Meltwater Buzz

of 26 /26
Social Media Monitor Presentatie

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Meltwater Buzz

 • 1. social media monitoring
 • 2. Meltwater Buzz Wat doen we?
  MeltwaterBuzz is ontwikkeld om gebruikers de mogelijkheid te
  geven om social media te monitoren, te analyseren en er
  direct actie op te kunnen ondernemen.
  Op ieder moment in een social media strategie is MeltwaterBuzz in staat om intutief buzz rondom elk onderwerp te monitoren. Het haalt naar voren wie er schrijft en hoe populair deze onderwerpen zijn.
  Te allen tijde staat een persoonlijke consultant voor u klaar om te helpen met het programma.
  Deze presentatie geeft u snel inzicht in de werking van het systeem en de mogelijkheden die het biedt.
 • 3. Social media is de, ook in het Nederlandse taalgebied gangbare, Engelse benaming voor online platformen waar de gebruikers, met geen of weinig tussenkomst van een professionele redactie, de inhoud verzorgen. Onder de noemer social media worden onder andere weblogs, Fora , sociale netwerken als Hyves, Facebook,LinkedIn en diensten als twitter geschaard.
  Via deze media delen mensen verhalen, kennis en ervaringen. Dit doen zij door zelf berichten te publiceren of door gebruik te maken van ingebouwde reactiemogelijkheden. Denk hierbij aan weblogs waar lezers reacties kunnen achterlaten via een reactieformulier of middels trackbacks~ Wikipedia -
  Social Media Wat is dateigenlijk?
 • 4. Social media onderscheidt zich van de traditionele media (mainstream media);
  Traditionele media zijn bijvoorbeeld - Kranten, tv, radio en film. Ditwordtookwelaangeduidals: Traditionele-", broadcast-" of "massamedia
  Social media - is goedkoop, toegankelijk en het staat iedereen vrij te publiceren of toegang tot deze informatie te hebben.
  De afgelopen jaren is Social Media is gexplodeerd en het kan op veel verschillende manieren gebruikt worden, bijvoorbeeld;
  Brand management wat is de perceptie van mijn merk?
  Product -, marktonderzoek - waar is de consument naar op zoek?
  Sales lead generation.
  HR - registreren wat werknemers en potentile werknemers schrijven over het bedrijf.
  Klantenservice - direct reageren op klachten of opmerkingen van klanten.
  Vergelijken met concurrenten - wat zeggen de mensen zeggen over uw concurrent?
  Social Media
 • 5. Social media veranderd de manier waarop bedrijven en consumenten met elkaar omgaan.
  Geloven wat of hoe een bedrijf zijn eigen reputatie neerzet is niet langer het enige dat speelt..
  Consumenten wachten met hun aankoop op positieve recensies, gaan af op wat mensen in de social media kringen zeggen of op de beoordelingen van fora & Blogs en Twitter.
  Consumenten zijn niet meer passief maar doen zelf actief onderzoek op de social media om hun productkeuze te maken.
  Belangrijk omte weten
 • 6. Brand Communicatie - Toen
 • 7. Brand Communications - Nu
 • 8. Wij monitoren en analyseren:
  Meer dan 200 miljoen blogs
  Commentaren onder blogs en persartikelen
  Alle sociale netwerken (b.v. Facebook, Hyves, Linkedin en MySpace)
  Twitter en andere microblogs (b.v. Google Buzz en Jaiku)
  Fora / message boards
  Product recencies
  Websites waar videos en fotoss worden gedeeld (b.v. YouTube, Flickr, Blinkx)
  Min of meer elke website waar mensen hun mening ventileren of een bericht kunnen achterlaten
  Watmonitoren we?
 • 9. Monitor real-time watmensenschrijven over uwmerk, product, dienst of concurrent.
  Identificeer trendsetters binnenverschillendeaandachtsgebieden.
  Treed direct in contact met de juiste bloggers, opinimakers of ambassadeurs.
  Ontvangeenwaarschuwingalser online ietsbuitengewoonsgebeurt, zoalseengrotetoename van negatieveberichten.
  Verkrijginzicht in de mening van uwklant, krijg feedback direct van uwconsument.
  Watzijn de mogelijkhedenvoor u?
 • 10. Ontvangdagelijkseen op maatgemaakt rapport als e-mail. Met daarinbijvoorbeeldeensamenvatting van de voor u belangrijkeonderwerpen in de social media in de vorm van grafieken, theme clouds en de laatsteberichten.
  Pas in uweigen online account ongelimiteerduwzoekopdrachtenaan. Elkezoekopdracht mag bestaanuiteenongelimiteerdaantalsleutelwoorden. Op elkezoekopdrachtkunt u eenongelimiteerdaantalberichtenontvangen.
  Geentijdomzoekopdrachtentebeheren? Beluwpersoonlijke consultant bijMeltwater Buzz en laat het onsoplossen. Onze service is vollediginbegrepen!
  Watzijn de mogelijkhedenvoor u?
 • 11. Meltwater BuzzHoe ziet het eruit?
 • 12. Current Buzz
  Krijgsneleeneersteindruk van de huidige buzz rondomuwmerk
 • 13. Bekijk de resultaten
  U kunt per berichtbepalen of actiegewenst
 • 14. Analyseer de resultaten
  Onzepopulariteitswaarderinggeeftinzicht in het belang van het bericht/auteur. Stel op basis hiervanuwprioriteiten.
 • 15. Trends
  Krijg inzicht in de volumes van social media gerelateerd aan uw industrie, concurrenten, producten, merken of elk ander onderwerp naar uw keuze.
 • 16. Media Spread
  Bekijk per dag wat de buzz is per media type. Besteeduwmiddelen efficient en ga in gesprek op locatiesbinnen de social media die er toe doen.
 • 17. Top Influencers
  Wieschrijven het meest over u?
  Wiezijnuw online ambassadeurs?
  Vind direct de meestactieve bloggers/fanatieketwitteraars.
 • 18. Demographics
  Verkrijg inzicht en begrip over wie er over uw product of service schrijft.
  Met onze analyse tool kunt u specifieke doelgroepen analyseren.
  B.v. wat schrijven vrouwen van 50+ over uw product?
 • 19. Themes Cloud
  Wat zijn termen die in de social media vaak voorkomen in verband met uw merk?
  De Themes Cloud geeft een goed beeld van de themas die omtrent uw product of service spelen. Dit kan tevens gebruikt worden voor zoekmachine optimalisatie (SEO).
 • 20. Sentiment Toon van het artikel
  Content Tone gebruikt taal logaritme, waardoor we sentimenten kunnen meten.
  Dit geeft snel een inzicht in de algemene perceptie van uw product. Hoe wordt uw nieuw gelanceerde product ontvangen door de consument?
  Let op; deze functionaliteit is op dit moment alleen beschikbaar in het Engels. Later dit jaar zal het o.a. ook in het Nederlands mogelijk zijn.
 • 21. Conclusie
  Meltwater Buzz is ontworpenomaan de eisen van elkeorganisatietijdensiederestap
  van een social media strategietevoldoen. Vanaf de belangrijkeeersteorientatiefase
  tot aan het daadwerkelijk in gesprekraken met uwklantenaan toe.
  Vergroot het bereik van uwboodschap door effectieveintegratie en verbindtraditionele
  en nieuwe media met elkaar door het vinden van uw online ambassadeurs. Signaleer
  kritiek en grijp in voordat het de massamediabereikt.
  Meltwater Buzz is eenconsultatieve service. Op elk moment staatervoor u een
  persoonlijke consultant klaarom het maximaleuit het programmatehalen en om u
  van adviestevoorzienvooruw social media strategie.
  Het is bedoeldom u tijdtebesparen. Wijmaken het voor u wel erg makkelijkom
  met social media aan de slag tegaan!
 • 22. Neemvooreen online demo of meerinformatie contact op met:
  MarijeJanssen
  Managing Director|Amsterdam


  Tel: +31 207400801
  Mob: +31 624729969
  Fax: +31 20 7400 519

  [email protected]
  http://www.meltwater.com