Mededelingenblad voor: Nieuw-Bergen, Bergen, Heukelom ......Mededelingenblad voor: Nieuw-Bergen,...

of 20 /20
Mededelingenblad voor: Nieuw-Bergen, Bergen, Heukelom & Aijen www.defonteinbergen.nl 35e jaargang nr. 06 26 maart 2014 2 KOPIJ, FONTEINTJES & BERICHTEN Inleveren tot 12.00 uur op zaterdag 29 maart a.s. bij de redactie, van Baerlestraat 8, 5854 BC Nieuw Bergen. Bij voorkeur aanleveren via de E- mail [email protected] In de brievenbus doen kan natuurlijk ook. Nu ook op internet www.defonteinbergen.nl Fonteintjes uitsluitend contant: 1/3 pagina 5,5 hoog x 13 cm breed € 2,50 1/2 pagina 8,5 hoog x 13 cm breed € 3,50. Bedrijfs– en onroerend goed advertenties aanleveren in kleur of grijstinten bij voorkeur per e-mail uiterlijk zaterdag 12.00 uur. (N.B. Bedrijfsadvertenties worden geplaatst als hier ruimte voor is) Nieten en vouwen in Den Asseldonk, Jeroen Boschstraat 32, Nieuw Bergen. Donderdag 3 april middagploeg 13.30 uur bij verhindering tel. 344539 Heeft u klachten over de bezorging neem dan donderdagmorgen meteen contact op met Axender verspreidingen in Cuijk. Tel. 0485-319050 Adressen De Fontein: Redactie/secretariaat: van Baerlestraat 8 5854 BC Nieuw Bergen Tel. 0485-342925 Het volgende nummer verschijnt 9 april a.s. Publicaties onder voorbehoud van typefouten / Oplage 2450 exemplaren Centrum indicatiestelling Zorg (CIZ) maandag t/m vrijdag van 8.30 u tot 17.00 u op telefoonnummer 088-7891560. Voor acute hulp is CIZ 24 uur bereikbaar. Postadres : Van Bergenstraat 25 5854 BN Nieuw-Bergen Voorzitter : Ernst Grosfeld 06-21168146 Secretariaat : Frans Zegers 06-15220315 Bijzondere Vakanties : Diny Hesen 0485-342581 Opleidingen : Richard Cuijpers 06-29003427 Website : www.rodekruisbergen.nl

Embed Size (px)

Transcript of Mededelingenblad voor: Nieuw-Bergen, Bergen, Heukelom ......Mededelingenblad voor: Nieuw-Bergen,...

 • Mededelingenblad voor: Nieuw-Bergen, Bergen, Heukelom & Aijen

  www.defonteinbergen.nl

  35e jaargang nr. 06 26 maart 2014

  2

  KOPIJ, FONTEINTJES & BERICHTEN

  Inleveren tot 12.00 uur op zaterdag 29 maart a.s. bij de redactie, van Baerlestraat 8, 5854 BC Nieuw Bergen. Bij voorkeur aanleveren via de E-mail [email protected] In de brievenbus doen kan natuurlijk ook.

  Nu ook op internet www.defonteinbergen.nl

  Fonteintjes uitsluitend contant: 1/3 pagina 5,5 hoog x 13 cm breed € 2,50 1/2 pagina 8,5 hoog x 13 cm breed € 3,50.

  Bedrijfs– en onroerend goed advertenties aanleveren in kleur of grijstinten bij voorkeur per e-mail uiterlijk zaterdag 12.00 uur. (N.B. Bedrijfsadvertenties worden geplaatst als hier ruimte voor is)

  Nieten en vouwen in Den Asseldonk, Jeroen Boschstraat 32, Nieuw Bergen. Donderdag 3 april middagploeg 13.30 uur bij verhindering tel. 344539

  Heeft u klachten over de bezorging neem dan donderdagmorgen meteen contact op met Axender verspreidingen in Cuijk. Tel. 0485-319050

  Adressen De Fontein: Redactie/secretariaat: van Baerlestraat 8 5854 BC Nieuw Bergen Tel. 0485-342925

  Het volgende nummer verschijnt 9 april a.s.

  Publicaties onder voorbehoud van typefouten / Oplage 2450 exemplaren

  Centrum indicatiestelling Zorg (CIZ) maandag t/m vrijdag van 8.30 u tot 17.00 u op telefoonnummer 088-7891560. Voor acute hulp is CIZ 24 uur bereikbaar.

  Postadres : Van Bergenstraat 25 5854 BN Nieuw-Bergen Voorzitter : Ernst Grosfeld 06-21168146 Secretariaat : Frans Zegers 06-15220315 Bijzondere Vakanties : Diny Hesen 0485-342581 Opleidingen : Richard Cuijpers 06-29003427 Website : www.rodekruisbergen.nl

 • 3

  Proteion Thuiszorg Noord-Limburg Kennedyplein 18 5801 VH Venray Klantenservice tel. 0888-50000 www.thuiszorgnoordlimburg.nl Groene Kruis Postbus 694 5900 AR Venlo www.groenekruis.nl Tel. 088-6108861 24 uur per dag bereikbaar Centrum voor Jeugd en Gezin Bergen: telefoon 088-1191544 Groene Kruis Kraamzorg Noord Limburg 088-6106106 Vrijwillige Thuishulp Noord-Limburg Contactpersoon Bergen e.o. Ida Basten 06-52669450 Buurtzorg Bergen, verpleging & verzorging, Kwaliteit door kleinschaligheid Tel. 06-13116322 www.buurtzorgnederland.nl Buurtdiensten hulp in en om huis Tel. 06-13321228 Bloedafname Vie Curi Medisch Centrum wordt bloedafname regio Noord-Limburg verzorgd. Prik en openingstijden Maasduinenstaete, woe. 8.00 u. tot 8.30 u. en vrij. 9.15 tot 9.30 u. Elke dag bloed bij de prikservice van het Maaszieken-huis Pantein Boxmeer. Ma. t/m vrij. in Den Asseldonk, van 8.00 tot 8.20 u. Bureau communicatie Pantein tel. 0485-845471

  SERVICE APOTHEEK MAASDUINEN Keulerstraat 30a Nieuw-Bergen T : 0485-348100 www.apotheekmaasduinen.nl / [email protected] Openingstijden: maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.30 uur zaterdag 10.00 - 13.00 uur Met uw spoedrecept kunt u buiten openingstijden terecht bij Apotheek Maasheggen in het Maasziekenhuis. Tel: 0485-845732 Herhaalmedicatie vandaag besteld kunt u pas overmorgen afhalen. Wilt u tijdig uw herhaalrecepten aanvragen? Wij geven u graag informatie en advies over uw geneesmiddelen. Uw Apotheekteam.

  4

 • 5

  OUD IJZER TE VEEL???

  Onze OUDIJZERCONTAINER staat op de Aijenseweg tegenover huisnr. 10-12.

  Hier kunt u terecht voor al uw OUD IJZER Schuttersgilde St. Antonius Abt & St. Agatha

  Spoedgevallen tijdens werkdagen 0485-348282 ‘s avond, ‘s nachts, weekend en feestdagen 0900 88 80 (€ 0,10 per minuut)

  Verloopt via huisartsenpost Boxmeer Afspraken ma. t/m vr. van 8.00 u. tot 17.00 u. 0485-348282

  Afsprakenlijn niet bereikbaar van 10.45 u. - 11.15 u. en 12.45 u. - 13.15 u. i.v.m. overleg tussen artsen en assistenten.

  www.maasoever.praktijkinfo.nl

  6

  Autorijschool “Hay Mulders”

  Wij Lessen in Venlo (Ook verkorte rijopleiding)

  Groenekruissingel 22 5854 AG Bergen http://www.rijschoolmulders.nl

  DAC Maas & Niers Dierenartsenpraktijk Bergen J. Boschstraat 26 5854 CZ Nieuw-Bergen

  Inloopspreekuur: maandag t/m vrijdag 18.00 – 19.00 uur Overige tijden volgens afspraak. Voor spoedgevallen 24 uur per dag bereikbaar Balie geopend van maandag t/m vrijdag 8.00 - 12.00 uur Tel. 0485-343000 of 511872

  Bel voor info: 0485-341472 / 06-55841452 [email protected]

  Stichting Vogelasiel Bergen-L Siebengewaldseweg 108 5854 PD Bergen-L tel. 0485-341415 of 06 10 27 19 25 website www.vogelasielbergen.nl email [email protected] Erkend Vogelasiel voor opvang en revalidatie van zieke en gewonde vo-gels. Na telefonisch overleg kunt u vogels en (kleine) huisdieren op bo-venstaand adres aanleveren. Bij de ingang is een opvangbox geplaatst die regelmatig wordt gecontroleerd. Voor een kleine onkostenvergoeding kunt u soms ook huisdieren overnemen.

 • 7

  Te Huur paarden stallen, met binnen en buiten rijbak, en wei-de.

  Tel; 06-30129114/06-36381155 Te Siebengewald

  8

  Maandag 19.30 uur Aijen of Heukelom

  Dinsdag 09.00 uur Edith Stein

  Woensdag 19.30 uur Petruskerk

  Donderdag 09.00 uur Edith Stein

  Zaterdag 09.00 uur Edith Stein

  Zaterdag 19.00 uur Petruskerk

  Zondag 10.30 uur Edith Stein

  Kerkstraat 8 5854 AK Bergen

  0485-341285

  Gezinsbijdragen Parochie H. Petrus

  Postbank 156 62 88

  RABO 106 002 937

  ABN-AMRO 579 810 925 http://www.katholiekbergen.nl Email: [email protected]

  Sint Petrusparochie Bergen

  Bij schutterij Sint Petrus kunt u elke zaterdag van 09.00 tot 12.00 uur terecht voor gratis in leveren van oud ijzer (ook blik). De container staat bij ons schietterrein nabij het parkeerterrein van sportpark De Venhorst. Industrieterrein De Flammert. Heeft u geen vervoer of is de partij te groot, belt u ons even, dan komen wij het bij u ophalen. Contactpersonen: Mat Mulders tel: 06-10076088 / Cees van Haperen tel. 06-54728885. BIJ VOORBAAT DANK.

 • 9

  Stil stand is achteruitgang… Tijdens de laatste vergadering van het Kerkbestuur zijn er twee besluiten genomen. Het eer-ste besluit is om een invalidentoilet te maken in de Edith Steinkapel. De reden is, dat de kerk-bezoekers ouder worden en vaker gebruik maken van rollator, rolstoel of scootmobiel. En die blijven bij de kerkdeur niet achter. In de Edith Steinkapel zijn buiten de liturgische vieringen ook bijeenkomsten van de Zonneboem, KBO, Dichterbij… en dan is het nodig om het toilet beter toegankelijk te maken. Na half vasten zal worden begonnen met de verbouwing, het zal wel enig ongemak met zich meebrengen, maar daarna is het ‘beter’. Een tweede besluit is het mogelijk verhuren van de bovenverdieping van de Pastorie. Regelmatig bereiken ons ver-zoeken of de parochie niet de bovenverdieping wil verhuren voor bepaalde tijd. De Pastorie is een ambtswoning, heeft dus een bestemming in het bestemmingsplan. Echter het ziet er naar uit, dat deze woning in de toekomst niet meer door een pastoor bewoond zal worden. Pas-toors zijn steeds zeldzamer en parochies worden samengevoegd. Op de benedenverdieping is het parochiecentrum en dat blijft zo, echter de bovenverdieping ligt leeg. Bovendien drukt een woning als de pastorie behoorlijk op de parochiële financiën. Onderhoud is duur en ook de energierekening is hoog. En dan is het op zijn minst voor de handliggend om de bovenver-dieping te verhuren. Met enkele geringe aanpassingen kan die bovenverdieping bewoonbaar worden gemaakt, tot een klein appartement. Nodig is om in verband met bewoning een wijzi-ging te verzoeken in de huidige bestemming. En enkele eenvoudige aanpassingen te doen op bouwkundig gebied. Dan zijn er twee partijen geholpen, enerzijds de parochie op financieel gebied en mensen die op zoek zijn naar tijdelijke huisvesting. In Bergen is het aanbod in deze zeer gering. U bemerkt, dat het Kerkbestuur niet stil zit en dat de ruimtes van de parochie bruikbaar en toegankelijk moeten zijn. Zo mag de kerk een bijdrage leveren aan de leefbaar-heid van het dorp en een bijdrage aan de participatiesamenleving. In de parochie willen wij niet stil staan. Wij willen nog steeds vooruit. Wist u dat… 1. op 9 maart is gedoopt Jase Boom uit de Sint Petrusstraat 2. op 30 maart Halfvasten het 40-jarig jubileum van de inzegening van de Edith Steinkapel

  wordt gevierd… 3. op 6 april wordt het Heilig Vormsel toegediend aan 17 kinderen uit groep 8, het vormsel

  wordt toegediend door vicaris-generaal H. Schnackers van het bisdom Roermond, de viering is op zondagmiddag om 15.00uur in de Petruskerk

  4. de Vastenactie in onze parochie wordt gehouden voor een scholenproject in Oeganda… AWAKA… folders liggen in de kerk, ook de bussen om de gaven in te deponeren.

  5. ’Het is een kunst om ‘het oude’ steeds weer ‘nieuw’ te laten lijken…’

  10

 • 11

  Afdeling Bergen

  Secretariaat KBO Bergen ‘t Pluspunt Jeroen Boschstraat 32 5854 GZ Bergen email [email protected]

  Nieuws van de KBO Traditiegetrouw wordt ieder jaar op Carnavalszondag, tijdens de Carnavals-mis, bekend gemaakt wie tot Erdmenneke van het jaar wordt uitgeroepen. Dit jaar viel die eer te beurt aan Pierre Wijnen. Pierre is een zeer actief lid van onze KBO, waar we nooit tevergeefs een beroep op doen bij een activi-teit. Regelmatig komt hij ook zelf met nieuwe en creatieve ideeën. Pierre namens de KBO van harte gefeliciteerd, je hebt dat Erdmenneke dik verdiend!! Het onderwerp Veiligheid in en rondom de woning staat volop in de belang-stelling. In overleg met het Politie Keurmerk Preventieteam organiseren wij een voorlichtingsbijeenkomst over dit onderwerp, speciaal gericht op senio-ren. Tijdens de bijeenkomst krijgen de aanwezigen, d.m.v. presentaties en film-pjes, preventietips tegen woningovervallen, inbraken en babbeltrucs. Men leert om criminelen en ongewenste bezoekers buiten de deur te houden. Maar ook om veilig te pinnen en te internetten. Daarnaast worden er alge-mene tips gegeven om veilig te wonen. Na afloop krijgt iedereen een bro-chure mee met preventietips. De presentatie wordt gegeven door een team van ervaren politiemensen, die al vele voorlichtingsbijeenkomsten in onze provincie hebben verzorgd. Uitdrukkelijk willen wij vermelden, dat deze voorlichtingsbijeenkomst niet alleen bedoeld is voor KBO leden, maar gezien het grote algemene belang worden bij dezen alle ouderen van harte uitgenodigd . Dus ook als je geen lid bent van de KBO ben je van harte welkom. De koffie staat klaar. De bijeenkomst wordt georganiseerd op donderdag 3 april van 13.30 tot 16.00 uur en vindt plaats in Den Asseldonk

  Windows 8 op de laptop en hoe verder?

  Computerclub KBO Bergen in ’t Pluspunt. Woensdag inloop van 13.30 tot 16.00 uur.

  12

  Aijenseweg 20b 5854 PT Aijen Tel. 0485-342195 [email protected]

  Leuk idee: ontbijt of brunch met de hele familie met zicht

  op de Maas….of www.happenentrappenmaasduinen.nl

  0485-342195 of 06-20266574

 • 13

  Beste ZijActiefleden, PUUR bloemen en planten verzorgt voor ZijActief een workshop waarbij we een mooi paasbloemstuk gaan maken. Waar: den Asseldonk Wanneer: woensdag 9 april Tijd: 19.30 uur, zaal open v.a. 19.15 uur Voor wie: voor leden van ZijActief Eigen bijdrage: €8,00 p.p. Aanmelden t/m: 1 april op [email protected] of bij Renata Weijs, Gelderstraat 6 BETAALD = AANGEMELD Tot ziens op onze activiteiten, Bestuur ZijActief afd. Bergen.

  Wat u zelf kunt doen Als u een hartinfarct krijgt is er weinig wat u zelf kunt doen. Probeer kalm te blijven en alarmeer een arts. Bent u getuige van een hartinfarct bij iemand anders, breng de patient dan in een confortabele situatie en waarschuw onmiddellijk een arts of de am-bulance. Laat de patient niet alleen. Als hij braakt, zorg dan dat hij zich niet verslikt. Als de patient het bewustzijn verliest controleer dan zijn pols. Is er geen pols voelbaar, begin dan met reanimeren.

  ZORG DUS DAT U EEN REANIMATIECURSUS GEVOLGD HEBT. Rode Kruis afd. Bergen verzorgt deze cursussen. 

  Inlichting [email protected] of 06 -29003427

  14

 • 15

  Iedere dinsdagavond van 21.00 tot 23.00 uur kun je badminton spelen in Den Asseldonk. Het is altijd reuze gezellig. We spelen alleen onderling, dus geen competitie en natuurlijk is de 3e helft aan de bar ook gezellig, maar uiteraard niet verplicht. Wil je ook wat aan je conditie doen en sportief bezig zijn? Er zijn regelmatig plaatsen vrij voor enthousiastelingen. Kom het ge-woon een keer (gratis) proberen. Wij zorgen dan voor een racket. Voor kleding en schoenen moet je zelf zorgen. Wil je meer infor-matie bel dan even met Frans Pekema tel. 0485-341771 of email naar [email protected]

  Beste kinderen en ouders, Het Oranje Comite zal tezamen met de koningsdag-activiteiten de kinder-markt op zaterdag 26 april 2014 organiseren. Plaats van handeling is de Pie-ter Beughelstraat. Er is genoeg plaats langs beide kanten van de weg voor alle kinderen van de Gemeente Bergen om hun spulletjes te verkopen. Op het middenterrein zullen springkussens en andere activiteiten plaatsvinden. Ook voor de inwendige mens wordt gezorgd doordat er hapjes en drankjes verkrijgbaar zullen zijn. De kindermarkt en koningsdag-activiteiten starten om 10 uur en duren tot 15 uur. Inschrijven voor deze markt is op donderdag-avond 3 april tussen 18:00 en 20:00 uur en zaterdag 12 april tussen 10:00 en 12:00 uur, beide keren in Den Asseldonk. Met vriendelijke groet, Oranje Comité Bergen

  16

  Wij staan voor U klaar voor o.a.: - Verkoop personenauto’s nieuw en gebruikt Reparatie en

  onderhoud alle merken personenauto’s - APK keuringen - Onderhoud en reparatie airco’s - Inbouw alarmsystemen, navigatie en telefonie - Moderne uitleesapparatuur voor alle merken personenauto’s - Reparatie aanhangers, caravans en campers - Schadeherstel - Vervangend vervoer

  - Repara e, onderhoud en banden voor leasemaatschappijen Voor onze occasions kijk op www.vanwanroy.nl

  Openingstijden: maandag t/m vrijdag 8.00 u. tot 17.30 u. Zaterdag 8.30 u. tot 13.00 u.

  VAKGARAGE VAN WANROY Elsterendijk 24 5855 AT Well T (0478) 50 12 08 F (0478) 50 28 02 E [email protected] RABO 015.73.94.239 BTW NL812939256B01 KvK 12053648 WWW.VANWANROY.NL

 • 17

  Uitnodiging

  Op 25 januari 2014 was het 40 jaar geleden dat de voormalige metaalwerk-plaats aan de Murseltseweg te Nieuw Bergen dienst ging doen als kerkvoor-ziening. Op 30 januari 2000 kreeg de kerkvoorziening de naam “Edith Steinkapel”. Velen van u bezoeken de Edith Steinkapel niet enkel tijdens de heilige mis-sen, maar ook tijdens diverse festiviteiten, bijeenkomsten en evenementen van diverse verenigingen, die hier plaats vinden. Inmiddels zijn alle werk-zaamheden met betrekking tot het interieur afgewerkt en is de kapel naast kerkvoorziening eigenlijk helemaal klaar en is wellicht in de toekomst ook beschikbaar voor gemeenschapstaken en zeker in een tijd waarin de verzor-gingsstaat langzaam gaat veranderen in een participatiesamenleving. Ter gelegenheid van dit 40-jarige jubileum willen wij u graag hierbij uitnodi-gen voor het bijwonen van de Heilige Mis in “uw” Edith Steinkapel en wel op: zondag, 30 maart 2014 om 10.30 uur. Na deze mis wordt u onder het genot van koffie/thee met iets lekkers en een drankje tevens in de gelegenheid gesteld om de gehele kapel eens nader te bekijken. Pastoor Jo Janssen. Het kerkbestuur.

  18

 • 19

  Mosaïque in woorden Gaat u mee op zoek naar woordkunst voor Mosaïque? Mosaïque organiseert een workshop met inwoners van de gemeente Bergen om de kracht en de betekenis van het centrumplan Mosaïque in Nieuw Bergen in woorden te vangen. Deze workshop bestaat uit twee bijeenkomsten die plaatsvinden op de maandagen 24 maart en 7 april 2014.

  Doet u mee? U bent van harte welkom! Meld u snel aan, er is plaats voor 25 deelnemers. De eerste vijfentwintig aanmeldingen krijgen een uitnodiging om deel te nemen aan de workshop. De mooiste vondsten krijgen een plaats in het centrumplan en in de dorpen van Bergen (L). Meer informatie Voor meer informatie en voor het aanmelden voor deze workshop kunt u een e-mail sturen naar [email protected]; telefonisch contact opnemen met het Klant Contact Centrum, telefoon(0485)

  34 83 83. U kunt zich aanmelden tot vrijdag 19 maart 2014. Wij werken graag met u samen! Team Mosaïque  

  Beste inwoners van Bergen, Heukelom en Aijen, Dit jaar organiseert het Oranje Comité Bergen voor het eerst de kindermarkt. Dat doen we op zaterdag 26 april (Koningsdag) van 10.00 uur - 15.00 uur. Wij zoeken voor deze dag nog vrijwilligers of verenigingen die een steentje willen bijdragen om deze dag tot een groot succes te maken. Heb je interesse of wil je meer informatie kijk dan op www.oc-bergen.nl of bel naar 0485 - 34 04 20. Met vriendelijke groet, Oranje Comité Bergen

  20

 • 21 22

  Varkensvlees Le Porc Fermier Afkomstig uit de Belgische Ardennen. Geen medicijnen, open stallen met natuurlijke ventilatie, leven op stro en 100 % natuurlijk voedsel.

 • 23 24

 • 25 26

  Bouwbedrijf Fa. Koenen & Zn. is gespecialiseerd in nieuwbouw, verbouw, renovatie, mindervalide toepassingen, maar ook de

  kleinere verbouwingen worden naar uw wensen gerealiseerd. Tevens kunnen wij voor u de aanvragen regelen betreft de welstand en omgevingsvergunning……dus één bedrijf vanaf uw plannen

  tot aan de oplevering.

  Tevens kunt u bij ons terecht voor een gebouwenscan. Met infrarood spo-ren wij isolatielekken, koudebruggen, Lekkages, en vochtproblemen op.

  Meer informatie: Tel: 0478-638200 Email: [email protected] Website: www.koenenholthees.nl

 • 27

  Joop Elemans

  Is aan zijn laatste reis van zijn leven begonnen. We hebben hem naar de haven mogen begeleiden aan het begin van deze

  verdrietige reis, maar nu moet hij alleen verder.

  De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.

  Hierbij willen we iedereen bedanken voor de vele kaarten,

  de lieve berichten, de mooie bloemen en de kaarsjes die aangestoken zijn. Voor zowel de tijd dat Joop ziek was als nu hij is overleden.

  In het bijzonder bedanken wij de Huisartsenpraktijk Maasoever, De zorggroep, Hans Stammen en Mientje Scholtz.

  Joop zijn wens was geen bloemen op de crematie maar een donatie voor de

  stichting Kika. De gulle giften hiervoor waren maar liefst € 823,41

  Namens Anneke, kinderen en familie bedankt.

  28

 • 29 30

 • 31

  De Stichting Ontwikkelingssamenwerking Bergen (S.O.B.) organiseert op zondag 13 april a.s. een benefietdiner waarvan de opbrengst geheel ten goe-de komt aan onderwijsprojecten voor oorlogskinderen uit Soedan. Het diner vindt plaats in woonzorgcentrum Maasduinen Staete, Vlammert-sehof 1 te Bergen. Inloop vanaf 17.30 uur, aanvang diner om 18.00 uur. Het diner bestaat uit drie gangen en kost € 19,50 p.p. Iedereen is welkom maar men dient zich van te voren op te geven voor het diner bij Gerrie Eb-bing, bereikbaar tussen 18.00 uur en 20.00 uur, 0485-342548 of via email: [email protected] Het bedrag van het di-ner dient voor 4 april te zijn overgemaakt op rekeningnummer 1574.04.005 o.v.v. diner. De S.O.B. stelt zich ten doel financiële hulp te bieden aan projecten in de derde wereld. Door directe contacten en veelal persoonlijke band met de hulpverleners ontstaat er een garantie dat de gestelde middelen ook daad-werkelijk op de daartoe bestemde plaatsen worden ingezet. Een van deze projecten is de Damiaanschool, bestaande uit een lagere school en een school voor vervolgonderwijs, vergelijkbaar met ons MAVO en HAVO onderwijs. Hier kunnen de vluchtelingen een thuis vinden en in alle rust hun studie af-maken. Degenen die het vervolgonderwijs afgerond hebben, kunnen elders een verdere opleiding gaan volgen. Deze laatste groep wordt steeds groter. Jan Laarakker( Bergenaar), als associé verbonden met de paters van Mill Hill gaat minstens twee maal per jaar naar de school om te zien wat er nodig is en of het geld daadwerkelijk goed besteed wordt. De directie en personeel van woonzorgcentrum Maasduinen Staete stellen alle faciliteiten (restaurant en keuken) voor dit diner ter beschikking, waar-voor de S.O.B. zeer dankbaar is. Voor meer informatie: kunt u zich wenden tot Mia Barnes, voorzitter S.O.B., bereikbaar onder telefoonnummer 0478-501843.

  32

 • 33

  www.duikclubnajade.nl

  Maak kennis met de boeiende onderwaterwereld

  Vraag je je wel eens af hoe de wereld onder water uitziet? Welke kleurrijke, nieuwsgierige vissen daar rondzwemmen? En welke bijzondere planten er op de bodem van de zee leven? Leer dan duiken bij duikclub Najade in Nieuw Bergen.

  Pasen staat weer voor de deur.

  Tijd voor - chocolade- eieren. Om het u makkelijk te maken komt de jeugd van volleybalclub Montagnards ook dit jaar weer bij u aan de deur met chocolade eieren. Zaterdagmid-dag 5 april komen we in Ayen bij u langs. Woensdagavond 9 april bezoeken wij u in Bergen en oud Bergen tussen 18.00 – 19.00 uur. Voor een kleine bijdrage kunt u deze eitjes kopen. Bovendien steunt u hiermee onze jeugd van volleybalclub Montagnards.

  Alvast bedankt voor uw steun!

  Jeugd volleybalvereniging Montagnards

  34

 • 35 36

 • 37

  De winnende getallen van de bingo in de maand februari 2014 waren:

  Groen: 1 Oranje: 1, 12 en 30 Rood: 29, 30 en 49

  (onder voorbehoud van drukfouten).

  Zoals gebruikelijk krijgen de winnaars ook persoonlijk bericht.

  Namens Fanfare Les Montagnards weer hartelijk dank voor uw medewerking,

  www.lesmontagnards.nl/[email protected] NL27 RABO 010.60.02.139

  OUD PAPIER ACTIE

  Beste Mensen,

  Melk - vla en yoghurt, en vruchtensappakken horen niet bij het oud papier, deze horen bij het restafval in de grijze container. Wilt u daar rekening mee houden.

  Op vrijdag 28 maart vanaf 17.00 uur halen wij papier op in Bergen (dorp), Ay-en, Bergse Heide, de bomen - en vogel - schildersbuurt. Zorg ervoor dat het papier om 17.00 uur buiten staat aan de kant van de even nummers. Op zater-dag 29 maart halen wij alle overige straten en buurten op. Papier dat eventu-eel vrijdagavond is blijven staan halen wij zaterdags ook op. Ook kunt u het papier brengen iedere 2e zaterdag van de maand tussen 9.00 uur en 15.00 uur naar onze containers bij De Blokhut van Jong Nederland.

  P.S. Parkeer uw auto zo dat de kraakwagens goed door de straten kunnen rijden.

  Bij voorbaat dank voor uw medewerking, Leden Jong Nederland

  In de vorige uitgave van De Fontein stonden de datums verkeerd vermeld. Ook is de plaats van de container sinds enige tijd gewijzigd.

  38

 • 39 40

  Uw Ambachtelijke Bakker Brood- en Banketbakkerij

  DE KOEKOEK Pieter Breugelstraat 62 Nieuw Bergen Tel. 0485-341953

  Wij zijn ‘s maandags gesloten

  Onze aanbiedingen Dinsdag: Rozijnen bollen

  5 halen 4 betalen

  Woensdag: Duitse broodjes 5 halen 4 betalen

  Zaterdag: ronde broodjes

  5 halen 4 betalen

  Van donderdag t/m zaterdag

  Rozijnen snacken 5 halen 4 betalen