Meer en betere ergonomie - VerV · • Autonome voertuigen . 6 Wat is bezig? • Disruptie maakt...

of 10 /10
1 Interprovinciaal Congres 25/05/2018 Meer en betere ergonomie Meer en betere ergonomie Meer en betere ergonomie Meer en betere ergonomie Roeland Motmans Nationaal voorzitter VerV Ergonomievereniging Ergonomievereniging Ergonomievereniging Ergonomievereniging www.verv.be Doelstelling - Verbinden alle ergonomie geïnteresseerden - Uitwisselen kennis en informatie - Meewerken opleidingen ergonomie - Adviseren beleidsorganen

Embed Size (px)

Transcript of Meer en betere ergonomie - VerV · • Autonome voertuigen . 6 Wat is bezig? • Disruptie maakt...

Page 1: Meer en betere ergonomie - VerV · • Autonome voertuigen . 6 Wat is bezig? • Disruptie maakt ergonomie nog belangrijker • Menselijke factor blijft grenzen aangeven • Zware

1

Interprovinciaal Congres 25/05/2018

Meer en betere ergonomieMeer en betere ergonomieMeer en betere ergonomieMeer en betere ergonomie

Roeland MotmansNationaal voorzitter VerV

ErgonomieverenigingErgonomieverenigingErgonomieverenigingErgonomievereniging

www.verv.be

Doelstelling

- Verbinden alle ergonomie geïnteresseerden

- Uitwisselen kennis en informatie

- Meewerken opleidingen ergonomie

- Adviseren beleidsorganen

Page 2: Meer en betere ergonomie - VerV · • Autonome voertuigen . 6 Wat is bezig? • Disruptie maakt ergonomie nog belangrijker • Menselijke factor blijft grenzen aangeven • Zware

2

ErgonomieverenigingErgonomieverenigingErgonomieverenigingErgonomievereniging

www.verv.be

Drie werkgroepen: kantoor – zorg – industrie

- Consensus zoeken: praktijkrichtlijnen

- Nieuwe ontwikkelingen opvolgen

- Studiedagen organiseren

BesluitBesluitBesluitBesluit

Meer ergonomie

- Multidisciplinaire preventieadviseur

- Niveau II als basis voor alle preventieadviseurs

- Sterker maken van niet-ergonomen

- Ergonomie geïntegreerd in bedrijfsprocessen

www.verv.be

Page 3: Meer en betere ergonomie - VerV · • Autonome voertuigen . 6 Wat is bezig? • Disruptie maakt ergonomie nog belangrijker • Menselijke factor blijft grenzen aangeven • Zware

3

BesluitBesluitBesluitBesluit

Betere ergonomie

- Leerlijnen en eindtermen ergonomie accrediteren

- Toegevoegde meerwaarde PA ergonomie aantonen

- Instituut voor ergonomie

- Kennis bundelen en onderzoek doen

- Ergonoom mee aan het stuur van nieuwe ontwikkelingen

www.verv.be

Waar komen we vandaan?Waar komen we vandaan?Waar komen we vandaan?Waar komen we vandaan?

www.verv.be

BES

1986 1993

KB beeldschermen

KB manueel hanteren van lasten

1996

Welzijnswet

ISO11228

EN1005

2003 2016 2018

VerV

2007

Consensus risicoanalyse zorg

Praktijkrichtlijn kantoorinrichting

Preventieadviseur ergonomie

2001

Kleine discipline die klein is gebleven

Als we niks doen, zal dat zo blijven

Page 4: Meer en betere ergonomie - VerV · • Autonome voertuigen . 6 Wat is bezig? • Disruptie maakt ergonomie nog belangrijker • Menselijke factor blijft grenzen aangeven • Zware

4

Waar komen we vandaan?Waar komen we vandaan?Waar komen we vandaan?Waar komen we vandaan?

• Risico voorkomen

• Risico analyseren : passende maatregelen

• Opleiding / instructie

• Medisch onderzoek

www.verv.be

Waar staat ergonomie vandaag ?Waar staat ergonomie vandaag ?Waar staat ergonomie vandaag ?Waar staat ergonomie vandaag ?

• TWW risicoanalyse manueel hanteren van lasten

• 42 woon-zorg centra

• 8 konden risicoanalyse voorleggen

• 1 met behulp van preventieadviseur ergonomie

-> de facto bestaan we niet

www.verv.be

Page 5: Meer en betere ergonomie - VerV · • Autonome voertuigen . 6 Wat is bezig? • Disruptie maakt ergonomie nog belangrijker • Menselijke factor blijft grenzen aangeven • Zware

5

Is ergonomie nodig?Is ergonomie nodig?Is ergonomie nodig?Is ergonomie nodig?

• Beroepsziekten: tendinopathieën bovenste ledematen nr 1

• Re-integratie: aangepast werk

• Lang ziekteverzuim: nood aan ernst- en frequentiegraad per sector

www.verv.be

Wat is bezig ?Wat is bezig ?Wat is bezig ?Wat is bezig ?

• Digitalisering

• Robotics

• Virtual reality

• Augmented reality

• AI - Machine learning

• Autonome voertuigen

www.verv.be

Page 6: Meer en betere ergonomie - VerV · • Autonome voertuigen . 6 Wat is bezig? • Disruptie maakt ergonomie nog belangrijker • Menselijke factor blijft grenzen aangeven • Zware

6

Wat is bezig?Wat is bezig?Wat is bezig?Wat is bezig?

• Disruptie maakt ergonomie nog belangrijker

• Menselijke factor blijft grenzen aangeven

• Zware beroepen zijn niet meer nodig

• Mee aan het stuur van toepassingen zitten

www.verv.be

Wat is probleem?Wat is probleem?Wat is probleem?Wat is probleem?

• Algemene preventieadviseur te weinig bagage in ergonomie

• Preventieadviseur ergonomie: toegevoegde meerwaarde niet duidelijk

• Externe diensten: kennis en middelen zijn versnipperd

• FOD WASO heeft geen slagkracht

• Universiteiten: toegepast onderzoek afwezig

www.verv.be

Page 7: Meer en betere ergonomie - VerV · • Autonome voertuigen . 6 Wat is bezig? • Disruptie maakt ergonomie nog belangrijker • Menselijke factor blijft grenzen aangeven • Zware

7

Wat is er nodig?Wat is er nodig?Wat is er nodig?Wat is er nodig?

• Echte multidisciplinaire preventieadviseurs

• Kwaliteitsvolle opleiding preventieadviseur ergonomie

• Instituut ergonomie over grenzen van externe diensten heen

• FOD WASO in een samenwerkende rol

• Universiteiten krijgen input/middelen voor toegepast onderzoek

www.verv.be

Preventieadviseur van de toekomstPreventieadviseur van de toekomstPreventieadviseur van de toekomstPreventieadviseur van de toekomst

• Niveau II als basis voor alle PA’s

• CoBePrev

www.verv.be

Page 8: Meer en betere ergonomie - VerV · • Autonome voertuigen . 6 Wat is bezig? • Disruptie maakt ergonomie nog belangrijker • Menselijke factor blijft grenzen aangeven • Zware

8

Specialist ergonomieSpecialist ergonomieSpecialist ergonomieSpecialist ergonomie

• Expertniveau Sobane invullen

• Evidence based

• Leerlijnen ergonomie en eindtermen vanuit beroepsvereniging

• Onafhankelijk accrediteringsinstituut

www.verv.be

Externe dienstenExterne dienstenExterne dienstenExterne diensten

• Zorg, logistiek, IT... PA Ergonomie als specialist

• Instituut voor ergonomie / welzijn

• Kennis en middelen bundelen

• Tools ontwikkelen, onderzoek doen

• Decommercialiseren en disciplineren

• Eén gemeenschappelijke tool ontwikkelen, niet 11x hetzelfde

• Geen concurrentie op vlak van inhoud of welzijn medewerkers

www.verv.be

Page 9: Meer en betere ergonomie - VerV · • Autonome voertuigen . 6 Wat is bezig? • Disruptie maakt ergonomie nog belangrijker • Menselijke factor blijft grenzen aangeven • Zware

9

FOD WASOFOD WASOFOD WASOFOD WASO

• Samenwerkende partner

• Invulling geven aan wetgeving

• Consensus zoeken per sector

• Extern, intern, TWW: minimum standaard per sector afstemmen

• “Arbocatalogus”

www.verv.be

SlotSlotSlotSlot

www.verv.be

Inspectie

Interne PA

Ergonoom

Fedris

Universiteiten

Page 10: Meer en betere ergonomie - VerV · • Autonome voertuigen . 6 Wat is bezig? • Disruptie maakt ergonomie nog belangrijker • Menselijke factor blijft grenzen aangeven • Zware

10

Bedankt...Bedankt...Bedankt...Bedankt...

www.verv.be