Michael Dhoore

28
19 november 2009 Vlaams -Nederlandse expertmeeting, Dordrecht Workshop 4 Hoe stimuleer je beleidsmatig sociale cohesie in de praktijk vanuit een intercultureel perspectief op lokaal niveau? De Genkse aanpak door de schepen van Stads- en Wijkontwikkeling en Mobiliteit, Michaël Dhoore

Transcript of Michael Dhoore

Page 1: Michael Dhoore

19 november 2009 Vlaams -Nederlandse expertmeeting, Dordrecht

Workshop 4 Hoe stimuleer je beleidsmatig sociale cohesie in de praktijk vanuit een intercultureel perspectief op lokaal niveau?

De Genkse aanpakdoor de schepen van Stads- en Wijkontwikkeling en Mobiliteit, Michaël Dhoore

Page 2: Michael Dhoore

Vlaams -Nederlandse expertmeeting, Dordrecht

19 november 2009

Inhoud

1. Genk even situeren

2. Uitgangspunten

3. 3- sporenbeleid Integratie Wijkontwikkeling Cultuur

4. Succesfactoren

5. Uitdagingen

Page 3: Michael Dhoore

Vlaams -Nederlandse expertmeeting, Dordrecht

19 november 2009

1.Genk even situeren

64.000 inwoners Voormalige mijnindustrie heeft het beeld

en de ontwikkeling van Genk bepaald Diversiteit in de wijken – diverse wijken 3de grootste industriestad van

Vlaanderen Groene, sociale en sportieve stad Een van de koplopers in integratie- en

wijkontwikkelingsbeleid in Vlaanderen

Page 4: Michael Dhoore

Vlaams -Nederlandse expertmeeting, Dordrecht

19 november 2009

Genk: 8 stadsdelen

Page 5: Michael Dhoore

Vlaams -Nederlandse expertmeeting, Dordrecht

19 november 2009

2.Uitgangspunten Werken aan sociale cohesie is een beleidskeuze die in de hele

stedelijke organisatie verweven zit.

Zeven strategische stadsprojecten: twee ervan focussen nadrukkelijk op sociale cohesie en samenleven (De Genks - LO 2020).

Interculturaliteit in deze aanpak (en in het hele Genkse beleid) is een evidentie geworden: cf. bevolkingssamenstelling.

Overtuiging dat sociale cohesie een gedeelde verantwoordelijkheid van burgers, actoren en overheid is (burgers ondersteunen, maar niet ‘pamperen’).

Doelstellingen rond sociale cohesie zijn opgenomen op verschillende niveaus, zoals in het stedelijk meerjarenbeleidsplan, het lokaal sociaal beleid, het stedenfondsbeleidsplan, het cultuurbeleidsplan en het diversiteitsbeleidsplan.

Page 6: Michael Dhoore

Vlaams -Nederlandse expertmeeting, Dordrecht

19 november 2009

3.Beleid rond sociale cohesie = 3-sporenbeleid Gedragen visie vertaalt zich in politiek engagement:

verschillende mandatarissen zijn verantwoordelijk

3- sporenbeleid: integratie wijkontwikkeling cultuur

Afstemming met andere beleidsdomeinen zoals jeugd, senioren,…

Beleid gebaseerd op duidelijke afspraken, goede afstemming en coördinatie

Page 7: Michael Dhoore

Vlaams -Nederlandse expertmeeting, Dordrecht

19 november 2009

INTEGRATIE Evolutie: van migrantendienst over dienst

integratie tot dienst diversiteit.

3 speerpunten van het diversiteitsbeleid: samenleven in diversiteit gelijke kansen non-discriminatie

Strategisch stadsproject ‘De Genks’ focust nadrukkelijk op sociale cohesie

Stuurgroep vrouwenwerk: o.a. organisatie intercultureel vrouwenfeest

‘3-sporenbeleid sociale cohesie integratie’

Page 8: Michael Dhoore

Vlaams -Nederlandse expertmeeting, Dordrecht

19 november 2009

Concrete inzet rond sociale cohesie - enkele voorbeelden

Stadsproject DE GENKS: “de uitdagers”

‘3-sporenbeleid sociale cohesie integratie’

Page 9: Michael Dhoore

Vlaams -Nederlandse expertmeeting, Dordrecht

19 november 2009

Stadsproject DE GENKS “stadsgesprekken over samenleven in onze stad”

‘3-sporenbeleid sociale cohesie integratie’

Page 10: Michael Dhoore

Vlaams -Nederlandse expertmeeting, Dordrecht

19 november 2009

“Multicultureel vrouwenfeest”

‘3-sporenbeleid sociale cohesie integratie’

Page 11: Michael Dhoore

Vlaams -Nederlandse expertmeeting, Dordrecht

19 november 2009

WIJKONTWIKKELING

Duidelijke beleidskeuze Doelstellingen:

bevorderen van het samenleven en de sociale cohesie

werken aan sociale en fysieke leefbaarheid (verhogen van de woon- en leefkwaliteit)

verhogen van de bewonersbetrokkenheid

‘3-sporenbeleid sociale cohesie wijkontwikkeling’

Page 12: Michael Dhoore

Vlaams -Nederlandse expertmeeting, Dordrecht

19 november 2009

Sinds 1995: Dienst Wijkontwikkeling gesitueerd binnen de Afdeling Sociale Zaken

Stadsbreed: 30 wijken, 8 stadsdelen 6 wijkmanagers Wijkbureaus als uitvalsbasis Regie op wijkniveau - netwerking - afstemming

- beheer - concrete projecten Basispakket in alle wijken >< extra inzet in de

impulswijken

‘3-sporenbeleid sociale cohesie wijkontwikkeling’

Page 13: Michael Dhoore

Vlaams -Nederlandse expertmeeting, Dordrecht

19 november 2009

o Concrete inzet rond sociale cohesie – enkele voorbeelden

Inzet buurtwerkers in de impulswijken: werken aan laagdrempelige ontmoeting

Organisatie en ondersteuning van initiatieven die de sociale cohesie moeten verbeteren: Dag van het park, vertelfestival, pompoenwedstrijd, kerstmarkt.

Structurele oplossingen: het opstarten van een multiculturele kinderopvang heeft positief effect op de sociale cohesie.

Ad hoc aanpak: samen met bewoners wordt gezocht naar oplossingen voor sociale problemen (rondhangen, hondenpoep, lawaaioverlast, samen opruimen…).

Stimuleren zelfverantwoordelijkheid: inzet verschillende instrumenten die de verantwoordelijkheid meer bij de burger legt:

straat- en wijkfeesten wijkbudgetten

‘3-sporenbeleid sociale cohesie wijkontwikkeling’

Page 14: Michael Dhoore

Vlaams -Nederlandse expertmeeting, Dordrecht

19 november 2009

“Realisatie multicultureel kinderdagverblijf in Winterslag”

‘3-sporenbeleid sociale cohesie wijkontwikkeling’

Page 15: Michael Dhoore

Vlaams -Nederlandse expertmeeting, Dordrecht

19 november 2009

“Gezamenlijke nieuwjaarsreceptie voor bewoners en wijkpartners”

‘3-sporenbeleid sociale cohesie wijkontwikkeling’

Page 16: Michael Dhoore

Vlaams -Nederlandse expertmeeting, Dordrecht

19 november 2009

“Gezelligheid troef op een straat- of wijkfeest”

‘3-sporenbeleid sociale cohesie wijkontwikkeling’

Page 17: Michael Dhoore

Vlaams -Nederlandse expertmeeting, Dordrecht

19 november 2009

Concrete inzet rond participatie – enkele voorbeelden

Uitgebreid participatietraject als onderdeel van het stadsproject LO2020:

workshops, ambassadeurs

Organisatie van heel wat participatiekanalen: werkgroepen, verenigingenplatforms, panels,… bij kleine ingrepen in de wijk worden burgers

nadrukkelijk betrokken op straat- of wijkniveau laagdrempelige aanwezigheid van wijkmanagers,

maar ook van andere ambtenaren werkt betrokkenheid in de hand.

‘3-sporenbeleid sociale cohesie wijkontwikkeling’

Page 18: Michael Dhoore

Vlaams -Nederlandse expertmeeting, Dordrecht

19 november 2009

“Participatietraject LO2020: informeren op maat…”

‘3-sporenbeleid sociale cohesie wijkontwikkeling’

Page 19: Michael Dhoore

Vlaams -Nederlandse expertmeeting, Dordrecht

19 november 2009

“Participatietraject LO2020:workshops samen met de ontwerpers”

‘3-sporenbeleid sociale cohesie wijkontwikkeling’

Page 20: Michael Dhoore

Vlaams -Nederlandse expertmeeting, Dordrecht

19 november 2009

“Participatietraject LO2020: ambassadeurs”

‘3-sporenbeleid sociale cohesie wijkontwikkeling’

Page 21: Michael Dhoore

Vlaams -Nederlandse expertmeeting, Dordrecht

19 november 2009

“Andere participatiekanalen: bewoners worden betrokken bij de renovatie van hun straat…”

‘3-sporenbeleid sociale cohesie wijkontwikkeling’

Page 22: Michael Dhoore

Vlaams -Nederlandse expertmeeting, Dordrecht

19 november 2009

“Andere participatiekanalen: straatbabbels”

‘3-sporenbeleid sociale cohesie wijkontwikkeling’

Page 23: Michael Dhoore

Vlaams -Nederlandse expertmeeting, Dordrecht

19 november 2009

“Andere participatiekanalen: kinderen worden betrokken bij de inrichting van hun speelterrein”

‘3-sporenbeleid sociale cohesie wijkontwikkeling’

Page 24: Michael Dhoore

Vlaams -Nederlandse expertmeeting, Dordrecht

19 november 2009

CULTUUR

Concrete inzet rond sociale cohesie en participatie- Reorganisatie sociocultureel beleid (1 loket,

actualisering personeelsinvulling en participatie-instrumenten, doorlichting subsidiesystemen, oog voor nieuwe vormen van verenigen, communicatie op maat, …)

Interdisciplinair werken (erfgoed, kunst in openbare ruimte, ...)

Concrete projecten

‘3-sporenbeleid sociale cohesie cultuur’

Page 25: Michael Dhoore

Vlaams -Nederlandse expertmeeting, Dordrecht

19 november 2009

Concrete inzet rond sociale cohesie - enkele voorbeelden

“Het Genker kookboek”

‘3-sporenbeleid sociale cohesie cultuur’

Page 26: Michael Dhoore

Vlaams -Nederlandse expertmeeting, Dordrecht

19 november 2009

Het vertelfestival: vertelvoorstelling “Floris en Blancefloer”

‘3-sporenbeleid sociale cohesie cultuur’

Page 27: Michael Dhoore

Vlaams -Nederlandse expertmeeting, Dordrecht

19 november 2009

4.succesfactoren

Duidelijke beleidskeuze Gedeelde verantwoordelijkheid Opgebouwde know-how Voldoende beschikbare middelen Sterke netwerken met professionele

actoren en verenigingsleven Coördinatie op wijkniveau Interne afstemming

Page 28: Michael Dhoore

Vlaams -Nederlandse expertmeeting, Dordrecht

19 november 2009

5.Uitdagingen voor Genk…en wellicht ruimer Hoe 4de wereldgezinnen bereiken? Hoe omgaan met toenemende

segregatie? Toenemend gevoel van radicalisering bij

bepaalde groepen Toenemende huwelijksmigratie Intern verder nagaan hoever participatie

kan gaan… ………