Meer-Historie, juni 2011

Click here to load reader

 • date post

  09-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  272
 • download

  8

Embed Size (px)

description

Cultuurhistorisch Haarlemmermeer

Transcript of Meer-Historie, juni 2011

 • 123456789

  10123456789

  20123456789

  30123456789

  40123456789

  50123456789

  601

  juni 201 MEER-HiSTORiE 1

  RedactioneelIn dit nummer

  thema

  14 China Fantasy17 De Arendshoeve18 Negentig jaar horeca op Schiphol21 De Hollandiabron26 Overpeinzingen bij Hoofdweg 901

  museum

  34 Doos vol spullen luchtvaaRt

  luchtvaaRt

  12 Fokker FXII: speciaal ontworpen voor de Indilijn van de KLM

  Verantwoording foto omslagde futuristische vormgeving van restaurant vork en mes in prachtig avondlicht (Foto: Kees van der veer)

  het bestuuR

  04 Van de voorzitter05 Meer-Historie in een

  nieuw jasje06 In memoriam

  diveRsen

  08 Eerste Hoofd-dorpsche Begrafenis onderneming hon-derd jaar geleden opgericht

  28 Boekbespreking38 Agenda40 Foto van de maand

  8

  22

  14

  18

  COLOFON

  ISSN: 1383-0074

  Doelstelling: Meer-Historie, cultuurhistorisch magazine, is een uitgave van de stichting Meer-Historie. Het doel van de stichting Meer-Historie is het behoud van het cultuurhistorische erfgoed in Haarlemmermeer en omgeving voor zover de stichting hierop een directe invloed heeft. Zij wil dit doel bereiken door het bevorderen van de belangstelling en de waardering voor, alsmede de kennis van dit erfgoed.Meer-Historie verschijnt 4x per jaar en wordt aan alle begunstigers gestuurd.

  BestuurBab van Groenigen, voorzitter, Han Klinkspoor, vice-voorzitter; Johan Slinger, penningmeester; H.C.M.van Raak, redactiecommissie; Marianne Koeckhoven; Frank Ossewaarde; Elise van Melis, directeur conservator/direc-teur Historisch Museum Haarlemmermeer; Dimph Pullens, Hans Esman, secretaris;

  Wil Landzaat, secretaris, Daunisstraat 12, 2132 PS Hoofddorp, 023-5631187, landzaat@quicknet.nl

  RekeningnummersING banknummer: 35.11.852 Rabobank: 15.55.92.564

  EreledenDrs. J. Achterstraat; J. Arensman; Mr. R. M. Dunselman; Fr. de Jong; A. de Koning; J.C. Suidgeest; A. Verbeek;Peter Roodenburg

  Locatie: De stichting is gevestigd in de Witte Boerderij, Hoofdweg 743, 2131 MA Hoofd-dorp, tel. 023-5615998

  Begunstigers/donateurs/abonneesDe minimumbijdrage is 12,50 per jaar. Losse verkoop: In het Historisch Museum Haarlemmermeer en in de volgende boek- en tijdschriftenhandels: Stevens, Nieuweweg 63, 2132 CM Hoofddorp en Bruna De Symfonie, De Symfonie 37, 2151 MD Nieuw-Vennep.Nabestellingen via het secretariaat ( 4, excl. verzendkosten).

  RedactieBaukje Bos-Burggraaff, Marcel Harlaar, Barend Klaassen, Harry van Raak, Henri StroetWebsite: www.meerhistorie.nl

  Deadline kopij: 7 juli 2011Postadres: Redactie Meer-Historie, Hermitage 196, 2134 AC Hoofddorp tel.: 06-11513990

  Beeldmateriaal: U kunt afbeeldingen aanleveren als fotos of als digitaal bestand. Let er bij digitale bestanden op dat de foto een hoge reso-lutie heeft (minimaal 300 dpi), denk aan een bestand van minimaal 1 Mb. Nota bene: Fotos altijd apart als jpg-bestand toezenden

  Grafisch advies en realisatie:Line-Up Media Services, Boxtel Vormgeving: Hans Gordijn, Baarn

  AuteursrechtOp het auteursrecht van het gepubliceerde in Meer-Historie is artikel 7 van de Auteurswet 1912 van toepassing.

  Op het eerste nummer in het nieuwe jasje zijn vele positieve reacties binnen gekomen. Daarvoor hartelijk dank. Verderop in dit nummer is een selectie uit de reacties opgenomen. In de geschiedenis van het blad Meer-Historie is regelmatig aandacht gegeven aan de horeca in Haarlemmermeer. En omdat het alweer een tijdje terug is, leek het ons wel aardig om het onderwerp weer eens centraal te stellen. Het gaat bij zon thema altijd om een selectie uit de vele horecabedrijven die Haarlemmermeer rijk is. We hebben daarbij uiteraard het historisch perspectief in het oog gehouden. Het is daarmee een nummer geworden waar u bij sommige artikelen letterlijk het water in de mond zal lopen. Ook hopen we dat het u zal inspireren om een van de restaurants te bezoeken op een mooie dag of dat u een horecagelegenheid bij u in de buurt eens met andere ogen bekijkt. Enkele restaurants bewijzen dat zij met hun wortels in het verleden stevig in het heden staan en nog altijd een gemleerd publiek van oude en nieuwe polderbewoners weten te trekken. Nieuwe loten aan de Haarlemmermeerse horecaboom bewijzen hun bestaansrecht juist met een eigenzinnige menukaart vol streek- en seizoensgerechten. Dat Stichting Meer-Historie en het Historisch Museum Haarlemmermeer niet enkel de blik naar het verleden richten, bewijst hun aanwezigheid op verschillende sociale netwerken (Facebook, LinkedIn, Twitter en - in mindere mate - Hyves). Waag het er eens op en bezoek een van die netwerken om te zien wie er op zit en leer nieuwe mensen kennen die de interesse voor de geschiedenis van Haarlemmermeer delen.

  Marcel Harlaar, Eindredacteur Meer-Historie

 • 1234567891012345678920123456789301234567894012345678950123456789601

  123456789

  10123456789

  20123456789

  30123456789

  40123456789

  50123456789

  601

  2 MEER-HiSTORiE juni 2011 juni 201 MEER-HiSTORiE 3

  De film, die op 7 maart in de thea-terzaal van Pier K in premire ging, handelt over de invloed van grote veranderingen in het landschap, zoals dat van Haarlemmermeer, voor de mens. De film brengt de orale geschiede-nis in beeld en geeft het verleden een plek in de toekomst. Het accent ligt op het landschap, de bewoning, de bebouwing en de betekenis van de veranderingen voor de mens. De documentaire portretteert zes mensen over de transformatie van de polder. Documentairemaker Ghosen filmde onder andere Marry van Steeg-Troost die prachtig vertelde over haar huis langs de

  Hoofdvaart, dat plaats moest maken voor de komst van de Ca-latravabruggen en Zwanenburger Jan van Wieringen die terugkeek op de barre tijden van vroeger. Wij stelden hem enkele vragen.

  Wat is je uitgangspunt?Ghosen: De bedoeling was om mooie verhalen uit de Polder te ver-zamelen en vast te leggen. Prachtige verhalen mogen niet verloren gaan. Daar begon het hele idee eigenlijk mee.

  Welke vraag stel je centraal?Ghosen: De vragen heb ik niet zelf opgesteld, maar wat ik wel weet

  is dat de nadruk op het verleden, heden en de toekomst van de Haar-lemmermeer lag. Hoe was het? Hoe is het nu? En hoe denken boeren dat de Haarlemmermeer eruit komt te zien in de nabije toekomst. Het was uiteraard leuk om hun ideen, bezwaren, verhalen en plannen aan te horen.

  Wat boeit je aan Haarlemmer-meer? Ghosen: Zelf kom ik uit Breukelen. Dus echt veel heb ik niet met de Haarlemmermeer.

  Kun je iets over jezelf vertellen?Ghosen: Begin jaren 90 ben ik samen met mijn familie uit Libanon gevlucht. Hier heb ik allerlei oplei-dingen gedaan, maar kon niet echt iets vinden wat ik leuk vond of bij mij paste. Uiteindelijk ben ik jour-nalistiek gaan doen. Dat is precies wat ik zocht en wat mij gelukkig maakt. Tijdens mijn opleiding ontdekte ik het filmen en monte-ren. Toen heb ik veel tijd en energie besteed om het vak onder de knie te krijgen. Het is keer op keer een enorme uitdaging om een mooi product af te leveren. Zeker als het om een lange documentaire gaat die veel tijd kost. En zeker omdat veel mensen aan mee werken.

  Marcel Harlaar

  Danny Ghosen zet polderportretten scherp neer

  Tijdens de drukbezochte jaarvergadering van de stich-ting Meer-Historie en de stichting Historisch Museum Haarlemmermeer op 19 april 2011 in Nieuw-Vennep is oud-bestuurslid en betrokken vrijwilliger Peter Roodenburg benoemd tot erelid vanwege zijn grote verdienste voor beide stichtingen. Na een gloedvolle

  speech overhandigde voorzitter Bab van Groenigen een oorkonde en kreeg Peter de versierselen opgespeld en waren er bloemen voor zijn vrouw. Kijk voor een video-impressie van deze ceremonie op: www.meerhistorie.nl

  Peter Roodenburg erelid

  Werkgroep Restauratie verblijdt met vorkheftruck

  Op woensdag 4 mei 2011 werd op boerderij Schapen-burg in Vijfhuizen door Cor Onderwater van Heftruck Centrum Onderwater onder enthousiaste reacties een vorkheftruck afgeleverd ten behoeve van de werkgroep Restauratie van de Stichting Meer-Historie. Rond tien uur was de spanning al voelbaar onder de vrijwil-ligers van de werkgroep Restauratie van de Stichting Meer-Historie die zich in en om het depot met allerlei werkzaamheden bezighielden. Er werden stellingkasten in elkaar gelast, een maaidorser werd doorgesmeerd en allerlei soorten weegschalen verwisselden van locatie. Juist op het moment dat men even op adem wilde ko-men, draait een knalrode vorkheftruck de loods binnen. Aan het stuur Cor Onderwater van de firma H.C.O. uit Hillegom. Uiteraard werd de nieuwe machine door iedereen bewonderd en meteen in gebruik genomen om wat spullen op te bergen. De overdracht van de vorkhef-truck vond plaats na bemiddeling door Cor Monster, lid van de werkgroep, die zakelijke contacten onderhoudt met Cor Onderwater. Toen Cor Monster bevlogen over zijn hobby vertelde, stelde Cor Onderwater voor om een vorkheftruck beschikbaar te stellen. Geheel in stijl is de hefmachine niet gloednieuw maar technisch nog in zeer goede staat. De vorkheftruck zal zeker van pas komen nu de loods van boerderij Schapenburg recent na een

  ingrijpende verbouwing helemaal geoptimaliseerd is. De loods is nu voorzien van enorme stellingen af-komstig van de firma Kverneland (voorheen VICON) uit Nieuw-Vennep waar het agrarisch materieel of de collectie van de Stichting Meer-Historie in depot staat. Hans Rijsdijk verwoordt het als volgt: We zijn er enorm mee geholpen omdat we nu zware objecten ook hoger op de stelling kunnen plaatsen. Het uiteindelijke doel van de werkgroep is de hele collectie te inventariseren en ook daarbij zal de heftruck van pas komen.

  Marcel Harlaar

  Als vervolg op een eerder filmportret over boer Pieter van der Vlugt heeft Danny Ghosen