MICE 1001 stories for adult learning - Alden Biesen …...EPALE-ambassadeur 9 Activiteiten (2)...

10

Transcript of MICE 1001 stories for adult learning - Alden Biesen …...EPALE-ambassadeur 9 Activiteiten (2)...

Page 1: MICE 1001 stories for adult learning - Alden Biesen …...EPALE-ambassadeur 9 Activiteiten (2) Thematische peersessies: 23 oktober 2017: internationaliseringsbeleid: impact en verankering
Page 2: MICE 1001 stories for adult learning - Alden Biesen …...EPALE-ambassadeur 9 Activiteiten (2) Thematische peersessies: 23 oktober 2017: internationaliseringsbeleid: impact en verankering
Page 3: MICE 1001 stories for adult learning - Alden Biesen …...EPALE-ambassadeur 9 Activiteiten (2) Thematische peersessies: 23 oktober 2017: internationaliseringsbeleid: impact en verankering

MICESheherazade

1001 stories for adult learning

Page 4: MICE 1001 stories for adult learning - Alden Biesen …...EPALE-ambassadeur 9 Activiteiten (2) Thematische peersessies: 23 oktober 2017: internationaliseringsbeleid: impact en verankering

The Art of Networking

ESCO-ORT

Keys

PACE

PROMOTEIMPACT

MODI-FY

Page 5: MICE 1001 stories for adult learning - Alden Biesen …...EPALE-ambassadeur 9 Activiteiten (2) Thematische peersessies: 23 oktober 2017: internationaliseringsbeleid: impact en verankering

Partner in Europese projecten erfgoed en onderwijs, vertelkunst, valideren non-formeel leren (huidige: FEST, BADGES, REVEAL)

Beheersovereenkomst met departement Onderwijs en Vorming doel: versterken Europese en internationale dimensie Vlaams onderwijs

Studiedagen in Alden Biesen

5

Page 6: MICE 1001 stories for adult learning - Alden Biesen …...EPALE-ambassadeur 9 Activiteiten (2) Thematische peersessies: 23 oktober 2017: internationaliseringsbeleid: impact en verankering

Professionele ontwikkeling Valideren van professionele ontwikkeling Inzetten op interpretatie Inzetten op leren in, voor, door, over erfgoed Badging: valideren van leren door erfgoed en cultuur Vertelkasteel

Cursussen, studiedagen Netwerken met Vlaamse organisaties Werken met beleidsmensen, curriculum ontwikkelaars ………………….

Page 7: MICE 1001 stories for adult learning - Alden Biesen …...EPALE-ambassadeur 9 Activiteiten (2) Thematische peersessies: 23 oktober 2017: internationaliseringsbeleid: impact en verankering

Doelprofessionalisering onderwijspersoneel in

internationalisering

focus: ▪ kwaliteit aanvragen▪ delen resultaten projecten

in samenwerking met vzw Epos (na)

7

Page 8: MICE 1001 stories for adult learning - Alden Biesen …...EPALE-ambassadeur 9 Activiteiten (2) Thematische peersessies: 23 oktober 2017: internationaliseringsbeleid: impact en verankering

Doelgroepen

leerplichtonderwijs: focus TSO/BSO (initiële beroepsopleiding), basisscholen, buitengewoon onderwijs

volwassenenonderwijs deeltijds kunstonderwijs

8

Page 9: MICE 1001 stories for adult learning - Alden Biesen …...EPALE-ambassadeur 9 Activiteiten (2) Thematische peersessies: 23 oktober 2017: internationaliseringsbeleid: impact en verankering

Activiteiten (1) Aanvragen Erasmus+:- praktisch en inhoudelijk advies- gratis nalezen en feedback Competentieontwikkeling: draaiboek

verankering internationaliseringsbeleid (najaar 2017)

Informeren en toeleiden naar aanbod Epos:Erasmus+, buurklassen, eTwinning

EPALE-ambassadeur 9

Page 10: MICE 1001 stories for adult learning - Alden Biesen …...EPALE-ambassadeur 9 Activiteiten (2) Thematische peersessies: 23 oktober 2017: internationaliseringsbeleid: impact en verankering

Activiteiten (2) Thematische peersessies:23 oktober 2017: internationaliseringsbeleid: impact en verankering

7 november 2017: erfgoed als leeromgeving voor sleutelcompetenties

Meer info en inschrijving: www.alden-biesen.be

10