Medemerkers lancering 24 feb

66
MEDEMERKERS LANCERING - HUIS HAPPAERT - 24 FEBRUARI 2011

description

De presentatie die op 24 februari werd gegeven ter gelegenheid van de lancering van MedeMerkers. Sprekers:- Nicole Berx (introductie)- Koen Delvaux- Luc Galoppin- Sigrid Dufraimont- Saskia VidelerLocatie: Huis Happaert

Transcript of Medemerkers lancering 24 feb

Page 1: Medemerkers lancering 24 feb

MEDEMERKERS LANCERING - HUIS HAPPAERT - 24 FEBRUARI 2011

Page 2: Medemerkers lancering 24 feb
Page 3: Medemerkers lancering 24 feb

WAT ALS...SOCIAL MEDIA VOOR JOU WERKEN

Page 4: Medemerkers lancering 24 feb

WAT ALS...JE KLANTEN GAAN MEEDENKEN

OVER JE PRODUCTEN?

Page 5: Medemerkers lancering 24 feb

LAY’SVERZIN DE NIEUWE SMAAK

Page 6: Medemerkers lancering 24 feb

ALBERT HEIJN, SCHIPHOL, ...VIA REDESIGN.ME

Page 7: Medemerkers lancering 24 feb

DE NAAM VOOR UW NIEUWE WEBSHOP?

Page 8: Medemerkers lancering 24 feb

WAT ALS...JOUW PERSONEEL OVER JE

BEDRIJF SPREEKT?

Page 9: Medemerkers lancering 24 feb

STIJN STIJNEN(OF DE BROER VAN...)

FOTO: DE STANDAARD

Page 10: Medemerkers lancering 24 feb

SAPPI(DIE VAN HET PAPIER)

Page 11: Medemerkers lancering 24 feb

UW MEDEWERKERS VANAVOND OP CAFÉ

Page 12: Medemerkers lancering 24 feb

WAT ALS...JE SOCIAL MEDIA KUNT INZETTEN

ALS HELPDESK?

Page 13: Medemerkers lancering 24 feb

MOBILE VIKINGS

Page 14: Medemerkers lancering 24 feb

FIREFOX

Page 15: Medemerkers lancering 24 feb

ABN AMRO

Page 16: Medemerkers lancering 24 feb

WAT ALS...JE LAAT WETEN DAT JE ÉCHT LUISTERT NAAR JE PUBLIEK?

Page 17: Medemerkers lancering 24 feb

FNAC

Page 18: Medemerkers lancering 24 feb

GAPVAN EEN OUD LOGO NAAR ...

Page 19: Medemerkers lancering 24 feb
Page 20: Medemerkers lancering 24 feb

DE SOCIALE MEDIA REVOLUTIECONSUMENTEN AAN DE MACHT VANACHTER HUN COMPUTER

Page 21: Medemerkers lancering 24 feb

DE WERELD VERANDERT

Page 22: Medemerkers lancering 24 feb

GISTEREN

Page 23: Medemerkers lancering 24 feb

VANDAAG

Page 24: Medemerkers lancering 24 feb

HET WERKT NIET MEER OP INTERNET

EYEBALLS KOPEN IS PLEZANTWAS

Page 25: Medemerkers lancering 24 feb

MERKEN ZIJN NOG GELIEFD, MAAR NIET MEER VERTROUWD

Page 26: Medemerkers lancering 24 feb

SOCIALE MEDIA,DE OPLOSSING

Page 27: Medemerkers lancering 24 feb

COMMUNICATIECRISIS

RECRUTERING

RECLAME

WAAROM DUIKT U IN SOCIALE MEDIA?

Page 28: Medemerkers lancering 24 feb

oude wijn in nieuwe zakken: we praten weer over onszelf

alternatief: focus op de klant (geef hem de aandacht)

RECLAME, NU OOK OP FACEBOOK

Page 29: Medemerkers lancering 24 feb

Social Media

• consultancy

• planning

• strategy

OF VERBERGT HIJ UW PROBLEMEN?

DE SOCIALE MEDIA CONSULTANT LOST ALLES OP

Page 30: Medemerkers lancering 24 feb

WAAR ZIT DE ECHTE MEERWAARDE?

Page 31: Medemerkers lancering 24 feb

BEHOEFTEN VERANDEREN

Landbouwrevolutie:geen honger meer

Industriële revolutie:geen kou meer

Informatie revolutie:geen goesting meer

Hoe helpen merken met mijn zelfontwikkeling?

Page 32: Medemerkers lancering 24 feb

(LIEFST VAN ACHTER MIJN COMPUTER)

IK WIL IETS BETEKENEN!

Page 33: Medemerkers lancering 24 feb

Uw klant kan u helpen, geef hem goesting om dat te doen.

Produktontwikkeling, klantendienst, promotie, documentatie

CO-CREATIE

Page 34: Medemerkers lancering 24 feb

PLAN VAN AANPAK

Page 35: Medemerkers lancering 24 feb

ER IS GEEN MAGISCHE FORMULE(maar wel magische ingrediënten)

Page 36: Medemerkers lancering 24 feb

UW MEDEWERKERS ZIJN SOCIALE MENSEN

Page 37: Medemerkers lancering 24 feb

LAAT UW MEDEWERKERS MET UW KLANTEN CONVERSERENEN LAAT ZE HUN EIGEN VERHALEN OVER HET BEDRIJF VERTELLENOP FACEBOOK, YOUTUBE, BLOGS, FORA EN OP CAFÉ

Page 38: Medemerkers lancering 24 feb

FACILITEER IPV. CONTROLEER

Page 39: Medemerkers lancering 24 feb

START MET DE CONTROLE LOS TE LATEN

DE LEIDERgaat voorop

staat onderaan

neemt initiatief

volgt geen instructies

steekt anderen aan

Page 40: Medemerkers lancering 24 feb

WIE ZIJN JOB IS DIT?

Page 41: Medemerkers lancering 24 feb

DE RIDDER OP HET WITTE PAARD

Page 42: Medemerkers lancering 24 feb

De vertegenwoordiger van de klant in de boardroomCCO= ‘SOCIALE ARCHITECT’, VOOR DE VRIENDEN

DE NIEUWE ROL VAN SOCIALE ARCHITECT

Sociale Architect

CRM R&D OPS HRM

klanten klanten klanten klanten

Page 43: Medemerkers lancering 24 feb

SOCIALE MEDIA ZORGT VOOR EEN ENGAGEMENT DAT DE DRUK OM UW ORGANISATIE TE DOEN VERANDEREN VERGROOT. EN DAT IS GOED.

Page 44: Medemerkers lancering 24 feb

IN MIJN ORGANISATIE?

Page 45: Medemerkers lancering 24 feb

DE BELANGRIJKSTE POSITIE?

Page 46: Medemerkers lancering 24 feb

HET WAS EEN STRIKVRAAG...

Zoek niet naar de belangrijkste positie

Zoek eerder naar de ingrediënten die resultaten mogelijk maken

Page 47: Medemerkers lancering 24 feb

SOCIALE ARCHITECTUUR?

Niet de vakjes...

Niet de lijnen...

De witte ruimte!

Page 48: Medemerkers lancering 24 feb

VROEGER EN NU

Boodschap & Doelpubliek

Kennis in hoofden

Controle

Compliance

Verhaal & Community

Kennis in netwerken

Vertrouwen

Co-creatie

HIËRARCHIE PLATFORMCOMMUNICATIE

LEREN

ORGANISATIE

PERFORMANTIE

SOCIALE ARCHITECTUUR IS EEN EVENWICHT

Page 49: Medemerkers lancering 24 feb

WAT EEN SOCIALE ARCHITECT DOET?

bouwt een platform

connecteert mensen

geeft ruimte

is zelf voorbeeld van transparantie

kent zijn weg in sociale media

DE WITTE RUIMTE BEWUST GEBRUIKEN

Page 50: Medemerkers lancering 24 feb

COMMUNITY - HOE BEGIN JE ER AAN?

Begin er niet aan!

Kijk door een andere bril, want communities bestaan al!

Ga op zoek naar ambassadeurs, sleutelgebruikers, proceseigenaars, domeinleiders, etc.

Zet een stap opzij en geef ruimte

Page 51: Medemerkers lancering 24 feb

PLATFORM: DE INGREDIËNTEN

!"#$%&'()'($'*+,'-./'0(1.)2$.($'3'4.,5+)1.)".(16'

!##,+-'7+8'(9/'''!#$'(&'".$/''':+.';.,9$'".$/'

!(.'1+.$';#$/':+.';+,1'(9'+)1.,&$.8)1/'

!#$'5.$.9.)$'1($'()'1.'<,#92=9/'

>?@@ABC>DECF'

GFHFB'

?HIDBCJDECF'

KFHL?H@DBECF'

Page 52: Medemerkers lancering 24 feb

VAN INGREDIENTEN NAAR RECEPTEN

!"#!$%&' !"()*+,' !-./$&'

012345678''-58591:184'

;7<=5>'-1?=5'/@5A181BB'

;7<=5>'.7>=<C'$A15678'

DA58?'-78=47A=89'

!841A85>'0127A41A'$75<E=89'

F87@>1?91'-58591:184'

$7::38=4C'-58591:184'

$3B47:1A'+89591:184'

+G418?1?'+841A2A=B1'

;7<=5>')15A8=89';4A5419C'

;7<=5>'/A<E=41<43A1'

;7<=5>'$0-'

$*--H"!$/&!+'

)+0+"'

*0I/"!;/&!+'

.+0J*0-/"&!+'

Page 53: Medemerkers lancering 24 feb

VOORBEELD

!"#!$%&' !"()*+,' !-./$&'

012345678''-58591:184'

;7<=5>'-1?=5'/@5A181BB'

;7<=5>'.7>=<C'$A15678'

DA58?'-78=47A=89'

!841A85>'0127A41A'$75<E=89'

F87@>1?91'-58591:184'

$7::38=4C'-58591:184'

$3B47:1A'+89591:184'

+G418?1?'+841A2A=B1'

;7<=5>')15A8=89';4A5419C'

;7<=5>'/A<E=41<43A1'

;7<=5>'$0-'

$*--H"!$/&!+'

)+0+"'

*0I/"!;/&!+'

.+0J*0-/"&!+'

Page 54: Medemerkers lancering 24 feb

HET GOEDE NIEUWS

1. JE ORGANISATIE IS NIET STUK

2. ER IS NIETS TE HERSTELLEN

3. ER IS GEWOON KEIVEEL POTENTIEEL DAT WE NIET BENUTTEN

Page 55: Medemerkers lancering 24 feb

HET MINDER GOEDE NIEUWS

1. ‘POTENTIEEL’ KAN JE NIET UITBESTEDEN

2.OP EEN ANDERE MANIER GAAN WERKEN

3. EXTERNEN KUNNEN JE ENKEL OP WEG HELPEN

Page 56: Medemerkers lancering 24 feb

EN NU CONCREETMEDEMERKERS

GEEN CAMPAGNES, MAAR EEN TRAJECT

Page 57: Medemerkers lancering 24 feb

DE PASSIE IN UW BEDRIJF

De passie van uw mensen

Echte verhalen

Sociale media outsourcen

Nooit echt oprecht

Page 58: Medemerkers lancering 24 feb

STAP 1: WIJ KOMEN NAAR U

Gesprekken met uw mensen

“Ik werk hier al 30 jaar!”

Erkennen van uw mensen

“Mijn mening is ook belangrijk”

Motiveren van uw mensen

“Mijn verhaal staat in het magazine!”

Page 59: Medemerkers lancering 24 feb

“Iedereen op Facebook?!”

Uw mensen hebben talent

De taal van het delen

Page 60: Medemerkers lancering 24 feb

STAP 2: SAMEN MEDEMERKERSGEEN KOOI, MAAR SAMEN LEREN VLIEGEN

Page 61: Medemerkers lancering 24 feb

WAAR ZIJN WE EN WAAR GAAN WE NAARTOE

We kennen onze talenten en verhalen (dankzij interne reporter)

We verkennen het landschap nu (wat doen we al?)

We bepalen het landschap van later (strategie en policy)

Page 62: Medemerkers lancering 24 feb

Workshops

Interne (sociale) media

Medemerkers aanmoedigen

Rollen verdelen

Structuur opzetten

SAMEN VOORBEREIDEN

Page 63: Medemerkers lancering 24 feb

STAP 3: EN NU ECHT SAMEN

Geen MedeMerkers meer, maar medemerkers

Op zoek naar anderen (community)

Doe iets samen

Page 64: Medemerkers lancering 24 feb

EN MIMI

WAT HEBBEN WE VANDAAG GELEERD?

Page 65: Medemerkers lancering 24 feb

ONTHOUD VOORAL DIT

HETZIT

VANBINNEN

Page 66: Medemerkers lancering 24 feb

PICTURE CREDITS

Stijn Stijnen: www.destandaard.be

Webshop: Flickr IAmDoom (Bwrah Bwrah)

Pub: Flickr Ma Neeks

Old TV: Mediabistro

Old Radio: ZDNet

Facebook Phone: Flickr Babyben

Eyeballs: Flickr looseends

Computer hero: Facebook page

Indians: Kyerphotography.com

Goochelaar: theallteach.com

Medewerkers: Larry the cable guy

Friends bar: Flickr Glenn Harper

Ridder: Flickr Brennus Krux

Bakkerij: Peter Krogh

Vogel: Flickr akhyar

Landkaart: Flickr Skwichy