Methodische klanttool

of 15 /15
De methodische klanttool Het goede gesprek voeren, meten en het klantproces methodisch uitvoeren

Embed Size (px)

description

In deze sheets krijgt u een beeld van de tooling die hoort bij de oplossing 'methodische klanttool' van Novire. Deze oplossing is één van de oplossingen die helpen om processen en werkwijzen in de zorg in te richten vanuit de klant. De oplossing is geïnspireerd op het gedachtegoed van het Improvement Model.

Transcript of Methodische klanttool

  • 1. De methodische klanttool Het goede gesprek voeren, meten en het klantproces methodisch uitvoeren

2. Methodische klanttool Werkt in de praktijk voor de klant en voor de medewerker en maakt deel uit van een totaaloplossing 3. Puzzelstukjes staan voor maximale flexibiliteit; zelf naar wens in te vullen 4. De tooling is een hulpmiddel om het klantproces methodisch uit te voeren en zichtbaar te maken. Gebaseerd op de basisfilosofie dat ieder mens ertoe doet. En iedereen voor alles eerst burger is de samenleving en mee wil doen, erbij wil horen en dus wil participeren. Wanneer dat om wat voor reden dan ook even niet meer lukt, is een duwtje in de rug nodig. De vraag van de klant, de burger die wil meedoen, op zijn of haar eigen manier, is dan belangrijk. Niet het aanbod, het systeem of de structuur. De tool helpt eerst om het goede gesprek te voeren. Over de vraag naar een duwtje in de rug, de mogelijkheden en ambities, afgezet tegen wat er nodig is om mee te doen in de maatschappij 5. Startpagina Het startpunt voor de methodische ondersteuning 6. Opbouw en indeling tool Is helemaal op maat te maken conform het eigen zorgproces Meetinstrumenten kunnen toegepast worden. Op basis van de meet- en verbeterkaart kunnen keuzes voor de inrichting worden gemaakt 7. Vragenlijsten en meetinstrumenten Als hulpmiddel voor het goede gesprek tussen klant en medewerker 8. Het plan en de agenda De uitkomsten van de vragenlijsten zijn een hulpmiddel bij het opstellen van het plan 9. Het plan en de agenda Concrete afspraken komen in de agenda van de klant en medewerker. Te koppelen aan eigen (outlook) agenda. 10. Rapportage Tijdens de uitvoering van de zorg kunnen rapportages worden vastgelegd. Voortgang wordt grafisch zichtbaar gemaakt, zodat dwarsdoorsnedes het zorgproces ondersteunen. 11. Evaluatie van het plan Aan de hand van een reminder vindt evaluatie van het plan plaats Gekoppeld hieraan worden opnieuw de meetlijsten ingevuld zodat een nieuw plan kan worden opgesteld 12. Dashboard op klantniveau Om de data vanuit deze vragenlijsten te gebruiken om de ontwikkeling per klant te zien op gebied van zelfredzaamheid per leefgebied, ambitie, urgentie, klantwaardering en kwaliteit van leven 13. Dashboard op organisatieniveau En om de resultaten per klant te aggregeren naar medewerkers, teams, afdelingen en de organisatie. 14. Uitkomsten geduid in kleur en percentage En er tenslotte nog een weging aan te geven; wanneer gaat het goed? Wanneer halen we de doelstelling? 15. Mogelijkheid tot uitvoeren interne en externe audits en betrekken stakeholders Data rechtstreeks uit het klantproces kan door de tool geanonimiseerd worden afgestort en gebruikt worden voor maatschappelijke verantwoording nieuwe stijl, al dan niet onafhankelijk gecertificeerd tegen de lat van het Improvement Model