door bedrag,

percentage,

hoeveelheid, of even.

Een gebruiker

kunt definiëren de

toewijzingscoëfficiënt

die wordt gebruikt om

een bedrag te

verdelen.

Hebben de flexibiliteit

voor het definiëren van

een batch voor elk type

brondocument, zodat

u naar het grootboek

overbrengen kunt.

Batches beschikbaar

waren, maar zij

moesten handmatig

worden toegewezen

aan elke

brondocument.

Batches worden

automatisch gemaakt of

die door een gebruiker

gedefinieerd en worden

automatisch toegewezen

aan een type

brondocument.

Verwerking is

uitgesteld om respons

te maximaliseren.

Daarom is de invoer

van gegevens sneller.

Definiëren hoe het bedrag

op één regel van het

brondocument naar meer

dan één

grootboekrekening kan

worden verklaard.

Niet beschikbaar Gebruikers hebben geen

een aparte

brondocumentregel voor

elke operationele

eenheid invoeren.

In plaats daarvan wordt

er een regel gemaakt en

de

boekhoudingsverdeling

wordt opgesplitst.

Bewerkingen, geen

accounting, bepaalt

hoe een brondocument

is vastgelegd.

Boekhoudingsverdelingen

definiëren op een

upstream-brondocument.

Niet beschikbaar Boekhoudings-

verdelingen die zijn

gedefinieerd op een

opdracht tot aankoop

worden gebruikt voor

het bepalen van de

boekhoudingsverdeling

voor alle downstream

brondocumenten

(inkooporders,

productontvangstbonnen

en facturen van

leveranciers).

De juiste persona

definieert hoe een

bedrag moet

administratief worden

verwerkt en consistent

worden gebruikt in de

levenscyclus van de

zakelijke gebeurtenis.

Page 65: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

65

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Wat kunt u doen? Microsoft Dynamics AX 2009

Microsoft Dynamics AX 2012

Waarom is dit belangrijk?

Ondersteuning voor

accounting voor IC-

transacties.

Administratieve

verwerking van IC-

transacties is alleen

beschikbaar in

dagboeken.

Als een brondocument

IC-transacties, de

juiste verschuldigd

aan/verschuldigd

ondersteunt van account

worden posten gemaakt

in de subadministratie.

De juiste IC-boekingen

worden consistent

gemaakt voor elk

brondocument die

ondersteuning biedt

voor IC-transacties.

Boekhoudingsverdelingen

en Projectadministratie

integreren.

Niet beschikbaar Brondocumenten

die ondersteuning

bieden voor

Projectadministratie

kunt de verdelingen

accounting definiëren

hoe het bedrag wordt

verdeeld naar projecten.

Bewerkingen, geen

Projectadministratie,

bepaalt hoe een

brondocument is

vastgelegd.

Valideren en begroting

op basis van de

boekhoudkundige

gegevens als distributie

reserveren.

Niet beschikbaar Een gebruiker kan regels

voor budgetbeheer

definiëren en gebruiken

van deze regels bij het

invoeren van

brondocumenten.

Aankopen worden

binnen het budget

gegarandeerd.

Page 66: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

66

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Btw

BTW verwerken in Microsoft Dynamics AX 2012 is bijgewerkt om te helpen organisaties voldoen aan geldende belastingwetgeving in talrijke landen/regio's, met inbegrip van de Europese Unie 2010

verordeningen betreffende de belasting over de toegevoegde waarde (BTW) voor services. EU-verkooplijst aangifte is bijgewerkt om te voldoen aan deze wijzigingen. BTW-tarieven kunnen nu maximaal vijf cijfers achter de komma. Wijzigingen in de berekende BTW voor geselecteerde

brondocumenten worden nu opgeslagen voordat het brondocument in het logboek is vastgelegd. Wijzigingen in de berekende BTW voor geselecteerde journalen worden nu opgeslagen voordat de journaalposten worden geboekt.

Overzicht

Artikel Omchrijving

Vereist Ja

Functiegebieden beïnvloed Dagboeken: Dagboek, factuurjournaal,

facturenregister, Factuurgoedkeuringsjournaal, promessejournalen, wisseljournalen, onkosten projectjournaal

Brondocumenten: Klantfacturen, vrije-tekst, inkoop, inkooporders, productontvangstbonnen, projectfacturen,

onkostennota's Travel, facturen van leveranciers

Belanghebbenden Zakelijke besluitvormers

Teamleden uitvoering

ISV's of ontwikkelaars

Partners

Nieuwe functionaliteit

BTW-tarieven met maximaal vijf cijfers achter de komma kunnen worden gebruikt.

Wijzigingen in de regels die de plaats van levering van diensten bepalen van borgtocht is ingegaan op 1 januari 2010. Deze wijzigingen ook van invloed op de vereenvoudigde naleving van de regelgeving voor de Europese Unie (EU) bedrijven die BTW-plichtig in meerdere EU-lidstaten voorzien.

Wijzigingen in de EU-verkooplijst aangifte bieden meer gedetailleerde rapportage door artikel, service

of investering bedragen.

Speciale overwegingen

U moet begrijpen de werking van de btw-functionaliteit in Microsoft Dynamics AX. Zoeken "Instellen van BTW-codes" en "BTW instellen" voor meer informatie de Microsoft Dynamics AX gebruiken Zoek gereedschap.

Page 67: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

67

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Vergelijking met Dynamics AX 2009

Belastingen zijn aanzienlijk gewijzigd sinds Microsoft Dynamics AX 2009. Microsoft Dynamics AX 2012 bevat de volgende wijzigingen:

BTW-tarief decimalen voor BTW-codes

Berekende BTW voor brondocumenten opslaan of journalen worden geboekt

Pakket van de belasting over de toegevoegde waarde (BTW) voor services

EU-verkooplijst overdrachtsfuncties melden

BTW-tarief decimalen voor BTW-codes

Wat kunt u doen? Microsoft Dynamics AX 2009

Microsoft Dynamics AX 2012

Waarom is dit belangrijk?

Gebruik meer dan twee

decimalen voor de BTW-

tarieven.

BTW-tarieven met drie

of meer decimalen,

zoals 0,125, zijn

afgerond op twee

decimalen, zoals 0,13.

BTW-tarieven kunnen

maximaal vijf decimalen

bevatten.

Helpt organisaties

voldoen aan lokale,

provinciale en landelijke

voorschriften in

verschillende

landen/regio's.

Berekende BTW voor brondocumenten opslaan of journalen worden geboekt

Wat kunt u doen? Microsoft Dynamics AX 2009

Microsoft Dynamics AX 2012

Waarom is dit belangrijk?

Wijzigen en opslaan van

berekende BTW-bedragen

voor de volgende

brondocumenten:

Vrije-tekstfactuur

Opdracht tot inkoop

Inkooporder

Productontvangstbon

Leveranciersfactuur

Onkostenformulier

zakenreizen

Belastingen zijn

opnieuw berekend

telkens wanneer een

brondocument is

geopend en de

wijzigingen niet

opgeslagen zijn totdat

het brondocument is

geboekt (in het logboek

vastgelegd).

U kunt berekende BTW

voor een

brondocument wijzigen

en de wijzigingen zijn

opgeslagen, zelfs als

het brondocument niet

onmiddellijk logboek

vastgelegd.

Bruikbaarheid is

verbeterd.

Wijzigen en opslaan

van berekende BTW-

bedragen voor de

volgende dagboeken:

Grootboek

Facturenjournaal

Facturenregister

Factuurgoedkeurings-

journaal

Promessejournalen

Wisseljournalen

Onkosten

projectjournaal

Belastingen zijn

opnieuw berekend

telkens wanneer een

logboekitem geopend is

en de wijzigingen niet

opgeslagen zijn totdat

het logboekitem is

geboekt.

U kunt berekende BTW

voor een logboekitem

wijzigen en de

wijzigingen worden

opgeslagen, zelfs als

het journaal wordt niet

onmiddellijk geboekt.

Bruikbaarheid is

verbeterd.

Page 68: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

68

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Wat kunt u doen? Microsoft Dynamics AX 2009

Microsoft Dynamics AX 2012

Waarom is dit belangrijk?

Wissen opgeslagen BTW-

bedragen voor een BTW-

code of BTW-groep.

Niet beschikbaar Indien nodig kunt u de

opgeslagen BTW-

bedragen voor een

BTW-code, BTW-groep

of BTW-groep wissen.

Verbeterde

bruikbaarheid voor

de organisatie en

de naleving

belastingregels.

BTW-bedragen op de

formulieren voor

gegevensinvoer journaal

desgewenst verbergen.

Niet beschikbaar Voor elke

journaalnaam kunt

u selecteren of u wilt

verbergen of

weergeven van BTW-

bedragen in dagboek

formulieren voor

gegevensinvoer.

De prestaties zijn

verbeterd.

Pakket van de belasting over de toegevoegde waarde (BTW) voor services

Wat kunt u doen? Microsoft Dynamics AX 2009

Microsoft Dynamics AX 2012

Waarom is dit belangrijk?

Plaats van levering van

regels voor services

instellen.

Deze functie is

beschikbaar als update

voor een regelgevende

functie voor de

betrokken

landen/regio's.

Gebruikers kunnen

verschillende item sales

tax groups instellen en

toewijzen van de juiste

rapportage type

(artikel, service of

investeringen).

Vergemakkelijkt

een organisatie

overeenstemming met

de regelgeving van de

Europese Unie (EU).

EU-verkooplijst

rapporten instellen.

Deze functie is

beschikbaar als update

voor een regelgevende

functie voor de

betrokken

landen/regio's.

Diensten, investeringen

en items worden

weergegeven op de EU-

verkooplijst rapporten.

Vergemakkelijkt

een organisatie

overeenstemming met

de regelgeving van de

Europese Unie (EU).

Services verkopen

over de grenzen

van landen/regio's

Deze functie is

beschikbaar als update

voor een regelgevende

functie voor de

betrokken

landen/regio's.

Facturen worden

verwerkt met behulp

van de juiste BTW-

tarieven voor producten

van artikel en service.

Tarieven worden

automatisch berekend.

EU-verkooplijst overdrachtsfuncties melden

Wat kunt u doen? Microsoft Dynamics AX 2009

Microsoft Dynamics AX 2012

Waarom is dit belangrijk?

Bedragen op de regel

voor diensten omvatten.

Alleen bedragen op

de regel die items

opgenomen kunnen

worden overgebracht

naar de EU-verkooplijst.

Gebruikers kunnen de

bedragen voor regels

met een BTW-groep

waarvoor een

rapportage type

Service opnemen.

Vergemakkelijkt

een organisatie

overeenstemming met

de regelgeving van de

Europese Unie (EU).

Bedragen op de regel

voor investeringen

omvatten.

Niet beschikbaar Gebruikers kunnen

opnemen voor regels

met een BTW-groep

met een rapportage

type investering

bedragen op de regel.

Vergemakkelijkt

een organisatie

overeenstemming met

de regelgeving van de

Europese Unie (EU).

Page 69: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

69

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Adresboek

In Microsoft Dynamics AX 2012 is de functionaliteit van het adresboek verbeterd. U kunt nu meerdere adresboeken maken virtuele bedrijven maken en u kunt toegang tot adresboeken door het verlenen

van bevoegdheden op basis van teams of rechtspersonen. De afdeling Personeelszaken kan bovendien nu aanvrager records maken rechtstreeks vanuit het formulier van de aanvrager.

Overzicht

Artikel Omschrijving

Vereist Ja

Functiegebieden beïnvloed Crediteuren

Debiteuren

HRM

Verkoop en marketing

Inkoop en sourcing

Belanghebbenden Teamleden uitvoering

ISV's of ontwikkelaars

Partners

Nieuwe functionaliteit

U kunt in Microsoft Dynamics AX 2012 definiëren van een willekeurig aantal adresboeken en teams of juridische entiteiten toewijzen, zodat u kunt bepalen welke werknemers toegang hebben tot specifieke

adresboeken.

U kunt ook selecteren of beleid voor alle adresboeken in een juridische entiteit binnen uw organisatie

of voor een specifiek adresboek af te dwingen.

Human resource aanvrager records worden gemaakt op basis van het formulier van de aanvrager en opgeslagen in het adresboek.

Vergelijking met Dynamics AX 2009

Het algemene adresboek is aanzienlijk gewijzigd sinds Microsoft Dynamics AX 2009. Microsoft

Dynamics AX 2012 bevat de volgende wijzigingen:

Functionaliteit

Beveiliging

Aanvrager records

Page 70: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

70

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Functionaliteit

Wat kunt u doen? Microsoft Dynamics AX 2009

Microsoft Dynamics AX 2012

Waarom is dit belangrijk?

Stel de ingangsdatums

voor meer informatie.

Er is geen

datuminformatie

beschikbaar voor

namen of locaties.

Gebruikers kunnen

bereiken van de

ingangsdatum voor de

namen en locaties en

contactgegevens voor

leveranciers,

werknemers en

transacties instellen.

Informatie wordt

actueel gehouden.

Meerdere

adresboeken hebt.

Slechts één adresboek

kan per virtuele bedrijf

worden gemaakt.

Een organisatie kan

meerdere adresboeken

gemeenschappelijke

partijrecords opslaan op

dezelfde plaats maken.

Partijrecords kunnen

worden georganiseerd

door het recordtype en

specifieke partijrecords

kunnen worden alleen

beschikbaar gesteld aan

specifieke teams of

juridische entiteiten.

Synchroniseren met

Microsoft® Outlook®.

Alleen minimale

adresgegevens is

gesynchroniseerd.

Contactpersonen

synchroniseren met

Microsoft Outlook is

uitgebreid en meerdere

adres doeleinden

kunnen worden

gedefinieerd voor

meerdere adressen.

Partijrecords kunnen

adresrecords die door

de partij worden

gebruikt om meer dan

één reden bevatten.

Beveiliging

Wat kunt u doen? Microsoft Dynamics AX 2009

Microsoft Dynamics AX 2012

Waarom is dit belangrijk?

Gebruikersrollen partij

gegevens beveiligen.

Informatie over

beveiliging is gebaseerd

op de bedrijven die de

gebruiker toegang tot

heeft.

Adresboeken

machtigingen worden

verleend op basis van

de teams of juridische

entiteiten die aan

gebruikers.

Beveiligingsinstellingen

voor machtigingen

van adresboek zijn

betere en meer

gespecialiseerde.

Verwijzingsgegevens

adres importeren.

Tabel importeren werd

gebruikt voor het

importeren van

verwijzingsgegevens

adres.

Gegevens worden

gevalideerd wanneer

deze wordt ingevoerd

en een standaardadres

op basis van postcodes

te stellen.

Gegevens worden

gevalideerd wanneer

deze wordt ingevoerd

en kan worden

gebruikt om de

standaardadressen

instellen.

Page 71: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

71

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Aanvrager records

Wat kunt u doen? Microsoft Dynamics AX 2009

Microsoft Dynamics AX 2012

Waarom is dit belangrijk?

Records maken voor

een nieuwe aanvrager

bestaande sollicitanten

en bestaande

werknemers.

Niet ondersteund Gebruikers toepassing

en de nieuwe aanvrager

gegevens kunnen

invoeren en bestaande

aanvrager en bestaande

werknemer records

kunnen wijzigen.

Verwerking van

toepassingen wordt

gestroomlijnd.

Een toepassing maken

voor een bestaande

sollicitant.

Toepassingen zijn

gekoppeld aan de

aanvrager, werknemers

en contactpersonen.

Toepassingen worden

alleen gekoppeld aan de

aanvragers en records

van de aanvrager

rechtstreeks vanuit het

formulier aanvrager

kunnen worden

gemaakt.

Maken van

toepassingen wordt

gestroomlijnd.

Een sollicitantrecord

maken met behulp

van gegevens uit

een bestaand

adresboekrecord.

Gegevens sollicitant kan

alleen handmatig

worden ingevoerd.

Aanvrager records

kunnen worden

gemaakt voor een

bestaand adresboek

partijrecord.

Handmatige

gegevensinvoer

verkleind voor

aanvragers waarvan

de gegevens al zijn

opgeslagen in het

adresboek.

Meer informatie

Zie voor meer informatie over het raamwerk voor adresboek het witboek getiteld uitvoering van het

raamwerk voor adresboek voor toepassingen van Microsoft Dynamics AX 2012.

Page 72: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

72

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Producten

In Microsoft Dynamics AX 2012 kunnen nieuwe producten worden gedefinieerd en uitgebracht aan de individuele ondernemingen. Een item is ook nu altijd gebaseerd op de productdefinitie van een. In

Microsoft Dynamics AX 2009 kunnen items worden gemaakt zonder een formele definitie proces.

Overzicht

Artikel Omchrijving

Vereist Voorwaardelijk vereist. Als u deze functie gebruikt in een eerdere versie van Microsoft Dynamics AX,

ingrijpende wijzigingen zijn aangebracht en moet u dit onderwerp bekijken.

Functiegebieden beïnvloed Voorraadbeheer

Productgegevensbeheer

Belanghebbenden Zakelijke besluitvormers

Technische besluitvormers

Teamleden uitvoering

ISV's of ontwikkelaars

Partners

Nieuwe functionaliteit

Een niveau van de definitie van product als een verplichte stap in het ontwikkelingsproces van een item wordt toegevoegd en alle artikelen zijn gekoppeld aan de productdefinitie van een.

Speciale overwegingen

Items zijn gebaseerd op productdefinities, zodat productdefinities vereist voor alle artikelen in de Microsoft Dynamics AX 2012 zijn.

Vergelijking met Dynamics AX 2009

Het proces van de voorraad is aanzienlijk gewijzigd sinds Microsoft Dynamics AX 2009. Microsoft Dynamics AX 2012 bevat de volgende wijzigingen:

Producten en productvarianten

Product versie

Productvertalingen

Nieuwe verdeling van de voorraaddimensiegroep

Page 73: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

73

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Producten en productvarianten

Wat kunt u doen? Microsoft Dynamics AX 2009

Microsoft Dynamics AX 2012

Waarom is dit belangrijk?

Maken en onderhouden

van definities voor

producten en master

definities voor sets

producten op het

bedrijfsniveau van

de gedeelde.

Niet beschikbaar, omdat

artikel definities zijn

gemaakt, rechtstreeks

in de artikeltabel.

Items zijn altijd

gebaseerd op

productdefinities en

productdefinities door

bedrijven kunnen

worden gedeeld.

Maken van producten

is gecentraliseerd en

alle producten en

productvarianten die

beschikbaar in de hele

organisatie zijn worden

weergegeven.

Genereren op basis van

productmodellen

productvarianten.

Beschikbaar als

dimensiecombinaties,

het is echter moeilijk te

beheren welke

juridische entiteiten

toegang hebben tot

welke varianten.

Nieuwe items kunnen

worden gemaakt als

productvarianten die

gebaseerd zijn op een

dimensie-instellingen

van het gekoppelde

product.

Een overzicht wordt

gegeven van de

productvarianten die

worden verhandeld.

Productvarianten

configureren met behulp

van technologie voor

een product.

Beschikbaar, maar

is niet inclusief de

configuratieoptie

technologie.

Productdefinities

bevatten informatie

over hoe en wanneer

varianten zijn

geconfigureerd.

Een gebruiker kunt

bepalen van de

Configuratiestrategie

van een artikel door de

productdefinitie.

Items met behulp

van de definitie van

producttemplates

standaardiseren.

Niet beschikbaar Een productrecord

definitie kan worden

opgeslagen als een

sjabloon.

Een product definitie

sjabloon kan worden

gebruikt om items te

standaardiseren.

Product versie

Wat kunt u doen? Microsoft Dynamics AX 2009

Microsoft Dynamics AX 2012

Waarom is dit belangrijk?

Productdefinities delen

tussen bedrijven.

Niet beschikbaar Productdefinities

kunnen worden

toegelaten voor gebruik

in meerdere bedrijven.

Een opslagplaats

product kan centraal

worden beheerd.

Open productversies

onderhouden.

Niet beschikbaar Een versie kan worden

herhaald nadat een fout

is gecorrigeerd of de

versie van een product

kan worden uitgesteld.

Het release-proces en

de timing van de versie

van het product kunnen

worden beheerd.

Page 74: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

74

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Productvertalingen

Wat kunt u doen? Microsoft Dynamics AX 2009

Microsoft Dynamics AX 2012

Waarom is dit belangrijk?

Vertalen productnamen

en informatie.

Alleen

productbeschrijvingen

zijn vertaald.

Productnamen, variant

productnamen en de

kenmerken van de

beschrijving voor de

productdefinitie van

een worden

weergegeven op een

factuur van de klant.

Geschikt voor een beter

begrip van de definitie

van het werkelijke

product.

Nieuwe verdeling van de voorraaddimensiegroep

Wat kunt u doen? Microsoft

Dynamics AX 2009

Microsoft

Dynamics AX 2012

Waarom is dit

belangrijk?

Groepen een

afzonderlijk product-,

opslag- en

traceringsdimensie-

groepen instellen.

Items zijn

gekoppeld aan een

voorraaddimensiegroep,

waarin drie soorten

dimensies zijn

ingesteld.

Het instellen van

voorraaddimensies voor

artikelen is flexibel en

aparte specificatie van

het volgende omvat:

Afmetingen voor

artikeleigenschappen

die gekoppeld aan de

productdefinitie zijn

Opslag en dimensies

voor een locatie-

specifieke instelling

die is gekoppeld

aan de fysieke

verwerking

van artikelen in

bedrijven bijhouden.

De instellingen

van de opslag- en

traceringsdimensie-

groepen kan worden

zowel gecentraliseerde

of gedecentraliseerde.

Meer informatie

Seethe voor meer informatie over Item-Productgegevens witboek artikel Product data management framework voor Microsoft Dynamics AX 2012 toepassingen implementeren.

Page 75: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

75

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Werknemers

Werknemers zijn nu een werknemer. Een werknemer kan een persoon die een aannemer of een werknemer. Meerdere tabellen in Microsoft Dynamics AX 2012 zijn gewijzigd of aangepast aan deze

wijziging in een conceptueel model.

Overzicht

Artikel Omchrijving

Vereist Voorwaardelijk vereist. Als u deze functie gebruikt in een eerdere versie van Microsoft Dynamics AX,

ingrijpende wijzigingen zijn aangebracht en moet u dit onderwerp bekijken.

Functiegebieden beïnvloed HRM

Belanghebbenden Zakelijke besluitvormers

Technische besluitvormers

Teamleden uitvoering

ISV's of ontwikkelaars

Partners

Nieuwe functionaliteit

Verbeterde ingangsdatum patronen zijn toegevoegd voor het bijhouden van het verleden, huidige en

toekomstige transacties die betrekking hebben op de record van de werknemer. Ook kunt u huren, overdragen en werknemers gemakkelijker nu beëindigen.

Het is gemakkelijker om de records van de tewerkstelling van een werknemer van een rechtspersoon te verplaatsen naar een andere en het is gemakkelijker om de historie van het dienstverband van een

werknemer bijhouden.

Speciale overwegingen

Werknemers en contractanten zijn nu gedeelde entiteiten. De tabel werknemer (HcmWorker-) niet langer toegewezen aan een specifieke gegevens gebieds-ID. U kunt de record werkgelegenheid (HcmEmployment) een werknemer toewijzen aan meerdere rechtspersonen. U kunt ook XDS beveiligingsbeleid gebruiken om na te bootsen inperking van de gegevens van de werknemer door

juridische entiteit.

De volgende informatie moet ook rekening worden gehouden:

U kunt beveiligingsrollen self-service mogelijkheden bieden voor werknemers via

Enterprise Portal.

Status van de werknemer is nu afgeleid van werkgelegenheid status.

Werkplaatsen uitmaken niet langer deel van de tabel werknemer.

Competenties zijn verbonden met de persoon, niet met het virtuele netwerk. Ook worden competenties door rechtspersonen gedeeld.

De optie verwijderen persoonlijke gegevens in de Wizard werknemer is verwijderd.

U kunt nog steeds verzuim en compensatie functionaliteit toewijzen aan een gegevensgebied-

ID. Daarom wordt de functionaliteit van verzuim en compensatie bevatten tot en met de huidige context van de rechtspersoon. Als u informatie over verzuim en compensatie voor een

werknemer wijzigt, moet u zijn aangemeld aan de rechtspersoon die u wilt opnemen van

records in verzuim en compensatie.

Page 76: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

76

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Vergelijking met Dynamics AX 2009

Deze functie is aanzienlijk gewijzigd sinds Microsoft Dynamics AX 2009. Microsoft Dynamics AX 2012 bevat de volgende wijzigingen:

HRM

Autoriteit handtekening

Voorraad

HRM

Wat kunt u doen? Microsoft Dynamics AX 2009

Microsoft Dynamics AX 2012

Waarom is dit belangrijk?

Aanvragers als

werknemers in dienst.

Meerdere stappen zijn

vereist om te verhuren

voltooien.

Minder handmatige

stappen zijn vereist

om een sollicitant

aanstellen.

U kunt ervoor zorgen

dat nieuwe offertes

goed onboarded in de

organisatie zijn zijn.

Beëindigen van het

dienstverband van

een werknemer.

Meerdere stappen

zijn vereist om de

beëindiging proces

te voltooien.

Minder handmatige

stappen zijn vereist

om het dienstverband

van een werknemer

te beëindigen.

Mogelijk zijn er minder

fouten in de rapportage,

vergoedingen en

salarissen nadat het

dienstverband van

een werknemer is

beëindigd.

Geschiedenis van de

werknemer weergeven.

Niet ondersteund Gebruikers kunnen

past, huidige en

toekomstige transacties

met betrekking tot de

historie van het

dienstverband van een

werknemer bijhouden.

Een uitgebreide

historisch overzicht

van de historie van

het dienstverband

van de werknemer

weergegeven.

Een werknemer

overbrengen naar

een nieuwe positie.

Meerdere stappen zijn

vereist om de

overdracht te voltooien.

Het proces voor het

overdragen van

werknemers van de ene

positie naar een andere

is gestroomlijnd en de

overdrachtgeschiedenis

is vastgelegd.

U kunt vinden

dat werknemers

goed worden

overgedragen en dat

wervingsmanagers

informatie die ze nodig

hebben voor het

beheren van deze stap

van het proces van

overgang hebben.

Het dienstverband van

een werknemer van de

ene juridische entiteit

naar de andere

verplaatsen.

Meerdere stappen zijn

vereist om een

werknemer van een

rechtspersoon

verplaatsen naar een

andere rechtspersoon.

Een werknemer van een

rechtspersoon

verplaatsen naar een

andere rechtspersoon

zijn minder handmatige

stappen vereist.

Dit proces is intuïtiever

en minder handmatig

werk record van de

tewerkstelling van een

werknemer van een

rechtspersoon

verplaatsen naar een

andere rechtspersoon

is vereist.

Human resources

rapporten weergeven

die gegevens

uit meerdere

rechtspersonen

bevatten.

Niet ondersteund U kunt HRM-rapporten

die gegevens

uit meerdere

rechtspersonen

weergeven.

U hoeft niet te

melden bij een

andere rechtspersoon

rapporten voor die

rechtspersoon

weergeven.

Page 77: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

77

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Autoriteit handtekening

Wat kunt u doen? Microsoft Dynamics AX 2009

Microsoft Dynamics AX 2012

Waarom is dit belangrijk?

Uitgaven van de

autoriteit verlenen

aan werknemers voor

onkostendeclaraties

en de

goedkeuringsinstantie

managers weer te

geven voor het

goedkeuren van

onkostendeclaraties.

Basic support is

opgegeven voor de

uitgaven- en grenzen.

Geavanceerde

configuratie- en

mogelijkheden

worden toegevoegd.

Bedrijven kunnen

afdwingen corporate

limieten voor uitgaven

en goedkeuring op een

meer gedetailleerd

niveau.

Zelf aanvragen voor

limieten voor uitgaven

en goedkeuring

indienen.

Niet ondersteund Werknemers

kunnen vragen een

ondertekeningslimiet

voor

onkostendeclaraties

en managers een limiet

voor goedkeuring via de

employee portal kunnen

aanvragen.

Het proces voor

het aanvragen en

goedkeuren van

limieten voor uitgaven

en goedkeuring via

de workflow is

geautomatiseerd

en vereenvoudigd.

Meer informatie

Voor meer informatie over werknemers en in het kader van de Human Resources u in het witboek getiteld vindt implementeren en bijwerken van de Human Resources-raamwerk voor toepassingen voor Microsoft Dynamics AX 2012.

Page 78: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

78

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Beleidskader

Microsoft Dynamics AX 2012 introduceert een beleidskader voor het definiëren van beleidsregels in modules voor de richtlijnen voor de overdracht van het bedrijf. Het framework biedt een

gemeenschappelijk patroon en rijke functie instellen dat gebruikers gebruiken kunnen om eenvoudige regels handhaven of te evalueren en reageren op meerdere regels in een complexe organisatie-hiërarchie. Kunt u beleidsregels transportbesturing van de transactie en het afdwingen van zakelijke

regels in de volgende gebieden:

Audit

Reis- en onkosten

Maximale ondertekeningslimieten

Inkoop

Leveranciersfactuur

Het beleidskader is uitbreidbaar voor gebruik door ontwikkelaars Microsoft Dynamics AX.

Overzicht

Artikel Omchrijving

Vereist Optioneel

Functiegebieden beïnvloed Alle

Belanghebbenden Zakelijke besluitvormers

Technische besluitvormers

Teamleden uitvoering

ISV's of ontwikkelaars

Partners

Nieuwe functionaliteit

Het beleidskader is nieuw in Microsoft Dynamics AX 2012.

Vergelijking met Dynamics AX 2009

Business transactieniveau Regelhandhaving is aanzienlijk uitgebreid sinds Microsoft Dynamics AX 2009.

Page 79: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

79

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Maken van zakelijke regels en handhaving

Wat kunt u doen? Microsoft Dynamics AX 2009

Microsoft Dynamics AX 2012

Waarom is dit belangrijk?

Beleidsregels maken Niet ondersteund Beheerders kunnen

maken van beleid

om af te dwingen

bedrijfsregels zoals

uitgavenlimieten en

inkoopbeleid.

Kunnen meer controle

van het bedrijf en de

handhaving van het

bedrijfsbeleid.

Beleid beheren Niet ondersteund Administrators kunnen

beleid aangepast aan de

veranderende behoeften

van het bedrijf wijzigen.

Zorgt voor flexibiliteit

in het proces van het

beheer van zakelijke

transacties.

Maak aangepaste

beleidsregels en typen

Niet ondersteund Ontwikkelaars

kunnen aangepaste

beleidstypen en typen

maken.

Kan verder worden

aangepast aan de

behoeften van het

bedrijf.

Meer informatie

Zie het white paper voor meer informatie over het beleidsraamwerk het beleidsraamwerk in Microsoft Dynamics AX 2012.

Page 80: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

80

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Intercompany-post rooster in projecten (Microsoft Dynamics

AX 2012 Feature Pack)

In Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack kunnen een organisatie in een van de rechtspersonen in

te voeren voor een project dat wordt beheerd in een andere rechtspersoon, zonder dat de werknemer

om over te schakelen van gegevenssets bedrijf gewerkte uren een werknemer.

Overzicht

Artikel Omchrijving

Vereist Nee

Functiegebieden beïnvloed Projectbeheer en boekhouding

HRM

Home (roosters)

Belanghebbenden Zakelijke besluitvormers

Technische besluitvormers

Teamleden uitvoering

ISV's of ontwikkelaars

Partners

Nieuwe functionaliteit

Na de installatie van Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack kan een rechtspersoon het

volgende doen:

De functionaliteit IC-rooster inschakelen op de Project management en accounting parameters formulier.

De per uur prijzen opgeven die de rechtspersoon rechtspersonen gerelateerde kosten voor hun geleende werknemers in de transferkosten-uur formulier.

Stel de per uur prijzen dat de rechtspersoon berekent klanten voor geleende werknemers tijd

in de verkoopprijs – uur formulier.

Werknemers uit andere rechtspersonen toevoegen aan de validatie-instellingen in de Werknemer/projectvalidatiegroepen formulier en Werknemer/categorievalidatiegroepen formulier.

Inschakelen van de functie IC-rooster voegt de volgende functionaliteit:

Geleende werknemers kunnen urenstaten voor projectwerk die ze uitvoeren voor de rechtspersoon die ze leent indienen.

Projectmanagers kunnen controleren en goedkeuren van rooster indienen van geleende werknemers. De uitlenende rechtspersoon kunt volgen de bedragen verschuldigd door de lenende rechtspersoon.

De functie IC-rooster wordt bovendien de volgende twee nieuwe boekingstypen toegevoegd:

Intercompany-inkomsten, de rekening die is geselecteerd voor opname intercompany-opbrengst wordt gebruikt door de uitlenende rechtspersoon op record opbrengsten die voortvloeien uit het uitlenen van resources aan een rechtspersoon leningen.

Intercompany-kosten, de rekening die is geselecteerd voor opname intercompany-kosten door de uitlenende rechtspersoon wordt gebruikt om vast te leggen van de werkelijke kosten voor

de rechtspersoon voor de geleende middelen.

Page 81: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

81

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Speciale overwegingen

De uitlenende rechtspersoon kan een factuur maken voor IC-tijd die wordt verzonden naar de lenende rechtspersoon via de reguliere leveranciersproces. (In dit geval rekening leningen van de rechtspersoon is dezelfde manier verwerkt als elke andere leverancier). In plaats daarvan de

verval-aan en betaling-van bedragen die zijn vastgelegd in grootboekrekeningen. Met deze

informatie kunt de lenende rechtspersoon bepalen hoe de uitlenende rechtspersoon te betalen. Nadat de uitlenende rechtspersoon die betalingen ten opzichte van de posten vereffent, kunt de uitlenende rechtspersoon bepalen welke tijden zijn betaald.

Met de introductie van de functie IC-roosters in Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, het boeken van roosters wordt verwerkt door het boekhoudkundig kader dat werd geïntroduceerd in Microsoft Dynamics AX 2012. Als gevolg hiervan uurjournalen niet meer worden gebruikt om

samen te vatten grootboek vermeldingen en eventuele latere projecttransacties zijn die zijn gerelateerd aan de roosters. Bovendien is het boeken niveau standaardattribuut die specifiek zijn voor projectbeheer en boekhouding afgeschaft. Elke aangepaste oplossing die de rooster-functionaliteit in Microsoft Dynamics AX 2012 is gebouwd mogelijk worden bijgewerkt voor

Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack wegens deze wijziging, zelfs als u niet wilt gebruikmaken van de functie IC-roosters.

Vergelijking met Dynamics AX 2009

De functionaliteit IC-rooster is nieuw in Microsoft Dynamics AX 2012 en wijzigingen moeten:

Per uur overdracht en verkoopprijzen

Validatiegroepen

Rooster indiening en goedkeuring

De opname van opbrengsten en kosten

Overdracht en de verkoopprijzen per uur

Wat kunt u doen? Microsoft Dynamics AX 2009

Microsoft Dynamics AX 2012

Waarom is dit belangrijk?

Prijzen per uur voor

werknemers die zal

worden uitgeleend

aan een verwante

rechtspersoon opgeven.

Niet beschikbaar. Projectbeheer en

boekhouding

ondersteunt

overdrachtsproces per

uur. Transfer prijzen

voor werknemers die

aan projecten die

worden uitgevoerd

door de bijbehorende

juridische entiteiten

werken opgeslagen.

U kunt

overdrachtprijzen voor

elke combinatie van

de ingangsdatum,

werknemer, project,

categorie en Lenende

rechtspersoon maken.

Juridische entiteiten

leningen zijn belast met het

juiste bedrag de uren die

hebben bijgedragen aan

een project door een

werknemer uit een

andere rechtspersoon.

Verkoopprijzen per

uur voor geleende

werknemers die zijn

toegewezen aan een

project voor de klant

opgeven.

Niet beschikbaar. Verkoopprijzen per

uur kunnen worden

toegewezen voor

werknemers in uw

eigen en gerelateerde

juridische entiteiten.

Verkoopprijzen voor

geleende werknemers

kunnen worden opgegeven

in Microsoft Dynamics AX-

records van de

rechtspersoon.

Page 82: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

82

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Validatiegroepen

Wat kunt u doen? Microsoft Dynamics AX 2009

Microsoft Dynamics AX 2012

Waarom is dit belangrijk?

Bepalen welke projecten

en categorieën een

werknemer kan worden

gekoppeld.

Transacties kunnen niet

worden ingevoerd in

de urenjournalen

voor projecten en

categorieën die een

werknemer is niet

gevalideerd voor.

Uurtransacties kunnen

alleen voor projecten in

de rechtspersoon van

de werknemer worden

ingevoerd.

Werknemers kunnen

invoeren uren in de

roosters, niet alleen in

de journalen, maar ook

voor voor projecten en

categorieën dat ze zijn

geverifieerd. U kunt

werknemers worden

geleend toevoegen

vanuit een andere

rechtspersoon aan in

de records van de

rechtspersoon.

Werknemers kunnen

projecten die worden

beheerd in hun eigen en

andere rechtspersonen

waarvoor ze zijn

geverifieerd voor werk

selecteren.

Rooster indiening en goedkeuring

Wat kunt u doen? Microsoft Dynamics AX 2009

Microsoft Dynamics AX 2012

Waarom is dit belangrijk?

Werknemers kunnen

indienen roosters en

projectmanagers

kunnen controleren

en goedkeuren van

roosters

Niet beschikbaar. Werknemers kunnen

uren werk aan het

project in hun eigen

rechtspersoon en werk

voor rechtspersonen die

ze hebben geleend

indienen.

Projectmanagers

kunnen rooster indienen

voor werkzaamheden

die door werknemers

in hun eigen

rechtspersoon en

werknemers dat ze hebt

geleend van verwante

juridische entiteiten

bekijken.

Een werknemer die in van

één rechtspersoon dienst is

kunt urenstaten voor werk

verricht op projecten in een

andere rechtspersoon,

zonder te worden gebruikt

door de juridische entiteit

die wordt beheerd door

het project invoeren.

Projectmanagers hoeft niet

te melden bij meerdere

bedrijfsrekeningen in

Microsoft Dynamics AX

indienen en uren voor

projectwerk intercompany-

rooster bekijken.

Record opbrengsten en kosten

Wat kunt u doen? Microsoft Dynamics AX 2009

Microsoft Dynamics AX 2012

Waarom is dit belangrijk?

Geef de account voor

het registreren van

inkomsten die

voortvloeit uit het

uitlenen van een

werknemer aan een

andere rechtspersoon.

Niet beschikbaar. De nieuwe soort

intercompany-

inkomsten is

beschikbaar in de

projectgroepen

formulier.

Uitlenende rechtspersoon

kunt gemakkelijk bijhouden

voor de inkomsten die

afkomstig zijn van het

uitlenen van een

werknemer aan een

project in een andere

rechtspersoon.

Geef de account waar

te nemen de ware die

resulteren kosten uit

het uitlenen van een

werknemer aan een

andere rechtspersoon.

Niet beschikbaar. De nieuwe soort

Intercompany-kosten

is beschikbaar in de

projectgroepen

formulier.

Uitlenende rechtspersoon

kunt gemakkelijk bijhouden

van de kosten die hij maakt

door het uitlenen van een

werknemer aan een

project in een andere

rechtspersoon.

Page 83: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

83

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Detailhandelmodule (Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack)

Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack bevat een Retail-module die extra functies en functie-updates toegevoegd aan Microsoft Dynamics AX voor Retail 2009. Met deze release is detailhandel nu

volledig opgenomen in Dynamics AX 2012. Verschillende detailhandel marktspecifieke verbeteringen Retail-functies worden ook opgenomen in Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack.

Overzicht

Artikel Omschrijving

Vereist Nee

Functiegebieden beïnvloed Detailhandelmodule

Belanghebbenden Zakelijke besluitvormers

Technische besluitvormers

Teamleden uitvoering

ISV's of ontwikkelaars

Partners

Vergelijking met Microsoft Dynamics AX voor Retail 2009

De module Verkoop is aanzienlijk gewijzigd sinds Microsoft Dynamics AX voor Retail 2009. Deze wijzigingen worden beschreven in de volgende tabel.

Detailhandelmodule

Wat kunt u doen? Microsoft

Dynamics AX 2009

Microsoft

Dynamics AX 2012

Waarom is dit

belangrijk?

-Producten

categoriseren

Categorie management

is beperkt tot een

enkele, vier tiers

hiërarchie die

is gebruikt voor

alle producten en

merchandising. Speciale

groepen kunnen worden

gebruikt voor het verder

categoriseren van

producten voor

promoties of speciale

behoeften, maar geen

extra hiërarchieën

werden ondersteund.

-Producten kunnen

nu via de categorie

management functie in

Microsoft Dynamics AX

2012 worden ingedeeld.

U kunt producten

categoriseren met

behulp van een nlevel

diepe hiërarchie.

Meerdere hiërarchieën

worden ondersteund

voor bijzondere

omstandigheden. Zo

kan u een afzonderlijke

hiërarchie van Manager

speciale promoties die

gedurende een beperkte

periode zijn prijzen

maken.

U kunt uw

detailhandelproducten

efficiënter categoriseren.

U kunt bijvoorbeeld

maken een hoofdrubriek

hiërarchie voor de retail-

producten en een of

meer aanvullende

categoriehiërarchieën

voor product

aanbiedingen,

leveranciersproducten,

enzovoort.

Kenmerken die zijn

toegewezen op het

categorieniveau van de

kunnen worden toegepast

op alle producten in de

categorie. Waarden die

zijn toegewezen aan

een bovenliggende

categorie kunnen worden

overgenomen door een

onderliggende categorie.

Page 84: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

84

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Wat kunt u doen? Microsoft Dynamics AX 2009

Microsoft Dynamics AX 2012

Waarom is dit belangrijk?

Product assortimenten Groep objecten samen

en deze toewijzen aan

een winkel of een

winkelketen.

U kunt de verbeteringen

in producten,

hiërarchieën en

organisatiehiërarchieën

efficiënter maken en

onderhouden van

assortimenten. Een

status en de

begindatum zijn

toegevoegd. Een nieuwe

batch-verwerking is

voor periodieke updates

van de wijzigingen die

zijn aangebracht in een

assortiment

toegevoegd.

Met deze verbeteringen

kunt u alle-producten

centraal beheren door

rechtspersonen. U kunt:

De winkels en

kanalen die

assortimenten aan

met behulp van het

organisatiemodel

efficiënt groeperen.

Meerdere

assortimenten via

hiërarchieën maken.

Geselecteerde

producten uitsluiten

uit diverse

uitlijningsopdrachten.

Detailhandelkanaal Alleen het concept van

een winkel bestond.

Een detailhandel omvat

de bakstenen en mortel

winkel, online winkel en

online handelsplaats.

Verkoopkanalen zijn een

subtype van de

operationele eenheid.

Gebruik de

organisatiehiërarchie

model van uw winkel

relaties en kanalen

detailhandel.

Prijsgroepen Archief-specifieke

prijzen, de

archieflocatie verdeling

toewijzen rechtstreeks

aan de

handelsovereenkomst

toewijzen.

Prijzen voor winkels

doen met behulp van

serviceprijsgroepen

instellen.

Handelsovereenkomsten

zijn geconfigureerd met

behulp van

serviceprijsgroepen

instellen. Microsoft

Dynamics AX voor

Retail POS gebruikt

handelsovereenkomsten

en de prijsgroepen die

zijn toegewezen aan de

handelsovereenkomsten

te bepalen van de

basisprijs voor een

product.

Prijsgroepen toestaan

voor meer flexibiliteit

bij het instellen van

productprijzen. Kunt

u verschillende

serviceprijsgroepen

instellen om te voldoen

aan de behoeften van de

verschillende producten

en detailhandel kanalen

en vervolgens een of

meer prijsgroepen

toewijzen aan uw winkels.

Page 85: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

85

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Wat kunt u doen? Microsoft Dynamics AX 2009

Microsoft Dynamics AX 2012

Waarom is dit belangrijk?

Periodieke kortingen Periodieke kortingen

zijn ingesteld op basis

van een prioriteit die is

ingesteld voor de

korting.

Microsoft Dynamics AX

2012 Feature Pack

bevat de volgende

uitbreidingen:

Gelijktijdigheid

regels toe te

passen meerdere

kortingen.

De mogelijkheden

voor het definiëren

van periodieke

kortingen per

categorie, product

of product variant.

Ondersteuning voor

het gebruik van

codes voor

kortingen

(coupons) voor

online aanbiedingen

in campagnes.

Retail POS kunt een

korting op basis van

gelijktijdigheid regels nu

toepassen als meerdere

kortingen van toepassing

op een product zijn.

Gelijktijdigheid regels

zijn gebaseerd op de

productcategorie als

kortingen op

categorieniveau of door

het toepassen van een

kortingscode zijn

gedefinieerd.

Klantorders Er zijn geen klanten en

orders.

Ondersteunt twee typen

klanten en orders:

offerte en verkoop.

Klantorders ondersteuning

voor de volgende

scenario's:

Een order maken in

een winkel die in de

winkel worden

opgevangen.

Een order maken

in een winkel die

worden opgevangen

in een andere winkel.

Een order maken in

een winkel worden

verzonden naar de

klant.

On line een bestelling

maken en de order

ophalen bij een

winkel.

Starten en voltooien

picken en verpakken

werkstromen in

Retail POS.

Proces opbrengsten

of annuleringen in

Retail POS.

Meer informatie

Zie voor gedetailleerde informatie over de Retail-functies die zijn nieuwe of gewijzigde Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack voor wat nieuwe document op de Microsoft Download Center.

Page 86: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

86

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Help-server

Overwegende dat de Help-documentatie van eerdere versies van Microsoft Dynamics AX geleverd via bestanden op elke clientcomputer, wordt het Help-systeem in Microsoft Dynamics AX 2012 op basis

van client-server. De primaire component van het Help-systeem is de Help-server, een virtuele toepassing Internet Information Services (IIS) wordt uitgevoerd in uw netwerk. De Help-server opgeslagen en beheerd het Help-bestanden die bij het product worden geleverd en aangepaste Help-

bestanden geschreven voor de implementatie van Microsoft Dynamics AX. Microsoft Dynamics AX 2012 bevat ook een Help-viewer, die toegankelijk is via de Microsoft Dynamics AX-client en de Help-onderwerpen weergeven. U kunt zoeken in de documentatie die door de Help-server worden gehost. De Help-viewer biedt ook toegang tot aanvullende Help van Microsoft Dynamics AX gehost op het

World Wide Web.

Overzicht

Artikel Omchrijving

Vereist Ja

Functiegebieden beïnvloed Architectuur

Client

Installatie

Upgraden

Belanghebbenden Zakelijke besluitvormers

Technische besluitvormers

Teamleden uitvoering

ISV's of ontwikkelaars

Partners

Nieuwe functionaliteit

De architectuur van het Help-systeem biedt de volgende voordelen:

U kunt eenvoudig aangepaste onderwerpen toevoegen aan het Help-systeem.

U kunt iedereen in uw organisatie naar Help-documentatie maken inschakelen.

U kunt eenvoudig toepassen en documentatie-updates van Microsoft, een partner of een

andere uitgever te verdelen.

Zoeken kunt u Help-documentatie die zich bevindt op het netwerk of op het web bekijken.

Speciale overwegingen

De Help-server moet worden geïnstalleerd op een computer waarop Internet Information Services (IIS) wordt uitgevoerd. Een Help-onderwerp door een Microsoft Dynamics AX-client is aangevraagd, wordt de aanvraag verzonden naar de Help-server. De Help-server zoekt het onderwerp en verzendt

naar de client, zodat het kan worden weergegeven in de Help-viewer op de client.

U moet een map toevoegen aan de Help-server en instrueren schrijvers documentatiebestanden er plaatsen zodat het aanpassen van de Help-documentatie. Een schrijver die documentatie publiceert gemachtigd bent om bestanden te kopiëren naar die map.

Page 87: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

87

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Vergelijking met Dynamics AX 2009

Het Help-systeem is aanzienlijk gewijzigd sinds Microsoft Dynamics AX 2009. Microsoft Dynamics AX 2012 bevat de volgende wijzigingen:

Toevoeging van de Help-server

Help-documentatie van meerdere bronnen

Uitgebreide zoekfuncties

Aangepaste Help-documentatie

Toevoeging van de Help-server

Wat kunt u doen? Microsoft Dynamics AX 2009

Microsoft Dynamics AX 2012

Waarom is dit belangrijk?

Help-documentatie die

u vervangt of

aanvullingen van de

door Microsoft

geleverde onderwerpen

maken.

Wijzigingen in de Help-

onderwerpen zijn

mogelijk maar

omslachtig en vereist

hercompilatie van de

CHM-bestanden.

Gebruikers,

systeembeheerders en

ontwikkelaars maken en

publiceren van

bestanden met

aangepaste Help-

documentatie.

U kunt HTML- of

MicrosoftWord-

documenten voor het

maken van aangepaste

Help-documentatie die

overeenkomt met de

behoeften van uw

organisatie.

Updates op de Help-

documentatie voor

gebruikers distribueren.

U moest het

bijgewerkte CHM-

bestand op elke

clientcomputer

installeren.

Documentatie updates

zijn beschikbaar voor

alle clientcomputers

wanneer de update is

geïnstalleerd op een

enkele locatie op de

server Help.

U kunt gemakkelijker

beheren van uw Help-

documentatie en ervoor

te zorgen dat elke client

toegang tot de dezelfde

documentatie heeft.

De Help-server

installeren tijdens de

installatie of upgrade

van Microsoft

Dynamics AX.

Niet van toepassing De Help-server is een

kernonderdeel van

nieuwe.

Het installatieproces

wordt vereenvoudigd.

Help-documentatie van meerdere bronnen

Wat kunt u doen? Microsoft Dynamics AX 2009

Microsoft Dynamics AX 2012

Waarom is dit belangrijk?

Geproduceerd door

meer dan één publisher

Help-documentatie

weergeven.

De CHM-bestanden toe

te voegen documentatie

is moeilijk, dus de Help-

documentatie is zich

vaak in afzonderlijke

bestanden.

Documentatie van de

Help-viewer

automatisch opgehaald

van alle uitgevers.

Gebruikers hebben

toegang tot alle

documentatie voor

een onderwerp en de

documentatie kunt

documentatie van

Microsoft, partners,

ontwikkelaars en

schrijvers automatisch

opnemen in uw

organisatie.

Netwerk gehost Help-

bestanden bekijken.

Help-onderwerpen zijn

in het CHM-bestanden

die worden geïnstalleerd

op elke clientcomputer

moest verpakt.

Het Help-systeem is een

client-server-systeem

en onderwerpen worden

gehost op een server in

uw netwerk.

De implementatie en

het onderhoud van de

Help-documentatie

wordt vereenvoudigd.

Page 88: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

88

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Wat kunt u doen? Microsoft Dynamics AX 2009

Microsoft Dynamics AX 2012

Waarom is dit belangrijk?

Access help op het web

in de Help-viewer.

Hoewel help op het web

kan worden opgehaald

door koppelingen in de

CHM-bestanden, kunt

u zoeken kan niet

gebruiken om de inhoud

van het web te nemen.

De Help-viewer vindt

u koppelingen naar help

op het web en u kunt

zoeken naar inhoud op

het web.

Help kunt meer

gespecialiseerde of

actuele documentatie

op het web opnemen.

Uitgebreide zoekfuncties

Wat kunt u doen? Microsoft Dynamics AX 2009

Microsoft Dynamics AX 2012

Waarom is dit belangrijk?

Trefwoorden toevoegen

aan Help-onderwerpen

om te ontdekken van

het onderwerp te

verbeteren.

Wijzigingen zijn

mogelijk maar vereist

hercompilatie van de

CHM-bestanden

Zoeken in de Help-

server wordt

aangedreven door

de zoekservice van

Windows biedt

ondersteuning voor

aanpasbare trefwoord

zoeken en volledige

tekst zoeken.

Zoekresultaten

zijn nauwkeuriger,

informatieve en

resultaten van

webzoekprogramma

lijken.

Uitgebreide weergave

van zoekresultaten.

Resultaten uit de CHM-

bestanden zijn lijsten

van titels zonder

samenvattingen.

Zoekresultaten bevatten

de titels, onderwerp

samenvattingen en

koppelingen naar

aanvullende bronnen

van de Help-

documentatie.

De documentatie

voor uw zoekopdracht

kunt u snel vinden.

Bovendien worden

de zoektermen die

u invoert automatisch

doorgegeven als u naar

het web te zoeken.

Zoeken van de

clienttoepassing van

Microsoft Dynamics AX

gebruiken om Help-

onderwerpen.

Niet ondersteund De zoekresultaten

van de clienttoepassing

bevatten relevante

Help-onderwerpen.

U kunt zoeken in de

clienttoepassing

documentatie over een

bepaalde taak of een

object vinden.

Filteren op publisher

of type documentatie

zoeken.

U kan de

zoekmogelijkheden van

de CHM-bestanden niet

gebruiken om te filteren

op publisher of

documenttype zoeken.

U kunt filteren,

zoekresultaten in

de Help-viewer.

U kunt filters gebruiken

om de zoekresultaten

te beperken tot

documenten van een

bepaalde uitgever.

Bovendien kunt

u opgeven of u wilt

opnemen of uitsluiten

van documentatie voor

ontwikkelaars of

gebruikers.

Page 89: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

89

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Aangepaste Help-documentatie

Wat kunt u doen? Microsoft Dynamics AX 2009

Microsoft Dynamics AX 2012

Waarom is dit belangrijk?

Maak nieuwe Help-

documentatie.

Wijzigingen in de Help-

documentatie zijn

mogelijk maar

omslachtig en vereist

vaak hercompilatie en

vervanging van de

CHM-bestanden.

Gebruikers,

systeembeheerders en

ontwikkelaars kunnen

Help-documentatie voor

de Help-server maken.

Help-documentatie

wordt geproduceerd die

beter aansluit bij de

behoeften van uw

organisatie.

Microsoft Word

gebruiken voor het

maken van de Help-

documentatie.

Niet ondersteund Word kunt

u documentatie maken

die u naar de Help-

server publiceren kunt.

U kunt Help-

documentatie maken in

Word. U kunt snel de

documentatie die is

aangepast aan de

behoeften van uw

organisatie maken.

HTML of tekst editors

gebruiken voor het

maken van de Help-

documentatie.

Niet ondersteund De Help-viewer wordt

HTML gebruikt om Help-

documentatie weer te

geven.

HTML of tekst-editor

kunt u een

documentatiebestand

die u naar de server

Help publiceren kunt

opleveren.

Microsoft Dynamics AX-

labels gebruiken in uw

Help-onderwerpen.

Inclusief labels was

mogelijk maar vereist

hercompilatie van de

CHM-bestanden.

Ontwikkelaars kunnen

labels invoegen vanuit

de gebruikersinterface

van de client in

aangepaste Help-

onderwerpen.

De documentatie bij uw

aangepaste komt

overeen met wat de

gebruiker ziet op de

client.

Onderwerpen van

andere uitgevers

verbergen.

Kunt u de onderwerpen

in het CHM-bestand

verwijderen, maar

vervolgens moest

u opnieuw compileren

en distribueren van dat

bestand.

Help-documentatie die

niet van toepassing op

uw organisatie, kunt

u verbergen.

Gebruikers zien de

Help-documentatie die

het meest relevant is

voor de behoeften van

uw organisatie.

Page 90: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

90

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Woordenlijst voor Microsoft Dynamics AX 2012

Microsoft Dynamics AX 2012 is uitgerust met een nieuwe toepassingsspecifieke verklarende woordenlijst en een verbeterde gebruikerservaring. De verklarende woordenlijst biedt directe,

gefilterde toegang tot gedefinieerd domein en toepassing termen en begrippen die specifiek voor deze versie zijn. Ook is het gemakkelijker om te zoeken in de woordenlijst en posten bekijken en gebruikers kunnen nu feedback over de hoofdwoordenlijst of afzonderlijke AutoTekst-fragmenten.

Overzicht

Artikel Omchrijving

Vereist Optioneel. U kunt of mag niet gebruiken voor deze functie, afhankelijk van hoe u uw bedrijf worden uitgevoerd.

Functiegebieden beïnvloed Alle

Belanghebbenden Zakelijke besluitvormers

Technische besluitvormers

Teamleden uitvoering

ISV's of ontwikkelaars

Partners

Nieuwe functionaliteit

De verklarende woordenlijst van Microsoft Dynamics AX 2012 omvat het volgende:

Een woordenlijst met alle AutoTekst-fragmenten

Afzonderlijke onderwerpen in de verklarende woordenlijst voor elke afzonderlijke woordenlijst

Speciale overwegingen

Gebruikers van de verklarende woordenlijst van Microsoft Dynamics AX 2012 moet bekend zijn met het volgende:

Domein industriespecifieke terminologie en begrippen

Branchespecifieke toepassingen (IT)-terminologie en de concepten

Vergelijking met Dynamics AX 2009

Woordenlijst van Microsoft Dynamics AX is aanzienlijk gewijzigd sinds Microsoft Dynamics AX 2009. Voor Microsoft Dynamics AX 2012 is de verklarende woordenlijst van Microsoft Dynamics volledig herzien.

Page 91: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

91

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Woordenlijst van Microsoft Dynamics AX

Wat kunt u doen? Microsoft Dynamics AX 2009

Microsoft Dynamics AX 2012

Waarom is dit belangrijk?

Bekijk de

domeinspecifieke en

toepassingsspecifieke

termen en begrippen

die betrekking heeft op

Microsoft Dynamics AX.

De verklarende

woordenlijst term

posten die specifiek zijn

voor Microsoft Dynamics

AX 2009 en andere

producten zijn

opgenomen.

De woordenlijst

bevat alleen

domeinspecifieke en

toepassingsspecifieke

term vermeldingen voor

Microsoft Dynamics AX.

AutoTekst-fragmenten

zijn nauwkeurig en

relevant zijn voor het

product.

Bladeren of zoeken naar

de termen uit de

woordenlijst.

De zoekfunctie is

beperkt.

Trefwoorden zijn

toegevoegd aan de

algemene verklarende

woordenlijst en de

afzonderlijke AutoTekst-

fragmenten.

Zoeken en

zoekresultaten zijn

verbeterd voor

gemakkelijker gebruik.

Feedback over de

algemene woordenlijst

of afzonderlijke

AutoTekst-fragmenten

bieden.

Opties voor

klantenfeedback

waren beperkt.

De publicatie

woordenlijst bevat een

centrale lijst met alle

AutoTekst-fragmenten

en één post voor elke

term woordenlijst in de

algemene verklarende

woordenlijst bevat.

Er is meer flexibiliteit en

details voor feedback.

Page 92: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

92

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Budget (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) plannen

Microsoft Dynamics AX 2012 R2 toegevoegd plannen om de module Budgettering die is geïntroduceerd in Microsoft Dynamics AX 2012.

Planning van de begroting is het proces van het opstellen van de budgetten die door een organisatie worden vastgesteld. Particuliere sector en openbare organisaties in de sector kunnen configureren budget plannen en hun eigen planning van processen die veilige, flexibele en gemakkelijk te gebruiken

zijn budget instellen. U kunt met de planning van de begroting:

Budgetplanningprocessen koppelen aan budgetcycli, grootboeken en organisatiehiërarchieën.

Analyseren en budget plannen met behulp van meerdere scenario's bijwerken en het budget plannen met werkbladen, motieven en bijlagen voor revisies en goedkeuringen automatisch

doorsturen.

Consolideer meerdere budget plannen op één niveau van de organisatie in een enkele bovenliggende budgetplan op een hoger niveau in de organisatie. U kunt ook een plan één

budget op een hoog niveau in de organisatie en het budget op lagere niveaus van de organisatie toewijzen.

Nieuwe functionaliteit

Planning van de begroting is gebaseerd op de belangrijkste functies geïntroduceerd in Microsoft Dynamics AX 2012, zoals de op rollen gebaseerde en beveiligingsmodellen gegevens, de financiële dimensie framework rekeningstructuren en boekhoudingsregels. Plannen planning van de begroting

voegt geavanceerde regels en andere taken en elementen bij de workflow. U kunt werkstromen kunt controleren en goedkeuren van budget plannen en integratie van de fasen in uw budget plannen processen met de eisen van uw budget plannen organisatie configureren.

Planning van de begroting is geïntegreerd met andere modules van Microsoft Dynamics AX 2012 R2, zodat u gegevens uit vorige budgetten, feitelijke uitgaven, vaste activa en human resources kunt overbrengen. Planning van de begroting is ook geïntegreerd met Microsoft Excel en Microsoft Word,

zodat u deze hulpprogramma's kunt werken met de gegevens van uw budget. Bijvoorbeeld kunt een budgetmanager importeren een afdeling budget verzoek een Excel-werkblad vanuit een budgetscenario plan. De gegevens kunnen worden geanalyseerd, bijgewerkt in kaart gebracht en vervolgens zijn gepubliceerd naar de begroting plan regels, waarbij de gegevens kan worden

doorgestuurd voor goedkeuring.

Speciale overwegingen

De budgetbeheerder moet worden toegewezen aan een rol die is gemachtigd om organisatiehiërarchieën te maken en te onderhouden. De budgetmanager moet maken van een hiërarchie van organisatie die een Budget planning doel heeft of de begroting planning doel voor een bestaande organisatiehiërarchie van toewijzen.

Werkstromen routeren de budget plannen via de organisatie op basis van de werknemers in de organisatiehiërarchie budgettering. Gebruikers die met de planning van de begroting werken moet gekoppeld aan werknemers wiens verslag posities aan een organisatie-eenheid in het budget plannen

van de organisatiehiërarchie. Gebruikers buiten het budget organisatiehiërarchie willen bekijken budget plannen planning moeten worden toegewezen aan een budget planning gebruikersgroep die kan worden gekoppeld aan het budgetplan die ze nodig hebben om te controleren.

Office-invoegtoepassingen worden geconfigureerd en ingeschakeld en de sjabloonauteur van een moet de Excel en Word-sjablonen maken. De sjablonen worden gebruikt om de gegevens voor werkbladen en motivering structureren met behulp van de velden die beschikbaar zijn via de begroting planning webservice. Netwerklocaties met de juiste beveiliging moet beschikbaar zijn voor de sjablonen,

bijlagen, werkbladen en motieven voor Enterprise Portal.

Page 93: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

93

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Overzicht

Artikel Omchrijving

Vereist Optioneel. U kunt of mag niet gebruiken voor

deze functies, afhankelijk van hoe u uw bedrijf

worden uitgevoerd.

Functiegebieden beïnvloed HRM

Grootboek

Vaste activa

Enterprise Portal

Office-invoegtoepassingen

openbare sector

Belanghebbenden Zakelijke besluitvormers

Technische besluitvormers

Teamleden uitvoering

ISV's of ontwikkelaars

Partners

Vergelijking met Microsoft Dynamics AX 2009

Deze functie is niet beschikbaar in Microsoft Dynamics AX 2009. Microsoft Dynamics AX 2012 R2 bevat

de volgende belangrijke wijzigingen:

Financiële dimensies voor het budget plannen

Budget plannen en Office-invoegtoepassingen

Configuratie budgetplanning

Budget planning werkstroom configuratie

Voorgestelde projecten en voorgestelde vaste activa

Budgetplanningsprocessen

Genereren van budget plannen van brongegevens

Budget plan gegevensinvoer

Planning Budgetrapporten

Budget planning gegevenskubussen

Budget planning webservice

Page 94: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

94

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Financiële dimensies voor het budget plannen

Wat kunt u doen? Microsoft Dynamics AX 2009

Microsoft Dynamics AX 2012

Waarom is dit belangrijk?

Selecteer financiële

dimensies in het

rekeningschema

voor budgettering

en planning van

de begroting.

Niet beschikbaar Opnemen of uitsluiten

van specifieke

afmetingen, met

inbegrip van

hoofdrekeningen

voor budgettering

en planning van

de begroting.

Planning en account

number budgetpost

zijn gemakkelijker.

Gebruik geavanceerde

regels plannen om

financiële dimensies

buiten het

rekeningschema voor

de planning van de

begroting.

Niet beschikbaar Geef geavanceerde

regels en geavanceerde

regelstructuren te

ondersteunen en

financiële dimensies die

geen deel uitmaken van

de rekeningstructuur

grootboek te valideren.

Biedt meer flexibiliteit

bij de keuze van

financiële dimensies

voor de planning van

de begroting.

Budget plannen en Office-invoegtoepassingen

Wat kunt u doen? Microsoft Dynamics AX 2009

Microsoft Dynamics AX 2012

Waarom is dit belangrijk?

Sjablonen voor Excel-

werkbladen en

motivering van Word

maken.

Niet beschikbaar Sjablonen voor

werkbladen en redenen

maken met behulp van

de velden uit de

begroting planning

webservice.

De gegevens die u wilt

zien in werkbladen en

motivering voor

verschillende budget

planning fasen en

scenario's bepalen.

Weergeven en

bijwerken van plan

budgetgegevens

met Excel

Niet beschikbaar Gebruik de

invoegtoepassing voor

Excel bekijken,

analyseren, grafieken

en budgetgegevens

planning bijwerken.

Vertrouwde

productiviteits-

programma's gebruiken

om te werken met

budget planning data.

Budget plan gegevens

weergeven met behulp

van Word.

Niet beschikbaar Gebruik in

Word planning

budgetgegevens

weergeven.

Vertrouwde

productiviteits-

programma's gebruiken

om te werken met

budget planning data.

Page 95: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

95

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Budget planning configuraties

Wat kunt u doen? Microsoft Dynamics AX 2009

Microsoft Dynamics AX 2012

Waarom is dit belangrijk?

Budget planning

scenario's om te

definiëren categorieën

van gegevens maken.

Niet beschikbaar Ontwikkelen en verfijnen

van scenario's ter

ondersteuning van de

monetaire en andere

eenheden, met inbegrip

van de hoeveelheid.

Biedt controle over de

analyse, beoordeling,

update en goedkeuring

van de begroting planning

ramingen.

Maak planningsfasen

van budget definiëren

de stappen die een

budgetplan moet

doorlopen.

Niet beschikbaar De fasen van het

planningsproces budget

maken.

Het proces om te voldoen

aan de behoeften van uw

organisatie hiërarchie en

zakelijke planning budget

past.

Planning workflows voor

model revisie processen

die voldoen aan uw

zakelijke vereisten

budget maken.

Niet beschikbaar De volgorde van de

stadia in het

planningsproces budget

definiëren en de fases

worden gekoppeld aan

een werkstroom

configuratie.

Biedt de flexibiliteit om

te bepalen wanneer de

begroting planning

activiteiten plaatsvinden.

Beperkingen voor het

definiëren om te

bepalen wanneer

budget plan scenario's

kunnen worden

bekeken en bijgewerkt.

Niet beschikbaar Bepalen wie kunt

weergeven en bewerken

van het

begrotingsvoorstel plan

in de verschillende stadia

in het planningsproces

budget.

Flexibiliteit en beveiliging

biedt voor het weergeven

en bijwerken van

planning

begrotingsvoorstel.

De schema's en budget

planning fasen voor

toewijzingen die

automatisch kunnen

worden gemaakt tijdens

de verwerking van de

werkstroom definiëren

Niet beschikbaar Gebruik planningen en

fasen ramingen tussen

budget planning

scenario's automatisch

toewijzen.

Budget planning

toewijzingen

automatiseert.

Prioriteiten van de

begroting plan ter

ondersteuning van de

ontwikkeling van het

budget plannen door

prioriteit of doelstelling

maken.

Niet beschikbaar Prioriteiten te definiëren

categorieën voor het

evalueren van budget

plannen maken.

Biedt de mogelijkheid om

te groeperen en budget

plannen evalueren op

prioriteit.

Server en netwerk

maplocaties voor

budget plan bijlagen

identificeren.

Niet beschikbaar Maplocaties voor budget

plan bijlagen opgeven.

De locatie van de

begroting plan bijlagen

centraliseren.

Office-invoegtoepassing

ondersteuning bieden

voor werkbladen en

motieven.

Niet beschikbaar Selecteer de

sjabloonbestanden

voor werkbladen en

bijbehorende motieven.

Meerdere sjablonen

bieden voor budget

plannen van processen.

Page 96: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

96

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Budget planning werkstroom configuratie

Wat kunt u doen? Microsoft Dynamics AX 2009

Microsoft Dynamics AX 2012

Waarom is dit belangrijk?

Budget planning

workflows voor revisie

en goedkeuring

instellen.

Niet beschikbaar Automatisch routes

budget plannen voor de

werknemers in de

begroting planning

organisatie voor revisies

en goedkeuringen.

De Routering en

herziening van budget

plannen zijn efficiënter

en veiliger.

Instellen van budget

planning workflows voor

uw zakelijke behoeften.

Niet beschikbaar Met fase overgangen

kunt u automatisch

doorsturen budget

plannen via de

planningfase dat

u hebt gedefinieerd.

Budget planning

processen kan worden

aangepast aan uw

organisatie-hiërarchie

en zakelijke behoeften.

Budget workflows

automatisch maakt of

activeert gekoppeld

budget plannen

planning instellen.

Niet beschikbaar Bovenliggende

budget plannen kunnen

automatisch toewijzen

van begroting

gekoppeld budget

plannen; of gekoppelde

budget plannen

kunnen automatisch

samenvouwen

begrotingsvoorstel naar

een bovenliggende

budgetplan.

Biedt flexibiliteit

voor verschillende

benaderingen te

plannen.

Budget planning

werkstromen

instellen toewijzingen

automatisch worden

uitgevoerd.

Niet beschikbaar Toewijzing planningen

en toewijzingen

werkgebied gebruiken

voor het automatisch

bijwerken van

toewijzingen voor

budget planning van

scenario's.

Biedt flexibele en

efficiënte begroting

toewijzingen plannen.

Voorgestelde projecten en voorgestelde vaste activa

Wat kunt u doen? Microsoft

Dynamics AX 2009

Microsoft

Dynamics AX 2012

Waarom is dit

belangrijk?

Voorgestelde projecten

voor het budget

plannen maken.

Niet beschikbaar Bevat een lijst met

voorgestelde projecten

die u wilt gebruiken

voor de planning van

de begroting.

Een voorgesteld project

kan bestaan uit een

budgetregel plan.

Voorgestelde vaste

activa voor het budget

plannen maken.

Niet beschikbaar Bevat een lijst met

voorgestelde activa die

u wilt gebruiken voor

de planning van de

begroting.

Een budgetregel plan

kunt een voorgestelde

activum opnemen.

Page 97: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

97

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Budgetplanningsprocessen

Wat kunt u doen? Microsoft Dynamics AX 2009

Microsoft Dynamics AX 2012

Waarom is dit belangrijk?

Budget planning

processen op basis van

budgetcycli, posten en

organisaties maken.

Niet beschikbaar Selecteer de cyclus van

de begroting,

boekhouding en

organisatie voor elk

budget planningsproces.

Geïntegreerd met

bestaande

budgettering, financiële

en organisatorische

voorzieningen plannen.

Automatische vertalingen

voor budget planning

procesnamen en

omschrijvingen instellen.

Niet beschikbaar Zet de namen en

omschrijvingen in de

begroting planning

processen gebruikt.

Verbetert de

bruikbaarheid van

budget planning

processen in

multicountry

organisaties.

Selecteer de sjabloon

verantwoording en de

bijlagen-map voor elk

budget planningsproces.

Niet beschikbaar Uitvulling sjablonen

kunnen definiëren de

verhalende eisen die

zijn gekoppeld aan

het budget plannen

indienen. De bijlagen-

map bevat de locatie

voor bijlagen en

sjablonen die zijn

gekoppeld aan het

planningsproces budget.

Biedt centraal beheer

voor het gebruik en

budget planning

motieven en bijlagen

op te slaan.

Selecteer de

organisatiehiërarchie en

haar divisies koppelen

aan budget planning

werkstromen.

Niet beschikbaar Selecteer het budget

plannen workflow en

budgettering

werkstroom configuratie-

ID voor elke divisie in de

hiërarchie van de

organisatie.

Hiermee past u het

budget planningsproces

voor de hiërarchie en

zakelijke behoeften van

uw organisatie.

Definiëren voor elke fase

van een budget workflow

planning, het type

toegang dat gebruikers

hebben budget plannen.

Niet beschikbaar Voor elk budget

planningsfase definiëren

de volgende activiteiten:

Budget plannen

gekoppeld aan

bovenliggende

budget plannen.

Budget plan regels

toevoegen.

Budget plan regels

wijzigen.

Werkblad- en

motivering

sjablonen-bestanden

gebruiken.

Hiermee bepaalt u wat

gebruikers kunnen

bekijken en wijzigen in

elke fase van een

werkstroom plannen

budget.

Selecteer in een lijst met

alle prioriteiten, die

kunnen worden toegepast

op de begroting plannen

voor een specifiek budget

planningsproces.

Niet beschikbaar Divisies kunnen werken

met en een naar prioriteit

gerangschikte lijst van

budget plannen

evalueren.

Biedt de mogelijkheid

begroting op basis van

prioriteit of doel.

De activering en de

voltooiing van het

planningsproces budget

bepalen.

Niet beschikbaar Activeren, deactiveren en

budget planning

processen te voltooien.

Biedt centraal beheer

voor het beheer van de

begroting planning

processen.

Page 98: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

98

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Genereren van budget plannen van brongegevens

Wat kunt u doen? Microsoft Dynamics AX 2009

Microsoft Dynamics AX 2012

Waarom is dit belangrijk?

Budget plannen

genereren uit het

grootboek.

Niet beschikbaar Historische en huidige

gegevens uit het

grootboek overbrengen

naar een

budgetscenario plan.

Plannen met het

grootboek is

geïntegreerd.

Budget plannen van

prognose posities

genereren.

Niet beschikbaar Prognose positie

gegevens overbrengen

naar een

budgetscenario plan.

Geïntegreerd met

Human resources

plannen.

Budget plannen van

vaste activa genereren.

Niet beschikbaar VA-budgetten

overboeken naar een

budgetscenario plan.

Plannen met vaste

activa is geïntegreerd.

Budget plannen

genereren uit andere

budget plannen.

Niet beschikbaar Budget plan gegevens

van een budget

planningsproces

overbrengen naar een

budgetplan in een ander

proces.

Vereenvoudigt het

maken van nieuwe

budget plannen van

bestaande of eerdere

instellingen.

Budget plan gegevensinvoer

Wat kunt u doen?

Microsoft Dynamics AX 2009

Microsoft Dynamics AX 2012

Waarom is dit belangrijk?

Budget plannen

maken.

Niet beschikbaar

Wanneer u budget plannen

maken kunt, kunt u het

volgende opgeven:

Budgetplanningsprocessen

Divisies

Bovenliggende

budgetplannen

Budget planning

gebruikersgroepen

Budget plan prioriteit

en rang

Werkbladen, motieven

en bijlagen

Is efficiënte en

flexibele budget

plannen te maken.

Werken met

budgetregels-plan.

Niet beschikbaar U kunt werken met

budgetregels van plan op

basis van:

Scenario's

Prognose posities

Rekeningstructuren en

dimensiewaarden

Hoeveelheid en prijs per

eenheid

Valuta's en bedragen

Toewijzingen per dimensie

of periode

Werken met

budgetregels van

plan is doeltreffend

en eenvoudig.

Page 99: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

99

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Wat kunt u doen?

Microsoft Dynamics AX 2009

Microsoft Dynamics AX 2012

Waarom is dit belangrijk?

Werken met details

van budget plan.

Niet beschikbaar U kunt werken met budget

plan details op basis van

regels:

Project of het voorgestelde

project

Of voorgestelde activum

Positie

Details van budget

plan kunnen

gemakkelijk worden

geïntegreerd met

andere modules

Met feitenvakken kunt

u informatie

weergeven over het

budgetplan en plan

budgetregels.

Niet beschikbaar Gebruikers kunnen de volgende

feitenvakken weergeven:

Budgetplanvoorbereider

Ramingen per bedrag

Ramingen van de eenheid

Gekoppelde budgetplannen

Regelramingen volgens

Budgetplandocumenten

Plan

budgetgegevens kan

worden gevonden en

snel bekeken.

Budgetregisterregels

genereren van

budget plannen.

Niet beschikbaar Budgetregisterregels van

begroting plan scenario's

genereren.

Maken van een

ontwerp-begroting

van het

goedgekeurde

budgetplan is

eenvoudiger.

Werken met budget

plannen vanuit

Enterprise Portal.

Niet beschikbaar Enterprise Portal-gebruikers

kunnen maken, bekijken,

bijwerken en budget plannen

goedkeuren.

Planning van de

begroting kan

worden uitgevoerd

door gebruikers die

geen volledige

toegang tot

Microsoft Dynamics

AX 2012.

Planning Budgetrapporten

Wat kunt u doen? Microsoft Dynamics AX 2009

Microsoft Dynamics AX 2012

Waarom is dit belangrijk?

Gebruik rapporten

bekijken prognose

posities, bedragen,

Rekeningtotalen en

budget registreren

posten budgetplan.

Niet beschikbaar Gebruikers kunnen de

parameters te sorteren

en te categoriseren

planning

budgetgegevens voor

de volgende rapporten

instellen:

Prognoseposities per

budgetplan

Budgetplanlijst

Totalen

budgetplanrekening

Budgetplancontrole

Gebruikers kunnen

weergeven, analyseren,

bijhouden en

controleren prognose

gegevens registreren

door budgetplan

posities, bedragen,

Rekeningtotalen en

budget.

Page 100: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

100

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Budget planning gegevenskubussen

Wat kunt u doen? Microsoft Dynamics AX 2009

Microsoft Dynamics AX 2012

Waarom is dit belangrijk?

Weergeven en

analyseren van

gedetailleerd budget

informatie over het

plannen.

Niet beschikbaar Specifieke maatregelen,

berekende maatstaven

en alle budget plan

kenmerken zijn

beschikbaar in de

begroting planning

kubussen.

Budget planning analyse

is sneller en meer.

Budget planning webservice

Wat kunt u doen? Microsoft Dynamics AX 2009

Microsoft Dynamics AX 2012

Waarom is dit belangrijk?

Maken, ophalen en

bijwerken van de

planning

budgetgegevens vanuit

externe toepassingen.

Niet beschikbaar Tijdens de begroting

planning, configuratie,

maakt u sjablonen voor

werkbladen en

motivering door met de

planning van de velden

budget.

Externe productiviteit

en budget formulering

tools kunnen worden

gebruikt om te werken

met budgetgegevens

van plan.

Meer informatie

Meer gedetailleerde informatie over het plannen van een begroting vindt u in witboeken implementatie van Office Add-ins voor de planning van het budget budget plannen en strategieën voor het gebruik van de begroting analyse gegevenskubus planning configureren.

Page 101: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

101

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Salaris (Microsoft Dynamics AX 2012 R2)

Payroll verwerking is aangepast om een consistente gebruikersinterface bieden vereenvoudigde setup en gegevensinvoer.

Overzicht

Artikel Omchrijving

Vereist Optioneel. U kunt of mag niet gebruiken voor deze functies, afhankelijk van hoe u uw bedrijf worden uitgevoerd.

Andere programma's waarin dit probleem optreedt

Crediteuren

HRM

Grootboek

Project

Belanghebbenden Zakelijke besluitvormers

Teamleden uitvoering

ISV's of ontwikkelaars

Partners

Nieuwe functionaliteit

Salaris verwerkt nu verplichte inhoudingen voor garnishments, met inbegrip van onderliggende

bestellingen en fiscale heffingen. Als er meer dan één derdenbeslag order voor een werknemer, zorgen de reeksen berekening elkaar op de juiste wijze wordt uitgevoerd en de gecombineerde

inhoudingen worden niet meer dan wettelijk is toegestaan.

Om te betalen via salaris genereren, moeten posities aan werknemers zijn toegewezen. Positie-

instellingen worden gebruikt om te bepalen hoe de winsten worden gegenereerd. Ze worden ook gebruikt voor werknemers, algemene aansprakelijkheidsverzekering en vakbonden.

Veel instellingen voor salarissen zijn nu effectieve datum. De ingang van de datum-instellingen

vereenvoudigen het onderhoud van die moeten wijzigingen worden bijgehouden op verschillende tijdstippen in de tijd. Bijvoorbeeld als een werknemer dat haar woonplaats veranderen in een maand aangeeft zal, kunt u invoeren de toekomst gedateerd wijziging onmiddellijk. De gegevens van de

huidige residency wordt gebruikt totdat de effectieve datum die u instelt voor de nieuwe informatie en de nieuwe gegevens automatisch worden gebruikt op de ingangsdatum.

Speciale overwegingen

Instellingen van Microsoft Dynamics AX 2009 en salarisgegevens kunnen worden gemigreerd naar de salarisadministratie voor Microsoft Dynamics AX 2012. Door de breedte en diepgang van de uitbreidingen, moeten veel nieuwe instellingen worden ingesteld voordat de eerste salaris na de

migratie uitvoert.

Voordelen en inhoudingen zijn uitvoerig gewijzigd van Microsoft Dynamics AX 2009. Instellingen vergoedingen en de vaststelling van het recht op uitkeringen worden in Human resources verwerkt. Instellingen voor inhoudingen en bijdragen is in de module Salaris gedaan. Werknemers kunnen deel

uitmaken van voordelen van Human resources of salaris.

Salarissen boeken en de afgifte van werknemer betalingen zijn nu afzonderlijke processen.

Sommige termen die worden gebruikt in Microsoft Dynamics AX 2009 zijn gewijzigd in Microsoft

Dynamics AX 2012 beter uitlijnen met de standaardprocedure in de industrie salarissen.

Page 102: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

102

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Term die wordt

gebruikt in Microsoft Dynamics AX 2009

Nieuwe term

voor Microsoft Dynamics AX 2012

Commentaar

Vergoeding Toename van

de vergoeding

Toename van plannen voor ziekteverlof en

betaald verlof kunnen worden ingesteld in de formulieren die u vanuit de groep instellen op de gebiedspagina salarissen opent in

aanmerking komen.

Vergoedingen Vergoeding Vergoedingen zijn samengevoegd met

andere voordelen in Microsoft Dynamics AX 2012. Wat is eerder een vergoedingen in Microsoft Dynamics AX 2009 heet nu

een vergoeding die een bijdrage van de werkgever, maar beschikt niet over een vermindering van de werknemer.

Toegerekende verdienen Vergoedingen Een toegerekende earning is nu een vergoedingen, zoals levensverzekeringen, die werknemers worden belast, zelfs als ze

niet een verhoging in hun salaris ontvangt.

Elementen betalen Codes verdienen Elementen, betalen, zoals kortingen, premies

en vereniging vergoedingen, eerder zijn gecombineerd en ze nu gescheiden zijn en worden aangeduid als codes verdienen.

Vergelijking met Microsoft Dynamics AX 2009

Salaris is aanzienlijk gewijzigd sinds Microsoft Dynamics AX 2009. Microsoft Dynamics AX 2012 bevat

de volgende nieuwe functies:

Afhandelen voor garnishments (inclusief onderliggende ondersteuning orders) en de BTW­heffingen

Positie-instellingen voor salarissen

De volgende salaris-functionaliteit wordt van Microsoft Dynamics AX 2012 gewijzigd:

Loonbelasting

Profiteren van de toename van plannen, zoals betaald verlof en ziekteverlof uitschakelen

Genereren van loonstroken

Generatie van betaalde overzichten

Het gebruik van de codes ter identificatie van het type van de winst die werknemers voor hun

diensten ontvangen verdienen

Instellingen voor salaris werknemer

Voordelen en aftrekposten

Boeken en betalen afgeven

Page 103: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

103

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Afhandelen voor garnishments en fiscale heffingen

Wat kunt u doen? Microsoft Dynamics AX 2009

Microsoft Dynamics AX 2012

Waarom is dit belangrijk?

Inhoudingen

garnishments (inclusief

onderliggende

bestellingen) verwerkt

en fiscale heffingen

instellen.

Niet beschikbaar Garnishments instellen

en fiscale heffingen met

behulp van dezelfde

formulieren en

besturingselementen

die u kunt gebruiken

voor het instellen van

de voordelen.

Vereenvoudigt de

procedure voor het

invoeren van gegevens.

Invoeren en opslaan

van de staat en federale

vereisten die worden

gebruikt voor het

bepalen van hun

beschikbare inkomen.

Niet beschikbaar Opgeven op basis van

het percentage grenzen

en andere gegevens die

nodig zijn om ervoor te

zorgen dat een

derdenbeslag of heffing

nettosalaris onder het

minimum dat is

ingesteld door de

federale, regionale of

plaatselijke overheden

van een werknemer niet

terug.

Uw salaris proces

voldoet aan de geldende

juridische vereisten

voldoet.

Goed inhoudingen

voor een of meer

garnishments

berekenen of fiscale

heffingen.

Niet beschikbaar Geef het bedrag of

percentage van de

lonen af te trekken, de

maximale levensduur

voor de derdenbeslag

(indien van toepassing),

de volgorde waarin de

inhoudingen worden

berekend en het

maximumpercentage

van de basis lonen die

kan worden

afgetrokken.

NET pay wordt correct

berekend.

Page 104: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

104

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Positie-instellingen voor salarissen

Wat kunt u doen? Microsoft Dynamics AX 2009

Microsoft Dynamics AX 2012

Waarom is dit belangrijk?

Positie-instellingen

gebruiken om te

bepalen hoe de winsten

worden gegenereerd.

Niet beschikbaar Opgeven van de

rechtspersoon die de

positie van is betaald,

stelt u de normale

gewerkte uren per

jaar en de cyclus

van betalen voor de

positie en selecteer of

u betalen op basis van

salaris of volgens een

schema.

Het bedrag van de

invoer van gegevens die

vereist is wanneer

werknemers posities

wordt verminderd en

het risico van salarissen

fouten wordt

geminimaliseerd.

Workers' compensation,

algemene

aansprakelijkheids-

verzekering en Unie-

instellingen voor de

positie instellen.

Niet beschikbaar Standaardwaarden

toewijzen aan posities

aan de werknemer

standaard instellingen

en de waarden

automatisch toewijzen

aan werknemers die zijn

toegewezen aan de

posities.

Het bedrag van de

invoer van gegevens

die vereist is wanneer

werknemers posities

wordt verminderd en

het risico van fouten

wordt geminimaliseerd.

Accounting-gegevens

instellen, zoals

financiële dimensies

en de sjabloon voor

ondersteuning voor

de positie.

Accounting-gegevens

zijn voor de werknemer

ingesteld.

Standaardwaarden

toewijzen aan posities

aan de werknemer

standaard instellingen

en de waarden

automatisch toewijzen

aan werknemers die zijn

toegewezen aan de

positie.

Het bedrag van de

invoer van gegevens

die vereist is wanneer

werknemers posities

wordt verminderd en

het risico van fouten

wordt geminimaliseerd.

Loonbelasting

Wat kunt u doen? Microsoft

Dynamics AX 2009

Microsoft

Dynamics AX 2012

Waarom is dit

belangrijk?

Configureer de salarissen

BTW-codes.

Niet beschikbaar Boekingsregels

toevoegen, belasting

inhouding

rekeningnummers,

SUTA BTW-tarieven en

andere details van de-

codes die worden

geleverd bij Microsoft

Dynamics AX 2012.

Aanpasbare BTW-codes

zorgen ervoor dat

loonbelasting juist

worden berekend.

De staat en lokale

belastingen die

u wilt instellen.

Alle belastingen die

aanwezig zijn in elke

staat die in uw

organisatie instellen.

Alleen de staat en

lokale belastingen die

betrekking op de BTW-

regio's die hebben in uw

organisatie instellen.

Het bedrag van de

installatie en onderhoud

die vereist is voor

loonbelasting is

verminderd.

Page 105: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

105

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Profiteren van de toename van plannen, zoals betaald verlof en ziekteverlof

uitschakelen

Wat kunt u doen? Microsoft

Dynamics AX 2009

Microsoft

Dynamics AX 2012

Waarom is dit

belangrijk?

Gedetailleerde audit

bijhouden van alle

wijzigingen die zijn

aangebracht in een

werknemer voordeel

toename van saldi.

Saldi kunnen worden

bijgewerkt, maar

geen records werden

gehouden met

betrekking tot

wanneer de wijziging

is aangebracht en wie

deze heeft aangebracht.

Audit records worden

gemaakt voor elke

wijziging in een

toename van plan

saldo, of de wijziging is

aangebracht, handmatig

of als onderdeel van

een geautomatiseerd

proces.

Beschermt de integriteit

van gegevens van de

toename van

vergoeding.

Saldi op basis van de

aanstellingsdatum van

de werknemer of de

Anciënniteitsdatum

toenemen.

Transitorische saldi

waren gebaseerd

op de datum van

indiensttreding alleen.

U kunt opgeven dat de

grondslag die wordt

gebruikt voor

uitkeringen onder

een toegezegd-

pensioenregeling

toename toenemen.

Biedt een grotere

flexibiliteit bij het

ontwerpen van de

toename van

pensioenregelingen.

Configureren meerdere

renteproducerende

codes af te trekken van

de saldi van een plan.

Een renteproducerende

code is voor elke

toegezegd-

pensioenregeling

toename gebruikt.

U kunt zoveel

renteproducerende

codes instellen als

u nodig hebt voor

elke toegezegd-

pensioenregeling

toename instellen.

U kunt bijvoorbeeld

afzonderlijke

renteproducerende

codes voor posities

in verschillende

rechtspersonen.

Zorgt voor een meer

flexibele administratieve

verwerking van

toegezegd-

pensioenregelingen voor

kostentoename.

Genereren van loonstroken

Wat kunt u doen? Microsoft

Dynamics AX 2009

Microsoft

Dynamics AX 2012

Waarom is dit

belangrijk?

Automatisch genereren

van inkomsten.

Genereren van winst

op basis van een aantal

dagen in een week.

Genereren van winst op

basis van een schema

of salaris.

Elimineert de meeste

handmatige invoer en

vermindert het risico

van fouten.

Handmatig genereren

inkomsten, met inbegrip

van winsten niet

gerelateerd aan hebt

gewerkt of verlaten.

Voer de

renteproducerende

informatie vanwege de

aanwezigheid van de

werknemer.

Voer de

renteproducerende

informatie in een winst-

en verliesrekening.

Flexibel voor vermelding

van de winst niet als

loon of een schema

gegenereerd.

Winst voor de

verwerking van

betaling vrijgeven.

Niet beschikbaar Vrijgeven van winst is

een zelfstandig proces

dat wordt aangegeven

dat de opbrengsten van

klaar om te worden

verwerkt in de betaling

van een werknemer.

Het release-proces

valideert de

boekhoudingsverdeling

voor de opbrengsten

zijn voltooid.

Page 106: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

106

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Generatie van betaalde overzichten

Wat kunt u doen? Microsoft Dynamics AX 2009

Microsoft Dynamics AX 2012

Waarom is dit belangrijk?

Salaris-instructies die

worden gegenereerd

als onderdeel van een

groep in een enkele

salarisverwerking

uitvoeren bijhouden.

Niet beschikbaar Nummers van de

partijen worden

automatisch

toegewezen wanneer

u betaalde overzichten

genereert.

Rapporten en andere

downstream processen

kunnen worden

uitgevoerd op dezelfde

set instructies betalen.

Een overzicht van de

gecombineerde betaling

bieden aan werknemers

die meerdere posities

die worden betaald in

de dezelfde betalen

cyclus en door dezelfde

rechtspersoon.

Een afzonderlijk

betalen-instructie wordt

gemaakt voor elke

positie die in het bezit

van een werknemer.

Onafhankelijke

voordelen en winst

opnemen in een

instructie één salaris.

Vermindert de kans op

verwarring werknemer

door middel van een

instructie

geconsolideerde betalen

voor een bepaalde

periode.

Codes verdienen

Wat kunt u doen? Microsoft

Dynamics AX 2009

Microsoft

Dynamics AX 2012

Waarom is dit

belangrijk?

Sjablonen voor

boekhouding en

dimensiewaarden met

het verdienen van codes

opgeven.

Niet beschikbaar Sjablonen voor

boekhouding en

dimensies zijn

gekoppeld aan de

codes, verdienen zodat

andere inkomsten

kunnen administratief

worden anders.

Zorgt ervoor dat de

kosten van de winst

accounting dimensies

wordt gedistribueerd

via de boekhoudkundige

regels die zijn

opgegeven in de code

renteproducerende.

Salaris integreren

met vaste

compensatieplannen

in de module HRM.

Niet beschikbaar Verdienen codes

waarvoor de basis tarief

is per uur, maandelijks,

jaarlijks of per periode

wordt verwezen naar

het plan met vaste

compensatie voor de

toewijzing van de

werknemer positie

tijdens het genereren

van inkomsten.

Vereenvoudigt de

installatie van

werknemer-

renteproducerende

en maakt gebruik van

de vaste vergoeding

structuur HCM. Dit biedt

de mogelijkheid om op

te geven van de winst

per positie, kunt

meerdere

compensatieplannen

tegelijkertijd actief zijn,

en tarieven

compensatie moet

worden afgeleid voor

elke werknemer en

positie in plaats van

voor elke werknemer.

Page 107: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

107

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Wat kunt u doen? Microsoft Dynamics AX 2009

Microsoft Dynamics AX 2012

Waarom is dit belangrijk?

Maken en toewijzen

van gross-up

renteproducerende

codes.

Gross-up winst kunnen

worden gegenereerd,

maar ze zijn moeilijk

om in te stellen.

Renteproducerende

codes die worden

gebruikt voor het

berekenen van winst

gross-up goed maken.

De gross-up bedrag is

het bedrag dat wordt

toegevoegd aan het net

nemen – home salaris,

zodat een werknemer

altijd een bepaald

bedrag ontvangt.

Dit proces automatisch

"een back-up uit" BTW-

wijzigingen die worden

overgeslagen als

handmatig uitgevoerd.

Bijvoorbeeld als een

belastingschijf wijzigt

en een werknemer een

vergoeding van €500

auto ontvangt, wordt

de betaling van de

werknemer automatisch

aangepast zodat €500

nog steeds ontvangen

is nadat het nieuwe

belastingbedrag wordt

afgetrokken.

Instellingen voor salaris werknemer

Wat kunt u doen? Microsoft Dynamics AX 2009

Microsoft Dynamics AX 2012

Waarom is dit belangrijk?

Werknemer

bankrekeningen

instellen.

Een bankrekening

Payroll werknemer

werd gebruikt.

Salaris is geïntegreerd

met de Human

resources werknemer

bankrekening en de kas

en bank management

bankrekening

verdelingen.

De informatie wordt

ingesteld en beheerd in

één gebied, die minder

kansen voor verschillen

biedt.

Bankrekening voorschot

door juridische entiteit

instellen.

Werknemers zijn

betaald via een

bankrekening van het

salaris.

Werknemers worden

betaald door middel van

de bankrekening van de

Human resources-

werknemer.

Setup minder en betere

integratie.

Met ingang van de

datum instellingen kunt

onderhouden

voorlichting, zoals

residency en burgerlijke

die invloed heeft op de

status van het salaris.

Wijzigingen in de

btw­gerelateerde

instellingen waren

kracht, zodra zij zijn

ingevoerd. Er is geen

record van de vorige

waarden voor deze

instellingen.

Werknemer gegevens

invoeren voor de BTW-

regio's en -codes en

geef de datum waarop

de wijziging in de

gegevens van kracht.

Vereenvoudigt

het gegevensbeheer

en garandeert

loonbelasting juist

worden berekend.

Page 108: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

108

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Voordelen en aftrekposten

Wat kunt u doen? Microsoft Dynamics AX 2009

Microsoft Dynamics AX 2012

Waarom is dit belangrijk?

Voordelen die ze met

behulp van de nieuwe

functionaliteit van het

recht op beleid in de

module HRM komen

in aanmerking voor

werknemers inschrijven.

Elke werknemer kan

worden ingeschreven

voor een vergoeding.

Werknemers

kunnen alleen worden

ingeschreven in de

voordelen die zij

voldoen aan de eisen

in aanmerking komen

voor.

Het beleid voor uw

organisatie is ingesteld

voor vergoeding in

aanmerking komen

worden afgedwongen

eenvoudig en redelijk,

met minder risico van

fouten.

Vergoedingen

in verschillende

categorieën, zoals

gezondheidszorg en

pensioen, workers'

compensation instellen.

Elke categorie van

voordelen is ingesteld

en wordt afzonderlijk

verwerkt.

Met dezelfde

formulieren en

besturingselementen

kunt u alle voordeel

categorieën instellen.

Vereenvoudigt de

procedure voor het

invoeren van gegevens.

Boeken en betalen afgeven

Wat kunt u doen? Microsoft

Dynamics AX 2009

Microsoft

Dynamics AX 2012

Waarom is dit

belangrijk?

Betaalde overzichten

naar leveranciers voor

betaling indienen.

Indienen van de

instructies van betalen

voor betalingen aan

leveranciers en boeken

van de betalingen zijn

gedaan in één proces.

Betaalde

overzichten aan het

betalingsdagboek op

betaling verzenden.

Hiermee kunnen

gebruikers de

flexibiliteit om te

doen de processen

indienende en boeken

in de volgorde waarin ze

willen, zodat ze kunnen

werknemers op tijd

betalen.

Boeken betalen

instructies.

Indienen van de

instructies van betalen

voor betalingen aan

leveranciers en boeken

van de betalingen zijn

gedaan in één proces.

De overzichten van

de betaling boeken.

Hiermee kunnen

gebruikers de

flexibiliteit om te

doen de processen

indienende en boeken

in de volgorde waarin ze

willen, zodat ze kunnen

werknemers op tijd

betalen.

Page 109: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

109

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Gegevens partitionering (Microsoft Dynamics AX 2012 R2)

Microsoft Dynamics AX 2012 R2 kunnen isolatie van gegevens met behulp van gegevenspartities. Een organisatie heeft bijvoorbeeld verschillende dochtermaatschappijen. Als het beheer van de organisatie

niet wil de werknemers toegang hebben tot de gegevens voor andere dochterondernemingen van een dochteronderneming, kunnen gegevenspartities de grenzen die vereist voor de isolatie van gegevens zijn verstrekken.

Gegevenspartities bieden een logische scheiding van de gegevens in de Microsoft Dynamics AX-database. Microsoft Dynamics AX om te bereiken deze scheiding, wordt een kolom toegevoegd aan elke tabel die gegevens bevat die geïsoleerd worden moeten. Deze kolom bevat een partitie-ID de record-id van een item in de tabel partities is. In een gepartitioneerde tabel horen rijen met dezelfde

waarde voor de partitie-ID bij dezelfde partitie. De partitie-ID wordt ook toegevoegd aan de relevante indexen.

Partities zijn gedefinieerd in de partities formulier waarbij de systeembeheerder maakt de partitie

en een partitiesleutel biedt. Een partitiesleutel identificeert een partitie met een unieke tekenreeks-waarde waarmee de systeembeheerder. Wanneer u Microsoft Dynamics AX 2012 R2 is geïnstalleerd, de instellingen altijd een enkele, standaardpartitie gemaakt. Deze partitie wordt geïdentificeerd

door de partitiesleutel "Eerste". De partitiesleutel wordt weergegeven in de titelbalk van de clienttoepassing. Extra partities kunnen ook worden gedefinieerd tijdens de installatie en upgrade.

Elke partitie bevat een eigen organisatie-hiërarchie, waaronder een of meer rechtspersonen. Net als bij een nieuwe installatie van Microsoft Dynamics AX bevat elke nieuwe partitie die is gemaakt het

bedrijf DAT als een juridische entiteit standaard. Systeembeheerders kunnen juridische entiteiten toevoegen aan elke partitie. Rechtspersonen worden nooit uitgewisseld tussen partities, zelfs als de rechtspersonen die dezelfde naam hebben.

Overzicht

Artikel Omchrijving

Vereist Een gegevenspartitie is standaard vereist. Aanvullende gegevenspartities zijn optioneel.

Functiegebieden beïnvloed Alle

Belanghebbenden Zakelijke besluitvormers

Technische besluitvormers

Teamleden uitvoering

ISV's of ontwikkelaars

Partners

Page 110: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

110

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Nieuwe functionaliteit

De functie voor partitionering is nieuw voor Microsoft Dynamics AX 2012 R2.

Speciale overwegingen

Het is belangrijk te begrijpen dat gegevenspartities Maak geen afzonderlijke installaties van Microsoft

Dynamics AX. Gepartitioneerde systemen delen Application Object Server (AOS), databases, Tree (AOT), beheer van functionaliteit, Application Integration Framework (AIF) en batchframework. Gepartitioneerde systemen onderhouden afzonderlijke toepassingsgegevens, organisatorische

hiërarchie en gebruikersconfiguraties.

Een upgrade van Microsoft Dynamics AX 4.0 of Microsoft Dynamics AX 2009, is het vooral belangrijk dat u eerst begrijpen hoe bedrijven toewijzen aan partities. U moet expliciet bedrijven toewijzen in het

bronsysteem partities in het target-systeem. U moet deze toewijzing zorgvuldig plannen. Wijzigingen die zijn aangebracht aan de partitionering regeling nadat het upgradeproces is voltooid kunnen kostbaar zijn.

Als u geen gegevens tussen bedrijven isoleren, hoeft u niet om extra partities te maken. De eerste

partitie is voldoende voor uw behoeften.

Vergelijking met Microsoft Dynamics AX 2009

Microsoft Dynamics AX 2009 ingeschakeld isolatie van gegevens met behulp van bedrijven. In Microsoft Dynamics AX 2012 of hoger, worden sommige gegevens worden gedeeld tussen bedrijven. Bijvoorbeeld, worden producten en de partijen gedeeld door alle bedrijven in een partitie. Als u niet dat dit soort gegevens wilt kunnen worden gedeeld, moet u extra partities maken en maak vervolgens

de bedrijven in de partities (of partities tijdens het upgradeproces kaart bedrijven).

Page 111: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

111

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Investeringen voor universeel kanaal retail E-commerce

Microsoft Dynamics AX 2012 R2 introduceert een nieuwe suite van functies die u helpen bij het implementeren, beheren en aanpassen van een on line verkoop kanaal dat is volledig geïntegreerd

met Microsoft Dynamics AX. E-commerce investeringen omvatten starter online winkel die is gebaseerd op Microsoft SharePoint 2013 producten Preview ontwikkelprogramma's en administratieve en runtimeonderdelen die het online kanaal met Microsoft Dynamics AX integreren.

Met behulp van deze nieuwe suite van e-commerce functies kunt u producten, merchandising en orderafhandeling voor alle aspecten van uw on line verkoop-kanaal rechtstreeks in Microsoft Dynamics AX centraal beheren. Runtime-component zorgt ervoor dat de inhoud en de detailhandel in een schaalbare manier kunnen worden geleverd. Een nieuwe starter online winkel versnelt de

ontwikkeling van een sterk aangepaste online kanaal. De starter online winkel bevat de patronen en aanbevolen procedures die nodig zijn ter ondersteuning van de productie-ready-implementaties, krachtige, zoeken gestuurde, adaptieve ervaringen aangeboden door Microsoft SharePoint 2013

Preview voor Internet-Sites (Fiscale) platform.

Overzicht

Artikel Omchrijving

Optioneel U kunt of mag niet gebruiken voor deze functies, afhankelijk van hoe u uw bedrijf worden

uitgevoerd.

Andere programma's waarin dit

probleem optreedt

Detailhandel

Belanghebbenden Onafhankelijke softwareleveranciers en

ontwikkelaars

IT-professionals

Marketing- en andere zakelijke besluitvormers die

geïnteresseerd zijn in het uitbreiden van een merk online

Speciale overwegingen

E-commerce investeringen in deze release worden de geavanceerde mogelijkheden voor het extranet in SharePoint 2013 producten voorbeeld gebruiken. Zie voor meer informatie de documentatie voor

SharePoint-2013 op Microsoft TechNet.

Microsoft Dynamics AX 2012 R2 bevat sjablonen voor de on line winkel starter project. Met behulp van deze projectsjablonen kunt u snel aanpassen en verpakken van een online winkel voor implementaties

van derden. De project-sjablonen zijn in Microsoft Visual Studio 2012 ontwikkeld.

Page 112: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

112

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

E-commerce investeringen

Deze sectie beschrijft de specifieke e-commerce functies en voorzieningen in Microsoft Dynamics AX 2012 R2. Deze functies en voorzieningen worden gegroepeerd in de volgende categorieën: E-commerce gecentraliseerd beheer, commerce runtime, starter online winkel

en implementatiemodellen.

Gecentraliseerd beheer van E-commerce

De volgende tabel bevat de functies in Microsoft Dynamics AX 2012 R2 die u kunnen helpen uw

online kanaal beheren.

Artikel Omchrijving

Kanaal beheren en publiceren

Channel management kunt u definiëren een organisatorische entiteit in Microsoft Dynamics AX en koppelen aan een website online. Dit betekent dat u kunt catalogi, prijzen, aanbiedingen en andere inhoud van een kanaal bakstenen en mortel en een online kanaal op één plaats beheren.

Kanaal beheer kunt u de standaardeigenschappen voor een kanaal, zoals een standaardprofiel van een anonieme Winkelende klant, de navigatiehiërarchie en betalingsverwerking configuraties definiëren.

Kanaal publiceren kunt u voor het publiceren van gegevens en eigenschappen van een kanaal, met inbegrip van de navigatiehiërarchie naar een website, ongeacht waar deze website wordt gehost.

Bijvoorbeeld als u alle Microsoft Dynamics AX-beheer voor een kanaal Contoso wordt uitgevoerd in kantoren zich in Seattle, maar het datacenter dat hosts die contoso.com zich in Chicago bevindt, kunnen beheerders naadloos beheren en gegevens publiceren vanuit Microsoft

Dynamics AX tot het datacenter.

Catalogus beheer

en publicatie en

verbetering van het kenmerk

Catalogsbeheer in deze versie van Microsoft Dynamics AX kunt

u verzamelingen product maken en het doel van deze collecties naar

een specifiek kanaal of een aanbieding in een kanaal. Contoso.com kan bijvoorbeeld een basis catalogus voor alle elektronica verkocht via het

online kanaal maken. De manager van de catalogus kan ook een subcatalog voor 60 artikelen die u op verkoop tijdens een speciale promotie in de maand juni maken. Meerdere catalogi kunnen bestaan voor één kanaal. Evenzo één product kan bestaan in meerdere

catalogussen en productgegevens zoals een Promotieprijs kunnen worden bepaald door de datum.

Catalogus publiceren kan managers catalogus voor het publiceren van

alle gegevens in de catalogus, met inbegrip van uitgebreide kenmerken en merchandising-inhoud naar een bepaald eindpunt dat is gedefinieerd door het eerder beschreven proces voor kanaal.

Verbetering van het kenmerk kunt u kenmerken en rijke inhoud, zoals afbeeldingen, beschrijvingen, functies en specificaties op de markt van producten in de context van de voorgenomen verkoop kanaal extended maken.

Page 113: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

113

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Artikel Omchrijving

Navigatiehiërarchieën en categoriekenmerken

Navigatiehiërarchieën bieden een logische taxonomie van categorieën en subcategorieën voor het groeperen van producten op een manier die kan leiden tot ontdekken voor gebruikers die uw online winkel bladeren.

Bijvoorbeeld Contoso.com, een detailhandelaar electronics, een categorie producten met televisies, Computers mogelijk maken & Tabletten, mobiele telefoons en videospelletjes. Een structuur organiseren toevoegen navigatiehiërarchieën aan een reeds groot aantal retail

categorieën die zijn geoptimaliseerd voor rapportage en administratieve doeleinden.

Categoriekenmerken bieden een schema voor het logisch producten in een categorie beschrijven. Categoriekenmerken product verfijning,

filteren, verbeteren en optimalisatie zoeken. Als Contoso.com 40 verschillende televisies biedt, de catalogus manager toewijzen categoriekenmerken zoals LCD, Plasma en Rear-projectie groeperingen categorie verder verfijnen en te verminderen van duplicatie van

inspanning en administratieve overheard wanneer de catalogus is bijgewerkt. Categoriekenmerken kunnen ook worden geconfigureerd om de groepen automatisch product-filter (verfijningen) voor de

portaalpagina van elke categorie. De manager van de catalogus kan bijvoorbeeld verfijning groepen zoals televisie prijs, merk televisie en grootte van het scherm configureren. Deze verfijningen kunnen

vervolgens worden weergegeven op de website als een filter of de zoekopdracht verfijnen voor kopers.

Implementatie, controlelijst

Microsoft Dynamics AX 2012 R2 bevat een Instellingencontrole voor online winkels om u te helpen bij het instellen en configureren van

services en functies voor een online winkel. U kunt de controlelijst weergeven in de Microsoft Dynamics AX 2012 R2-client de volgende

menu-item: detailhandel > Setup > Online winkel Instellingencontrole.

Commerce runtime

De commerce runtime is een belangrijke nieuwe functie in Microsoft Dynamics AX 2012 R2 detailhandel. De commerce runtime is ontworpen ter ondersteuning van de integratie van externe verkoopkanalen met Microsoft Dynamics AX in een schaalbare manier in bijna real-time. De volgende tabel ziet u de onderdelen die zijn opgenomen in de runtime commerce.

Artikel Omchrijving

Services voor detailhandel

Retail services zijn de suite van services die consistent, real-time zakelijke berekeningen voor uw online winkel, zoals productprijzen,

aanbiedingen, kortingen, verzendkosten, beschikbaarheid en BTW uitvoeren. Retail services bieden ook een winkelwagentje winkelwagen-objectmodel met Orderinformatie, regels en methoden voor het beheren van de inhoud van de winkelwagen.

Retail transactie Engine

De detailhandel transactie-Engine is een asynchrone connector tussen de gegevens en retail services voor Microsoft Dynamics AX. De detailhandel transactie Engine duwt en haalt gegevens, zodat snel,

business berekeningen met retail services met tijdige en bedrijfsregels, ongeacht de fysieke afstand tussen uw Microsoft Dynamics AX-omgeving en uw web Datacenter uitvoeren kunnen.

Gegevensadapter De gegevensadapter in deze versie van Microsoft Dynamics AX is specifiek voor SharePoint 2013 producten voorbeeld. De

gegevensadapter vereenvoudigt het duwen van de producten naar een eindpunt, zoals een online kanaal.

Page 114: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

114

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Starter online winkel

De on line winkel starter versnelt de uitvoering van een online kanaal door middel van de code, diensten, formulieren en best practices waaruit u een online winkel sterk aangepaste en huisstijl ontwikkelen. De starter online winkel biedt buiten het vak, de belangrijkste functies en

functionaliteit die doorgaans vereist zijn voor een online kanaal. Voorzieningen voor starter

kunnen gemakkelijk worden aangepast en aangepast aan de specifieke behoeften.

Artikel Omchrijving

Belangrijkste functies van de on line winkel starter

Kader van de homepage om u te helpen bij het ontwikkelen van een professionele online aanwezigheid

Website navigatie-schema dat is gekoppeld aan de

navigatiehiërarchie in Microsoft Dynamics AX

Standaard categorie portaalpagina ter ondersteuning van producten weer te geven in reactie op acties van de navigatie

Automatische product verfijning van rubriek landingspagina's die zijn

gekoppeld aan de categoriekenmerken die worden beheerd in Microsoft Dynamics AX

Lokale search-service voor het zoeken van de site

Optimalisatie voor zoekmachines voor het zoeken op het web

Een pagina met productgegevens waarin productverbeteringen die worden beheerd in Microsoft Dynamics AX, zoals afbeeldingen,

uitgebreide beschrijvingen, functies en specificaties

'Pick-Close-up-in-store'-functionaliteit is geïntegreerd met Bing locator-service slaat toegewezen

Besturingselementen voor verzending en per regel verzending

bestellen

Betalingsverwerking is geïntegreerd met de service voor Microsoft Dynamics AX online betalingen (alleen beschikbaar

in de Verenigde Staten)

Volledig winkelwagentje winkelwagen interface met mini-cart, volledig winkelwagentje en Overzichtsweergaven order

Standaardbevestigingspagina voor bestelling

Online accountmanagement, waaronder Facebook integratie, historie en adressenbeheer

Page 115: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

115

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Implementatiemodellen

E-commerce in Microsoft Dynamics AX 2012 R2 is ontworpen volgens verschillende modellen. Deze modellen zijn bedoeld om de invoering van e-commerce functies voor verkoopactiviteiten, beoordeling, opleiding, ontwikkeling van aangepaste preproductie en productie-implementaties

te optimaliseren.

Artikel Omchrijving

Afbeeldingen van

de virtuele machine

Deze afbeeldingen vooraf gebouwde virtuele machine zijn ontworpen

om u te helpen vertegenwoordigers en zakelijke besluitvormers de e­commerce-mogelijkheden van Microsoft Dynamics AX 2012 R2 aantonen. Deze afbeeldingen inschakelen voor één gebruiker te snel

tonen het volledige scala aan functies en services in een online kanaal.

Lichtgewicht

implementatiepakket

Met behulp van dit implementatiepakket, kunt u snel een nonproduction,

voor meerdere gebruikers winkel voor demonstratie-, evaluatie- en training scenario's implementeren. Dit pakket heeft betrekking op een breder scala van scenario's voor e-commerce dan afbeeldingen zelfstandige virtuele machine, met inbegrip van mogelijkheden voor

ontwikkeling en aanpassing.

ISV-

implementatiepakket

Dit implementatiepakket kan onafhankelijke softwareleveranciers (ISV's)

aanpassen en ontwikkelen van een professionele e-commerce aanwezigheid voor hun klanten. Dit pakket bevat Visual Studio-projecten die ontwikkelaars kunnen grote schaal aanpassen, compileren en

verpakken voor klanten of voor een in-house-productie-implementatie. De Visual Studio-projecten zijn opgenomen in de Microsoft Dynamics AX 2012 R2 DVD.

Het implementatiepakket

preproductie en

productie

Dit pakket is de uitvoer van het ISV-implementatiepakket gecombineerd met documentatie over het Microsoft Developer Network en Microsoft

TechNet. Het pakket bevat controlelijsten en worden de stappen

beschreven voor het implementeren van een preproductie of productie-ready online winkel.

Page 116: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

116

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Verouderde functies

De verouderde functies sectie bevat informatie over elke functie die is verwijderd uit de toepassing in

deze versie, of die is gepland voor verwijdering in latere versies. Er zijn verouderde functies in de volgende functiegebieden:

Instellen Server Services en AIF

Client MorphX Visual Studio Bedrijfsproces, workflow en analytics

Beheer van menselijke en kapitaal Financieel beheer Verkoop en marketing

Projectbeheer en boekhouding Supply Chain Management Inkoop en sourcing

Brazilië China Oost-Europa India

Japan Rusland Thailand

Page 117: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

117

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Wizard Microsoft Business Solutions Perimeter netwerk configureren

De installatie-CD van Microsoft Dynamics AX 2009 bevat de Wizard Microsoft Business Solutions Perimeter netwerk configureren. Dit is echter verwijderd uit de installatie-CD voor Microsoft

Dynamics AX 2012.

Overzicht

Artikel Omchrijving

Reden voor afschrijving Microsoft Dynamics AX 2012 ondersteunt flexibele verificatiemechanismen, die niet meer nodig voor

het configureren van een perimeternetwerk.

Vervangen door een andere functie Nr. De wizard is niet langer opgenomen op de

installatie-CD. Beheerders moeten flexibele verificatie in plaats daarvan gebruiken.

Modules die worden beïnvloed Alle

Wijzigingen in de installatie De configuratiewizard van Microsoft Business

Solutions Perimeter netwerk is verwijderd uit de installatie-CD voor Microsoft Dynamics AX 2012.

Wijzigingen bijwerken Deze wijziging heeft geen invloed op de upgrade

van de toepassing.

Page 118: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

118

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Rapportage en Microsoft Dynamics AX Enterprise Portal 's

Zijn vereiste onderdelen die moeten worden geïnstalleerd voor de volledige functionaliteit van Microsoft Dynamics AX in Microsoft Dynamics AX 2009 en eerdere versies, hulpprogramma’s

voor rapportage en hulpprogramma's van Microsoft Dynamics AX Enterprise Portal.

Overzicht

Artikel Omchrijving

Reden voor afschrijving Microsoft Dynamics AX 2012 hoeft voor deze hulpprogramma's en is gebaseerd op Microsoft

Visual Studio Tools voor deze functies, in plaats daarvan.

Vervangen door een andere functie. Ja. De functie is niet langer beschikbaar en standaard Microsoft Visual Studio Tools kan worden gebruikt, in plaats daarvan.

Modules die worden beïnvloed Alle

Wijzigingen in de installatie Rapportage en Enterprise Portal's zijn in Visual Studio Tools gecombineerd.

Wijzigingen bijwerken Deze wijziging heeft geen invloed op de upgrade

van de toepassing.

Page 119: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

119

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Niet-ondersteunde platforms

Microsoft Dynamics AX 2009 biedt ondersteuning voor een aantal besturingssystemen en hulpprogramma's. Microsoft Dynamics AX 2012 biedt geen ondersteuning voor bepaalde

besturingssystemen en hulpprogramma's die eerder werden ondersteund.

Overzicht

Artikel Omchrijving

Reden voor afschrijving Microsoft Dynamics AX kan niet goed met deze besturingssystemen of hulpprogramma's uitvoeren.

Vervangen door een andere functie. Ja. Microsoft Dynamics AX biedt ondersteuning voor een aantal nieuwere besturingssystemen en

hulpprogramma's.

Modules die worden beïnvloed Alle

Wijzigingen in de installatie Deze wijziging heeft geen invloed op de installatie van toepassingen.

Wijzigingen bijwerken Deze wijziging kan invloed hebben op de toepassing bijwerken, afhankelijk van welke functies momenteel in gebruik in uw omgeving zijn.

Database

De databaseserver is de computer waarop de SQL Server-software is geïnstalleerd en Dynamics AX-gegevens worden opgeslagen. In Microsoft Dynamics AX 2012 host is van de databaseserver de database van Microsoft Dynamics AX 2012, de SharePoint-databases en de databases die

worden gebruikt voor rapportage en analyse. Microsoft Dynamics AX 2012 biedt geen

ondersteuning voor het volgende platform: SQL Server 2005

Serverbesturingssysteem

Het volgende besturingssysteem wordt niet langer ondersteund host server of database-

onderdelen in Microsoft Dynamics AX 2012: Windows Server 2003

Clientbesturingssysteem

De volgende besturingssystemen worden niet langer ondersteund als host voor de Microsoft Dynamics AX 2012-client:

Windows XP

Toepassingsobjectserver (AOS)

Application Object Server (AOS) is het serveronderdeel die wordt uitgevoerd de bedrijfslogica en de communicatie tussen de client en de database verwerkt. De AOS-server kan worden ondergebracht op alle server-besturingssystemen. Microsoft Dynamics AX 2012 biedt geen

ondersteuning voor de volgende onderdelen:

Visual C++ 2005 Runtime

Visual C++ 2008 Runtime

Opmerking: We ondersteunen alleen Visual C++ 2008 SP1.

Page 120: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

120

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Detailhandel: Hoofdkantoor databaseserver

De databaseserver hoofdkantoor is de computer waarop de SQL Server-software is geïnstalleerd en Microsoft Dynamics AX-gegevens worden opgeslagen. Microsoft Dynamics AX 2012 R2 biedt geen ondersteuning voor de volgende platforms:

Windows Server 2008 (x 86 of x 64)

Detailhandel: Hoofdkantoor en winkel communications-servers

Het hoofdkantoor en de winkel communications-servers zijn de computers waarop de SQL Server-software is geïnstalleerd en Microsoft Dynamics AX-gegevens worden uitgewisseld tussen het hoofdkantoor en het archief. Microsoft Dynamics 2012 R2 biedt geen ondersteuning voor de

volgende platforms: Windows Server 2003

Windows Server 2008 (x 86 of x 64)

Windows Vista (x 86 of x 64)

Windows XP SP3 (x 86)

Detailhandel: Store database computer

Computer met de database archief is de computer waar de data store is geïnstalleerd en Microsoft Dynamics AX-gegevens worden opgeslagen. Microsoft Dynamics AX 2012 R2 biedt geen ondersteuning voor de volgende platforms:

Windows Vista (x 86)

Windows XP SP3 (x 86)

Detailhandel: Point of Sale (POS) registreren (met of zonder gegevens)

Het register POS is de computer waar afzonderlijk punt van verkooptransacties plaatsvinden. Microsoft Dynamics AX 2012 R2 biedt geen ondersteuning voor de volgende platforms:

Windows Vista (x 86)

Windows XP SP3 (x 86)

Enterprise Portal-server

Ook de Dynamics AX-webserver in Microsoft Dynamics AX 4.0 genoemd, biedt de Enterprise Portal-server intranet/extranet/internet toegang tot de Dynamics AX-systeem, dat toegankelijk is

via een browser. Enterprise Portal kan worden ondergebracht op een server met ondersteunde besturingssystemen. In Microsoft Dynamics AX 2012 worden de volgende onderdelen niet ondersteund met Enterprise Portal:

Windows SharePoint Services 3.0

Microsoft Office SharePoint Server 2007

Opmerking: Enterprise Portal kan alleen worden geïnstalleerd op 64-bits

serverbesturingssystemen omdat de ondersteunde versies van SharePoint Server kunnen alleen worden geïnstalleerd op 64-bits computers.

Page 121: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

121

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Enterprise Portal-client

De volgende browsers worden niet ondersteund voor Enterprise Portal in Microsoft Dynamics AX 2012:

Windows® Internet Explorer® 6.0

Windows® Internet Explorer® 7.0

FireFox 2.0

FireFox 3.0

Apple Safari (alle versies)

Opmerking: Microsoft Dynamics AX ondersteunt alle browsers ondersteund door SharePoint, met uitzondering van Apple Safari. Alle beperkingen van de browserondersteuning van niveau 2 voor SharePoint toepassing ook op Enterprise Portal.

Integratie van Analysis services

De computer met SQL Server Analysis Services wordt gebruikt voor Dynamics AX kubussen. De kubussen in Dynamics AX 2012cannot worden gebruikt met de volgende versie van SQL Server:

SQL Server 2005

Integratie van Reporting services

De computer met SQL Server Reporting Services wordt gebruikt voor het melden van Microsoft Dynamics AX. De rapporten in Microsoft Dynamics AX 2012 kunnen niet worden gebruikt met de volgende versie van SQL Server:

SQL Server 2005

Webservices op IIS

Webservices op IIS, voorheen Web Application Integration Framework (AIF) services kunt

u Microsoft Dynamics AX-integratie met andere toepassingen (zoals CRM) of processen (bijvoorbeeld verkooporder indienen). De Microsoft Dynamics AX 2012 Web services bieden geen ondersteuning voor het volgende onderdeel:

.NET Framework 3.5

Synchronisatieproxy en synchronisatieservice voor Microsoft Project Server

De synchronisatieproxy-Gegevensupdates tussen een Project-database en de

synchronisatieservice coördinaten. De tijdsynchronisatie-service is een onderdeel van Microsoft Dynamics AX server. De synchronisatieproxy en de synchronisatieservice bieden geen ondersteuning voor het volgende onderdeel:

Microsoft Project Server 2007

Visual Studio Tools

Visual Studio Tools for Microsoft Dynamics AX combineren alle ontwikkelaars hulpmiddelen, met

inbegrip van de Enterprise Portal-ontwikkelprogramma's, rapportage, en modellering's en kunnen ontwikkelaars voor het aanpassen van verschillende Microsoft Dynamics AX artefacten met behulp van Visual Studio. In eerdere versies van Microsoft Dynamics AX worden deze gesplitst in

Enterprise Portal-ontwikkelprogramma's en hulpprogramma's voor rapportage. Visual Studio Tools bieden geen ondersteuning voor het volgende onderdeel:

Visual Studio 2008

Meer informatie

Zie voor meer informatie over systeemvereisten, het technisch rapport systeemvereisten.

Page 122: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

122

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Ondersteuning voor Oracle-database

Microsoft Dynamics AX 2009 biedt ondersteuning voor de Oracle databaseplatform. Microsoft Dynamics AX 2012 biedt geen ondersteuning voor de Oracle databaseplatform.

Overzicht

Artikel Omchrijving

Reden voor afschrijving De Oracle databaseplatform biedt geen ondersteuning voor Microsoft Dynamics AX 2012. Kan prestatievoordelen AOS met specifieke opties

van Microsoft SQL Server database ondersteuning van specifieke versies van het platform van Microsoft SQL Server-database te beperken. Hier

volgt een lijst van de ondersteunde versies van de SQL Server-databaseplatform:

SQL Server 2008 64-bits Enterprise

SQL Server 2008 64-bits Standard

SQL Server 2008 64-bits Enterprise SP1

SQL Server 2008 64-bits Standard SP1

SQL Server 2008 64-bits Enterprise SP2

SQL Server 2008 64-bits Standard SP2

SQL Server 2008 R2, 64-bits Enterprise

SQL Server 2008 R2, 64-bits Standard

SQL Server 2008 R2, 64-bits Datacenter

Vervangen door een andere functie. Nr. Ondersteuning voor de Oracle-database is niet

langer beschikbaar.

Modules die worden beïnvloed Alle

Wijzigingen in de installatie Deze wijziging heeft geen invloed op de installatie van toepassingen.

Wijzigingen bijwerken Deze wijziging heeft geen invloed op de upgrade van de toepassing.

Page 123: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

123

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Setup-parameters

Microsoft Dynamics AX 2012 en toekomstige versies bieden geen ondersteuning voor een aantal parameters voor de opdrachtregel.

Overzicht

Artikel Omchrijving

Reden voor afschrijving Ondersteuning voor deze opdrachtregelparameters wordt verwijderd omdat de onderliggende functie ondersteuning is

verwijderd.

Vervangen door een andere functie. Nr. De functie is niet langer beschikbaar en er is

geen functie voor vervanging.

Modules die worden beïnvloed Alle

Wijzigingen in de installatie Deze wijziging heeft geen invloed op de installatie van toepassingen.

Wijzigingen bijwerken Deze wijziging heeft geen invloed op de upgrade van de toepassing.

Microsoft Dynamics AX 2012 en toekomstige versies bieden geen ondersteuning voor de volgende parameters voor de opdrachtregel:

Regio van toepassing

AosApplicationPath

DbServerType

DbOracleSchemaPassword

DbOracleHostName

DbOracleConnectService

DbOracleDatabaseId

DbOracleTCPIP

DbOracleSchema

InstallWorkflow

RemoveWorkflow

WorkflowWebSite

WorkflowAosAccounts

InstallReportingServicesExtensions

RemoveReportingServicesExtensions

ReportingServicesConfigureIIS

ReportingServicesInstance

InstallAnalysisServicesExtensions

AnalysisServicesInstanceName

AnalysisServicesReplaceDatabases

InstallEnterprisePortalTools

RemoveEnterprisePortalTools

InstallReportingTools

RemoveReportingTools

InstallComConnector

RemoveComConnector

InstallBizTalkAdapter

RemoveBizTalkAdapter

Meer informatie

Zie het onderwerp voor meer informatie over opdrachtregelparameters, parameters Setup op TechNet.

Page 124: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

124

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Microsoft Dynamics AX-domeinen

Een domein in het systeem van Microsoft Dynamics AX is een groep bedrijfsrekeningen. Met domeinen kunt u specifieke machtigingen voor een groep bedrijfsrekeningen instellen.

Overzicht

Artikel Omchrijving

Reden voor afschrijving In eerste instantie is de functie domein toegevoegd als een mechanisme voor bedrijven om samen machtigingen te verlenen aan hen

gemakkelijk zonder expliciet toegang verlenen aan de individuele ondernemingen. Deze ondersteuning is vereist omdat Microsoft

Dynamics AX geen heeft een manier om de organisatiestructuur of een manier om de beveiliging te baseren op de structuur van

een organisatie. Architectuur veranderingen in Microsoft Dynamics AX 2012 bieden kader om af te dwingen met behulp van de structuur van organisatie-Model, waardoor de functie domein

verouderd besturingselementen voor beveiliging.

Vervangen door een andere functie. Ja. De functie is verwijderd en een vervangende

functie beschikbaar is. Het organisatiemodel en de nieuwe uitbreidbare beveiligingsstructuur moet u de uitbreidbare beveiliging gebruiken ter

ondersteuning van hiërarchieën.

Modules die worden beïnvloed Alle

Wijzigingen in de installatie Deze wijziging heeft geen invloed op de installatie van toepassingen.

Wijzigingen bijwerken Upgrade scripts worden verstrekt die hiërarchieën die zijn toegewezen aan een domein en de bedrijven in het domein vervolgens toewijzen

aan een hiërarchie met dezelfde naam maken.

Meer informatie

Zie het onderwerp productbrede kenmerken op voor meer informatie over het organisatiemodel en de nieuwe uitbreidbare beveiligingsstructuur in Microsoft Dynamics AX 2012 organisatiemodel en gegevensbeveiliging.

Zie voor meer informatie over het model van de organisatie, het technisch rapport implementeren en uitbreiden van het organisatiemodel in Microsoft Dynamics AX 2012.

Page 125: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

125

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Beveiliging op registratieniveau

Beveiliging op recordniveau (RLS) is gebaseerd op de beperkingen die zijn ingesteld door de machtigingen voor de gebruikersgroep. Met machtigingen voor de gebruikersgroep beperkt u de

menu's, formulieren en rapporten die toegankelijk is voor leden van een groep. Beveiliging op recordniveau kunt u de informatie die wordt weergegeven in rapporten en formulieren beperken.

Overzicht

Artikel Omchrijving

Reden voor afschrijving Deze functie wordt in de volgende versie van

Microsoft Dynamics AX worden afgeschaft. Het is nog steeds functioneren in de huidige versie. Een nieuw kader voor gegevensbeveiliging,

genaamd Extensible gegevensbeveiliging, biedt de functionaliteit die de functie RLS aangeboden, maar biedt meer beveiliging regelt en biedt

belangrijke functionaliteit die ontbreekt in de functie RLS.

Vervangen door een andere functie. Ja. De functie is vervangen door de functie

Extensible gegevens beveiliging (XDS), waarmee u alle mogelijkheden die RLS. Bovendien, met de XDS, kunnen ontwikkelaars meer krachtige

query's om te beperken welke gebruikers hebben toegang tot gegevens. De beperkingen zijn veiliger en ze zijn niet alleen aan de

gebruikersinterface, maar op het niveau van de server ook toegepast. De beperkingen kunnen worden gebaseerd, niet alleen op de velden in

de tabel waarop gebruikers toegang hebben tot,

maar op de gegevens in andere tabellen. Dit wordt steeds belangrijker naarmate de tabellen meer in elke versie worden genormaliseerd.

Modules die worden beïnvloed Alle

Wijzigingen in de installatie Deze wijziging heeft geen invloed op de installatie van toepassingen.

Wijzigingen bijwerken De bestaande RLS voorwaarden worden niet automatisch gemigreerd naar het nieuwe model omdat ze zijn gebaseerd op de groepen en bedrijven, dat de nieuwe beveiligingsstructuur

globale. RLS voorwaarden zijn zeer gedetailleerd, door de beperkingen van het kader. Daarom is het zinvol handmatig converteren naar het

nieuwe kader omdat ze kunnen nu efficiënter te worden geschreven.

Meer informatie

Zie het onderwerp productbrede kenmerken op voor meer informatie over beveiliging in Microsoft Dynamics AX 2012 gegevensbeveiliging.

Page 126: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

126

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Client-side batchframework

Het kader van de batchverwerking in Microsoft Dynamics AX 4.0 en eerdere versies vereist een actieve clientverbinding met het uitvoeren van batchverwerkingen. Eindgebruikers batchtaken kan indienen,

maar de batchverwerkingen zijn niet uitgevoerd totdat een exploitant van een batch werd uitgevoerd voor een "batchverwerking formulier" en links van de client wordt uitgevoerd tijdens het uitvoeren van de taak.

Overzicht

Artikel Omchrijving

Reden voor afschrijving De functionaliteit die door deze functie was beperkt. In Microsoft Dynamics AX 2009 een nieuw kader voor de server gebonden batch werd

geïntroduceerd die batchverwerkingen uitvoeren op de server zonder een client ingeschakeld. Dit kader is stabieler biedt allerlei nieuwe functies en

betere prestaties dan het kader van de client is. Batchtaken kunnen bovendien worden uitgevoerd zonder een licentie voor clienttoegang herhalen.

Vervangen door een andere functie. Ja. Een nieuw kader voor de server-side batch werd geïntroduceerd in Microsoft Dynamics AX 2009. Dit kader biedt alle mogelijkheden van de

client-side batchframework maar meer stabiel, betere prestaties heeft en biedt veel rijkere functionaliteit taakplanning en uitvoering. Het

kader van de client-side batch wordt nog steeds ondersteund in Microsoft Dynamics AX 2012, maar ondersteuning wordt verwijderd in de

volgende versie.

Modules die worden beïnvloed Alle

Wijzigingen in de installatie Deze wijziging heeft geen invloed op de installatie van toepassingen.

Wijzigingen bijwerken Deze wijziging heeft geen invloed op de upgrade van de toepassing.

Page 127: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

127

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Beveiligingssleutels en gerelateerde API 's

Beveiligingssleutels zijn de machtigingen die zijn ingesteld voor afzonderlijke gebruikers, groepen en gebruikers toegang tot functionaliteit in de toepassing.

Met machtigingen kan worden bepaald wie toegang heeft tot menu's, formulieren, rapporten en tabellen.

Ontwikkelaars kunnen aanroepen op de beveiliging key–related API's om te bepalen of gebruikers

toegang hebben tot een bepaalde beveiligingssleutel en het toegangsniveau dat ze hebben.

Overzicht

Artikel Omchrijving

Reden voor afschrijving Het beveiligingsmodel is gewijzigd in Microsoft Dynamics AX 2012. Het nieuwe beveiligingsmodel gebruikt het concept

van rollen, taken en bevoegdheden. Ontwikkelaars kunnen bevoegdheden maken en aan verschillende beveiligbare objecten toevoegen. Deze wijziging maakt Microsoft

Dynamics AX te verplaatsen naar een model standaard op rollen gebaseerde beveiliging en biedt meer flexibiliteit en beheersbaarheid.

Vervangen door een andere functie. Ja. De functie is verwijderd en een vervangende functie beschikbaar is. Beveiligingssleutels zijn vervangen door een op rollen gebaseerde beveiliging. Op rollen gebaseerde

beveiliging kunt een ontwikkelaar of beheerder, bevoegdheden, rechten en rollen maken en machtigingen toewijzen aan diverse bronnen, op basis van de vereisten

voor de beveiliging. Het framework geeft ook automatisch de bronnen die door sommige basis-objecten, zoals

formulieren, web-controls, bewerkingen en rapporten wordt geopend. Ontwikkelaars zijn niet vereist voor het

gebruik van beveiligingssleutels deze verwante objecten te groeperen. De beheerder kan hierdoor gemakkelijk toegang verlenen zonder te bepalen welke sleutels zijn

ingesteld door de ontwikkelaar. Alle API's die zijn gebaseerd op beveiligingssleutels in combinatie met de sleutels zijn verwijderd en zijn vervangen door API's waarmee toegang

op basis van objecten.

Modules die worden beïnvloed Alle

Wijzigingen in de installatie Deze wijziging heeft geen invloed op de installatie van toepassingen.

Wijzigingen bijwerken Elke code die de API's om te controleren oproepen voor toegang tot de sleutels of het bestaan van beveiligingssleutels moet worden bijgewerkt als

u wilt gebruikmaken van de nieuwe API's. Objecten die gebruikmaken van beveiliging key–to–configuration toetstoewijzing voor licentieverlening kunnen

configuratiesleutels voor de objecten bijwerken door het uitvoeren van scripts die worden geleverd.

Meer informatie

Zie het onderwerp productbrede kenmerken op voor meer informatie over op rollen gebaseerde

beveiliging in Microsoft Dynamics AX 2012 op rollen gebaseerde beveiliging.

Page 128: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

128

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Dubbele bedrijf, functie

In Microsoft Dynamics AX 2009 bevat het formulier bedrijf bedrijf dubbele functie waarmee een gebruiker voor het dupliceren van gegevens voor het bedrijf.

Overzicht

Artikel Omchrijving

Reden voor afschrijving De onderliggende architectuur van Microsoft Dynamics AX 2012 is gewijzigd en deze wijzigingen nodig zijn de functie dubbele bedrijf moet worden afgeschaft.

Het organisatiemodel vertegenwoordigt een paradigmaverschuiving in Microsoft Dynamics AX 2012. De meeste van de toepassingsgegevens is gerelateerd aan het

bedrijf of de DataAreaID concept in Microsoft Dynamics AX 2009 en was het gemakkelijk voor het dupliceren van deze gegevens door het doorlopen van alle tabellen waarvoor de

eigenschap van de metagegevens SaveDataPerCompany is ingesteld op True. Vanwege de wijzigingen ten gevolge van het nieuwe organisatiemodel, de gegevens niet louter is gerelateerd aan rechtspersonen en een bedrijf is semantisch

gelijk aan een rechtspersoon. De gegevens is gekoppeld aan een of meer soorten organisaties of op geen (gedeelde tabellen). Daarom is het dupliceren van gegevens op basis

van de eigenschap is niet geldig.

Vervangen door een andere functie. Nr. De functie is niet langer beschikbaar en er is geen functie

voor vervanging.

Een bedrijf kan u maar er geen functie voor vervanging

dubbele bedrijf is, nog steeds gebruikt als een sjabloon voor het maken van andere bedrijven. Met de functie importeren /

exporteren, maken gebruikers dubbele verwijzing en setup stamgegevens door het kopiëren van gegevens tussen twee bedrijven. Demo-gegevens kan de import en export-functie

worden gebruikt voor het repliceren van een bedrijf van de ene omgeving in een andere omgeving, of in dezelfde omgeving. Gebruikers kunnen ook verdere wijzigingen

aanbrengen voor het maken van een passende demo-scenario in het nieuwe bedrijf.

Modules die worden beïnvloed Geen van de modules worden rechtstreeks beïnvloed.

Wijzigingen in de installatie Deze wijziging heeft geen invloed op de installatie van toepassingen.

Wijzigingen bijwerken Deze wijziging heeft geen invloed op de upgrade van de toepassing.

Page 129: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

129

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

RunBase

In Microsoft Dynamics AX 2009 en eerdere versies, de klasse formletter bepaalt het boekingsformulier (RunBase), parm tabelrecords en logboekrecords gemaakt, voert werkelijk boekt en controleert de

printerinstellingen.

Overzicht

Artikel Omchrijving

Reden voor afschrijving De functionaliteit van het RunBase-kader is beperkt en moest worden geherstructureerd.

Vervangen door een andere functie. Ja. De functie is verwijderd en een vervangende functie beschikbaar is. Het RunBase-kader

is vervangen door de Business Operations Framework dat is krachtiger en aanzienlijke prestatieverbeteringen.

Modules die worden beïnvloed Alle

Wijzigingen in de installatie Er is geen invloed op de installatie van toepassingen.

Wijzigingen bijwerken Er is geen invloed op de upgrade van de

toepassing.

Page 130: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

130

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Toevoegen van een verwijzing naar in de

Toepassingsobjectstructuur MorphX

De functie een verwijzing toevoegen naar ingeschakeld in Microsoft Dynamics AX 2009 en eerdere

versies, het verbruik van de externe service verwijzingen uit binnen X ++-code.

Overzicht

Artikel Omchrijving

Reden voor afschrijving De functie MorphX diensten verbruikt, had ernstige beperkingen. Omdat er een strategische

verschuiving is naar .NET ontwikkeling meer te maken voor Microsoft Dynamics AX 2012, het verbruik van externe services nu doen in Visual Studio .NET met behulp van de Een verwijzing

toevoegen naar functie is beschikbaar in Visual Studio. Microsoft Dynamics AX 2012 drastisch wordt verbeterd, interoperabiliteit van .NET X ++.

Vervangen door een andere functie. Ja. Gebruik de functie serviceverwijzing toevoegen in Visual Studio .NET voor het gebruik

van de externe service via een serviceproxy in Visual Studio .NET. Het resulterende project beheerd kan worden toegevoegd aan de AOT met Microsoft Dynamics AX toepassing Explorer, en

vervolgens beschikbaar voor consumptie in X ++.

Modules die worden beïnvloed Alle

Wijzigingen in de installatie Bestaande service verwijzingen gebruikt in de X ++-code moet worden vernieuwd en voor

consumptie worden gecompileerd met behulp van de artefacten Project beheerd.

Wijzigingen bijwerken X ++-code die verwijst naar de service-proxy's toegevoegd met behulp van Service-verwijzing toevoegen in Microsoft Dynamics AX 2009 MorphX moet worden herzien en opnieuw

gecompileerd.

Page 131: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

131

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

AIF-eindpunten

Het concept van AIF-eindpunten werd eerder gebruikt om een set beleidsregels en opties voor integratie met XML-indeling berichten in Microsoft Dynamics AX.

Overzicht

Artikel Omchrijving

Reden voor afschrijving Belangrijke conceptuele wijzigingen in Application Integration Framework (AIF) hebben geleid tot het vereenvoudigde model voor het configureren

en beheren van integratie in Microsoft Dynamics AX 2012. De tellingen concept op het hoogste niveau zijn verlaagd van over 17 tot en met 2.

Bovendien zijn alle eigen Microsoft Dynamics AX integratie concepten verwijderd en vervangen door de standaard-concepten.

Vervangen door een andere functie. Ja. Deze functie heeft zijn samengevat in het concept van integratiepoorten. Niet alleen subsume het concept van AIF-eindpunten

poorten, maar ze hebben ook alle instellingen die betrekking hebben op het adres die eerder zijn ingesteld op AIF-kanalen.

Modules die worden beïnvloed Alle

Wijzigingen in de installatie De AIF-configuratie die tijdens de installatie plaatsvindt is eenvoudiger dan de configuratie in Microsoft Dynamics AX 2009. Alle eigen

concepten van Microsoft Dynamics AX zijn

verwijderd door de standaard-concepten. Gedetailleerde documentatie is gepland voor dit gebied.

Wijzigingen bijwerken Alle toepassingen van de oplossing integratie die niet langer gebruik van AIF-eindpunten

zijn geschreven, werken na de upgrade. Deze toepassingen moeten worden gecompileerd nadat ze zijn geconfigureerd om te verwijzen naar de

nieuwe AIF-poorten die eindpunten vervangen. Na een upgrade, moet de beheerder de configuratie-instellingen op de poorten die zijn gemaakt door de upgrade ook handmatig

uitvoeren.

Meer informatie

Zie het onderwerp productbrede kenmerken voor meer informatie over Services en AIF Services en Application Integration Framework (AIF).

Page 132: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

132

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

BizTalk-Adapter voor Microsoft Dynamics AX

De BizTalk-adapter ingeschakeld BizTalk Server interface en integreren met Microsoft Dynamics AX AOS.

Overzicht

Artikel Omchrijving

Reden voor afschrijving De BizTalk-adapter is niet meer vereist voor de interface en integreren met Microsoft Dynamics AX AOS. Daarom wordt de BizTalk-adapter niet

geleverd bij Microsoft Dynamics AX 2012. Alle integraties die momenteel gebruikmaken van deze adapter moeten opnieuw gecompileerd en

opnieuw is geconfigureerd om de ingebouwde WCF-adapter die wordt geleverd met BizTalk Server starten met BizTalk Server 2006 R2

te gebruiken.

Vervangen door een andere functie. Deze functie werd afgeschaft omdat het niet langer nodig is. Alle services in Microsoft

Dynamics AX 2012 zijn 100 procent WCF-compatibel. Aangezien alle services WCF-compatibel zijn, kan de BizTalk Server

met Microsoft Dynamics AX rechtstreeks communiceren met behulp van de ingebouwde WCF-adapter. Een extra adapter externe

component is niet meer nodig.

Modules die worden beïnvloed Application Integration Framework (AIF)

Wijzigingen in de installatie Eventuele bestaande integratie oplossingen met betrekking tot de BizTalk-orchestrations via de BizTalk-adapter moeten worden bijgewerkt om de

WCF-adapter te gebruiken. Deze orchestrations moeten worden gecompileerd en geïmplementeerd.

Wijzigingen bijwerken Bestaande BizTalk-orchestrations die gebruikmaken van de Microsoft Dynamics AX

BizTalk-adapter fouten genereren en na de upgrade mislukken.

Meer informatie

Zie het onderwerp productbrede kenmerken voor meer informatie over Services en AIF Services en Application Integration Framework (AIF).

Page 133: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

133

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Data Crawler

In Microsoft Dynamics AX 2009 biedt Data Crawler zoekmogelijkheden van gegevens.

Overzicht

Artikel Omchrijving

Reden voor afschrijving De Data Crawler is vervangen door een andere zoekopdracht mechanisme in Microsoft Dynamics AX 2012.

Vervangen door een andere functie. Ja. De Data Crawler is vervangen door de functie zoeken, waarmee u zoeken in gegevens en metagegevens (formulieren en rapporten).

Modules die worden beïnvloed Client

Wijzigingen in de installatie Deze wijziging heeft geen invloed op de installatie van toepassingen.

Wijzigingen bijwerken Deze wijziging heeft geen invloed op de upgrade van de toepassing.

Meer informatie

Zie voor meer informatie over Enterprise Search in Microsoft Dynamics AX 2012 de Enterprise Search inhoud op TechNet.

Page 134: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

134

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

DynamicsAXGeneralLedgerClass leden

De klasse DynamicsAXGeneralLedger bevat methoden voor het inschakelen van specifieke vormen binnen de toepassing te openen. Als gevolg van wijzigingen in Microsoft Dynamics AX 2012 moeten

twee leden toegang tot nieuwe functionaliteit worden vervangen. Als deze leden worden aangeroepen voor een installatie van Microsoft Dynamics AX 2012 wordt deze fout geretourneerd. Dit geldt voor de volgende leden:

OpenGeneralLedgerBudgetWindow

OpenGeneralLedgerTransactionWindow

Overzicht

Artikel Omchrijving

Reden voor afschrijving Het gegevensmodel voor Microsoft Dynamics AX

2012 is interactie met bepaalde formulieren en klassen aanzienlijk gewijzigd. De bestaande leden van de klasse toegestaan formulieren openen met

de juiste context niet voor het doorgeven van de nodige informatie naar Microsoft Dynamics AX.

Vervangen door een andere functie. Ja. Twee nieuwe leden wordt aan de klasse

DynamicsAXGeneralLedger om ter vervanging van Microsoft Dynamics AX 2009-functionaliteit toegevoegd. De handtekening van deze leden

kunnen alle nodige informatie om formulieren te openen met de juiste context te geven.

Modules die worden beïnvloed Alle

Wijzigingen in de installatie Deze wijziging heeft geen invloed op de installatie

van toepassingen.

Wijzigingen bijwerken Deze wijziging heeft geen invloed op de upgrade van de toepassing.

Page 135: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

135

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

CHM-bestanden voor help

In Microsoft Dynamics AX 2009 en eerdere versies is de Help-informatie beschikbaar in het knooppunt HTML Help-bestanden in de AOT, in de vorm van CHM-bestanden.

Overzicht

Artikel Omchrijving

Reden voor afschrijving De functionaliteit die door deze functie was beperkt. Een nieuwe Help-systeem waarmee de verbeterde aanpassing scenario's vervangt het

oude systeem.

Vervangen door een andere functie. Ja. De functie is niet langer beschikbaar en een

vervangende functie beschikbaar is.

De op basis van HTML Help-bestanden worden vervangen door een meer robuuste Help-server

waarmee Help-inhoud voor alle clients vanaf een centrale locatie, in HTML en andere indelingen.

Modules die worden beïnvloed Alle

Wijzigingen in de installatie Een webservice die fungeert als host voor de Help-inhoud wordt geïnstalleerd wanneer

u setup.exe is uitgevoerd.

Controleer of u een IIS-server waarop de Help-server hebt u nodig hebt voor de installatie.

Wijzigingen bijwerken Oudere eigenschappen en elementen in de AOT worden verwijderd tijdens de upgradeprocedure.

Als u van plan bent voor het upgraden, of u hebt een IIS-server waarop de Help-server.

Meer informatie

Zie het onderwerp product wide functie voor meer informatie over de Help-Server verbeteren van de server.

Page 136: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

136

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

X ++-Reporting Framework

Microsoft Dynamics AX 2009 en eerdere versies ondersteund de X ++-reporting framework waarmee

aangepaste rapporten maken in Microsoft Dynamics AX. De reporting framework X ++ in Microsoft

Dynamics AX 2012 wordt vervangen en is alleen beschikbaar in toekomstige versies.

Overzicht

Artikel Omschrijving

Reden voor afschrijving De functionaliteit van de X ++-reporting framework werd afgeschaft om de volgende redenen:

Het ontbreken van grafieken.

Gebrek aan ondersteuning van het gebruik van niet - Microsoft Dynamics AX-

gegevensbronnen.

Gebrek aan ondersteuning voor interactieve rapporten.

Het is een niet-industriestandaard oplossing.

Vervangen door een andere functie. SQL Server Reporting Services is nu de primaire rapportage platform voor Microsoft Dynamics AX.

Modules die worden beïnvloed Alle

Wijzigingen in de installatie Deze wijziging heeft geen invloed op de installatie van toepassingen.

Wijzigingen bijwerken Wanneer u een upgrade uitvoert naar Microsoft

Dynamics AX 2012 rapporten op basis van de X ++-reporting framework worden gekopieerd naar het systeem van Microsoft Dynamics AX 2012, maar ze zijn niet bijgewerkt. Wij raden

aan dat u een rapport van Reporting Services (geleverd bij Microsoft Dynamics AX 2012) als sjabloon gebruiken en aanpassen aan uw

behoeften voldoet.

Meer informatie

Zie het onderwerp productbrede kenmerken op voor meer informatie over het melden van wijzigingen

in Microsoft Dynamics AX 2012 rapportage.

Page 137: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

137

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Rapporten van Microsoft Dynamics AX 2009

Overzicht

Artikel Omchrijving

Reden voor afschrijving SQL Server Reporting Services is nu de primaire rapportage platform voor Microsoft Dynamics AX. De out-of-the-box-rapporten die worden geleverd met Microsoft Dynamics AX zijn geconverteerd

zodat ze worden uitgevoerd op de Reporting Services-platform. De beoordeling van alle rapporten en sommige rapporten niet beschikbaar

zijn in deze versie, omdat meerdere rapporten zijn samengevoegd in een Reporting Services-rapport of dezelfde gegevens kunnen worden

afgedrukt vanuit een formulier.

Vervangen door een andere functie. SQL Server Reporting Services

Modules die worden beïnvloed Alle

Wijzigingen in de installatie Deze wijziging heeft geen invloed op de installatie

van toepassingen.

Wijzigingen bijwerken Rapporten worden gekopieerd maar niet worden

bijgewerkt in Microsoft Dynamics AX 2009 naar Microsoft Dynamics AX 2012.

Meer informatie

Zie voor meer informatie over het toewijzen van Microsoft Dynamics AX 2009 rapporten van Microsoft

Dynamics AX 2012Toewijzing van Microsoft Dynamics AX 2009 rapporteert aan de versie van Microsoft Dynamics AX 2012.

Microsoft Dynamics AX 2012 en toekomstige versies bieden niet de rapporten in de onderstaande tabel. Deze lijst met rapporten is een voorlopige, gebaseerd op huidige verwachtingen en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Afgekeurde rapporten

Afgekeurde rapporten Afgekeurde rapporten Afgekeurde rapporten

ACOWrkCenterCapacity_BR KMActionPlan SalesFreightSlip

AssetBalanceReportColumns

KMBSCOverview SalesPackingSlip

AssetBookCompare KMCollection SMAAccrueperiodLineReport

AssetTaxStatistic KMConnectionType SMACustomerSchedule

AxdGenerateAxdQueryHelper

KMEPQuestionnaireResultGroupGraph

SMAHourConsumption

BankCheque_BR KMEPQuestionnaireResultReport SMARepairByTechnician

BankReconciliation KMEPQuestionnaireStatisticsLineList

SMARepairObjectHistory

BankStatement11 KMGamePlan SMAResolutionByDiagnosis

BOMCostGroupSource KMGameplanLastNews SMAResolutionBySymptom

CCStatReport KMKnowledgeAccountSched SMASalesPriceSubscription

Page 138: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

138

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Afgekeurde rapporten Afgekeurde rapporten Afgekeurde rapporten

Cheque KMKnowledgeAccountStatement SMAServiceAgreement

Chequelayoutreport_BR KMKnowledgeJournal SMAServiceBOMHistory

CompositeTestReport KMKnowledgeOpenTransaction SMAServiceBOMLines

COSEDSStructure KMKnowledgeTableIndicator SMAServiceContract

COSHierarchy KMQuestionnaireStatisticsResultPrint

SMAServiceLevelAgreement

COSLedgerReference_LT_C

LT_Rep

LedgerAccountSum_FR SMAServiceObjects

COSLineStructure LedgerBalanceSheetDimPrint SMAServiceOrder

COSVersion LedgerBalanceSheetDimPrint SMAServiceOrderCounters

CustInPaymNO LedgerBalanceSheetDimPrint_CN SMAServiceStageProgress

CustInterestNote LedgerBalanceSheetPrint SMAServiceTasks

CustPhoneList LedgerBalanceSheetPrint SMASubscriptionCreateReport

CustReportTransferPrice_BR

LedgerBudgetReport SMASubscriptionReport

CustVendCommunicationRe

port_IT ReplaceThisText

LedgerBudgetReportWithRevisions SMATemplateBOMLines

CustVendOutPaymNL_DisketteLabels

LedgerBudgetTrans smmActivityListDate

DimensionSetRulePerCollection

LedgerInAccountStatementAT_EDIFACT

smmActivityNone

DimensionSetRulePerHierar

chy

LedgerTransAccountVoucher_FR smmActivityPerQuotation

DispatchDocuement LoTestResult smmActivityTurnover

EFDocContingencyDanfe_B

R

LoTestRLSLoTestResult smmBusRelsmmActivityTurnover

EFiscalDocContingencyMode_BR

NewINDRG23APartILoTestRLSLoTestResult

smmBusRelActivitiessmmBusRelsmmActivityTurnover

EPCustRevenue NewINDRG23APartIINewINDRG23APartILoTestRLS

smmBusRelActivityLastsmmBusRelActivitiessmmBusRel

EPCustRevenue NonSalaryReturnNewINDRG23APar

tIINewINDRG23APartI

smmBusRelContactssmmBusRelActi

vityLastsmmBusRelActivities

EPEmplTableList NumberSequenceReferenceNonSalaryReturnNewINDRG23APartII

smmBusRelTurnoversmmBusRelContactssmmBusRelActivityLast

EPInventTableByQty PBAPartOfNumberSequenceReferenceNonSalaryReturn

smmCampaignTargetsmmBusRelTurnoversmmBusRelContacts

EPInventTableBySales PBAPrintGraphicPBAPartOfNumber

SequenceReference

smmCampaignTargetResponsesmm

CampaignTargetsmmBusRelTurnover

EPInventTableByTime PBAPrintGraphicSalesQuotationTablePBAPrintGraphicPBAPartOf

smmPhoneInboundCallssmmCampaignTargetResponsesmmCampaignT

arget

EPProjJournalTransEmpl PBAPrintGraphicSalesTablePBAPrintGraphicSalesQuotationTablePBAPr

intGraphic

smmPhoneOutboundCallssmmPhoneInboundCallssmmCampaignTarget

Response

EPSalesByPerson PBAUserProfilesPBAPrintGraphicSalesTablePBAPrintGraphicSalesQuotationTable

smmQuotationPrognosisLostCausesmmPhoneOutboundCallssmmPhoneInboundCalls

EUSalesListBE PositionPBAUserProfilesPBAPrintGraphicSalesTable

smmQuotationPrognosisProdsmmQuotationPrognosisLostCausesmmPhoneOutboundCalls

Page 139: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

139

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Afgekeurde rapporten Afgekeurde rapporten Afgekeurde rapporten

ForecastPurch PriceDiscCustExternPositionPBAUse

rProfiles

smmQuotationPrognosisSalessmm

QuotationPrognosisProdsmmQuotationPrognosisLostCause

ForecastPurchActual PriceDiscTablePriceDiscCustExternPosition

smmQuotationPrognosisWonCausesmmQuotationPrognosisSalessmmQ

uotationPrognosisProd

ForecastPurchItem PriceListPriceDiscTablePriceDiscCustExtern

smmSalesUnitMemberssmmQuotationPrognosisWonCausesmmQuotationPrognosisSales

ForecastSales PriceListAllPriceListPriceDiscTable smmTMCallListsmmSalesUnitMemberssmmQuotationPrognosisWonCause

ForecastSalesActual ProdBalanceAccountPriceListAllPriceList

smmTMCallListStatussmmTMCallListsmmSalesUnitMembers

FreeTextInvoice_BR ProdCalcVarianceTransProdBalance

AccountPriceListAll

smmTMCallListTelemarketingRespo

nsesmmTMCallListStatussmmTMCallList

FSHDiscountOfferTable ProdDelayProdCalcVarianceTransProdBalanceAccount

SuppItemTablesmmTMCallListTelemarketingResponsesmmTMCallListS

tatus

FSHEndOfLifeCycleReport ProdEfficiencyProcessProdDelayProdCalcVarianceTrans

SysFilePrintoutSuppItemTablesmmTMCallListTelemarketingResponse

HRMCourseCertificate ProdGroupProdEfficiencyProcessProdDelay

SysHelpIndexBrokenLinksSysFilePrintoutSuppItemTable

HRMDueLoan ProdInProcessCosting_NAProdGrou

pProdEfficiencyProcess

SysHelpIndexNoPagesSysHelpIndex

BrokenLinksSysFilePrintout

HRMEducationGroup ProdJobCardProdInProcessCosting_NAProdGroup

SysHelpIndexPagesWithoutKeywordsSysHelpIndexNoPagesSysHelpIndexBrokenLinks

HRMEmployeeEmploymentDismiss

ProdJournalBOMProdJobCardProdInProcessCosting_NA

SysPrintCodeSysHelpIndexPagesWithoutKeywordsSysHelpIndexNoPages

HRMEmplResponsibility ProdJournalJobProdJournalBOMProdJobCard

SysRecordLevelSecuritySysPrintCodeSysHelpIndexPagesWithoutKeywords

HRMEPAbsenceEmplDue ProdJournalProdProdJournalJobProdJournalBOM

SysReportAutoSysRecordLevelSecuritySysPrintCode

HRMEPCourseCalendar ProdJournalRouteProdJournalProdP

rodJournalJob

SysSecuritySysReportAutoSysRecor

dLevelSecurity

HRMEPCourseSessionTrackHRMEPCourseType

ProdLedgerConciliationProdJournalRouteProdJournalProd

SysSQLCheckSetupSysSecuritySysReportAuto

HRMEPCourseTypeHRMEPCourseType

ProdParmCostEstimationProdLedgerConciliationProdJournalRoute

SysSqlStatusSysSQLCheckSetupSysSecurity

HRMEPCourseTypeHRMEPC

ourseTypeGroup

ProdParmHistoricalCostProdParmC

ostEstimationProdLedgerConciliation

SysTestJobTableSysSqlStatusSysS

QLCheckSetup

HRMEPCourseTypeGroupHRMEPDueLoan

ProdParmJobSchedulingProdParmHistoricalCostProdParmCostEstimati

on

SysUserLoginSysTestJobTableSysSqlStatus

HRMEPDueLoanHRMEPEmployeeCV

ProdParmOprSchedulingProdParmJobSchedulingProdParmHistoricalCost

TaxDeviation_BESysUserLoginSysTestJobTable

HRMEPEmployeeCVHRMEPGoalAlarm

ProdParmReleaseProdParmOprSchedulingProdParmJobScheduling

TaxListDiskReportBETaxDeviation_BESysUserLogin

HRMEPGoalAlarmHRMEPVirtualNetworkDueCertificate

ProdParmReportFinishedProdParmReleaseProdParmOprScheduling

TaxPackagingTaxCustTaxListDiskReportBETaxDeviation_BE

Page 140: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

140

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Afgekeurde rapporten Afgekeurde rapporten Afgekeurde rapporten

HRMEPVirtualNetworkDueC

ertificateHRMEPVirtualNetworkIdByOrganization

ProdParmStartUpProdParmReportFi

nishedProdParmRelease

TaxPurchaseTaxDetailsTaxPackagin

gTaxCustTaxListDiskReportBE

HRMEPVirtualNetworkIdByOrganizationHRMTeamsBy

Organization

ProdTableJourProdParmStartUpProdParmReportFinished

TaxReconciliationReportTaxPurchaseTaxDetailsTaxPackagingTaxCust

HRMTeamsByOrganizationHRMVirtualNetworkDevelopmentPlan

ProdTablePostingCostingProdTableJourProdParmStartUp

TaxReport_UKTaxReconciliationReportTaxPurchaseTaxDetails

HRMVirtualNetworkDevelopmentPlanHRMVirtualNetworkGroup

ProdVarianceProdTablePostingCostingProdTableJour

TaxReportEdivatTaxReport_UKTaxReconciliationReport

HRMVirtualNetworkGroupHRMVirtualNetworkIdByJob

ProjInvoiceProdVarianceProdTablePostingCosting

TaxReporting_THTaxReportEdivatTaxReport_UK

HRMVirtualNetworkIdByJob

INDExciseCENVATCredit

ProjListPriceCostProjInvoiceProdVa

riance

TaxWithholdMonthlyReportITTaxRe

porting_THTaxReportEdivat

INDExciseCENVATCreditINDExciseER

ProjListPriceHourCostProjListPriceCostProjInvoice

TDSReport27_INTaxWithholdMonthlyReportITTaxReporting_TH

INDExciseERINDPLARegister

ProjListPriceHourSalesProjListPriceHourCostProjListPriceCost

TradeBLWIReportTDSReport27_INTaxWithholdMonthlyReportIT

INDPLARegisterINDReceipt ProjListPriceRevenueSalesProjListP

riceHourSalesProjListPriceHourCost

TrvAdvanceReturnTradeBLWIReport

TDSReport27_IN

INDReceiptINDReport26 ProjListProjConsumptionProjActivityProjListPriceRevenueSalesProjListPriceHourSales

TrvEmplAdvanceTrvAdvanceReturnTradeBLWIReport

INDReport26INDReport27E ProjListProjCustTableProjListProjConsumptionProjActivityProjListPriceRevenueSales

TrvEmplBalanceTrvEmplAdvanceTrvAdvanceReturn

INDReport27EINDRG23APartI

ProjListProjProfitLossProjActivityProjListProjCustTableProjListProjConsumptionProjActivity

TrvExpenseListTrvEmplBalanceTrvEmplAdvance

INDRG23APartIINDRG23APartII

ProjListProjTransLayoutProjListProjProfitLossProjActivityProjListProjCustTable

TrvRequisitionTrvExpenseListTrvEmplBalance

INDRG23APartIIINDRG23APartIIReport

ProjListProjWIPProjActivityProjListProjTransLayoutProjListProjProfitLossProjActivity

tutorial_ColourLinesTrvRequisitionTrvExpenseList

INDRG23APartIIReportIND

RG23APartIIReportN

ProjListTransHourProjListProjWIPPr

ojActivityProjListProjTransLayout

tutorial_CustomizedSumDescription

tutorial_ColourLinesTrvRequisition

INDRG23APartIIReportNINDRG23APartINew

ProjPriceListProjListTransHourProjListProjWIPProjActivity

tutorial_Datetutorial_CustomizedSumDescriptiontutorial_ColourLines

INDRG23APartINewINDRG23APartIReportN

PurchBlanketProjPriceListProjListTransHour

tutorial_FontInfotutorial_Datetutorial_CustomizedSumDescription

INDRG23APartIReportNIND

RG23CPartI

PurchCollectionLetterListPurchBlan

ketProjPriceList

tutorial_HelloWorldtutorial_FontInfo

tutorial_Date

INDRG23CPartIINDRG23CPartII

PurchHeadingPurchCollectionLetterListPurchBlanket

tutorial_Joinstutorial_HelloWorldtutorial_FontInfo

INDRG23CPartIIINDRG23CPartIIReportN

PurchInvoice_BRPurchHeadingPurchCollectionLetterList

tutorial_Joinstutorial_HelloWorld

INDRG23CPartIIReportNIN

DRG23CPartIReportN

PurchInvoiceNF_BRPurchHeading tutorial_JoinsExtendedtutorial_Join

s

INDRG23CPartIReportNINDRG23D

PurchLinesExtendedPurchInvoiceNF_BR

tutorial_NotesSpanningPagestutorial_JoinsExtended

INDRG23DINDTDSCustTrans

PurchPackingSlipPurchLinesExtendedPurchInvoiceNF_BR

tutorial_Positioningtutorial_NotesSpanningPagestutorial_JoinsExtended

INDTDSCustTransINDTDSC

ustTransSum

PurchPurchaseOrderPurchPackingS

lipPurchLinesExtended

tutorial_Prompttutorial_Positioningt

utorial_NotesSpanningPages

Page 141: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

141

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Afgekeurde rapporten Afgekeurde rapporten Afgekeurde rapporten

INDTDSCustTransSumInve

ntBatchExpired

PurchSupplyCapacityPurchPurchas

eOrderPurchPackingSlip

tutorial_Propertiestutorial_Promptt

utorial_Positioning

InventBatchExpiredInventDimAXReportAdapterTest

PurchVariencesVendorPurchSupplyCapacityPurchPurchaseOrder

tutorial_Resettutorial_Propertiestutorial_Prompt

InventDimAXReportAdapterTestInventDimPhys

RAssetReportInventoryCardPurchVariencesVendorPurchSupplyCapacity

tutorial_Resourcestutorial_Resettutorial_Properties

InventDimPhysInventDimPosted

ReqExplosionRAssetReportInventoryCardPurchVariencesVendor

tutorial_RunbaseReporttutorial_Resourcestutorial_Reset

InventDimPostedInventFiscalLIFOValuation

ReqPOReqExplosionRAssetReportInventoryCard

tutorial_RunbaseReportStdtutorial_RunbaseReporttutorial_Resources

InventFiscalLIFOValuationInventGroupPhys

ReqTransOverviewReqPOReqExplosion

tutorial_SectionTemplateCusttutorial_RunbaseReportStdtutorial_RunbaseReport

InventGroupPhysInventGroupPosted

ReturnCycleTimeReqTransOverviewReqPO

tutorial_SectionTemplateVendtutorial_SectionTemplateCusttutorial_RunbaseReportStd

InventGroupPostedInventJournalTrans

ReturnStatRankingReturnCycleTimeReqTransOverview

tutorial_SumPerSubFieldtutorial_SectionTemplateVendtutorial_SectionTemplateCust

InventJournalTransInventJ

ournalTransTransfer

ReturnVolumeReturnStatRankingR

eturnCycleTime

tutorial_SumPerSubFieldDatetutoria

l_SumPerSubFieldtutorial_SectionTemplateVend

InventJournalTransTransferInventoryLedger

RFIDInventSerialLabelsReturnVolumeReturnStatRanking

VENDORINDReport26tutorial_SumPerSubFieldDatetutorial_SumPerSub

Field

InventoryLedgerInventPackagingMaterialFeeCalc

RFIDPalletLabelsRFIDInventSerialLabelsReturnVolume

VendReportTransferPrice_BRVENDORINDReport26tutorial_SumPerSubFieldDate

InventPackagingMaterialFeeCalcInventPackagingMaterialWeights

RG23APartIRFIDPalletLabelsRFIDInventSerialLabels

WarrantyCreditNoteVendReportTransferPrice_BRVENDORINDReport26

InventPackagingMaterialWeightsInventPackagingMaterialWeightsPurch

RG23CPartIRG23APartIRFIDPalletLabels

WarrantyDebitNoteWarrantyCreditNoteVendReportTransferPrice_BR

InventPackagingMaterialWeightsPurchInventProdComR2

RouteCostCategoryRG23CPartIRG23APartI

WMSShipmentAddressesWarrantyDebitNoteWarrantyCreditNote

InventProdComR2InventProdComR3

RouteCostCategoryOverviewRouteCostCategoryRG23CPartI

WMSShipmentAddressesTransferOrdersWMSShipmentAddressesWarrantyDebitNote

InventProdComR3InventPr

odComR4

RouteOprRouteCostCategoryOvervi

ewRouteCostCategory

WorkCalendarWMSShipmentAddres

sesTransferOrdersWMSShipmentAddresses

InventProdComR4InventProdComR5

RouteOprPartOfRouteRouteOprRouteCostCategoryOverview

WorkTimeWorkCalendarWMSShipmentAddressesTransferOrders

InventProdComR5InventProdComR6

RouteOprTableRouteOprPartOfRouteRouteOpr

WrkCtrGroupsWorkTimeWorkCalendar

InventProdComR6InventSiteActivate

RouteTableRouteOprTableRouteOprPartOfRoute

WrkCtrGroupsLedgerWrkCtrGroupsWorkTime

InventSiteActivateInventSiteDimensionLinkAccountVali

dation

RouteVersionRouteTableRouteOprTable

WrkCtrPartOfOperationWrkCtrGroupsLedgerWrkCtrGroups

InventSiteDimensionLinkAccountValidationInventSpecPhys

SalesBlanketRouteVersionRouteTable

WrkCtrPartOfProdRouteWrkCtrPartOfOperationWrkCtrGroupsLedger

InventSpecPhysInventSpecPosted

SalesByStateSalesBlanketRouteVersion

WrkCtrPartOfTaskGroupWrkCtrPartOfProdRouteWrkCtrPartOfOperation

Page 142: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

142

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Afgekeurde rapporten Afgekeurde rapporten Afgekeurde rapporten

InventSpecPostedInventSt

dCostVariance

SalesContractShipmentSalesByStat

eSalesBlanket

WrkCtrPropertyWrkCtrPartOfTaskGr

oupWrkCtrPartOfProdRoute

InventStdCostVarianceInventTransList

SalesCustItemStatisticsSalesContractShipmentSalesByState

WrkCtrTaskGroupWrkCtrPropertyWrkCtrPartOfTaskGroup

InventTransListInventTransList

SalesDeliverySlip_BRSalesCustItemStatisticsSalesContractShipment

XRefNamesReferenceWrkCtrTaskGroupWrkCtrProperty

InventTransListInventTrans

OnOrder

smmLeadSummaryBySourceType1

SalesDeliverySlip_BRSalesCustItemStatistics

xRefPathCountXRefNamesReferenc

eWrkCtrTaskGroup

InventTransOnOrderInventTransOrdered

smmLeadSummaryBySourceTypeDetail2smmLeadSummaryBySourceT

ype3SalesDeliverySlip_BR

xRefPathCountXRefNamesReference

InventTransOrderedIT_InventFiscalLIFOInternal

SalesInvoice_BRsmmLeadSummaryBySourceTypeDetail4smmLeadSummaryBySourceType5

xRefPathCount

IT_InventFiscalLIFOInternalJob

SalesInvoice_BRsmmLeadSummaryBySourceTypeDetail6

JobKMAction SalesInvoice_BR

KMActionKMActionAlarm

KMActionAlarm

1 In Microsoft Dynamics AX 2012 R2 verwijderd omdat het rapport analyse leiden dezelfde informatie biedt.

2 Ibid. 3 Ibid. 4 Ibid. 5 Ibid. 6 Ibid.

Page 143: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

143

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Toepassing hiërarchiestructuur (afhandeling van problemen)

In Microsoft Dynamics AX 2009 wordt de hiërarchische structuur van de toepassing gebruikt om te typen en de hiërarchische structuur, zoals een klasse die een andere klasse uitbreidt.

Overzicht

Artikel Omchrijving

Reden voor afschrijving De hiërarchische structuur van toepassing is op basis van een Help-besturingselement is afgeschaft in Microsoft Dynamics AX 2012.

Vervangen door een andere functie. Ja. De code is herschreven en de functie heet nu de Browser Type hiërarchie. De algemene

gebruikersinterface blijft hetzelfde, maar het hulpprogramma is nu opgenomen binnen het milieu MorphX in een onderliggend MDI-formulier.

Het hulpprogramma is ook uitgebreid ter ondersteuning van tabelovername en navigatie naar leden van een element, zoals methoden vermeld. Voorts kan een basisstation variant,

naam van de Context van de hiërarchie Type men hiërarchie contextuele informatie verstrekken wanneer gebruikers de AOT navigeren.

Modules die worden beïnvloed Ontwikkelaars en Partner-hulpprogramma 's

Wijzigingen in de installatie Deze wijziging heeft geen invloed op de installatie van toepassingen.

Wijzigingen bijwerken Deze wijziging heeft geen invloed op de upgrade

van de toepassing.

Page 144: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

144

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Code Explorer

In Microsoft Dynamics AX 2009 kunt u de Code Explorer code en de onderdelen van application-objecten openen met behulp van hyperlinks.

Overzicht

Artikel Omchrijving

Reden voor afschrijving De Explorer-Code is gebaseerd op een Help-besturingselement is afgeschaft in Microsoft Dynamics AX 2012. Vanwege de overlap met de

hiërarchische structuur van de toepassing en de vervanging is de Code Explorer niet overgezet.

Vervangen door een andere functie. Nr. De functie is niet langer beschikbaar en er is geen functie voor vervanging.

Modules die worden beïnvloed Ontwikkelaars en Partner-hulpprogramma 's

Wijzigingen in de installatie Deze wijziging heeft geen invloed op de installatie

van toepassingen.

Wijzigingen bijwerken Deze wijziging heeft geen invloed op de upgrade van de toepassing.

Page 145: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

145

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Afdrukken vanuit AOT en Editor

Gebruikers kunnen in Microsoft Dynamics AX 2009 AOT knooppunten als inhoud van de XPO en code als een rapport afdrukken.

Overzicht

Artikel Omchrijving

Reden voor afschrijving De mogelijkheid om af te drukken berustte op ondersteuning van niet-SSRS reporting Services, dat is afgeschaft in Microsoft Dynamics AX 2012.

Omdat de functie voornamelijk (behalve in geval van code) XPO-inhoud afgedrukt die handmatig kunnen worden afgedrukt en omdat de functie

zelden gebruikt wordt, geen investering voor ondersteuning implementeren in Microsoft Dynamics AX 2012 is gesteld.

Vervangen door een andere functie. Nr. De functie is niet langer beschikbaar en er is geen functie voor vervanging. Als tijdelijke oplossing kunnen knooppunten worden

geëxporteerd als XPO-bestanden en vervolgens handmatig worden afgedrukt.

Modules die worden beïnvloed Ontwikkelaars en Partner-hulpprogramma 's

Wijzigingen in de installatie Deze wijziging heeft geen invloed op de installatie

van toepassingen.

Wijzigingen bijwerken Deze wijziging heeft geen invloed op de upgrade

van de toepassing.

Page 146: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

146

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

X ++-editor

In Microsoft Dynamics AX 2009 wordt de X ++-editor gebruikt om X ++-code schrijven in MorphX.

Overzicht

Artikel Omchrijving

Reden voor afschrijving De X ++-editor heeft beperkte mogelijkheden en werd afgeschaft om plaats te maken voor een nieuwe implementatie van het X ++-editor met nieuwe functies.

Vervangen door een andere functie. Ja. De functie is afgeschaft en een nieuwe X ++­editor, gebaseerd op het

besturingselement van de editor Visual Studio 2010 is geïntroduceerd. Hoewel de uitbreiding van de script editor wordt nog steeds

ondersteund, uitbreidingen van de oudere UI-editor niet meer ondersteund.

Modules die worden beïnvloed Ontwikkelaars en Partner-hulpprogramma 's

Wijzigingen in de installatie Deze wijziging heeft geen invloed op de installatie van toepassingen.

Wijzigingen bijwerken Deze wijziging heeft geen invloed op de upgrade van de toepassing.

Page 147: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

147

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

AOD-bestanden vervangen door SQL Server-opslagplaats

De lagen gebaseerde object toepassingsbestanden (AOD-bestanden) zijn vervangen door een specifieke SQL Server-database waarop het modelarchief wordt genoemd. Alle toepassingselementen

zijn in het modelarchief. Voor ontwikkelaars is transparant de opslag. Het installatieprogramma maakt het modelarchief met behulp van de elementen van de toepassing van Microsoft.

Overzicht

Artikel Omchrijving

Reden voor afschrijving Het gebruik van een database-art back-end, zoals

SQL Server, die de eigen database (database van de toepassing-object en de AOD-bestanden) een knelpunt in termen van ontwikkeling, onderhoud

en prestaties.

Vervangen door een andere functie. Ja. AOD-bestanden en de eigen database zijn

vervangen door de SQL Server-database. AOD-bestanden van Microsoft Dynamics AX 2009 en Microsoft Dynamics AX 4.0 kunnen worden

geladen in het modelarchief van het tijdens de upgrade of later in het menu van de ontwikkelaar in MorphX.

AXUTIL.EXE is een opdrachtregelprogramma voor het beheren van metagegevens die zijn "-in-transit', zoals voor het exporteren, installeren en zelfs metagegevens verwijderen.

Modules die worden beïnvloed Ontwikkelaars en Partner-hulpprogramma 's

Wijzigingen in de installatie De vereiste wijzigingen worden verwerkt door het programma Setup de modellen (de nieuwe logische verpakking van metagegevens

installeert) in het modelarchief in SQL Server. Het modelarchief is een integraal onderdeel van de database van de toepassing.

Wijzigingen bijwerken Het upgradeproces is semantisch vergelijkbaar met het proces in vorige versies, maar een paar nieuwe stappen zijn vereist. De AOD-bestanden

en mappen worden niet meer naar de toepassingsmap gekopieerd uit de vorige versie, maar nu in de model-database moeten worden

geïmporteerd. Daarnaast is het raadzaam deze te importeren in een secundaire database met de naam "alternate" database van de effectief

lijkt op de map voor het vergelijken van de code.

Page 148: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

148

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Functionaliteit in de Toepassingsobjectstructuur laag splitsen

In Microsoft Dynamics AX 2009 kan u meerdere lagen bekijken in de AOT.

Overzicht

Artikel Omchrijving

Reden voor afschrijving In Microsoft Dynamics AX 2012, is de mogelijkheid om meerdere lagen bekijken in de AOT afgeschaft omdat de functie is niet vaak gebruikt en neiging om instabiliteit te

veroorzaken in de omgeving van MorphX.

Vervangen door een andere functie. Nr. De functie is niet langer beschikbaar. Voor de

meeste bekende use-cases, het hulpprogramma Code vergelijken is een geldige vervanging en gemakkelijk toegankelijk door op CTRL + G te

drukken.

Modules die worden beïnvloed Ontwikkelaars en Partner-hulpprogramma 's

Wijzigingen in de installatie Deze wijziging heeft geen invloed op de installatie van toepassingen.

Wijzigingen bijwerken Deze wijziging heeft geen invloed op de upgrade van de toepassing.

Page 149: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

149

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Teamserver

Host de toewijzing van het nieuwe object-id's in Microsoft Dynamics AX 2009 is de ID-server, de Server van het Team genoemd. De Server Team kan uit meerdere installaties van Application Object

Server (AOS) bieden unieke toewijzing van id's in omgevingen met meerdere project ontwikkeling worden gedeeld.

Overzicht

Artikel Omchrijving

Reden voor afschrijving De id's van tabellen, klassen en andere

elementen op basis van ID AOT worden nu met de introductie van specifieke installatie-id's toegewezen tijdens de installatie, niet op tijd.

Vervangen door een andere functie. Nr. De functie is niet meer beschikbaar omdat dit overbodig is geworden. Het Team Server kan niet

meer worden geïnstalleerd.

Modules die worden beïnvloed Ontwikkelaars en Partner-hulpprogramma 's

Wijzigingen in de installatie Deze wijziging heeft geen invloed op de installatie van toepassingen.

Wijzigingen bijwerken Deze wijziging heeft geen invloed op de upgrade van de toepassing.

Page 150: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

150

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Visual SourceSafe

Microsoft Dynamics AX 2009 en eerdere versies ondersteunen Microsoft® Visual SourceSafe® als een controlemechanisme versie.

Overzicht

Artikel Omchrijving

Reden voor afschrijving Ondersteuning voor Visual SourceSafe voor versiebeheer wordt verwijderd door Microsoft® Visual Studio® Team Foundation Server 201

omdat Team Foundation Server biedt uitgebreide functionaliteit.

Vervangen door een andere functie. Ondersteuning voor Visual SourceSafe in Microsoft Dynamics AX 2012 blijft, maar wordt verwijderd in de volgende versie van Microsoft

Dynamics AX. Het is raadzaam dat u nu Visual Studio Team Foundation Server 2010 in plaats van Visual SourceSafe gebruiken. White papers over upgradepaden vanuit Visual SourceSafe voor

Team Foundation Server zijn beschikbaar op de site van PartnerSource.

Modules die worden beïnvloed Alles, met inbegrip van de ontwikkelwerkruimte.

Wijzigingen in de installatie Deze wijziging heeft geen invloed op de installatie

van toepassingen.

Wijzigingen bijwerken Deze wijziging heeft geen invloed op de upgrade

van de toepassing.

Page 151: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

151

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Project rapportage

In Microsoft Dynamics AX 2009 een Project rapportage gebruikt wanneer gebruikers .moxl-bestanden bewerken, representaties van rapportmodellen in bestanden zijn.

Overzicht

Artikel Omchrijving

Reden voor afschrijving In Microsoft Dynamics AX 2012 wordt de ervaring van de ontwikkeling wordt uitgelijnd met de opslagplaats-georiënteerde ontwikkeling voor

Microsoft Dynamics AX. Daarom wordt alle modelgegevens opgeslagen in de opslagplaats en rechtstreeks worden bewerkt in de opslagplaats.

Vervangen door een andere functie. Ja. Een nieuw project, genaamd Model Project, kunt direct bewerken van gegevens in de

opslagplaats rapportage zonder lokale .moxl bestanden.

Modules die worden beïnvloed Ontwikkelaars en Partner-hulpprogramma 's

Wijzigingen in de installatie Geen. Deze functie wordt geïnstalleerd als een integratie van Visual Studio Setup.

Wijzigingen bijwerken Deze wijziging heeft geen invloed op de upgrade van de toepassing.

Page 152: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

152

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

De X ++-werkstroom API

De X ++ Workflow API wordt in Microsoft Dynamics AX 2009 gebruikt om via programmacode workflows te maken.

Overzicht

Artikel Omchrijving

Reden voor afschrijving De functionaliteit die door deze functie was beperkt.

Vervangen door een andere functie. Ja. De functie is afgeschaft en een vervangende functie beschikbaar is. De Workflow-API X ++ is vervangen door de beheerde workflow-API,

omdat de volgende functies zijn gepland voor Microsoft Dynamics AX 2012:

Extra workflowfuncties, zoals de stroom

van geavanceerde besturingselementen

Een nieuwe beheerde workfloweditor

vereist een beheerde programma-

interface

Dus de hele workflow-API is geherstructureerd als een beheerde API en ondersteuning voor de nieuwe workflowfuncties en workflow-editor is

toegevoegd.

Modules die worden beïnvloed Bedrijfsprocessen en werkstromen

Wijzigingen in de installatie Deze wijziging heeft geen invloed op de installatie

van toepassingen.

Wijzigingen bijwerken Deze wijziging heeft geen invloed op de upgrade van de toepassing.

Meer informatie

Zie voor meer informatie over de workflow, de Workflow sectie in het aanhangsel.

Page 153: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

153

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Integratie van SQL Server Report Builder met rapportmodellen van

Microsoft Dynamics AX

SQL Server Report Builder is een hulpprogramma geleverd bij SQL Server Reporting Services. Het kan

een gebruiker eenvoudige rapporten maken met gegevens van Microsoft Dynamics AX. Deze functie is

geïntroduceerd in Microsoft Dynamics AX 4.0 en werd ook opgenomen in Microsoft Dynamics AX 2009.

Overzicht

Artikel Omchrijving

Reden voor afschrijving Deze functie is zeer weinig gebruikt en is moeilijk

te installeren en configureren. Rapporten die zijn gemaakt met behulp van deze functie in real-life scenario's niet goed uitgevoerd.

Vervangen door een andere functie. Deze functie is niet langer beschikbaar in Microsoft Dynamics AX 2012. Microsoft Dynamics AX 2012 ondersteunt ad-hoc melden met behulp

van OLAP-kubussen. Zakelijke gebruikers kunnen ook gebruikmaken van de mogelijkheden van Excel-PowerPivot voor het genereren van ad-

hocrapporten business.

Modules die worden beïnvloed Alle

Wijzigingen in de installatie Deze wijziging heeft geen invloed op de installatie van toepassingen.

Wijzigingen bijwerken Deze wijziging heeft geen invloed op de upgrade van de toepassing.

Page 154: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

154

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Payment services met Authorize.Net

Integratie met twee payment services werd geïntroduceerd in Microsoft Dynamics AX 2009—Authorize.Net en betalingsservices voor Microsoft Dynamics® ERP. Voor Microsoft Dynamics AX 2012

worden betalingsdiensten voor Microsoft Dynamics ERP ondersteund.

Overzicht

Artikel Omchrijving

Reden voor afschrijving CyberSource Authorize.Net heeft aangeschaft en we verwachten dat deze diensten in de toekomst

zullen worden geïntegreerd in hun suite van producten. In Microsoft Dynamics AX 2012 zijn we nu een enkel punt van toegang tot

Cybersource via Payment Services voor Microsoft Dynamics® ERP biedt.

Vervangen door een andere functie. Nr. De functie is niet langer beschikbaar en er is geen functie voor vervanging.

Modules die worden beïnvloed Crediteuren

Debiteuren

Wijzigingen in de installatie De installatie van Microsoft Dynamics AX 2012

wordt niet gewijzigd. Authorize.Net verschijnt echter niet meer als een geldige payment service.

Wijzigingen bijwerken Een hotfix worden voor Microsoft Dynamics AX 2009 waarmee klanten overstappen van Authorize.Net naar Payment Services voor

Microsoft Dynamics ERP uitgebracht. Wanneer

een klant een rekening met Payment Services voor Microsoft Dynamics ERP heeft verkregen, blijft Microsoft Dynamics AX 2009 Authorize.Net

gebruiken voor het verwerken van bestaande verkooporders met creditcards die zijn gemachtigd via Authorize.Net. Alle nieuwe orders

worden verwerkt met behulp van Services voor Microsoft Dynamics ERP betaling.

Meer informatie

Zie voor meer informatie over payment services in Microsoft Dynamics AX 2012 de Productbrede functie Payment Services voor Microsoft Dynamics ERP.

Page 155: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

155

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Grootboekbudget

In Microsoft Dynamics AX 2009 grootboekbudget is de naam van het formulier en de tabel waar de budgetbedragen voor grootboekrekeningen zijn opgenomen.

Overzicht

Artikel Omchrijving

Reden voor afschrijving De functie budget in Microsoft Dynamics AX 2012 is herschreven en uitgebreid met aanvullende functionaliteit, zoals budgetbeheer.

Vervangen door een andere functie. Ja. Grootboekbudget is vervangen door budgetregisterregels. Journaalposten inschakelen budgetbedragen moeten worden

ingevoerd met behulp van een kopregel/concept.

Een organisatie kan het volgende doen:

Bepalen welke dimensies voor budgettering.

Budgetcodes die betrekking op de begroting type voor een audittrail aanvullende wijzigingen in een budget hebben definiëren.

Een budget toewijzen aan perioden.

Een budget toewijst aan dimensies.

Budgetbedragen repliceren.

Gebruik een webservice voor integraties begroting

gegevens registreren.

Gebruik de goedkeuringswerkstroom budget

transactie.

Gebruik het Budget versus werkelijk onderzoek en rapport.

Budgetjournaalposten maken met behulp van Project, vraag, aanbod en vast activum-budgetten.

Opmerking: In Microsoft Dynamics AX 2009 een gebruiker kan ook cost accounting budgetten overboeken naar grootboekbudget. Dit wordt niet ondersteund in

Microsoft Dynamics AX 2012, omdat het nieuwe kader voor de dimensie is niet geïmplementeerd in cost accounting op een manier waarmee gegevens buiten cost accounting.

Modules die worden beïnvloed Budgettering

Wijzigingen in de installatie Deze wijziging heeft geen invloed op de installatie van toepassingen.

Wijzigingen bijwerken Voorverwerking omgezet budget-records Grootboek

journaalposten in Microsoft Dynamics AX 2012.

Meer informatie

Zie de onderwerpen productbrede kenmerken voor meer informatie over budgettering en budgetbeheer, budgettering en budgetbeheer en Grootboek en grootboek lijnen en verdelingen.

Page 156: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

156

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Financiële dimensies en LedgerTable

In Microsoft Dynamics AX 2009 en eerdere versies, LedgerTable formulier en tabel gebruikt voor het maken van het rekeningschema. Financiële dimensies ingeschakeld dimensies en dimensiecodes kan

worden gemaakt en onderhouden voor gebruik op financiële transacties.

Overzicht

Artikel Omchrijving

Reden voor afschrijving Een nieuw kader voor de financiële dimensie is geïmplementeerd.

Vervangen door een andere functie. Ja. De functie is niet langer beschikbaar en is vervangen door een nieuw kader voor de

financiële dimensie.

Modules die worden beïnvloed Alle

Wijzigingen in de installatie Deze wijziging heeft geen invloed op de installatie van toepassingen.

Wijzigingen bijwerken Tijdens de upgrade bevat stappen voorafgaand aan upgrade voor het samenvoegen van rekeningen en dimensies die conflicten hebben.

Meer informatie

Zie het onderwerp productbrede kenmerken voor meer informatie over financiële dimensies financiële dimensies.

Page 157: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

157

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

EPBookkeeperRoleCenter

In Microsoft Dynamics AX worden gebruikers toegewezen aan Rollencentrums op basis van gebruikersprofielen, aan voor een specifieke rol in de organisatie. Elke gebruiker wordt toegewezen

aan een gebruikersprofiel en een rol Center is opgegeven voor elk profiel. De rol van de boekhouder is verantwoordelijk voor de taken, zoals het maken en betalen van facturen van leveranciers, verkoopfacturen maken klanten facturering, opname van betalingen van klanten, betalingen op

bankrekeningen storten, reconciliatie van bankafschriften, afdrukken van financiële overzichten en sluiten van de boeken aan het eind van de maand.

Standaard gebruikersprofiel: boekhouder

Rol van de naam van pagina: EPBookkeeperRoleCenter

Overzicht

Artikel Omchrijving

Reden voor afschrijving Vanuit het perspectief van beveiligingsrollen

van Microsoft Dynamics AX 2012 is er geen boekhouder-functie. Daarom de rol van de boekhouder is verwijderd uit de BI-kubussen en het midden van de rol van de boekhouder

en de onderliggende webonderdelen zijn ook verwijderd. In het algemeen Role Centers zelf beschikt niet over beveiliging, maar kunnen het

beveiligbare objecten weergegeven op een rol in het midden. De rol van de Accountant is geïdentificeerd als gelijkwaardig zijn aan de

rol van de boekhouder, op basis van de overeenkomst tussen de rechten en

bevoegdheden.

Vervangen door een andere functie. Nr. De functie is niet langer beschikbaar en er is geen functie voor vervanging.

Modules die worden beïnvloed Business Intelligence

Client

Enterprise Portal

Grootboek

Wijzigingen in de installatie Deze wijziging heeft geen invloed op de installatie

van toepassingen.

Wijzigingen bijwerken Deze wijziging heeft geen invloed op de upgrade van de toepassing.

Meer informatie

Zie voor meer informatie over rollencentrums: http://www.microsoft.com/dynamics/en/us/using/ax-finance-role-center.aspx

Page 158: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

158

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

ExchangeRates

In Microsoft Dynamics AX 2009, de ExchRates-tabel en het formulier maken en onderhouden van valuta's en hun wisselkoersen gebruikt.

Overzicht

Artikel Omchrijving

Reden voor afschrijving Nieuwe gedeelde valuta en wisselkoers functionaliteit is vervangen door de tabel ExchRates.

Vervangen door een andere functie. Ja. De functie is niet langer beschikbaar en is vervangen door gedeelde valuta's en

wisselkoersen.

Modules die worden beïnvloed Alle

Wijzigingen in de installatie Deze wijziging heeft geen invloed op de installatie van toepassingen.

Wijzigingen bijwerken De gebruiker kan conflicten oplossen als onderdeel van de voorverwerking in te stellen. Een conflict doet zich bijvoorbeeld voor als

dezelfde valuta wordt gebruikt in meerdere bedrijven, maar dit is een andere manier ingesteld in elk bedrijf.

Page 159: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

159

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Tabel GrootboekTrans

De tabel GrootboekTrans bevat in Microsoft Dynamics AX 2009 de geboekte grootboek details, waaronder de bewijzen, datums, grootboekrekening, dimensies, boekingslaag en bedragen.

Overzicht

Artikel Omchrijving

Reden voor afschrijving Door architectonische veranderingen in de toepassing moest deze tabel worden geherstructureerd ter ondersteuning van de nieuwe

financiële dimensie en kaders voor grootboek-journaal.

Vervangen door een andere functie. Ja. De functie is afgeschaft en de volgende nieuwe tabellen vervangen door de tabel GrootboekTrans:

GeneralJournalEntry

GeneralJournalAccountEntry

LedgerEntryJournal

LedgerEntry

SubledgerVoucherGeneralJournalEntry

LedgerEntryJournalizing

Modules die worden beïnvloed Alle

Wijzigingen in de installatie Deze wijziging heeft geen invloed op de installatie van toepassingen.

Wijzigingen bijwerken GrootboekTrans records worden bijgewerkt naar het nieuwe gegevensmodel, behalve in virtuele

bedrijven, waar de tabel GrootboekTrans in een TableCollection is. Als de tabel GrootboekTrans in een virtueel bedrijf setup wordt gebruikt, mislukt de upgrade en wordt geadviseerd contact op met

uw Partner of ondersteuning. De records moeten worden verplaatst uit het virtuele bedrijf voor de upgrade.

Meer informatie

Zie het onderwerp product wide functie voor meer informatie over regels voor boekhouding en grootboek Grootboek en grootboek lijnen en verdelingen.

Page 160: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

160

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

LedgerPeriod

In Microsoft Dynamics AX 2009 de LedgerPeriod tabel en het formulier maken en onderhouden van de fiscale perioden voor een bedrijf gebruikt.

Overzicht

Artikel Omchrijving

Reden voor afschrijving Globale organisaties werken als andere juridische entiteiten die in verschillende geografische gebieden. Ze delen echter een grote hoeveelheid

gegevens zoals grafieken van rekeningen, valuta, wisselkoersen en kalenders. Deze verwijzing en master gegevens eenmaal definiëren en delen

door rechtspersonen vermindert de kosten van het onderhoud van dergelijke gegevens in de hele organisatie. Grootboekperioden en de

bijbehorende tabellen van de AssetCalendar heeft niet voldoende ondersteuning bieden voor dit scenario en zijn vervangen door een meer robuuste gedeelde fiscale kalenders.

De volgende tabellen zijn afgeschaft:

AssetCalendar

AssetCalendarPeriod

AssetCalendarYear

LedgerPeriod

Vervangen door een andere functie. Ja. De functie is niet langer beschikbaar en is vervangen door gedeelde fiscale kalenders.

Modules die worden beïnvloed Alle

Wijzigingen in de installatie Deze wijziging heeft geen invloed op de installatie van toepassingen.

Wijzigingen bijwerken Bestaande grootboekperioden en VA-agenda's worden bijgewerkt naar de nieuwe fiscale

kalenders. Er is een stap voorafgaande aan upgrade waar de gebruiker de fiscale kalenders kunt wijzigen.

Meer informatie

Voor meer informatie over regels voor boekhouding en sub grootboek, Zie het onderwerp functie

Productbrede Grootboek en grootboek lijnen en verdelingen.

Page 161: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

161

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Land/regio-configuratiesleutels

In Microsoft Dynamics AX 2009 en eerdere versies worden configuratiesleutels land/regio en land/regio-specifieke functies weergeven gebruikt.

Overzicht

Artikel Omchrijving

Reden voor afschrijving De land-/regioconfiguratiesleutels zijn specifiek voor een installatie en de reële behoefte is voor de controle over de functies die beschikbaar zijn

aan de individuele ondernemingen in multinationale scenario's. Ook moest de mogelijkheid om functies die beschikbaar zijn op

basis van de locatie van het bedrijf en de locatie van de klant. Land/regio context werd geïntroduceerd om te voldoen aan deze eis en

deze functie vervangt land-/ regioconfiguratiesleutels voor de controle over de beschikbaarheid van functies.

Vervangen door een andere functie. Ja. De functie blijft alleen voor achterwaartse compatibiliteit. Hoewel de functie wordt niet verwijderd tot de volgende versie van Microsoft

Dynamics AX, is een functie voor vervanging al beschikbaar. Microsoft Dynamics AX 2012 gebruikt om te bepalen van de beschikbare

functies op basis van de locatie van de rechtspersoon, het land/de regio die is gekoppeld aan het primaire adres van de rechtspersoon.

Bijvoorbeeld als het adres van de rechtspersoon

in Canada, kunnen gebruikers zien en werken met Canada-specifieke functies.

Modules die worden beïnvloed Alle

Wijzigingen in de installatie Deze wijziging heeft geen invloed op de installatie

van toepassingen.

Wijzigingen bijwerken Deze wijziging heeft geen invloed op de upgrade

van de toepassing.

Meer informatie

Zie voor meer informatie over het gebruik van land/regio-configuratiesleutels bij het upgraden van een bestaande versie van Microsoft Dynamics AX naar Microsoft Dynamics AX 2012 de Handleiding voor het upgraden.

Page 162: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

162

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

EU-verkooplijst overboeken (België)

In Microsoft Dynamics AX 2009 zijn er twee EU-verkooplijst overdrachten, de standaard EU-verkooplijst overdracht en een apart EU-verkooplijst overdracht voor België. De tweede is een

land/regio-specifieke functie waarmee de overdracht van gegevens aan het EU-verkooplijst formulier op basis van BTW-informatie.

Overzicht

Artikel Omchrijving

Reden voor afschrijving In 2010 vereist een wijziging in de wetgeving

in de Europese Gemeenschap een nieuwe overdrachtsfunctie voor de EU-verkooplijst. De nieuwe EU-verkooplijst overdrachtsfunctie

is gebaseerd op de functionaliteit voor België en stuurt deze gegevens naar de EU-verkooplijst formulier op basis van BTW-informatie.

Vervangen door een andere functie. Ja. De functie is in Microsoft Dynamics AX 2012 verwijderd en vervangen door de standaard EU-verkooplijst overdracht.

Modules die worden beïnvloed Financieel beheer

GDL

Wijzigingen in de installatie Deze wijziging heeft geen invloed op de installatie van toepassingen.

Wijzigingen bijwerken Gebruikers moeten de bestaande BTW-code en tax group configuratie controleren. Ze worden

verlangd dat het nieuwe BTW-codes instellen.

Bovendien kunnen zijn moet ofwel de groepen die zijn toegewezen aan serviceartikelen, wijzigen of nieuwe item sales tax groups instellen en

toewijzen aan de diensten en/of categorieën. Dit moet worden gedaan voordat er transacties worden geboekt in Microsoft Dynamics AX 2012.

Page 163: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

163

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Records met ingang van de datum

Records worden opgeslagen in Microsoft Dynamics AX 2009, werknemer/aannemer, taak, positie en afdeling (organisatie) als records met ingang van de datum.

Overzicht

Artikel Omchrijving

Reden voor afschrijving De functionaliteit van de functie was beperkt. De functie is vervangen door het nieuwe kader van de ingang van de datum in Microsoft

Dynamics AX 2012.

Vervangen door een andere functie. Ja. De functie is niet langer beschikbaar en een

vervangende functie beschikbaar is.

Alle records blijven effectieve datum, maar ze gebruiken een nieuw kader voor de ingang van

de datum. In Microsoft Dynamics AX 2012 worden elementen van de datum en de tijd zichtbaar in de gebruikersinterface.

Modules die worden beïnvloed HRM

Wijzigingen in de installatie Deze wijziging heeft geen invloed op de installatie

van toepassingen.

Wijzigingen bijwerken Bestaande records met ingang van de datum

worden bijgewerkt naar de nieuwe tabellen waarin deze records worden opgeslagen. De verwerking van records met ingang van de datum

is in het kader van de Microsoft Dynamics AX

2012 voltooid.

Opmerking: de tabelstructuur in Human resources is zijn genormaliseerd. Een record

met ingang van de datum kan worden gesplitst in meerdere records op basis van de nieuwe definities in Microsoft Dynamics AX 2012.

Page 164: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

164

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Verwijderen van persoonlijke gegevens (werknemer en aanvrager)

In Microsoft Dynamics AX 2009 kunt de functie persoonlijke informatie verwijderen verwijderen van informatie met betrekking tot werknemers en sollicitanten, zoals de naam, sofi-nummer,

visa informatie, adres en onderwijs.

Overzicht

Artikel Omchrijving

Reden voor afschrijving Veel van deze informatie wordt opgeslagen in een globaal adresboek dat door de onderneming

wordt gedeeld, en andere gegevens verwijderen kan beïnvloeden.

Vervangen door een andere functie. Nr. De functie is niet langer beschikbaar en er is geen functie voor vervanging. U kunt nog steeds persoonlijke gegevens verwijderen door

afzonderlijke records handmatig verwijderen.

Modules die worden beïnvloed HRM

Wijzigingen in de installatie Deze wijziging heeft geen invloed op de installatie van toepassingen.

Wijzigingen bijwerken Deze wijziging heeft geen invloed op de upgrade van de toepassing.

Page 165: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

165

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Tabblad Human Resources in Enterprise Portal

In Enterprise Portal voor Microsoft Dynamics AX 2009, kunt u het tabblad Human resources vragenlijsten en andere beheergegevens prestaties bekijken.

Overzicht

Artikel Omchrijving

Reden voor afschrijving De functionaliteit op dit tabblad is niet volledig en beperkte vergoeding voor HR-personeel.

Vervangen door een andere functie. Nr. De functie is niet langer beschikbaar en er is geen functie voor vervanging. De volledige functionaliteit is echter wel beschikbaar in

de client.

Modules die worden beïnvloed HRM

Wijzigingen in de installatie Deze wijziging heeft geen invloed op de installatie van toepassingen.

Wijzigingen bijwerken Deze wijziging heeft geen invloed op upgrade gevolgen.

Page 166: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

166

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Vergoedingen

Voordelen zijn in Microsoft Dynamics AX 2009 instellen met behulp van formulieren setup voordelen.

Overzicht

Artikel Omchrijving

Reden voor afschrijving De voordelen-functionaliteit in Microsoft Dynamics AX 2009 is enigszins beperkt en Microsoft Dynamics AX 2012 biedt voordelen voor uitgebreide functionaliteit.

Vervangen door een andere functie. Ja. De functie is niet langer beschikbaar en een vervangende functie beschikbaar is.

Modules die worden beïnvloed HRM

Wijzigingen in de installatie Deze wijziging heeft geen invloed op de installatie van toepassingen.

Wijzigingen bijwerken Bestaande informatie over secundaire arbeidsvoorwaarden is bijgewerkt voor gebruik in de nieuwe functionaliteit van de voordelen.

Page 167: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

167

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Typ werknemers van de afdeling

In Microsoft Dynamics AX 2009 werknemers kan een van de drie typen: werknemer, de aannemer of de werkplaats.

Overzicht

Artikel Omchrijving

Reden voor afschrijving Architecturale wijzigingen negatieve gevolgen hebben voor de functionaliteit van de werknemer.

Vervangen door een andere functie. Nr. De functie is niet langer beschikbaar en er is geen functie voor vervanging. In Microsoft Dynamics AX 2012 bestaan alleen werknemers

van de typen werknemer en contractant.

Modules die worden beïnvloed HRM

Toeleveringsbeheer

Wijzigingen in de installatie Deze wijziging heeft geen invloed op de installatie van toepassingen.

Wijzigingen bijwerken Werknemers van de afdeling worden niet bijgewerkt naar Microsoft Dynamics AX 2012.

Upgrade voorverwerkingsscripts informatie vastleggen en kunt u actie ondernemen op deze records voordat u de upgrade uitvoert.

Page 168: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

168

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Visio exporteren voor het melden van relaties, locaties en

organisatorische structuur weergaven

In Microsoft Dynamics AX 2009, kunt u de weergave van rapportage relaties, locaties weergeven en

organisatorische structuur naar Visio exporteren.

Overzicht

Artikel Omchrijving

Reden voor afschrijving Architecturale wijzigingen en een nieuw besturingselement zijn aan alle drie de weergaven

toegevoegd. Het nieuwe besturingselement kan meer knooppunten in de hiërarchische structuur worden weergegeven. U kunt ook maken en wijzigen van de knooppunten in het nieuwe

besturingselement. De architecturale wijzigingen zou vereist ingrijpende veranderingen in de Visio-exportfunctie hebben.

Vervangen door een andere functie. Nr. De exportfunctie van Visio niet langer beschikbaar en er is geen functie voor

vervanging.

Modules die worden beïnvloed Alle

Wijzigingen in de installatie Deze wijziging heeft geen gevolgen voor de installatie van toepassing.

Wijzigingen bijwerken Deze wijziging heeft geen gevolgen voor de upgrade van de toepassing.

Page 169: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

169

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Telemarketing

In Microsoft Dynamics AX 2009 kunt gebruikers de functie voor Telemarketing oproeplijsten maken die zijn gebaseerd op dit type query. Oproeplijsten kunnen ook worden gemaakt van Marketing

Automation.

Overzicht

Artikel Omchrijving

Reden voor afschrijving Deze functie wordt verwijderd omdat de functionaliteit beperkt is.

Vervangen door een andere functie. Nr. De functie voor Telemarketing in Microsoft Dynamics AX 2012 blijft, maar in een toekomstige

versie van het product worden verwijderd. In de volgende versie telemarketing records samengevoegd met lijsten opvragen en de

lijstfunctionaliteit oproep wordt verplaatst naar de Marketing Automation-licentie.

Modules die worden beïnvloed Verkoop en marketing

Wijzigingen in de installatie Deze wijziging heeft geen invloed op de installatie van toepassingen.

Wijzigingen bijwerken Deze wijziging heeft geen invloed op de upgrade van de toepassing.

Page 170: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

170

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

TAPI-integratie

In Microsoft Dynamics AX, de verkoop en marketing module bevat ook bekend als de module CRM een functie voor het opnemen van een systeem van CTI (Computer-Telephony Integration) met

behulp van de Microsoft Telephony API (TAPI)-protocol. Het systeem CTI registreert en beheert inkomende en uitgaande telefoonlijnen.

Overzicht

Artikel Omchrijving

Reden voor afschrijving De functionaliteit die door deze functie was

beperkt.

Vervangen door een andere functie. Nr. De functie in Microsoft Dynamics AX 2012

blijft, maar in een toekomstige versie van het product worden verwijderd. Op dit moment is geen vervangende functie beschikbaar.

Modules die worden beïnvloed Verkoop en marketing

Wijzigingen in de installatie Het onderdeel smmPhone is meer geïnstalleerd.

Wijzigingen bijwerken Deze wijziging heeft geen invloed op de upgrade van de toepassing.

Page 171: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

171

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Management statistieken

De functie statistieken verkoopbeheer informatie weergeven in grafieken

Overzicht

Artikel Omchrijving

Reden voor afschrijving De toevoeging van SQL Server Reporting Services met Microsoft Dynamics AX in combinatie met de Microsoft Office-integratie biedt gebruikers uitgebreide grafische functies.

Vervangen door een andere functie. Nr. De functie in Microsoft Dynamics AX 2012 blijft, maar in een toekomstige versie van het

product worden verwijderd. Op dit moment is geen vervangende functie beschikbaar.

Modules die worden beïnvloed Verkoop en marketing

Wijzigingen in de installatie Deze wijziging heeft geen invloed op de installatie

van toepassingen.

Wijzigingen bijwerken Deze wijziging heeft geen invloed op de upgrade van de toepassing.

Page 172: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

172

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

CRM Documentverwerking

Documentverwerking CRM is een uitbreiding van de standaard Microsoft Dynamics AX Documentverwerking waarmee gebruikers identificeren de auteur van een document en documenten

als e-mailbericht verzenden.

Overzicht

Artikel Omchrijving

Reden voor afschrijving Documentverwerking CRM wordt geïntegreerd in de standaard Microsoft Dynamics AX

Documentverwerking.

Vervangen door een andere functie. Nr. De functie blijft in Microsoft Dynamics AX

2012, maar zijn volledig geïntegreerd met standaard verwerken in de volgende versie van het product van Microsoft Dynamics AX

documenten.

Modules die worden beïnvloed Verkoop en marketing

Wijzigingen in de installatie Deze wijziging heeft geen invloed op de installatie van toepassingen.

Wijzigingen bijwerken Deze wijziging heeft geen invloed op de upgrade van de toepassing.

Page 173: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

173

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Transactielogboek

Het transactielogboek wordt bijgehouden Tabelwijzigingen, zoals wie de wijzigingen heeft aangebracht en wanneer deze zijn aangebracht, aan specifieke CRM-entiteiten en velden.

Overzicht

Artikel Omchrijving

Reden voor afschrijving CRM gebruikt de logboekregistratie beschikbaar in Microsoft Dynamics AX-database.

Vervangen door een andere functie. Nr. De functie in Microsoft Dynamics AX 2012 blijft, maar in een toekomstige versie van het product worden verwijderd. Op dit moment is

geen vervangende functie beschikbaar.

Modules die worden beïnvloed Verkoop en marketing

Wijzigingen in de installatie Deze wijziging heeft geen invloed op de installatie van toepassingen.

Wijzigingen bijwerken Deze wijziging heeft geen invloed op de upgrade van de toepassing.

Page 174: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

174

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Order-abonnement

Inkooporder abonnement is een ordersoort waarmee één inkooporder meerdere keren worden verwerkt. De functie werkt door het vernieuwen van voorraadtransacties, waardoor nieuwe

ontvangsten op dezelfde inkooporder.

Overzicht

Artikel Omchrijving

Reden voor afschrijving De manier waarop dat de bestelling is geïmplementeerd, is niet compatibel met

het bronbudget document verdelingen en boekhouding.

Vervangen door een andere functie. Nr. De functie is niet langer beschikbaar en er is geen functie voor vervanging.

Modules die worden beïnvloed Inkoop en sourcing

Wijzigingen in de installatie Deze wijziging heeft geen invloed op de installatie

van toepassingen.

Wijzigingen bijwerken Code die betrekking hebben op bestelling wordt verwijderd. Mogelijke aanpassingen op dit gebied

moet ook worden verwijderd. Er ontbreekt een white paper over het uitbreiden van het nieuwe kader van de overeenkomst ter ondersteuning

van terugkerende orders.

Page 175: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

175

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Lege orders

Raamcontracten zijn contractuele verplichtingen met een leverancier te kopen van een specifieke hoeveelheid of de waarde van de goederen in ruil voor een speciale korting in Microsoft Dynamics AX

2009. U kunt met behulp van het raamcontract inkooporders (vrijgaveorders) maken en factureren van artikelen, indien nodig, totdat het contract is voldaan.

Overzicht

Artikel Omchrijving

Reden voor afschrijving De functie raamcontract volgorde heeft enkele

beperkingen. Structurele wijzigingen in Microsoft Dynamics AX vereiste functionaliteit raamcontract te worden afgeschaft.

Vervangen door een andere functie. Ja. De functie is niet langer beschikbaar en een vervangende functie beschikbaar is.

Deze functie is vervangen door aankoop- en verkoopovereenkomsten. Aankoop- en verkoopovereenkomsten worden gebruikt voor het vastleggen van de voorwaarden en

bepalingen tussen de verkopende partij en een kopende partij. Een overeenkomst betaling en levering voorwaarden voor een reeks

verplichtingen uitgedrukt. Bijvoorbeeld doorgevoerd in de kopende partij een bepaald volume van een product of service, zoals

200 fietsen voor een bepaalde prijs te kopen. Ook doorgevoerd in de kopende partij een specifieke waarde, zoals EUR 1000, van een

product of de producten in een bepaalde

categorie met korting voor een bepaalde prijs te kopen. Voor elke verbintenis in de overeenkomst is er een geldigheidsduur waarin de werkelijke

handel moet worden voltooid.

Modules die worden beïnvloed Inkoop en sourcing

Wijzigingen in de installatie Deze wijziging heeft geen invloed op de installatie van toepassingen.

Wijzigingen bijwerken Raamcontracten kunt u bijwerken met behulp van de upgrade scripts beschikbaar.

Page 176: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

176

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Itemtype stuklijst stuklijst

In Microsoft Dynamics AX 2009 moet een item van het itemtype stuklijst voor een factuur van materialen te worden gekoppeld.

Overzicht

Artikel Omchrijving

Reden voor afschrijving Architectonische veranderingen in Microsoft Dynamics AX 2012 hebt gewijzigd in de manier waarop dat items zijn gedefinieerd. Items zijn

geworden producten en producten moet de productdefinitie van een. De productdefinitie bestaat uit een paar belangrijkste kenmerken

waarmee het product. Een van deze kenmerken is het productsoort, waarmee wordt aangegeven of een product (een item) materiële of immateriële

(een service of rechten is). In Microsoft Dynamics AX 2009 aangegeven het itemtype of het product is (een item) materiële, immateriële (service) en de rol die het item (BOM) kan hebben. Om ervoor

te zorgen dat kenmerken product betrekking heeft, verband niet de functie van het product, het kenmerk van het type item type product is

geherstructureerd en de waarde van de stuklijst van het artikel en service-waarden is gescheiden.

Vervangen door een andere functie. Ja. De functie is verwijderd en een vervangende functie beschikbaar is.

Gebruikers moeten nog steeds een stuklijst

(BOM) koppelen aan een product van het

itemtype. In Microsoft Dynamics AX 2012, kunnen klanten een stuklijst koppelen aan een product van het itemtype. Nadat deze koppeling is

gemaakt, kunnen gebruikers het nieuwe standaardordertype op de standaardinstellingen van de order om aan te geven of het item

waarvoor een bijbehorende stuklijst moet worden aangeschaft of vervaardigd gebruiken.

Modules die worden beïnvloed Voorraadbeheer

Wijzigingen in de installatie Deze wijziging heeft geen invloed op de installatie van toepassingen.

Wijzigingen bijwerken Bij het upgraden van Microsoft Dynamics AX 2009 naar Microsoft Dynamics AX 2012, moeten

gebruikers bestaande items toewijzen aan het nieuwe productdefinities. Als onderdeel van dit proces, moeten ze bepalen of het standaardtype

inkoop- of productieorder moet zijn. De koppeling met een stuklijst blijft behouden.

Page 177: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

177

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Configureerbare artikelen

In Microsoft Dynamics AX 2009 bepaalt een selectievakje of een item kan worden geconfigureerd.

Overzicht

Artikel Omchrijving

Reden voor afschrijving Architectuur veranderingen in Microsoft Dynamics AX 2012 wijzigen de manier waarop de producten zijn gedefinieerd.

Vervangen door een andere functie. Ja. De functie is verwijderd en een vervangende functie beschikbaar is.

Als onderdeel van de nieuwe product definitie

concept in Microsoft Dynamics AX 2012, is het proces van het definiëren van een product gedaan meer expliciete. Gebruikers selecteren of

een product een eenvoudige product of een productmodel is. Als een product een productmodel is, moet de gebruiker het gereedschap of de methode die wordt gebruikt

om productvarianten te maken voor dat specifieke model opgeven.

Modules die worden beïnvloed Voorraadbeheer

Wijzigingen in de installatie Deze wijziging heeft geen invloed op de installatie

van toepassingen.

Wijzigingen bijwerken Tijdens het upgradeproces van Microsoft

Dynamics AX 2009 naar Microsoft Dynamics AX

2012 configureerbare artikelen volgens de regels van product model worden bijgewerkt en worden bijgewerkt naar productmodellen met behulp van

dimensies gebaseerde configuratie.

Page 178: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

178

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Dimensie artikelgroep

In Microsoft Dynamics AX 2009 omvat een artikeldimensie alle beschikbare artikeldimensies, waaronder de volgende:

Core artikel gerelateerde dimensies – kleur, grootte en configuratie

Bijhouden met betrekking tot dimensies – Batch en serienummer

Opslag-gerelateerde dimensies – Site, magazijn, locatie en pallet-ID

Overzicht

Artikel Omchrijving

Reden voor afschrijving Als onderdeel van de nieuwe kern productdefinities gedeeld, moest de artikeldimensies (kleur, grootte en configuratie)

worden gekoppeld aan het product dat de dimensies tracerings- en kunnen worden ingesteld als gedeelde dimensies of juridische

entity–specific dimensies.

De dimensiegroep is geherstructureerd en de oude tabel groepering is verwijderd en wordt onderverdeeld in drie afzonderlijke groepen.

Aanpassingen in Microsoft Dynamics AX 2009 artikeldimensies die moet worden geherstructureerd ten behoeve van

de structuur van de nieuwe tabel.

Vervangen door een andere functie. Ja. De functie is verwijderd en een vervangende

functie beschikbaar is. De dimensies die

betrekking hebben op het item (zoals kleur, grootte en configuratie) worden gedefinieerd als productdimensies in Microsoft Dynamics AX 2012

bijhouden met betrekking tot dimensies (batch en serienummer) worden gedefinieerd als dimensies bijhouden en de opslag-gerelateerde dimensies

(site, magazijn, locatie en pallet-ID) worden gedefinieerd als opslagdimensies.

Modules die worden beïnvloed Voorraadbeheer

Wijzigingen in de installatie Deze wijziging heeft geen invloed op de installatie

van toepassingen.

Wijzigingen bijwerken Tijdens de upgrade zorgt ervoor dat de core artikelconfiguratie en tracering en opslag-

dimensiewaarden worden toegewezen aan het nieuwe kader voor product-dimensie.

Page 179: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

179

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Formulier bewerken

In Microsoft Dynamics AX 2009 kunt een gebruiker het bewerkingsformulier dimensies dimensiewaarden voor voorraadtransacties rechtstreeks in de database te wijzigen. Als gevolg

hiervan de gebruiker kan leiden tot inconsistenties in de voorraadgegevens van de transactie.

Overzicht

Artikel Omchrijving

Reden voor afschrijving De functie toegestaan handmatig overschrijft database waarden, die leiden problemen met data

integriteit tot kan. In Microsoft Dynamics AX 2012 en toekomstige versies maken niet gebruikers wijzigingen rechtstreeks in het systeem

gegenereerde gegevens.

Vervangen door een andere functie. Nr. De functie is niet langer beschikbaar en er

is geen functie voor vervanging.

Modules die worden beïnvloed Voorraadbeheer

Wijzigingen in de installatie Deze wijziging heeft geen invloed op de installatie van toepassingen.

Wijzigingen bijwerken Deze wijziging heeft geen invloed op de upgrade van de toepassing.

Page 180: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

180

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Product Builder

Gebruikers kunnen Product builder gebruiken om productmodellen te maken die kunnen worden gebruikt in een scenario van configureren op maat.

Overzicht

Artikel Omchrijving

Reden voor afschrijving In Microsoft Dynamics AX 2009 Product builder gebruikt X ++ als het hulpprogramma voor het schrijven van regels en beperkingen met

betrekking tot product-modellen. Hiermee wordt een potentiële misbruik van bevoegdheden risico.

Bovendien het ontwerp van het Product builder is

niet goed op schaal wanneer de modellen steeds groter, waardoor lange reactietijden voor productconfiguratie op verkooporderregels.

Vervangen door een andere functie. Product builder is nog steeds beschikbaar voor bestaande Product builder-klanten die upgraden naar Microsoft Dynamics AX, maar niet voor

nieuwe klanten.

Product builder is in Microsoft Dynamics AX 2012 vervangen door de functie Product configuratie,

namelijk op basis van een beperking in plaats van op basis van regels. De functie Product configuratie biedt betere ondersteuning voor

hergebruik en productmodellen met meerdere niveaus. Ook beter presteren dan Product builder

en elimineert tot misbruik van bevoegdheden bedreigingen.

Modules die worden beïnvloed Verkoop en marketing

Enterprise Portal

Projectbeheer en boekhouding

Productgegevensbeheer

Wijzigingen in de installatie Deze wijziging heeft geen invloed op de installatie van toepassingen.

Wijzigingen bijwerken Voor bestaande klanten van Product builder, upgrade van de bestaande productmodellen gebeurt normaal.

Het is mogelijk om te migreren van een

Product builder-model naar een model voor productconfiguratie. Hiervoor moet u de back­end-structuur van het productmodel

opbouwfunctie voor de elementen die moeten worden opgenomen in het model voor productconfiguratie en die moeten worden

geïmplementeerd met behulp van het specifieke productconfiguratie-API PCAdaptor analyseren.

Page 181: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

181

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Productgroep voor opdrachten

Productgroepen worden gebruikt in Microsoft Dynamics AX 2009 op de koop kant en de kant verkopen. Productgroepen worden in Microsoft Dynamics AX 2012 bijgewerkt naar catalogi.

De productgroepen behouden voor consumptie op de Verkoopmanager kant alleen.

Overzicht

Artikel Omchrijving

Reden voor afschrijving De functionaliteit die door deze functie was beperkt.

Vervangen door een andere functie. Ja. Voor overheidsopdrachten kopen zijde, is de functie verwijderd en vervangen door

inkoopcategorieën en catalogi.

Modules die worden beïnvloed Inkoop en sourcing

Wijzigingen in de installatie Deze wijziging heeft geen invloed op de installatie van toepassingen.

Wijzigingen bijwerken Alle productgroepen gebruikt in Microsoft Dynamics AX 2009 worden bijgewerkt naar inkoopcategorieën en catalogi tijdens het

upgradeproces.

Page 182: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

182

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Aanvraag voor offerte antwoorden formulier vergelijken

In Microsoft Dynamics AX 2009 vindt de aanvraag vergelijken voor antwoorden offerteformulier (PurchRFQCaseCompare) u alle offerteaanvragen (offerteaanvragen). De gebruiker kan selecteren

en meerdere offerteaanvragen vergelijken.

Overzicht

Artikel Omchrijving

Reden voor afschrijving De functionaliteit die in dit formulier al bestaat op de lijstpagina Offerteaanvraag en in de

Offerteaanvraag details formulieren. Dit formulier is dus overbodig.

Vervangen door een andere functie. Nr. De functie is niet langer beschikbaar en er is geen functie voor vervanging.

Modules die worden beïnvloed Inkoop en sourcing

Wijzigingen in de installatie Deze wijziging heeft geen invloed op de installatie

van toepassingen.

Wijzigingen bijwerken Deze wijziging heeft geen invloed op de upgrade van de toepassing.

Page 183: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

183

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Opdracht tot aankoop opschonen

In Microsoft Dynamics AX 2009 de menuopdracht verwijderen aankoop opdrachten tot is beschikbaar in leveranciers (rekeningen te betalen > Periodieke > Opruimen). Dit hulpprogramma gebruikers

bestelling verwijderen ingeschakeld.

Overzicht

Artikel Omchrijving

Reden voor afschrijving Als gevolg van architectonische veranderingen in Microsoft Dynamics AX 2012 kunnen inkoop niet

vaste verwijderd, die het hulpprogramma voor opdrachten tot aankoop verwijderen overbodig maakt.

Vervangen door een andere functie. Nr. Sinds de release van Microsoft Dynamics AX 2009, is de intelligente Data Management

Framework (IDMF) voor Microsoft Dynamics AX ontwikkeld. In Microsoft Dynamics AX 2012 en toekomstige versies aangeraden bedrijven gebruiken de IDMF verwijderen en archiveren van

productiegegevens die niet langer nodig is in het productiesysteem.

Modules die worden beïnvloed Inkoop en sourcing

Wijzigingen in de installatie Deze wijziging heeft geen invloed op de installatie

van toepassingen.

Wijzigingen bijwerken Deze wijziging heeft geen invloed op de upgrade

van de toepassing.

Meer informatie

Zie voor meer gegevens over de intelligente Data Management Framework voor Microsoft Dynamics AX:

https://mbs.microsoft.com/Cms/Templates/document/General.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUI

D={ECAF89FE-3D52-4FFC-8CCF-D6E3D192D26F}&NRORIGINALURL=/partnersource/downloads/releases/AX_IDMF.htm&NRCACHEHINT=Guest&wa=wsignin1.0

Page 184: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

184

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Parameters opdracht tot inkoop

Instellingen van de opdracht tot aankoop wordt in Microsoft Dynamics AX 2009 beheerd op het tabblad van de opdracht tot aankoop van het formulier Setup-Parameters in de rekeningen te betalen.

Overzicht

Artikel Omchrijving

Reden voor afschrijving Alle parameters die betrekking hebben op inkoop hebt is begrepen door de aanschaf van beleidsregels.

Vervangen door een andere functie. Ja.

De controle van de opdracht tot

inkoopbeleidsregel bevat de parameters die bepalen welke velden moeten een bestelling bij de workflow aanbieden en ook de parameters of

minimale, maximale en meerdere hoeveelheid beperkingen worden opgelegd.

De opdracht tot aankoop bij het maken van inkoopordersbeleidsregel bevat de parameters

die bepalen wanneer inkooporders worden automatisch gegenereerd door het systeem.

Modules die worden beïnvloed Inkoop en sourcing

Wijzigingen in de installatie Deze wijziging heeft geen invloed op de installatie

van toepassingen.

Wijzigingen bijwerken Alle productgroepen gebruikt in Microsoft

Dynamics AX 2009 moeten worden bijgewerkt naar inkoopcategorieën. Bovendien moeten product- en catalogi worden gebruikt in Microsoft Dynamics AX 2009 worden bijgewerkt naar

catalogi. Catalogus-beleidsregels en beleidsregels voor categorie toegang kunnen worden gebruikt om het bereik van de producten en categorieën

van opdrachten die beschikbaar in verschillende rechtspersonen zijn.

Page 185: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

185

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Goedkeuring en uitgavenlimieten

Microsoft Dynamics AX 2009 biedt basisondersteuning voor goedkeuring en uitgavenlimieten.

Overzicht

Artikel Omchrijving

Reden voor afschrijving De goedkeuring van uitgaven grenzen functie in Microsoft Dynamics AX 2009 en heeft geen het niveau van het besturingselement dat is goedkeuring vereist door sommige bedrijven

en gedetailleerde kosten.

Vervangen door een andere functie. Ja. De functie is verwijderd en een vervangende

functie beschikbaar is. De functie limieten ondertekenen in Microsoft Dynamics AX 2012 biedt geavanceerde configuratie en beheer

van voorzieningen, waarmee bedrijven met het uitvoeren van zakelijke uitgaven- en goedkeuringslimieten op een meer gedetailleerd niveau. Bovendien kan de functie limieten

ondertekenen uitgaven en goedkeuring zelf aanvragen in te dienen via de self-service portal voor werknemers. Werknemers zelf aanvragen

kunnen gebruiken voor het aanvragen van een ondertekeningslimiet voor onkostendeclaraties en managers kunnen gebruiken voor het

aanvragen van een limiet voor goedkeuring voor het goedkeuren van de personeelskosten, aldus te automatiseren en vereenvoudiging van de

procedure voor het aanvragen en limieten

voor uitgaven en goedkeuring via een workflow goedkeuren.

Modules die worden beïnvloed Alle

Wijzigingen in de installatie Deze wijziging heeft geen invloed op de installatie

van toepassingen.

Wijzigingen bijwerken Er is een upgradepad van de functie van Microsoft

Dynamics AX 2009 de overeenkomstige functie in Microsoft Dynamics AX 2012.

Meer informatie

Zie het onderwerp productbrede kenmerken voor meer informatie over werknemers, werknemers.

Page 186: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

186

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Taakgroepen

In Microsoft Dynamics AX 2009 taakgroepen gebruikt voor het opgeven van alternatieve werkplaatsen die soortgelijke taken kunnen uitvoeren. In Microsoft Dynamics AX 2012 taakgroepen bijgewerkt naar

mogelijkheden van middelen.

Overzicht

Artikel Omchrijving

Reden voor afschrijving Architectuur veranderingen in Microsoft Dynamics AX 2012 geïntroduceerd voor een nieuwe

resource en mogelijkheden op basis van plannen, die het concept van de groep taak verouderd.

Vervangen door een andere functie. Ja. Taakgroepen zijn vervangen door het begrip meer veelzijdige mogelijkheden die kunnen worden gebruikt voor het opgeven van

resourcevereisten voor bewerkingen. Hierdoor kunnen de planningsengine kiezen tussen alternatieve bronnen die soortgelijke taken kunnen uitvoeren.

Modules die worden beïnvloed Productie

Wijzigingen in de installatie Deze wijziging heeft geen gevolgen voor de installatie van toepassing.

Wijzigingen bijwerken Alle taakgroepen gebruikt in Microsoft Dynamics AX 2009 bijgewerkt naar mogelijkheden tijdens het upgradeproces. Aangezien de mogelijkheden

in Microsoft Dynamics AX 2012 door

rechtspersonen worden gedeeld, kan het upgradeproces taakgroepen te consolideren door rechtspersonen.

Page 187: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

187

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Wizard voor het activeren van

In Microsoft Dynamics AX 2009 moet deze functionaliteit worden geactiveerd met behulp van de wizard Activering van meerdere locaties. Deze functionaliteit is altijd actief in Microsoft Dynamics AX

2012, en voor klanten die een van Microsoft Dynamics AX 4.0 upgrade uitvoert, de logica van het activeringsproces is geïntegreerd in het upgradeproces.

Overzicht

Artikel Omchrijving

Reden voor afschrijving In Microsoft Dynamics AX 2012 is de

functionaliteit altijd actief, zodat de wizard voor het activeren van niet langer nodig is.

Vervangen door een andere functie. De wizard Activering van meerdere locaties is verouderd en is verwijderd. Functionaliteit wordt geactiveerd als deel van het upgradeproces.

Modules die worden beïnvloed Productie

Wijzigingen in de installatie Deze wijziging heeft geen invloed op de installatie van toepassingen.

Wijzigingen bijwerken Bij het upgraden van Microsoft Dynamics AX 4.0,

is voor het activeren van een integraal onderdeel van het upgradeproces.

Functionaliteit wordt ook geactiveerd voor klanten

die een upgrade uitvoert van Microsoft Dynamics AX 2009 en die niet de logistiek-licentie hebt aangeschaft.

Alle andere klanten die een van Microsoft Dynamics AX 2009 upgrade uitvoert moet de wizard voor het activeren van deze functionaliteit activeren voordat u de upgrade naar Microsoft

Dynamics AX 2012 gebruiken.

Page 188: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

188

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Opvulprogramma (Microsoft Dynamics AX 2012 R2)

In Microsoft Dynamics AX 2009 kunnen hulpprogramma vullen eindgebruikers grote wijzigingen aanbrengen in master records en bepaalde transactionele records.

Overzicht

Artikel Omchrijving

Reden voor afschrijving Hulpprogramma vullen wordt vervangen om verschillende redenen:

Het hulpprogramma wordt niet uitgevoerd

voor een validatie wordt gecontroleerd vóór het uitvoeren van opdrachten. Dit kan leiden tot beschadiging van

gegevens.

SQL kan meerdere records bijwerken veel efficiënter en nauwkeuriger worden

gebruikt. Plaatsen van deze bevoegdheid in handen van de beheerder van een SQL-database kunt waarborgen van gegevensintegriteit.

Vervangen door een andere functie. Ja. De functie is verwijderd en vervangen door het gebruik van de standaard SQL-updates.

Modules die worden beïnvloed Alle (een subset van de tabellen wordt ondersteund in elke module.)

Wijzigingen in de installatie Deze functie wordt verwijderd uit de installatie en licentieconfiguratie. Hulpprogramma vullen wordt

niet meer weergegeven onder beheer.

Wijzigingen bijwerken Deze wijziging heeft geen gevolgen voor de upgrade van de toepassing.

Page 189: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

189

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

(BRA) Verkoop- en ontvangstbewijsteksten

Braziliaanse installaties van Microsoft Dynamics AX 2009 biedt land/regio-specifieke wijzigingen die ondersteuning bieden voor tekst gekoppeld aan verkoop- en inkooporders. Deze tekstinformatie is

bedoeld als extra informatie voor fiscale documenten en, in sommige gevallen aanwijzing als fiscale informatie in SPED bestanden worden afgedrukt. Deze tekstinformatie wordt opgeslagen en beheerd in onafhankelijke tabellen en formulieren voor de verkoop en aankoop modules.

Overzicht

Artikel Omchrijving

Reden voor afschrijving Microsoft Dynamics AX 2012 biedt één enkel kader voor fiscale document teksten in zowel verkoop- en door de parameteriseringen te

verenigen en verwerking van juridische tekst voor fiscale documenten.

Vervangen door een andere functie. Ja. Deze functie is verwijderd en vervangen door fiscale tekst documentsjablonen, genaamd fiscale document brontekst, die kunnen worden gekoppeld aan klanten, leveranciers, CFOP,

en inkoop- en verkooporders als juridische teksten worden gebruikt.

Modules die worden beïnvloed Verkoop en marketing

Inkoop en sourcing

Wijzigingen in de installatie Deze wijziging heeft geen invloed op de installatie van toepassingen.

Wijzigingen bijwerken Upgrade scripts zijn bedoeld voor de migratie

van verkoop- en ontvangst tekstrecords naar de nieuwe documentindeling van de fiscale toestaan.

Page 190: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

190

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

(BRA) Verkoop en inkoop bewerkingstypen

Microsoft Dynamics AX 2009 biedt Braziliaanse installaties land/regio-specifieke wijzigingen die speciale transacties ondersteunen op verkoop en inkooporders met behulp van de verkoopafdeling

opnieuw typen en bewerkingstypen kopen.

Overzicht

Artikel Omchrijving

Reden voor afschrijving Microsoft Dynamics AX 2012 R2 bevat voor Braziliaanse installaties land-specifieke

functionaliteit die bepaalt welke bewerking uniek die bepalen bijzondere transacties op de verkoop en inkoop order-niveau. De twee typen

specifieke bewerking voor verkoop en inkoop bewerkingstypen zijn in Microsoft Dynamics AX 2012 R2 verwijderd.

Vervangen door een andere functie. Ja. In Microsoft Dynamics AX 2012 R2 de uniforme bewerking vervangen de verkoopafdeling opnieuw typen en

bewerkingstypen kopen.

Modules die worden beïnvloed Organisatie en administratie

Crediteuren

Debiteuren

Wijzigingen in de installatie Deze wijziging heeft geen invloed op de installatie van toepassingen.

Wijzigingen bijwerken Upgrade scripts worden verstrekt die migreren van verkoop en inkoop bewerkingstypen voor de uniforme bewerking.

Page 191: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

191

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

(BRA) NF-e (Federale) inschakelen

Microsoft Dynamics AX 2009 biedt land/regio-specifieke wijzigingen die ondersteuning bieden voor een optie inschakelen NF-e (Federale) in Brazilië parameters voor Braziliaanse installaties.

Overzicht

Artikel Omchrijving

Reden voor afschrijving De parameter inschakelen (Federale) bepaald het federale elektronische fiscale document (NF-e) die door de wetgeving, verplicht voor fiscale

documentobjectmodel 55 is. De fiscale documentobjectmodel gevonden voor de fiscale documenttype wordt nu gebruikt om de

processen NF-e.

Vervangen door een andere functie. Ja. De functie is vervangen door de fiscale

documentobjectmodel gevonden op de fiscale documenttype. Telkens wanneer er een fiscale document wordt gegenereerd met een fiscale documenttype instellen met model 55, is het

proces NF-e ingeschakeld.

Modules die worden beïnvloed Alle

Wijzigingen in de installatie Deze wijziging heeft geen invloed op de installatie van toepassingen.

Wijzigingen bijwerken Deze wijziging heeft geen gevolgen voor de upgrade van de toepassing.

Page 192: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

192

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

(BRA) Magazijn in het bewerkingstype in transit

Braziliaanse installaties van Microsoft Dynamics AX 2009 biedt land/regio-specifieke wijzigingen die ondersteuning biedt voor de overdracht van de voorraad goederen tussen ondernemingen van

dezelfde groep en waarvoor het van parameters voorzien van een In transit magazijn in werking type.

Overzicht

Artikel Omchrijving

Reden voor afschrijving De lokalisatie van de transferorders toegevoegd

de mogelijkheid van afgifte en het ontvangen van fiscale documenten voor het overbrengen van artikelen in voorraad tussen fiscale inrichtingen.

Overdracht wordt niet langer hoeft te worden gedaan met behulp van een bepaalde bewerkingstype voor verkoop- en inkooporders.

Het veld Transitcode magazijn in nieuwe installaties van Microsoft Dynamics AX 2012 R2 is uitgeschakeld maar upgrades beschikbaar. Het zal worden afgeschaft in een toekomstige versie.

Vervangen door een andere functie. Ja. De functie is vervangen door de functionaliteit waarmee de overdracht van het Magazijnartikelen

tussen magazijnen die zich bevinden in verschillende fiscale inrichtingen of aan derden magazijnen, met behulp van fiscale documenten

overdragen.

Modules die worden beïnvloed Voorraad- en magazijnbeheer

Wijzigingen in de installatie Deze wijziging heeft geen invloed op de installatie van toepassingen.

Wijzigingen bijwerken Deze wijziging heeft geen gevolgen voor de upgrade van de toepassing.

Page 193: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

193

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

(BRA) Grootboek boeken en remise maken op het bewerkingstype

Microsoft Dynamics AX 2009 biedt land/regio-specifieke wijzigingen die ondersteuning bieden voor de optie grootboektransacties maken bij de verkoop en aankoop factuurboekingen en een fiscale

document markeren als remise in bewerking type instellen voor Braziliaanse installaties.

Overzicht

Artikel Omchrijving

Reden voor afschrijving Alle facturen die zijn geboekt vanuit de verkoop en inkoop grootboektransacties op basis van de

werking en de belastingen die zijn opgegeven op de factuur wordt gegenereerd. De optie niet in het grootboek te boeken is verwijderd.

Bovendien, typt u de optie voor het markeren van een bewerking als remise maken is verwijderd omdat er geen ander gebruik worden

ondersteund door de Braziliaanse landspecifieke functionaliteit.

Vervangen door een andere functie. nr.

Modules die worden beïnvloed Crediteuren

Debiteuren

Wijzigingen in de installatie Deze wijziging heeft geen invloed op de installatie van toepassingen.

Wijzigingen bijwerken Deze wijziging heeft geen gevolgen voor de upgrade van de toepassing.

Page 194: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

194

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

(BRA) Brandstof-code

Microsoft Dynamics AX 2009 biedt Braziliaanse installaties land/regio-specifieke wijzigingen die ondersteuning bieden voor de brandstof-code die is vereist voor gas- en distributie-segmenten.

Overzicht

Artikel Omchrijving

Reden voor afschrijving Deze functie is gerelateerd aan een bepaald segment dat niet wordt ondersteund voor Braziliaanse installaties.

Vervangen door een andere functie. Nee

Modules die worden beïnvloed Organisatie en administratie

Verkoop en marketing

Inkoop en sourcing

Wijzigingen in de installatie Deze wijziging heeft geen invloed op de installatie van toepassingen.

Wijzigingen bijwerken Deze wijziging heeft geen gevolgen voor de upgrade van de toepassing.

Page 195: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

195

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

(BRA) Braziliaanse functies inschakelen

Microsoft Dynamics AX 2009 biedt een land/regio-specifieke parameter waarmee Braziliaanse functies voor Braziliaanse installaties.

Overzicht

Artikel Omchrijving

Reden voor afschrijving De (Brazilië) functies inschakelen parameter het activeren van functies die een organisatie die zich in Brazilië vereist is voor het gebruik

ingeschakeld. Land/regio context werd geïntroduceerd om te voldoen aan deze eis en deze functie vervangt land-/

regioconfiguratiesleutels voor de controle over de beschikbaarheid van functies.

Vervangen door een andere functie. Ja. Deze functie is vervangen door de functie product de hele land-/regiocontext.

Modules die worden beïnvloed Alle

Wijzigingen in de installatie Deze wijziging heeft geen invloed op de installatie van toepassingen.

Wijzigingen bijwerken Deze wijziging heeft geen gevolgen voor de upgrade van de toepassing.

Page 196: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

196

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

(BRA) Type van inrichting

Braziliaanse installaties van Microsoft Dynamics AX 2009 biedt land/regio-specifieke wijzigingen die ondersteuning bieden voor Type inrichting voor de integratie van fiscale boek.

Overzicht

Artikel Omchrijving

Reden voor afschrijving De Type inrichting die werd geïntroduceerd voor fiscale boek integratie is afgeschaft in Microsoft Dynamics AX 2012. Daarom is deze functie niet

langer vereist.

Vervangen door een andere functie. Nee

Modules die worden beïnvloed Organisatie en administratie

Crediteuren

Debiteuren

Wijzigingen in de installatie Deze wijziging heeft geen invloed op de installatie

van toepassingen.

Wijzigingen bijwerken Deze wijziging heeft geen gevolgen voor de upgrade van de toepassing.

Page 197: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

197

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

(BRA) ICMS 1/48 vaste activa krediet fiscale document genereren

van inkooporders

Microsoft Dynamics AX 2009 biedt Braziliaanse installaties land/regio-specifieke wijzigingen die

ondersteuning bieden voor ICMS 1/48 vaste activa krediet fiscale document uit inkooporders. Een

bedrijf is vereist voor het genereren van het document aan het einde van de maand van de rechten van het krediet van ICMS belasting op vaste activa.

Overzicht

Artikel Omchrijving

Reden voor afschrijving Het ICMS 1/48 vaste activa krediet fiscale document is een starteffect fiscale document, afgegeven voor het genereren van de ICMS tax credit en is niet van invloed op het saldo van een

leverancier. Deze functie is uit inkooporders verwijderd en vervangen door de nieuwe functie voor fiscale document.

Vervangen door een andere functie. Ja. Deze functie is vervangen door een fiscale btw-document die fiscale documenten die geen

invloed op leverancier of klantsaldi genereert. In plaats daarvan de fiscale document genereert BTW-transacties, -overdracht tussen fiscale inrichtingen zoals de ICMS 1/48 vaste activa

krediet fiscale document en ICMS.

Modules die worden beïnvloed Crediteuren

Grootboek

Wijzigingen in de installatie Deze wijziging heeft geen invloed op de installatie

van toepassingen.

Wijzigingen bijwerken Deze wijziging heeft geen gevolgen voor de

upgrade van de toepassing.

Page 198: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

198

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

(BRA) Aanvullende fiscale documenten uit vrije facturen

en inkooporders

Microsoft Dynamics AX 2009 biedt Braziliaanse installaties land/regio-specifieke wijzigingen die

ondersteuning bieden voor complementaire fiscale documenten die zijn afgegeven uit vrije facturen

voor verkoop en inkooporders voor aankopen.

Overzicht

Artikel Omchrijving

Reden voor het wijzigen van Microsoft Dynamics AX 2012 R2 biedt aanvullende

fiscale documenten. Aanvullende fiscale documenten worden uitgegeven aan aanvulling prijzen of belastingen van het type ICMS en IPI, en als aanvulling op een fiscaal document eerder

uitgegeven of ontvangen.

Vervangen door een andere functie. Ja. Deze functie is vervangen door de functie

aanvullende fiscale document dat wordt geopend vanuit de fiscale documentviewer.

Modules die worden beïnvloed Crediteuren

Debiteuren

Grootboek

Projectbeheer en boekhouding

Wijzigingen in de installatie Deze wijziging heeft geen invloed op de installatie van toepassingen.

Wijzigingen bijwerken Deze wijziging heeft geen gevolgen voor de upgrade van de toepassing.

Page 199: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

199

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

(BRA) Fiscale documenttype dat wordt gebruikt voor het ontvangen

van fiscale documenten

In Microsoft Dynamics AX 2009 is Braziliaanse installaties van een fiscale documenttype vereist voor

een fiscale document ontvangt. Wijzigingen in Microsoft Dynamics AX 2012 Foundation de ontvangst

van de fiscale documenten functionaliteit, deze functie landspecifieke overbodig worden gewijzigd.

Overzicht

Artikel Omchrijving

Reden voor afschrijving Wanneer u een fiscale document is ontvangen,

zijn fiscale documenttypen vereist ter aanduiding van het model, reeksen en soort van de fiscale document. Wijzigingen in Microsoft Dynamics AX Foundation hoefde voor de fiscale documenttype.

Vervangen door een andere functie. Ja. De ontvangst van de fiscale documenten vereist de velden model, reeksen en soort van de

fiscale document en maakt gebruik van de informatie uit de laatste ontvangen fiscale document voor de respectieve partij.

Modules die worden beïnvloed Alle

Wijzigingen in de installatie Deze wijziging heeft geen invloed op de installatie van toepassingen.

Wijzigingen bijwerken Deze wijziging heeft geen gevolgen voor de

upgrade van de toepassing.

Page 200: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

200

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

(BRA) CNPJ of CPF validatie met behulp van categorieën

Een categorie wordt gebruikt in Microsoft Dynamics AX 2009, klanten en leveranciers te classificeren als een organisatie, persoon of foreigner. Deze informatie wordt gebruikt voor het valideren van het

abonnement dat als CNPJ of CPF. De categorie is verwijderd in Microsoft Dynamics AX 2012.

Overzicht

Artikel Omchrijving

Reden voor afschrijving Microsoft Dynamics AX 2012 identificeert de organisatie en de persoon met behulp van het

recordtype opgegeven wanneer de partij die klanten, leveranciers en rechtspersonen die verband wordt gemaakt. Het recordtype wordt

nu gebruikt om de validatie van CNPJ/CPF voor klanten, leveranciers en juridische entiteiten te bepalen.

Vervangen door een andere functie. Ja. De functie is vervangen door het recordtype dat is opgegeven voor de partij als onderdeel van het algemene adresboek. Wanneer het recordtype

rechtspersoon of organisatie is, wordt de CNPJ/CPF als CNPJ gevalideerd. Als u het recordtype persoon is, wordt de CNPJ/CPF

gevalideerd als CPF. Buitenlanders worden herkend op basis van het primaire adres van de klant of leverancier wordt in een land/regio

dat anders is dan het primaire adres van de rechtspersoon.

Modules die worden beïnvloed Alle

Wijzigingen in de installatie Deze wijziging heeft geen invloed op de installatie van toepassingen.

Wijzigingen bijwerken Upgrade scripts worden geleverd dat de migratie van de klanten en leveranciers uit de afgeschafte

categorie voor het recordtype.

Page 201: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

201

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

(BRA) Braziliaanse adressen onderdelen

Microsoft Dynamics AX 2009 biedt voor Braziliaanse installaties landspecifieke adresonderdelen waardoor Braziliaanse adressen moet worden opgenomen in de fiscale documenten, facturen en

fiscal rapportage zoals vereist door de overheid. Wijzigingen in de adres-functionaliteit van Microsoft Dynamics AX 2012 Foundation verwijderen de noodzaak voor deze land-/regiospecifieke functies.

Overzicht

Artikel Omchrijving

Reden voor afschrijving De Braziliaanse regering en de markt moeten

adresonderdelen zeer specifiek zijn voor het identificeren van een adres, met informatie zoals het adres, adres-aanvulling, enzovoort.

Het globale adresboek wijzigingen in Microsoft Dynamics AX 2012 ondersteunen de Braziliaanse adres eisen, de behoefte aan land/regio-

specifieke functies verwijderen.

Vervangen door een andere functie. Ja. De Braziliaanse adresonderdelen zijn opgenomen als onderdeel van het algemene

adresboek in Microsoft Dynamics AX 2012.

Modules die worden beïnvloed Alle

Wijzigingen in de installatie Deze wijziging heeft geen invloed op de installatie van toepassingen.

Wijzigingen bijwerken Braziliaanse adresgegevens migreren naar de adresonderdelen globaal adresboek zijn bedoeld

als upgrade scripts.

Page 202: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

202

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

(BRA) Chronologische factuur nummering-veld

Microsoft Dynamics AX 2009 biedt Braziliaanse installaties een land/regio-specifieke parameter waarmee de nummering van chronologische factuur.

Overzicht

Artikel Omchrijving

Reden voor afschrijving Braziliaanse wetgeving vereist dat de fiscale documenten in een continue en chronologische volgorde worden genummerd. Hierdoor wordt

voorkomen dat een situatie waarin, bijvoorbeeld fiscale document 3 uitgegeven op 9 juli 2012 en fiscale document 2 uitgegeven op 10 juli 2012.

In Microsoft Dynamics AX 2012 R2 wordt de chronologische factuur nummering afgedwongen.

Vervangen door een andere functie. Ja. De functie is verwijderd en vervangen door het document fiscale kader. Het framework kunt beheren en onderhouden van alle relevante informatie voor een fiscale document op één

plaats. Deze informatie wordt gebruikt voor het melden en validatie en zorgt ervoor dat de fiscale documentnummers in een continue en

chronologische volgorde worden. Als de continue en chronologische volgorde eis niet wordt voldaan, wordt het document fiscale niet geboekt.

Modules die worden beïnvloed Alle

Wijzigingen in de installatie Deze wijziging heeft geen invloed op de installatie

van toepassingen.

Wijzigingen bijwerken Deze wijziging heeft geen gevolgen voor de

upgrade van de toepassing.

Page 203: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

203

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

(BRA) Velden CNPJ en IE van bedrijf/juridische entiteit

In Microsoft Dynamics AX 2009 de landspecifieke CNPJ en IE velden zijn beschikbaar voor installaties van Brazilië. Deze velden worden bijgehouden voor elk bedrijf en fiscale documenten worden gebruikt.

De fiscale inrichting functies in Microsoft Dynamics AX 2012 R2 leveren de noodzakelijke functionaliteit.

Overzicht

Artikel Omchrijving

Reden voor afschrijving Microsoft Dynamics AX 2012 R2 kunnen de CNPJ

en IE velden moeten worden onderhouden door fiscale inrichting. Deze functionaliteit niet nodig om ze te bewaren bij de rechtspersoon.

Vervangen door een andere functie. Ja. De functie is verwijderd en vervangen door de fiscale inrichting-functionaliteit. In Microsoft

Dynamics AX 2012 R2 heeft elke fiscale inrichting eigen nummers abonnement voor CNPJ en Internet Explorer. Waar de CNPJ IE voor een rechtspersoon verstrekt worden, wordt deze uit

de CNPJ en Internet Explorer die zijn opgegeven voor de fiscale inrichting die betrekking hebben op het primaire adres van de rechtspersoon

worden geselecteerd.

Modules die worden beïnvloed Alle

Wijzigingen in de installatie Deze wijziging heeft geen invloed op de installatie van toepassingen.

Wijzigingen bijwerken Upgrade scripts worden verstrekt die CNPJ en IE van het bedrijf naar de fiscale inrichting die betrekking hebben op het primaire adres van

de rechtspersoon migreren.

Page 204: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

204

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

(BRA) Feestdagen

Microsoft Dynamics AX 2009 bevat de feestdagen, een landspecifieke functie voor Braziliaanse installaties. De feestdagen wordt gebruikt om een vrije dag of vakantie van een bedrijf identificeren

tijdens de berekening van de factuur vervaldatums, alsmede rente en boetes die worden toegepast op het moment van betaling voor te late betaling. Microsoft Dynamics AX 2012 R2 betaling agenda functionaliteit bevat, hoeft u de land-regiospecifieke wijzigingen.

Overzicht

Artikel Omchrijving

Reden voor afschrijving Microsoft Dynamics AX 2012 betaling agenda functionaliteit bevat, hoeft u de voor de feestdagen.

Vervangen door een andere functie. Ja. Microsoft Dynamics AX 2012 R2 bevat een betaling agenda-functie waarmee gebruikers om

vrije dagen of vakanties voor het bepalen van de factuur te definiëren vervaldatums. De kalender van de betaling wordt ook gebruikt om een vrije dag en feestdagen voor rente en fijn berekening

op het moment van betaling voor te late betaling te bepalen.

Modules die worden beïnvloed Crediteuren

Debiteuren

Wijzigingen in de installatie Deze wijziging heeft geen invloed op de installatie van toepassingen.

Wijzigingen bijwerken Upgrade scripts worden verstrekt die bestaande

feestdagen kalendergegevens naar de nieuwe functie voor betaling agenda migreren.

Page 205: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

205

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

(BRA) Codes voor BTW-belasting en fiscale waarden op orderregels

Braziliaanse installaties van Microsoft Dynamics AX 2009 biedt landspecifieke functionaliteit waardoor wijziging van de codes van de belastingen en fiscale waarden voor inkooporder- en verkooporders per

BTW-code.

Overzicht

Artikel Omchrijving

Reden voor afschrijving De mogelijkheid om te wijzigen de codes van de belastingen en fiscale waarden voor inkoop

en verkooporderregels is zelden gebruikt in verkooporders waar de belastingen die ingesteld kunnen worden bepaald voordat de verkooporder

wordt gemaakt. Deze mogelijkheid ook niet erg veel werd gebruikt in inkooporders, omdat de wijzigingen zijn vastgelegd en vereist op het

moment dat de fiscale document wordt ontvangen.

Vervangen door een andere functie. Ja. Microsoft Dynamics AX 2012 biedt

ondersteuning voor het aanpassen van de codes van de belastingen en fiscale waarden door de BTW-correctie functie die beschikbaar is op het

moment van het boeken van een fiscale document.

Modules die worden beïnvloed Crediteuren

Debiteuren

Wijzigingen in de installatie Deze wijziging heeft geen invloed op de installatie van toepassingen.

Wijzigingen bijwerken Deze wijziging heeft geen gevolgen voor de

upgrade van de toepassing.

Page 206: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

206

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

(BRA) FiscalDocJour_BR en gerelateerde tabellen

Microsoft Dynamics AX 2009 biedt land-regiospecifieke functionaliteit die verband houden met de fiscale documenten. Informatie over fiscale documenten wordt bijgehouden in een set tabellen en ook

bewaard in de transactietabellen van de oorspronkelijke.

Overzicht

Artikel Omchrijving

Reden voor afschrijving De FiscalDocJour_BR-tabel en de gerelateerde tabellen bevat niet alle relevante informatie voor

fiscale rapportage en in sommige gevallen kunnen ook bevatten creditcard facturen. Microsoft Dynamics AX 2012 R2 biedt een kader van fiscale

document, met inbegrip van een reeks documenttabellen fiscale. Daarnaast biedt het validaties en een set regels die gelijkmatig,

ongeacht de transacties wordt gegenereerd of ontvangen van een fiscale document zijn toegepast.

Vervangen door een andere functie. Ja. De functionaliteit is vervangen door de fiscale document framework beschikbaar zijn in Microsoft Dynamics AX 2012 R2. Deze besturingselementen

en alle fiscale documenten worden opgeslagen en alle informatie met betrekking tot fiscale documenten in één locatie van waaruit de

elektronische fiscale documenten (NF-e) en fiscale rapportage worden verwerkt.

Modules die worden beïnvloed Alle

Wijzigingen in de installatie Deze wijziging heeft geen invloed op de installatie van toepassingen.

Wijzigingen bijwerken Upgrade scripts zijn bedoeld om de fiscale documenten migreren naar het nieuwe document

fiscale kader.

Page 207: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

207

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

(BRA) Integratie van de fiscale boeken

Microsoft Dynamics AX 2009 biedt functionaliteit voor integratie met fiscale boek. Dit is een land/regio-specifieke functie voor Braziliaanse installaties. De functie Integratie met fiscale boeken is

een interface tussen Microsoft Dynamics AX 2009 en SoftTeam producten die vereist zijn voor het

melden van fiscale en boekhoudkundige transacties aan de Braziliaanse regering en voor de lokalisatie

van het projectfacturen naar Brazilië.

Overzicht

Artikel Omchrijving

Reden voor afschrijving Microsoft Dynamics AX 2012 R2 bevat de module

fiscale boeken. In deze module wordt gegenereerd en verwerkt fiscale voorschriften aan de Braziliaanse regering. De fiscale boeken-module biedt directe toegang tot de fiscale

documenten. Hierdoor kunnen gebruikers de verplichtingen, hoeft u de integratie van derden en gerelateerde rapporten genereren.

Vervangen door een andere functie. Ja. De functie is verwijderd en vervangen door een volledige module, fiscale activeren met de

volgende set van functies:

Fiscale rapportage boeken

Beoordelingen voor belasting

Sped fiscaal

EFD bijdragen

SPED Contab

SIR

Modules die worden beïnvloed Grootboek

Fiscale boeken

Wijzigingen in de installatie Deze wijziging heeft geen invloed op de installatie van toepassingen.

Wijzigingen bijwerken U moet aangepaste upgrade scripts maken om te migreren van gegevens die zijn opgeslagen in de tussenliggende AXSoftTeam fiscale boek

integratie-database of gegevens die zijn opgeslagen in de SoftTeam database

voor Microsoft Dynamics AX 2012 R2.

Page 208: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

208

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

(BRA) Inkoop- en fiscale document handmatige invoer (Microsoft

Dynamics AX 2012 R2)

Handmatige invoer voor inkoop en fiscale verkoopdocumenten zijn toegevoegd voor vaste activa die

zijn aangeschaft vóór de implementatie van Microsoft Dynamics AX in Microsoft Dynamics AX 2009.

Velden voor handmatige invoer zijn ook voor de verkoop van vaste activa die niet zijn gegenereerd met behulp van een tekstfactuur vrije toegevoegd. De informatie in deze velden is gebruikt in de integratie van de fiscale boek voor CIAP. De velden die de handmatige invoer toegestaan zijn

verwijderd in Microsoft Dynamics AX 2012.

Overzicht

Artikel Omchrijving

Reden voor afschrijving Microsoft Dynamics AX geeft de facturen die betrekking op de aankoop en verkoop van vaste

activa via de informatie in de respectieve inkoop- of verkoopproces hebben. De handmatige invoer van fiscale documentgegevens is toegevoegd voor de

integratie van de fiscale boek voor CIAP. De integratie van de fiscale boek is afgeschaft in Microsoft Dynamics AX 2012; Daarom zijn ook de velden voor

handmatige invoer op inkoop en verkoop fiscale documenten vervangen.

Vervangen door een andere functie. Ja. De functie is vervangen door de implementatie

CIAP als onderdeel van de fiscale boek oplossing in Microsoft Dynamics AX 2012, de fiscale boek oplossing kan gebruikers fiscale documenten koppelen aan een

vast activum na de gewone inkoop en/of verkoopproces wordt beëindigd.

Modules die worden beïnvloed Vaste activa

Wijzigingen in de installatie Deze wijziging heeft geen invloed op de installatie van

toepassingen.

Wijzigingen bijwerken Deze wijziging heeft geen gevolgen voor de upgrade van de toepassing.

Page 209: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

209

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

(CHN) Naam van de boekhoudkundige periode (Microsoft Dynamics

AX 2012 R2)

In de release van Microsoft Dynamics AX 2009 SP1 GLSCON de boekhoudkundige periode tabel vindt

u een periodenaam Accounting veld. Dit veld is een landspecifieke functie voor Chinese installaties en de waarden ervan niet moet uniek zijn in een boekjaar. In Microsoft Dynamics AX 2012 de periodenaam Accounting veld in de tabel Accounting, hoeft u de land-/regiospecifieke wijziging is

opgenomen.

Overzicht

Artikel Omchrijving

Reden voor afschrijving Microsoft Dynamics AX 2012 biedt ondersteuning voor de periodenaam Accounting veld in de

tabel Accounting, hoeft u de land-/regiospecifieke wijziging.

Vervangen door een andere functie. Ja. De periodenaam Accounting veld is standaard beschikbaar in de tabel Accounting. In Microsoft Dynamics AX 2012 de naam

Accounting waarde echter uniek moet zijn in een boekjaar.

Modules die worden beïnvloed Grootboek

Wijzigingen in de installatie Deze wijziging heeft geen invloed op de installatie van toepassingen.

Wijzigingen bijwerken Upgrade scripts worden geleverd om de

bestaande accounting periode namen in China

gelokaliseerde versie van Microsoft Dynamics AX 2009 aan de nieuwe Accounting naam veld. Tijdens het upgradeproces moet u dubbele namen

te corrigeren.

Page 210: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

210

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

(CHN) Bankreconciliatie (Microsoft Dynamics AX 2012 R2)

Voor Chinese installatie biedt de release van Microsoft Dynamics AX 2009 SP1 GLSCON land/regio-

specifieke functies die worden geïmporteerd elektronische bank instructie bestanden naar het Afstemmingsjournaal en die fundamentele automatische aanpassing tussen de instructie en de bankgegevens van Microsoft Dynamics AX uitgevoerd. Functies voor afstemming van de bank in

Microsoft Dynamics AX 2012 bieden deze functionaliteit, hoeft u de land-/regiospecifieke wijzigingen.

Overzicht

Artikel Omchrijving

Reden voor afschrijving Functies voor afstemming van Microsoft Dynamics AX 2012 bank ondersteuning voor het importeren

van bankbestanden-instructie in de afstemming, en automatische aanpassing tussen de instructie en bankgegevens. Landspecifieke functionaliteit is

niet meer vereist.

Vervangen door een andere functie. Ja. De lokale functie is verwijderd en nu wordt ondersteund door de bank afstemming functies in

Microsoft Dynamics AX 2012.

Modules die worden beïnvloed Kas- en bankbeheer

Wijzigingen in de installatie Deze wijziging heeft geen invloed op de installatie van toepassingen.

Wijzigingen bijwerken Upgrade scripts worden verstrekt die migreren van bestaande afgestemd instructies en

beschikbaar als historische records maken.

Page 211: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

211

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

(CHN) Lokalisatie van de landspecifieke notatie voor Contact naam

(Microsoft Dynamics AX 2012 R2)

In de release van Microsoft Dynamics AX 2009 SP1 GLS consolidatie gebruikers kunnen instellen

van de Contact veld met behulp van een indeling van "Voornaam + Achternaam", een landspecifieke functie voor Chinese installaties. Microsoft Dynamics AX 2012 ondersteunt verschillende nieuwe naam-indelingen, zoals de indeling "Laatste naam + voornaam".

Overzicht

Artikel Omchrijving

Reden voor afschrijving De functionaliteit is beschikbaar in Microsoft Dynamics AX 2012, hoeft u de land-/regiospecifieke wijzigingen.

Vervangen door een andere functie. Ja. De naam contactpersoon veld in Microsoft Dynamics AX 2012 ondersteunt de vereiste

indeling.

Modules die worden beïnvloed Alle

Wijzigingen in de installatie Deze wijziging heeft geen invloed op de installatie van toepassingen.

Wijzigingen bijwerken Deze wijziging heeft geen invloed op de upgrade van de toepassing.

Page 212: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

212

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

(CHN) GB/T19581 boekhoudkundige gegevens exporteren standard

(Microsoft Dynamics AX 2012 R2)

De release van Microsoft Dynamics AX 2009 SP1 GLSCON bevat een functie waarmee de grootboek-

transactiegegevens en overzichten van financiële gegevens van een bepaalde fiscale periode naar een XML-bestand exporteren kunt. Het schema voor het XML-bestand is gedefinieerd in de Chinese nationale GB/T19581 Accounting software gegevens exchange standaardinterface. Deze functie wordt

in Microsoft Dynamics AX 2012 R2 vervangen door de nieuwe nationale standaard GB/T24589.

Overzicht

Artikel Omchrijving

Reden voor afschrijving De nieuwe standaard, die GB/T24589 werd gepubliceerd in December 2010. Microsoft

Dynamics AX is vereist om te voldoen aan deze nieuwe standaard, die standaard GB/T19581 vervangt.

Vervangen door een andere functie. Ja. De functie is verwijderd en een functie voor vervanging, GB/T24589, is beschikbaar. De

functie GB/T24589 kunt u voor het exporteren van gegevens van het grootboek, plus gegevens van klanten, rekeningen te betalen en vaste activa.

Modules die worden beïnvloed Grootboek

Wijzigingen in de installatie Deze wijziging heeft geen invloed op de installatie van toepassingen.

Wijzigingen bijwerken Upgrade scripts worden verstrekt die bestaande parameters van GB/T19581 wordt verplaatst naar de nieuwe standaard. Het upgrade script wijzigt

gegevens zoals het organisatienummer en de organisatietype aanpassen aan de nieuwe standaard.

Page 213: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

213

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

(EEUR) Oost-Europese EU-verkooplijst rapporten (Microsoft

Dynamics AX 2012 R2)

Microsoft Dynamics AX 2009 biedt voor Oost-Europese installaties, land/regio-specifieke functionaliteit

die ondersteuning biedt voor lokale implementaties van EU-verkooplijst rapporten. Alle bedrijven uit

de 27 EU-lidstaten moeten een EU-verkooplijst met de verkoop (en sommige aankopen) van goederen en diensten aan btw-geregistreerde entiteiten in andere EU-lidstaten verslag.

Overzicht

Artikel Omchrijving

Reden voor afschrijving Microsoft Dynamics AX 2012 R2 consolideert deze functionaliteit in een gemeenschappelijk kader op basis van parameters en context landcode. Land/regio-specifieke rapporten zijn afgeschaft en

vervangen door een algemeen verslag waarmee voor aanpassingen met behulp van AIF.

Vervangen door een andere functie. Ja. De functie is niet langer beschikbaar en is vervangen door het algemene kader functionaliteit en algemene rapportage

functionaliteit.

Modules die worden beïnvloed Buitenlandse handel

Wijzigingen in de installatie Deze wijziging heeft geen invloed op de installatie van toepassingen.

Wijzigingen bijwerken Deze wijziging heeft geen gevolgen voor de upgrade van de toepassing.

Page 214: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

214

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

(EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX

2012 R2)

Microsoft Dynamics AX 2009 omvat voor de Oost-Europese installaties, land/regio-specifieke

functionaliteit voor Intrastat-rapporten. Gestart in 1993, moeten alle bedrijven uit de 27 EU-lidstaten

rapporteren Intrastat met handel over de EU-grenzen heen.

Overzicht

Artikel Omchrijving

Reden voor afschrijving We zijn in Microsoft Dynamics AX 2012 R2

consolideren in een gemeenschappelijk kader op basis van parameters en context landcode. Land/regio-specifieke rapporten zijn afgeschaft en vervangen door een algemeen verslag waarmee

voor aanpassingen met behulp van AIF.

Vervangen door een andere functie. Ja. De functie is niet langer beschikbaar

en is vervangen door het algemene kader functionaliteit en algemene rapportage functionaliteit.

Modules die worden beïnvloed Buitenlandse handel

Wijzigingen in de installatie Deze wijziging heeft geen invloed op de installatie van toepassingen.

Wijzigingen bijwerken Deze wijziging heeft geen gevolgen voor de

upgrade van de toepassing.

Page 215: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

215

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

(HUN) Importeren van bankafschriften (Microsoft Dynamics

AX 2012 R2)

Microsoft Dynamics AX 2009 biedt land/regio-specifieke functionaliteit waarmee gebruikers in MT940

bankrekeningafschriften importeren voor Hongaarse installaties.

Overzicht

Artikel Omchrijving

Reden voor afschrijving Microsoft Dynamics AX 2012 biedt functionaliteit voor afstemming geconsolideerde bank, die ook

de instructies MT940 ondersteunt. Deze functionaliteit niet nodig voor land/regio-specifieke wijzigingen voor Hongarije.

Vervangen door een andere functie. Ja. De functie is vervangen door de geconsolideerde bankreconciliatiefunctionaliteit.

Modules die worden beïnvloed Bank

Wijzigingen in de installatie Deze wijziging heeft geen invloed op de installatie

van toepassingen.

Wijzigingen bijwerken Deze wijziging heeft geen gevolgen voor de

upgrade van de toepassing.

Page 216: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

216

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

(IND) Per factuur optie Diversen verdeling (Microsoft Dynamics AX

2012 R2)

In Microsoft Dynamics AX 2009 de Per factuur optie voor de kosten in de Diversen Allocate

formulier de inkooporder formulierkoptekst en op de inkoopfactuur formulierkoptekst, mogen de

kosten die op het koptekstniveau van de, ondanks de toewijzing voor de volgende facturen worden bewaard.

Overzicht

Artikel Omchrijving

Reden voor afschrijving In Microsoft Dynamics AX 2009 voor Indiase installaties, de inkooporder Formulierkoptekst en de inkooporderfactuur kop opgenomen een optie extra toewijzing voor de diverse toewijzing

van kosten veld in deDiversen Allocateformulier, met de naam Per factuur. Hierdoor wordt gewaarborgd dat dezelfde code

voor diverse toeslagen en de waarde zijn bewaard in de koptekst van elke aankoop order of factuur als een gedeeltelijke factuur voor de inkooporder is

gemaakt.

Deze optie is afgeschaft omdat parallelle oplossing functionaliteit toe te voegen diverse toeslagen op het koptekstniveau van de voor gedeeltelijke

facturen beschikbaar in Microsoft Dynamics AX 2012 is en geen land-/regiospecifieke wijzigingen vereist.

Vervangen door een andere functie. Ja. Gebruikers kunnen diverse toeslagen op het niveau van de kop factuur toevoegen. Als er

meerdere facturen, u kunt deze codes voor elke factuur handmatig toevoegen.

Modules die worden beïnvloed Leveranciers

Wijzigingen in de installatie Deze wijziging heeft geen invloed op de installatie van toepassingen.

Wijzigingen bijwerken Deze wijziging heeft geen gevolgen voor de upgrade van de toepassing.

Page 217: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

217

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

(IND) Toeslag belasting op voorraad percentage (Microsoft

Dynamics AX 2012 R2)

Microsoft Dynamics AX 2009 biedt ondersteuning voor het boeken van een gedeeltelijke bedrag

(als een bepaald percentage) van een toeslag op voorraad. De resterende toeslag ten laste van de leverancier of klant.

Overzicht

Artikel Omchrijving

Reden voor afschrijving In Microsoft Dynamics AX2009, de voorraad werklastpercentage veld, een landspecifieke functie voor India, kan een gebruiker de diverse toeslagen toegevoegd op een factuur tussen

voorraad en de leverancier of klant splitsen. Basissysteem wijzigingen gemaakt voor Microsoft Dynamics AX 2012 deze optie landspecifieke

overbodig.

Vervangen door een andere functie. Ja. Gebruikers kunnen twee standaard gratis

codes om de dezelfde impact op uw bedrijf maken in Microsoft Dynamics AX 2012. Gebruikers kunnen instellen op een heffing van Debettype ingesteld op Item en andere kosten met Debet

ingesteld op Klant/leverancier. Wanneer gebruikers de factuur maakt, kunnen zij het bedrag van de toeslag tussen deze twee kosten

splitsen. De deling van de kosten formulier kan

gebruikers verdeelt het bedrag ten laste van het artikel, klant of leverancier op basis van de door

de gebruiker opgegeven percentage (bijvoorbeeld s opladen bij Debet = Item haalt 10% en een heffing van Debet = Klant/leverancier 90% haalt).

Modules die worden beïnvloed Leveranciers

Wijzigingen in de installatie Deze wijziging heeft geen invloed op de installatie van toepassingen.

Wijzigingen bijwerken Deze wijziging heeft geen gevolgen voor de upgrade van de toepassing.

Page 218: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

218

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

(IND) Voor het verwijderen van 'Exceed drempel limiet' van

de parameters van de directe belastingen (Microsoft Dynamics AX

2012 R2)

In Microsoft Dynamics AX 2009 land/regio-specifieke instellingen voor India in het algemeen Grootboekparameters toegestaan kunnen de verwachte systeemgedrag configureren wanneer de

drempel van de directe belastingen (TDS/Televisiecamerasystemen) voor het eerst is overschreden. De gebruiker kan configureren van het systeem hebben geen antwoord, een waarschuwing of een fout waardoor verdere vooruitgang uitgeven.

Overzicht

Artikel Omchrijving

Reden voor afschrijving Ondersteuning voor deze land-/regiospecifieke functionaliteit is niet langer beschikbaar als gevolg van wijzigingen van foundation vereist is

voor Microsoft Dynamics AX 2012 R2.

Vervangen door een andere functie. De functie is niet langer beschikbaar en er is geen

functie voor vervanging.

Modules die worden beïnvloed Leveranciers

Klanten

Wijzigingen in de installatie Deze wijziging heeft geen invloed op de installatie

van toepassingen.

Wijzigingen bijwerken Deze wijziging heeft geen gevolgen voor de

upgrade van de toepassing.

Page 219: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

219

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

(IND) BTW-correctie voor de directe belastingen

(TDS/Televisiecamerasystemen) (Microsoft Dynamics AX 2012 R2)

De BTW-correctie-functionaliteit kan gebruikers specifieke transacties selecteert en wijzigt u de

TDS/Televisiecamerasystemen groep toegepast op de oorspronkelijke transactie in Microsoft

Dynamics AX 2009.

Overzicht

Artikel Omchrijving

Reden voor afschrijving Microsoft Dynamics AX 2012 ondersteunt grootboek-journaal

en bron documenten, stroomlijnen voor elke financiële post naar het grootboek wordt geboekt. De functie aanpassing bestaande bronbelasting, India, een land/regio-specifieke functie werd afgeschaft en vervangen door een meer flexibele

aanpassing op basis van het dagboek van bronbelasting door de bronbelasting dagboek in het grootboek.

Vervangen door een andere functie. Ja. Gebruikers kunnen nog steeds de geboekte TDS/Televisiecamerasystemen op twee manieren aanpassen:

BTW-aansprakelijkheid rekeningen in het grootboek

aanpassen door correctieposten worden doorgegeven met behulp van de bronbelasting dagboek in de grootboekmodule. †

Het oorspronkelijke brondocument (bijvoorbeeld via

een creditnota) aanpassen.

†Does niet van invloed op het oorspronkelijke brondocument

of de posten van de verdeling. Hiermee past u alleen de BTW in de rekeningen te betalen/herstelbare

TDS/Televisiecamerasystemen.

Gebruikers kunnen de aanpassing journaal

functionaliteit gebruiken om aan te passen, omhoog of omlaag het geboekte bedrag

TDS/Televisiecamerasystemen die is nog geen gerapporteerd bij de BTW-dienst.

Gebruikers kunnen ook de wijzigingspost koppelen

voor de Televisiecamerasystemen/TDS met de juiste bovenliggende transactie en de rapporten worden net uit het globale resultaat aangepast aan de wijziging in

belastingverplichting correspondeert met het specifieke document.

Modules die worden beïnvloed Grootboek

Wijzigingen in de installatie Deze wijziging heeft geen invloed op de installatie van toepassingen.

Wijzigingen bijwerken Deze wijziging heeft geen gevolgen voor de upgrade van de toepassing.

Page 220: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

220

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

(IND) Voorraad geladen percentage vrijgesteld vervangt(Microsoft

Dynamics AX 2012 R2)

In Microsoft Dynamics AX 2009 is er een landspecifieke functie voor Indiase installaties die

de Indiase belasting op voorraadbehoeften ondersteunt. Belasting op voorraad kunt een percentage bedrag die niet kan worden gevorderd als een creditering van de voorbelasting

moet worden geladen in de voorraad om de juiste waarde van de voorraad wordt bereikt.

Overzicht

Artikel Omchrijving

Reden voor afschrijving Wijzigingen in Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Foundation ondersteunen de belasting op voorraadfunctionaliteit, de behoefte aan land-/ regiospecifieke wijzigingen verwijderen.

Vervangen door een andere functie. De belasting van de voorraadfunctionaliteit gedeeltelijk verwijderd. Gebruikers kunnen de

procentuele vrijgesteld berekeningsmethode negeren het percentage vrijgesteld met belasting op voorraad of expressie gebruiken. Omdat dit

slechts een gedeeltelijke afschrijving, zijn India-specifieke functies die afhankelijk van de belasting op inventarisrapport en informatie zijn nog steeds beschikbaar.

Modules die worden beïnvloed Alle

Wijzigingen in de installatie Deze wijziging heeft geen invloed op de installatie van toepassingen.

Wijzigingen bijwerken Deze wijziging heeft geen gevolgen voor de upgrade van de toepassing.

Page 221: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

221

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

(IND) Recht recht Pass boek (DEPB) (Microsoft Dynamics AX

2012 R2)

In Microsoft Dynamics AX 2009 is er een landspecifieke functie voor Indiase installaties waarin het

proces voor het toepassen en de prikkels recht recht geven boek (DEPB) als opgegeven door het

Directoraat-generaal van de buitenlandse handel (DGFT). Deze functionaliteit biedt voordelen voor bedrijven exporteren vrij van rechten op basis van de DEPB onderhouden van goede records van "inputs" die geïmporteerd worden.

Overzicht

Artikel Omchrijving

Reden voor afschrijving De DEPB-regeling is ingetrokken door het Ministerie van handel vanaf 1 oktober 2011. Het DEPB-schema is verwijderd uit Microsoft

Dynamics AX 2012 R2.

Vervangen door een andere functie. Nr. Deze functie is niet langer beschikbaar en er

is geen functie voor vervanging.

Modules die worden beïnvloed Geen

Wijzigingen in de installatie Deze wijziging heeft geen invloed op de installatie van toepassingen.

Wijzigingen bijwerken Deze wijziging heeft geen gevolgen voor de upgrade van de toepassing.

Page 222: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

222

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

(IND) Afschrijving van TDS-certificaten (formulier 16 bis) (Microsoft

Dynamics AX 2012 R2)

Microsoft Dynamics AX 2009 kunt u voor het genereren van een TDS-certificaat (formulier 16 bis)

die is verleend aan de deductee nadat een TDS-instructie met de belastingdienst is ingediend.

Overzicht

Artikel Omchrijving

Reden voor afschrijving Alle deductors (met inbegrip van de overheid deductors die storting TDS in de centrale overheid

rekening via adresboekvermelding) moeten een TDS-certificaat in een formulier 16 bis wat betreft alle bedragen in mindering gebracht op of na de 1 April 2012, onder een van de bepalingen van

hoofdstuk Xviib, met uitzondering van punt 192 verlenen per CBDT-instructies. Dit TDS-certificaat (formulier 16 bis) moet worden gegenereerd via

het centrale systeem TIN en gedownload vanaf de website van TIN met een uniek nummer voor TDS-certificaat. Met andere woorden, moet de uitgifte

van een certificaat naar behoren gecontroleerde TDS formulier 16 bis, door een deductor van een willekeurige categorie via het centrale systeem van TIN. De deductor moet een certificaat downloaden

van het centrale systeem TIN, de juistheid van de inhoud van het certificaat controleren en verifiëren van de juistheid van de inhoud voordat het

certificaat heeft uitgegeven.

Dit is van toepassing op certificaten TDS (formulier 16 bis) alleen niet op Televisiecamerasystemen

certificaat (formulier D 27).

Vervangen door een andere functie. Deze functionaliteit is volledig afgeschaft in Microsoft Dynamics AX 2012 R2 voor TDS-

certificaten (formulier 16 bis). Echter 16 bis formulier is nu te downloaden vanaf de website van TIN en nieuwe functionaliteit wordt geboden

voor de gedownloade 16 bis formulier record van certificaten.

Modules die worden beïnvloed Grootboek

Wijzigingen in de installatie Deze wijziging heeft geen invloed op de installatie

van toepassingen.

Wijzigingen bijwerken Deze wijziging heeft geen gevolgen voor de upgrade van de toepassing.

Page 223: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

223

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

(JPN) Wissel (Microsoft Dynamics AX 2012 R2)

Microsoft Dynamics AX 2009biedt de management van de levenscyclus van de wissel (BoE), met inbegrip van draw (storting) voor de collectie of korting, protest, kwijtschelding en vernieuwd in

vereffening. De land-/regiospecifieke functionaliteit beschikbaar voor Japans installatiesis een BoE aftekening functie. Deze functionaliteit zorgt ervoor dat the aftekening for het concept van een klant aan een leverancier ontvangen, voor de betaling voor de vervaldag BoE moet gelden voor promessen

en BoEs in klanten.

Overzicht

Artikel Omchrijving

Reden voor afschrijving Basissysteem wijzigingen in Microsoft Dynamics AX 2012 vereist de refactoring van de Japanse

wissel landspecifieke functionaliteit.

Vervangen door een andere functie. Ja. De wissel landspecifieke functionaliteit

beschikbaar voor Japanse installaties in Microsoft Dynamics AX 2009 is verwijderd. Nieuwe wissel landspecifieke functionaliteit is beschikbaar in Microsoft Dynamics AX 2012 voor Japanse

installaties.

Modules die worden beïnvloed Alle

Wijzigingen in de installatie Deze wijziging heeft geen invloed op de installatie van toepassingen.

Wijzigingen bijwerken Upgrade scripts worden verstrekt die wissel die zijn gemaakt in Microsoft Dynamics AX 4 of

Microsoft Dynamics AX 2009 naar de nieuwe

indeling converteren. Transacties met de status geboekt, en transacties van de gemarkeerd veld dat is geselecteerd in de tabel

CustBOEEndorsement_JP worden bijgewerkt met de status Endorsed.

Page 224: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

224

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

(JPN) Betaling agenda (Microsoft Dynamics AX 2012 R2)

Voor Japanse installaties biedt Microsoft Dynamics AX 2009 een landspecifieke functie voor Japanse betaling kalenders. De Japan feestdagen agenda- en voorwaarden functie kunnen gebruikers voor

het definiëren van nationale feestdagen en op feestdagen. Als de berekende einddatum valt op de nationale of officiële feestdag, de werkelijke betaling datumwordt verplaatst voordat of na de feestdagen. Bovendien, de voorwaarden van betaling of afsluitdatum, kunnen gebruikers bepaalde

afsluitdatum datums voor vervaldatum instellen.

Overzicht

Artikel Omchrijving

Reden voor afschrijving De release van Microsoft Dynamics AX 2009 SP1 GLS consolidatie biedt functionaliteit voor

betalingen en de betaling kalender die voldoet aan de land/regio-specifieke eisen voor de Braziliaanse, Japanse en Poolse installaties. Deze

set functies geïntegreerd bedrijf feestdagen kalender wijzigingen nodig zijn voor elk land of elke regio. De beschikbaarheid van afzonderlijke functies in deze functiegroep verschilt per

land/regio. Japanse installaties te betalen datums in klanten en leveranciers kunnen worden toegevoegd.

Deze consolidatiefunctie kunnen gebruikers agenda's algemene betaling definiëren voor een locatie (land / regio) of voor een bepaald doel,

zoals een betalingsmethode.

Vervangen door een andere functie. Ja. De functie is gedeeltelijk verwijderd, en een

consolidatie functie beschikbaar is.

Modules die worden beïnvloed Klant

Rekening te betalen

Wijzigingen in de installatie Deze wijziging heeft geen invloed op de installatie van toepassingen.

Wijzigingen bijwerken Deze wijziging heeft geen gevolgen voor de upgrade van de toepassing.

Page 225: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

225

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

(JPN) T-account (Microsoft Dynamics AX 2012 R2)

In Microsoft Dynamics AX 2009 is er een landspecifieke functie voor Japanse installaties genoemd T­account. De functie T account gebruikers Japanse Voer de dagboekregels in een T-account.

Overzicht

Artikel Omchrijving

Reden voor afschrijving In Microsoft Dynamics 2009, de a T-informatie die is opgeslagen handmatig worden ingevoerd door de gebruiker in een tijdelijke tabel. Wanneer de

gebruiker de definitieve boeking voltooit, wordt de informatie wordt overgebracht naar een dagboek. Wijzigingen in de Stichting voor

Microsoft Dynamics AX 2012 R2 verwijderd moet deze wijziging landspecifieke.

Vervangen door een andere functie. In Microsoft Dynamics AX 2012 R2 de gebruiker kan invoeren debet- en creditbedragen in twee afzonderlijke rasters, die beide zijn gebaseerd op de LedgerJournalTrans-tabel en onafhankelijke

van elkaar.

Modules die worden beïnvloed Grootboek

Wijzigingen in de installatie Deze wijziging heeft geen invloed op de installatie van toepassingen.

Wijzigingen bijwerken Deze wijziging heeft geen gevolgen voor de upgrade van de toepassing.

Page 226: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

226

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

(LVA) VA-aangifte (Microsoft Dynamics AX 2012 R2)

In Microsoft Dynamics AX 2009 kunt u een profiel voor de afschrijving maken met behulp van de afschrijvingsmethode belasting, de waardemodellen voor vaste activa definiëren categorieën voor de

vaste activa op basis van de waardemodellen toewijzen en fiscale afschrijving berekenen voor een individueel actief of categorie van vaste activa. Ook kunt u rapporten genereren, zoals het belasting van de vaste activa rapport, op de berekende btw-afschrijving. De inkomstenbelasting voor

organisaties met behulp van de afschrijving van activa wordt aangepast volgens de Letse wettelijke voorschriften en de inkomstenbelasting wordt berekend met behulp van de afschrijvingsmethode belasting. De afschrijvingsmethode belasting is een uitbreiding van de degressieve afschrijvingsmethode, die in Letland wordt gebruikt om de inkomstenbelasting voor organisaties.

In Microsoft Dynamics AX 2012 R2, de landspecifieke Lets belasting van de vaste activa rapport is niet langer beschikbaar.

Overzicht

Artikel Omchrijving

Reden voor afschrijving De belasting van de vaste activa rapport is niet meer wettelijk verplicht is, hoeft u de landspecifieke rapport.

Vervangen door een andere functie. Nr. De functie is niet langer beschikbaar en er is geen functie voor vervanging.

Modules die worden beïnvloed Vaste activa

Wijzigingen in de installatie Deze wijziging heeft geen invloed op de installatie

van toepassingen.

Wijzigingen bijwerken Deze wijziging heeft geen gevolgen voor de

upgrade van de toepassing.

Page 227: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

227

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

(LVA) Controle van boekstuknummers (Microsoft Dynamics AX

2012 R2)

Oost-Europese landen hebben in Microsoft Dynamics AX 2009 een land/regio-specifieke functie

waarmee de configuratie van nummerreeksen voor geboekte boekstuk. Voor Letse installaties is er

een extra land-/regiospecifieke functie die een periodieke taak is voor het toewijzen van ongebruikte nummers aan vouchers. Ongebruikte boekstuknummers deze taak aan de bewijzen die niet zijn geboekt.

Overzicht

Artikel Omchrijving

Reden voor afschrijving Numerieke volgorde functionaliteit verbeteringen in Microsoft Dynamics AX 2012 verouderd deze functionaliteit.

Vervangen door een andere functie. Nr. De functie is niet langer beschikbaar en er is geen functie voor vervanging.

Modules die worden beïnvloed Grootboek

Wijzigingen in de installatie Deze wijziging heeft geen invloed op de installatie van toepassingen.

Wijzigingen bijwerken Deze wijziging heeft geen gevolgen voor de upgrade van de toepassing.

Page 228: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

228

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

(LVA) Lets BTW-nummers (Microsoft Dynamics AX 2012 R2)

In Microsoft Dynamics AX 2009 SP1 voor Lets installaties zijn land/regio-specifieke wijzigingen die betrekking hebben op de BTW-vrijstelling worden getallen voor bedrijven. Het BTW-nummer is een

id­nummer van het bedrijf dat is uitgegeven en beheerd door een belastingdienst voor een land of regio. U kunt een BTW-nummer handmatig invoeren en u kunt koppelen aan de record van een klant of leverancier. Microsoft Dynamics AX 2012 integreert de BTW-nummer wijzigingen nodig zijn voor

de Letse installaties, hoeft u de land/regio-specifieke wijzigingen.

Overzicht

Artikel Omchrijving

Reden voor afschrijving In Microsoft Dynamics AX 2009 SP1 bijgestaan wijzigingen in standaard-BTW vrijgestelde

nummer functionaliteit klanten in de volgende aanbevolen procedures voor het invoeren en bijhouden van BTW-nummers. De functionaliteit

van Microsoft Dynamics AX 2012 heeft betrekking op alle land-specifieke eisen voor Lets installaties, hoeft u de land/regio-specifieke wijzigingen.

Vervangen door een andere functie. Nr. De functie is niet langer beschikbaar en er is geen functie voor vervanging.

Modules die worden beïnvloed Grootboek

Wijzigingen in de installatie Deze wijziging heeft geen invloed op de installatie

van toepassingen.

Wijzigingen bijwerken Deze wijziging heeft geen gevolgen voor de

upgrade van de toepassing.

Page 229: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

229

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

(LVA) State factuur nummering (Microsoft Dynamics AX 2012 R2)

Lets installaties van Microsoft Dynamics AX 2009 en eerdere versies ondersteuning land-/ regiospecifieke wijzigingen bepaalde voorgedrukte verkoop factuurformulieren. Gebruik van de land-/

regiospecifieke formulieren voor het voorgedrukte verkoopfacturen is verdisconteerd in 2008, met uitzondering van een wijziging die betrekking hebben op de documentnummering. Lets en Litouws wetgeving biedt specifieke regels die aangeeft hoe verkoopfacturen moeten worden genummerd. Als

gevolg hiervan ondersteunende functies voor deze twee landen is geconsolideerd en de verouderde onderdelen van de Letse staat factuur nummering in Microsoft Dynamics AX 2012 zijn verwijderd.

Overzicht

Artikel Omchrijving

Reden voor afschrijving De functie werd als gevolg van wijzigingen in de

wetgeving en de functie consolidatie-inspanning afgeschaft.

Vervangen door een andere functie. Microsoft Dynamics AX 2012 R2 bevat gedeelde functionaliteit voor Litouwen en Letland waarmee gebruikers specifieke nummers aan verkoopfacturen, volgens de gebruiker of groep

toewijzen.

Modules die worden beïnvloed Grootboek

Crediteuren

Debiteuren

Wijzigingen in de installatie Deze wijziging heeft geen invloed op de installatie van toepassingen.

Wijzigingen bijwerken Deze wijziging heeft geen gevolgen voor de upgrade van de toepassing.

Page 230: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

230

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

(POL) Poolse verkleuring van het rekeningschema rekeningregels

(Microsoft Dynamics AX 2012 R2)

Microsoft Dynamics AX biedt een extra landspecifieke configuratiesleutel, CRSEPoland, Poolse

installaties. Als deze sleutel is ingeschakeld, wordt de kleur van de kop en de som regels in de

Rekeningschema formulier (Grootboek > Rekeningschema's) wijzigingen.

Overzicht

Artikel Omchrijving

Reden voor afschrijving Wijzigingen in Microsoft Dynamics AX 2012

Foundation vereist voor het verwijderen van de ondersteuning voor deze functie.

Vervangen door een andere functie. Nr. De functie is niet langer beschikbaar en er is

geen functie voor vervanging.

Modules die worden beïnvloed Grootboek

Wijzigingen in de installatie Deze wijziging heeft geen invloed op de installatie van toepassingen.

Wijzigingen bijwerken Deze wijziging heeft geen gevolgen voor de upgrade van de toepassing.

Page 231: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

231

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

(POL) Poolse veilige waardering regel (Microsoft Dynamics AX

2012 R2)

Poolse installaties van bieden Microsoft Dynamics AX 2009 en eerdere versies land/regio-specifieke

wijzigingen die ondersteuning bieden voor de naleving van de regel veilige waardering. De Poolse

financiële wet vereist was, dat klanten of rekeningen te betalen niet-gerealiseerde wisselkoers aanpassingen kunnen worden gemaakt wanneer zij aan de regel veilige waardering aangepast. Afhankelijk van welke wisselkoers hoger of lager was, zijn gedefinieerd door een bedrijf bank

wisselkoersen gebruikt in plaats van de snelheid in de tabel van de wisselkoers.

Overzicht

Artikel Omchrijving

Reden voor afschrijving De wetgeving is verouderd, hoeft u de land-/regiospecifieke wijzigingen.

Vervangen door een andere functie. Nr. De functie is niet langer beschikbaar en er is geen functie voor vervanging.

Modules die worden beïnvloed Grootboek

Crediteuren

Debiteuren

Wijzigingen in de installatie Deze wijziging heeft geen invloed op de installatie van

toepassingen.

Wijzigingen bijwerken Deze wijziging heeft geen gevolgen voor de upgrade van de toepassing.

Page 232: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

232

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

(POL) Datums van feestdagen (Microsoft Dynamics AX 2012 R2)

Voor Poolse installaties biedt Microsoft Dynamics AX 2009 landspecifieke functionaliteit voor vrije dagen bijhouden in de kalender van de vrije dagen formulier. Wanneer de rente wordt berekend,

datums van set up op het agenda van vrije dagen formulier niet in aanmerking worden genomen.

Overzicht

Artikel Omchrijving

Reden voor afschrijving Wijzigingen in Microsoft Dynamics AX 2012 R2 kader bieden extra functionaliteit waarmee

gebruikers definiëren kalenders met inachtneming van aanvullende besturingselementen, hoeft u de wijzigingen van de land-/regiospecifieke datum.

Vervangen door een andere functie. Vervangen door de geïntegreerde kalender voor verschuldigde controle.

Modules die worden beïnvloed Grootboek

Crediteuren

Debiteuren

Wijzigingen in de installatie Deze wijziging heeft geen invloed op de installatie van toepassingen.

Wijzigingen bijwerken Deze wijziging heeft geen gevolgen voor de upgrade van de toepassing.

Page 233: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

233

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

(POL) Poolse bank transfer afdruk (Microsoft Dynamics AX 2012 R2)

Poolse installaties van biedt Microsoft Dynamics AX 2009 land/regio-specifieke wijzigingen die gebruikers met de bank transfer afdruk-functie gebruiken om af te drukken documenten overdragen

bank met een speciale ontwerp gebruikt in Polen. Het document wordt afgedrukt in de juiste schaal en elk document bevat vier pakbonnen. Deze functie maakt gebruik van het Word-bestand met bank transfer afdruk sjabloon.

Overzicht

Artikel Omchrijving

Reden voor afschrijving Deze betalingsmethode is verouderd en is vervangen door gebruiksproblemen.

Vervangen door een andere functie. Vervangen door elektronische betaling Poolse

indelingen.

Modules die worden beïnvloed Crediteuren

Debiteuren

Wijzigingen in de installatie Deze wijziging heeft geen invloed op de installatie van toepassingen.

Wijzigingen bijwerken Deze wijziging heeft geen gevolgen voor de upgrade van de toepassing.

Page 234: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

234

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

(RUS) Saldo omzet instructies (Microsoft Dynamics AX 2012)

Microsoft Dynamics AX 2009 biedt een aantal Russische saldo omzet instructies waarmee een set rapporten en query's gebruikt voor het analyseren van account saldo en de omzet in het algemeen

grootboek, leveranciers en klanten. Het instellen van het rapport bevat de volgende rapporten en query's:

Informatie over het grootboek omzet

Financieel rapport Omzetoverzicht

Rapport grootboek

Informatie Accounts te betalen/Accounts receivable saldo omzet registreren

Rapport rekeningen te betalen/Accounts receivable saldo omzet registreren

Rapport rekeningen te betalen/rekeningen voor klanten betalen Blad berekenen van account (klant of leverancier)

Informatie vooraf houders saldo omzet register

Overzicht

Artikel Omchrijving

Reden voor afschrijving Microsoft Dynamics AX 2012 verbeterd Russische omzet saldo overzicht functionaliteit. Deze uitgebreide landspecifieke functionaliteit kan

gebruikers saldo omzet rapporten genereren met opties voor uitgebreide en verbeterde prestaties. Oudere saldo omzet rapporten en query's zijn niet

langer nodig en zijn afgeschaft.

Vervangen door een andere functie. Ja. De Saldo Omzetoverzicht (Financieel >

Query's > Saldo Omzetoverzicht) biedt de mogelijkheid om omzet saldo overzichten voor grootboek, klanten en leveranciers te genereren en af te drukken van de resultaten in de SSRS-

indeling en Microsoft Excel.

Modules die worden beïnvloed Grootboek

Crediteuren

Klant

Wijzigingen in de installatie Deze wijziging heeft geen invloed op de installatie van toepassingen.

Wijzigingen bijwerken Deze wijziging heeft geen gevolgen voor de upgrade van de toepassing.

Page 235: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

235

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

(RUS) Contracten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2)

Russische installaties van Microsoft Dynamics AX 2009 bieden de mogelijkheid om:

Een contract met de financiële parameters van het contract (partijen, datums,

contractbedragen, wijze van betaling, belasting van verschillende speciale parameters, prijzen en kortingen) registreren. Deze parameters kunnen worden gebruikt als standaardwaarden in alle documenten die zijn gekoppeld aan een zakelijke transactie (SOs/POS-/ FTIs/journalen).

De contractdetails van het in afgedrukte formulieren, zoals facturen, betaling, orders en facturen voor betaling afdrukken.

Wederzijdse verplichtingen cross controleren met de partner per het contract en het genereren van een akte van afstemming met de partner.

Beperk de vereffening van klant/leverancier transactie op de transacties die betrekking hebben op een contract.

Overzicht

Artikel Omchrijving

Reden voor afschrijving De nieuwe aankoop en verkoopovereenkomst framework en financiële dimensie framework geïmplementeerd in Microsoft Dynamics AX 2012 bieden vergelijkbare mogelijkheden, waardoor de

functies landspecifieke contract verouderd.

Vervangen door een andere functie. Ja. De volgende kaders zijn geïmplementeerd in

Microsoft Dynamics AX 2012:

Kader van de financiële dimensie

Inkoop en verkoop overeenkomsten

framework

Dimensiecontrole voor vereffeningen (Russische landspecifieke functie)

Modules die worden beïnvloed Crediteuren

Debiteuren

Grootboek

Wijzigingen in de installatie Deze wijziging heeft geen invloed op de installatie van toepassingen.

Wijzigingen bijwerken Upgrade scripts worden verstrekt die Russische contract gegevens naar het nieuwe kader voor

Microsoft Dynamics AX 2012 migreren.

Page 236: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

236

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

(RUS) Wisselkoersen importeren (Microsoft Dynamics AX 2012 R2)

Wordt gebruikt in Microsoft Dynamics AX 2009, de importfunctie van wisselkoersen, een landspecifieke functie voor Rusland, Valutawisselkoersen importeren vanuit de Centrale Bank

van de Russische Federatie.

Overzicht

Artikel Omchrijving

Reden voor afschrijving In Microsoft Dynamics AX 2012 R2, de nieuwe wisselkoers importfunctionaliteit biedt een consistente

aanpak voor het verwerken van de invoer van valutawisselkoersen en land-/regiospecifieke wijzigingen nodig.

Vervangen door een andere functie. Ja. In Microsoft Dynamics AX 2012 R2 kan importfunctionaliteit wisselkoers het importeren van

de wisselkoersen van de Centrale Bank van de Russische Federatie en de ondersteuning van scenario's op basis van een factor voor valuta.

Modules die worden beïnvloed Grootboek

Wijzigingen in de installatie Deze wijziging heeft geen invloed op de installatie

van toepassingen.

Wijzigingen bijwerken Deze wijziging heeft geen gevolgen voor de upgrade

van de toepassing.

Page 237: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

237

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

(RUS) Het validatierapport financieel verslag (Microsoft Dynamics

AX 2012 R2)

In Microsoft Dynamics AX 2009, de financieel verslag validatie rapport bevat de resultaten van de

validatie van een Russische GL-rapport generator (RRG) rapport gemaakt door het kopiëren van een

bestaand rapport instellen.

Overzicht

Artikel Omchrijving

Reden voor afschrijving Het rapport wordt vervangen, omdat het gebruik

van de klant heeft beperkte en omdat de rapport validatieresultaten formulier biedt de mogelijkheid de validatieresultaten met de nodige details bekijken en verbinden zich ertoe de

vereiste actie, hoeft u de land-/regiospecifieke wijzigingen.

Vervangen door een andere functie. Nr. De functie is niet langer beschikbaar en er is geen functie voor vervanging.

Modules die worden beïnvloed Grootboek

Wijzigingen in de installatie Deze wijziging heeft geen invloed op de installatie

van toepassingen.

Wijzigingen bijwerken Deze wijziging heeft geen gevolgen voor de upgrade van de toepassing.

Page 238: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

238

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

(RUS) BTW-aangiftes (Microsoft Dynamics AX 2012 R2)

In Microsoft Dynamics AX 2009 bijhouden landspecifieke BTW-rapporten voor Russische installaties van het bedrijf BTW-verplichtingen met behulp van verschillende analytische weergaven voor

geregistreerd vóór het jaar 2006 bewerkingen en voor bewerkingen die zijn geregistreerd tijdens de overgangsperiode (2006–2008), wanneer het beleid van de belastingheffing op betaling' wettelijk is afgebroken. Het rapport-set bevat de volgende rapporten:

Inkoopdagboek boek BTW-aftrek analytisch

Aankoop boek entiteit tellen

Aankoop boek leverancier verplichtingen tellen

Overzicht

Artikel Omchrijving

Reden voor afschrijving De rapporten zijn wettelijke eis geïntroduceerd bijhouden bedrijf BTW-verplichtingen voor de overgangsperiode (2006–2008), waarin het

beleid van de belastingheffing op betaling' is afgebroken.

Vervangen door een andere functie. Nr. De functie is niet langer beschikbaar en er is

geen functie voor vervanging. De rapporten zijn niet langer vereist.

Modules die worden beïnvloed Crediteuren

Wijzigingen in de installatie Deze wijziging heeft geen invloed op de installatie

van toepassingen.

Wijzigingen bijwerken Deze wijziging heeft geen gevolgen voor de

upgrade van de toepassing.

Page 239: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

239

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

(RUS) Omzetrapport voorraad saldo (Microsoft Dynamics AX

2012 R2)

In Microsoft Dynamics AX 2009 Russische installaties in de land/regio-specifieke Saldo

omloopsnelheid van de voorraad rapport biedt de mogelijkheid om de Voorraadomzet per

magazijn- en analyseren.

Overzicht

Artikel Omchrijving

Reden voor afschrijving De Saldo omloopsnelheid van de voorraad

onderzoek werd geïntroduceerd in Microsoft Dynamics AX 2009 RU3. Het is verder ontwikkeld in Microsoft Dynamics AX 2009 RU5 en overgezet naar Microsoft Dynamics AX 2012. De Saldo omloopsnelheid van

de voorraad rapport werd niet gebruikt, omdat de Saldo omloopsnelheid van de voorraad inquiry biedt uitgebreide opties en verbeterde prestaties,

hoeft u de land-/regiospecifieke wijzigingen.

Vervangen door een andere functie. Ja. De Saldo omloopsnelheid van de voorraad

onderzoek (voorraad-en magazijnbeheer > Query's > Transacties > Saldo voorraadomloopsnelheid) biedt de mogelijkheid Voorraadomzet per voorraad en financiële dimensies

en afzonderlijke fysiek en financieel bijgewerkte voorraadmutaties analyseren en de resultaten van de query in Microsoft Excel wilt afdrukken.

Modules die worden beïnvloed Voorraad- en magazijnbeheer

Wijzigingen in de installatie Deze wijziging heeft geen invloed op de installatie van toepassingen.

Wijzigingen bijwerken Deze wijziging heeft geen gevolgen voor de upgrade van de toepassing.

Page 240: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

240

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

(RUS) Productiejournaalregels, bijproduct (Microsoft Dynamics AX

2012 R2)

In Microsoft Dynamics AX 2009, de productiedagboekregels, bijproduct rapport biedt de

mogelijkheid om de regels van een dagboek bijproduct, vergelijkbaar met andere dagboeken

standaard productie afdrukken.

Overzicht

Artikel Omchrijving

Reden voor afschrijving Dit rapport had beperkt gebruik van de klant

en samen met andere standaard productie journaalrapporten werd afgeschaft.

Vervangen door een andere functie. Nr. De functie is niet langer beschikbaar en er

is geen functie voor vervanging.

Modules die worden beïnvloed Productiebeheer

Wijzigingen in de installatie Deze wijziging heeft geen invloed op de installatie van toepassingen.

Wijzigingen bijwerken Deze wijziging heeft geen gevolgen voor de upgrade van de toepassing.

Page 241: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

241

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

(THA) Gerealiseerde en ongerealiseerde BTW (Microsoft Dynamics

AX 2012 R2) beheren

Microsoft Dynamics AX 2009 ongerealiseerde BTW beheerd via Thailand-specifieke functionaliteit

"BTW". Microsoft Dynamics AX 2012 gebruikt de standaard voorwaardelijke BTW-functies voor het

beheren van zowel gerealiseerde en ongerealiseerde BTW.

Overzicht

Artikel Omschrijving

Reden voor afschrijving De functies voor Thailand zijn van de GLS-laag in Microsoft

Dynamics AX 2012 verplaatst naar de SYS-laag. Deze consolidatie heeft ons de gelegenheid de standaard voorwaardelijke btw-functionaliteit in de SYS-laag van Microsoft Dynamics AX gebruiken. Met de release van een

hotfix, we de ongerealiseerde BTW Thailand-specifieke functies zijn deprecating en in plaats daarvan gebruikt de standaard voorwaardelijke btw-voorzieningen in Microsoft

Dynamics AX 2012. Hierover wordt de afschrijving van de BTW-factuur-ID – verkoop en BTW-factuur-ID - aankoop velden in de

Grootboekparameters formulier (Grootboek > Setup > Grootboekparameters > Nummerreeks).

BTW-factuur-ID: Sales wordt vervangen door een nummerreeksverwijzing in klantparameters.

Tax ID - inkoop factureren is niet nodig, omdat we geen BTW-facturen voor leveranciers genereren.

Deze wijzigingen zijn in een hotfix uitgebracht in 2012;

see KB article 2636555. Opmerking:de code die overeenkomt met deze functies is

nog steeds beschikbaar, maar in een toekomstige versie wordt verwijderd.

Vervangen door een andere functie. Voorwaardelijke btw voor de BTW-berekeningen en nieuwe

nummerreeksen in klantparameters

(In de Thaise hotfix dit wordt aangeduid alsBeheren gerealiseerde en ongerealiseerde BTW.)

Modules die worden beïnvloed Klanten

Leveranciers

Grootboek

Wijzigingen in de installatie Deze wijziging heeft geen invloed op de installatie van

toepassingen.

Wijzigingen bijwerken Deze wijziging heeft geen gevolgen voor de upgrade van de toepassing.

Meer informatie

Zie voor meer informatie over de functies die zijn uitgebracht voor Thailand in Microsoft Dynamics AX 2012 KB-artikel 2636555. Er is ook een whitepaper opgesteld waarin de details van de wijzigingen in de Thaise hotfix is opgenomen. Zie het white paper voor meer informatie land/regio-specifieke

updates voor Thailand (in het Engels), of de vertaalde versie Country–specific updates voor Thailand

(in het Thais).

Page 242: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

242

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

(THA) BTW-betaling, functies (Microsoft Dynamics AX 2012 R2)

In Microsoft Dynamics AX 2009 zijn er sommige BTW-betalingen functies gedeeld door zowel Thaise als Mexicaanse gebruikers. Dit is niet meer het geval in Microsoft Dynamics AX 2012.

Overzicht

Artikel Omschrijving

Reden voor afschrijving In Microsoft Dynamics AX 2009 waren er bepaalde functies door zowel Thaise als Mexicaanse gebruikers gedeeld. Deze functies

worden nu alleen worden gebruikt in Mexico. Deze functies zijn niet meer gebruikt in Thailand, aangezien de BTW nu in de Thaise baht alleen

wordt berekend. In Microsoft Dynamics AX 2012 de BTW koerscorrectie (Grootboek > Periodieke > BTW-betalingen >

Koerscorrectie Sales tax) en BTW-wisselkoersherwaardering (Grootboek > Periodieke > BTW-betalingen > Wisselkoersherwaardering Sales tax) vormen

zijn niet langer beschikbaar in Thaise installaties van Microsoft Dynamics AX.

Vervangen door een andere functie. Niet van toepassing in Thailand

Modules die worden beïnvloed Klanten

Wijzigingen in de installatie Deze wijziging heeft geen invloed op de installatie van toepassingen.

Wijzigingen bijwerken Deze wijziging heeft geen gevolgen voor de upgrade van de toepassing.

Meer informatie

Zie voor meer informatie over de functies die zijn uitgebracht voor Thailand in Microsoft Dynamics AX

2012 KB-artikel 2636555. Er is ook een whitepaper opgesteld waarin de details van de wijzigingen in de Thaise hotfix is opgenomen. Zie het white paper voor meer informatie land/regio-specifieke updates voor Thailand (in het Engels), of de vertaalde versie Country–specific updates voor Thailand

(in het Thais).

Page 243: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

243

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Aanhangsel: Product wide beschrijvingen

De volgende tabellen vindt u korte beschrijvingen van functies die niet worden geclassificeerd als product-dekkende functies in Microsoft Dynamics AX 2012. De tabellen zijn geordend op het gebied en

het deelgebied, indien van toepassing.

Aanhangsel: Inhoudsopgave Installatie en upgrade ................................................................................................... 244 Client en server ............................................................................................................ 245 BI- en Developer Tools .................................................................................................. 246 Microsoft Dynamics Online ............................................................................................. 248 Workflow ..................................................................................................................... 248 Enterprise Portal ........................................................................................................... 250 Microsoft Office-invoegtoepassingen ................................................................................ 251 Grootboek ................................................................................................................... 252 Belasting ..................................................................................................................... 257 Bank, budget, naleving en vaste activa ............................................................................ 258 Publieke Sector ............................................................................................................ 262 Leveranciers ................................................................................................................ 262 Klanten ....................................................................................................................... 267 HRM ........................................................................................................................... 270 Verkoop en marketing ................................................................................................... 273 Conformiteit en interne controles .................................................................................... 274 Reis- en onkosten ......................................................................................................... 275 Projectadministratie ...................................................................................................... 276 Controle ...................................................................................................................... 282 Voorraad- en magazijnbeheer ......................................................................................... 283 Productie ..................................................................................................................... 285 Lean manufacturing ...................................................................................................... 287 Planning ...................................................................................................................... 290 Productgegevensbeheer ................................................................................................. 291 Handels- en ................................................................................................................. 292 Inkoop en sourcing ....................................................................................................... 298 Detailhandel ................................................................................................................ 308 Land-specifieke functies voor België ................................................................................ 313 Land-specifieke functies voor Brazilië ............................................................................... 314 Land-specifieke functies voor China ................................................................................. 320 Land-specifieke functies voor de Tsjechische Republiek ...................................................... 324 Regio-specifieke functies voor Oost-Europa ...................................................................... 325 Land-specifieke functies voor Hongarije ........................................................................... 328 Land-specifieke functies voor India .................................................................................. 328 Land-specifieke functies voor Japan ................................................................................. 340 Land-specifieke functies voor Letland ............................................................................... 342 Land-specifieke functies voor Litouwen ............................................................................ 343 Land-specifieke functies voor Noorwegen ......................................................................... 344 Land-specifieke functies voor Polen ................................................................................. 344 Land-specifieke functies voor Rusland .............................................................................. 345

Page 244: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

244

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Installatie en upgrade

Installatie en upgrade functies

Wat is de nieuwe kop Wat is nieuw overzicht

Patchable Setup In eerdere versies van Microsoft Dynamics AX het Setup-programma en de

bijbehorende DLL's bestonden alleen op de DVD en kunnen niet worden bijgewerkt

via de standaard hotfixes of servicepacks. Als u wilt wijzigen van Setup-

bestanden, moest de gebruiker versie 1.2 uitvoeren. In Microsoft Dynamics AX

2012 is het installatieprogramma patchable. De toepassing en de bijbehorende

DLL's zijn geïnstalleerd op de computer als de eerste stap in het installatieproces.

Omdat de bestanden op de computer zijn geïnstalleerd, kunnen servicepacks of

hotfixes worden toegepast op de Setup-bestanden, net zoals ze dat gewend zijn

aan andere bestanden van Microsoft Dynamics AX. Als Setup wordt gestart,

controleert of er een recentere versie van de bestanden en installeert, als deze

beschikbaar zijn.

Controleer of Microsoft

Dynamics AX-configuraties

met behulp van Microsoft

Baseline configuratie

Analyzer

Deze versie van Microsoft Dynamics AX bevat een model en de regel die is

ingesteld voor de Microsoft Baseline configuratie Analyzer. U kunt controleren of

tientallen configuratie-instellingen voor meerdere functies, waaronder de Microsoft

Dynamics AX-database, Application Object Server (AOS), Enterprise Portal en

business intelligence. Het hulpprogramma genereert een rapport met de richtlijnen

die de beschikbaarheid, beveiliging en prestaties van uw omgeving met Microsoft

Dynamics AX kunt verbeteren.

Batch-servers, clusters van

AOS en model database

voorraden beheren met

behulp van Microsoft

Dynamics AX Management

Studio

Beheerders kunnen AOS-licenties configureren voor batchverwerking, AOS-

licenties toevoegen aan een cluster met Microsoft Dynamics AX Management

Studio en model database voorraden beheren.

Parallelization van massaal

kopiëren, synchronisatie en

postsynchronisatie

Het massaal kopiëren van gegevens van het bronsysteem naar het target-systeem

parallel met het uitvoeren van de stappen van de synchronisatie- en

postsynchronisatiescripts van de gegevens gebeurt. Parallelization-

samenvoegingen transparant drie stappen in één geoptimaliseerde stap, die de

uitvaltijd van het totale systeem voor upgrade tot een minimum beperkt wordt.

Het systeem prioriteiten het massaal kopiëren, synchronisatie en post-

synchronisatiescripts taken met behulp van een intelligent algoritme voor

gegevensgestuurde waarmee u ook kunt handmatig gewicht toevoegen aan

specifieke taken en prioriteiten aanpassen.

Gegevens partitie toewijzing

voor bedrijven tijdens de

upgrade

(Microsoft Dynamics AX

2012 R2)

De invoering van het partitioneren van gegevens in Microsoft Dynamics AX 2012

R2 vereist handmatige toewijzing van bedrijven naar de systeempartitie van een

doelapparaat tijdens de voorverwerking van gegevens voor de upgrade. Een taak

wordt toegevoegd aan de controlelijst voor de voorverwerking van gegevens.

Page 245: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

245

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Client en server

Client- en serverfuncties

Wat is de nieuwe kop Wat is nieuw overzicht

Documentverwerking

verbeteringen (client)

U kunt een URL koppelen aan een transactie en de definitie van een werkstroom

om papieren documentbestanden ter controle routeren configureren. Document

file webservice is toegevoegd en kan worden gebruikt voor het ophalen van

metadata van het document en de gegevens doorsturen naar de juiste partijen

via de workflow. Kunt u documentgegevens invoeren en het bestand kan worden

gekoppeld aan de nieuwe transactie. Hiermee maakt u een audittrail voor het

oorspronkelijke document. Deze uitbreidingen kunnen vergemakkelijken

Documentverwerking voor bedrijven die geografisch verspreid zijn en willen

behouden hun papieren documenten op één locatie.

Uitgebreid zoeken (client) Deze versie van Microsoft Dynamics AX bevat een uitgebreide zoekfunctie

waarmee gebruikers voor het ophalen van gegevens, formulieren, Help-

onderwerpen en rapporten met behulp van eenvoudige woorden, als "Klant" of

"Cash Flow-rapport" of bepaalde gegevens, zoals een klantnaam, product-ID of

telefoonnummer. De zoekinterface bevat opties waarmee u uw zoekresultaten te

verfijnen en u kunt ook toegang krijgen tot gegevens uit een lijst van recente

zoekacties.

Microsoft Dynamics AX 2012

database opsplitsen in twee

databases (server)

(Microsoft Dynamics AX

2012 R2)

Microsoft Dynamics AX 2012 R2 heeft twee databases. De zakelijke database

bevat transactie en master gegevens. De modeldatabase bevat

toepassingsobjecten, worden beheerd als modelbestanden. Deze database wordt

vervangen door het bestand verificatiearchief (AOD) in eerdere versies. U kunt de

zakelijke database naam. De model-database heeft dezelfde naam als de zakelijke

database met _model toegevoegd. Beide databases moeten worden opgeslagen op

hetzelfde exemplaar van SQL Server.

Verbeteringen in de

gebruikerslicentie naam

tellen rapport (server)

(Microsoft Dynamics AX

2012 R2)

De naam gebruiker licentie count lijst bevat informatie over de gebruikerslicenties

die vereist op basis van de beveiligingsrollen die zijn aan gebruikers zijn

toegewezen. In Microsoft Dynamics AX 2012 R2 weergegeven het rapport ook de

gebruikers-id's en aliassen die momenteel zijn toegewezen aan elk licentietype.

Page 246: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

246

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

BI- en Developer Tools

BI-en hulpprogramma's voor ontwikkelaars

Wat is de nieuwe kop Wat is nieuw overzicht

Ondersteuning voor

energiebeheer weergeven*

(Microsoft Dynamics AX

2012 R2)

Aanzicht van voeding is een ad-hoc gegevens exploratie en visualisatie ervaring

in Microsoft SQL Server 2012 Reporting Services. Gebruik rapporten Power

weergeven met Microsoft Dynamics AX 2012 R2 gegevens in multidimensionale

semantische Model van Business Intelligence-modus, moet u een algemeen

beschikbare versie van Microsoft SQL Server-2012 die ondersteuning biedt

voor aanzicht van voeding voor multidimensionale modellen op uw systeem

geïnstalleerd hebben. Microsoft SQL Server-2012 die ondersteuning biedt

voor aanzicht van voeding voor multidimensionale modellen is niet algemeen

beschikbaar vanaf 1 December 2012. De Microsoft SQL Server-2012 die

ondersteuning biedt voor aanzicht van voeding voor multidimensionale modellen

Community Technology Preview (CTP)-versie is echter beschikbaar voor

downloaden als u wilt testen de mogelijkheid melden aanzicht van voeding.

U moet niet testen of deze CTP gebruiken in een actieve productieomgeving tenzij

Microsoft hiervoor een andere overeenkomst is toegestaan. Klik hier voor meer

informatie over de CTP-versie. Alle functies en datums voorlopig zijn gebaseerd op

huidige verwachtingen en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

De informatie in deze overeenkomst is alleen voor informatieve doeleinden en

weerspiegelt de huidige visie van Microsoft op de datum van deze release. Omdat

Microsoft reageren moet op veranderende marktomstandigheden, mag dit niet

worden beschouwd als een toezegging van Microsoft.

Ondersteuning voor

rapportservers in SharePoint-

integratiemodus

(Microsoft Dynamics AX

2012 R2)

Reporting Services kan worden geïmplementeerd in native modus of SharePoint-

integratiemodus. Rapportservers waarop SharePoint-integratiemodus worden met

Microsoft Dynamics AX 2012 R2 ondersteund.

SharePoint-integratiemodus betekent dat een report server is geïntegreerd met

een SharePoint-serverfarm. SharePoint-integratiemodus kunt u bekijken en

beheren, rapporten uit SharePoint-documentbibliotheken. Zie het onderwerp

'Overzicht van Reporting Services' voor meer informatie.

Ondersteuning voor

gegevenspartities in

kubussen

(Microsoft Dynamics AX

2012 R2)

Een installatie van Microsoft Dynamics AX 2012 R2 kan bestaan uit meerdere

gegevenspartities. U kunt kubussen voor elke partitie moet implementeren in uw

installatie.

Stel u hebt twee partities: partitie 1 en 2 van de partitie. Implementatie van de

kubussen die opgenomen in Microsoft Dynamics AX voor beide van deze partities

zijn moet:

1. Start de wizard Analysis Services-Project.

2. Selecteer het project standaard Analysis Services, die Dynamics AX heet.

3. Het project voor elke partitie in uw installatie implementeren door het

selecteren van de partities. In dit voorbeeld selecteert u de partitie 1 en 2

van de partitie.

4. Voer de wizard uit.

5. Open SQL Server Management Studio en verbinding met de Analysis

Services-instantie. Zoals u ziet, er is nu een database (en kubussen) voor

elke partitie.

Zie de onderwerpen 'Gegevens partitionering architectuur' voor meer informatie

over gegevenspartities. Zie het onderwerp "De standaardcubes implementeren"

voor meer informatie over het implementeren van kubussen op elke partitie.

Page 247: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

247

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

BI-en hulpprogramma's voor ontwikkelaars

Wat is de nieuwe kop Wat is nieuw overzicht

Ondersteuning voor

gegevenspartities in

rapporten

(Microsoft Dynamics AX

2012 R2)

Een installatie van Microsoft Dynamics AX 2012 R2 kan bestaan uit meerdere

gegevenspartities. Een rapportserver kan ondersteunen alle van de

gegevenspartities in een installatie van Microsoft Dynamics AX 2012 R2. Zie het

onderwerp 'Gegevens partitionering architectuur' voor meer informatie over

gegevenspartities.

Enterprise Portal

grafiekbesturingselement

voor het visualiseren

van transactionele en

geaggregeerde gegevens

in Enterprise Portal

(Microsoft Dynamics AX

2012 R2)

Het grafiekbesturingselement Enterprise Portal (EP) is de oplossing voor het

visualiseren van grote hoeveelheden gegevens met behulp van grafieken in

Enterprise Portal voor Microsoft Dynamics AX. Dit hulpprogramma is een

uitbreiding van het grafiekbesturingselement ASP .NET en 35 verschillende

grafiektypen ondersteunt. Daarnaast biedt het grafiekbesturingselement EP

opmaak op basis van Microsoft Dynamics AX metagegevens om ervoor te zorgen

dat de grafieken consistent in de toepassing Microsoft Dynamics AX zijn.

Verbeteringen aan de key

performance indicators

(KPI's)

(Microsoft Dynamics AX

2012 R2)

Key performance indicators (KPI's) zijn bedrijfswaarden, zoals totale opbrengst,

bruto winstmarge en huidige verhouding. Deze zakelijke gegevens kunt

u bijhouden van de voortgang van uw organisatie naar specifieke

prestatiedoelstellingen. De volgende verbeteringen zijn aangebracht

in de manier waarop die u de KPI's in het webonderdeel Bedrijfsoverzicht

in Microsoft Dynamics AX 2012 R2 weergeven.

U kunt meerdere filters toepassen op KPI's.

Bijvoorbeeld: u hebt geselecteerd om de verkoop KPI weer te geven. U kunt

deze KPI filteren zodat alleen de verkoop in 2011 door een bepaalde verkoper

worden weergegeven. De filters ziet er ongeveer als volgt uitziet:

o Filter 1: InvoiceDate.Year = 2011

o Filter 2: Salesperson.Name = Kim Ackers

U kunt filteren op relatieve datums of werkelijke waarden.

Bijvoorbeeld: u hebt geselecteerd om de verkoop KPI weer te geven. Als

u deze KPI filteren op een relatieve datum wilt, kunt u de verkoop vorig jaar,

de laatste maand of het laatste kwartaal weergegeven. Als u deze KPI filteren

op een werkelijke waarde wilt, kunt u de omzet weergeven waar

Salesperson.Name = Kim Ackers.

U kunt de afzonderlijke elementen die de volledige KPI is gemaakt van

weergeven.

Bijvoorbeeld: u hebt geselecteerd om de verkoop KPI weer te geven. U kunt

kiezen om de totale verkoop van alle verkopers weer te geven of kunt u de

totale verkoop van elke regio weergegeven. U kunt ook de lijst met elementen

filteren. U kunt bijvoorbeeld de bovenste 10 gebieden weergeven. Of u kunt

kiezen voor het filteren van de regio's waar geen verkoop heeft

plaatsgevonden.

U kunt de KPI-naam opmaken als een koppeling. De koppeling kan gebruikers

verwijzen naar de volgende items:

o Menu-item voor Microsoft Dynamics AX-client

o Enterprise Portal menu-item

o URL

Zie het onderwerp 'Overzicht van bedrijfsgegevens beheren' voor meer informatie

over hoe u KPI's weergeeft.

Page 248: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

248

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

BI-en hulpprogramma's voor ontwikkelaars

Wat is de nieuwe kop Wat is nieuw overzicht

Windows PowerShell-

opdrachten voor het

implementeren van kubussen

(Microsoft Dynamics AX

2012 R2)

Als u Microsoft Dynamics AX 2012 R2 gebruikt, kunt u Windows PowerShell-

opdrachten voor de implementatie van de standaardkubussen die opgenomen

in Microsoft Dynamics AX zijn. Zie het onderwerp "De standaardcubes

implementeren" voor meer informatie.

Microsoft Dynamics Online

Microsoft Dynamics on line functies

Wat is de nieuwe kop Wat is nieuw overzicht

Gadget voor rollencentra

verbinden

Deze versie van Microsoft Dynamics AX bevat de Microsoft Dynamics Online

Connect-Gadget webonderdeel voor rollencentra. Het webonderdeel bevat een

diaserie met koppelingen en informatie die relevant zijn voor de rol van een

gebruiker, waaronder koppelingen naar CustomerSource, community-inhoud,

trainingsmaterialen en Knowledge Base-artikelen. Een systeembeheerder kan het

gadget verbinden toevoegen aan de basispagina Role Center of gebruikers met de

juiste machtigingen kunnen het webonderdeel toevoegen aan hun persoonlijke

rollencentrumpagina.

Workflow

Workflow-voorzieningen

Wat is de nieuwe kop Wat is nieuw overzicht

Geautomatiseerde taken U kunt nu geautomatiseerde taken toevoegen aan uw werkstromen. Een

geautomatiseerde taak voert bedrijfslogica uit en vereist geen menselijke

interactie. Een geautomatiseerde taak kan bijvoorbeeld een kredietcontrole

uitvoeren, een rapport maken of een registratie bijwerken.

Vereenvoudigde installatie Serveronderdelen voor workflow zijn niet langer op een webserver met Internet

Information Services (IIS) geïnstalleerd. Workflowserveronderdelen worden nu

automatisch geïnstalleerd tijdens de installatie van Microsoft Dynamics AX

Application Object Server (AOS).

Werkstroomondersteuning

regelartikel

Een workflow kan worden gemaakt om documenten of de regelartikelen in een

document te verwerken. Stel bijvoorbeeld dat u een goedkeuringswerkstroom voor

roosters hebt gemaakt. (deze workflow noemen we de documentworkflow.) U kunt

een regelartikel element toevoegen aan de documentworkflow voor dat. Wanneer

het regelartikelelement wordt uitgevoerd, wordt elk regelartikel in het document

ter verwerking aangeboden. U wilt misschien dat alle van de regels verwerkt door

de hetzelfde regelartikel workflow of kunt u elk artikel wordt verwerkt door een

andere regelartikel workflow.

Page 249: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

249

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Workflow-voorzieningen

Wat is de nieuwe kop Wat is nieuw overzicht

Stroombeheerelementen Er zijn enkele nieuwe elementen toegevoegd om u te helpen om workflows

te ontwerpen. Deze elementen kunnen u werkstromen ontwerpen met

afwisselende vertakkingen of vertakkingen die gelijktijdig worden uitgevoerd.

Deze elementen zijn:

Voorwaardelijke beschikking, een punt waarop een werkstroom wordt

verdeeld in twee takken. Het systeem bepaalt welke tak wordt gebruikt

door het ingediende document te evalueren om te bepalen of het voldoet

aan een opgegeven voorwaarde.

Handmatige beslissing, een punt waarop een werkstroom wordt

verdeeld in twee takken. Een gebruiker een actie moet uitvoeren en de

actie aan die bepaalt welke tak wordt gebruikt voor het verwerken van

het ingediende document.

Parallelle activiteit, een element in een workflow met twee of meer

vertakkingen die op hetzelfde moment worden uitgevoerd.

Werkitems weergeven

die zijn gebaseerd op

de specifieke zakelijke

documenten op één locatie

U kunt weergeven werkitems voor bepaalde documenttypen, zoals facturen,

inkooporders en onkostennota's op één plaats, zodat u ze efficiënter verwerken.

De mogelijkheid om alle items te werken voor een specifiek documenttype

vooral belangrijk voor grote hoeveelheden documenten is. U ziet alle documenten

van een bepaald type die aan u zijn toegewezen aan een wachtrij-item dat

u deel uitmaken van of naar een wachtrij-item of een groep van wachtrijen die

u beheert. U kunt de werkitems filteren op datum om te prioriteren van de taken

die u moet doen.

Workfloweditor De workfloweditor is een grafische interface waarmee u Microsoft Dynamics AX

werkstromen maken door elementen van een workflow op een ontwerpoppervlak

op dezelfde manier als hoe u zou een bedrijfsproces met behulp van Microsoft

Visio grafisch model te rangschikken. U kunt toevoegen, verwijderen en

verplaatsen van elementen van een workflow die staan voor de taken en

goedkeuringen die de workflow. U kunt ook stroom-besturingselementen,

toevoegen, zoals handmatige en geautomatiseerde beslissingen en parallelle

activiteiten model zodat u complexe workflows die precies maken kunt de

bedrijfsprocessen die u wilt automatiseren.

Werkstroomgeschiedenis

en bijhouden van gegevens

die beschikt over nieuwe

workflowfuncties weergeven

U kunt bekijken werkstroomgeschiedenis en de status van een actieve of

voltooide workflow en de elementen, met inbegrip van gegevens over nieuwe

workflowfuncties, zoals geavanceerde besturingselementen, geautomatiseerde

taken, goedkeuringen regelartikel vloeien, en wachtrijen van werkitems. U kunt

deze gegevens weergeven in de Microsoft Dynamics AX-client of in Enterprise

Portal voor Microsoft Dynamics AX.

Werkstroomtaken aan

wachtrijen voor werkitems

toewijzen

Een handmatige taak kan worden toegewezen aan een wachtrij-item.

Een wachtrij-item is een verzameling documenten die verwerking vereisen.

Een wachtrij moeten gebruikers zijn toegewezen. Deze gebruikers zijn

verantwoordelijk voor het controleren van de wachtrij en verwerking

van de documenten in deze.

Page 250: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

250

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Workflow-voorzieningen

Wat is de nieuwe kop Wat is nieuw overzicht

Meldingen Ter verbetering van het workflowsysteem kennisgeving zijn de volgende

wijzigingen aangebracht.

Workflowspecifieke, e-mailtemplates worden gebruikt voor

het verzenden van workflowmeldingen. U kunt nu een specifieke

e­mailsjabloon maken en gebruiken voor elke workflow. Hierdoor

kunt u het bericht zodat deze wordt geschikt zijn voor elke workflow

aanpassen.

Meldingen samengevoegd, met Microsoft Dynamics AX 2012

kunt u werkstromen voor de regelitems op een document implementeren.

Omdat regelartikel werkstromen kunnen meer e-mailberichten

worden gegenereerd, kunt met Microsoft Dynamics AX 2012 nu

werkstroomdeelnemers hun meldingen voor regelitems in een enkele

e­mailbericht samengevoegd.

Workflowrapporten Prestatie-

analyse

Een workflow online analytical processing (OLAP)-kubus is opgenomen in Microsoft

Dynamics AX 2012. Met deze kubus kunt u een rapport dat laat hoe een workflow

wordt uitgevoerd zien zodat u knelpunten in processen kunt identificeren

genereren. Ook kunt u bepalen of de werkstroom efficiëntie toe te aan uw

bedrijfsprocessen voegen is en kunt u vergelijken met de geautomatiseerde

workflow met de handmatige processen wordt vervangen. De analyse richt zich

op het weergegeven hoeveel werk is gedaan via de werkstroom en hoeveel tijd

die nodig was voor het uitvoeren van de werkzaamheden die taken vormen de

werkstroom. Met deze rapporten kunt u uw workflows wijzigen en hun prestaties

te optimaliseren.

Enterprise Portal

Enterprise portal-functies

Wat is de nieuwe kop Wat is nieuw overzicht

Verbeteringen

in Enterprise Portal

Beheerders kunnen Enterprise Portal implementeren als onderdeel van een bedrijf

of organisatie van bovenliggende site en het uiterlijk van de bovenliggende site

automatisch vast te stellen op voorwaarde dat de bovenliggende site thema dat

beschikbaar is in de galerie thema's van SharePoint wordt gebruikt. Beheerders

kunnen nieuwe thema's toepassen op de Enterprise Portal-pagina's met behulp

van .thmx-bestanden van Microsoft SharePoint Theme Gallery.

Meerdere zoekacties op de Enterprise Portal-pagina's zijn verbeterd voor betere

prestaties.

Enterprise Portal-beveiliging Enterprise Portal automatisch verleent en weigert de toegang tot gegevens en

webpagina's, volgens de Microsoft Dynamics AX-functie- en beveiligingsstructuur.

Voordat gebruikers gegevens of Enterprise Portal-pagina's bekijken kunnen,

moeten beheerders beveiligingsrollen van Microsoft Dynamics AX en taken

configureren.

Nieuwe gebruikersinterface-

elementen in Enterprise

Portal

Informatie over een geselecteerde record of informatie die wordt weergegeven in

een formulier of op een lijstpagina feitenvakken worden weergegeven. U kunt het

type gegevens dat wordt weergegeven in de feitenvakken aanpassen.

Page 251: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

251

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Enterprise portal-functies

Wat is de nieuwe kop Wat is nieuw overzicht

Verbeteringen in Enterprise

Portal implementaties en

upgrades

De volgende verbeteringen aangebracht voor Enterprise Portal setup en

implementatie:

Verbeterde installatie en installatie die niet langer handmatige compilatie

van X ++-klassen vereist

Mogelijkheid om de wijzigingen te implementeren op een webserver

met behulp van het hulpprogramma AxUpdatePortal of de PowerShell-

opdrachten

Mogelijkheid tot wijzigingen van Application Object Tree (AOT) op een

32­bits client met een 64-bits Windows Server implementeren door te

klikken op een knop

Automatische upgrade vanuit Enterprise Portal op Windows SharePoint

Services 3.0 of Microsoft Office SharePoint Server 2007 op Microsoft

SharePoint Foundation of SharePoint Server 2010 (na alle andere

Microsoft Dynamics AX upgrade taken zijn voltooid)

Mogelijkheden voor het beheren van externe implementaties van

Enterprise Portal in Microsoft Dynamics AX-client

Verbeteringen in Enterprise

Portal

Beheerders kunnen configureren Enterprise Portal sites met de verificatie van

gebruikers op basis van hun Windows Live ID. Op deze manier hebben beheerders

geen grote aantallen externe gebruikers in Active Directory beheren.

U kunt ook een specifieke URL voor een taakpagina bladwijzer. Ontwikkelaars

moeten Opmerking dat Enterprise Portal ondersteunt niet langer ontwikkeling in

het kader van de X ++-Web. Ontwikkeling van Enterprise Portal-pagina's moet

ASP.NET en Microsoft .NET Framework.

Microsoft Office-invoegtoepassingen

Microsoft Office-invoegtoepassingen

Wat is de nieuwe kop Wat is nieuw overzicht

Integratie van Microsoft Word

wordt ondersteund door

Microsoft Dynamics AX

Deze nieuwe functie kunt u Microsoft Word gebruikt om te bouwen, sjablonen

en documenten met een combinatie van gestructureerde en ongestructureerde

informatie van Microsoft Dynamics AX.

Weergeven en bijwerken van

gegevens uit Microsoft Office-

hulpprogramma 's

U kunt de invoegtoepassing voor Microsoft Excel en Microsoft Word bekijken,

analyseren en bijwerken van gegevens in Microsoft Dynamics AX.

Meer verbeteringen aan de

integratie van Microsoft Excel

wordt ondersteund door de

invoegtoepassing voor

Microsoft Dynamics AX

Met de verbeteringen in deze functie, kunt u gegevens uit Microsoft Excel

bijwerken met behulp van AIF-webservices. Er is ook een controlelijst opt-in

voor ingebouwde services beschikbaar.

Verbeteringen in Microsoft

Office-invoegtoepassing

(Microsoft Dynamics AX

2012 R2)

Wanneer u een Microsoft Excel-werkmap maakt met behulp van de Microsoft

Office-invoegtoepassing, kunt u beschrijvingen voor uw financiële dimensies

toevoegen aan de grootboekrekeningen die u voor de werkmap selecteert,

zoals wanneer u een sjabloon maakt.

Page 252: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

252

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Microsoft Office-invoegtoepassingen

Wat is de nieuwe kop Wat is nieuw overzicht

Een sjabloon gemaakt met de

Office-invoegtoepassing

vergrendelen

(Microsoft Dynamics AX

2012 R2)

In de begroting planning van scenario's, een partner of centraal beheerder zal

ontwerpen en distribueren budget sjablonen en afdeling leads of andere personas

vullen de getallen. De ontwerper van de formuliersjabloon kan een sjabloon

vergrendelen om verlaagt de kans op een fout. Dit is een beperking van de

beveiliging. Gebruikers van de sjabloon kunnen gegevens invoeren in de

vergrendelde sjabloon maar niet de structuur van de sjabloon wijzigen.

Verbeteringen in Microsoft

Office-invoegtoepassing

(Microsoft Dynamics AX

2012 R2)

Wanneer u een werkmap maakt met behulp van de Microsoft Office-

invoegtoepassing, kunt u filters toevoegen aan de gegevens in de werkmap.

Gebruikers van de werkmap kunnen alleen de gegevens die zijn geselecteerd

in het venster filters bekijken. Bovendien kunt u toevoegen een alleen-lezen

eigenschap voor de geselecteerde velden in de lijst met velden van de werkmap.

Lokalisatie van de gegevens

in de Microsoft Office-

invoegtoepassing

(Microsoft Dynamics AX

2012 R2)

De Office-invoegtoepassing voor Microsoft Dynamics AX 2012 R2 in

overeenstemming met de huidige taalinstelling van Microsoft Dynamics AX voor

de huidige gebruiker. Een werkblad dat is gemaakt met de Microsoft Office-

invoegtoepassing voor Microsoft Dynamics AX zal overeenkomen met de

taalselectie en labels binnen de werkmap weergeven in dezelfde taal.

Grootboek

Grootboek-functies

Wat is de nieuwe kop Wat is nieuw overzicht

Afdrukken van financiële

overzichten naar

Microsoft Excel

Financiële overzichten naar Microsoft Excel, kunt u afdrukken.

Meerdere grootboeken voor

meerdere rechtspersonen

Elke rechtspersoon heeft een afzonderlijke boekhouding, waar u een overzicht van

de rekeningen, de valuta voor boekhouding, de valuta en de fiscale kalender voor

die rechtspersoon definiëren.

Financiën lijstpagina's en

wijzigingen van financiële

rapporten

In Enterprise Portal, die betrekking hebben op de financiële pagina's zijn

opgenomen in de verkoop en inkoop gebieden. De volgende lijst met pagina's met

lijst standaard pagina-elementen, inclusief actie deelvensters, feitenvakken, en

deelvensters bekijken: klant facturen, onbetaalde facturen, laatste gefactureerde

artikelen, rentenota's, aanmaningen en leveranciersfacturen.

De volgende pagina's met gedetailleerde gebruiken standaard detail pagina-

elementen, met inbegrip van actie titels, feitenvakken en sneltabbladen: factuur

van de klant, rente, aanmaning en factuur van de leverancier.

Een nieuwe financiële rapporten lijstpagina biedt toegang tot financiële rapporten

in Enterprise Portal.

Gedeelde wisselkoersen

voor het consolidatieproces

grootboek

U kunt meerdere wisselkoersen tussen twee valuta's definiëren en selecteer een

valuta tarief voor elk bereik bedrijfsrekeningen en die is dat wordt samengevoegd.

Valutaherwaardering melden De rapporteringsvaluta is de boekhouding valuta vermenigvuldigd met

de wisselkoers. De rapporteringsvaluta moet worden berekend en worden

geherwaardeerd, zelfs als de wisselkoers voor de valuta voor boekhouding

wordt niet gewijzigd.

Page 253: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

253

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Grootboek-functies

Wat is de nieuwe kop Wat is nieuw overzicht

Verbeteringen van de kubus

financiële analyse

De volgende wijzigingen zijn opgenomen:

Gegevens in het grootboek, debiteuren en Accounts receivable kubussen

kunnen worden geanalyseerd op een bepaalde datum.

De conversie van valuta die wordt gebruikt voor het analyseren van

financiële gegevens in Microsoft Excel is bijgewerkt.

De volgende grootboek KPI's worden berekend op basis van datums,

geen perioden: nog niet hebt gemiddelde dagen betaald, Accounts

Receivable dagen uitstaande Best mogelijke dagen verkoop uitstekende

en Index collectieve effectiviteit.

Trend berekeningen voor de volgende grootboek KPI's zijn verwijderd:

nog niet hebt gemiddelde dagen betaald, Accounts Receivable dagen

uitstaande Best mogelijke dagen verkoop uitstekende en Index

collectieve effectiviteit.

Vorderingen worden

verminderd wanneer

u inkooporders bevestigen

Wanneer u bevestigt dat u een inkooporder die is gegenereerd op basis van een of

meer pre-encumbered regels koopt, wordt deze naar het grootboek geboekt. Alle

voorvorderingen worden ook vrijgegeven.

Redencodes voor

inkooptransacties order

U kunt redencodes nu toevoegen aan de boekingstransacties voor inkooporders.

Reden voor codes uitleg waarom transacties zijn ingevoerd, zoals waarom een

order is geretourneerd, of waarom het bedrag dat is ontvangen verschilt van het

bedrag dat is besteld.

Record vorderingen in het

grootboek

Wanneer u een inkooporder bevestigt, kunt u de vorderingen in de rekeningen in

het grootboek, vaak wilt toerekenen verplichtingen opnemen.

De meeste organisaties van de publieke sector record transacties vordering

transitorische posten vastleggen van verplichtingen voor toegezegde of vereiste,

inkopen. In het parameterformulier van het grootboek kunt u verwerking van

vorderingen het selectievakje opnemen in grootboekrekeningen activeren

selecteren. De grootboekrekeningen die u opneemt in zijn opgegeven bij het

boeken van definities en ze met behulp van de transactie boekingsformulier

definities zijn gekoppeld aan de inkoopordertransactie.

Bekijk en volg de gevorderde

bedragen op inkooporders

Wanneer het vorderingsproces is ingeschakeld, kunt u de gevorderde bedragen,

vorderingen die zijn vrijgegeven door de factuurverwerking en de gevorderde

bedragen die na de factuur overblijven weergeven.

Maak rapporten waarin

leveranciersfacturen of

klantfacturen gegroepeerd op

een geselecteerde financiële

dimensie weergeven

Het rapport openstaande factuur transacties en het rapport factuur journal zijn

gewijzigd. Ze zijn nu de leverancier transacties factuurrapport, die wordt gemaakt

in de rekeningen te betalen, en de klant transacties factuurrapport, die wordt

gemaakt in rekeningen terug te vorderen. U kunt de rapporten weergeven van

transacties die zijn gegroepeerd op een geselecteerde financiële dimensie maken.

U kunt facturen voor beide rapporten selecteren met behulp van verschillende

criteria. Beide rapporten bevatten opties waarmee u kunt facturen op datum of

datumbereik selecteren en u kunt alle facturen, alleen betaalde facturen of alleen

facturen die in een open status weergeven.

Maak een

Afstemmingsrapport van

aankoop vorderingen

U kunt een reconciliatie-rapport dat is gegroepeerd op de grafiek grootboek van

accounts dimensie die u hebt geselecteerd. Dit rapport geeft de verschillen tussen

budgetreserveringen voor vorderingen en de overeenkomstige vorderingen die

worden bijgehouden in het grootboek. U kunt ofwel een uitgebreide versie van het

rapport alleen de verschillen weergeven. De gedetailleerde versie bevat totalen

per transactie of documentnummer voor alle vorderingen. De versie die toont

de verschillen ziet alleen instanties waar het budgetbedrag reservering voor

vorderingen niet in balans met de corresponderende vordering voor de rekeningen

in het grootboek.

Page 254: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

254

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Grootboek-functies

Wat is de nieuwe kop Wat is nieuw overzicht

Betalingen te betalen en

betalingen van de rekeningen

U kunt boeken van definities voor betalingen aan leveranciers opnemen voor

facturen van leveranciers en promessen. U kunt bijvoorbeeld de betaling van

een leverancier vastleggen door het boeken van een leverancier betalingsdagboek.

Het betalingsdagboek leverancier kan meerdere transacties, met behulp van

de verdelingen op de leveranciersfactuur en het boeken van definities ter

ondersteuning van contantboekhouding genereren. Met brug kostprijsberekening

ingeschakeld op de betalingsmethode, kunt u een speciale rekening voor

betalingen voor het bijhouden van controles of warrants die zijn uitgegeven,

maar die nog niet de bank hebt uitgeschakeld.

Vereenvoudigde Agenda-

opties

U kunt het formulier gestroomlijnde fiscale kalenders maken van meerdere

agenda's in de rekeningen te betalen rekeningen terug te vorderen, algemeen

grootboek, Project en voorraad- en magazijnbeheer. Alle soorten van de agenda,

met inbegrip van vaste activa en fiscale jaar agenda's in één formulier behouden.

U kunt meerdere afsluitingsperioden voor een bepaalde datum, waarmee u beter

bijhouden en rapport over meerdere contole definiëren.

Fiscale periode verbeteringen Met het verbeterde implementatieproces voor de fiscale periode functionaliteit,

kunt u nu meerdere boekjaren gebruiken, meerdere afsluitperioden met dezelfde

begin- en einddatums invoert en het instellen van perioden kopiëren naar het

volgende jaar. Ook kunt u een reeks maanden sneller. Meerdere boekjaren zijn

handig als u een instantie in de dochteronderneming die gebruikmaakt van een

ander boekjaar heeft dan de rest van uw organisatie hebt en u transacties van het

Agentschap in uw bedrijf invoeren, omdat een afzonderlijke bedrijf niet behouden

blijven. Ten behoeve van deze verbeteringen, de perioden en vaste activa is

kalenders formulieren zijn verwijderd en de fiscale periode functionaliteit

opgenomen in de fiscale kalenders en grootboek agenda formulieren.

Gedeelde fiscale kalenders

voor gebruik door

verschillende entiteiten

maken

U kunt maken en gebruiken van agenda's die onafhankelijk van uw organisatie en

gedeeld door meerdere rechtspersonen zijn. Bijvoorbeeld, een organisatie een of

meer agenda's die kunnen worden gebruikt door verschillende afdelingen kunt

maken en afdelingen kunnen kiezen uit een van de agenda's die door de

organisatie zijn gemaakt.

Nieuwe Penningmeester

rol Center

Het midden van de rol van Penningmeester is een standaardintroductiepagina die

een overzicht van de informatie die betrekking op uw werk, zoals uw werklijst,

veelgebruikte koppelingen en informatie van key performance indicator (KPI

heeft). Het bevat twee nieuwe KPI-rapporten: schatbewaarder activum-Analyse

en schatbewaarder verplichtingen analyse.

De schatbewaarder Role Center heeft de dezelfde vier KPI's die het middelpunt

van de rol voor de controller, CFO, accountant en accounting manager hebt,

behalve de rapporten komen overeen met de titel schatbewaarder:

schatbewaarder Winstanalyse, schatbewaarder operationele efficiëntie, op korte

termijn solvency schatbewaarder en schatbewaarder op lange termijn solvabiliteit.

Deze rol Center biedt cirkeldiagrammen voor informatie op de cheque en

uitstaande schuld en een lijst van vaste activa vervangingen. Deze rol Center

maakt gebruik van bestaande grootboek kubus grootheden en dimensies.

Updates van definities

boeken

Als uw organisatie meerdere vermeldingen van de tegenrekening voor transacties

vereist, kunt u de definities die bepalen de evenwichtige set grootboek boeken

van de posten die is gegenereerd op basis van de oorspronkelijke post voor een

transactie boeken instellen. U kunt instellen boeken definitie versies met ingang

van de datum bereiken en de criteria voor de overeenkomende rekeningnummers

zijn rekeningstructuren, dimensies zijn ingeschakeld voor budgettering en

accounts die zijn gegenereerd op basis van de regels van de account. Gebruik

transactieboekdefinities om op te geven van de boeken van definities die worden

gebruikt en deze toewijzen aan transactieboekingstypen.

Page 255: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

255

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Grootboek-functies

Wat is de nieuwe kop Wat is nieuw overzicht

Nieuwe verdelingen en

functionaliteit met betrekking

tot de begroting voor het

jaareinde verwerking

U kunt inkooporders sluiten in het boekjaar dat wordt beëindigd, openen in het

volgende boekjaar en aanpassingen van de begroting en overgeboekte

journaalposten maken.

Inter-unit boekhouding

(Microsoft Dynamics AX

2012 R2)

Interunit boekhouding kan worden gebruikt voor het identificeren van een

financiële dimensie als u Netwerktaakverdeling wilt genereren een evenwichtige

balans voor de geselecteerde financiële dimensie. Nadat een balancing financiële

dimensie is gedefinieerd in het grootboek, wordt elke boeking wordt gevalideerd

om ervoor te zorgen dat ook wordt gelijkmatig op het niveau van de financiële

dimensie. Als alle financiële dimensiewaarden onbalans, verschuldigde interunit-

aan- en interunit verschuldigd-account vermeldingen worden gegenereerd om het

saldo van de boeking.

Juridische entiteiten kunnen

hebben meer dan één

account voor consolidatie.

(Microsoft Dynamics AX

2012 R2)

Sommige lokale overheden kunnen een specifieke rekeningschema, ook bekend

als een wettelijke rekeningschema schrijft. Hoofdrekeningen tussen juridische

entiteiten kunnen worden gedeeld en kunt u de belangrijkste rekening toewijzen

aan meerdere consolidatierekeningen een wettelijke rekeningschema, die ook kan

worden gedeeld tussen juridische entiteiten maken. De extra

consolidatierekeningen worden gegroepeerd in een rekeninggroep consolidatie, die

u tijdens het consolidatieproces selecteren kunt.

BTW-registratienummers

gedefinieerd op het niveau

van de partij adres record

(Microsoft Dynamics AX

2012 R2)

U kunt BTW-nummer typen maken en instellen van BTW-registratienummers voor

klanten, leveranciers en juridische entiteiten op het niveau van het adres.

Vaste financiële

dimensiewaarden

(Microsoft Dynamics AX

2012 R2)

Voor elke hoofdrekening in een bepaald rekeningschema kunt u een

standaardwaarde opgeven als een vaste waarde per bedrijf dat gebruikmaakt van

het rekeningschema. Als de standaardwaarde is anders, of als de gebruiker

handmatig de standaard financiële dimensiewaarde voor de hoofdrekening vaste

dimensiewaarde, wordt de financiële dimensie gewijzigd in de vaste waarde tijdens

het boeken.

Beschrijving van uitgebreide

standaardondersteuning

(Microsoft Dynamics AX

2012 R2)

Voor verschillende landen en regio's kunt u extra parameters toevoegen aan de

drie standaardinstellingen voor het opmaken van de inhoud van de beschrijvingen

die worden toegevoegd aan regels die naar het grootboek worden geboekt.

In de standaardbeschrijvingen formulier, kunt u de volgende parameters

standaardbeschrijvingen voor de volgende typen maken:

Klant - Contante betaling

Klant - Creditnota, Klant

Klant - Creditnota, Grootboek

Klant - factuur, klant

Klant - factuur, grootboek

Klant - Betaling, Klant

Vaste activa - boeking, grootboek

Voorraadherwaardering - journaal:

Voorraad - Journaal-stuklijst

Voorraadtelling - journaal:

Verplaatsen van voorraad - journaal:

Voorraadtransactie - journaal:

MRP – Kostprijsberekening

MRP - Taakkaart

MRP - Opnamelijst

Page 256: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

256

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Grootboek-functies

Wat is de nieuwe kop Wat is nieuw overzicht

MRP - Gereedmelding

MRP - Routekaart

Inkooporder - factuur, grootboek

Inkooporder - Creditnota, Leverancier

Inkooporder - factuur, grootboek

Inkooporder - factuur, leverancier

Inkooporder - productontvangstbon, grootboek

Inkooporder - Inkooporderbevestiging, grootboek

Verkooporder - Creditnota, Klant

Verkooporder - Creditnota, Grootboek

Verkooporder - Factuur, Klant

Verkooporder - Factuur, Grootboek

Verkooporder - Pakbon, Grootboek

Verkooporder - contantbetaling

Verkooporder - betaling, leverancier

Deze functie is beschikbaar voor de volgende landen en regio's:

China

India

Japan

Tsjechische Republiek

Estland

Hongarije

Litouwen

Letland

Polen

Russische Federatie

Brazilië

Nieuwe kader voor het

importeren van de

wisselkoers

(Microsoft Dynamics AX

2012 R2)

Bestaande wisselkoers importfuncties beschikbaar voor verschillende

landen/regio's waren, met inbegrip van Rusland en Oost-Europa zijn

geconsolideerd en een kader voor de importfuncties wisselkoers is beschikbaar.

Nieuwe aanbieders kunnen worden toegevoegd in C# of X ++ en gebruikt

door het kader. U kunt definiëren een provider voor het importeren van

valutawisselkoersen en deze wisselkoersen tussen paren van valuta's regelmatig

te importeren.

Gedeelde lijsten

hoofdrekening

(Microsoft Dynamics AX

2012 R2)

In Microsoft Dynamics AX 2012 R2 hetzelfde rekeningschema kan worden

gedeeld door rechtspersonen en de lijst van de voornaamste rekeningen in het

rekeningschema kan verschillende rekeningstructuren bevatten meer dan één

account structuur kan worden toegewezen aan elke rechtspersoon grootboek.

Updates zijn beschikbaar

voor grootboekrapporten.

(Microsoft Dynamics AX

2012 R2)

Rapporten met accounting valutabedragen transactievalutabedragen en bedragen

voor rapportagevaluta's zijn bijgewerkt om deze bedragen in zowel debet en credit

kolommen in plaats van slechts één kolom weer te geven.

Page 257: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

257

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Grootboek-functies

Wat is de nieuwe kop Wat is nieuw overzicht

Configureer een

terugkerende planning

batchtaak toename

van aankoop voor

brondocumenten voor

product ontvangst uit.

(Microsoft Dynamics AX

2012 R2)

U kunt configureren wanneer en waar de toename van de aankoop proces uit te

schakelen. Een terugkerende planning batchtaak toename van aankoop voor

brondocumenten voor product ontvangst wissen wordt geïnstalleerd per juridische

entiteit. U kunt de batchverwerking gebruiken als u wilt opgeven hoeveel subbatch

taken de batchverwerking gebruiken kunt voor het verwerken van een subset van

product ontvangst brondocumenten die een boekhoudingsgebeurtenis type

configureren Finalized en de status van een accounting-gebeurtenis van gestart.

Grootboeksaldi worden

bijgewerkt wanneer een

proces saldi moet.

(Microsoft Dynamics AX

2012 R2)

Saldi van het grootboek wordt niet langer worden bijgewerkt tijdens het boeken.

In plaats daarvan wordt het grootboeksaldi bijgewerkt wanneer saldi nodig. Als

u kubussen die afhankelijk van de saldi van het grootboek bijgewerkt zijn, klikt

u op de Update saldi knop in de financiële dimensiesets formulier voordat

u gegevens verwerkt. Prestaties tijdens het boeken kunt u plannen hoe vaker

saldo's bijwerken zoals elke twee uur een batch. Wanneer het saldo moeten

worden berekend, heeft slechts twee uur ter waarde van gegevens moet worden

berekend.

Vertalingen voor de naam

van de hoofdrekening en de

beschrijving van de financiële

dimensie

(Microsoft Dynamics AX

2012 R2)

U kunt een taal vertaling voor de hoofdrekening naam en de omschrijving van de

aangepaste financiële dimensiewaarde invoeren.

Belasting

Functies

Wat is de nieuwe kop Wat is nieuw overzicht

Wijzigingen in BTW-facturen

van leveranciers in het

formulier factuur

U kunt een nieuwe parameter voor het behoud van de BTW-gegevens van de

leverancier, via een service of via handmatige invoer op basis van een papieren

factuur van de leverancier. Anders kan de berekende BTW-informatie de

werkelijke bedragen in sommige situaties negeren.

Page 258: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

258

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Bank, budget, naleving en vaste activa

Bank, budget, compliance en functies van vaste activa

Wat is de nieuwe kop Wat is nieuw overzicht

Kredietbrieven exporteren U kunt nu een verkooporder voor betaling markeren met behulp van een

kredietbrief of een verzameling importeren. U kunt Letter van krediet- en

importeren de gegevens bijwerken, een bijbehorende pakbon boeken en

een verzendnummer toewijzen. U kunt ook aangeven dat de documenten zijn

ingediend, een betaling vereffenen en genereren van een cashflowprognose

voor een verkooporder.

Borgstelling Een brief van de garantie is een verbintenis door een financiële instelling (borg),

zoals een bank, een overeengekomen hoeveelheid geld betalen aan een andere

persoon (begunstigde) als klant (de principaal) standaardwaarden op een

schuld of haar verplichting om de begunstigde van de financiële instelling.

De begunstigde moet het gegarandeerde bedrag van de borg voor afloop van de

Letter garantie claimen. Om te liquideren de overeenkomst, dient de begunstigde

de originele brief van de garantie aan de bank voor de vervaldatum van de brief.

De Letter van de garantie is overdraagbare en geldt alleen voor de begunstigde

waarvan de naam wordt opgenomen in de garantieovereenkomst. Het helpt

klanten het volgende doen:

de juiste grootboekposten maken en handmatige invoer uitschakelen.

Genereer een rapport met de bankfaciliteiten en het gebruik van deze

faciliteiten.

Record de monetaire en niet-monetaire transacties betrokken en

bijhouden van de saldi van de brief van garantie.

Vastleggen van de cyclus van de Letter van de garantie en de

vervaldatum en de status bijhouden.

Brieven van krediet- en

importeren collecties

importeren

U kunt nu een inkooporder voor betaling markeren met behulp van een

kredietbrief of een verzameling importeren. U kunt vervolgens het volgende doen:

Maken, uitbreiden of verwijderen van een bankfaciliteitsovereenkomst.

Bijwerken en documentair krediet of importeren van de gegevens en

verzekering advies worden gewijzigd.

Aanvragen voor banken voor het uitgeven van kredietbrieven afdrukken

en verzendgegevens op te halen.

Verzekeringsaanvraag notities verzenden naar leveranciers.

Wijzigingen van de collectie documentair krediet opnemen of importeren

en verzekering facturen.

Registreren en marges kredietbrief toewijzen.

Overbrenging, bankadvies bijwerken en verzending garanties geven.

Register, pakbonnen en boeken en betalen van facturen.

Documentair kredietrapporten weergeven.

Een bank bedrijf instellen

als niet-actief

U kunt een bank bedrijf instellen als niet-actief voor alle transacties of voor nieuwe

transacties. Wanneer een bedrijf bank inactief voor nieuwe transacties en wanneer

deze opnieuw wordt geactiveerd, kunt u eventueel de datum instellen. Als een

bank inactief is voor alle transacties, zijn voor die bank geen transacties

toegestaan.

Page 259: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

259

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Bank, budget, compliance en functies van vaste activa

Wat is de nieuwe kop Wat is nieuw overzicht

Budgetbeheer geïntegreerd

met algemene logboekitem

Als u budgetbeheer, kunt u uitgaven op basis van erkende limieten te valideren.

U kunt opgeven dat elke aankoop of geplande inkoop wordt gevalideerd tijdens

de verwerking om ervoor te zorgen dat deze niet groter is dan de budgetfondsen

die beschikbaar zijn. Voor dagelijks, toekenning en projecttypen onkostenrekening

journal kunt u budgetbeheer. De factuur van de leverancier vastleggen journaal en

het factuurgoedkeuringsjournaal van de leverancier kan ook worden opgenomen

in budgetbeheer. Als u budgetbeheer voor onkostenrekeningen kunnen

geautoriseerde gebruikers het beschikbare budget door overdracht van middelen

van de begroting van andere rekeningen overschrijven. Gebruikers kunnen ook

weigeren aankopen.

Verbeterde budgettering Aanpassen hoe de budgetposten uit andere modules worden overgebracht.

Gebruik nieuwe selectievakjes op het formulier Budget parameters op te geven

of gebudgetteerde posten die worden gemaakt van de overdracht van een cross-

module registreren hebben een concept of voltooide status als eerste gemaakt.

U kunt ook meer gemakkelijk herkennen zojuist overgebrachte ingangen in het

formulier Budget register invoeren omdat ze een budgettype die vergelijkbaar is

met hun oorsprong hebben. Budgetjournaalposten die zijn gemaakt op basis van

een overdracht van de gebudgetteerde vaste activa hebben bijvoorbeeld een

budgettype van vaste activa.

Ervoor te zorgen dat

aankopen goedgekeurde

budgetten niet overschrijden

Budgetbeheer, kunt u voor het valideren van uitgaven op basis van erkende

grenzen. U kunt opgeven dat elke aankoop of geplande inkooporders moet worden

gevalideerd tijdens de verwerking om ervoor te zorgen dat deze niet groter is dan

de budgetfondsen die beschikbaar zijn. Budget verificaties kunnen automatisch

worden uitgevoerd wanneer de inkooporderregels worden ingevoerd of wanneer

de inkooporder wordt bevestigd.

Nieuwe rapporten bekijken

en filteren budget informatie

De begroting detail ziet u alle budgetregisterregel door budgettype, met totalen

op type. U kunt het rapport budgetmodel, datumbereik, dimensie en status

filteren. Het Budget fondsen beschikbaar rapport bevat de som van elke categorie

van de begroting voor de geselecteerde dimensies en periode. U kunt het rapport

budgetmodel, datumbereik en dimensiefocus filteren. De werkelijk versus

Budgetrapport wordt budgetbedragen vergeleken met de werkelijke saldi. U kunt

het rapport budgetmodel, dimensie, datumbereik en dimensiefocus filteren.

Overgang van

grootboekbudgetten

begroting gegevens

registreren

Grootboekbudgetten zijn vervangen door budgetregisterregels.

Budgetjournaalposten kunt u het invoeren van budgetbedragen voor dimensies

die zijn gedefinieerd voor budgettering. Zodat u snel inzicht in hoe een budget is

gewijzigd, kunt u budgetposten register door budgettypen, zoals herzieningen,

transfers en oorspronkelijke budget categoriseren. Grootboek Budgetrecords

worden automatisch geconverteerd naar budgetregisterregels.

Budgetbeheer geïntegreerd

met leveranciers

Als u budgetbeheer wordt elke aankoop of geplande inkoop gevalideerd tijdens de

verwerking om ervoor te zorgen dat deze niet groter is dan de budgetfondsen die

beschikbaar zijn. Bij een aankoop met een factuur van een leverancier, worden

eventuele budgetreserveringen vrijgegeven voor de begroting van de verdeling

van rekeningen op de inkooporder. De leverancier factuur verdeling van

rekeningen en bedragen worden gevalideerd om te bepalen of de begroting

middelen beschikbaar zijn. Als de budgetcontrole geslaagd is, worden budget

bijhouden van records met een categorie van de werkelijke uitgaven gemaakt.

De volledige kosten van de leveranciersfactuurregel wordt geëvalueerd,

met inbegrip van eventuele belastingen of heffingen. De datum op de

leveranciersfactuurregel is gekoppeld aan de gewenste boekingsperiode

en budgetinterval te bepalen budgetperiode voor validatie.

Page 260: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

260

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Bank, budget, compliance en functies van vaste activa

Wat is de nieuwe kop Wat is nieuw overzicht

Budgetteringsworkflows Bij het instellen van een workflow bekijken, kunt u de werkstroom kunt koppelen

aan een code budgetdimensie journaalposten gebruiken een controleproces

vereist. Als een opgegeven budgetcode wordt gebruikt op een budget maakt,

wordt een revisieproces is vereist. U kunt voorwaardelijke instructies voor het

controleproces om te bepalen of ingangen handmatig of automatisch geverifieerd

en goedgekeurd worden definiëren. Als u budgetbeheer, kunt u werkstromen

instellen zodat een budgetmanager kan budgetregisterregels goedkeuren. Elke

budgetpost account op een budgetregisterregel kan hebben een eigen proces.

U kunt ook regels die onafhankelijk van alle processen revisie zijn instellen. U kunt

bijvoorbeeld budgetoverboekingsregels instellen waarmee de overdracht van

middelen van de begroting onder slechts een subset van de afdelingen. Als

budgetoverboekingsregels zijn geschonden, kunnen budgetregisterregels worden

toegewezen aan een specifieke gebruiker ter goedkeuring.

Budgettering en

budgetbeheer

U kunt budgetten instellen en configureren op basis van het grootboek voor een

rechtspersoon budgetbeheer. Het grootboek geeft het rekeningschema, de valuta

voor boekhouding, de aangiftevaluta en de belastingagenda. U kunt opgeven

welke dimensies van het rekeningschema beschikbaar zijn voor budgettering

en budgetbeheer. Kunt u intervallen budget, budget cyclustijd reeksen,

budgetdrempels, budgetmanagers, budgetgroepen en de berekening gebruikt

om te controleren vermogen van het beschikbare budget. De middelen van het

beschikbare budget kunnen worden geverifieerd wanneer artikelen document

bron- en boekhoudingsjournalen worden ingevoerd.

Gebruik boeken van definities

voor budget registreren

gegevens

U kunt boeken van definities voor budgetregisterregels maken en gebruiken die

boeken van definities maken posten wanneer budgetregistervermeldingen worden

geboekt. Hiermee kunt u sneller en efficiënter boeken omdat u aan meerdere

accounts zonder extra handmatige posten kunt boeken.

Importeren en de Wizard

toewijzen voor de naleving

U kunt de toewijzing van Wizard importeren en uw interne controles importeren in

het midden van de naleving van een bestaand, vooraf opgemaakte controle-matrix

spreadsheet die uw bedrijf gebruikt.

Besturingselement

standaardbibliotheek voor de

site conformiteit

Een werkmap met meer dan 120 algemene naleving besturingselementen is nu

beschikbaar op de site conformiteit in Enterprise Portal. U kunt verwijzen naar

deze bibliotheek wanneer u besturingselementen op de site conformiteit

handmatig invoeren of u de bibliotheek als het bronbestand kunt voor het

importeren van de besturingselementen in de site conformiteit.

Sitekoppelingen Compliance

rapporten waarvoor

invoerparameters worden

verwijderd

De volgende koppelingen zijn verwijderd van de Compliance-website:

Waarschuwingstracering

Waarschuwingsinstellingen

Instellingen databaselogboek

Objectmachtigingen

Gebruikerstoestemmingen

Workflowtracering

Workflowexemplaar per status

Interne controle pagina

bruikbaarheid verbeteringen

Een aantal verbeteringen zijn toegevoegd aan de pagina interne controles in

Enterprise Portal. Voorbeeld informatie wordt bijvoorbeeld weergegeven in

feitenvakken voor elk document dat is geselecteerd. U kunt de paginaweergave te

markeren, documenten die voldoen aan bepaalde criteria, zoals documenten die

aan u zijn toegewezen of documenten die nog niet zijn begonnen. Pictogrammen

worden naast elk document bij het identificeren van de sjabloon die is gebruikt

voor het maken van elk document weergegeven. Ook vereenvoudigt het nieuwe

contextmenu het toevoegen, wijzigen en verwijderen van documenten in de

boomstructuurweergave van interne controles.

Page 261: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

261

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Bank, budget, compliance en functies van vaste activa

Wat is de nieuwe kop Wat is nieuw overzicht

Het actievenster op de

naleving van de pagina's site

De Database log pagina's op de site conformiteit en interne controles worden

bijgewerkt met standaard Microsoft Dynamics AX actie deelvensters.

Automatisch controleren

van bedrijfsdocumenten

beleidsovertredingen

U kunt zakelijke documenten beleidsovertredingen die resulteren in een evaluatie

of controle nu automatisch bekijken. Daardoor kunt u efficiënter beheren hechting

aan beleid en fraude te voorkomen.

Vaste activa verplaatsen

tussen locaties, fondsen,

programma's en diensten

U kunt vaste activa kunt uitwisselen tussen financiële dimensies, zoals locaties,

fondsen, programma's en diensten. Voor elke overdracht is een historisch

overzicht gemaakt met de transactiedatum (transfer) en het bedrag op het

moment van de overdracht. U kunt de historische gegevens weergeven in de

vorm van vaste activa. Dit formulier bevat een duidelijk overzicht van de activa

verplaatsen die is vereist voor hoogwaardige activa.

In plaats daarvan gebruik deze methode van bijhouden en financiële dimensies

ook wijzigen, in de waarde modellen vormen de financiële dimensies voor een vast

activum te wijzigen waar u hoeft niet te houden een historisch overzicht van de

wijzigingen wanneer er geen records over de details van de overdracht nodig is.

Activiteitscode, eigenschap-

groepen en organisatie-

eenheid kenmerken die

beschikbaar zijn voor

vaste activa

Sommige organisaties moeten vaste activa op een zeer gedetailleerd niveau, hetzij

voor speciale zakelijke behoeften te voldoen aan de regelgeving van de overheid

bijhouden. U kunt vaste activa bijhouden met behulp van drie nieuwe kenmerken:

Activiteitscode, eigenschap-groepen en organisatie-eenheid. Nadat u deze

kenmerken in hun formulieren setup maakt, kunt u deze toewijzen aan vaste

activa in de vorm van vaste activa.

Nieuwe SQL Server Reporting

Services-rapporten voor

vaste activa

Kunt u actuele inventaris werkbladen als controlelijsten voor het identificeren

en de lijst van activa. Het vaste activum verschuldigde voor vervangende rapport

geeft een overzicht van de activa die worden vervangen moeten, op basis van de

datums van de activa ter vervanging.

Maken en goedkeuren

van budget plannen

(Microsoft Dynamics AX

2012 R2)

U kunt plannen in Microsoft Dynamics AX 2012 R2 als volgt: opzetten van een

basis budget; voorbereiden en evalueren van budget plannen; goedkeuren of

reviseren budget plannen; en het genereren van een goedgekeurde begroting te

gebruiken voor budgetbeheer. Bevat standaardrapporten en een kubus analyse

budget planning kan worden geconfigureerd en ondersteunt een flexibele grafiek

van rekeningen en dimensies, aangepaste configuraties, werkstromen en het

gebruik van een kostenraming maken van scenario's in Microsoft Excel.

Page 262: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

262

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Publieke Sector

Functies van de publieke Sector

Wat is de nieuwe kop Wat is nieuw overzicht

Verbeteringen in de publieke

sector Role Centers en

Business Intelligence content

(Microsoft Dynamics AX

2012 R2)

De volgende openbare sector Role Centers zijn bijgewerkt: Administratie

vorderingen, financieel directeur, boekhouder en boekhouder. De updates

omvatten een nieuwe manier van Role Centers categoriseren door het type rol:

strategische, tactische en operationele. De rol Center KPI's en prestatie-

indicatoren organisatie nu eenvoudig kunnen worden aangepast en hebben nu de

mogelijkheid tot afwijkingen van het rapport en percentage van de metingen van

de doelstelling. Weergave van de grafiek is verbeterd en een prestatie-Indicator

van de organisatie spendable saldo bijhouden door Fonds is toegevoegd.

Budget analyse-informatie

(openbare sector)

(Microsoft Dynamics AX

2012 R2)

In Microsoft Dynamics AX 2012 R2 overheidssector klanten hebben de

mogelijkheid te geven van de inkomsten en uitgaven van financiële dimensie,

met behulp van een combinatie van budget registreren post, het grootboek

en budgetgegevens van het besturingselement. Herziene budgetten, feitelijke

uitgaven, vorderingen en voorvorderingen zijn beschikbaar, maar ook een aparte

opsplitsing van de overgeboekte bedragen. Transacties detail kunnen worden

weergegeven voor een geselecteerde financiële dimensie voor elk budget, zoals

de oorspronkelijke en revisies.

Leveranciers

Te betalen rekeningen-functies

Wat is de nieuwe kop Wat is nieuw overzicht

Factuur hoeveelheid teken

moet overeenkomen met de

bestelde hoeveelheid teken

Het teken van de factuurhoeveelheid op factuur van een leverancier moet

overeenkomen met het teken van de bestelde hoeveelheid op de inkooporder.

In vorige versies kon u een negatieve factuurhoeveelheid om vast te leggen van

de terugkeer van een product invoeren. Om betere controle van de boekhouding,

is dit niet meer mogelijk. In plaats daarvan kunt u een creditnota voor de

inkooporderregel uitgeven als een afzonderlijke inkooporderregel (met andere

woorden, een inkooporderregel met een negatief aantal).

Een prijs per eenheid op

basis van de kostprijs van

een voorraad wordt slechts

eenmaal bijgewerkt voor een

klantfactuur

De prijs per eenheid op een intercompany-inkooporder en IC-verkooporder

wijzigingen alleen bijgewerkt als de eerste factuur van de klant voor de IC-

verkooporder is ingevoerd. De update doet zich voor als er een wijziging in de

kostprijs per eenheid van voorraadbeheer, en er vindt automatisch plaats. Als een

latere klantfactuur wordt ingevoerd, wordt de eenheidsprijs voor de factuur van de

klant is niet afkomstig van de kosten van het artikel. In plaats daarvan is de

afkomstig van de intercompany-inkooporder.

Wijzigingen van de tabel

factuur te betalen rekeningen

In vorige versies werden niet-geboekte inkooporderfacturen die zijn ingevoerd in

het factuurformulier wordt geboekt in dezelfde tabellen als de informatie over het

bijwerken van inkooporders, ontvangstlijsten en pakbonnen opgeslagen. In deze

versie is niet-geboekte order inkoopfacturen, die nu leveranciersfacturen worden

genoemd, worden opgeslagen in een afzonderlijke set tabellen.

Factuur wijzigingen voor

artikelen die worden bepaald

door de categorieën en

beschrijvingen

U kunt een factuurregel die wordt aangeduid met een beschrijving en een

categorie aan de bijbehorende inkooporderregel en productontvangstregel

vergelijken. Deze functie is gebaseerd op de functionaliteit die u gebruikt voor het

invoeren van regels die worden aangeduid met een beschrijving en een categorie

op een inkooporder, de ontvangst van producten en de factuur. Bovendien kunt

u deze functie met het inkoopbeleid die zijn toegewezen aan posten die worden

bepaald door de categorieën en beschrijvingen.

Page 263: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

263

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Te betalen rekeningen-functies

Wat is de nieuwe kop Wat is nieuw overzicht

Leveranciersfacturen en

creditnota's maken van

elektronische facturen

Een nieuwe Application Integration Framework (AIF)-service,

VendVendInvoiceService, maakt leveranciersfacturen en creditnota's van facturen

die elektronisch zijn ontvangen. De service kan ook leveranciers aanvragen en

ophalen van informatie niet-geboekte factuur te betalen rekeningen.

Voer de

leveranciersfactuurregels in

het formulier Leveranciers die

niet zijn gekoppeld aan een

inkooporder

U kunt leverancier factuurregels invoeren in het formulier Leveranciers, zelfs

als de regels niet zijn gerelateerd aan een inkooporder. De factuur van dezelfde

leverancier kunt een combinatie van regels die zijn gekoppeld aan inkooporders

en regels die niet zijn gerelateerd aan inkooporders opnemen. Hier volgen enkele

voorbeelden van leveranciersfactuurregels die niet zijn gerelateerd aan een

inkooporder:

Abonnement contributie

Conferentie gebeurtenis registraties

Cateringdiensten

Reiniging

Leveranciersfactuurregels die niet zijn gerelateerd aan een inkooporder en die

geen voorraadtransacties maken kunt u invoeren. Geïnventariseerde of voorraad

regels worden echter niet ondersteund op leveranciersfactuurregels die niet zijn

gekoppeld aan een inkooporder.

Factuurvereffening:

totale prijs vergelijken

Als de parameter waarmee prijs totale vergelijken om te worden wordt gebruikt

in de Accounts payable parameterformulier is geselecteerd, het nettobedrag

van een factuurregel plus het nettobedrag van alle regels in behandeling en

eerder geboekte servicefactuurregels weergegeven vergeleken met de

inkooporderregel. Als het bedrag in de valuta voor boekhouding groter is dan het

tolerantiepercentage, het bedrag of het percentage en bedrag van de totale prijs

vergelijken, wordt een overeenkomstige discrepantie waarschuwing weergegeven.

Dit type afwijking kan zich voordoen in situaties waar gedeeltelijke facturen

afzonderlijk hoeveelheid en prijs toleranties, maar gecombineerd, komen ze groter

zijn dan een opgegeven waarde voor percentage of valuta zoals gedefinieerd door

de rechtspersoon. Totale prijs overeenkomt met toleranties kan worden ingesteld

per juridische entiteit.

Factuurvereffening:

overeenkomen met

verbeteringen in

rekening brengen

Als de optie voor het vergelijken van toeslagen gebruiken is geselecteerd in het

formulier Accounts payable parameters, kunnen toeslagen op de factuur van een

leverancier worden vergeleken met de verwachte kosten van de inkooporder.

Als de afwijking groter is dan het tolerantiepercentage voor toeslagen, wordt een

overeenkomende verschil-indicator weergegeven. Toeslag toleranties kunnen per

bedrijf of voor afzonderlijke kostprijscodes worden ingesteld.

Factuurvereffening:

totale vereffening

Factuurtotalen op factuur van een leverancier worden vergeleken met de

verwachte totalen, gebaseerd op de gegevens. Als de afwijking groter is dan het

tolerantiepercentage voor de totale vereffening, wordt een overeenkomende

verschil-indicator weergegeven. Factuurtotaal overeenkomende toleranties

kan worden ingesteld per juridische entiteit of voor individuele leverancier.

Page 264: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

264

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Te betalen rekeningen-functies

Wat is de nieuwe kop Wat is nieuw overzicht

Leverancier

factuurverwerking workflow

Met behulp van twee nieuwe werkstroom typen, VendProcessInvoice en

VendProcessInvoiceLine, kunnen gebruikers aangepaste werkstromen voor

facturen van leveranciers die meestal worden ingevoerd in het formulier

Leveranciers en andere formulieren die de tabellen InvoiceInfo* als de

gegevensbron maken. Het workflowproces betrekking op gegevens die worden

geïmporteerd in de tabellen InvoiceInfo* en kan worden gebruikt voor het

modelleren van de stappen voor het verwerken van facturen van de leverancier.

Het workflowtype bevat de volgende elementen:

De elementen van de goedkeuring voor het maken van taken.

Een element van de taak voor voltooien en corrigeren van facturen

van leveranciers.

Geautomatiseerde taken die via programmacode kunnen worden

uitgevoerd zonder tussenkomst van een gebruiker geselecteerde

validatieprocedures en boeken van facturen van de leverancier.

Leverancier factuur validaties, met inbegrip van aanpassing, worden via

programmacode uitgevoerd wanneer de werkstroom wordt uitgevoerd. De

validaties relevante rekeningen te betalen parameterinstellingen gebruiken.

Beveiliging voor het bepalen van de problemen die worden ondersteund, terwijl

de factuur van de leverancier een actieve workflow instantie gekoppeld heeft.

De standaard Microsoft Dynamics AX workflowinfrastructuur voor het maken

van werkstromen door gebruikers, het run-time gedrag van de bijbehorende

workflowexemplaren en het maken van de werkstroomgeschiedenis wordt

gebruikt.

Factuurafstemming: regel

overeenkomstige beleid

(twee richtingen en

three­way)

Het regelovereenstemmingsbeleid kan op drie manieren worden ingesteld

(overeenkomende vergelijkt de factuur, order en de ontvangst van producten

kopen) twee richtingen (de order en de factuur overeenkomt met vergelijking),

of niet vereist (eenheid overeenkomt en prijs prijstotalen niet worden uitgevoerd).

Het regelovereenstemmingsbeleid kan worden ingesteld per juridische entiteit,

en voor artikelen, leveranciers of combinaties van artikel en leverancier.

Overeenkomende taak

van de factuur voor

de werkstroom

Vereffening is nu beschikbaar als een werkstroomtaak die kan worden uitgevoerd

zonder tussenkomst van de gebruiker. De werkstroom kan worden gestart op

basis van een Microsoft Dynamics AX zakelijke gebeurtenis, bijvoorbeeld wanneer

nieuwe records worden gemaakt met behulp van de service van de leverancier

factuur.

Leverancier portal importeren scenario's in welke leverancier facturen worden

verwerkt zonder tussenkomst van de gebruiker worden ondersteund. In Microsoft

Dynamics AX 2009 is vereffening automatisch uitgevoerd via de

gebruikersinterface wanneer een factuur is gemaakt, gewijzigd of opgehaald.

De nieuwe taken gebruiken dezelfde onderliggende logica die gebruikmaakt

van de gebruikersinterface voor het uitvoeren van factuurvereffening.

Leveranciersfacturen die niet

voor een inkooporder in het

formulier leveranciers

invoeren

Factuur header-velden zijn toegevoegd aan het formulier Leveranciers, zodat

u dit formulier gebruiken kunt om in te voeren een factuurregel op basis van

een categorie die niet is gerelateerd aan een inkooporder op een factuur.

Page 265: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

265

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Te betalen rekeningen-functies

Wat is de nieuwe kop Wat is nieuw overzicht

Gepostdateerde cheques U kunt uitgeven en controles met een selectievakje datum in de toekomst ook

bekend als gepostdateerde cheques ontvangen. Dit is een algemene in het

bedrijfsleven in Azië, Afrika en vele andere delen van de wereld. Veel bedrijven

maken gebruik van cheques en betalingen worden ontvangen als de belangrijkste.

Kunt u gepostdateerde cheques in betalingsdagboeken in klanten en rekeningen te

betalen. Gepostdateerde cheques gebruiken standaard functionaliteit van Microsoft

Dynamics AX, met inbegrip van de betalingsdagboeken financiële dimensies,

afdrukken, gecentraliseerde betalingen, vereffeningen en bankieren controleren.

Gepostdateerde cheques worden niet beschouwd als juridisch in bepaalde delen

van de wereld, met inbegrip van Zuidoost-Azië, Australië en Nieuw-Zeeland, maar

soms nog steeds als een in het bedrijfsleven in deze landen of regio's worden

gebruikt. Ten behoeve van het bedrijfsleven deze tegelijkertijd te voldoen aan

toepasselijke wetten, kunt u kiezen of het bedrag van de cheque wordt

doorgevoerd in uw boekhouding boeken totdat de vervaldatum. Als financiële

boeking voor gepostdateerde cheques is uitgeschakeld, de controles zijn

gedocumenteerd voor bijhouden en de financiële transactie wordt alleen

uitgevoerd wanneer de vervaldatum van de cheque is bereikt.

Verbeterde formulieren

voor het maken en boeken

van facturen

De formulieren voor het maken en boeken van facturen zijn eenvoudiger te

begrijpen en te gebruiken en u kunt alle vereiste informatie nu invoeren in

een formulier.

Controleer of de ontvangst

van W-9-formulieren van

leveranciers

Voordat u een document boekt, kunt u controleren of een leverancier een W-9

formulier heeft opgegeven. Als de leverancier niet een W-9 formulier voorziet,

kunt u het document houdt terwijl u voor het formulier van de leverancier wacht.

Voorschotten op facturen

van leveranciers

Wanneer u een leverancier betaalt, voordat de goederen worden geleverd of een

service wordt uitgevoerd, kunt u een leverancier factuurregel die een categorie

bevat en het bedrag dat van tevoren moet worden betaald. U kunt het bedrag

van het voorschot dat wordt vermeld op de leveranciersfactuur ten opzichte

van het bedrag dat wordt vermeld op de inkooporder valideren. U kunt ook de

leveranciersfactuur voor het voorschot aan de factuur van de leverancier voor

de artikelen of de service.

Vendor Self-Service Leveranciers kunnen maken en bewerken van hun facturen direct vanaf de

leverancier zelf portal in Enterprise Portal. Leveranciers een factuur van een

inkooporder kunnen maken, of ze kunnen een factuur maken en een inkooporder

aan toe te voegen.

Toevoegen van

openstaande inkooporders

en inkooporderregels met

een factuur

Het formulier orders ophalen kunt u een factuur voor de geselecteerde

inkooporders maken en de inkooporderregels. Kopen in een lijst op de halen

orderformulier, kunt u de openstaande inkooporders en de regels die u wilt

combineren op de factuur selecteren.

Verbeterde formulieren

maken en boeken van

facturen, inkooporders,

ontvangstbewijzen en

pakbonnen

De formulieren voor het maken en boeken van facturen, inkooporders, ontvangst

lijsten en pakbonnen zijn gemakkelijker te begrijpen en te gebruiken. Voor elk

documenttype kunt u alle benodigde informatie nu in één formulier invoeren.

Betaling factuurgroepen

maken en een groep van

facturen te betalen via

dezelfde betaling

U kunt facturen groeperen op een gemeenschappelijke code zodat als één factuur

in de betalingsgroep wordt betaald, de andere facturen in de groep worden

opgenomen in dezelfde betaling.

Kopieën van betalingen als

nonnegotiable cheques

afdrukken

U kunt kopieën van betalingen, waaronder cheques, promessen en elektronische

betalingen afdrukken. De betaling als nonnegotiable cheques worden afgedrukt.

Page 266: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

266

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Te betalen rekeningen-functies

Wat is de nieuwe kop Wat is nieuw overzicht

Instellen om aankondigingen

te valideren van klant- en

leveranciersrekeningen

bankrekeningen voor EFT

U kunt nu instellen aankondigingen voor klant en Leveranciersbankrekeningen

voor electronic funds transfer (EFT). Banken gebruiken voorafmeldingen bij

elektronische betalingen om de nauwkeurigheid van rekeninggegevens, zoals

routenummers en rekeningnummers, te controleren.

Plaats leveranciersbetalingen

op houdt

Kunt u Accounts, verschuldigde betalingen op tot een opgegeven Releasedatum

houdt plaatsen of kunt u hen plaatsen in de wacht voor onbepaalde tijd niet een

releasedatum opgeeft. Wachtruimten kunt u leveranciersbetalingen stoppen door

te houden van alle betalingen voor een leverancier of door met de betaling van

elke geselecteerde factuur. Wanneer u een betaling in de wachtstand geplaatst,

kunt u voorkomen dat een goedgekeurde factuur genereren van een betaling tot

de releasedatum als er een is opgegeven.

Organiseren van facturen in

groepen voor eenvoudiger

ophalen en verwerken

Nu kunt u facturen groeperen op een gemeenschappelijke code zodat er geen

gebruik van een exacte query voor het ophalen van een set van soortgelijke

facturen. Nadat u de factuurgroep hebt opgehaald, kunt u alle facturen eenvoudig

tegelijkertijd boeken.

Toevoegen van

openstaande inkooporders

en inkooporderregels met

een factuur

Het formulier orders ophalen kunt u een factuur voor de geselecteerde

inkooporders maken en de inkooporderregels. Kopen in een lijst op de halen

orderformulier, kunt u de openstaande inkooporders en de regels die u wilt

combineren op de factuur selecteren.

Maak een inkooporder waarin

voor niet-geplande

Leveranciersstatistiek

(openbare sector)

U kunt een order die ermee worden omzeild typische aankoopproces maken

in een noodsituatie of een speciaal geval. U kunt bijvoorbeeld een order

machtigen met alleen een inkoopordernummer in plaats van een afgedrukte

Inkooporderdocument. Het bevestigen van IO-veld kunt u deze niet-geplande

aankopen bijhouden.

Selecteer in meerdere

adressen van remise

U kunt kiezen uit meerdere remise adressen voor uw organisatie. U kunt een

betalingsoverzicht standaardadres voor specifieke facturen of een ander adres

dat u hebt geselecteerd voor een factuur of betaling.

Goedkeuren of afkeuren van

facturen van leveranciers van

het personeelsbestand

services-site

Het personeel services-website in Enterprise Portal kunt u goedkeuren of afkeuren

van facturen die zijn ingediend door de serviceportal.

Facturen maken vanuit de

serviceportal

Leveranciers kunnen maken en bewerken van hun facturen direct vanaf de

leverancier zelf portal in Enterprise Portal. Leveranciers kunnen een factuur maken

van een inkooporder of een pakbon of ze kunnen een factuur maken en een

inkooporder aan toe te voegen.

Overdracht inkooporder

vordering posten vanaf het

boekjaar tot het nieuwe

boekjaar

Als u vorderen van inkooporders, kunt u de jaarafsluiting posten naar het

grootboek en voor de begroting reserves aan het einde van elk boekjaar

verwerken. Wanneer een nieuw boekjaar wordt gemaakt, wordt een nieuwe set

wijzigingsposten correct bijgewerkt met de vorderingen in het nieuwe boekjaar

gemaakt. Deze posten zien erop toe dat de inkooporders correct worden

weergegeven op het jaareinde financiële overzichten.

Flexibele regels voor

leveranciersfacturen maken

Bedrijfsregels voor facturen van leveranciers zijn nu nog flexibeler. U kunt

zakelijke regels afdwingen door alle operationele rechtspersonen, maar nog

steeds kunnen lokale variaties op basis van andere criteria, zoals de valuta-

en land/regio.

Belastingen op de

factuurregel van een

aanpassen

(Microsoft

Dynamics AX 2012 R2)

U kunt de berekende BTW op een factuurregel vóór het boeken aanpassen.

Page 267: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

267

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Te betalen rekeningen-functies

Wat is de nieuwe kop Wat is nieuw overzicht

Een betaling

besturingselement kalender

integreren vervaldagen voor

betalingen

(Microsoft

Dynamics AX 2012 R2)

Een nieuwe betaling agenda functionaliteit in de klanten en de rekeningen te

betalen gebieden worden vervangen door soortgelijke functionaliteit die alleen

voor bepaalde landen of regio's beschikbaar was. Gecombineerd met regels voor

vervaldatum datums, de kalender van de betaling kan bedrijven niet-werkdagen

voor landen en regio's en extra feestdagen opgeven op de staat en provincie-

niveau; of voor andere doeleinden, zoals niet-bancaire dagen. Het doel is om

ervoor te zorgen dat vervaldatums voor betalingen op facturen van de leverancier

en de klant niet worden ingesteld voor niet-werkdagen. Wanneer een betaling

verschuldigd op een niet-werkdag is, gaat de nieuwe vervaldatum controle de

datum naar de dichtstbijzijnde werkdag vóór of na de standaarddatum, op basis

van de geselecteerde opties. Zo ook kunt u de vervaldatum control in combinatie

met de agenda van de betaling te waarborgen van die termijnen periode

berekeningen voor rente en kosten voor betalingen op de dichtstbijzijnde

werkdag start datum. De functionaliteit, kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor

het verbeteren van de controle van de vervaldatum en de betaling in leveranciers,

om te voorkomen dat een niet-geplande rente of kosten voor late betalingen aan

leveranciers en om betaling te verrichten verwerking eenvoudiger, omdat

verschuldigd datums zijn altijd op een dag verwerkt.

Klanten

Accounts receivable functies

Wat is de nieuwe kop Wat is nieuw overzicht

Giro voettekstinformatie

wordt op een afzonderlijke

pagina afgedrukt

Zes rapporten met variabelen een voettekst bevatten nu informatie voor de

voettekst op een aparte pagina. Deze rapporten bevatten het rekeningoverzicht van

klant - externe, aanmaning van de klant, klant interest note vrije factuur, factuur

van de klant en Project-factuur.

Verbeterde verwerking van

creditcardbetalingen

Credit card processing terminologie is gewijzigd om het volgen van

industriestandaarden. In Microsoft Dynamics AX 2009 kan u pre-autorisatie

creditcard het bedrag met de bank reserveren en autorisatie voor het verzamelen

van de betaling. Nu, de term "toestemming" wordt gebruikt voor het reserveren van

het bedrag en "opname" wordt gebruikt voor het verzamelen van de betaling.

De volgende verbeteringen zijn opgenomen voor de verwerking van

creditcardbetalingen:

U kunt elke geldige valuta die uw betalingsservice worden ondersteund.

De restituties kunnen worden verwerkt voor creditnota's.

Vergunningen (voorheen bekend als pre-autorisatie) optreden voor het

resterende bedrag van de order automatisch als een gedeeltelijke

verzending wordt verwerkt.

De kaartcontrolewaarde (CVV) kan worden gevalideerd.

Adresverificatie wordt nu ondersteund. Gegevens wordt ondersteund

(koptekst) niveau 2 en niveau 3 (regel) gegevens.

U kunt een verkooporder met een creditcard zonder het creditcardnummer

op te slaan in Microsoft Dynamics AX verwerken.

U kunt BTW-codes, klant-groepen en -groepen voor artikelen met behulp

van een webservice verzenden naar een externe toepassing.

Page 268: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

268

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Accounts receivable functies

Wat is de nieuwe kop Wat is nieuw overzicht

Klantfactuur meerdere

indelingen voor

Afdrukbeheer

Nu kunt u verschillende indelingen voor klantfacturen in het formulier afdrukken

beheer van setup opgeven. Zo kunt u een indeling voor de meeste van uw klanten,

maar een aangepaste indeling voor een bepaalde klant. Indeling voor het

aangepaste rapport worden gemaakt door een ontwikkelaar en toegevoegd aan

de AOT voordat deze beschikbaar voor selectie in het formulier afdrukken beheer

van setup is.

Beheren van collecties

en ­agenten

Krediet- en managers kunt een nieuwe weergave centraal beheren collecties en

­agenten. Agenten kunnen beginnen met het proces van de verzameling van

klantenlijsten die worden gegenereerd met behulp van vooraf gedefinieerde

verzameling criteria. Agenten kunt het formulier verzamelingen ordenen

werkzaamheden met betrekking tot een bepaalde klant op ordelijke wijze meetbare

resultaten opleveren. Ze kunnen ook activiteiten, zoals telefoongesprekken, e-mails

versturen en schrijven van transacties, bijhouden en beheren van groepen van

activiteiten en transacties door toe te wijzen aan een aanvraag.

Verbeterde

renteberekeningen

definiëren

Uitgebreide opties voor het berekenen van rente bieden u de flexibiliteit voor het

verwerken van de rentelasten die uniek voor uw organisatie zijn. Het uitgebreide

rente-formulier kunt u definiëren de specifieke berekeningen die worden gebruikt bij

het verzamelen van rente en de rente betaalt voor een groot aantal scenario's die

uw organisatie wordt aangetroffen. In vorige versies kan alleen met behulp van een

vast percentageformule met een eenvoudige frequentie per dag of per maand rente

berekend. Met de toevoeging van de rente-inkomsten en rente betalingen tabs kunt

u een renteberekening baseren op een percentage of bedrag. Op het nieuwe tabblad

bereiken kunt u rente percentages of bedragen kunt afleiden door het definiëren

van een toenemend aantal van deze waarden in de dag, maand of bedragen.

Bijvoorbeeld, je kunt berekenen een bedrag van EUR 5,00 elke 15 dagen, vijf

procent om de drie maanden of twee procent voor elke USD 1000,00 van het

saldo van een factuur.

Maakt u verschillende rente

voor verschillende periodes

Kunt u rente code bereiken die geschikt is voor een opgegeven datumbereik. U kunt

ook wijzigingen in kenmerken van belang, zoals de dagen in een aflossingsvrije

periode, het bedrag, de grootboekrekening of de berekeningsmethode voor een

toekomstige datum definiëren. Dit zorgt ervoor dat de juiste reeks kenmerken van

belang wanneer de rente wordt berekend op transacties wordt gebruikt. U kunt ook

historische informatie voor kenmerken van belang, met inbegrip van een tijdlijn

weergeven.

Vrije-tekst corrigeren

nadat ze zijn geboekt

U kunt snel corrigeren geboekte facturen, vrije factuur geschiedenis bekijken en

controleren van vrije factuur correctie geschiedenis.

Selecteer de factuurregels

voor vereffening

Wanneer u het formulier Enter klant betalingen of de Open customer transaction

formulier bewerkt, kunt u de betaling van een klant nu toepassen op geselecteerde

factuurregels. Het nieuwe merk regels factuurformulier kunt u afzonderlijke regels

voor vereffening selecteren en aanpassen van het vereffeningsbedrag voor deze

regels. U kunt ook een overzicht van de vereffende bedragen op een nieuw tabblad

regels in de vorm van de vereffening klant bekijken. Deze functies worden

geactiveerd door een selectievakje op het tabblad Vereffening van het formulier

Accounts receivable parameters.

Berekenen van rente op

basis van de voorwaarden

die zijn opgegeven voor

afzonderlijke transacties

U kunt de rente voor transacties berekenen met behulp van de rentecode die is

opgegeven voor het boekingsprofiel dat is gekoppeld aan de individuele transacties.

Rente, en de overeenkomstige verschuiving of samenvatting grootboekrekeningen,

worden ook verkregen uit de boekingsprofiel dat is gekoppeld aan de afzonderlijke

transacties bij het boeken van de rentenota.

Page 269: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

269

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Accounts receivable functies

Wat is de nieuwe kop Wat is nieuw overzicht

Snel factuurgegevens klant

bekijken en nieuwe

rentenotities maken

Als klanten over hun meest recente factuurtotalen en rentelasten vragen, kunt

u deze gegevens nu in één locatie in plaats van zoeken in meerdere formulieren

zoeken. Gebruik de pagina van de lijst met openstaande facturen voor klant

essentiële Factuurdetails per klant, met inbegrip van geboekte en niet-geboekte

rente en de totale betalingen bekijken. U kunt de knoppen rente berekenen en

nieuwe rentenota rente berekenen en nieuwe rentenotities door klant of factuur

maken klikken. Ook kunt u de factuur, transacties, betalingen, rentenota en

aanmaningen knoppen om oorspronkelijke transactiedocumenten te bekijken.

Weergeven, afdrukken

of verzenden van

afzonderlijke facturen

of facturen bereiken

vanuit de lijstpagina

facturen vrije tekst

U kunt de lijstpagina facturen vrije tekst wilt weergeven, afdrukken of verzenden

van afzonderlijke facturen of groepen van facturen of kopieën van deze facturen.

Deze functie kunt u consolideren facturering adresetiketten batches, waarvoor een

mailing kosten kunnen verlagen. U kunt facturen selecteren door de factuurdatum,

vervaldatum of rekeningnummer.

Terugkerende facturen

genereren voor klanten

U kunt instellen, maken en terugkerende vrije facturen genereren voor klanten.

Selecteer in meerdere

dat adressen voor

terugbetalingen

aan klanten

U kunt kiezen uit meerdere adressen dat voor klanten zodat u kunt terugbetalingen

verzenden naar een adres dat verschilt van het adres van de primaire klant.

Nieuwe velden met aantal

en eenheid prijs op de vrije

tekst servicefactuurregel

U kunt de nieuwe velden voor aantal en eenheid prijs op het factuuradres bedrag

voor een factuurregel vrije tekst. Deze velden kunnen u één factuurregel gebruiken

om facturen voor meer dan één exemplaar van een specifieke vergoeding.

Opgeven hoe incasso

voorrang bij de Accounts

receivable vereffening

Nu kunt u de volgorde waarin de transacties zijn vereffend in klanten. U kunt een

nieuwe parameter om de prioriteit van vereffening per transactietype debet. U kunt

een geordende lijst van typen die de prioriteit van de vereffening, bepaalt wanneer

er geen specifieke transacties zijn geselecteerd. Als u transacties voor vereffening

selecteert, kunt u de knop Mark transacties in de betalingen van klanten Enter en

openstaande transacties bewerken formulieren selecteert automatisch de transacties

met prioriteit te gemakkelijk zien en wijzigen voordat zij worden afgewikkeld.

Afdrukbeheer gebruiken

voor rapporten van klanten

U kunt Afdrukbeheer uitgebreide functies bij het genereren van

klantrekeningoverzichten, notities bij de aanmaningen en rentenota's.

Breng wijzigingen aan in

kwijtschelden, herstellen of

rentenotities, rente op

transacties of kosten

omkeren

U kunt rentenotities kwijtschelden of rente op transacties of kosten die deel

uitmaken van rentenota bij het maken van aanpassingen aan een openstaand saldo

dat door de klant verschuldigd is. Kwijtgescholden schulden zijn vergeven en de

bedragen op dezelfde opbrengstrekeningen worden omgekeerd. Indien nodig, kunt

u later kwijtgescholden rente of toeslagen herstellen zodat de bedragen opnieuw

betaald worden. U kunt ook kwijtgescholden rente's omkeren of rente voor

transacties die deze bedragen uit rekeningsaldi verwijdert, zodat de rente

voor de transacties kan worden herberekend.

Opties voor uitgebreide

vereffening prioriteit

U kunt de vereffeningsprioriteit via automatische incasso transactietype,

transactiebedrag contantkorting of vervaldatum inschakelen en de sorteervolgorde

instellen, indien van toepassing. De gebruiker kan vervolgens bepalen welke kosten

moeten eerst worden betaald wanneer de betaling is ontvangen. U kunt bovendien

kiezen gedefinieerde volgorde voor het markeren van transacties voor vereffening te

kunnen gebruiken en automatische vereffening wordt beïnvloed door de volgorde

van de opgegeven markering uitsluiten.

Verbeterde vrije

factuurformulier maken en

vrije tekstfacturen boeken

Het formulier voor het maken en boeken van vrije-tekst is gemakkelijker te

begrijpen en te gebruiken. Alle acties zijn verplaatst naar een deelvenster actie en

op activiteiten gebaseerde tabbladen worden weergegeven, zodat u toegang tot

veelgebruikte functies en opvolgende taken door op een knop te klikken.

Page 270: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

270

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Accounts receivable functies

Wat is de nieuwe kop Wat is nieuw overzicht

Factuurinformatie van de

oorspronkelijke toevoegen

aan gecorrigeerde facturen

U kunt de oorspronkelijke factuur nummer en correctie reden toevoegen aan een

factuur gecorrigeerde vrije tekst.

Maakt u verschillende rente

voor verschillende periodes

Kunt u rente code bereiken die geschikt is voor een opgegeven datumbereik. U kunt

ook wijzigingen in kenmerken van belang, zoals de dagen in een aflossingsvrije

periode, het bedrag, de grootboekrekening of de berekeningsmethode voor een

toekomstige datum definiëren. Dit zorgt ervoor dat de juiste reeks kenmerken van

belang wanneer de rente wordt berekend op transacties wordt gebruikt. U kunt ook

historische informatie voor kenmerken van belang, met inbegrip van een tijdlijn

weergeven.

Record toeslagen op de

factuurregels vrije tekst

(Microsoft Dynamics AX

2012 R2)

Met deze functie kunt u vrachtkosten en andere toeslagen toevoegen aan elke regel

in een vrije-factuur en toeslagen voor dimensies en grootboek regels verdelen.

HRM

Human resources-functies

Wat is de nieuwe kop Wat is nieuw overzicht

Beëindiging van de

werknemers

U kunt eenvoudig wijzigen van een werknemer werkgelegenheid status aan te geven

van de beëindiging van het dienstverband en kunt u de laatste datum waarop de

werknemer en de laatste datum betalingsperiode.

Bijhouden en beheren

van werkgerelateerde

ziekteverzuim incidenten

U kunt bijhouden en beheren met betrekking tot het werk letsel, ongevallen en

ziekte-incidenten.

Nummerreeksen voor

werknemers, posities

en sollicitanten

U kunt nummerreekscodes instellen voor werknemers, posities en sollicitanten.

Een lijst bijhouden

van afhankelijken

en begunstigden

U kunt een lijst met afhankelijken en begunstigden onderhouden.

Verhuur van werknemers U kunt een werknemerrecord gemakkelijker maken met behulp van de informatie

die is ingevoerd in een record van de aanvrager.

Doelstellingen van de

werknemers toegang

in Enterprise Portal

Werknemers en managers maken en beheren van de doelstellingen van

werknemers. Zij kunnen bijvoorbeeld nieuwe doelstellingen maken, bijwerken

van de status van de doelstellingen en activiteiten in verband met de doelstellingen

en opmerkingen invoeren.

Voordelen setup Hebt u meer flexibiliteit instellen en definiëren werknemer voordelen, zoals

gezondheid of uitkeringen aan beleggers. U kunt maken en werknemers toewijzen

aan huidige en toekomstige vergoedingen met aangepaste plannen en dekking.

Transfer van werknemers

van de ene positie naar

een andere positie

Voorheen moest u meerdere formulieren bijwerken wanneer een werknemer posities

binnen uw organisatie. Nu kunt u de medewerkers overgangsformulier informatie

met betrekking tot de overdracht vastgelegd wanneer een werknemer naar een

andere positie verplaatst.

Vragenlijst configuratie

belangrijke updates

De vragenlijst I en II configuratiesleutels zijn niet langer beschikbaar. De vragenlijst-

functionaliteit is alleen beschikbaar wanneer de basisconfiguratie-sleutel is

ingeschakeld.

Page 271: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

271

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Human resources-functies

Wat is de nieuwe kop Wat is nieuw overzicht

Maken en beheren van

teams van mensen

U kunt nu maken en beheren van teams van mensen die samenwerken aan het werk

met Microsoft Dynamics AX. Deze mensen kan Microsoft Dynamics AX gebruikers,

werknemers, contractanten, leveranciers, klanten of contactpersonen. Teams

kunnen mensen uit verschillende locaties en entiteiten, zoals organisaties, juridische

entiteiten en afdelingen bevatten.

Lijstpagina aanvrager Een nieuwe pagina in de lijst waarin de aanvrager is beschikbaar, zodat u snel kunt

vinden en bijhouden van de aanvrager.

Lijst met voordelen

en inschrijvingen

Een nieuwe lijstpagina kunt u bekijken welke werknemers zijn ingeschreven bij een

specifieke vergoeding. U kunt ook de lijst filteren en exporteren naar Microsoft Excel

voor verdere analyse.

Grote voordelen voor

inschrijving

U kunt meerdere werknemers een vergoeding op hetzelfde moment inschrijven.

Track werknemer

certificering verlopen

Genereren van een individu of Batchrapport voor certificaten die verlopen of die zijn

al zijn verlopen.

Instellingen van verbeterde

vergoedingen voor

afhankelijken en

begunstigden

U kunt de voordelen toewijzen aan afhankelijken en begunstigden, op basis van

regels voor uw organisatie. Het formulier persoonlijke contactpersonen heeft ook

extra velden die u gebruiken kunt om op te nemen informatie over afhankelijken

en begunstigden.

Interne werknemers van

toepassing records

U kunt nu een werknemerrecord maken met behulp van informatie die is ingevoerd

in een record van de aanvrager.

Anonieme vragenlijsten Nu kunt u vragenlijsten waarin gebruikers anoniem vragen kunnen maken.

Maak een budget voor

gevulde of vacant posities

(Microsoft Dynamics AX

2012 R2)

U kunt identificeren salaris en voordelen voor elke positie. U kunt ook

budgetbedragen maken door budgetcyclus, rekening en dimensie en de begroting

hulpprogramma voor het plannen van uw prognose gegevens importeren. U kunt

deze wijzigingen in een omgeving met tijdelijke voltooien zonder invloed op de

actuele gegevens of kunt u de wijzigingen direct aan uw dynamische gegevens,

waar ze wordt geactiveerd onmiddellijk.

Werknemer onderwijs

enhancments

(Microsoft Dynamics AX

2012 R2)

U kunt opgeven dat extra werknemer onderwijs details in de onderwijs formulier.

U kunt voor een voltooide mate de verantwoording voltooid en de basis van de

creditnota, zoals semester of kwartaal invoeren. Voor een diploma in uitvoering,

kunt u het tegoed verdiend en de kredieten die vereist invoeren. U kunt ook alle

aanvullende opmerkingen die betrekking hebben op de werknemer opleiding,

alsmede een secundaire nadruk, orminor, zoals zakelijke of Economics invoeren.

Deze informatie kan worden weergegeven en ingevoerd op de diensten voor

werknemers site en kan worden weergegeven in de werknemer en aanvrager

hervatten rapporten.

U kunt vereisen

sollicitanten en

werknemers te geven

bepaalde proeven

verkrijgen en houden

van bepaalde posities

(Microsoft Dynamics AX

2012 R2)

Maken van tests, minimale test score vereisten instellen en test terugkeerpatroon

details instellen. U kunt een doorgeven test score voor werknemers in aanmerking

voor en werkgelegenheid blijven vereisen. Nadat u een test, kunt u deze toewijzen

aan een sjabloon, een taak of afzonderlijke werknemers. Nadat ze zijn toegewezen,

kunnen alle proeven worden gevolgd op het niveau van de individuele werknemer.

Page 272: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

272

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Human resources-functies

Wat is de nieuwe kop Wat is nieuw overzicht

Bestaande posities

kopiëren, groepsgewijs

bijwerken posities en

functietoewijzingen

blokkeren

(Microsoft Dynamics AX

2012 R2)

U kunt afzonderlijke of meerdere posities maken door te kopiëren van een bestaande

positie. U kunt ook meerdere posities tegelijkertijd bijwerken en voorkomen dat

posities worden toegewezen aan werknemers zonder ze te verwijderen.

Meerdere waarden in het

compensatieraster

tegelijkertijd voor vaste

compensatieplannen

aanpassen

(Microsoft Dynamics AX

2012 R2)

U kunt een percentage of een forfaitaire correctie toepassen op één kolom of aan

meerdere gegevensrijen in het compensatieraster. U kunt bijvoorbeeld een stijging

van 3% toepassen op alle rasterrijen, een daling 1% voor een bepaalde stap-

regeling of een verlaging van 15,00 aan alle per uur werknemers die werken met

dezelfde structuur vergoeding. U kunt bovendien de waarden voordat u ze opslaat

bekijken en teruggaan naar de vorige waarden als het raster niet juist is.

Een proces acties met

optionele workflow

gebruiken voor het

verzamelen van gegevens

en geschiedenis

gemakkelijk bijhouden

wanneer de posities

worden gemaakt of

bewerkt

(Microsoft Dynamics AX

2012 R2)

U kunt vereisen dat uw werknemers een proces acties gebruiken maken en

bewerken van posities, zodat u positie-activiteiten kunt bijhouden. U kunt ook

vereisen positie toevoegingen en wijzigingen gaan door een revisieproces.

Manager Role Center

personeel

(Microsoft Dynamics AX

2012 R2)

Deze rol Center is verbeterd om de meest relevante informatie verstrekken aan de

manager van personeel, zoals het gemiddelde aantal dagen om te werven door de

afdeling, taak toepassingsbronnen en toepassingen die elk geopend project

aanwerving heeft ontvangen.

Regels bieden meer

controle en minder fouten

bij het ondertekenen van

werknemers voor

uitkeringen

(Microsoft Dynamics AX

2012 R2)

Voordelen van de werknemer kunnen van alles vanuit een gsm plan aan medische

verzekering en investeringen plannen opnemen. Enkele voordelen kunnen zijn voor

alle werknemers. Andere voordelen mogelijk alleen fulltime werknemers of

werknemers in een bepaalde locatie.

De Microsoft Dynamics AX-beleidskader biedt algemene patroon en de functie

waarmee gebruikers bedrijfsregels definiëren die u helpen bij het sturen van

bedrijfsprocessen en het afdwingen van de algehele bedrijfsstrategie. Gebruikers

kunnen nu gebruikmaken van de mogelijkheden van het beleidskader voor het

maken van regels voor het definiëren en regels voor elke vergoeding aangeboden

door de onderneming aan werknemers het recht uit te oefenen.

HR manager Role Center

(Microsoft Dynamics AX

2012 R2)

Deze rol Center is verbeterd zodat de meest relevante informatie aan de Human

Resources manager, zoals informatie over de hiërarchie van positie actieve

werknemers per afdeling, en letsel en ziekte incidenten per maand en jaar.

HR Ttraining en

development manager Role

Center

(Microsoft Dynamics AX

2012 R2)

Deze rol Center is verbeterd zodat de meest relevante informatie aan de Training

en development manager, zoals open cursussen en het aantal werknemers een

bepaalde cursus hebben genomen.

Page 273: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

273

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Human resources-functies

Wat is de nieuwe kop Wat is nieuw overzicht

Verbeteringen in de

instellingen van de

vergoedingen en

voordelen van de pagina

(Microsoft Dynamics AX

2012 R2)

U kunt nieuwe voordelen en Vergoedingenversies op de voordelen pagina in plaats

van in de Plannen Setup formulier.

Importeren van gegevens

over werknemers

(Microsoft Dynamics AX

2012 R2)

U kunt eenvoudige voorlichting, zoals naam, adres, personeelsnummer, e-mailadres

en titel importeren.

U kunt vereisen dat

aanvragers en werknemers

doorgeven of aangewezen

zeefresten

(Microsoft Dynamics AX

2012 R2)

U kunt vereisen sollicitanten en werknemers of medische doorgeven en drug

zeefresten die gekoppeld aan een bepaalde taak zijn. U kunt informatie over het

terugkeerpatroon zeefresten die op een vooraf bepaald schema, zoals elk jaar of om

het jaar instellen.

Verkoop en marketing

Functies voor verkoop en marketing

Wat is de nieuwe kop Wat is nieuw overzicht

Case management in

Enterprise Portal

U kunt case management in Enterprise Portal toegang tot een lijst met aanvragen

van huidige en nieuwe gevallen te maken. Of u nu een interne werknemer of een

externe werknemer voor het bedrijf, kunt u de gegevens van de aanvraag die

u nodig hebt, openen.

Contactpersonen koppelen

aan meerdere partijen in

dezelfde organisatie

Als u het netwerk wilt uitbreiden en nieuwe klanten en leveranciers, kunt u nu

contactpersonen koppelen aan meerdere partijen in dezelfde organisatie.

Kennisartikelen en

casebeheer

U kunt met de toevoeging van case management, kennisartikelen maken in wat was

voorheen bekend als de encyclopedie. Deze kennisartikelen kunt klantenservice

specifieke gevallen opgelost. Toegang tot documenten, koppelingen en andere

gegevens kan logisch worden gegroepeerd in geval van categorieën voor de

gecumuleerde organisatorische kennis van het bedrijf. De kennis artikelen kunnen

ook worden gerangschikt of gescoord om aan te geven hoe waardevol de informatie

voor het helpen gebruikers snel vinden de meest voorkomende oplossing voor een

probleem.

Case management in

Microsoft Dynamics

AX­client

Case management kunt u bijhouden van aanvragen die naar voren worden gebracht

door klanten op te lossen problemen, antwoorden op vragen, of vervangen

ingekochte artikelen. U kunt maken, toewijzen, plannen, oplossen op te volgen

en analyseren van aanvragen.

Updates van het adresboek Updates van het adresboek bevatten uitgebreide contactpersonen synchroniseren

met Microsoft Outlook.

U kunt nu meerdere doelen voor meerdere adressen definiëren.

Page 274: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

274

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Functies voor verkoop en marketing

Wat is de nieuwe kop Wat is nieuw overzicht

De naam van een partij uit

de partijrecord bijwerken

(Microsoft Dynamics AX

2012 R2)

U kunt de naam van de record van een partij op de partijrecord formulier of in de

vorm van de rol van de record van de partij bijwerken. Zo kunt u de naam van een

klant uit bijwerken de partij formulier of de klant formulier.

Updates voor verkoop en

marketing Role Centers en

de verstrekte gegevens

(Microsoft Dynamics AX

2012 R2)

In Microsoft Dynamics AX 2012 R2 zijn de afdelingen verkoop en marketing rol

bijgewerkt om meer tijdige en relevante gegevens met betrekking tot de rol van

de gebruiker en de organisatie. Daarnaast is een nieuwe kubus voor verkoop en

marketing toegevoegd.

In bulk, de lijst met

records van partijen die

zijn toegewezen aan een

adresboek bijwerken

(Microsoft Dynamics AX

2012 R2)

Wanneer u de lijst met records voor leveranciers die zijn toegewezen aan een

adresboek bijwerkt, kunt u de lijst met records als een groep in plaats van één

record tegelijk bijwerken.

Een record voor een lead of

verkoopkans genereren uit

een campagne- of lijst

doelrecord

(Microsoft Dynamics AX

2012 R2)

Rechtstreeks uit de doellijst van de record van een campagne- of lijst kunt

u een record voor een lead of verkoopkans genereren. De campagne- of lijst met

informatie die relevant is voor de nieuwe lead of verkoopkans-record automatisch

opgenomen in de nieuwe record.

Gevallen worden beveiligd

door een categorie

van case

(Microsoft Dynamics AX

2012 R2)

U kunt machtigen bekijken en bijwerken op basis van het type aanvraagcategorie

en rol van de gebruiker aanvragen.

Conformiteit en interne controles

Conformiteit en interne controles functies

Wat is de nieuwe kop Wat is nieuw overzicht

Gegevens zijn beschikbaar

om u te helpen bij het

terugdringen van de

uitstoot van kooldioxide

De gegevens die het dashboard omgeving biedt uw organisatie kunt weergeven wat

de uitstoot van kooldioxide zijn. Met de nieuwe functies in het dashboard, kan uw

bedrijf nu manieren om te verminderen van de uitstoot van kooldioxide formuleren.

Geef informatie over de

gebeurtenisstroom stof

in Enterprise Portal

Nu kunt u informatie over de gebeurtenisstroom stof invoeren in Enterprise Portal

die verbetert de toegang tot de informatie in uw organisatie kunt u beter te

begrijpen en de CO2-uitstoot van uw organisatie te evalueren en ontdek manieren

om dat voetafdruk te verkleinen.

Beheer van hulpbronnen

en afval-stream

Het dashboard Milieuduurzaamheid kunt u en uw organisatie volgen, bijhouden en

rapporteren van de milieu-impact. Uw bedrijf kan ook rapporteren over de aanschaf

en de emissie van deze stoffen via de kaders, zoals het Global Reporting Initiative

(GRI) en Greenhouse Gas Protocol (Toezichtmechanismen) melden.

Page 275: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

275

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Conformiteit en interne controles functies

Wat is de nieuwe kop Wat is nieuw overzicht

Functie-updates zijn

aangebracht in het

dashboard

Milieuduurzaamheid

Wijzigingen in het gebied bieden een betere ervaring voor milieu Wees,

meer functionaliteit en voor een beter milieu-beheersysteem.

Grafische weergaven van

de stof en de sleutel sets

gegevens

Met het overzicht van de processtroom, kunt u stoffenstromen en andere gegevens

weergeven in grafische vorm.

Reis- en onkosten

Reis- en functies

Wat is de nieuwe kop Wat is nieuw overzicht

Nauwere integratie tussen

Onkostenbeheer en

projecten

Nu kunt u filteren op de validatie van een project, categorie of werknemer, het

instellen van standaarddimensies en budget voor projecten in Onkostenbeheer.

Bovendien is uitgaven geoptimaliseerd voor de kosten van het project.

Onkosten rapport boeken

kan worden toegevoegd

aan de werkstroom

U kunt nu onkostennota boeken als onderdeel van het workflowproces onkosten

rapport.

Budgetbeheer onkosten U kunt nu betere controle over budgetten hebben door het controleren en besturen

van de werkelijke uitgaven.

Beheer van de ontvangsten

met onkostendeclaraties

Omdat organisaties niet vereist zijn voor het betalen van belastingen op legitieme

zakelijke reizen en entertainment kosten in sommige landen of regio's, moet u een

legitieme record gemaakt en verzonden naar de juiste belasting. Ontvangsten

management biedt gebruikers een manier om transactie ontvangst records met een

ingediende onkostennota.

Verbeterde niveau-3-

gegevens in

onkostendeclaraties

U kunt beter bepalen en controleren van het bedrijf-geld wordt besteed door

werknemers. Niveau-3-gegevens is vereist dat de werknemers meer informatie

over de uitgaven die zij bieden bij het reizen voor zijn werk. Deze informatie kunt

weergeven wanneer beleid worden overtreden en wanneer teveel werknemers zijn

wordt geïnde.

Herstel van de belasting

over de toegevoegde

waarde (BTW)

Belasting over de toegevoegde waarde (BTW) kunnen worden gerealiseerd door

bepaalde uitgaven die voortvloeien uit bepaalde landen of regio's. In Microsoft

Dynamics AX 2009 kan u berekenen en een deel van de belastingen worden hersteld

met behulp van de configuratie van de BTW-code. U kunt nu BTW berekenen en

mogelijk zelfs meer geld te herstellen.

Reis- en beleid definiëren U kunt meer gedetailleerde beleidsinstellingen voor reizen en kosten maken en ook

meer gedetailleerde reisvoorbereiding beleid maken met behulp van niveau 2 en

niveau 3.

De workflow voor

onkostennota's is

nu geïntegreerd in

de werkstroom

De workflow voor onkostenbeheer op basis van de beoordelingen van de

onkostennota-niveau is geïntegreerd in het werkstroomkader. Dankzij deze

integratie kan efficiënter aanpassen.

Page 276: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

276

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Reis- en functies

Wat is de nieuwe kop Wat is nieuw overzicht

Creditcardgeschillen

op onkostennota

Wanneer u onkostendeclaratie die een creditcardtransactie met onjuiste gegevens

bevat afstemt, kunt u maken en indienen van een transactiegeschil. Deze geschillen

kunnen alleen worden verzonden naar het creditcardbedrijf niet naar de verkoper

waar de transactie heeft plaatsgevonden.

Onkosten beheer

workflows

U kunt wachtrijen voor werkitems voor onkosten beheer workflows maken.

Onkostennota kunnen worden doorgestuurd naar een wachtrij van gebruikers en een

gebruiker in die wachtrij kunt voltooien taken voor de onkostennota, zoals het

controleren van de ontvangsten zijn gekoppeld.

Projectadministratie

Functies van project accounting

Wat is de nieuwe kop Wat is nieuw overzicht

Projectbudgetstatus

weergeven in de aanschaf

van formulieren

Nu kunt u de projectbudgetstatus weergeven in inkoopbestelopdrachtformulieren,

bestelformulieren inkoop en leverancier factuurformulieren. Dit kunt u eenvoudig

controleren het resterende beschikbare budget voor projecten en biedt ook

ondersteuning voor budgetbeheer en de evaluatie van de voorgenomen aankopen

tijdens de management review of werkstroom goedkeuring.

Wijzigingen in de kubus

Project accounting

Meerdere niet-essentiële velden zijn vanuit het perspectief Project kubus, laat de

velden met betrekking tot maatregelen en kenmerken verwijderd. Deze wijzigingen

de kubus gemakkelijker te gebruiken en te onderhouden en maken minder

waarschijnlijk negatief worden beïnvloed door wijzigingen in het schema.

Project contract-ID's

kunnen nu automatisch

worden toegewezen.

Juridische entiteiten hebben nu laten project contract-ID's automatisch via een

nummerreeks toegewezen bij het maken van een nieuw projectcontract in het

formulier Project contracten.

Een verkooporder,

inkooporder of document

met betrekking tot de

service te koppelen aan

een project

U kunt een project-ID toewijzen aan een verkooporder, inkooporder,

serviceovereenkomst, serviceorder of -abonnement. Eerder, dergelijke documenten

kunnen worden gekoppeld aan een project-ID alleen als ze zijn gemaakt binnen het

projectbeheer en boekhouding.

Beheer van de subsidie

voor projecten

U kunt gemakkelijk invoeren en bijhouden van subsidies en relaties definiëren voor

nieuwe of bestaande projecten en projectcontracten. Subsidie-gegevens worden

opgeslagen in een centrale locatie in het Project, zodat u snel en gemakkelijk u de

benodigde informatie vindt voor het melden en dient uitsluitend ter informatie.

Leveranciersfacturen tegen

projectbudgetten evalueren

Facturen van leveranciers kunnen nu worden geëvalueerd tegen projectbudgetten.

Page 277: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

277

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Functies van project accounting

Wat is de nieuwe kop Wat is nieuw overzicht

Verbeteringen in de functie

budget in projecten

Project budget mogelijkheden zijn als volgt uitgebreid:

Projectbudgettering is nu mogelijk op het activiteitenniveau van de.

Een oorspronkelijk projectbudget kan worden gemaakt om een budget op

verschillende niveaus in de projecthiërarchie definiëren.

Een oorspronkelijk budget kan ter beoordeling en goedkeuring worden

ingediend.

Een oorspronkelijk projectbudget kan worden verdeeld over een

tijdsperiode.

Projectbudgetten kunnen worden gemaakt om een budget op verschillende

niveaus in de projecthiërarchie te herzien.

Correcties voor een budget kunnen ter beoordeling en goedkeuring worden

ingediend.

Goedkeuring van een herziening van het voorgestelde budget wordt een

onmiddellijke wijziging van het totale projectbudget.

Een geschiedenis of audittrail van voorgestelde geaccepteerde en

afgewezen budgetrevisies is beschikbaar voor evaluatie.

Het Project informatie tegoeden en de financiële statusrapport bevatten een

gedetailleerde presentatie van de begroting van het project.

Een projectbudgetrevisie kan worden verdeeld over een tijdsperiode.

Verbeteringen in Project de

integratie met Microsoft

Project Server

Projectmanagers kunnen al plannen en projectactiviteiten en bronnen beheren

met Microsoft Project Server en deze activiteit, kosten en inkomsten kunnen

synchroniseren met Microsoft Dynamics AX ter ondersteuning van aanvullende

analyse van gegevens.

Verbeterde ondersteuning voor de synchronisatie van de resourcetoewijzingen en

de projecthiërarchie met Microsoft Project Server 2010.

Aangepaste code kunt aangepaste velden van Microsoft Dynamics AX kunnen ook

worden geïntegreerd met Microsoft Project Server op het tabelniveau van de.

Upgrades voor

artikeltoeslagen op regels

voor inkooporders,

verkooporders en facturen

Artikeltoeslagen op regels voor inkooporders, verkooporders en facturen worden nu

herkend in Project. De grootboekrekening en het boekingstype voor de kosten zijn

afgeleid van het bedrag van de primaire. Eventuele belastingen voor artikeltoeslagen

worden ook doorgevoerd in een kostenrekening. De artikeltoeslagen en hun

bijbehorende belastingen, ook opgenomen in de projecttoewijzingen en het budget.

Verbeteringen in project

roosters

Voortbouwend op de bestaande ondersteuning voor project roosters, formulieren

en pagina's die worden gebruikt voor taken met betrekking tot het rooster nu een

meer gebruikersvriendelijke manier ervaring bieden. Ondersteuning van de

werkstroomkader voor regels de regel niveau roosters goedkeuren nu gebruiken

om consistentie met andere taken. De manier waarop opmerkingen en begin- en

Einddatum periode worden gebruikt is ook gewijzigd. Rooster ondersteuning in

Enterprise Portal bevat bovendien de mogelijkheid Favorieten beheren en kunt

u snel een nieuw rooster op basis van een vorige rooster of Favorieten maken.

Page 278: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

278

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Functies van project accounting

Wat is de nieuwe kop Wat is nieuw overzicht

Verbeteringen in Project

Budgettering

Belangrijke verbeteringen in Project Budgettering vereenvoudigen het financiële

beheer van projecten. Met behulp van de nieuwe methode van de begroting-

besturingselement, kunt u het volgende doen:

Projectbudgetbedragen toewijzen aan meerdere fiscale perioden en

fiscale jaren.

Budgetten wijzigen.

Bepalen of het budget wordt gecontroleerd en of transacties die groter

zijn dan het begrotingssaldo zijn een waarschuwing aan de gebruiker

zijn toegestaan of geblokkeerd.

Toegezegde kosten opdrachten tot aankoop uitbreiden.

Budgetbeheer van toepassing op alle projecttransacties, waaronder

opbrengsttransacties, opdrachten tot inkoop en inkooporders.

Budgetbedragen project

aan het einde van het jaar

Als u met een project meerdere jaar aan het einde van het jaar werkt, kunt

u alle resterende budget naar toekomstige jaren transporteren en de benodigde

wijzigingen aanbrengen in de bijbehorende grootboekrekeningen.

Ondersteuning voor

meerdere financiering bron

In eerdere versies van Microsoft Dynamics AX kan u slechts één klant per project of

contractproject factureren. De financiering van een enkel project of projectcontract

kan nu worden gedeeld door een willekeurig aantal interne en externe partijen, met

of zonder de financiering van een winst of een non-profitorganisatie. Daarnaast

configureert een stelsel van financiering, kunt u instellen financieringslimieten voor

een of meer klanten per categorie, categorie of transactiesoort of voor alle typen.

Werkruimten voor

samenwerking

U kunt werkruimten voor samenwerking waarin teams snel kunnen ordenen en delen

van informatie over projecten, nu maken marketing campagnes en opportunities.

Aangezien de werkruimten voor samenwerking zijn gebaseerd op de functies van

Microsoft SharePoint Services en Microsoft Office SharePoint Server en zij bekend

elementen bevatten, zoals documentbibliotheken, lijsten van de aankondiging,

agenda-items, taken en discussieborden. U kunt werkruimten voor samenwerking

aan bestaande projecten, campagnes en opportunities toevoegen en kunt u de

Microsoft Dynamics AX-opties configureren, zodat nieuwe werkruimten voor

samenwerking worden automatisch gemaakt.

Projecten in Enterprise

Portal maken en beheren

Projectmanagers kunnen maken en onderhouden van projecten in de web-based

Enterprise Portal. Eerder, tijd- en post de projectgerelateerde functie die alleen

beschikbaar is. Webgebaseerde ondersteuning maakt het makkelijker voor

projectmanagers om te werken op afstand en hoeft geen ze omgaan met

de software-installaties, upgrades en patches.

Invoeren en het

goedkeuren van

roosters werknemer

in Enterprise Portal

Enterprise Portal bevat een pagina rooster waar werknemers met de uren invoeren

kunnen zij elke dag gewerkt aan een of meer projecten. Projectmanagers kunnen

bovendien controleren en goedkeuren van roosters werknemer in Enterprise Portal.

Een beginsaldo voor een

project invoeren

U kunt nu een beginsaldo voor een nieuw of bestaand project invoeren. Een

beginsaldo opgeeft, kunt u projecten overbrengen naar Microsoft Dynamics AX

zonder het grootboek. Als u een project in een ander programma traceert, maar het

vastleggen van projectkosten en -inkomsten in Microsoft Dynamics AX, u het project

naar Microsoft Dynamics AX overbrengen kunt, een beginsaldo opgeven en

vervolgens de gegevens in één plaats bijhouden.

Invoeren en bijhouden van

gedetailleerde informatie

over subsidies

U kunt invoeren en bijhouden van subsidies, en u kunt relaties tussen subsidies en

nieuwe of bestaande projecten en projectcontracten definiëren. Subsidie-gegevens

worden opgeslagen op een centrale locatie in het Project, zodat u snel en eenvoudig

informatie die u kunt gebruiken vinden kunt voor rapportage en informatieve

doeleinden.

Page 279: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

279

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Functies van project accounting

Wat is de nieuwe kop Wat is nieuw overzicht

Opbrengsten van het

project bijhouden van

vrije-tekstfactuur

Opbrengst wordt gefactureerd via a free text invoice, nu aan een project kan worden

bijgehouden.

Uitbreidingen voor

aanpassingen

Correctie mogelijkheden zijn als volgt uitgebreid:

Gefactureerde en geschatte transacties kunnen worden aangepast.

Voorheen kunnen alleen transacties die niet zijn gefactureerd of berekend in

een raming worden aangepast.

De datum van de aanpassing kan worden gebruikt als de projectdatum voor

transacties in plaats van de oorspronkelijke datum van de transactie.

De relatie tussen een oorspronkelijke transactie, de omkering en een

nieuwe vervangende transactie kan worden getraceerd, inclusief informatie

over welke gebruiker een correctie aangebracht.

Met de nieuwe aanpassing cash flow trace functie als een artikeltransactie

die vanuit een inkooporder is gemaakt naar een nieuw project wordt

aangepast voordat de leverancier wordt betaald, kunt u melden 'Verwacht'

en 'Betaald' van het nieuwe project.

Ondersteuning voor

voortgang facturering,

ramingen en opbrengst

herkenning bij het

migreren van gegevens

van andere ERP-systemen

Bij het migreren van gegevens van het ene Enterprise Resource Planning (ERP)

systeem naar een andere brengen één vraag bestaande gegevens in het systeem

schatting zodat opbrengsten kan worden herkend voor projecten die al bezig zijn

met vaste prijs. Omdat de verantwoording van opbrengsten is gebaseerd op een

percentage voltooid, kunnen de gegevens moeten worden gemigreerd zodat het

percentage voltooide werk (werkelijke kosten) en de hoeveelheid werk, resterende

hoeveelheid voor het project (geschatte kosten voor voltooien) worden doorgevoerd

in de juiste rekeningen.

Omdat sommige projecten met een vaste prijs kunnen meerdere jaren beslaan,

kan de werkelijke kosten tot heden ook worden afgeleid van een aantal jaren van

transacties. Daarom is de belangrijkste uitdaging in ERP-migratie een bedrag

ineens transactie boeken in het beginsaldojournaal en goed aansluiten bij het

ramingssysteem.

Om deze gegevens migreren-problemen op te lossen, integreren het nieuwe

beginsaldo en facturering functies met het bestaande systeem schatting om

ondersteuning te bieden voor verantwoording van opbrengsten voor projecten

met een vaste prijs.

Diverse Project functie-

updates

Een reeks kleine functionele wijzigingen zijn geïmplementeerd voor Project:

Het veld werknemer-ID is niet meer vereist voor uurtransacties in Project,

zodat de routebewerkingen kunnen worden toegewezen aan de

afdelingsgroepen, niet alleen voor afzonderlijke afdelingen.

Diverse verwijzingen naar periode tabellen in Project zijn met fiscale

kalender objecten, relaties en methoden vervangen.

De mogelijkheid om te kopiëren van een project-ID naar een inkooporder

wanneer de inkooporder is gemaakt van een artikelbehoefte is hersteld.

Deze functionaliteit is nodig zodat gebruikers een volledig overzicht van

de inkooporders die zijn gerelateerd aan een project kunnen bekijken.

Financieringsbronnen voor

boeking in boekhouding

Als u meerdere financieringsbronnen projectcontracten gebruikt, kunt u grootboek

boeken op basis van de financieringsbron per project,, projectgroep, categorie,

categorie of al deze opties configureren. Voor elk boekingssoort kunt u projecten

en financieringsbronnen koppelen aan specifieke accounts.

Page 280: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

280

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Functies van project accounting

Wat is de nieuwe kop Wat is nieuw overzicht

Optie voor het aanwijzen

van de kostprijs van een

project als een tarief voor

effectieve arbeid

(Microsoft Dynamics AX

2012 R2)

Microsoft Dynamics AX 2012 R2 introduceert ondersteuning voor het opgeven van

een werknemer kostprijs per uur op projecten als de koers van een effectieve arbeid.

Het tarief voor effectieve arbeid definieert het uurtarief kosten als de werknemer de

uren in een werkweek werkt. De kostprijs van de effectieve arbeid tarief voor een

periode wordt berekend met de volgende formule: prijs voor effectieve arbeid tarief

per uur* (aantal uren in een werkweek per kalender van de werknemer / aantal uren

dat is geregistreerd in de week). De Project setup formulier bevat nu een arbeid

effectief tarief selectievakje. Als het selectievakje is ingeschakeld, kunt u markeren

van een werknemer uur prijs in de Kostprijs-uur formulier als de koers van een

effectieve arbeid.

Kies een waardemodel voor

schatting eliminaties

(Microsoft Dynamics AX

2012 R2)

Voor investeringsprojecten in de schatten formulier, kunt u nu kiezen het

waardemodel die u toepassen wilt wanneer de waarde van een ramingsproject aan

een vast activum wordt geschrapt.

Projectvoorstellen voor

factuur-en project-

documenten afdrukken

(Microsoft Dynamics AX

2012 R2)

Alle factuurvoorstellen weergeven op een nieuw project factuur voorstellen

lijstpagina. Project financiering bedragen aan meerdere financieringsbronnen

verdelen. Factuur prognoses op basis van een tweewekelijkse instellen. Afdrukken

voor alle soorten projecten, projectcontracten, projectoffertes, factuurvoorstellen en

projectfacturen instellen. Opmerkingen afdrukken op project-documenten die u naar

klanten verzendt.

Verbeterde ondersteuning

voor schattingen voor het

project en verantwoording

van opbrengsten

(Microsoft Dynamics AX

2012 R2)

In eerdere versies van Microsoft Dynamics AX een projectmanager die een

ramingsproject moet worden gemaakt ter ondersteuning van een project met een

vaste prijs of investeringsproject wilden moest Vergeet niet te selecteren de New

project schatten het selectievakje in het project maken formulier om volledige

ondersteuning voor het gebruik van het ramingssysteem voor opbrengst kan worden

herkend.

In Microsoft Dynamics AX 2012 R2 wordt een ramingsproject automatisch gemaakt

wanneer de projectmanager een project met een vaste prijs of investeringsproject

maakt. Als onderdeel van deze wijziging,, kostensjablonen en periode kunnen codes

nu worden aan toegewezen projectgroepen zodat ze niet worden toegewezen aan elk

project afzonderlijk. Dit is ter ondersteuning van de gebruikelijke praktijk van het

gebruik van dezelfde kosten schatting van de sjabloon en periode voor de meeste of

alle projecten met een vaste prijs en investeringsprojecten. Het weerspiegelt ook het

feit dat andere opties en toename van de omzet voor zijn ingesteld in

projectgroepen.

Page 281: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

281

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Functies van project accounting

Wat is de nieuwe kop Wat is nieuw overzicht

Intercompany-planning en

UX verbeteringen

inschakelen

(Microsoft Dynamics AX

2012 R2)

Belangrijke verbeteringen zijn aangebracht in de planning voor de functie in het

projectbeheer en boekhouding-invoegtoepassing (Project III).

Eerst kan een nieuwe IC-resource planning functie voor een werknemer in één

rechtspersoon gemakkelijk worden toegewezen aan een project in een verwante

juridische entiteit.

Vervolgens via verbeterde ondersteuning voor het personeel van een project en het

weergeven van de status van projectmanagement projectmanagers kunnen nu

gemakkelijker een aantal taken uitvoeren:

Ontdek de planningsstatus van een project.

De beste bronnen zoeken voor projecten en activiteiten.

Resources toewijzen aan projecten en activiteiten, waaronder de

mogelijkheid voor het automatisch toewijzen van resources aan projecten.

Projectmanagers kunnen ook gemakkelijk een lijst met welke resources zijn

toegewezen aan een project weergeven, bronnen op basis van alle toewijzingen in

een projecten vrijgeven en de toewijzingsgegevens voor resources die zijn

toegewezen aan een project bekijken.

Ondersteuning voor Soft-reservering is bijgewerkt, zodat een werknemer vrijblijvend

uur niet meegeteld in de algemene beschikbaarheid van de werknemer.

Wanneer een project wordt gesloten, worden alle boekingen van een werknemer

voor het project automatisch vrijgegeven.

Het is ook niet langer nodig handmatig toevoegen van resources die zijn toegewezen

aan een project aan een validatiegroep voor het project. Deze validatie waarmee een

werknemer Roosterregels invoeren voor het project, wordt automatisch ingesteld

wanneer een werknemer is toegewezen aan een project.

Uitgebreide ondersteuning

voor project

budgetcontroles wanneer

regels worden opgeslagen.

(Microsoft Dynamics AX

2012 R2)

In de Project management en accounting parameters formulier, de

selectievakje budget op regel opslaan optie eerder toegepast uitsluitend voor

financieel budget-documenten, zoals inkoop en inkooporders, en niet voor budget–

related projectjournalen. In Microsoft Dynamics AX 2012 R2 worden budget nu

gecontroleerd wanneer wijzigingen worden aangebracht in uurjournalen,

onkostenjournalen, bijzondere journalen en artikeldagboeken. Budgetcontroles

worden geactiveerd wanneer wijzigingen worden aangebracht in een van de

volgende velden:

Project-ID

Activiteitsnummer

Categorie

Transactiedatum

Kostprijs

Verkoopprijs

Verkoopvaluta

Page 282: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

282

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Functies van project accounting

Wat is de nieuwe kop Wat is nieuw overzicht

Verbruik van

projectartikelen op de

ontvangst van producten

zonder een artikelbehoefte

(Microsoft Dynamics AX

2012 R2)

In Microsoft Dynamics AX 2012, als een item is toegevoegd aan de aankoop order

voor een project zonder wordt voorafgegaan door een artikelbehoefte het item kan

niet worden verbruikt en gefactureerd aan het project de contract financieringsbron

totdat de bijbehorende factuur is geboekt. In Microsoft Dynamics AX 2012 R2

projectitems mogelijk onmiddellijk verbruikt en gefactureerd aan het project contract

financieringsbron, voordat u de factuur voor de inkooporder is geboekt, ongeacht of

een item eis komt voor de inkooporder.

Reservering van middelen

in een projectcontract

(Microsoft Dynamics AX

2012 R2)

De middelen draagt in het projectcontract volgen nu opbrengst die nog niet zijn

geboekt als 'verplichtingen'. Hiermee wordt meer realistisch, omdat de

verbintenissen in aanmerking genomen worden terwijl de resterende beschikbare

middelen op een limiet wordt berekend. Deze verbintenissen bijhouden op een limiet

is beschikbaar voor alle brondocumenten die de functionaliteit van het project.

Controle

Functies van

Wat is de nieuwe kop Wat is nieuw overzicht

Nieuw rapport voor het

identificeren van mogelijke

conflicten in transacties

Een nieuw rapport potentiële conflicten - voorraad en het grootboek wordt

gevalideerd of transacties uit voorraad beheer en grootboek vergelijken de

parameterinstellingen in leveranciers, klanten, informatiebeheer productie en

voorraad. Het rapport kan worden gebruikt om een lijst van transacties die strijdig

zijn met een of meer regels weer te geven. Voor elke schending een corrigerende

maatregelen voorgesteld.

Rapport framework voor

het configureren van de

rapporten voorraadwaarde

Rapporten voorraadmutaties opsporen of voorraden met grootboek afstemmen

kunnen nu worden geconfigureerd en opgeslagen.

De rapporten worden gemaakt in een nieuw rapport kader kunt u een set unieke

rapport configuraties opslaan. Nadat u de rapportconfiguratie van een hebt gemaakt,

kunt u het rapport uitvoeren op elk gewenst moment zonder verdere configuratie.

Rapporten kunnen worden geconfigureerd voor de volgende doeleinden:

Interne controle – het rapport ziet u de voorraadwaarde per fysieke

hoeveelheid, financiële hoeveelheid en waarde.

Externe controle – de voorraadwaarde per hoeveelheid en waarde met geen

onderscheid tussen fysieke en financiële waarden in de lijst weergegeven.

Afstemming met het grootboek: de lijst bevat de huidige OHW-voorraad,

met inbegrip van de brontypen van materiaal, arbeid en indirecte kosten.

Page 283: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

283

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Voorraad- en magazijnbeheer

Inventory management functies

Wat is de nieuwe kop Wat is nieuw overzicht

Bijgewerkte voorraad

beheerpagina's voor

Enterprise Portal

De bestaande voorraad's in Enterprise Portal is opnieuw ontworpen met een

nieuwe vormgeving die met de nieuwe functies in de Microsoft Dynamics AX-client

overeenstemt, met inbegrip van actie deelvensters, voorbeeldvensters en

feitenvakken. De volgende pagina's zijn bijgewerkt:

EPInventOnhand

EPInventOnhandInfo

EPInventTableInfo

EPInventTableList

Verbeteringen in kwaliteit

management

Kwaliteitsbeheer is als volgt uitgebreid:

Updates kunnen nu worden geblokkeerd voor een order terwijl de

gerelateerde items worden doorlopen van de kwaliteitscontrole.

Het kwaliteitsinspectieproces kan automatisch worden gestart wanneer

artikelen in een magazijn zijn geregistreerd.

Een hogere mate van differentiatie kan nu worden toegepast op objecten die

doorlopen kwaliteitscontrole. Daarom kunnen afzonderlijke batches van items en

objecten met verschillende dimensiecombinaties afzonderlijk worden gekeurd.

Verwerking van de aankomst

van producten die niet in

voorraad

Zelfs als ontbost producten niet in voorraad zijn opgenomen, kunnen aankomsten

worden vermeld in het formulier Overzicht aankomst verwerkt en geregistreerd in

het registratieformulier.

Inkomende orders voor artikelen in voorraad worden aangeduid met InventTrans

transacties, maar producten die niet in voorraad genereren geen InventTrans

transacties en ze kunnen niet worden getraceerd in de voorraad. Bestelde

hoeveelheden van producten die niet in voorraad worden aangeduid met een

signaal voor de verwachte ontvangsten, de inkomende order. De inkomende order

heeft betrekking op zowel de voorraadtransacties voor artikelen in voorraad met

de bestelde status als de orders voor producten die niet in voorraad.

Ook de volgende wijzigingen werden aangebracht:

Ondersteuning voor intercompany-handel van producten die niet in

voorraad

Ondersteuning voor verkoop en aankoop wordt van producten die niet in

voorraad

Update van diverse rapporten alleen goed verwerken orderregels zonder

verwijzing naar producten

Meer gedetailleerde informatie over wijzigingen in de tabel InventTrans vindt u in

het witboek getiteld InventTrans Refactoring implementeren voor Microsoft

Dynamics AX 2012-toepassingen.

Page 284: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

284

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Inventory management functies

Wat is de nieuwe kop Wat is nieuw overzicht

QMS verbeteringen in

Voorraadbeheer

De aspecten op basis van een inventarisatie van de bestaande functie voor het

beheer van de kwaliteit is verbeterd.

Gebruikers kunnen alleen gegevens registreren met de bestaande kwaliteit

management functie en het doel is een procesgerichte aanpak voor

kwaliteitsbeheer.

Voorraadblokkering

voorraadblokkering kan automatisch blokkeren van de voorraad in een proces van

inkomende quality management en ook handmatig van de aanwezige voorraad.

Verbeteringen van de test kwaliteit

Operators kunnen een inspectie gebied koppelen aan de bestaande

magazijnindeling zodat zij een locatie voor de voorraad in het kwaliteitsproces

kunnen identificeren.

Stijl als een productdimensie

(Microsoft Dynamics AX 2012

featurepack)

Deze functie biedt tevens ondersteuning voor de aanvullende product-dimensie

van stijl. U instellen en gebruiken van de nieuwe dimensie dezelfde manier als

u de bestaande productdimensies: kleur en grootte.

Zwevend gemiddelde

voorraadwaarderingsmethode

(Microsoft Dynamics AX 2012

featurepack)

U kunt nu voortschrijdend gemiddelde, een permanente kostprijsmethode

selecteren als de voorraadwaarderingsmethode voor producten. De bewegende

gemiddelde waarderingsmethode kunt geantedateerde aankoop serviceorders

en ­orders, waardering van de vervaardigde producten, negatieve voorraad,

proportionele kapitalisatie van afwijkingen nadat het product factuur is geboekt

en bijgewerkte voorraadwaarde per transactie wordt geboekt. De voorraad

afsluiten en herberekening processen geen producten gewaardeerd volgens

het zwevend gemiddelde in hun berekeningen.

Voorraad sluiten

prestatieverbeteringen

De prestaties van de voorraad en de herberekening van de batchverwerkingen

aanzienlijk verbeterd. De prestatieverbetering is gebaseerd op een wijziging in

de manier dat de batchverwerkingen gebruikmaken van het kader van de

batchverwerking in Microsoft Dynamics AX:

De logica die is gekoppeld aan de eindvoorraad batch helpers is opnieuw

gedefinieerd en de nieuwe logica wordt parallelle verwerking in het kader

van de batch veel efficiënter dan de oorspronkelijke logica.

Er is een nieuwe parameter geïntroduceerd waarmee u het maximum

aantal items dat tegelijk kan worden verwerkt door een

voorraadafsluiting batch helper.

De wijziging heeft geleid tot een meer efficiënte processtroom die verbetert de

prestaties en die verbetert het inzicht en de traceerbaarheid van de huidige fase

van de voorraad en de herberekening van de taken wanneer ze worden uitgevoerd

in een batch.

Page 285: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

285

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Productie

Productie-functies

Wat is de nieuwe kop Wat is nieuw overzicht

Updates van de

gebruikersinterface en

nieuwe functionaliteit voor

productie-functies worden

uitgevoerd en de tijd en

aanwezigheid

Werkstroom voor registraties van werknemers – een nieuwe werkstroom

goedkeuringsproces voor de goedkeuring van registraties van werknemers

wordt gebruikt. De workflow bepaalt die registraties kunnen goedkeuren en

of de automatische goedkeuring van registraties is toegestaan. Een nieuwe

berekeningsengine voor het berekenen van tijd registreren is ook

geïmplementeerd.

De vorige werknemer formulier is overbodige – het formulier werknemer

die is gebruikt in Shop floor control in eerdere versies, is verouderd. De

gegevens van dat formulier is nu opgenomen in het formulier werknemers

in Human resources.

Bijgewerkte betalen-engine de motor betalen is opnieuw ontworpen zodat

tijd registreren met behulp van een gemiddelde kostprijs per dag worden

geboekt. Wanneer een productieorder of een project is voltooid, de

werkelijke kostprijs wordt berekend als een supervisor of een manager

selecteert de reële kostprijs berekenen gebruiken. Dankzij deze aanpak

kunt werkelijke kosten aan het einde van een productieorder of project,

op basis van de salaristransacties gegenereerd via de duur van de

productieorder of project voortdurend worden berekend.

Productie en verkoop

van planning

De levering formulier gebruiken om een overzicht van de huidige vraag- en

aanbodsituatie voor een product of een productfamilie. In de levering formulier,

kunt u het volgende doen:

Aanbodgegevens voor producten weergeven die zijn gefilterd op basis

van locatie, hoofdplan en periode.

De aanbodsituatie volgen en analyseren.

Wijzigingen aanbrengen in het geplande aanbod.

Nieuw onderdeel van de

weergave op de locaties

van de pagina weergeven

Een onderdeel van Windows presentatie Foundation (WFP) weergave op de

lijstpagina voor weergave van locaties in voorraad- en magazijnbeheer is toegepast

en de presentatie laag van de pagina in de lijst is gewijzigd. De wijzigingen zijn

nieuwe manieren om te navigeren en een optie voor het zoeken van knooppunten.

Prognoseposten op elk

niveau in de structuur

U kunt nu items niet alleen op het niveau van het eindproduct, maar ook op het

niveau van het halffabrikaat prognose. Deze flexibiliteit geeft u voor de productie

van halffabrikaten op basis van prognoses en het eindproduct assembly op basis van

klanten en orders. Geraamde reductie vindt ook plaats op het passende niveau van

het product.

Shop floor controlemodule

is onderverdeeld in twee

nieuwe functiesets

De module Shop floor control (SFC) is aanzienlijk gewijzigd in Microsoft Dynamics AX

2012. Deze Shop floor control niet meer wordt genoemd en is ingedeeld in de

volgende functiegebieden:

Tijd en aanwezigheid - tijd en aanwezigheid functies bevatten alle vorige

SFC-functie voor het registreren van werktijd, zoals in- en uitklokken

en inschrijving voor indirecte activiteiten en aanwezigheid, zoals

Afwezigheidsregistratie. Tijd en aanwezigheid bevat functies voor het

genereren van informatie over salarissen die de salarisadministratie

gebruiken kunt voor het berekenen van salaris voor werknemers. Deze

functies zijn beschikbaar in het menu van de Human resources.

Fabricage - werknemers kunnen maken en overbrengen van tijd

registreren voor specifieke productietaken of projecten met behulp van een

registratieformulier taak lijst. Functies voor tijd, artikelverbruik en projecten

zijn van de productie-informatiebeheer en projectbeheer en boekhouding

menu's beschikbaar.

Page 286: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

286

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Productie-functies

Wat is de nieuwe kop Wat is nieuw overzicht

Functies voor tijd en aanwezigheid en productie-uitvoering kunnen afzonderlijk

worden gebruikt. Met behulp van beide sets functies biedt echter de volledige

functionaliteit van de vorige SFC-module, niveau 3, met inbegrip van updates

en uitbreidingen voor Microsoft Dynamics AX 2012.

De indeling van het registratieformulier in productie-uitvoering is bijgewerkt en

u kunt het ook gebruiken om het volgende te doen:

De dagelijkse saldo en logboek weergeven.

Bijlagen die zijn verbonden met een taak of een bewerking weergeven.

Weergeven en afdrukken van huidige activiteiten.

Gebruik de sjabloon aan

het schema's definiëren

U kunt een nieuwe sjabloon die gefilterd en de gegevens worden weergegeven

in aangepaste tijd buckets instellen. De sjabloon kan structuur geven tot grote

hoeveelheden gegevens, zoals verkooporders en forecast plans, door het groeperen

van de gegevens in een tijdsbestek. De sjabloon is geïntroduceerd om de eisen van

de hoofdplanning weer te geven. U kunt de sjabloon ook gebruiken voor het maken

van elk type, zoals een productie, inkoop, verkoop, planning en de planning van de

eindmontage.

Aantal in voorraad wordt

automatisch berekend voor

vangst gewicht artikelen

Catch gewicht items, kan het aantal in voorraad niet langer opgeven of wijzigen op

het moment van facturering. De hoeveelheid wordt nu berekend op basis van de

gevangen hoeveelheid in die de gebruiker heeft ingevoerd en het gewicht dat is

geregistreerd op de voorraadtransacties.

Een formule definiëren

en uitvoeren van batch

balancing van een

werkzaamheid item

gebruikt in productie

U kunt beheer werkzaamheid gebruiken op deze manier een item dat een bepaalde

concentratie van een werkzame stof, de hoeveelheid materiaal die is vereist in de

productie van het artikel aanpassen, berekent het bedrag van het geld dat wordt

betaald aan een leverancier voor het artikel en selecteer een type ingrediënt voor

een regel formule.

Een item houdbaarheid en

batch kenmerken

overnemen van de

tussenliggende items

eindproducten configureren

U kunt een item om de kenmerken van de partij en informatie van de houdbaarheid

van de ingrediënten van de formule die wordt gebruikt om het artikel te produceren.

Houdbaarheid overname kunt u items definiëren, zodat de Voorraadbatch met de

oudste datums houdbaarheid wordt bijgewerkt of door de productkenmerken van

de voltooide artikelen overgenomen. U kunt voor batch-kenmerken definiëren van

kenmerken voor de voltooide artikelen en hun ingrediënten en selecteren welke

ingrediënten langs hun kenmerken of de kenmerkwaarden doorgeven aan de

voltooide artikelen. U kunt ook selecteren neven bijgewerkt met deze dezelfde

houdbaarheid en batch kenmerken hebben.

Een kenmerk gebaseerde

prijzen formule voor een

werkzaamheid-item maken

U kunt een batch op basis van het kenmerk prijzen formule voor een werkzaamheid

item instellen. U kunt bepaalde items kunnen worden gefactureerd op basis van de

werkelijke werkzaamheid van het materiaal ontvangen definiëren.

Een batch kenmerk

werkelijke waarde

toevoegen aan een

Voorraadbatch

geregistreerde

U kunt de werkelijke waarde van een kenmerk basis voorraad batch toevoegen aan

de geregistreerde Voorraadbatch van een inkooporder.

Reeksen voor productie

maken

Product sequencing kunt u een of meer reeksen toe te wijzen aan een artikel

verschillende definiëren. Product sequencing biedt een methode om de productie in

een vereiste volgorde sorteren zodat de overgang tijden automatisch in de productie

worden gereduceerd.

Page 287: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

287

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Lean manufacturing

Lean manufacturing-functies

Wat is de nieuwe kop Wat is nieuw overzicht

Een upgrade uitvoert van

Microsoft Dynamics AX

2009 Lean manufacturing

De architectuur van Microsoft Dynamics AX 2012 lean manufacturing is

fundamenteel gewijzigd van Lean manufacturing voor Microsoft Dynamics AX 2009

en eerdere versies. De code is nieuw, dus er geen taak voor het bijwerken van code

is. Als u een eerdere versie van lean manufacturing hebt, kunt u de gegevens van

uw huidige versie migreren wanneer u een upgrade uitvoert. U moet echter

verschillende voorverwerking in te stellen taken uitvoeren. Dit omvat het volgende:

Maak de nieuwe lean manufacturing instellingsgegevens. De

instellingsgegevens bevat productiestromen en activiteiten die worden

gebruikt voor het maken van regels voor kanbans en kanban.

De gegevens van uw huidige versie toewijzen aan de nieuwe setup-

gegevens, zodat deze kan worden geconverteerd tijdens de

upgradeprocedure.

Productiestromen en

activiteiten gebruiken als

model voor een lean

manufacturing foundation

Identificeren van uw bedrijf zakelijke processen en productfamilies en

als productiestromen worden toegewezen.

Elke productiestroom wordt beschreven als een reeks activiteiten.

Een overbrengactiviteit definieert een verplaatsing van materiaal.

Een procesactiviteit definieert een bewerking met toegevoegde waarde

die wordt toegepast op een product.

Werkcellen instellen als resourcegroepen die activiteiten kunnen worden

uitgevoerd.

Modellen voor productiestromen instellen capaciteit definiëren voor

elke werkcel.

Meer gedetailleerde informatie over productiestromen vindt u in het witboek getiteld

Lean Manufacturing: productiestromen en activiteiten.

Lean Aanvullingsmethode

implementeren met behulp

van kanbans signaal vraag

eisen

U kunt kanbans plannen, bijhouden en uitvoeren van productie en aanvulling-

bewerkingen die zijn gebaseerd op de pull-signalen. Een kanban kader maken,

instellen van de kanbanregels die bepalen wanneer een kanban eis wordt gemaakt,

wat wordt aangevuld en hoe de aanvulling is voldaan. Wanneer een kanban wordt

gemaakt, worden een of meer kanbantaken gegenereerd, op basis van de kanban

activiteiten die zijn gedefinieerd in de kanbanregel. De kanbantaken worden gepland

voor toegewezen werkcel, op basis van het model voor productiestroom.

Kanbanregels instellen voor

het implementeren van

aanvullingsstrategieën van

verschillende

Kanban met vaste hoeveelheid regels instellen voor het aanvullen van

materiaalverwerkingseenheden die uit de voorraad worden verbruikt.

Geplande kanbanregels instellen voor het aanvullen van de vereisten die

worden gegenereerd via hoofdplanning.

Gebeurteniskanbanregels instellen voor het aanvullen van de behoeften die

worden gegenereerd uit de verkooporderregels, productiestuklijstregels,

kanbanregels en minimum voorraadinstellingen.

Kanbanhoeveelheden plan

voor het aanvullen van de

voorraadniveaus doel

Wanneer u een vaste hoeveelheid kanbans gebruikt, kunt u de kanbanhoeveelheden

die zijn gebaseerd op de productvraag gedurende een bepaalde periode berekenen.

De berekening van de hoeveelheid kanban kunt rekening houden de voorspelde

vraag, de vraag van openstaande orders, historische vraag en aandelen

veiligheidseisen.

Page 288: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

288

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Lean manufacturing-functies

Wat is de nieuwe kop Wat is nieuw overzicht

Met de kanbanborden kunt

weergeven, plannen en

uitvoeren van kanbantaken

die zijn gepland voor een

werkcel

Bord voor overdracht taken – overzicht een van de huidige taken van

de overdracht. U kunt taken, zoals het bijwerken en registreren van

orderverzamellijsten, en het begin en het einde van overdracht taken

uitvoeren.

Kanbanbord voor procestaken – overzicht een van de huidige

productiesituatie voor een werkcel. De informatie wordt gegroepeerd

en weergegeven op tabblad ter ondersteuning van verschillende functies

met betrekking tot de productie en hun belangrijkste taken, zoals het

aanstaande taken plant, orderverzamellijsten voorbereiden, kanban niveaus

in supermarkten controleren en registreren van kanbantaakstatus.

Kanbanschemabord – overzicht een van de kanbantaken die zijn gepland

voor een werkcel. De kanbantaken en de status worden weergegeven in

de planning van de perioden die zijn gedefinieerd in het model voor

productiestroom. Het percentage van de capaciteit per periode plannen

wordt ook weergegeven, zodat u de geplande belasting controleren kunt.

U kunt taken, zoals het wijzigen van de status van kanbantaken en

kanbantaken op verschillende periodes planning herplanning uitvoeren.

Het kader van de kanban

integreren met Microsoft

Dynamics AX voorraad

transactieprocessen

Kanbankaarten circulerende kaarten en orderverzamellijsten ter

ondersteuning van het gebruik van kanbans afdrukken. Deze documenten

worden gebruikt om kabantaken weer te geven, bij te houden en te

registreren in het magazijn en op de productievloer. U kunt de parameters

voor het afdrukken van deze documenten in de kanbanregels instellen.

Materiaal dat wordt gebruikt om te voldoen aan de kanban functie-eisen

aanvullen. Picken activiteiten ondersteuning proces kanbantaken en

overdracht van kanbantaken volledig geïntegreerd met bestaande Microsoft

Dynamics AX transactieprocessen in voorraad. Bovendien kunt u de

streepjescode scannen moet registreren, verzamelen en overbrengen van

activiteiten in de voorraad.

De capable to promise (CTP)-functie gebruiken om informatie te verkrijgen

schip nauwkeurige datum wanneer u een verkooporder invoert. Wanneer

u een verkooporderregel registreert, wordt de verzenddatum berekend op

basis van de beschikbaarheid van de producten, het materiaal en de

bronnen die nodig zijn om te voldoen aan de vraag van een bepaalde klant.

Lean manufacturing

ondersteunt inkoop en

processen voor de services

die betrekking hebben op

activiteiten die zijn

uitbesteed facturering

U kunt instellen op activiteiten die zijn uitbesteed, inkoopovereenkomstregels en

services toewijzen aan uitbestede activiteiten, en periodieke inkooporders en

ontvangst verzoeken ter ondersteuning van de aanschaf en facturering van de

diensten.

Page 289: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

289

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Lean manufacturing-functies

Wat is de nieuwe kop Wat is nieuw overzicht

Updated functies voor lean

manufacturing

(Microsoft Dynamics AX

2012 R2)

Lege kanbans omkeren

U kunt de status van een materiaalverwerkingseenheid die is toegewezen aan een

kanban van reverse- lege te ontvangen. Dit kan nodig zijn als een gebruiker per

ongeluk de status als registreert lege. Wanneer u de status van de

verwerkingseenheid omkeert, gelden de volgende voorwaarden:

De status van de verwerkingseenheid gewijzigd van lege te ontvangen.

De transacties voor consumptie van kanban supermarkten worden

omgekeerd.

Kanbans voor die voor een vaste hoeveelheid kanbanregel worden

gegenereerd, kan de ongeldige kanban die is gegenereerd worden

verwijderd.

Als circulerende kaarten worden gebruikt, wordt de verbinding tussen de

kanban en een kanbankaart hersteld.

Materiaal voor elke activiteit leegmaken

Voor productiestromen die bestaan uit meerdere activiteiten, kunt u activiteiten

verzamelen voor specifieke artikel- en dimensies toewijzen aan een van de

activiteiten. Dit geldt ook voor activiteiten die semifinished producten in

beslag nemen. Bord voor verwerkingstaken picken regels voor elke taak wordt

weergegeven wanneer kanbans worden gemaakt, en materiaalverbruik is

geregistreerd voor de betreffende taak. Voorwaarts afgeboekte materiaal wordt

geregistreerd wanneer een taak wordt voorbereid. Terugwaarts afgeboekt materiaal

wordt geregistreerd wanneer een taak is voltooid.

Deze functie wijzigt de manier waarop picken regels voor kanbans die meerdere

activiteiten beslaan worden opgeslagen in de database. In Microsoft Dynamics AX

2012, is picken regels voor kanbans zijn gekoppeld aan de eerste activiteit,

ongeacht het wisprincipe van het artikel op de stuklijstregel (stuklijst). In Microsoft

Dynamics AX 2012 R2 horen picken regels met de einddatum van de afboeking van

beginsel bij de laatste activiteit van de kanban standaard.

Een script migratie upgrades actieve kanbans meerdere activiteiten naar het

nieuwe model.

Page 290: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

290

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Planning

Planningsfuncties

Wat is de nieuwe kop Wat is nieuw overzicht

Nieuw model met

bewerkingen voor

bewerkingen plannen en

beheren van mogelijkheden

voor werk center

De manier waarop dat resources worden gegroepeerd om capaciteit is

losgekoppeld van de manier waarop de resource eisen worden gespecificeerd

voor productie-activiteiten.

Deze scheiding kan bronnen worden gebruikt op meerdere locaties en resources

definiëren meerdere keren, afhankelijk van hoe ze worden gebruikt of waarvoor ze

worden gebruikt moet worden verwijderd. Beschikbare capaciteit kan ook worden

bekeken door resource functie handmatig te plannen en afhandeling van

uitzonderingen vereenvoudigt.

Als gevolg hiervan de fabricage van Microsoft Dynamics AX 2009 "afdeling"

concept is opnieuw gedefinieerd en wordt nu genoemd in 'bron'.

Omdat de productiecapaciteit wordt beheerd nu gescheiden zijn van de manier

waarop productie-eisen zijn opgegeven, kunt u het volgende doen:

Gebruik van dezelfde apparatuur op meerdere locaties. Bijvoorbeeld,

kunt u verplaatsen apparatuur en operatoren naar verschillende

productielocaties, zo nodig, waardoor productie-installaties en operatoren

productie delen tussen sites.

Gemakkelijker een bewerking herplannen en vinden van een geschikte

vervangende resource die de vereiste bewerking, waardoor slechts weinig

productie vertragingen kunt uitvoeren.

Mogelijkheden te definiëren voor de bewerkingsbron van een (voorheen

bekend als een afdeling) en overeenkomen met de vereisten van een

bewerking met de mogelijkheden van een bepaalde bron, vergemakkelijkt

de identificatie van de van beschikbare productieresources.

Meer gedetailleerde informatie over het Model met bewerkingen vindt u in het

witboek getiteld uitvoering van het Model met bewerkingen voor toepassingen van

Microsoft Dynamics AX 2012.

Model met bewerkingen:

productie op basis van

capaciteit

U kunt in Microsoft Dynamics AX 2009 taak groepen kunnen alternatieve

werkplaatsen, maar alleen wanneer u de planning van taken opgeven. In Microsoft

Dynamics AX 2012 kunnen resources worden toegewezen aan taken en

bewerkingen door de mogelijkheden van de resources die aan de eisen van de

bewerking.

In Microsoft Dynamics AX 2012 worden alternatieve bronnen met dezelfde

mogelijkheden in aanmerking genomen. Dit geldt, ongeacht of u de planning

van taken of bewerkingen uitgevoerd. Het selectieproces is hetzelfde en bestaat

uit het overeenkomt met de eisen van de bewerking met de mogelijkheden van

de bronnen. Andere beperkingen, zoals locatie en werktijd van de resource

resourcetype worden beschouwd wanneer de productie wordt gepland.

Als gevolg hiervan taakgroepen zijn verouderd in Microsoft Dynamics AX 2012

en ze zijn verwijderd.

Meer gedetailleerde informatie over het Model met bewerkingen vindt u in het

witboek getiteld uitvoering van het Model met bewerkingen voor toepassingen van

Microsoft Dynamics AX 2012.

Page 291: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

291

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Productgegevensbeheer

Product information management-functies

Wat is de nieuwe kop Wat is nieuw overzicht

Productconfiguratie

Application Programming

Interface

Een Application programming interface (API) is beschikbaar voor bestaande

klanten die hun bestaande product builder-modellen migreren naar nieuwe

modellen voor productconfiguratie Product builder gebruiken. De API biedt

ook een hulpprogramma voor ontwikkelaars voor nieuw product configuratie

functionaliteit uitbreiden.

Productconfigurator Nieuwe functionaliteit van het Product configuratie

Productconfiguratie is een configuratieprogramma beperking gebaseerde

product dat voortbouwt op het product Microsoft Solver Foundation. U kunt

productconfiguratie maken en onderhouden van productmodellen en

productmodellen, onderdelen en kenmerken opnieuw wilt gebruiken. U kunt de

productconfiguratie ook gebruiken voor het configureren van artikelen op een

verkooporder en sjablonen gebruiken vaak vooraf ingesteld geselecteerde

configuratie-instellingen gebruikt.

Productconfigurator en Enterprise Portal

Productconfiguratie is toegankelijk via Enterprise Portal, en u kunt configureren

op basis van een beperking modellen voor productconfiguratie, alsmede

bestaande configuraties via Enterprise Portal aanpassen.

De configuratie formulier

in productconfiguratie is

gemakkelijker om uit te

breiden

(Microsoft Dynamics AX

2012 R2)

Ter verbetering van de extendability van de regel configureren formulier

dat wordt gebruikt tijdens een configuratiesessie in productconfiguratie,

een nieuw formulier dat is gebaseerd op het X ++ is nu beschikbaar als het

standaardformulier voor configuratie. Bedrijven kunnen nu kiezen of ze willen

een configuratieformulier dat is gebaseerd op Windows Presentation Foundation

of een op basis van X ++ gebruiken.

Verbeteringen in de

hulpmiddelen voor planning

(Microsoft Dynamics AX

2012 R2)

Nu kunt u de relaties tussen de acties op de geplande orders weergeven. U kunt

ook relaties met orders die al zijn goedgekeurd weergeven. Hierdoor kunt

gemakkelijker om de prioriteit van orders en automatische fiattering afgeleide

behoeften worden vereenvoudigd.

Functies worden voor het instellen van parameters voor de planning beter te

begrijpen hoe de instellingen van invloed zijn op gegevens in Microsoft Dynamics

AX geïntroduceerd. Wanneer u een explosie uitvoert, kunt u nu een logboek

vastleggen hoe master planning requirements worden gegenereerd voor een

specifieke inschakelen. Hierdoor kunt beter aangeven waarom een order op een

bepaalde manier is gegenereerd. U kunt master planning opnieuw in een plan

simulatie uitvoeren zodat het dynamische plan, noch het statisch plan wordt

beïnvloed.

Verbeteringen van het

overzicht van het productie-

informatie, de goedkeuring

en de berekening van de

registratie van de werknemer

op de projectie taken en

verzuim van werknemers

(Microsoft Dynamics AX

2012 R2)

Velden en besturingselementen is toegevoegd aan de takenlijst bewerken

formulier shop floor toezichthouders voorzien van een beter overzicht van de

gegevens van de productie die betrokken zijn in productieorders. De

toevoegingen zijn een verbeterde mogelijkheid om prioriteit voor taken, de

resource die is toegewezen aan een geselecteerde taak wijzigen, bijlagen

toevoegen en informatie weergeven over de gebruikte materialen en route

rechtstreeks vanuit de takenlijst bewerken formulier.

Tot de functies voor de erkenning en berekenen van werknemerregistraties voor

productietaken en afwezigheid zijn ook verbeteringen aangebracht. Een nieuw

Week weergave is toegevoegd aan een fiatteur weergeven en beheren van

registraties voor een individuele werknemer voor een volledige week schakelen.

Page 292: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

292

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Product information management-functies

Wat is de nieuwe kop Wat is nieuw overzicht

Verbeterde mogelijkheden

voor productconfiguratie

modeling

(Microsoft Dynamics AX

2012 R2)

U kunt een model voor productconfiguratie instellen zodat het systeem zal

automatisch een configuratieset opnieuw gebruiken wanneer een gebruiker

selecties die voldoen aan de criteria voor het opnieuw. Instelling van de criteria

die bepalen of een configuratie opnieuw het systeem gebruikt wordt begint met

op te geven dat het onderdeel opnieuw te gebruiken is en vervolgens de

kenmerken die de selecties van de gebruiker tijdens een configuratiesessie

moeten overeenkomen. Wanneer een gebruiker een configuratiesessie voltooit,

wordt gezocht naar een overeenkomende configuratie. Als u een configuratie die

aan deze criteria voldoet, zoekt het systeem, gebruikt de configuratie-ID en de

bijbehorende stuklijst en route opnieuw.

Kunt u opgeven dat een kenmerk alleen-lezen is wanneer een gebruiker een

product wordt geconfigureerd. Deze nieuwe kenmerk Fonetisch is alsmede de

verbergen en verplichte parameters in het sneltabblad kenmerken geplaatst.

Bij het toewijzen van de velden in de tabelbeperking van een met de kenmerken

van een component verder met gebruik van kenmerken op het onderdeel zelf,

een gebruiker kan nu ook gebruiken kenmerken van subonderdelen van het

onderdeel.

Standaard kenmerkwaarden nu beschouwd als te zijn van dezelfde klasse als de

kenmerkwaarden die zijn geselecteerd door een gebruiker configuratie. Dus geeft

met een of meer waarden in strijd met elkaar of met een beperking een fout als

een configuratie wordt getest of uitgevoerd. Het gevolg hiervan is dat het nodig

zijn kan de waarden van het kenmerk voor modellen voor productconfiguratie

herzien.

Handels- en

Handels- en functies

Wat is de nieuwe kop Wat is nieuw overzicht

Loskoppelen van

Orderbeheer van

Voorraadbeheer

Het knelpunt van de strakke integratie tussen orderverwerking en het subsysteem

voorraad in Microsoft Dynamics AX 2009 werd verholpen. Deze integratie is

geschikt voor organisaties met veel transactiesoorten die natuurlijk betrekking

hebben op de voorraad en kosten, is maar niet geschikt voor organisaties waar

een voorraad kan niet worden gebruikt op alle voor binnenkomende ontvangsten.

Het is ook minder essentieel voor serviceorganisaties die professionele waar de

uitgaande diensten of leveringen geen worden voorraad helemaal.

Voor inkoop wordt de huidige nauwe integratie met het subsysteem voorraad via

de invoering van flexibele:

De mogelijkheid om ervoor te zorgen geen inkooporderregels voor

producten van het type voorraadtransacties gemaakt en inventarisatie of

financiële posten worden niet bijgewerkt tijdens de ontvangst en factuur

updates.

De mogelijkheid om ervoor te zorgen dat, indien vereist, de

inkooporderregels voor producten van het type item geen

voorraadtransacties maakt. Dit is meestal een scenario voor indirecte

materiaal rechtstreeks als last opgenomen.

De mogelijkheid om te kopen niet gedefinieerd in de artikeltabel, in feite

een "vrije tekst" bestelling.

De invoering van een categorierelatie op inkooporderregels voor het

boeken van profielen en statistieken.

Page 293: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

293

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Handels- en functies

Wat is de nieuwe kop Wat is nieuw overzicht

Voor verkoop wordt de huidige nauwe integratie met het subsysteem voorraad via

de invoering van flexibele:

De mogelijkheid om ervoor te zorgen dat verkooporder en regels voor de

producten van het type van de verkoopofferte geen voorraadtransacties

maakt.

De mogelijkheid om ervoor te zorgen dat, als dat nodig is, een

verkooporder en een verkoopofferte regels item type producten maken

geen voorraadtransacties. Dit is meestal een scenario voor het verkopen

van gebruikte vaste activa.

De mogelijkheid om objecten die niet zijn gedefinieerd in de artikeltabel

te verkopen, in feite een "vrije tekst" bestelling.

De invoering van een categorie ten opzichte van verkooporder en

verkoopofferteregels voor het boeken van profielen en statistieken.

Voorraad voorraad-beleid Een nieuwe methode voor het instellen van een beleid voor voorraad voorraad

voor een artikel is geïntroduceerd. Het beleid van de voorraad wordt bepaald door

het kenmerk Stocked item model groep. U kunt nu converteren bestaande of

bijgewerkte service producten als het beleid "niet-voorraadartikelen" voorraad

wilt gebruiken. Het proces voor het wijzigen van het beleid van de voorraad

kan worden uitgevoerd voor een of meer service producten in een of meer

rechtspersonen en meerdere keren kunt uitvoeren voor verschillende producten.

U kunt de conversie onmiddellijk na de upgrade naar Microsoft Dynamics AX 2012

of op elk gewenst moment na de upgrade kunt uitvoeren.

Correcties voor de

productontvangst van een

(eerder aankoop pakbon)

De aanpak te corrigeren of omkeren van een product ontvangst in eerdere versies

van Microsoft Dynamics AX een aantal problemen gehad. Het vereist dat de

gebruiker een nieuw product negatieve ontvangst boeken met een nieuw product

ontvangstnummer en zou willekeurig een van de product geboekte ontvangsten

voor omkering.

Een nieuwe, specifieke proces is geïntroduceerd voor aankoop ontvangst correcties

kunt u corrigeren of gedeeltelijk of volledig omkeren van een van de specifieke,

geboekte productontvangst. Wanneer u corrigeren of omkeren van de

productontvangst van een, de ontvangst van producten introduceert u geen

nieuwe ontvangst productnummer, maar in plaats daarvan introduceert een

nieuwe versie van de productontvangst.

Verkoop en aankoop

overeenkomst rapport

Bij het bevestigen van een verkoop of aankoop overeenkomst, de bevestiging

afdrukken en stuur een kopie naar de klant of leverancier. U kunt bekijken of

afdrukken van een willekeurige versie van een verkoop of aankoop overeenkomst

in de vorm van bevestiging geschiedenis. U kunt ook afdrukken van een rapport

met informatie over de afhandeling van een verkoop of aankoop overeenkomst.

Page 294: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

294

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Handels- en functies

Wat is de nieuwe kop Wat is nieuw overzicht

Bevestiging van

productontvangstbonnen

De aanvrager van de producten kunt productontvangstbonnen bevestigen. Dit is

vooral nuttig in bedrijven waar werknemers een groot aantal indirecte materiaal

aankopen verrichten.

De functie biedt een eenvoudige gebruikersinterface in Enterprise Portal.

De gebruikersinterface kan de gebruiker de volgende taken uit te voeren:

Volledige en gedeeltelijke ontvangst van de gevraagde producten

te bevestigen.

Weigeren een volledige of gedeeltelijke hoeveelheid van aangevraagde

producten met de mogelijkheid om toe te voegen opmerkingen om uit te

leggen van een weigering van ontvangst.

De leveringsdatum van de geselecteerde artikelen op wijzigen.

VA-posten met betrekking tot de bevestiging van ontvangst-actie

product maken.

De functie biedt ook de volgende typen Meldingsworkflows:

De verzoeker wordt dat producten worden betaald om te komen.

De verzoeker wordt dat de factuur van bestelde producten is

geregistreerd, maar de bevestiging van ontvangst-actie product niet nog

is uitgevoerd.

Meldt een gebruiker specifieke client dat artikelen zijn geweigerd door

de aanvrager van de producten.

Meldt een specifieke client-gebruiker die de bevestiging van product

ontvangst actie uitgevoerd door de aanvrager van de goederen,

is mislukt.

Regelnummers in

inkooporders

Een regelnummer geïntroduceerd op het inkooporderformulier. Het belangrijkste

doel van het nieuwe nummer is:

Identificeren van artikelen in een inkooporder.

Sorteren inkooporderregels volgens het regelnummer.

Wanneer een orderregel wordt gemaakt, wordt het nummer toegewezen aan de

regel met een interval dat is ingesteld in een globale parameter. Een gebruiker

kan toegewezen nummer handmatig wijzigen, indien nodig.

De functie biedt ook een renumbering functie, wijst opnieuw toe regelnummers

aan de inkooporderregels volgens een globaal ingestelde interval.

Page 295: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

295

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Handels- en functies

Wat is de nieuwe kop Wat is nieuw overzicht

Verbeteringen van de

overeenkomst de handel

Het maken en onderhouden van handelsovereenkomsten is verplaatst naar

de journalen voor betere controle, bruikbaarheid en transparantie. Microsoft

Dynamics AX biedt nu ondersteuning voor een weergave inclusief alle

handelsovereenkomsten voor een geselecteerde verzameling van artikelen,

klanten en leveranciers. Ondersteunt ook afzonderlijke functies voor het maken

of onderhouden van handelsovereenkomsten en goedkeuren, massaal bijwerken

en datumsoorten besturen in handelsovereenkomsten.

Wijzigingen in een order of een orderregel leiden in eerdere versies van Microsoft

Dynamics AX indirect de handelsovereenkomsten herbeoordeling, die waarden

die had handmatig ingevoerd of ingevoerd door een externe bron kunnen

overschrijven. Externe bronnen omvatten verkoopoffertes, project offertes,

opdrachten tot aankoop, aanvragen voor offertes, inkoop- of verkoopdocument

overeenkomsten, AIF, projecten of Enterprise Portal. Configuratie-instellingen

kunnen nu voorkomen dat onbedoelde nieuwe beoordeling van

handelsovereenkomsten.

Ook is het slimme afronding concept geïntroduceerd. Slim afronden is een soort

psychologisch prijs of de prijs eindigt op basis van de marketing theorie dat

prijzen een psychologisch effect op mensen hebben. Het betrekking heeft op de

prijzen, uitgedrukt als de oneven prijzen die een beetje kleiner dan een ronde

getal, bijvoorbeeld USD 19,99. Slim afronden worden toegepast nadat een bulk-

aanpassing van de handelsovereenkomsten, of automatisch worden toegepast

nadat een eenheidsprijs is berekend, op basis van een algemene valuta en een

wisselkoers. Datum type besturingselement kunnen handelsovereenkomsten moet

worden geëvalueerd, op basis van niet alleen op de datums invoeren, maar ook op

de gevraagde datums.

Afleveringsschema Een gebruiker kan een orderregel splitsen in meerdere leveringen behoud de prijs

en andere voorwaarden van de volgorde van de oorspronkelijke orderregel.

De functie is geïmplementeerd op de volgende documenten:

Verkoopofferte

Verkooporder

Inkooporder

Afleveringsschema's voeren de volgende functies:

Eenvoudige interface voor het maken en onderhouden van regels van

levering

Alle belangrijkste processen ingeschakeld voor regels

Mogelijkheid toeslagen wilt toewijzen aan de regels

Mogelijkheid om te overschrijven standaard prijzen en voorwaarden

voor regels

Page 296: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

296

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Handels- en functies

Wat is de nieuwe kop Wat is nieuw overzicht

Verbeterde aankoop

overeenkomst functionaliteit

De functionaliteit van raamcontracten aankoop order opnieuw ontworpen en

hernoemd "aankoopovereenkomst." Overwegende dat inkoopraamcontracten

eerder werden verwerkt in het formulier order details hebt inkoopovereenkomsten

nu hun eigen vereenvoudigde vorm. De volgende: wijzigingen

Microsoft Dynamics AX ondersteunt zowel waarde en hoeveelheid

gebaseerde inkoopovereenkomsten.

U kunt bepaalde producten en inkoopcategorieën bestellen via het

formulier nieuwe aankoop overeenkomst details.

U kunt de voorwaarden en bepalingen van een aankoopovereenkomst,

zoals prijzen en kortingen, toepassen wanneer u een order maken via het

formulier order details.

U kunt bepalen of u wilt zoeken naar inkoopovereenkomsten

inkooporderregels indirect, bijvoorbeeld wanneer de geplande orders

worden gefiatteerd worden gemaakt.

U kunt een geldigheidsduur van een aankoopovereenkomst definiëren.

De leveringsdatum van een inkooporder moet binnen de

geldigheidsperiode.

U kunt plaatsen aankoop overeenkomsten inzake om te bepalen houdt of

ze beschikbaar voor de inkoper tijdens het bestellen zijn.

Verbeteringen aan de

toewijzing van kosten

U kunt toeslagen toewijzen aan specifieke regels op een inkooporder of een

factuur. Als sommige items op een inkooporder zijn opgenomen op de locatie

van de leverancier en sommige zijn geleverd, kunt u bijvoorbeeld de bezorgkosten

alleen voor de geleverde artikelen toewijzen.

Inkooporders en

wijzigingsbeheer

Change management kunt u wijzigingen in inkooporders aanvragen. Change

management bevat Workflow integratie, die moet worden ingesteld voor het

beheer van het goedkeuringsproces voor aanvragen. Wanneer de workflow is

geconfigureerd, bepaalt de route van de inkooporder, de taken die moeten worden

uitgevoerd, door wie en onder welke omstandigheden de taken moeten worden

voltooid en of taken gebruikersinteractie is vereist of automatisch worden

uitgevoerd.

Wanneer een wijziging wordt aangevraagd, wordt de inkooporder is ingesteld op

een concept totdat deze is goedgekeurd. Alleen een goedgekeurde inkooporder

kan worden bevestigd. Zelfs als het beheer van wijzigingen niet is ingeschakeld,

bevestiging van inkooporders is verplicht, zodat de orders niet kunnen worden

ontvangen en gefactureerd totdat de inkooporder is bevestigd.

Als het beheer van wijzigingen is ingeschakeld, kunnen inkooporders kunnen niet

worden verwijderd. Zij verouderd raken en worden vervangen door de meest

recente inkooporder waarvoor een aanvraag is goedgekeurd. Eerder worden

goedgekeurde inkooporders opgeslagen in een apart formulier.

Zelfs als het beheer van wijzigingen is ingeschakeld op wereldschaal, change

management kan worden uitgeschakeld voor afzonderlijke leveranciers en

inkooporders als bijvoorbeeld orders van een bepaalde leverancier geen

goedkeuring vereist.

Page 297: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

297

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Handels- en functies

Wat is de nieuwe kop Wat is nieuw overzicht

Verbeterde functionaliteit van

de verkoopovereenkomst

De functionaliteit van de verkooporder raamcontract is opnieuw ontworpen en

heet nu "verkoopovereenkomst." Overwegende dat lege verkooporders eerder in

het formulier Verkooporder details zijn verwerkt, hebben verkoopovereenkomsten

nu hun eigen vereenvoudigde vorm. De volgende: wijzigingen

Op basis van waarde en hoeveelheid verkoopovereenkomsten biedt

ondersteuning voor Microsoft Dynamics AX.

U kunt bepaalde producten en inkoopcategorieën bestellen via het nieuwe

formulier Verkoop overeenkomst details.

Wanneer u een order maken via het formulier Verkooporder details, kunt

u de voorwaarden en bepalingen van de verkoopovereenkomst, zoals

prijzen en kortingen, toepassen.

U kunt bepalen of u verkoopovereenkomsten wilt wanneer

verkooporderregels indirect worden gemaakt, zoals intercompany-orders

door te zoeken.

U kunt een geldigheidsduur van een verkoopovereenkomst definiëren.

De aangevraagde verzenddatum van een verkoop moet binnen de

geldigheidsperiode.

U kunt verkoopovereenkomsten plaatsen afwachten om te bepalen of ze

beschikbaar voor de verkoop agent tijdens het bestellen zijn.

Wijzigingen aan een

intercompany-setup

Intercompany-relaties en het beleid worden ingesteld in een nieuw formulier met

dezelfde inhoud als het formulier wordt gebruikt in eerdere versies. Het nieuwe

instellingsformulier via een knop op de pagina's voor klanten en leveranciers. De

instellingen in dit formulier voor de leverancier en de klant in de handelsrelatie

wordt gedeeld en heeft slechts één keer worden gedefinieerd. De instelling was in

vorige versies niet gedeeld en moest plaatsvinden in zowel de bedrijfsrekening van

leverancier en de klant bedrijfsrekening. Er zijn geen functionele wijzigingen deze

verandering.

Inkooporders voltooien en

inkooporderregels

U kunt inkooporderregels die zijn voltooid, wat betekent dat voor elke regel de

bestelde hoeveelheid is volledig ontvangen en afgestemd op leveranciersfacturen

voltooien. De hele inkooporder kan worden voltooid als alle bijbehorende regels

hebt voltooid of geannuleerd.

Page 298: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

298

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

Inkoop en sourcing

En sourcing functies

Wat is de nieuwe kop Wat is nieuw overzicht

Op basis van hun vermogen

om aan te bieden producten

en services van leveranciers

evalueren

U kunt leveranciers op basis van criteria die u definieert voor elke categorie van

het artikel of de service die de leveranciers bieden waarderen. U kunt een

leverancier voor elke transactie met de leverancier kunt evalueren.

Ondersteuning voor

meerdere talen voor catalogi

U kunt een aanschaffingscatalogus die kan worden weergegeven in meerdere

talen, op basis van de Microsoft Dynamics AX profiel taal en landinstellingen.

Inkoop managers kan de vertaalde tekst die wordt weergegeven op de inkoopsite

definiëren.

Een beoordeling en

feedback over producten en

leveranciers op de

inkoopsite

Werknemers kunnen beoordelen producten die ze hebben besteld en leveranciers

met wie zij zaken hebben gedaan en feedback over hun ervaringen. De feedback

is gecompileerd en weergegeven op de site plaatsen, zodat alle gebruikers kunnen

maken op de hoogte gebracht wanneer beslissingen producten bestellen of zaken

doet met een specifieke leverancier. De inkoopmanager kunt bepalen of

opmerkingen en beoordelingen op de website van overheidsopdrachten zijn

toegestaan en of alle opmerkingen moeten worden gecontroleerd voordat ze

worden weergegeven op de site plaatsen.

Nieuwe werknemer

servicepagina

De site diensten voor werknemers in Enterprise Portal is volledig bijgewerkt ter

verbetering van de bruikbaarheid. U kunt nu alle beschikbare taken op één locatie

weergeven. Gerelateerde taken zijn gegroepeerd onder de kop van een taak en

wanneer u op de kop voor een taakgroep, een nieuwe activiteit site of lijst pagina

wordt geopend, waarin u snel en gemakkelijk taken kunt uitvoeren.

Basisproductcodes en

minimale of maximale

hoeveelheden in

leverancierscatalogus

importeren

Leveranciers kunnen catalogussen met standaard grondstoffen codes genereren

en deze codes kunnen automatisch worden toegewezen aan inkoopcategorieën in

Microsoft Dynamics AX. Leveranciers moeten voldoen aan de Microsoft Dynamics

AX-klant maateenheid voor hoeveelheden. Leveranciers minimumtemperatuur,

maximumtemperatuur en standaard orderhoeveelheden voor producten in de

leverancierscatalogus kunnen opgeven kunnen, en ze ook het aantal dagen tussen

de besteldatum en de verzenddatum (doorlooptijd) beschikken.

Verbeteringen in de

catalogus geïmporteerd

schema

Het schema voor het importeren van catalogus is bijgewerkt zodat leveranciers

gemakkelijker kunnen wijzigen van een bestaande catalogus of een bestaande

catalogus met een nieuwe catalogus overschrijven. Wanneer een leverancier een

nieuwe catalogus ter vervanging van een bestaande catalogus uploadt, worden de

overeenkomstige artikelen en services vervangen door de nieuwe gegevens. Alle

nieuwe artikelen en services die niet in de bestaande catalogus worden

toegevoegd en alle artikelen en in de bestaande catalogus die niet overeenkomen

met de artikelen en diensten in de nieuwe catalogus zijn verwijderd. Wanneer de

leverancier geselecteerde items in een bestaande catalogus wijzigt, worden alleen

de wijzigingen die zijn opgenomen in de catalogusschema worden toegepast op de

bestaande catalogusproducten. Alle nieuwe items en services die niet zijn

opgenomen in de bestaande catalogus, maar die zijn opgenomen in de gewijzigde

catalogusbestand worden toegevoegd.

De navigatiecategorieën op

de site aankopen

consolideren

Wanneer u een catalogus hebt ingesteld, definieert u de navigatiehiërarchie die

wordt weergegeven op de site plaatsen. De navigatiehiërarchie kan bevatten

meerdere detailniveaus voor elke categorie. U kunt de mate van detail voor

de catalogusnavigatiecategorieën die u wilt weergeven op uw site plaatsen

definiëren. Door consolidatie van de categorie niveaus kunt u detailniveaus die

werknemers hebben om het product dat deze volgorde wilt vinden doorheen te

beperken.

Page 299: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

299

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

En sourcing functies

Wat is de nieuwe kop Wat is nieuw overzicht

Verbeteringen in de

navigatie en de

bruikbaarheid van de site

plaatsen

De volgende wijzigingen aangebracht ter verbetering van de bruikbaarheid op de

site Orderproducten:

De navigatie vereenvoudigd zodat u naar producten op categorie, artikel,

leverancier en leverancier catalogus zoeken kunt. De filters zijn verplaatst

naar de bovenkant van de pagina.

Beter zicht op de status van orders die zijn ingevoerd. Een enkele lijst

worden alle orders die zijn ingevoerd en de status van elke order van de

oprichting en de goedkeuring van de opdracht tot aankoop voor het

genereren en de afhandeling van een inkooporder weergegeven. U kunt

ook de details voor een geselecteerde order weergeven.

De mogelijkheid om de geselecteerde producten toevoegen aan de

winkelwagen rechtstreeks vanaf de pagina product lijst toegevoegd.

De pagina met productgegevens wordt alleen weergegeven als

Orderinformatie product moeten worden ingevoerd.

Toegevoegd de mogelijkheid voor het configureren van de gegevens die

voor elke categorie worden weergegeven. Als u alleen

kantoorbenodigdheden direct bij een leverancier bestellen, kunt

u bijvoorbeeld de categorie om alleen koppelingen weer tot catalogi

van leveranciers te configureren.

Betere zichtbaarheid voor het bestellen van een leverancier.

De bruikbaarheid van het winkelwagentje wordt verbeterd. U kunt

bijvoorbeeld nu alle items selecteren in de winkelwagen voor afhandeling.

Het aantal stappen die u uitvoeren moet wanneer een opdracht tot

aankoop maken met de Wizard Uitchecken verminderd.

Toegevoegde extra informatie over bestaande inkoop te verbeteren,

de mogelijkheid om items uit uw winkelwagen toevoegen aan een

bestaande opdracht tot aankoop tijdens de afhandeling.

Gemaakt van de site diensten voor werknemers toegankelijke opdrachten

tot aankoop.

Verbeteringen in Enterprise

Portal Role Centers voor het

aanschaffen van

professionals

Nieuw onderdeel webrapporten kunnen worden toegevoegd aan de rollencentrums

voor de inkoper en de inkoopmanager. De webpagina deel gegevens bevat

statistieken en rapportering bieden inzicht in de leverancier en de uitgaven, extra

hints voor het aanschaffen van professionals, inkoop en een uitgebreide werklijst

met waarschuwingen of workflowmeldingen. U kunt klikken op een rapport om de

details van de gerapporteerde gegevens weer te geven.

Beleidskader U kunt regels maken en deze toepassen op verschillende delen van de

onderneming. Deze regels helpen bij de organisatie besturingselementen

standaard interne zakelijke processen, zoals opdrachten tot, de indiening van de

bedrijfsonkosten en handhaving van corporate audits afdwingen. Zie voor meer

informatie over het beleidsraamwerk het witboek getiteld het beleidsraamwerk in

Microsoft Dynamics AX 2012.

Limieten voor uitgaven en

goedkeuring instellen

U kunt limieten voor uitgaven en goedkeuring, op basis van de taak of

compensatieniveau standaardlimieten inclusief definiëren en deze vervolgens

toepassen op basis van de behoeften van uw organisatie. Twee juridische

entiteiten kunnen dus verschillende beperkingen voor werknemers met de taak

van de inkoopmanager.

Page 300: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

300

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

En sourcing functies

Wat is de nieuwe kop Wat is nieuw overzicht

Interne catalogussen

beheren

U kunt instellen en beheren van catalogi voor het bestellen van artikelen

of services werknemers nodig hebben om hun dagelijkse werkzaamheden

uitvoeren. U kunt de catalogusnavigatiestructuur instellen,

Leverancierscatalogusgegevens importeren producten koppelen aan

de cataloguscategorieën en ontwerpen van het welkomstbericht wordt

weergegeven op de inkoopsite voor de catalogus. Nadat de catalogus is ingesteld,

kunt u de catalogus beschikbaar maakt voor uw werknemers kunt publiceren.

Artikelen en services

toevoegen aan een

winkelwagen

Wanneer u artikelen of services in een aanschaffingscatalogus of een

leverancierscatalogus selecteert, kunt u deze items kunt toevoegen aan

uw winkelwagen. U kunt de artikelen in uw winkelwagen op elk gewenst moment

bekijken, verwijderen van items die u niet meer wilt, een configureerbaar

productkenmerken wijzigen of aanpassen van het aantal artikelen dat u wilt

kopen. Wanneer u klaar om uit te checken bent, kunt u een bestelling rechtstreeks

uit de winkelwagen te maken en versturen ter verwerking. U kunt terugkeren naar

de site van de order plaatsen om door te gaan met het zoeken naar artikelen of

services of u kunt de volgorde inkoopsite afsluiten als u klaar bent.

Extern gehoste catalogussen

beheren

Catalogus-managers kunnen nu instellen van een directe koppeling naar

een externe leverancierscatalogus die wordt gehost op de website van de

leverancier. De leverancier beheert de productgegevens en metagegevens.

Gebruikers worden doorgestuurd naar de website van de leverancier producten

selecteren en vervolgens op basis van de configuraties die door de inkoopmanager

of inkoper, ze kunnen uitchecken rechtstreeks vanaf de website van de leverancier

of terug naar de Microsoft Dynamics AX overheidsopdrachten order site uit te

checken.

Zoeken naar items of

services in een catalogus

plaatsen

Gebruik de zoekfunctie van de site plaatsen om te zoeken naar artikelen of

services op categorie of met behulp van trefwoorden. U kunt catalogi en catalogi

van leveranciers doorzoeken en de zoekresultaten filteren zodat het exacte artikel

of service die u zoekt snel vinden.

Catalogusgegevens

importeren

Managers aanschaffen of Inkoopagenten kunt importeren gegevens in de

catalogus van leveranciers met een geleverde XML-schema. Ze kunnen vervolgens

controleren en wijzigen van product data voordat dit wordt doorgegeven aan de

inkoopsite van de order.

Een aanbesteding

site instellen

U kunt een site voor overheidsopdrachten die werknemers kunnen gebruiken voor

het bestellen van artikelen en diensten die ze nodig voor dagelijkse

werkzaamheden hebben instellen. U kunt een aanschaffingscatalogus maken,

boeken van de catalogus naar de site aankopen in Enterprise Portal en maken een

welkomstbericht dat de werknemers zien wanneer ze de site eerst openen.

Gebruikerstoegang tot de aanschaffingscatalogus wordt via de site diensten voor

werknemers en toegang kan worden beheerd met behulp van de aanschaf

van beleid.

Catalogus-gegevens

importeren verwerking

U kunt de functie catalogus importeren catalog maintenance request (CMR)

bestanden die worden ontvangen van uw leveranciers en bevat de producten,

productafbeeldingen en diensten die u aan uw werknemers voor aankoop

aanbiedt. Vanuit Microsoft Dynamics AX managers inkoop kunt bekijken,

goedkeuren of afwijzen van een of alle producten of product aanvragen die

zijn opgenomen in het bestand wijzigen.

Producten die zijn goedgekeurd, worden automatisch geüpload naar het

productmodel in Microsoft Dynamics AX en in de aanschaffingscatalogus

kunnen weergeven.

Page 301: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

301

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

En sourcing functies

Wat is de nieuwe kop Wat is nieuw overzicht

Maak inkoopbeleidsregels

uitgaven in uw organisatie

beheren

U kunt complexe regels voor inkoop definiëren en deze regels gelden voor uw

organisatie-eenheden op verschillende manieren de uitgaven werking van uw

organisaties besturen. Deze regels helpen u ervoor te zorgen dat uw medewerkers

de juiste catalogi voor inkoop en de juiste voorkeursleveranciers koopt, en dat zij

besteden binnen de voorgeschreven grenzen voor hun organisaties.

Leverancierscatalogus

importeren

Geautoriseerde leveranciers self-service portal voor leveranciers kunnen gebruiken

om de meest recente catalogus uploaden via een geleverde XML-sjabloon en ze de

status van de importbewerking kunnen bekijken. Deze functie biedt

hulpprogramma's en ondersteuning zodat leveranciers catalogus integratie taken

beheren kunnen met behulp van webservices en de serviceportal verwerkt.

De details voor een

categorie weergeven

U kunt de voorkeursleveranciers, koppelingen en andere informatie over een

categorie weergeven. De categoriemanager kunt aangepaste tekst en koppelingen

toevoegen aan intranet- en extranet-websites.

Hiërarchieën definiëren U kunt verschillende hiërarchieën die onafhankelijk van, maar nog steeds met

betrekking tot grondstoffen codes zijn of catalogus- en hiërarchieën definiëren.

Hier volgen enkele van de manieren waarop die u kunt categorieën op een

dagelijkse basis beheren:

Kenmerken, zoals een categorie die wordt gebruikt op een globaal of

lokaal niveau toevoegen.

Goedkeuringsprocessen voor nieuwe en bestaande categorieën

definiëren.

Categorieën definiëren in mondiaal verband.

Stel machtigingen in voor de categorie gebruikers wijzigingen

aanbrengen.

Verbeteringen in de

methoden voor het maken

van opdracht tot aankoop

U kunt opdrachten tot aankoop is gemaakt in een toepassing van derden in

Microsoft Dynamics AX via webservices en XML-schema importeren. Deze functie

evalueert de aankoop opdracht tot gegevens die vanuit de toepassing van derden

ontvangen en stuurt vervolgens een status terug naar de toepassing van de

externe bron. Verdere verwerking van de opdracht tot aankoop in Microsoft

Dynamics AX volgt de bestaande toepassing patroon.

De functionaliteit van de kopie is ook verbeterd zodat u de aankoop kop en

regelgegevens voor het maken van een nieuwe opdracht tot aankoop in dezelfde

organisatie en rechtspersoon kunt kopiëren. De functionaliteit voor het kopiëren

van Enterprise Portal is uitgevouwen zodat u kunt regels kopiëren uit een

bestaande opdracht tot aankoop in dezelfde rechtspersoon of organisatie.

Wijzigingsoverzicht

bijhouden voor inkoop

Eventuele wijzigingen in een opdracht tot aankoop van de maken met de

voltooiing ervan als versies worden bijgehouden en deze als de verplaatsingen van

de opdracht tot aankoop door het controleproces kunnen worden vergeleken. De

gehele bestelling wordt gekopieerd naar de record geschiedenis als de opdracht

tot aankoop eerst wordt ingediend ter beoordeling. Alle wijzigingen die zijn

aangebracht tijdens het beoordelingsproces worden ook opgeslagen in de

geschiedenis-record voor de rij die wordt beïnvloed door de wijziging.

Vaste activa op basis van

monetaire drempels

vaststellen

U kunt hele organisatie zakelijke regels, die kunnen worden overschreven op het

niveau van de rechtspersoon voor het vaststellen van vaste activa definiëren.

Page 302: Microsoft Dynamics AX 2012download.microsoft.com/download/6/E/8/6E8303AA... · (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .....214 (HUN) Importeren van

302

NIEUW, GEWIJZIGD EN FUNCTIES VOOR MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 VERVANGEN

En sourcing functies

Wat is de nieuwe kop Wat is nieuw overzicht

Regels configureren voor

het maken van inkooporders

voor inkoop

De volgende configuratieopties voor het maken van inkooporders, kunt

u definiëren:

Bepalen hoe regels in inkooporders worden gecombineerd.

Bepalen welke regels worden gehouden zodat inkooporders handmatig

kunnen worden gemaakt en welke automatisch worden omgezet in

inkooporders.

Bepalen welke opdrachten tot aankoop komen in aanmerking voor

consolidatie van de opdracht.

De verhoging van de prijstolerantie van goedkeuring voor het maken van

inkooporders voor regels bepalen.

Verbeteringen van de

opdracht tot aankoop

Verbeteringen in de opdracht tot aankoopproces en zijn de volgende wijzigingen:

Regels kunnen worden gemaakt voor andere aanvragers, rechtspersonen

en operationele eenheden in één bestelling.

Inkoop kunnen worden gemaakt door en voor werknemers van het

contract.

Machtigingen kunnen worden geconfigureerd zodat een aanvrager

verzoeken