Mei Inoar 2018 · PDF file 2018-12-19 · MEI INOAR Dorpskrant "Mei Inoar"...

Click here to load reader

 • date post

  18-Mar-2020
 • Category

  Documents

 • view

  17
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Mei Inoar 2018 · PDF file 2018-12-19 · MEI INOAR Dorpskrant "Mei Inoar"...

 • MEI INOAR

  Dorpskrant "Mei Inoar" verschijnt maandelijks behalve in de maanden juli en augustus.

  Leden gratis (indien lid van Dorpsbelangen)

  Postabonnement: € 35,00 per jaar inclusief porto

  Prijs voor niet-leden € 15,00

  Het advertentieseizoen loopt van januari tot en met december van hetzelfde jaar.

  Advertenties dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan.

  Bankrekening: NL86 RABO 0362 7174 94 o.v.v. Dorpsbelangen Suwâld

  NL36 RABO 0320 9155 65 o.v.v. "Mei Inoar" Suwâld

  Redactie:

  Hendrika Hoekstra redactielid Ds. Pelstraat 21 tel. 43 18 99

  Durk Klijnstra penningmeester Kerkbuurt 69 tel. 43 22 51

  Harry van der Meulen redactielid Kerkbuurt 7 tel. 43 14 52

  Maaike Sijbesma redactielid Ds. Pelstraat 22 tel. 84 11 03

  Verantwoording:

  De redactie is niet aansprakelijk voor de inhoud van de toegezonden en gepubliceerde

  kopij. Zij houdt zich bovendien het recht voor om deze aan te passen of plaatsing te

  weigeren. Anonieme stukken worden niet geaccepteerd.

  Wanneer u kopij heeft voor de dorpskrant, kunt u dit via ons e-mailadres

  [email protected] versturen (Word.doc. lettertype Century Gothic 11 pnt.

  met vermelding van onderwerp. Alstublieft geen PDF)

  Bestuur Vereniging van Dorpsbelang:

  Durkje Kooy – v.d. Veen voorzitter Ds. Pelstraat 12 tel. 48 24 51

  Janke Weening secretaris Ds. Pelstraat 17 tel: 43 13 94

  Koos Spoelstra lid Kerkbuurt 26 tel. 43 17 96

  Klaas Hoogstra lid Kerkbuurt 39 tel. 43 19 12

  Bas Uildriks lid Zuiderend 18 tel. 06 36 48 00 01

  E-mailadres: [email protected]

 • - 3 -

  Is dit de laatste editie? ZO ZEKER- ZO ONZEKER

  Zo zeker het lijkt te zijn, de dorpskrant maandelijks in de bus , zo onzeker is dit nu.

  DEZE EDITIE!

  Er is van alles te doen en te beleven in Suwâld deze DECEMBERMAAND:

  we kunnen oliebollen bestellen in de Suderfinne, er is “open dag” bij de

  familie Cnossen, de ijsbaanvergadering komt er weer aan, op Dubel-Ien

  is er ook van alles gebeurd, we kunnen weer naar het Carbidschieten,

  ook is er weer vuurwerk met Oud en Nieuw, en ga zo maar even door.

  Wat zou het jammer zijn dat we dit nieuws niet meer kunnen lezen.

  WAT IS ER GAANDE….!

  In de wintermaanden is er genoeg aanbod van kopij. Echter in de andere maanden is

  er weinig kopij. De krant vullen we dan met nieuws wat met alle waarschijnlijkheid al

  digitaal is geweest of wat al in de Actief heeft gestaan. Erg weinig dorpsnieuws waar

  uiteindelijk de dorpskrant voor is bedoeld. Wij, als redactie van de krant, is het dan

  minder prettig om de krant te maken en voor jullie om hem te lezen. De adverteerders

  voeren dan de boventoon.

  Onze voorzitter is om persoonlijke redenen acuut met de redactie gestopt. Nu hebben

  we een probleem binnen onze redactie, want zonder voorzitter kunnen we niet.

  Ook als schrijfster van het voorwoord missen we haar. Dit is dan ook de reden waarom ik

  in de pen ben gekropen. Na vijf jaar te hebben meegewerkt aan deze dorpskrant

  waarin ik mijn inbreng heb kunnen geven, had ik net tevoren aangegeven (voordat

  onze voorzitter er mee ophield) dat het genoeg was voor mij.

  Nu kan ik de redactie niet zomaar achterlaten, in deze onzekere tijd waarin er

  veranderingen moeten komen omtrent de dorpskrant.

  Zoals je in het vorige nummer hebt kunnen lezen, stond er onder Doarspsnijs een

  oproep namens ons als redactie en namens dorpsbelangen. Er heeft 1 dorpsgenoot

  gereageerd, die mee wil denken. Bedankt, hartstikke fijn!

  Echter vinden we dit toch een teleurstellend aantal, we kunnen hier geen nieuwe

  werkgroep en/of toekomstige redactie mee opzetten. Daarom een verduidelijking van

  het probleem, en een eventueel plan.

  Het plan/ons doel is als volgt.

  We hopen op een aantal nieuwe redactie/werkgroepsleden die in het nieuwe jaar en

  voor de zomer van 2019 een nieuw plan kunnen maken, over hoe verder na de zomer.

  Het doel is om na de zomer te starten met een nieuw concept, zodat de krant meedoet

  in deze moderne tijd. Er moet over diverse zaken worden nagedacht. Hoe krijgen we

  een actuele dorpskrant (bijv. Frequentie van uitgave? Formaat van de krant?

  Adverteerdersbeleid? Hoe gaat de krant gedrukt worden, of alleen digitaal, digitaal en

  afgedrukt? Is er een samenwerking met eventueel het kerkblad mogelijk?)

  Zijn er enthousiastelingen die zich voor het nieuwe jaar willen aanmelden?

  Dan kan er naast de huidige redactie een werkgroep geformeerd worden die over

  bovenstaande punten na kan denken, zodat de krant kan blijven bestaan.

  Zijn er genoeg enthousiastelingen, dan wil dan de huidige redactie, waaronder ik zelf,

  de dorpskrant blijven maken tot de zomer.

  Hebben we geen reactie vanuit het dorp dan moeten wij zeggen dat dit de laatste

  editie is. Want in het nieuwe jaar moet het voor de adverteerders duidelijk zijn.

  Daarom opnieuw dit dringend verzoek!

  WE HOPEN OP POSITIEVE REACTIES ZODAT we met zijn allen

  HET DORPSNIEUWS KUNNEN BLIJVEN LEZEN.

  Mail ons op [email protected]

  Maaike, namens deze redactie Hendrika, Durk, Harry.

 • - 4 -

  Uw vertrouwde adres voor:

   De "HOLLANDSE NIEUWE"

   Kant en Klare ovenschotels

   Heerlijke gebakken & gerookte vis

   Huisgemaakte salades (voor stokbrood & toast)

   Rijk opgemaakte salades en visschotels

   Ons “Fisk – plankje”

  Voor meer informatie belt u bovenstaand nummer, komt u even langs,

  zoekt u ons op Google, of bekijkt u onze Facebook-site

 • - 5 -

  De earstfolgjende iepenbiere redaksjegearkomste

  is op woansdei 9 Jannewaris 2019 om 20.00 oere.

  Wolle jo persoanlik mei de redaksje om 'e tafel, stjoer dan efkes in berjocht

  nei [email protected]

  Jo kinne de kopij ynleverje foar eltse sânde fan ’e moanne.

  Alles wat dêrnei ynlevere wurdt, sil mooglik net mear yn de oanbelangjende edysje

  pleatst wurde

  De redactie wenst u fijne kerstdagen,

  gezond en gelukkig 2019.

  .

  OUD PAPIER

  Het oud papier wordt op zaterdag 5 januari 2019 aanstaande

  weer opgehaald.

  Wilt u het voor 9.00 uur gebundeld klaarzetten !!!

  INHOUDSOPGAVE

  2. Colofon

  3. Namens de redactie,

  is dit de laatste editie?

  5. Oud papier

  7. Doarpsnijs

  Hazze of guozzen?

  Ledenvergadering Oranjevereniging

  9. Vacature Havenmeester

  Ledenvergadering IJsvereniging Winterwille

  11. Uitslagen schaken en dammen

  13. Activiteiten Suderfinne:

  Koffiedrinken

  Oliebollen bestellen

  15. Nieuws van de bestuurstafel SVS

  17. Kerstnachtdienst,

  Uitslagen competitie voetbal okt.

  19. Open dag bij de familie Cnossen

  It Suwâldster Carbidfestival

  21. Nijs fan de Pypkesjongers

  Bedankje

  22. Skoalnijs fan Dûbel-Ien

  25. Rob Vredeling

  26. Kerstpuzzel

  28. Cursussen van Seniorweb Burgum

  29. Belangrijke telefoonnummers

  30. Suderfinne Aginda

  M.S.

 • - 6 -

  - Voor uw voetverzorging

  - Ook voor de diabetische en

  reumatische voet

  - Voor een ontspannen voetmassage.

  - Ook voor een cosmetische voetbehandeling.

  Pedicure Wilma Bouma Rijksstraatweg 78,

  9254 DK, Hardegarijp.

  Tel: 06-10611622

  mail: [email protected]

  website: www.pedicurewilmabouma.nl

 • - 7 -

  Knallend it nije jier yn!! Fjoerwurk!!

  Ek dit jier wegens daverjend suc6

  Op 1 Jannewaris 2019 om 01.00 oere. Lokwinsken mei in tút!

  Jimme oanbean troch Doarpsbelang, De Suderfinne en it Pypke.

  Socht! We sykje minsken dy in bydrage leverje wolle oan dit

  evenemint. Bedrach is oan jimsels. Jimme namme komt dan yn

  de doarskrante fan Jannewaris te stean.

  Dit bedrach te stoarten op rekkeningnûmer:

  NL86RABO0362717494 t.n.f. Dorpsbelangen Suwâld

  Vergadering bestuur van Dorpsbelangen

  Het bestuur van de Vereniging van Dorpsbelangen vergadert

  elke eerste maandagavond van de maand.

  Vanaf 20.00 uur is er voor dorpsbewoners gelegenheid om bij deze vergaderingen “in te

  lopen” en dorpsaangelegenheden met het bestuur te bespreken. Graag vooraf een

  mail voor aanmelden en aangeven onderwerp naar: [email protected]

  U bent van harte welkom!

  Het bestuur van Dorpsbelang

  Hazze of guozzen

  Bin der miskien ynwenners fan Suwâld dy belang hawwe foar in hazze of guozzen ?

  Jim kinne se bestelle by de pleatslike jager!

  Pieter Antonides : 0511-431528

  Wieger van der Meulen : 0511-431394

  Vooraankondiging

  De ledenvergadering van de Christelijke