Metro Special Vrijwilligerswerk

of 8/8
DIT IS EEN UITGAVE VAN METRO CUSTOM PUBLISHING Genomineerden Meer dan handen vrijwilligersprijzen Uit ruim 250 inschrijvingen zijn 24 vrijwilligersprojecten, burgerinitiatieven, gemeenten en bedrijven genomineerd voor de Meer dan handen vrijwil- ligersprijzen 2012. Op vrijdag 7 december (Internationale Vrijwilligersdag) reikt Martin van Rijn, staatssecretaris van VWS, in Madurodam de prijzen uit in vier categorieën: innovatie, verbinding, competentie en de samenwer- kingsprijs. De VriendenLoterij stelt prijzengeld van 5.000 euro per categorie beschikbaar. In deze special stellen we de 24 genomineerden aan je voor. www.vrijwilligerswerk.nl We doen het goed, maar het kan makkelijker! Nederland staat aan de top van de wereld wat betreſt vrijwilligerswerk. Maar liefst 42 procent van de volwassenen doet eraan mee. Zeker in tijden van crisis, waar het met de financiën allemaal wat minder gaat, is dat belangrijk. Je zou zeggen dat iedereen het vrijwilligerswerk zo makkelijk mogelijk wil maken. Toch is dat niet zo. De overheid maakt het soms moeilijk om vrijwilligerswerk te organiseren. Bijvoorbeeld door ingewikkelde vergunningsprocedures voor evenemen- ten, of door het opleggen van strenge normen die ook voor het bedrijfsleven gelden. De regering wil dat we ons met z’n allen inzetten voor de mensen om ons heen en onze leefomgeving, maar maakt dat niet altijd aantrekkelijk. Neem de ingewikkelde regels rondom belastingaſtrek van giſten of het wegbezuinigen van de ondersteuning van vrijwilligers. Ver- eniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) is de belangenorganisatie van het vrijwilligerswerk en vindt dat elke overheid moet nadenken over hoe vrijwilligerswerk makkelijker kan. Dat geldt trouwens ook voor bedrijven: faciliteiten voor werknemers om vrijwilligerswerk te doen maakt hen aantrekkelijker. Op die manier maken we Nederland sterker en mooier! Marius Ernsting, voorzitter Vereniging NOV Meer weten over belangenbehartiging en vrijwilligerswerk? Kijk eens op www.nov.nl GENOMINEERDEN COLUMN De kracht van vrijwilligerszorg Zo lang mogelijk thuis blijven wonen is voor veel mensen een ideaal. Zo’n 80 procent van alle zorg in Nederland wordt thuis gegeven. Door mantelzorgers, maar ook door vrijwil- ligers. Dat is de kracht van vrijwilligerszorg. Meer dan 25.000 van deze vrijwilligers worden ondersteund door Mezzo, de landelijke vereni- ging die hun belangen behartigt. Als zorgvrij- williger zijn er verschillende mogelijkheden. Zo is er buddyzorg. Een buddy geeſt steun, praat over de emoties van het ziek zijn en helpt een sociaal netwerk op te bouwen. Als vriendendienst steun je mensen met psychische problemen die zich wat minder eenzaam willen voelen. Mensen met een chronische ziekte kunnen een beroep doen op vrijwillige thuiszorg. Voor een praktisch klusje of een praatje kunnen mensen die door ouderdom of handicap hulp nodig hebben, een beroep doen op georganiseerde buren- hulp. Op pagina 7 vind je een mooi voor- beeld van een van deze vrijwilligers die zich belangeloos inzet voor mensen die zorg en aandacht nodig hebben. Benieuwd of zorgvrijwilliger iets voor jou is? Ga dan naar www.mezzo.nl/vrijwilligerszorg Nederland telt 260 vrijwilligerscen- trales. In deze themakrant vertellen vijf centrales wat zij voor jou kun- nen betekenen. Ben je benieuwd naar een vrijwilligerscentrale bij jou in de buurt? Kijk dan op www.vrijwilligerswerk.nl Vrijwilligers knappen samen met cliënten van zorggroep Sherpa het tuinmeubilair op bij een woongroep tijdens NLdoet Vrijwilligerscentrale Vrijwilligerscentrale Vrijwilligers zijn overal… Maar liefst 42 procent van alle Nederlanders boven de 18 doet weleens vrijwil- ligerswerk. Niet zo gek als je nagaat hoeveel werk er verricht moet worden. Er is geen branche of sector die draait zonder de inzet van vrijwilligers. Denk er maar eens over na. De barman in de voetbalkantine, maatjes in de zorg, je buurvrouw die een buurtbarbecue organiseert, het zijn allemaal vrijwilligers. Zij maken ook jouw omgeving mooier en beter. En de vrijwilliger geeſt niet alleen, hij krijgt ook. Behalve energie ook een goed gevoel, een nieuw netwerk en inspiratie. En wat denk je van al die extra levenservaring? Het is niet voor niets dat 70 procent van de vrijwilligers altijd met plezier aan de slag gaat!
 • date post

  07-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  216
 • download

  3

Embed Size (px)

description

Metro Special Vrijwilligerswerk

Transcript of Metro Special Vrijwilligerswerk

 • DIT IS EEN UITGAVE VAN METRO CUSTOM PUBLISHING

  Genomineerden Meer dan handen vrijwilligersprijzenUit ruim 250 inschrijvingen zijn 24 vrijwilligers projecten, burgerinitiatieven, gemeenten en bedrijven genomineerd voor de Meer dan handen vrijwil-ligersprijzen 2012. Op vrijdag 7 december (Internationale Vrijwilligersdag) reikt Martin van Rijn, staatssecretaris van VWS, in Madurodam de prijzen uit in vier categorien: innovatie, verbinding, competentie en de samenwer-kingsprijs. De VriendenLoterij stelt prijzengeld van 5.000 euro per categorie beschikbaar. In deze special stellen we de 24 genomineerden aan je voor.

  www.vrijwilligerswerk.nl

  We doen het goed, maar het kan makkelijker!Nederland staat aan de top van de wereld wat betre vrijwilligerswerk. Maar liefst 42 procent van de volwassenen doet eraan mee. Zeker in tijden van crisis, waar het met de nancin allemaal wat minder gaat, is dat belangrijk. Je zou zeggen dat iedereen het vrijwilligerswerk zo makkelijk mogelijk wil maken. Toch is dat niet zo. De overheid maakt het soms moeilijk om vrijwilligerswerk te organiseren. Bijvoorbeeld door ingewikkelde vergunningsprocedures voor evenemen-ten, of door het opleggen van strenge normen die ook voor het bedrijfsleven gelden. De regering wil dat we ons met zn allen inzetten voor de mensen om ons heen en onze leefomgeving, maar maakt dat niet altijd aantrekkelijk. Neem de ingewikkelde regels rondom belastinga rek van gi en of het wegbezuinigen van de ondersteuning van vrijwilligers. Ver-eniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) is de belangenorganisatie van het vrijwilligerswerk en vindt dat elke overheid moet nadenken over hoe vrijwilligerswerk makkelijker kan. Dat geldt trouwens ook voor bedrijven:

  faciliteiten voor werknemers om vrijwilligerswerk te doen maakt hen aantrekkelijker. Op die manier maken we Nederland sterker en mooier!

  Marius Ernsting, voorzitter Vereniging NOVMeer weten over belangenbehartiging en vrijwilligerswerk? Kijk eens op www.nov.nl

  GEN

  OM

  INEE

  RD

  ENCO

  LUM

  N

  De kracht van vrijwilligerszorgZo lang mogelijk thuis blijven wonen is voor veel mensen een ideaal. Zon 80 procent van alle zorg in Nederland wordt thuis gegeven. Door mantelzorgers, maar ook door vrijwil-ligers. Dat is de kracht van vrijwilligerszorg. Meer dan 25.000 van deze vrijwilligers worden ondersteund door Mezzo, de landelijke vereni-ging die hun belangen behartigt. Als zorgvrij-williger zijn er verschillende mogelijkheden. Zo is er buddyzorg. Een buddy gee steun, praat over de emoties van het ziek zijn en helpt een sociaal netwerk op te bouwen. Als vriendendienst steun je mensen met psychische problemen die zich wat minder eenzaam willen voelen. Mensen met een chronische ziekte kunnen een beroep doen op vrijwillige thuiszorg. Voor een praktisch klusje of een praatje kunnen mensen die door ouderdom of handicap hulp nodig hebben, een beroep doen op georganiseerde buren-hulp. Op pagina 7 vind je een mooi voor-beeld van een van deze vrijwilligers die zich belangeloos inzet voor mensen die zorg en aandacht nodig hebben.

  Benieuwd of zorgvrijwilliger iets voor jou is? Ga dan naar www.mezzo.nl/vrijwilligerszorg

  Nederland telt 260 vrijwilligerscen-trales. In deze themakrant vertellen vijf centrales wat zij voor jou kun-nen betekenen. Ben je benieuwd naar een vrijwilligerscentrale bij jou in de buurt? Kijk dan op www.vrijwilligerswerk.nl

  Vrijwilligers knappen samen met clinten van zorggroepSherpa het tuinmeubilair op bij een woongroep tijdens NLdoet

  VrijwilligerscentraleVrijwilligerscentrale

  Vrijwilligers zijn overalMaar liefst 42 procent van alle Nederlanders boven de 18 doet weleens vrijwil-ligerswerk. Niet zo gek als je nagaat hoeveel werk er verricht moet worden. Er is geen branche of sector die draait zonder de inzet van vrijwilligers. Denk er maar eens over na. De barman in de voetbalkantine, maatjes in de zorg, je buurvrouw die een buurtbarbecue organiseert, het zijn allemaal vrijwilligers. Zij maken ook jouw omgeving mooier en beter. En de vrijwilliger gee niet alleen, hij krijgt ook. Behalve energie ook een goed gevoel, een nieuw netwerk en inspiratie. En wat denk je van al die extra levenservaring? Het is niet voor niets dat 70 procent van de vrijwilligers altijd met plezier aan de slag gaat!

 • Gen

  omin

  eerd

  en 'M

  eer

  dan

  hand

  en v

  rijw

  illig

  ersp

  rijz

  en'

  DIT IS EEN UITGAVE VAN METRO CUSTOM PUBLISHING

  Colofon'Vrijwilligersspecial is een publicatie van Metro Custom Publishing.

  Sales Manager: Robin Jahshan Project Manager: Jeff rey Faraco Editorial Manager: Jessica van Leeuwen Eindredactie: Marianne Wenneker Redactie: Eline Lubberts, Claudia Coenen Grafi sche Vormgeving: Lydia Hotting Beeld: Colourbox, e.a.

  Voor meer informatie over Metro Custom Publishing of als u zelf een idee heeft voor een uitgave kunt u contact opnemen met Robin Jahshan, 020-5114027 of [email protected]

  Vrijwilligers zijn onlosmakelijk met de samenleving verbonden en het is essentieel dat we hun goede werk op de kaart bljven zetten. Dat hee me doen besluiten ja te zeggen toen ze me vroegen om dit jaar de uitreiking van de Meer dan handen vrijwilligers-prijzen te presenteren, vertelt Lucille Werner. Dat verschillende vrijwil-ligersorganisaties tijdens de uitreiking behoorlijk in het zonnetje worden gezet, vindt de presentatrice dan ook een meer dan goede zaak. Op ludieke en krachtige wijze wordt het belang van vrijwilligerswerk benadrukt en de te winnen prijzen stimuleren mensen om met hun goede werk door te gaan. Bovendien gee een uitreiking zoals deze inzicht in het werk dat vrijwil-

  ligers doen en inspireert het hopelijk ook anderen. Ik hoop dus zeker dat deze prijsuitreiking jaarlijks blij terugkeren.

  FoundationWat voor impact vrijwilligerswerk kan hebben op zowel individuen als hele groepen mensen, ziet Lucille terug bij haar eigen Lucille Werner Foundation, waarmee ze door middel van media-projecten enerzijds mensen met een handicap in hun kracht wil zetten en anderzijds hun integratie in de samen-leving hoopt te bevorderen.

  Iets terug doenDat aan vrijwilligerswerk het imago klee dat dit alleen door ouderen

  wordt gedaan, is volgens de presenta-trice niet terecht. Natuurlijk hebben oudere mensen wat meer vrije tijd om handen om zich belangeloos voor anderen in te zetten, maar er doen juist ook veel jongeren vrijwilligerswerk, bijvoorbeeld op festivals en tijdens evenementen. Onderschat dat niet! Niet alleen doe je zo leuke sociale contacten op, je gee ook terug aan de samenleving door iets nuttigs te doen. Dat maakt dat je zelf je leven ook verrijkt. Daarom is het van belang dat zowel burgers, bedrijven als de overheid zich blijven inzetten voor vrijwilligerswerk.

  met vrijwilligerswerkHet

  is gewoon

  belangrijk om

  iets te doen voor

  een ander

  Lucille Werner presenteert morgen de uitreiking van de Meer dan handen

  vrijwilligersprijzen. Wat heeft zij zelf met vrijwilligerswerk?

  Oisterwijk 800 uit OisterwijkWat? In 2009 begon een ona ankelijke stichting met de orga-nisatie van Oisterwijk 800 om het 800-jarig bestaan van Oister-wijk te vieren. Maar liefst 500 betrokken vrijwilligers werkten

  intensief samen en organiseerden in het jubileumjaar ruim 130 nieuwe evenementen. Waarom genomineerd? In drie jaar tijd hee stichting Oisterwijk 800 ruim 500 vrijwilligers aan de stichting verbonden. Van hen hee 70 procent al aangegeven in 2013 ook weer klaar te staan voor de stichting. De stich-ting realiseerde door de evenementen verbinding tussen de inwoners van de gemeente. Maar ook een nieuwe, enthousiaste en duurzame vrijwilligersorganisatie.

  Bibliobeek uit VierlingsbeekWat? Na het gemeentelijk besluit om de bibliotheek in Vierlingsbeek te sluiten, zorgde een groep vrijwilli-gers ervoor dat de bibliotheek open bleef. Met sponso-ring uit het dorp en de inzet van ruim 40 vrijwilligers is De Bibliobeek inmiddels veel meer dan alleen een bibliotheek. Waarom genomineerd? De Bibliobeek is een voorbeeldproject voor plattelandsgemeenten waar voorzieningen dreigen te verdwijnen. Met de steun van gedreven vrijwilligers en nagenoeg het hele dorp

  als tientjeslid bleef de bibliotheek, en inmiddels ontmoetingsplek, bestaan. De 2.600 inwoners van het dorp worden betrokken bij jongerenactiviteiten, culinaire wandeltoch-ten en activiteiten voor geestelijk minder valide jongeren. Daarnaast is de vertrouwde functie van traditionele bibliotheek voor zon 4500 mensen gebleven.

  Studio 52nd uit Amsterdam

  Wat? Kinderen uit kansarme wij-

  ken in Amsterdam schrijven een

  toneelstuk op basis van een eigen

  verhaal. Persoonlijke schrij ud-

  dies en vrijwillige theatermakers

  helpen de kinderen met het

  schrijven en opvoeren van hun

  toneelstuk.

  Waarom genomineerd?

  Kinderen verdienen een podium

  waarop ze levenservaringen kunnen delen m

  et publiek. Ongeacht

  a omst, religie of lee ijd. Studio 52nd gee

  de kinderen letterlijk

  een podium en neemt de ervaringen, angste

  n en dromen van kinde-

  ren serieus. En-op-n begeleiding van pers

  oonlijke buddys en de

  persoonlijke band met het kind staan centra

  al. Kinderen overwinnen

  angsten en voeren met trots hun voorstellin

  gen op. Gevolgd door een

  welverdiend applaus en een boost voor hun

  zelfvertrouwen.

  Repair Caf uit Amsterdam Wat? De Stichting Repair Caf ondersteunt vrijwilligers-groepen in heel Nederland bij het opstarten van een Repair Caf. Mensen ontmoeten elkaar op een locatie om hun kapotte spullen te (laten) repareren. Vrijwilligers met kennis daarover helpen hen daarbij. Waarom genomineerd? De vrijwilligers die in Amsterdam begonnen zijn, hebben inmiddels 50 Repair

  Cafs in Nederland helpen realiseren. Ieder caf telt gemiddeld 15 vrijwilligers. En er komen maandelijks zon 35 bezoekers per caf. Dat maakt de Repair Cafs goed voor zon 2.500 klanten per maand. Het gewaardeerde concept zorgt niet alleen voor onderling contact in de buurt. Het repareren is ook nog eens duurzaam en milieuvriendelijk. De Repair Cafs brengen repareren iets wat vroeger heel normaal was op een moderne manier terug in de lokale samenleving.

  Verrijk je leven

  2

  Com

  pete

  ntie

  Verb

  indi

  ng

  Inno

  vatie

  Inno

  vatie

 • DIT IS EEN UITGAVE VAN METRO CUSTOM PUBLISHING

  Sociale binding, positiviteit, consequent en oplossingsge-richt. Dat is het Oranje Fonds ten voeten uit. We maken ons hard als het gaat om lokaal draagvlak. Het Oranje Fonds vindt het zorgen voor elkaar belangrijk. Actief bur-gerschap is een term die we veel gebruiken. Het draait om de betrokkenheid van burgers die zich inzetten voor een betere samenleving.

  Veel animoMet NLdoet komen er veel mensen in beweging. Ik vind het een enorm feest om iedereen aan de slag te zien. Het is net een groeiende golf die zichzelf versterkt, steeds meer mensen melden zich per jaar aan. Ik ben blij te merken dat

  er zoveel animo is om vrijwilligerswerk te doen. Ook de bijdragen van ons beschermpaar prins Willem-Alexander en prinses Mxima hebben een positief e ect.

  SchoolverlatersWe zijn nu bezig met een groot project rondom het pro-bleem van schoolverlaters, zowel in Nederland als op de Nederlandse Antillen. Uit onderzoek blijkt dat coaching en mentoring het beste werkt om dit hardnekkige probleem aan te pakken. Per jaar verlaten tussen de 20.000 en 30.000 leerlingen zonder diploma de school. Met de inzet van vrijwilligers kunnen we een substantieel aan een diploma helpen. Dat weet ik zeker.

  Ronald van der Giessen, directeur van het Oranje Fonds, vertelt graag over de

  projecten van het fonds en alle vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor

  een betere samenleving.

  StudioGonz uit GoudaWat? StudioGonz is een opstap-podium voor regionale ar-tiesten en kun-stenaars. Door feestavonden, jamsessies en optredens te organiseren, promoot StudioGonz muzikanten en andere podiumkunstenaars. Voor het publiek een leuke, laagdrempelige uitgaansge-legenheid met een open en relaxte sfeer.

  Waarom genomineerd? Door een slimme organisatie en het onuitputtelijk enthousiasme van 60 vrijwilligers is StudioGonz zonder subsidie al 90 jaar actief. Zelfs voordat veel subsidiekranen dichtgedraaid werden, bewees StudioGonz al dat culturele podia in Nederland bestaansrecht hebben. Van schoonmaak en bardienst tot en met het programmeren en dagelijks bestuur van de stichting: StudioGonz bestaat enkel en alleen door de inzet van vrijwilligers.

  Bantsiliek uit BantWat? Het voormalig Rooms-katholieke kerkgebouw De Bantsi-liek is door een groep enthousiaste

  vrijwilligers omgevormd tot een multifunctioneel

  centrum. Trouwen, concerten, beurzen, theater,

  receptie, uitvaart, wedstrijden en voorstelling; alles

  is er mogelijk. Waarom genomineerd? Het multifunctionele

  centrum had negen jaar geleden niet kunnen

  ontstaan en overleven zonder de 50 zeer gemoti-

  veerde en gepassioneerde vrijwilligers. Maar liefst

  1 op de 26 inwoners, varirend in lee ijd van 20

  tot 80 jaar, maakt deel uit van deze intergeneratio-

  nele vrijwilligersclub.

  Platform Maatschap-pelijk Onder-nemen uit GroningenWat? Bedrijven die menskracht, faciliteiten en materialen aanbieden aan vrijwilligers- en maatschappelijke organisaties zijn er in Nederland steeds meer. Het samenbrengen van vraag en aanbod gebeurde tot nu toe altijd door een bemiddelende partij. In de provincie en stad Groningen is dat niet meer nodig. Op www.degroningsebeursvloer.nl kunnen partijen voortaan zelf matches maken.Waarom genomineerd? Dit is de eerste website die op deze interactieve manier maatschappelijk betrokken ondernemen stimuleert. Bedrijven, maatschappelijke en vrijwilligersorganisaties kun-nen zelf hun aanbod of vraag plaatsen. Het gratis uitwisselen van diensten is vervolgens makkelijk te realiseren. Bedrijven en maatschappelijke or-ganisaties kunnen sinds 1 september 2012 online met elkaar matchen. Het platform hoopt dit jaar de vraag en het aanbod van 50 bedrijven en 60 organisaties te kunnen plaatsen.

  Scoutinggroep Ruwaard

  van Putten uit Spijkenisse

  Wat? De scoutingvrijwilligers in Spij-

  kenisse bieden kinderen en jongeren

  uitdagende activiteiten, zoals dat bij

  meer scoutingorganisaties in Neder-

  land gebeurt. Maar in Spijkenisse gaat

  het niet alleen om een leuke vrijetijds-

  besteding. Scoutinggroep de Ruwaard

  is verweven met de gemeente.

  Waarom genomineerd? Vrijwil-

  ligers betekenen veel voor Scoutinggroep Ruwaar

  d van Putten. De 33

  vrijwilligers staan niet alleen klaar voor de 80 kin

  deren die lid zijn van

  de scoutinggroepen, maar ook voor de gemeente.

  Naast het begeleiden

  van activiteiten voor de scouts, organiseren ze Ko

  ninginnedag en het

  Vlieger festival in Spijkenisse. Ook maatschappelij

  ke stages, het meehelpen

  met evenementen en een basisschoolproject van d

  e gemeente hebben de

  vrijwilligers mogelijk gemaakt.

  Buurt Aan Zet Groot Lochter uit NijverdalWat? Buurt Aan Zet is een initiatief van diverse organisaties en vrijwilligers uit de wijk Groot Lochter. Het project zorgt voor activiteiten waarin bewoners elkaar kunnen ontmoeten en waarin de buurt groen, veilig en schoon blij . Resultaat? Al 955 huishoudens doen mee aan de verschillende activiteiten. Succesvol is het reis- en eetcaf waarin wijkbewoners hun verhalen vertellen onder het genot van bijpassend eten. De ruim 100 vrijwilligers uit de wijk Groot Lochter maken de activiteiten mogelijk door samen te werken met veel verschillende organisaties. Iedere organisatie kan op een andere manier bijdragen aan de organisatie. Zo werken de vrijwilligers en organisaties e cint samen aan de sociale verbondenheid tussen bewoners.

  3

  Com

  pete

  ntie

  Verb

  indi

  ngSa

  men

  wer

  king

  Com

  pete

  ntie

  Verb

  indi

  ng

  Wij helpen organisaties graag aan vrijwilligers, ook als ze een grote groep mensen nodig hebben. Er zijn namelijk bedrijven en (studenten)verenigingen die graag een kinderboerderij helpen opknappen of met een doelgroep een uitstapje wil-len maken. Zeg nou zelf, als je mensen blij hebt gemaakt, dan blij dat je toch langer bij dan zo maar een uitstapje?

  Margriet de Leeuw, Vrijwilligers Netwerk Veenendaalwww.vrijwilligersveenendaal.nl

  "Zorg voor elkaar"Vrijwilligers koken een maaltijd voor daklozen tijdens NLdoet in Amsterdam. Oranje Fonds Bart Homburg

  VrijwilligerscentraleVrijwilligerscentrale

 • DIT IS EEN UITGAVE VAN METRO CUSTOM PUBLISHING

  De feestdagen komen er weer aan! Zou het niet mooi zijn om tijdens al die gezelligheid ook iets goeds te doen voor een ander? Organiseer een etentje voor uw vrienden, familie of collegas en vraag uw gas-ten om een bijdrage. Dit doneert u aan het Oranje Fonds. Zo steunt u hartverwarmende initiatieven voor eenzame mensen. Meld nu uw etentje aan op etentjevooreenander.nl Alvast hartelijk dank!

  Gezellig aan tafel en tegelijkertijd iets goeds doen?

  4

  Wat is zo belangrijk aan samen eten?Veel mensen eten elke avond alleen. Terwijl dit dagelijkse ritueel veel houvast kan bieden. Mensen met psychiatrische achtergrond snakken vaak naar sociale contacten. Een maaltijd met anderen is goud waard.

  Waar komt het idee vandaan?Voor deze doelgroep bestaat al het Maatjesproject. Een vaste vrijwilliger gaat dan regelmatig op pad met een vast maatje. Helaas zijn er meer aanvragen dan we vrijwilligers hebben. Voor veel vrijwilligers is dit te intensief. Daarom hebben we dit alternatief. Iemand met een psychiatrische achtergrond schui nu eenmaal per maand aan bij de vrijwilliger om samen te lunchen of dineren.

  Hoe werkt het?Iedereen kan zich als vrijwilliger aan-melden. Op basis van een intakegesprek wordt een vrijwilliger aan een of meerdere deelnemers gekoppeld om samen een

  eetgroepje te vormen. We vinden het ook belangrijk dat er een klik is. Tijdens zon etentje moet er wel wat te bespreken zijn. Eenmaal per maand komt het eetgroepje samen en wordt er bij de vrijwilliger(s) thuis gegeten. In ieder geval voor een jaar.

  Wat is zo speciaal aan dit project?We merken dat veel mensen openstaan voor deze aanpak: een maaltijd in de maand is goed te organiseren. Daarnaast is het voor beide kanten een prachtig initiatief. Zo ervaren mensen met een psychiatrische achtergrond hoe het is om welkom te zijn. Terwijl vrijwilligers meer begrip voor de doelgroep krijgen.

  Hoe verloopt het?We bestaan nu vier maanden en we zijn goed op weg. De aanmeldingen komen binnen en de eerste diners zijn al geweest. Maar meer vrijwilligers zijn nog steeds zeer welkom!

  Kijk voor meer informatie op www.roadstafelgasten.nl

  Ik vond het direct een leuk initiatief. Het is altijd gezellig om met vrienden te eten en door er een goed doel aan te koppelen, wordt het nog een tikje leuker. Aan het woord

  is Kirsten Drenth. Binnenkort gaat zij koken voor haar vriendinnen. Dat doe ik wel vaker. Maar dan nemen ze een esje wijn, het dessert of een bos bloemen mee. Ik heb ze deze keer gevraagd die thuis te laten en in plaats daarvan een nancile bijdrage te leveren voor Etentje voor een Ander. En daar reageerden mijn vriendinnen positief op.

  Samen is niet alleenVeel mensen, bijna een miljoen, eten dage-lijks alleen. Gelukkig zijn er talloze sociale initiatieven die een hand naar hen uitsteken. Daar is geld voor nodig. Het Oranje Fonds wil deze initiatieven nancieren met etentjes zoals Kirsten en vele anderen die organise-ren. Ik eet ook praktisch elke avond alleen als single. Zelf heb ik daar geen moeite mee. Ik heb een drukke baan en ben eerlijk gezegd blij met s avonds wat rust. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat het voor veel mensen wel vervelend is. Zeker als niet je eigen keuze is of als je door omstandigheden na jaren opeens alleen moet eten. Als ik daar wat in kan betekenen, dan doe ik dat graag.

  www.etentjevooreenander.nl

  Unieke tafelgasten

  voor een anderEen

  maaltijdvoor anderen

  is geld waard

  Roads Tafelgasten is een nieuw eetproject voor

  mensen met een psychiatrische achtergrond in de

  regio Amstelveen, Haarlemmermeer en Amstelland.

  Esther van Ruiten, PR-medewerker, vertelt meer over

  het initiatief.

  Etentje voor een Ander is een nieuw initiatief van het Oranje Fonds.

  Organiseer een etentje voor vrienden en familie en vraag een

  fi nancile bijdrage van je gasten. Dit geld doneer je aan het Oranje

  Fonds, dat er op zijn beurt initiatieven mee steunt waar anderen

  voor wie samen eten niet vanzelfsprekend is ook van een gezellige

  maaltijd kunnen genieten.

  Kirsten Drenth

  Etentje voor een Ander. Oranje Fonds Bart Homburg

 • DIT IS EEN UITGAVE VAN METRO CUSTOM PUBLISHING 5

  "Vrijwillig en onbetaald iets voor elkaar doen, daar draait vrijwil-ligerswerk om. Een andere de -nitie stelt als extra voorwaarde dat er geen relatie is. Maar hoe heet het dan als je bij je sportver-eniging helpt? Of boodschappen doet voor de buurvrouw? Dit is voor ons allemaal vrijwilligers-werk. Vrijwilligerswerk moet je in eerste instantie voor jezelf doen. Je moet dat zoeken wat bij je past.

  Moniek van der Velden, Breda-Actiefwww.breda-actief.nl

  Van Prokkel naar Prokkelen uit Apeldoorn Wat? Prokkelen laat mensen kennismaken met de moge-lijkheden van mensen met een verstandelijke beperking. Inmiddels hebben duizen-den, met en zonder verstandelijke handicap, op 270 plekken in het land meegedaan aan activiteiten.Waarom genomineerd? In 2008 werd er op 40 plaatsen in het land geprokkeld: prikkelende ontmoetingen. In 2012 zijn dat er al 270. Prokkelen blijk een succesvolle en laagdrempelige methode voor ontmoetingen door middel van theater of mu-ziek maken, sporten, eten, koken of een workshop social media volgen. Alle activiteiten worden door duizenden vrijwilligers georganiseerd en uitgevoerd. Het mooiste is dat er onder die vrijwilligers steeds meer mensen met een verstandelijke beperking zijn. Hun mogelijkheden zijn eindeloos.

  Gemeente Den Bosch metCitytrainersWat? Wie weet nou beter waar jon-geren in de wijk op zitten te wachten dan jongeren zelf? Met die gedachte

  startte de gemeente Den Bosch het project Citytrainers. Nu organiseren maar liefst 80 getrainde Citytrainers vrijwillig sportevents en activiteiten vol adrenaline in de stad, samen met hun vrienden. Waarom genomineerd? De jongeren worden uitge-daagd om hun sportieve en creatieve talenten in te zet-ten. Dat levert hen meer zelfvertrouwen en soms een opstap naar werk of studie op. Het aantal activiteiten in de stad is spectaculair toegenomen en het aantal deel-nemers stijgt per keer. Bovendien is de afstand tussen de gemeente en jongeren veel kleiner geworden. Het project is zo succesvol dat het inmiddels ook gestart is in Tilburg, Dordrecht, Amersfoort, Breda en Helmond.

  Inno

  vatie

  Sam

  enw

  erki

  ng

  Gemeente Breda met WijkdealWat? De Gemeente Breda houdt wijken schoon en lee aar op basisniveau. Buurtbewoners kunnen daar een schepje bovenop doen in het project Wijkdeal. Buurtgenoten die samen een goed idee hebben en de handen uit de mouwen steken, sluiten een Wijkdeal. Voor scholieren met opgeruimde initiatieven zijn er Klassedeals. En als je als bewoner zelfstandig iets wilt doen, word je Opgeruimde Bredanaar. De gemeente stelt met

  deze groepen overeenkomsten op waarin afspraken voor alle partijen worden vastgelegd. Waarom genomineerd? Wijkdeal is een voorbeeld van een project waarin de gemeente samen met bewoners werkt op basis van gelijkwaardigheid. Een nieuwe verdeling van rollen tussen burgers en overheid. Inmiddels zijn er 1.500 mensen actief in Opgeruimd Breda: 80 Wijkdeals, 1 Klassedeal en 50 Opgeruimde Bredanaars.

  Sam

  enw

  erki

  ng

  Vrijwilliger coacht Vrijwilliger uit AmsterdamWat? Op IJburg en daarbuitenbemiddelt Stichting ViiA tussen vrijwilligers en open-staande vrijwilligersvacatures in organisaties. Daarnaast begeleiden 30 vrijwillige coaches zon 150 vrijwilligers in het zelfstandig doen van klussen in de wijk. Waarom genomineerd? Stichting ViiA maakt het voor iedereen mogelijk vrijwilligerswerk te doen. Veel of weinig tijd, lichamelijk beperkt of niet, drempels worden beslecht om vrijwilligers te behouden. De vrijwilligers werken zoveel mogelijk zelfstandig. Gaat dat niet om wat voor reden dan ook dan zijn er vrijwillige coaches om hen te helpen.

  Com

  pete

  ntie

  De feestdagen komen er weer aan! Zou het niet mooi zijn om tijdens al die gezelligheid ook iets goeds te doen voor een ander? Organiseer een etentje voor uw vrienden, familie of collegas en vraag uw gas-ten om een bijdrage. Dit doneert u aan het Oranje Fonds. Zo steunt u hartverwarmende initiatieven voor eenzame mensen. Meld nu uw etentje aan op etentjevooreenander.nl Alvast hartelijk dank!

  Gezellig aan tafel en tegelijkertijd iets goeds doen?

  Wensstichting Oppepper4all uit AbcoudeWat? Och als ik nog eens Wensstichting Oppepper4all vervult ultieme soms laatste wensen van ernstig zieke mensen. Of ze nu 19 of 91 zijn, wensen worden vervuld voor alle lee ijden. De stichting maakt de glim-lach mogelijk waardoor zieke mensen voor even hun problemen vergeten en kracht opdoen voor hun soms onzekere toekomst.Waarom genomineerd? Met ruim 100 vrijwilligers hee De Wens-stichting Oppepper4all sinds 2006 al 200 wensen in vervulling laten gaan. De stichting krijgt honderden aanvragen per jaar krijgt die, van wege nancin, niet allemaal gerealiseerd kunnen worden. Maar het motto van de gepassioneerde vrijwilligers blij : gewoon DOEN. Met

  structurele sponsors zoals een attractiepark en een autoverhuurder en dagsponsors zoals een metamorfose-team en bekende Nederlanders, komen vele dromen uit. De vrijwilligers worden warm van iedere glimlach.

  Verb

  indi

  ng

  VrijwilligerscentraleVrijwilligerscentrale

  Gen

  omin

  eerd

  en 'M

  eer

  dan

  hand

  en v

  rijw

  illig

  ersp

  rijz

  en'

 • DIT IS EEN UITGAVE VAN METRO CUSTOM PUBLISHING6

  in veilige handen?

  Is jouw kind

  Amsterdam underground uit AmsterdamWat? De ervaringsdeskundige gidsen van Amsterdam Underground vertellen tijdens een rondleiding op een persoonlijke, openhartige en spannende manier over hun leven op straat. Er zijn momenteel zes gidsen. Het doel van Amsterdam Underground is om dit aantal ink uit te breiden.Waarom genomineerd? Bij Amsterdam Under-ground snijdt het mes aan meerdere kanten. De gidsen,

  (ex-)daklozen die normaal gesproken niet zo gauw een baan krijgen, vinden een dagbesteding waar-bij zij hun kwaliteiten en ervaringen mogen inzetten. De gidsen worden zoveel mogelijk betrokken bij de organisatie van de wandelingen, zodat ze nieuwe talenten bij zichzelf kunnen ontdekken. Daarnaast hoopt Amsterdam Underground de negatieve beeldvorming rondom daklozen bij te stel-len. Er is altijd een reden waarom mensen dakloos worden en daar staan mensen vaak niet bij stil.

  Oudernetwerk Jeugdzorg uit WageningenWat? Wanneer een gezin te maken krijgt met Jeugdzorg, kan dat een ingrijpende gebeurtenis zijn. De ervaringsdeskundige vrijwil-ligers van Oudernetwerk Jeugdzorg helpen ouders, grootouders en tienermoeders wegwijs maken en de eigen regie in de nieuwe situatie te behouden.Waarom genomineerd? Met een helpdesk, maatjesprojecten en bijeenkomsten ondersteunt het Oudernetwerk Jeugdzorg in heel Nederland zon 1.200 ouders, grootouders en tienermoeders die te maken krijgen met Jeugdzorg. De vrijwilligers willen, ondanks en dankzij hun eigen ervaringen met Jeugdzorg, anderen helpen. Zo geven ze een positieve impuls aan de soms moeilijke situaties die met Jeugdzorg te maken hebben.

  Kaaijk Metaal-bewerking en Ameco met de Vogelopvang KrommenieWat? De toekomst zag er niet goed uit voor Vogelopvang Krommenie, de verblijfplaats van de ruim 4.000 vogels. Door de enorme inspanning van Kaaijk en Ameco hiel-pen 20 bedrijven en scholen mee om de Vogelopvang te redden.

  Waarom genomineerd? Een dagje vrijwilligerswerk van de altijd al maatschappelijk betrokken bedrijven Kaaijk en Ameco mondde uit in iets veel groters. De hopeloze situatie van de Vogelopvang werd omgebogen door het vinden van partners in omliggende gemeenten. Door nieuwsbrieven, de krant en social media in te zetten werden belanghebbenden, raadsleden en wethouders bereikt. De Gemeentes Heemskerk en Zaanstad dragen nu meer geld bij en de begeerde vergunning is inmiddels binnen. De opvang bloeit als nooit tevoren.

  Inno

  vatie

  Inno

  vatie

  Sam

  enw

  erki

  ng

  Vrijwilligers die van je project of activiteit een succes maken, heel belangrijk!

  Maar het veiligheidsaspect verdient ook aandacht. Jij wilt je kind toch ook veilig

  achter kunnen laten bij de sportvereniging? Op de website van In veilige handen

  staat hoe je dat doet.

  In regionale kranten verschijnen dankzij ons regel-matig goede artikelen over vrijwilligerswerk. We laten zien dat er veel verschillende klussen zijn. En dat we exibel zijn en maatwerk bieden. De meeste mensen gaan voor uitvoerend werk, zoals onderhoudsklussen. Maar ook mentorwerk als Nederlandse taallessen of op stap gaan met iemand die dat nodig hee , hee veel animo.

  Wisse de Vries, De Vrijwilligerscentrale Zaanstad www.welsaen.nl

  Je oma, je kinderen of een verstandelijk gehandicapte kennis, je wilt alle zekerheid dat ze goed worden behandeld. Ook tijdens activiteiten waarbij vrijwil-ligers worden ingezet. De campagne In veilige handen van Vereniging NOV richt zich op de preventie van seksueel misbruik. Dit is een breed begrip. Het kan variren van dubbelzinnige opmerkingen en seksueel getinte grappen tot aanranding en verkrachting. Het kan overal voorkomen: van kerk tot individuele zorg. Gelukkig komt dit niet heel veel voor binnen vrijwil-ligersorganisaties, maar het is een maatschappelijk probleem en vrijwilligerswerk maakt deel uit van de samenleving. En dus een onderwerp dat we serieus moeten behandelen. Aan het woord is Saskia Daru van In veilige handen. Ons doel is de veiligheid te waarborgen van de vrijwilligersorganisatie, dus grens-overschrijdend gedrag te voorkomen. Het komt erop

  neer dat elke organisatie zich bewust moet zijn van de mogelijke risicos.

  StappenplanIn veilige handen ontwikkelde een stappenplan. Dit stappenplan begint bij het bespreekbaar maken van het onderwerp en eindigt bij het informeren van alle be-trokkenen. Elke vrijwilligersorganisatie kan daarmee aan de slag. Op deze wijze kun je aan de buitenwereld laten zien dat je hier serieus mee omgaat en dat het bespreekbaar is. Volgens Daru helpt openheid: Ik zou als ouder ook willen weten hoe de organisatie reilt en zeilt. Door de openheid kan ik er naar vragen, zonder dat het wantrouwen uitstraalt.

  www.inveiligehanden.nlof www.nov.nl

  Wij regelen veel maatschappelijke stages voor scholieren. Als leerlingen eenmaal aan de slag gaan met vrijwilligerswerk, zijn ze heel positief. Ze leren een andere kant van de maatschappij kennen. n 10 procent blij als vaste vrijwilliger aan de vrijwilligerscentrale verbonden. Wij houden die stages er graag in.

  Henriette Nauta, Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almerewww.vmca.nl

  VrijwilligerscentraleVrijwilligerscentrale

  VrijwilligerscentraleVrijwilligerscentrale

  Gen

  omin

  eerd

  en 'M

  eer

  dan

  hand

  en v

  rijw

  illig

  ersp

  rijz

  en'

 • DIT IS EEN UITGAVE VAN METRO CUSTOM PUBLISHING 7

  Ik wil graag uitgedaagd worden, nieuwe dingen leren

  Vrijwillige Vervoers-dienst Woej uit Leidschendam-VoorburgWat? Al ruim 25 jaar hee

  Leidschendam-Voorburg een Vrijwillige Vervoers-

  dienst. Vrijwilligers verzorgen met hun eigen

  auto het vervoer van ouderen met mobiliteits-

  problemen. Resultaat? De in totaal 80 vrijwillige chau eurs

  en receptionisten rijden jaarlijks 15.000 tot 16.000

  ritten voor zon 1.500 klanten. Ze brengen ouderen

  van deur tot deur, zonder omwegen, met hulp bij

  het instappen, persoonlijke aandacht en tegen een

  gunstig tarief. Door het persoonlijk contact is de

  vervoersdienst tevens een sociaal vangnet, bijvoor-

  beeld voor andere hulpvragen. De vrijwilligers

  signaleren problemen en koppelen deze terug aan

  de ouderenadviseur van het lokale welzijnswerk.

  Verb

  indi

  ng

  Podium voor iedereen uit Den HaagWat? Elkaar begrijpen, helpen waar nodig en van

  elkaar leren. Dat staat centraal tijdens de activitei-ten die de vrijwilligers van Podium voor iedereen organiseren in Den Haag. Verschillende bevol-kingsgroepen maken contact en generaties worden overbrugd. Doordat Podium zich concentreert op overeenkomsten tussen mensen, werken bewo-ners van Den Haag samen tegen verpaupering en sociaal isolement in hun buurt. Waarom genomineerd? In een jaar tijd is een groep van vijf enthousiaste vrijwilligers uitge-groeid tot wekelijkse bijeenkomsten van 50 tot 60 personen. De activiteiten, gericht op een thema, trekken wekelijks bewoners die interesses delen. Dans, theater, computerlessen, modeshows, zwemmen, etsen en excursies om Nederland te leren kennen; soms ontvangt Podium voor ieder-een wel 100 mensen per week.

  Verb

  indi

  ng

  Ik heb jaren gewerkt in de weg- en waterbouw. Na mijn pensioen wilde ik echt wat anders. Iets uitdagends. Toen ben ik begonnen als zorgvrijwilliger en netwerkcoach. Jan Hulsegge besteedt gemiddeld een dag per week aan zijn vrijwilligerswerk. Hij gaat dan bij iemand thuis langs om te praten over hoe je sociale contacten kunt uitbreiden of om samen wat te ondernemen. Nooit gaat hij met tegenzin aan de slag.Janny Broekhuis: Wanneer iemand bijvoorbeeld eenzaam is, gaan wij op zoek naar een vrijwilliger die past bij deze persoon. In een gesprek met de zorgvrager krijgen wij goed zicht op wat deze nodig hee , In een uitgebreid gesprek met de vrijwilliger vragen we naar interesses, hobbys, voorkeuren en beschikbare tijd. Wij kennen al onze vrijwil-ligers en begeleiden hen, ook nadat ze zijn gekoppeld aan een maatje. Onze vrijwilligers hebben 1 op 1 contact met mensen met verstandelijke en/of lichamelijke beperkingen. De aanvragen verschillen: af en toe hulp bij de administratie, elke week een uurtje zwemmen, iemand gezelschap houden of gastouder zijn. De mantelzorger tijdelijk ontlasten van de zorg (respijtzorg) komt ook veel voor.

  Extra bagageOm aan de slag te gaan als vrijwilliger kon ik eerst een basisopleiding volgen. Erg jn, want het gee de extra ba-gage die je nodig hebt. Daarnaast wilde ik graag uitgedaagd worden, nieuwe dingen leren, vertelt Jan.Janny: Het is een hoogwaardige cursus, ontwikkeld door Mezzo, ook voor mensen die geen zorgachtergrond hebben. Daarnaast organiseren we om up-to-date te blijven thema-avonden speciaal voor mantelzorgers en zorgvrijwil-ligers. De laatste keer ging het bijvoorbeeld over de ziekte van Parkinson. Ik ken vrijwilligers voor wie de bagage die ze bij ons meekrijgen een aanvulling is op hun cv. De netwerk-coaches hebben met elkaar intervisie-momenten.

  Jan: Dan bespreken we een situatie zodat we blijven leren. Dat leren is voor Jan belangrijk aan zijn vrijwilligerswerk. Maar ook het nieuwe netwerk dat hij zelf opbouwde: Ik leer mensen kennen waar ik voorheen niet mee in contact kwam. En ik heb nieuwe dingen om over te praten.

  Wil jij ook eens kennis maken met vrijwilligerszorg? Zoek dan een adres bij jou in de buurt op www.mezzo.nl/adresindebuurt

  Jan Hulsegge ging na zijn pensioen aan de slag als zorgvrijwilliger en vrijwillige netwerk-

  coach. Hij wordt zelf blij van dit vrijwilligerswerk, maar ook van de mensen die hij helpt

  met sociale, emotionele of praktische zaken. Janny Broekhuis van Stichting Vrijwillige

  Thuiszorg Overijssel koppelde Jan aan iemand in een kwetsbare positie die behoefte heeft

  aan extra aandacht.

  Stichting Veilig Online uit Den HaagWat? Twee zeventienjarige studenten hebben in 2007 de Stichting Veilig Online opgericht. Wekelijks geven ze vrijwillig voorlichting aan kinderen en ouders over de risicos van computer- en internetgebruik. Anno 2012 ondersteund door 20 vrijwilligers verzorgen ze iedere week een voorlichting waar per keer 50 ouders of kinderen aanwezig zijn. Hun website hee per maand duizenden bezoekers. Resultaat? Niet gedreven door het behalen van studiepunten, maar belange-loos en zelfstandig namen de jongeren het initiatief om zich vrijwillig in te zetten voor anderen. Ze zijn hierdoor een van de jongste stichtingsbestuurders van

  Nederland. Zelfs een stageplek voor een gehandicapte jongen werd geregeld bij Stichting Veilig Online.

  Inno

  vatie

  De een reageert op een speci eke vacature, de ander wil wat doen maar weet niet wat. Met iedereen die zich bij ons meldt hebben we een adviesgesprek. Deze orintatie is voor zowel de toekomstige vrijwilliger als voor ons leerzaam. We willen achterhalen waar de vrijwilliger enthousiast van wordt en bij welke werkzaamheden en doelgroep hij aansluit.

  Jos van Duin, Steunpunt Vrijwilligerswerk Heemstedewww.vrijwilligerswerkheemstede.nl

  VrijwilligerscentraleVrijwilligerscentrale

  Lekker sociaalContact leggen via social media is de manier om nieuwe mensen te leren kennen. Maar dit wil je natuurlijk wel in een veilige omgeving doen. Op Facebook en Twitter moet je je account goed afsluiten, als je niet wilt dat de hele wereld meekijkt. Daarom hee Vriendendiensten Deventer voor (ex-)GGZ leden een plek gecreerd waar deelnemers en vrijwilligers elkaar kunnen opzoeken: VriendenNet. Hier kunnen sociaal kwetsbare mensen op een veilige manier met elkaar in contact komen, informatie delen en elkaar ondersteunen. Meer info? Kijk op www.vriendendienstendeventer.nl/vriendennet

 • DIT IS EEN UITGAVE VAN METRO CUSTOM PUBLISHING

  Het AA-team

  NLdoet, een initiatief van het Oranje Fonds, is de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Tijdens deze actie steken vele Nederlanders vrijwillig hun handen uit de mouwen voor wel duizenden organisaties. Instellingen en organisaties kunnen zelf klussen aanmelden. Afgelopen jaar waren 300.000 Nederlanders actief bij bijna 7.000 klussen. Stichting Assistentie-hond in Molenschot kan altijd wel extra handen gebruiken, vertelt vaste vrijwilliger Hanneke Hagenaars. Voor ons was dit dus een perfecte gelegenheid om ons aan te melden. De stichting is gespecialiseerd in het opleiden van honden die mensen met

  een motorische beperking helpen. Dankzij de honden kunnen deze mensen zelfstandiger functioneren.

  Koninklijke hekkenOp deze zestiende maart hadden zes-tien vrijwilligers zich aangemeld om klussen te klaren. De dag ging van start met een gezamenlijke kop ko e. Het was een enorme verrassing dat de directeur van het Oranje Fonds het woord nam om te vertellen dat er een speciaal AA-team kwam helpen. Hanneke: De koningin kwam op bezoek! Noem me naef, maar ik had het niet zien aankomen. Ook prinses Margriet, de prinsen Floris en Ber-

  nard en hun echtgenotes Aime en Annette kwamen mee. Er was geen tijd om zenuwachtig of verlegen te worden, want iedereen wilde meteen aan de slag. De koninklijke familie hee hard meegewerkt. De konin-gin waste en borstelde de honden, de prinsen timmerden hekken en hokken en de prinsessen hielpen met het trainen van de honden. Het was echt een superspeciale dag. Een dag bovendien die de stichting veel goeds hee gebracht: veel publiciteit, extra sponsors, nieuwe vrijwilligers. En die kan de stichting goed gebruiken!

  Volker-Wessels Academy met Samen voor Zeist

  Wat? Elk initiatief telt! Met dit motto is het opleidingsprogramma van bouwbedrijf Vol-kerWessels een samenwerking aangegaan met Samen voor Zeist. Samen hebben ze vrijwil-ligerswerk structureel ingebed voor medewer-kers van VolkerWessels. Waarom genomineerd? Jaarlijks gaan 250 medewerkers aan de slag bij maatschappelijke organisaties om contact te leggen met kinde-ren en oudere mensen met een beperking. De samenwerkingspartners hebben er in 2010 voor gezorgd dat het vrijwilligerswerk een vast onderdeel is in het introductieprogramma van nieuwe managers. En inmiddels zijn daarop vervolgprogrammas ontwikkeld, zodat mana-gers dit vrijwilligerswerk blijven doen. Terwijl de medewerkers ouderen en kinderen een jne dag bezorgen, komen ze op de werkvloer terug met een indrukwekkende, onvergetelijke en unieke ervaring.

  Sam

  enw

  erki

  ng

  Al Foras uit AmsterdamWat? Al Foras biedt vrouwen met roots in Noord-Afrika een

  helpende hand om uit hun isolement te komen. Op een veilige plek kunnen ze, samen met hun kinderen, anderen ontmoeten en zich ontplooi-en in Amsterdam-Oost. Waarom genomineerd? Uit ervaring weten de 25 vrijwilligers hoe moeilijk het kan zijn om zelfstandig uit het sociale isolement te komen waarin veel vrouwen leven. In zel ulpgroepen, kookworkshops, huiswerkgroepen, sportlessen en praatgroepen kunnen bijna 100 vrouwen en kinderen wekelijks werken aan hun persoon-lijke en professionele ontwikkeling. De aanpak werkt: de vrijwilligers die nu alle activiteiten organiseren, zijn begonnen als bezoeksters.

  Com

  pete

  ntie

  Gemeente Nijmegen met Gewoon meedoen in Dukenburg Wat? Meedoen in de samenleving, en speci eker

  meedoen in je eigen wijk, is niet voor iedereen

  vanzelfsprekend. Mensen met een beperking worden

  vaak vooral bekeken vanuit hun beperking. Gewoon

  meedoen in Dukenburg maakt mogelijk dat alle

  buurtbewoners kunnen meedoen aan activiteiten.

  De talenten, interesses of hobbys van buurtbewoners

  staan centraal.Waarom genomineerd? Buurtbewoners kunnen

  allemaal meedoen omdat het aanbod heel divers is.

  Zo worden er nieuwe buurtactiviteiten georganiseerd, maar ook individuele matches gesloten, bijvoorbeeld om

  iemand met een beperking te kunnen laten sporten. Daarnaast worden bestaande activiteiten opengesteld voor

  mensen met een beperking. Door de samenwerking tussen de gemeente, Tandem Welzijn en MEE Geldersepoort

  doen mensen met een beperking nu mee, zelfs als vrijwilliger en organisator van evenementen.

  Sam

  enw

  erki

  ng Voorlees Express uit UtrechtWat? De vrijwilligers van de VoorleesExpress laten taalarme en laaggeletterde gezinnen ken-nismaken met het voorleesritueel. Een vrijwil-liger komt een half jaar lang, wekelijks, een uurtje bij gezinnen thuis om voor te lezen aan kinderen. Ouders worden er steeds meer bij betrokken. Gedurende het hal aar nemen ze het voorlezen steeds meer over en halen de ouders (bibliotheek)boeken in huis.

  Waarom genomineerd? Sinds de start in 2006 hebben een kleine 3.000 gezinnen deelge-nomen. Alleen al in 2012 zullen er ruim 1.200 gezinnen deelnemen. De 3.450 vrijwilligers van de VoorleesExpress helpen de gezinnen met hun taalontwikkeling en geven ze leesplezier.

  Com

  pete

  ntie

  8

  Tijdens de nationale vrijwilligersactie NLdoet waren vele vrijwilligers bij de Stichting Assis-

  tentiehond aan het werk, toen ineens Koningin Beatrix kwam helpen. Vrijwilliger Hanneke:

  Een complete verrassing, we hadden het niet zien aankomen.

  Koningin Beatrix helpt de vrijwilligers tijdens NLdoet bij Stichting Assistentiehond in Molenschot. Foto: Oranje Fonds Redmar Kruithof

  in actie