MedeMerkers bedrijfspresentatie

26
BEDRIJFSPRESENTATIE

description

MedeMerkers is een social media bureau dat vertrekt vanuit de kracht van uw eigen mensen. We maken gebruik van sociale media (Facebook, Twitter, LinkedIn etc.) om uw medewerkers met uw klanten te verbinden. We stoppen niet bij analyse en strategie, maar ondersteunen ook de uitvoering van elk traject, zowel voor interne als externe communicatie- en veranderingstrajecten.

Transcript of MedeMerkers bedrijfspresentatie

Page 1: MedeMerkers bedrijfspresentatie

BEDRIJFSPRESENTATIE

Page 2: MedeMerkers bedrijfspresentatie

WAT

DOE

T M

EDEM

ERKE

RS?

Page 3: MedeMerkers bedrijfspresentatie

Luc Galoppin COO+10j Change Practitioner

WIE

IS M

EDEM

ERKE

RS?Koen Delvaux CEO+10j Online Marketeer

Saskia Videler Director Content & Communities+10j Blogging & Social Media

Page 4: MedeMerkers bedrijfspresentatie

Ontdek en gebruik het talent van de mensen in uw organisatie.De conversatie met je doelpubliek heeft authenticiteit nodig.Authenticiteit zit vanbinnen.

ONZE

VIS

IE

HET ZIT VANBINNEN

Page 5: MedeMerkers bedrijfspresentatie

ONZE AANPAK

1. WIJ ANALYSERENDe positie van uw organisatie op het social media kompas

2. WIJ VOEREN UIT

3. WIJ DRAGEN OVER

Implementatie van Facebook, Twitter, LinkedIn, blogs,...Geïntegreerde change management aanpak

Aan een kernteam in uw organisatieOndersteund door een social media ROI dashboard

Page 6: MedeMerkers bedrijfspresentatie

1. A

NALY

SE

Een social media audit met 4 dimensies en10 meetpunten om uw huidige situatie te bepalen.

COMMUNICATIEverbondenheididentiteit

vaardighedenkennisattitude

rollenverantwoordelijkhedensupport

hefbomendashboard

Wat betekent dit voor uw bedrijf?

LEREN

Welke opleiding is er nodig?

ORGANISATIE

Hoe ondersteunen we de mensen?

PERFORMANTIE

Hoe meten we onze resultaten?

Page 7: MedeMerkers bedrijfspresentatie

2. U

ITVO

ERIN

G

Community management

Reputation management

Content creation

Copywriting

Realisatie applicaties & pagina’s

Video interviews

Page 8: MedeMerkers bedrijfspresentatie

3. O

VERD

RACH

T

Een sociale architectuur die het netwerk van mensen in kaart brengt

Sociale media geïntegreerd in uw organisatie,niet als een aparte silo

Change management

Externe consultants worden overbodig

Page 9: MedeMerkers bedrijfspresentatie

SOCI

AL M

EDIA

KOM

PAS

!"#$#%&'()*#+&'

,&-&.*/&'()*#+&'

012234506758' 98:84'

;8:<14=84!85='

5=84757857'

;66:=5,!8=84'

>8445?'

677573=8'

:19984'

;8:647@11:=895A>!8=84'

?3BB1:7'

!8C<1284'

=6?!<16:='

1:,645?6758'B8:C1:264758'

718?0!13@8:'

?B898:'

?B89;8:=898:'Een instrument ontwikkeld door MedeMerkers

Brengt uw organisatie in lijn met de klant

Identificeert pijnpunten en bepaalt uw aanpak

Page 10: MedeMerkers bedrijfspresentatie

PROD

UCTE

N!"#$%&''(

)*+,-./0$-0,1(

2%30+$(4'-0+(56+*','77(

2%30+$(8'96%*:(23+,(

)*+,-(4%,09%*0,1(

;,9'*,'(<'#%*9'*(=%+3>0,1(

?',,07(4+,+1'"',9(

2%30+$(@%$03&(=*'+A'(

=%""/,09&((4+,+1'"',9(

!B9',-'-(!,9'*#*07'(

2%30+$(C'+*,0,1(29*+9'10'(

2%30+$'(5*3>09'39//*(

2%30+$(=<4(

=D44E8;=5F;!(

C!<!8(

D<G58;25F;!(

@!<HD<458F;!(

FD!2=IDEJ!<( 2@!C!<( 2@!CK!<L!C!<(

Page 11: MedeMerkers bedrijfspresentatie

Strategische partner

Co-locatie in Mechelen

JanSeurinck

CarolineHamaide

FlorenceManente

SigridDufraimont

MarieVan Humbeeck

NETWERK VAN FREELANCE EXPERTS

PART

NERS

Page 12: MedeMerkers bedrijfspresentatie

ADDENDUM:DETAILS PRODUCTEN

Page 13: MedeMerkers bedrijfspresentatie

EMPLOYEE BRANDBUILDING

De mensen in uw organisatie vormen het hart van uw bedrijf. Zij staan dicht op de processen en zijn dus constant op de hoogte van wat er gaande is en moet gebeuren. Ook zijn zij vaak degenen die contact onderhouden met uw klanten.

Door hun in de spotlight te zetten, krijgt uw bedrijf een meer menselijke uitstraling, wat conversaties enkel ten goede zal komen. 

Page 14: MedeMerkers bedrijfspresentatie

EMPLOYEE BRANDBUILDING

De mensen in uw organisatie vormen het hart van uw bedrijf. Zij staan dicht op de processen en zijn dus constant op de hoogte van wat er gaande is en moet gebeuren. Ook zijn zij vaak degenen die contact onderhouden met uw klanten.

Door hun in de spotlight te zetten, krijgt uw bedrijf een meer menselijke uitstraling, wat conversaties enkel ten goede zal komen. 

Page 15: MedeMerkers bedrijfspresentatie

INTERNE REPORTER COACHING

Uw mensen krijgen een extra rol: die van spreekbuis. Doordat zij de verhalen van binnenuit kennen, kunnen zij deze naar buiten brengen op een manier die goed voelt voor hen. Video, tekst of foto's? Gebruik die talenten en passies van uw medewerkers! Wij werken daarbij volgens het principe: 'vertel', 'toon' en 'doe'. 

Page 16: MedeMerkers bedrijfspresentatie

EXTENDED ENTERPRISE

De laatste stap in het proces wordt bereikt als uw mensen comfortabel zijn in hun rol als reporter. Er is een sterke basis binnen het bedrijf gelegd, dus gaan we nu kijken welke partijen we buiten het bedrijf kunnen activeren. Als dat goed wordt gedaan, zal er een natuurlijke workflow ontstaan zijn waarin conversaties gevoerd worden die bijdragen aan uw sterke merk. 

Page 17: MedeMerkers bedrijfspresentatie

SOCIAL MEDIA AWARENESS

Workshops moeten leuk en productief zijn. Wij willen dat deelnemers hun ervaringen en ambities met elkaar delen, omdat dit de uitkomst ten goede komt. De uitkomsten van een social media workshop zijn concrete actiepunten waar u direct mee aan de slag kunt.

Page 18: MedeMerkers bedrijfspresentatie

KNOWLEDGE MANAGEMENT

Door het aanleggen van een passende infrastructuur kan kennis optimaal gedeeld worden. U zult zien dat ook de creativiteit gaat stromen en alle medewerkers beter op de hoogte zijn van ontwikkelingen. Een essentieel onderdeel van uw sociale architectuur. 

Page 19: MedeMerkers bedrijfspresentatie

SOCIAL LEARNING STRATEGY

Tot slot bepalen we hoe uw totale sociale architectuur eruit komt te zien. Samen maken we een perfecte balans tussen het delen van documenten en kennis aan de ene kant, en cocreatie en het inzetten van sociale kanalen aan de andere kant. 

Page 20: MedeMerkers bedrijfspresentatie

SOCIAL NETWORK SCAN

Aan de hand van een analyse van uw interne en externe netwerken, bepalen we de 10 dimensies van het MedeMerkers Kompas. Hiermee bepalen we de  koers die we gaan varen.

Page 21: MedeMerkers bedrijfspresentatie

SOCIAL MEDIA POLICY

Een social media policy gaat niet zo zeer over wat men allemaal niet mag doen of zeggen online. Het is eerder een handleiding voor wie graag naar buiten treedt onder de vlag van de organisatie. Een krachtig document vol inspiratie dat mensen zin geeft te communiceren over uw merk. Het wordt dan ook opgestelt voor de medewerkers in de front linie, de line managers, HR en IT in het achterhoofd (ja, in die volgorde).

Page 22: MedeMerkers bedrijfspresentatie

SOCIAL ARCHITECTURE

Een sociale architectuur is het platform voor communities in uw organisatie. Het is de structuur die u helpt bij het managen van de community van project X, werkgroep Y, de fans van product Z en de helden van de campagnes A, B en C. Een een sociale architectuur maak je een balans tussen hun rollen en verantwoordelijkheden tegenover hun status in de community.

Page 23: MedeMerkers bedrijfspresentatie

BRAND MONITORING

Het is uiteraard belangrijk om te weten hoe uw merk of organisatie op dit moment presteert. Een aspect is de zogenaamde 'buzz': welke gesprekken worden op dit moment al gevoerd over uw merk, organisatie en sector? In onze rapportering maken wij hiervan een analyse waarbij we ook proberen de spilfiguren en belangrijke communities te identificeren. 

Page 24: MedeMerkers bedrijfspresentatie

COMMUNITY MANAGEMENT

Zodra bepaald is welk publiek we willen aanspreken en welke bestaande communities en personen daarin belangrijk zijn, gaan we in conversatie met deze mensen. Hierbij is het belangrijk de juiste toon aan te slaan en respectvol om te gaan met de (ongeschreven) wetten van de doelgroep.

We leren u om te gaan met de belangrijkste tools en netwerken, zodat u als een vis in het water bent in het modereren van uw merk of organisatie online. 

Page 25: MedeMerkers bedrijfspresentatie

SOCIAL CRM

Het hoeft niet altijd van u te komen: uw klanten helpen ook graag andere mensen als ze zich verbonden voelen met een merk. Zo kan een helpdesk 2.0 systeem ontstaan, waarbij u bijvoorbeeld deskundigen aan kunt wijzen die andere mensen helpen met een probleem of het maken van een keuze.

Deze deskundigen kunnen eventueel rekenen op een motiverende beloning. Het is maar een voorbeeld van hoe u uw organisatie kunt aansterken met ambassadeurs uit uw doelpubliek. 

Page 26: MedeMerkers bedrijfspresentatie

INTERESSE?

MedeMerkers

Kardinaal Mercierplein 2

2800 Mechelen

016/81.91.33

[email protected]

twitter: @medemerkers

www.medemerkers.be