Mc toets beweging en richting

82
mutiple choise toets mutiple choise toets bewegings- & richting bepalen bewegings- & richting bepalen de uitdrukkingen de uitdrukkingen 1 Hoe heet het buigen van Hoe heet het buigen van bijv. arm, been of romp? bijv. arm, been of romp? A – A – endoratie endoratie B – B – abductie abductie C – C – flexie flexie D – D – inversie inversie

Transcript of Mc toets beweging en richting

mutiple choise toetsmutiple choise toets bewegings- & richting bepalende uitdrubewegings- & richting bepalende uitdrukkingenkkingen

11

Hoe heet het buigen van bijv. Hoe heet het buigen van bijv. arm, been of romp?arm, been of romp?

A – A – endoratieendoratie

B – B – abductieabductie

C – C – flexieflexie

D – D – inversieinversie

mutiple choise toetsmutiple choise toets bewegings- & richting bepalende uitdrubewegings- & richting bepalende uitdrukkingenkkingen

22

SorrySorry

Dat is niet het goede antwoordDat is niet het goede antwoord

mutiple choise toetsmutiple choise toets bewegings- & richting bepalende uitdrubewegings- & richting bepalende uitdrukkingenkkingen

33

Correct !Correct !

Heel goedHeel goed

mutiple choise toetsmutiple choise toets bewegings- & richting bepalende uitdrubewegings- & richting bepalende uitdrukkingenkkingen

44

Hoe heet het strekken van Hoe heet het strekken van bijv. arm, been of romp?bijv. arm, been of romp?

A – adductieA – adductie

B – extensieB – extensie

C – exorotatieC – exorotatie

D – anteflexieD – anteflexie

mutiple choise toetsmutiple choise toets bewegings- & richting bepalende uitdrubewegings- & richting bepalende uitdrukkingenkkingen

55

SorrySorry

Dat is niet het goede antwoordDat is niet het goede antwoord

mutiple choise toetsmutiple choise toets bewegings- & richting bepalende uitdrubewegings- & richting bepalende uitdrukkingenkkingen

66

Correct !Correct !

Heel goedHeel goed

mutiple choise toetsmutiple choise toets bewegings- & richting bepalende uitdrubewegings- & richting bepalende uitdrukkingenkkingen

77

Hoe heet het afvoeren van bijv. Hoe heet het afvoeren van bijv. arm of been?arm of been?

A – adductieA – adductie

B – inversieB – inversie

C – eversieC – eversie

D – abductieD – abductie

mutiple choise toetsmutiple choise toets bewegings- & richting bepalende uitdrubewegings- & richting bepalende uitdrukkingenkkingen

88

SorrySorry

Dat is niet het goede antwoordDat is niet het goede antwoord

mutiple choise toetsmutiple choise toets bewegings- & richting bepalende uitdrubewegings- & richting bepalende uitdrukkingenkkingen

99

Correct !Correct !

Heel goedHeel goed

mutiple choise toetsmutiple choise toets bewegings- & richting bepalende uitdrubewegings- & richting bepalende uitdrukkingenkkingen

1010

Het naar voren bewegen van Het naar voren bewegen van bijv. arm, been of hoofd heet:bijv. arm, been of hoofd heet:

A – anteflexieA – anteflexie

B – pronatieB – pronatie

C – adductieC – adductie

D – supinatieD – supinatie

mutiple choise toetsmutiple choise toets bewegings- & richting bepalende uitdrubewegings- & richting bepalende uitdrukkingenkkingen

1111

SorrySorry

Dat is niet het goede antwoordDat is niet het goede antwoord

mutiple choise toetsmutiple choise toets bewegings- & richting bepalende uitdrubewegings- & richting bepalende uitdrukkingenkkingen

1212

Correct !Correct !

Heel goedHeel goed

mutiple choise toetsmutiple choise toets bewegings- & richting bepalende uitdrubewegings- & richting bepalende uitdrukkingenkkingen

1313

Hoe heet het aanvoeren van Hoe heet het aanvoeren van bijv. arm of been?bijv. arm of been?

A – plantairflexieA – plantairflexie

B – inversieB – inversie

C – abductieC – abductie

D – adductieD – adductie

mutiple choise toetsmutiple choise toets bewegings- & richting bepalende uitdrubewegings- & richting bepalende uitdrukkingenkkingen

1414

SorrySorry

Dat is niet het goede antwoordDat is niet het goede antwoord

mutiple choise toetsmutiple choise toets bewegings- & richting bepalende uitdrubewegings- & richting bepalende uitdrukkingenkkingen

1515

Correct !Correct !

Heel goedHeel goed

mutiple choise toetsmutiple choise toets bewegings- & richting bepalende uitdrubewegings- & richting bepalende uitdrukkingenkkingen

1616

Het naar achteren bewegen van Het naar achteren bewegen van bijv. arm, been of hoofd heet:bijv. arm, been of hoofd heet:

A – retroflexieA – retroflexie

B – pronatieB – pronatie

C – adductieC – adductie

D – anteflexieD – anteflexie

mutiple choise toetsmutiple choise toets bewegings- & richting bepalende uitdrubewegings- & richting bepalende uitdrukkingenkkingen

1717

SorrySorry

Dat is niet het goede antwoordDat is niet het goede antwoord

mutiple choise toetsmutiple choise toets bewegings- & richting bepalende uitdrubewegings- & richting bepalende uitdrukkingenkkingen

1818

Correct !Correct !

Heel goedHeel goed

mutiple choise toetsmutiple choise toets bewegings- & richting bepalende uitdrubewegings- & richting bepalende uitdrukkingenkkingen

1919

Hoe heet het zijwaarts bewegen Hoe heet het zijwaarts bewegen van bijv. de romp?van bijv. de romp?

A – adductieA – adductie

B – inversieB – inversie

C – eversieC – eversie

D – lateroflexieD – lateroflexie

mutiple choise toetsmutiple choise toets bewegings- & richting bepalende uitdrubewegings- & richting bepalende uitdrukkingenkkingen

2020

SorrySorry

Dat is niet het goede antwoordDat is niet het goede antwoord

mutiple choise toetsmutiple choise toets bewegings- & richting bepalende uitdrubewegings- & richting bepalende uitdrukkingenkkingen

2121

Correct !Correct !

Heel goedHeel goed

mutiple choise toetsmutiple choise toets bewegings- & richting bepalende uitdrubewegings- & richting bepalende uitdrukkingenkkingen

2222

Het naar binnen draaien van Het naar binnen draaien van arm, been of scapulae heet:arm, been of scapulae heet:

A – endoratieA – endoratie

B – pronatieB – pronatie

C – adductieC – adductie

D – supinatieD – supinatie

mutiple choise toetsmutiple choise toets bewegings- & richting bepalende uitdrubewegings- & richting bepalende uitdrukkingenkkingen

2323

SorrySorry

Dat is niet het goede antwoordDat is niet het goede antwoord

mutiple choise toetsmutiple choise toets bewegings- & richting bepalende uitdrubewegings- & richting bepalende uitdrukkingenkkingen

2424

Correct !Correct !

Heel goedHeel goed

mutiple choise toetsmutiple choise toets bewegings- & richting bepalende uitdrubewegings- & richting bepalende uitdrukkingenkkingen

2525

Het naar buiten draaien van Het naar buiten draaien van arm, been of scapulae heet:arm, been of scapulae heet:

A – A – endoratieendoratie

B – B – abductieabductie

C – C – exorotatieexorotatie

D – D – inversieinversie

mutiple choise toetsmutiple choise toets bewegings- & richting bepalende uitdrubewegings- & richting bepalende uitdrukkingenkkingen

2626

SorrySorry

Dat is niet het goede antwoordDat is niet het goede antwoord

mutiple choise toetsmutiple choise toets bewegings- & richting bepalende uitdrubewegings- & richting bepalende uitdrukkingenkkingen

2727

Correct !Correct !

Heel goedHeel goed

mutiple choise toetsmutiple choise toets bewegings- & richting bepalende uitdrubewegings- & richting bepalende uitdrukkingenkkingen

2828

Handpalm wijst naar beneden Handpalm wijst naar beneden (endoratie v.d. onderarm) is:(endoratie v.d. onderarm) is:

A – pronatieA – pronatie

B – inversieB – inversie

C – endoratieC – endoratie

D – supinatieD – supinatie

mutiple choise toetsmutiple choise toets bewegings- & richting bepalende uitdrubewegings- & richting bepalende uitdrukkingenkkingen

2929

SorrySorry

Dat is niet het goede antwoordDat is niet het goede antwoord

mutiple choise toetsmutiple choise toets bewegings- & richting bepalende uitdrubewegings- & richting bepalende uitdrukkingenkkingen

3030

Correct !Correct !

Heel goedHeel goed

mutiple choise toetsmutiple choise toets bewegings- & richting bepalende uitdrubewegings- & richting bepalende uitdrukkingenkkingen

3131

Handpalm wijst naar boven Handpalm wijst naar boven (exorotatie v.d. onderarm) is:(exorotatie v.d. onderarm) is:

A – adductieA – adductie

B – inversieB – inversie

C – eversieC – eversie

D – supinatieD – supinatie

mutiple choise toetsmutiple choise toets bewegings- & richting bepalende uitdrubewegings- & richting bepalende uitdrukkingenkkingen

3232

SorrySorry

Dat is niet het goede antwoordDat is niet het goede antwoord

mutiple choise toetsmutiple choise toets bewegings- & richting bepalende uitdrubewegings- & richting bepalende uitdrukkingenkkingen

3333

Correct !Correct !

Heel goedHeel goed

mutiple choise toetsmutiple choise toets bewegings- & richting bepalende uitdrubewegings- & richting bepalende uitdrukkingenkkingen

3434

Het onhoog bewegen van het Het onhoog bewegen van het schouderblad heet:schouderblad heet:

A – inversieA – inversie

B – elevatieB – elevatie

C – extensieC – extensie

D – pronatieD – pronatie

mutiple choise toetsmutiple choise toets bewegings- & richting bepalende uitdrubewegings- & richting bepalende uitdrukkingenkkingen

3535

SorrySorry

Dat is niet het goede antwoordDat is niet het goede antwoord

mutiple choise toetsmutiple choise toets bewegings- & richting bepalende uitdrubewegings- & richting bepalende uitdrukkingenkkingen

3636

Correct !Correct !

Heel goedHeel goed

mutiple choise toetsmutiple choise toets bewegings- & richting bepalende uitdrubewegings- & richting bepalende uitdrukkingenkkingen

3737

Het omlaag bewegen van het Het omlaag bewegen van het schouderblad heet:schouderblad heet:

A – A – plantairflexieplantairflexie

B – B – endoratieendoratie

C – C – detractie/depressiedetractie/depressie

D – D – inversieinversie

mutiple choise toetsmutiple choise toets bewegings- & richting bepalende uitdrubewegings- & richting bepalende uitdrukkingenkkingen

3838

SorrySorry

Dat is niet het goede antwoordDat is niet het goede antwoord

mutiple choise toetsmutiple choise toets bewegings- & richting bepalende uitdrubewegings- & richting bepalende uitdrukkingenkkingen

3939

Correct !Correct !

Heel goedHeel goed

mutiple choise toetsmutiple choise toets bewegings- & richting bepalende uitdrubewegings- & richting bepalende uitdrukkingenkkingen

4040

Het buigen van de voet (tenen Het buigen van de voet (tenen wijzen omlaag) heet:wijzen omlaag) heet:

A – plantairflexieA – plantairflexie

B – retroflexieB – retroflexie

C – extensieC – extensie

D – eversieD – eversie

mutiple choise toetsmutiple choise toets bewegings- & richting bepalende uitdrubewegings- & richting bepalende uitdrukkingenkkingen

4141

SorrySorry

Dat is niet het goede antwoordDat is niet het goede antwoord

mutiple choise toetsmutiple choise toets bewegings- & richting bepalende uitdrubewegings- & richting bepalende uitdrukkingenkkingen

4242

Correct !Correct !

Heel goedHeel goed

mutiple choise toetsmutiple choise toets bewegings- & richting bepalende uitdrubewegings- & richting bepalende uitdrukkingenkkingen

4343

Het buigen van de voet (tenen Het buigen van de voet (tenen wijzen omhoog) heet:wijzen omhoog) heet:

A – anteflexieA – anteflexie

B – flexieB – flexie

C – eversieC – eversie

D – dorsaalflexieD – dorsaalflexie

mutiple choise toetsmutiple choise toets bewegings- & richting bepalende uitdrubewegings- & richting bepalende uitdrukkingenkkingen

4444

SorrySorry

Dat is niet het goede antwoordDat is niet het goede antwoord

mutiple choise toetsmutiple choise toets bewegings- & richting bepalende uitdrubewegings- & richting bepalende uitdrukkingenkkingen

4545

Correct !Correct !

Heel goedHeel goed

mutiple choise toetsmutiple choise toets bewegings- & richting bepalende uitdrubewegings- & richting bepalende uitdrukkingenkkingen

4646

Het kantelen van de voet Het kantelen van de voet (buitenkant voet omhoog) is:(buitenkant voet omhoog) is:

A – lateroflexieA – lateroflexie

B – inversieB – inversie

C – exorotatieC – exorotatie

D – anteflexieD – anteflexie

mutiple choise toetsmutiple choise toets bewegings- & richting bepalende uitdrubewegings- & richting bepalende uitdrukkingenkkingen

4747

SorrySorry

Dat is niet het goede antwoordDat is niet het goede antwoord

mutiple choise toetsmutiple choise toets bewegings- & richting bepalende uitdrubewegings- & richting bepalende uitdrukkingenkkingen

4848

Correct !Correct !

Heel goedHeel goed

mutiple choise toetsmutiple choise toets bewegings- & richting bepalende uitdrubewegings- & richting bepalende uitdrukkingenkkingen

4949

Massage geven in de richting Massage geven in de richting van de schedel heet:van de schedel heet:

A – superiorA – superior

B – anteriorB – anterior

C – proximaalC – proximaal

D – craniaalD – craniaal

mutiple choise toetsmutiple choise toets bewegings- & richting bepalende uitdrubewegings- & richting bepalende uitdrukkingenkkingen

5050

SorrySorry

Dat is niet het goede antwoordDat is niet het goede antwoord

mutiple choise toetsmutiple choise toets bewegings- & richting bepalende uitdrubewegings- & richting bepalende uitdrukkingenkkingen

5151

Correct !Correct !

Heel goedHeel goed

mutiple choise toetsmutiple choise toets bewegings- & richting bepalende uitdrubewegings- & richting bepalende uitdrukkingenkkingen

5252

Buikzijde (voorzijde) is:Buikzijde (voorzijde) is:

A – ventraalA – ventraal

B – dorsaalB – dorsaal

C – anteriorC – anterior

D – posteriorD – posterior

mutiple choise toetsmutiple choise toets bewegings- & richting bepalende uitdrubewegings- & richting bepalende uitdrukkingenkkingen

5353

SorrySorry

Dat is niet het goede antwoordDat is niet het goede antwoord

mutiple choise toetsmutiple choise toets bewegings- & richting bepalende uitdrubewegings- & richting bepalende uitdrukkingenkkingen

5454

Correct !Correct !

Heel goedHeel goed

mutiple choise toetsmutiple choise toets bewegings- & richting bepalende uitdrubewegings- & richting bepalende uitdrukkingenkkingen

5555

Rugzijde (achterzijde) is:Rugzijde (achterzijde) is:

A – A – anterioranterior

B – B – posteriorposterior

C – C – dorsaaldorsaal

D – D – ventraalventraal

mutiple choise toetsmutiple choise toets bewegings- & richting bepalende uitdrubewegings- & richting bepalende uitdrukkingenkkingen

5656

SorrySorry

Dat is niet het goede antwoordDat is niet het goede antwoord

mutiple choise toetsmutiple choise toets bewegings- & richting bepalende uitdrubewegings- & richting bepalende uitdrukkingenkkingen

5757

Correct !Correct !

Heel goedHeel goed

mutiple choise toetsmutiple choise toets bewegings- & richting bepalende uitdrubewegings- & richting bepalende uitdrukkingenkkingen

5858

Hoe noem je het voorste Hoe noem je het voorste (hetgeen voor ligt) ?(hetgeen voor ligt) ?

A – ventraalA – ventraal

B – anteriorB – anterior

C – posteriorC – posterior

D – superiorD – superior

mutiple choise toetsmutiple choise toets bewegings- & richting bepalende uitdrubewegings- & richting bepalende uitdrukkingenkkingen

5959

SorrySorry

Dat is niet het goede antwoordDat is niet het goede antwoord

mutiple choise toetsmutiple choise toets bewegings- & richting bepalende uitdrubewegings- & richting bepalende uitdrukkingenkkingen

6060

Correct !Correct !

Heel goedHeel goed

mutiple choise toetsmutiple choise toets bewegings- & richting bepalende uitdrubewegings- & richting bepalende uitdrukkingenkkingen

6161

Hoe noem je het achterste Hoe noem je het achterste (hetgeen achter ligt)?(hetgeen achter ligt)?

A – inferiorA – inferior

B – dorsaalB – dorsaal

C – anteriorC – anterior

D – posteriorD – posterior

mutiple choise toetsmutiple choise toets bewegings- & richting bepalende uitdrubewegings- & richting bepalende uitdrukkingenkkingen

6262

SorrySorry

Dat is niet het goede antwoordDat is niet het goede antwoord

mutiple choise toetsmutiple choise toets bewegings- & richting bepalende uitdrubewegings- & richting bepalende uitdrukkingenkkingen

6363

Correct !Correct !

Heel goedHeel goed

mutiple choise toetsmutiple choise toets bewegings- & richting bepalende uitdrubewegings- & richting bepalende uitdrukkingenkkingen

6464

Naar de middellijn van het Naar de middellijn van het lichaam toe noem je:lichaam toe noem je:

A – mediaalA – mediaal

B – distaalB – distaal

C – ventraalC – ventraal

D – proximaalD – proximaal

mutiple choise toetsmutiple choise toets bewegings- & richting bepalende uitdrubewegings- & richting bepalende uitdrukkingenkkingen

6565

SorrySorry

Dat is niet het goede antwoordDat is niet het goede antwoord

mutiple choise toetsmutiple choise toets bewegings- & richting bepalende uitdrubewegings- & richting bepalende uitdrukkingenkkingen

6666

Correct !Correct !

Heel goedHeel goed

mutiple choise toetsmutiple choise toets bewegings- & richting bepalende uitdrubewegings- & richting bepalende uitdrukkingenkkingen

6767

Vanaf de middellijn naar de Vanaf de middellijn naar de zijkant toe noem je:zijkant toe noem je:

A – distaalA – distaal

B – proximaalB – proximaal

C – mediaalC – mediaal

D – lateraalD – lateraal

mutiple choise toetsmutiple choise toets bewegings- & richting bepalende uitdrubewegings- & richting bepalende uitdrukkingenkkingen

6868

SorrySorry

Dat is niet het goede antwoordDat is niet het goede antwoord

mutiple choise toetsmutiple choise toets bewegings- & richting bepalende uitdrubewegings- & richting bepalende uitdrukkingenkkingen

6969

Correct !Correct !

Heel goedHeel goed

mutiple choise toetsmutiple choise toets bewegings- & richting bepalende uitdrubewegings- & richting bepalende uitdrukkingenkkingen

7070

Naar (of het meest nabij ) het Naar (of het meest nabij ) het centrum van het lichaam toe:centrum van het lichaam toe:

A – distaalA – distaal

B – proximaalB – proximaal

C – craniaalC – craniaal

D – caudaalD – caudaal

mutiple choise toetsmutiple choise toets bewegings- & richting bepalende uitdrubewegings- & richting bepalende uitdrukkingenkkingen

7171

SorrySorry

Dat is niet het goede antwoordDat is niet het goede antwoord

mutiple choise toetsmutiple choise toets bewegings- & richting bepalende uitdrubewegings- & richting bepalende uitdrukkingenkkingen

7272

Correct !Correct !

Heel goedHeel goed

mutiple choise toetsmutiple choise toets bewegings- & richting bepalende uitdrubewegings- & richting bepalende uitdrukkingenkkingen

7373

(verst verwijderd) van het (verst verwijderd) van het centrum van het lichaam af:centrum van het lichaam af:

A – A – posteriorposterior

B – B – anterioranterior

C – C – distaaldistaal

D – D – lateraallateraal

mutiple choise toetsmutiple choise toets bewegings- & richting bepalende uitdrubewegings- & richting bepalende uitdrukkingenkkingen

7474

SorrySorry

Dat is niet het goede antwoordDat is niet het goede antwoord

mutiple choise toetsmutiple choise toets bewegings- & richting bepalende uitdrubewegings- & richting bepalende uitdrukkingenkkingen

7575

Correct !Correct !

Heel goedHeel goed

mutiple choise toetsmutiple choise toets bewegings- & richting bepalende uitdrubewegings- & richting bepalende uitdrukkingenkkingen

7676

Bovenste (wat zich boven Bovenste (wat zich boven bevindt), bv. bij bekken/scapulae:bevindt), bv. bij bekken/scapulae:

A – superiorA – superior

B – anteriorB – anterior

C – inferiorC – inferior

D – posteriorD – posterior

mutiple choise toetsmutiple choise toets bewegings- & richting bepalende uitdrubewegings- & richting bepalende uitdrukkingenkkingen

7777

SorrySorry

Dat is niet het goede antwoordDat is niet het goede antwoord

mutiple choise toetsmutiple choise toets bewegings- & richting bepalende uitdrubewegings- & richting bepalende uitdrukkingenkkingen

7878

Correct !Correct !

Heel goedHeel goed

mutiple choise toetsmutiple choise toets bewegings- & richting bepalende uitdrubewegings- & richting bepalende uitdrukkingenkkingen

7979

Het onderste (wat zich onder Het onderste (wat zich onder bevindt) noem je:bevindt) noem je:

A – caudaalA – caudaal

B – posteriorB – posterior

C – anteriorC – anterior

D – inferiorD – inferior

mutiple choise toetsmutiple choise toets bewegings- & richting bepalende uitdrubewegings- & richting bepalende uitdrukkingenkkingen

8080

SorrySorry

Dat is niet het goede antwoordDat is niet het goede antwoord

mutiple choise toetsmutiple choise toets bewegings- & richting bepalende uitdrubewegings- & richting bepalende uitdrukkingenkkingen

8181

Correct !Correct !

Heel goedHeel goed

mutiple choise toetsmutiple choise toets bewegings- & richting bepalende uitdrubewegings- & richting bepalende uitdrukkingenkkingen

8282

Alle 27 vragen zijn goed.

eindeeinde