Medezeggenschap 2 0 bij ABN AMRO

download Medezeggenschap 2 0 bij ABN AMRO

of 15

 • date post

  06-Apr-2016
 • Category

  Documents

 • view

  213
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Presentatie OR informatie Congres 2014

Transcript of Medezeggenschap 2 0 bij ABN AMRO

 • Medezeggenschap 2.0 bij ABN AMRO

  20 november 201420 november 2014

 • Inhoudsopgave

  1. Waarom een nieuw model?

  2. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?

  3. Hoe ziet het nieuwe model eruit?

  4. Leerpunten

  Agenda

 • 1. Waarom een nieuw model?

  Knelpunten oude model:

  Nieuwe instroom verloopt moeizaam:1. Moeilijke werving van nieuwe mensen (reputatie, lange zittingstermijn)

  2. Nieuwe mensen haken snel af (frictie met businessfunctie)

  Weinig doorstroom zittende mensen

  Representativiteit: huidige bezetting medezeggenschap vormt geen afspiegeling van het personeelsbestand

  (onvoldoende vrouwen en jongeren, flexwerkers)

  Kwaliteitsproblemen: tekort aan bepaalde kennis of competenties; veel werk op weinig schouders

  Waaromeen nieuw model?

 • Belangrijkste kenmerkenvan het participatiemodel (1/2)

  Nieuwe structuur

  Kleinere ondernemingsraden ondersteund door participanten: beter gebruik maken van kennis van de werkvloer

  Beperking van de zittingstermijn: van drie naar twee jaar, maximaal 2 keer herkozen

  Maximering van de tijdsbesteding

  Nieuwe terminologie om nieuw begin te onderstrepen

  Andere ondersteuning vanuit het OR-secretariaat: beheer van participantenpool, bewaken en uitdragen van nieuwe structuur

  Pilot van twee jaar

  4

 • Belangrijkste kenmerken van het participatiemodel (2/2)

  Projectmatig werken

  Al het werk wordt opgepakt als een project. Een tijdelijk projectteam dat bestaat uit raadsleden en participanten krijgt van de raad een projectopdracht

  met heldere tijdslijnen en op te leveren producten. Stemrecht blijft bij de raad.

  Verder professionalisering

  Inrichten van budgetplaatsen voor raadsleden

  Medezeggenschap positioneren als persoonlijke ontwikkeling

  Participantenpool als kweekvijver voor nieuw MZ talent

  Functie- en competentieprofielen tijdens wervingscampagne en als input voor beoordelingen

  Beoordelingscyclus voor alle raadsleden, ook participanten kunnen hun bijdrage gebruiken in beoordeling

  Meer uniformiteit in werkwijze, zowel raden onderling als dochters 5

 • ABN AMRO

  6

  Participantenpool Verticaal organiseren, bankbreed inzetten

  Stap in loopbaanontwikkeling

  Kweekvijver voor nieuw talent voor de medezeggenschap

  Ook Raad van Medewerkers en dochters kunnen gebruik maken van de pool

  COR heet nu RvM om het 3-radenmodel te benadrukken Elke businessline 3 zetels

  Dochters met eigen OR 1 zetel

  Secretariaat medezeggenschap Verbinden participanten en raadsleden

  Faciliteren professionalisering en vernieuwing

  Ondersteuning alle ondernemingsraden, ook de dochters

  Raad van Bestuur

  Raad van Medewerkers

  Raad van Commissarissen

  TOETSING TOETSING

  Toelichting op het nieuwe model

 • Aanpak door de COR werkgroep

  Outside in: bezoeken andere organisaties/ lezen artikelen

  Juridisch advies van Ondernemingkamerrechter Willems

  HR en Overlegzaken opgenomen in de werkgroep

  Regelmatig overleg met de bestuurder

  Van 4 naar 2 naar 1 model via verschillende discussie sessies, met COR, binnen de verschillende ondernemingsraden, tenslotte tijdens een MZ conferentie voor alle raadsleden

  Dochters meegenomen

  Het gekozen model was een afgezwakte vorm van ons voorstel

  Pilot als werkvorm neemt veel weerstand weg

  Totale voorbereidingstijd: 3 jaar

 • Hoe ziet het participatiemodel eruit?

  8

  R&PB Raad13 leden

  CB Raad13 leden

  TOPS Raad11 leden

  FUNCTIONS Raad9 leden

  Secretariaat Medezeggenschap

  Raad van Mede-

  werkers17 leden

  Dochter Ondernemingsraden

  Alfam Raad ACF Raad

  Participanten Participanten Participanten Participanten

  P a r t i c i p a n t e n p o o l

  150

 • Voortgang pilot nieuwe medezeggenschap

  Vernieuwing van medezeggenschap concentreert zich op 2 fronten:- Professionalisering van de medezeggenschap zelf

  - Werken met participanten

  Dit vraagt aanpassingen op: Organisatie en vaardigheden

  Nieuwe structuur en opzet van raden in combinatie met participanten betekent organisatiewijziging en doet beroep op andere vaardigheden van raadsleden en secretarissen

  Procesefficintie

  Uniformering van processen en projectmatige aanpak is nieuw voor velen

  En communicatiesysteem

  Houding en gedrag

  Verandering van manier van werken (naar projectmatig met rolwijziging voor raadsleden en secretarissen bij werken met participanten) doet beroep op veranderingsbereidheid van betrokkenen

 • 5. Evaluatiecriteria van de nieuwe vorm

  Evaluatie van de pilot per kwartaal op de volgende punten:

  Voldoende capaciteit bij raadsleden en participanten

  Professionalisering via opleidingen, communicatie en HR-betrokkenheid

  Diversiteit en representativiteit van raadsleden en participanten t.o.v. achterban

  Commitment van middle management inzake deelname en beschikbaarstelling van capaciteit bij zowel raadsleden als participanten

  Gedrag en cultuur t.a.v. medezeggenschap binnen ABN AMRO

  Evaluatiecriteria

 • Leerpunten

  Niet handig:

  om het secretariaat te reorganiseren vlak voor nieuwe start

  Weg willen blijven van denken in modellen

  Lichtzinnig omgaan met weerstanden

  Wel handig:

  Veel tijd nemen voor het meekrijgen van bestaande OR leden in de wijzigingen

  Om eerst een pilot te doen

  Vakbonden en Bestuurders goed meenemen in je plannen

  Al voor de start van de zittingstermijn participanten aan het werk zetten

 • Waar staan we nu:

  Een jaar onderweg, en halverwege de pilot:

  150 participanten werkzaam in projecten in 5 raden

  Werken richting beslissingen voor volgende termijn

  Het goede behouden, doorwerken aan verbeterpunten

  Tijd nemen voor groei

 • man52%

  vrouw48%

  Verdeling AAB naar geslacht

  Invulling nieuwemedezeggenschap (1)

  M74%

  V26%

  Verdeling raadsledennaar geslacht

  man65%

  vrouw35%

  Verdeling participantennaar geslacht

 • Invulling nieuwemedezeggenschap (2)

  10%

  7%

  40%

  43%

  Verdeling raadsledennaar leeftijd

  1 : < 35

  2 : 35-45

  3 : 46-57,5

  4 : > 57,5

  38%

  25%

  27%

  10%

  Verdeling participantennaar leeftijd

  1 : < 35

  2 : 35-45

  3 : 46-57,5

  4 : > 57,5

  57,5 jaar11%

  Verdeling AAB naar leeftijd

 • Invulling nieuwemedezeggenschap (3)

  0

  2

  4

  6

  8

  10

  12

  4 5 6 7 8 9 10111213 5 6 7 9 10111213 3 4 5 6 7 8 9 10111213 4 5 6 7 8 9 101112

  C&MB Functions R&PB TOPS

  Verdeling participantennaar funktieniveau

  Totaal

  Totaal aantal participanten: 149 (mei 2014)