MELDPUNT LOKALE ORGANISATIES ’S …...MELDPUNT LOKALE ORGANISATIES ’S-HERTOGENBOSCH Resultaten...

13
MELDPUNT LOKALE ORGANISATIES ’S-HERTOGENBOSCH Resultaten eerste ronde onderzoekstraject Begin april zijn de werkzaamheden gestart voor het meldpunt. Tussen 9-13 april is een quickscan onder 100 organisaties uitgevoerd om na te gaan wat de situatie op dat moment was en feedback te krijgen op de vragen. De respons was 52%, een prachtig resultaat. Op 14 april zijn de uit de quickscan verkregen statistische gegevens gedeeld met de benaderde 100 organisaties, de partners, Farent en wethouder Kâhya. Tegelijkertijd is de start en openstelling van het meldpunt op dinsdag 19 april met het daaraan verbonden onderzoekstraject in drie rondes aangekondigd. De resultaten van de quickscan zijn gedeeld door middel van een internetlink, zie quickscan onder 100 organisaties. Nagenoeg alle lokale en regionale media, Algemeen Dagblad, De Gelderlander en Eindhovens Dagblad ruim aandacht besteed aan de start van het meldpunt. Tussen 23 april en 10 mei is de eerste ronde van het onderzoekstraject uitgevoerd. 1.060 organisaties zijn benaderd. 323 organisaties hebben gereageerd. Dit is 30,5%. Van 11-15 mei zijn de verkregen data geanalyseerd in samenwerking met Erasmus Universiteit. De statistische gegevens zijn op dinsdag 19 mei gedeeld met de partners, benaderde 1.060 organisaties en Farent. In de eerste ronde van het onderzoekstraject zijn vragen gesteld over de sector waarin men actief is, de verwachte groei of afname inkomsten, medewerkers (betaald en onbetaald), klandizie (leden, deelnemers, bezoekers), vaste lasten, aanpassingen, oplossingen voor problemen, continuïteit, NOW-regeling, plaats van uitvoering activiteiten en mogelijke wens tot contact. De getalsmatige resultaten zijn statistisch geanalyseerd en per onderwerp verbeeldt in twee grafieken: - Cirkeldiagram percentage - resultaat over gehele respondentengroep - Staafdiagram aantal resultaten per sector De tweede groep grafieken is gemaakt zodat organisaties zich kunnen vergelijken met anderen binnen hun eigen domein/sector. De toevoeging van de vraag over de plaats waar men actief is, is waardevol gebleken. De respons geeft een aardig beeld over de veerkracht van organisaties in de verschillende plaatsen c.q. werkgebieden: hele gemeente, stad, dorp. Namens Vrijwilligersnetwerk Galant, Erasmus Universiteit, S-PORT, Cultuurbosch, Mooi zo Goed zo en Goede Doelen s-Hertogenbosch Jan de Rond, 19 mei 2020

Transcript of MELDPUNT LOKALE ORGANISATIES ’S …...MELDPUNT LOKALE ORGANISATIES ’S-HERTOGENBOSCH Resultaten...

Page 1: MELDPUNT LOKALE ORGANISATIES ’S …...MELDPUNT LOKALE ORGANISATIES ’S-HERTOGENBOSCH Resultaten eerste ronde onderzoekstraject Begin april zijn de werkzaamheden gestart voor het

MELDPUNT LOKALE ORGANISATIES ’S-HERTOGENBOSCH

Resultaten eerste ronde onderzoekstraject

Begin april zijn de werkzaamheden gestart voor het meldpunt. Tussen 9-13 april is een

quickscan onder 100 organisaties uitgevoerd om na te gaan wat de situatie op dat moment was

en feedback te krijgen op de vragen. De respons was 52%, een prachtig resultaat.

Op 14 april zijn de uit de quickscan verkregen statistische gegevens gedeeld met de benaderde

100 organisaties, de partners, Farent en wethouder Kâhya. Tegelijkertijd is de start en

openstelling van het meldpunt op dinsdag 19 april met het daaraan verbonden

onderzoekstraject in drie rondes aangekondigd. De resultaten van de quickscan zijn gedeeld

door middel van een internetlink, zie quickscan onder 100 organisaties.

Nagenoeg alle lokale en regionale media, Algemeen Dagblad, De Gelderlander en

Eindhovens Dagblad ruim aandacht besteed aan de start van het meldpunt.

Tussen 23 april en 10 mei is de eerste ronde van het onderzoekstraject uitgevoerd. 1.060

organisaties zijn benaderd. 323 organisaties hebben gereageerd. Dit is 30,5%.

Van 11-15 mei zijn de verkregen data geanalyseerd in samenwerking met Erasmus

Universiteit. De statistische gegevens zijn op dinsdag 19 mei gedeeld met de partners,

benaderde 1.060 organisaties en Farent.

In de eerste ronde van het onderzoekstraject zijn vragen gesteld over de sector waarin men

actief is, de verwachte groei of afname inkomsten, medewerkers (betaald en onbetaald),

klandizie (leden, deelnemers, bezoekers), vaste lasten, aanpassingen, oplossingen voor

problemen, continuïteit, NOW-regeling, plaats van uitvoering activiteiten en mogelijke wens

tot contact.

De getalsmatige resultaten zijn statistisch geanalyseerd en per onderwerp verbeeldt in twee

grafieken:

- Cirkeldiagram – percentage - resultaat over gehele respondentengroep

- Staafdiagram – aantal – resultaten per sector

De tweede groep grafieken is gemaakt zodat organisaties zich kunnen vergelijken met

anderen binnen hun eigen domein/sector.

De toevoeging van de vraag over de plaats waar men actief is, is waardevol gebleken. De

respons geeft een aardig beeld over de veerkracht van organisaties in de verschillende

plaatsen c.q. werkgebieden: hele gemeente, stad, dorp.

Namens Vrijwilligersnetwerk Galant, Erasmus Universiteit, S-PORT, Cultuurbosch, Mooi zo

Goed zo en Goede Doelen ’s-Hertogenbosch

Jan de Rond,

19 mei 2020

Page 2: MELDPUNT LOKALE ORGANISATIES ’S …...MELDPUNT LOKALE ORGANISATIES ’S-HERTOGENBOSCH Resultaten eerste ronde onderzoekstraject Begin april zijn de werkzaamheden gestart voor het

Meldpunt Lokale Organisaties ’s-Hertogenbosch - resultaat ronde 1

Analyse 1: overzichten over alle sectoren (in percentage)

Figuur 1: Respons per sector in aantallen

Figuur 2: De verwachte bestaanszekerheid van de organisatie na de crisis in %

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Respons

1. Respons

Sociaal/maatschappelijk

Sport

Kunst/cultuur

Buurt/wijk

Milieu/natuur/dieren

Recreatie

Belangenbehartiging

Onderwijs/onderzoek

Kerk/levensbeschouwing

Internationale hulp/solidariteit

65,0

13,9

5,9

2,8

1,91,5

3,45,6

9.0 Continuïteit

100%

90 - 99%

80 - 89%

70 - 79%

60 - 69%

50 - 59%

50% en minder

Weet ik niet

Page 3: MELDPUNT LOKALE ORGANISATIES ’S …...MELDPUNT LOKALE ORGANISATIES ’S-HERTOGENBOSCH Resultaten eerste ronde onderzoekstraject Begin april zijn de werkzaamheden gestart voor het

Figuur 3: De verwachte toe- of afname van inkomsten in %

Figuur 4: Het type inkomsten waarbij de afname wordt verwacht in %

26,0

7,4

9,9

9,97,4

5,6

20,4

13,3

2.0 Inkomsten

Blijft hetzelfde, of toename

1 - 10% afname

10 – 20% afname

20 – 30% afname

30 – 40% afname

40 – 50% afname

50% of meer afname

Weet ik niet

22,6

20,1

20,4

9,6

38,7

25,4

8,0

3.0 Type inkomsten - afname

Contributies

Donaties

Sponsoring

Subsidies

Verkoop/verhuur

Verwacht geen afname

Weet ik niet

Page 4: MELDPUNT LOKALE ORGANISATIES ’S …...MELDPUNT LOKALE ORGANISATIES ’S-HERTOGENBOSCH Resultaten eerste ronde onderzoekstraject Begin april zijn de werkzaamheden gestart voor het

Figuur 5: De verwachte toe- of afname van vrijwilligers in %

Figuur 6: De verwachte toe- of afname van personeel in %

59,1

6,8

6,8

3,4

2,20,0

3,4

18,3

5.0 Vrijwilligers

Blijft hetzelfde, of toename

1 - 10% afname

10 – 20% afname

20 – 30% afname

30 – 40% afname

40 – 50% afname

50% of meer afname

Weet ik niet

21,4

2,5

2,8

0,30,30,60,9

66,6

4,6

4.0 Personeel

Blijft hetzelfde, of toename

1 - 10% afname

10 – 20% afname

20 – 30% afname

30 – 40% afname

40 – 50% afname

50% of meer afname

Geen personeel

Weet ik niet

Page 5: MELDPUNT LOKALE ORGANISATIES ’S …...MELDPUNT LOKALE ORGANISATIES ’S-HERTOGENBOSCH Resultaten eerste ronde onderzoekstraject Begin april zijn de werkzaamheden gestart voor het

Figuur 7: De verwachte toe- of afname van leden, bezoekers, deelnemers in %

Figuur 8: De mogelijkheid om aan de crisis aan te passen in %

32,8

12,7

8,06,8

3,7

4,3

16,4

15,2

6.0 Klandizie

Blijft hetzelfde, of toename

1 - 10% afname

10 – 20% afname

20 – 30% afname

30 – 40% afname

40 – 50% afname

50% of meer afname

Weet ik niet

26,6

41,5

11,8

6,8

6,8

6,5

8.0 Aanpassingsvermogen

Dat kan niet

Dat doen we al

Dat gaan we doen

Hulp bij nodig

Is niet nodig

Weet ik niet

Page 6: MELDPUNT LOKALE ORGANISATIES ’S …...MELDPUNT LOKALE ORGANISATIES ’S-HERTOGENBOSCH Resultaten eerste ronde onderzoekstraject Begin april zijn de werkzaamheden gestart voor het

Figuur 9: De verwachte problemen qua kosten / lasten in %

Figuur 10: Gebruikmaken van Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid in %

26,6

5,0

3,4

4,049,5

11,5

7.0 Vaste lasten

Huur/energie

Personeel

Leveranciers

Organisatie

Verwacht geen problemen

Weet ik niet

79,9

9,3

10,8

10.0 NOW-regeling

Nee

Ja

Weet ik niet

Page 7: MELDPUNT LOKALE ORGANISATIES ’S …...MELDPUNT LOKALE ORGANISATIES ’S-HERTOGENBOSCH Resultaten eerste ronde onderzoekstraject Begin april zijn de werkzaamheden gestart voor het

Figuur 11: Plaats van werkzaamheden / activiteiten in %

Figuur 12: Verwachte bestaanszekerheid per plaats van werkzaamheden / activiteiten in %

2,5

24,8

10,2

2,2

7,12,8

50,5

11.0 Waar

Engelen/Bokhoven

Den Bosch/Hintham

Rosmalen/Maliskamp

Empel/Gewande

Nuland/Kruisstraat

Vinkel

Gemeente 's-Hertogenbosch/regio

65,0

13,9

5,9

2,8

1,91,5

3,45,6

12.0 Waar-bestaanszekerheid

100%

90 - 99%

80 - 89%

70 - 79%

60 - 69%

50 - 59%

50% en minder

Weet ik niet

Page 8: MELDPUNT LOKALE ORGANISATIES ’S …...MELDPUNT LOKALE ORGANISATIES ’S-HERTOGENBOSCH Resultaten eerste ronde onderzoekstraject Begin april zijn de werkzaamheden gestart voor het

Meldpunt Lokale Organisaties ’s-Hertogenbosch - resultaat ronde 1 Analyse 2: overzichten per sector (in aantallen per sector)

Figuur 1: Respons per sector

Figuur 2: De verwachte bestaanszekerheid van de organisatie na de crisis per sector

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Respons

1. Respons

Sociaal/maatschappelijk

Sport

Kunst/cultuur

Buurt/wijk

Milieu/natuur/dieren

Recreatie

Belangenbehartiging

Onderwijs/onderzoek

Kerk/levensbeschouwing

Internationale hulp/solidariteit

0

10

20

30

40

50

60

70

80

9.1 Continuïteit

Weet ik niet

50% en minder

50 - 59%

60 - 69%

70 - 79%

80 - 89%

90 - 99%

100%

Page 9: MELDPUNT LOKALE ORGANISATIES ’S …...MELDPUNT LOKALE ORGANISATIES ’S-HERTOGENBOSCH Resultaten eerste ronde onderzoekstraject Begin april zijn de werkzaamheden gestart voor het

Figuur 3: De verwachte toe- of afname van inkomsten per sector

Figuur 4: Het type inkomsten waarbij de afname wordt verwacht per sector

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2.1 Inkomsten

Weet ik niet

50% of meer afname

40 – 50% afname

30 – 40% afname

20 – 30% afname

10 – 20% afname

1 - 10% afname

Blijft hetzelfde, of toename

0

20

40

60

80

100

120

3.1 Type inkomsten - afname

Weet ik niet

Verwacht geen afname

Verkoop/verhuur

Subsidies

Sponsoring

Donaties

Conributies

Page 10: MELDPUNT LOKALE ORGANISATIES ’S …...MELDPUNT LOKALE ORGANISATIES ’S-HERTOGENBOSCH Resultaten eerste ronde onderzoekstraject Begin april zijn de werkzaamheden gestart voor het

Figuur 5: De verwachte toe- of afname van vrijwilligers per sector

Figuur 6: De verwachte toe- of afname van personeel per sector

0

10

20

30

40

50

60

70

80

5.1 Vrijwilligers

Weet ik niet

50% of meer afname

40 – 50% afname

30 – 40% afname

20 – 30% afname

10 – 20% afname

1 - 10% afname

Blijft hetzelfde, of toename

0

10

20

30

40

50

60

70

80

4.1 Personeel

Weet ik niet

Geen personeel

50% of meer afname

40 – 50% afname

30 – 40% afname

20 – 30% afname

10 – 20% afname

1 - 10% afname

Blijft hetzelfde, of toename

Page 11: MELDPUNT LOKALE ORGANISATIES ’S …...MELDPUNT LOKALE ORGANISATIES ’S-HERTOGENBOSCH Resultaten eerste ronde onderzoekstraject Begin april zijn de werkzaamheden gestart voor het

Figuur 7: De verwachte toe- of afname van leden, bezoekers, deelnemers per sector

Figuur 8: De mogelijkheid aan de crisis aan te passen per sector

0

10

20

30

40

50

60

70

80

6.1 Klandizie

Weet ik niet

50% of meer afname

40 – 50% afname

30 – 40% afname

20 – 30% afname

10 – 20% afname

1 - 10% afname

Blijft hetzelfde, of toename

0

10

20

30

40

50

60

70

80

8.1 Aanpassingsvermogen

Weet ik niet

Is niet nodig

Hulp bij nodig

Dat gaan we doen

Dat doen we al

Dat kan niet

Page 12: MELDPUNT LOKALE ORGANISATIES ’S …...MELDPUNT LOKALE ORGANISATIES ’S-HERTOGENBOSCH Resultaten eerste ronde onderzoekstraject Begin april zijn de werkzaamheden gestart voor het

Figuur 9: De verwachte problemen qua kosten / lasten per sector

Figuur 10: Gebruikmaken van Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid per sector

0

10

20

30

40

50

60

70

80

7.1 Vaste lasten

Weet ik niet

Verwacht geen problemen

Organisatie

Leveranciers

Personeel

Huur/energie

0

10

20

30

40

50

60

70

80

10.1 NOW-regeling

Weet ik niet

Ja

Nee

Page 13: MELDPUNT LOKALE ORGANISATIES ’S …...MELDPUNT LOKALE ORGANISATIES ’S-HERTOGENBOSCH Resultaten eerste ronde onderzoekstraject Begin april zijn de werkzaamheden gestart voor het

Figuur 11: Plaats van werkzaamheden / activiteiten

Figuur 12: Verwachte bestaanszekerheid per plaats van werkzaamheden / activiteiten

Jan de Rond

19 mei 2020

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

11.1 Waar

Sport

Sociaal/maatschappelijk

Recreatie

Onderwijs/onderzoek

Milieu/natuur/dieren

Kunst/cultuur

Kerk/levensbeschouwing

Internationale hulp/solidariteit

Buurt/wijk

Belangenbehartiging

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

12.1 Waar-bestaanszekerheid

Weet ik niet

50% en minder

50-60%

60-70%

70-80%

80-90%

90-99%

100%