Meer meters met moderne middelen: LinkedIn

Click here to load reader

Embed Size (px)

description

Workshop handout met slides en extra gratis bronnen om het waarom, hoe en wat van LinkedIn beter te snappen.

Transcript of Meer meters met moderne middelen: LinkedIn

  • 1. 1(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl

2. GustaafVocking Drs.Econometrie BachelorBestuurlijkeInforma;ekunde PsychologieenpostDocDidak;ek Execu;veMBA ManagementCoach/Consultant/Trainer Leiderschap/Communica;e/Brainskills Managers/Professionals/Experts Europa&USA>10.000 Internetexpertsinds1992 (c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl 3. Googlejezelfeens(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl 4. 1minuutopInternet(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl 5. Datkosttochalleenmaar;jd?! internecommunity: produc;viteit+25%(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl 6. Detop5netwerksitesinNederlandBron:comScoreMMXNetherlandsMei2013 (c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl 7. WaaromLinkedIn?(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl 8. LinkedIn(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl 9. LinkedInNederland(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl 10. LinkedInNederland(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl 11. LinkedInNederland(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl 12. Wiezijndatnoudiegebruikers?Bron:h]p://www.marke;ngfacts.nl/berichten/linkedin-in-nederland-anno-2013-de-resultaten-van-de-enquete(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl 13. LinkedInNederlandZakelijk(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl 14. LinkedInNederlandZakelijk(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl 15. WaaromNederlandLinkedint?Bron:h]p://www.marke;ngfacts.nl/berichten/linkedin-in-nederland-anno-2013-de-resultaten-van-de-enquete(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl 16. Linkedinjezelf:proelengebruik 1. Uploadeengoedefoto 2. Professioneleheadline 3. Completerisbeter 4. Contact(en) 5. Recommenda;ons 6. Statusupdates 7. Groepengebruiken (c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl 17. Goedefoto? qProfessioneel?! qScherpte qHoek qLichtqGezichtsuitdrukking?! qKleding?! qUitsnede?! qAchtergrond?! (c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl 18. Professioneleheadline:expert {Keyword/expert gebied}die{wat doet}voor{klant, bedrijf,publiek, project}.{Bewijs}. Coachdiepersoonlijkeen professioneleontwikkelingvan managersdoorheelEuropa versnelt.300(senior)managers gingenuvoor. (c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl 19. Professioneleheadline:niche {Keyword(s)}|{jouw speciekevoordeelof focusgebied} Execu;veCoach|Helptmanagers zichzelfblijvendverbeteren RechterhandDirec;e|De verbindendeorganisatorvoorde modernedirecteur (c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl 20. Professioneleheadline:oplossing {A]en;evraag}+ {Wiejebent}+{wie jehelpt}.{Bewijs}. OF {A]en;evraag}+ {Gra;sbron}. Hetnieuwewerkenlatenwerken?|De verbindendeorganisatorvoordemoderne directeur (c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl 21. Professioneleheadline:crea;ef(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl 22. WaaromLinkedIn?(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl 23. Hoeveelenwatvoorconnec;esheepNederland?Bron:h]p://www.marke;ngfacts.nl/berichten/linkedin-in-nederland-anno-2013-de-resultaten-van-de-enquete (c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl 24. WaaromLinkedIn?(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl 25. Welkeonderwerpenwiljijmeeroverweten?(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl 26. WaaromLinkedIn?(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl 27. WaaromNederlanddeelneemtaangroepen?Bron:h]p://www.marke;ngfacts.nl/berichten/linkedin-in-nederland-anno-2013-de-resultaten-van-de-enquete (c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl 28. Neemtdeelaanhoeveelgroepen?Bron:h]p://www.marke;ngfacts.nl/berichten/linkedin-in-nederland-anno-2013-de-resultaten-van-de-enquete(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl 29. Groepen?(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl 30. Groepen?(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl 31. Welkegroepenvoorjou?(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl 32. Gra;sonlineDoe;ps Hoemaakikeeneec;ef LinkedInproel: h]p://goo.gl/rpHj9 Hoeverwijderikmijn LinkedIn-proel: h]p://goo.gl/yQ91Tz (c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl 33. Gra;sboek Gra;sdigitalePDFversie vindjehier: h]p://goo.gl/SBddMU Papierenversievindjehier: h]p://goo.gl/yQ063W (c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl 34. Vragen? @GustaafVockingGustaafVocking06 33 04 26 19http://eepurl.com/oqBqv(c) Gustaaf.Vocking@power2improve.nl