Metabole screening

Click here to load reader

 • date post

  03-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  61
 • download

  0

Embed Size (px)

description

PPC in praktijk. Metabole screening. Doelstelling DJI m.b.t. PPC. Het vergroten van de kwaliteit en kwantiteit van de geestelijke gezondheidszorg aan gedetineerden. Het verbeteren van de aansluiting met de zorg in de geestelijke gezondheidszorg ( GGZ ). - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Metabole screening

 • Metabole screening PPC in praktijk

 • Doelstelling DJI m.b.t. PPCHet vergroten van de kwaliteit en kwantiteit van de geestelijke gezondheidszorg aan gedetineerden.

  Het verbeteren van de aansluiting met de zorg in de geestelijke gezondheidszorg ( GGZ ).

  Zorgvoorzieningen binnen 5 locaties, zijn bestempeld als Penitentiair Psychiatrisch Centrum in:Amsterdam; Den Haag;Vught;Maastricht;Zwolle.

 • In de PPCs wordt er Forensische zorg aan gedetineerden verleend. Het betreft de categorie gedetineerden die in de oude situatie op de volgende bijzondere afdelingen verbleven:IBABIBAFOBAFSUPSCGedetineerden met een zorgindicatie, op LABG, BGG en LAA

  Dit zijn de bijzondere afdelingen die worden samengevoegd op de vijf locaties. Verder is afgesproken dat de landelijke functie Crisisinterventie zoals deze momenteel in de FOBA wordt geboden daar zal blijven.

 • Aantal niveaus in PPC Scheveningen.In PPC Scheveningen zijn er de volgende zorgniveaus:

  Niveau 1 : 7 vleugels Niveau 2: 4 vleugelsNiveau 3: 2 vleugels

  Totaal beschikbare cellen: 156

 • Praktische invulling PPC ScheveningenHet PPC heeft een vestigingsdirecteur, justitieel geneeskundige, justitieel verpleegkundigen en behandelend psychiaters

  Psychiaters van het NIFP komen in huis voor consulten op verzoek van psychologen en huisarts en op standaard dagen. Verder kan er gebruik gemaakt worden van de dienstdoende psychiater van het NIFP buiten de reguliere werkuren.

  Elk zorgniveau heeft een eigen psychiater, behandelcordinator, (GZ-) psychologen, PMO, MDO, en afdelingsverpleegkundige.

  Elke inkomst wordt gezien door verpleegkundige, huisarts en psychiater.

 • Vragen?Zo ja, stel ze gerust. Zo nee, gaan we door met het metabool syndroom

 • Antipsychotica zijn effectieve geneesmiddelen die veel worden voorgeschreven aan een grote groep patinten. Echter ze hebben veel bijwerkingen, die uiteindelijk kunnen leiden tot ernstige somatische complicaties. Bijwerkingen zoals:metabolecardiovasculaireneurologischehematologischegastro-intestinaleurogenitale Achtergrond

 • DoelInventariseren van somatische complicaties en adviseren over monitoring, preventie en behandeling ervan

 • Het metabool syndroomHet metabool syndroom is een combinatie van de volgende somatische afwijkingen:Hypertensie;Verhoogde glucose;Verhoogd cholesterol (triglyceriden en/of HDL);Toegenomen intra-abdominaal vetweefsel (buikomvang en gewicht/BMI);

  (W. Cahn e.a. 2008)

 • Indien voldaan wordt aan ten minste 3 van de 5 criteria is er sprake van het metabool syndroom

 • Criteria ReferentiewaardenObesitas: Mannen: middelomvang >102 cmVrouwen: middelomvang > 88 cmHDL: Mannen: < 1,0 mmol/l Vrouwen: < 1,3 mmol/lTriglyceriden: > 1,7 mmol/lBloeddruk: > 130 mm Hg. systolisch en 85 mm Hg. diastolischBloed glucose: > 6,1 mmol/l

  Overgewicht wordt via de BMI (Body Mass Index) berekend: gewicht/ lengte maal lengte. Een BMI van:> 25 duidt op overgewicht, > 30 op obesitas> 40 op morbide obesitas

  (op basis van het formularium NIFP en PPC: Psychofarmacotherapie in het gevangeniswezen, 2010)

 • Het metabool syndroomHet metabool syndroom is de belangrijkste oorzaak van vroegtijdig ontstaan van aderverkalking.

  Het risico op het krijgen van deze klachten aan hart en bloedvaten is ongeveer 16 maal verhoogd ten opzichte van mensen die niet lijden aan het metabool syndroom.

  Door vroegtijdige symptomen op te sporen die passen bij het metabool syndroom en deze indien mogelijk preventief te behandelen, zijn de vooruitzichten voor mensen met deze aandoening veel gunstiger dan wanneer er pas ingegrepen wordt als er reeds klachten zijn.

 • Klassieke antipsychotica & Atypische antipsychoticaStofnaam Merknaam

  Bromperidol Impromen ChloorpromazineLargactil Flufenazine Anatensol Flupentixol Fluanxol Haloperidol Haldol Penfluridol Semap Perfenazine Trilafon Pimozide Orap Sulpiride Dogmatil Thioridazine Melleril Zuclopentixol Cisordinol

  Stofnaam Merknaam

  Aripiprazole AbilifyClozapine LeponexOlanzapine Zyprexa (tabletten enkortwerkende injectie), Zyprexa Velotab (smelttablet) Quetiapine Seroquel Risperidon Risperdal

  (tabletten en drank), Risperdal Quicklet (smelttablet) en Risperdal Consta (langwerkende injectie) Paliperidon Invega (tabletten met verlengde afgifte)

  Klassieke antipsychoticaAtypische antipsychotica

 • Fysiek onderzoekGewicht en buikomvang: eerste 6 weken wekelijks, waarna maandelijks bij gedetineerdenBloeddruk en pols om de drie maanden.ECG op indicatie

 • Schemametabole screening bij antipsychotica gebruik* lipidenprofiel: cholesterol (HDL, LDL, totaal., ratio) en trigliceriden nuchter.* Nierfunctie: Kreatinine en MDRDOp basis van het formularium NIFP en PPC: Psychofarmacotherapie in het gevangeniswezen, 2010

  Nul- metingWeek 0 ( 5 dagen na start AP).Elke week (gedurende de 1e 6 weken)Na 6 weken Elke maandElke 3 maandenjaarlijks Gewicht (BMI)XXXBuikomvangXXXBloeddruk en polsXXNuchter glucoseXXXXNuchter lipidenprofiel*XXXNierfunctie*XX

 • Overige maatregelen

  Aandacht voor leefstijlveranderingenVerwijzing naar/ overleg over extra fitness/sportactiviteiten,Op indicatie naar ditist

 • TaakverdelingDe psychiater vraagt deze controles officieel aan.

  De verpleegkundige zorgt voor aanvraag van het laboratorium en voor verwerking in Mhis. Risicoprofielen > metabole screening, zo kan je over een langere tijd resultaten terugzien! Tevens geeft de verpleegkundige vaak voorlichting aan de patint.

  De huisarts ziet alle de labuitslagen. Indien het gaat om metabole screening worden deze ook voorgelegd aan de psychiater.Apotheek geeft mede-voorlichting aan medewerkers m.b.t. bijwerkingen/werking medicatie.

 • Implementatie praktijkInventaris maken vanuit overzicht microhis welke patinten AP gebruiken met verhoogd risico + patinten die verhoogd risico lopen vanuit co-morbiditeit (denk aan al DM)Invoeren 0-meting in vpk-agenda, zowel voor de voorgenomen gebruikers als voor de gebruikende. Standaard vermelden bij agenda-afspraak wanneer nieuwe metingen moeten worden ingepland voor de volgende keerInformeren patinten en medewerkers afdeling waarom wordt gestart met screenen en hoe dit in praktijk eruit zietBij iedere nieuw binnengekomen patint die volgens richtlijnen MBS binnen het protocol valt, bij de vpk intake al gaan inplannenBij ieder nieuw voorschrift psychiater m.b.t. AP met verhoogd risico op MBS; start inplannen screening

 • Knelpunten praktijkWerkbelasting voor ZBIW/PIW i.v.m. veelvuldig lopen voor korte consulten medische dienstBelasting voor de patintVaak wordt nulmeting overgeslagen omdat patint al binnenkomt met AP of omdat medicatie wordt gestart en het laboratorium 1x per week komtBij patinten die weigeren, wordt soms vergeten door te plannenSpanningsveld psyche en somatiek; psychiater vs huisarts/PG

 • Discussie/casustiek Welk moment kiezen voor ingrijpen in praktijk?

  *