Match 'n Catch Guide

of 12 /12
INZET BREDA NETWERKEN ONTMOETEN vrijwilligerswerk / sport en bewegen Match ’n Catch Vergroot je netwerk www.matchncatch.nl 25 SEPTEMBER Breda Actief www.breda-actief.nl In opdracht van Volg ons via

description

In deze guide vindt je alle informatie voor Match 'n Catch op 25 september bij Podium Bloos. Je treft een overzicht van de organisaties, voorbeelden van mogelijke matches en nog veel meer.

Transcript of Match 'n Catch Guide

INZET

BREDA

NET

WER

KEN

ONTMOETEN

vrijwilligerswerk / sport en bewegen

Match ’n Catch Vergroot je netwerk

www.matchncatch.nl

25 SEPTEMBER

Breda Actiefwww.breda-actief.nl

In opdracht vanVolg ons via

Match ’n Catch pagina 3 Praktische informatie pagina 4 Over Match ’n Catch pagina 5 Tips Match ’n Catch pagina 6 Wie kun je ontmoeten - algemeen pagina 7

WIE KUN JE ONTMOETEN? Zorg & Gezondheid pagina 8Kunst & Cultuur pagina 8Sport & Recreatie pagina 9Welzijn & Onderwijs pagina 10Goede doelen & Belangenbehartiging pagina 11Natuur & Milieu pagina 11

INHOUDSOPGAVE

ONTMOETEN

3

Programma

15.30 Aftrap door cabaretier en pre-sentator Leon van der Zanden over “Grijp je kans”

15.45-16.30 Match ’n Catch

Wat ga je doen? 1. Pak je badges bij de Match ’n Catch

corner samen met het Match ‘n Catch -formulier. Op het formulier maak je zichtbaar met welke organisaties je in gesprek bent geweest, welke afspraken je hebt gemaakt en heb je een overzicht van de contactgegevens.

2. Zorg dat je drie organisaties hebt ge-sproken uit drie verschillende sectoren. Het gesprek geeft je de mogelijkheid om je te oriënteren en uiteindelijk een match te maken met een organisatie waar jij een klik mee hebt. Zorg dus dat je spreekt over wat jij wilt en kan en durf te vragen, zo catch jij je beste match!

Match ’n Catch is een nieuw netwerkevent waarbij jongeren kennismaken met zo’n 40 Bredase maatschappelijke organisaties. Een mooie kans om een professioneel netwerk op te bouwen, competenties te ontwikkelen, ervaring op te doen én iets te betekenen voor maat-schappelijke organisaties in Breda.

Match ’n CatchTijdens de Match ’n Catch zijn zo’n 40 maatschappelijke organisaties vertegen-woordigd die graag kennis met je maken. Deze organisaties kunnen jouw actuele kennis, ervaring en nieuwe ideeën heel goed gebruiken. Bijvoorbeeld bij het organ-iseren van een evenement, op het gebied van sociale media, marketing en communi-catie, zichtbaarheid in de wijk of uitbreiding van activiteiten.

Jij leert nieuwe organisaties kennen die waardevol zijn voor je werkveldoriëntatie. Je ontwikkelt je talenten, leert nieuwe dingen en doet waardevolle ervaring op voor je CV. Door je in te zetten voor een maatschappelijke organisatie geef je een extra invulling en dimensie aan de praktijk-kant van jouw studie en maak je samen met je studiegenoten kennis met de leisuresec-tor op maatschappelijk gebied. De waard-ering die je ervoor krijgt is onbetaalbaar.

So be there…

MATCH ’N CATCH DONDERDAG 25 SEPTEMBER

VERBIN

DENZINVOL

4

Aanmelden en ticketinformatieAanmelden kan tot en met 21 september. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, dus wees er snel bij!

De toegangsprijs is gratis.

Ga naar http://www.breda-actief.nl/formulieren/aanmelding-match-n-catch/ om jezelf aan te melden

Contact Match ’n Catch is een onderdeel van de MAS Ontmoeting en wordt georgani-seerd door Breda Actief in samenwerking met Gemeente Breda en NHTV. Heb je vragen rondom de Match ’n Catch dan kan je contact opnemen met:

Isabelle Leijser Telefoon 06 122 06 174 E-mail [email protected]

PRAKTISCHE INFORMATIE

Vervoer/logistiekMet het OV:Podium Bloos ligt op ongeveer tien minuten loopafstand van het Station Breda. Verlaat Station Breda aan de achterkant. Ga dan meteen links de Speelhuislaan in. Loop alsmaar rechtdoor met de weg mee. Podium Bloos vind je aan het einde van de Speelhuislaan aan de linkerkant.

Met de auto: Plan je route op: www.anwb.nl/verkeer/routeplanner

GEZELLIG

MATCH ’N CATCH Donderdag 25 september15.30 – 16.30 UURPODIUM BLOOSSpeelhuislaan 153, Breda

5

Deze sectoren zijn vertegenwoordigd:• Zorg & Gezondheid• Welzijn & Onderwijs• Sport & Recreatie• Kunst & Cultuur• Goede doelen & belangenbehartiging• Natuur & Milieu

Match ’n Catch, wat is dat?

• Match ’n Catch is een netwerkevenement waarbij jongeren concreet in gesprek gaan met organisaties uit diverse sec-toren om samen projecten te formuleren waar beide partijen iets aan hebben. Dus niet alleen netwerken voor het netwerken, maar netwerken om daad-werkelijk iets te gaan doen!

• Match ’n Catch is het laatste programmaonderdeel in de jaarlijkse MAS Ontmoeting.

• De MAS Ontmoeting is een event voor leerlingen van het voortgezet onderwijs in Breda om kennis te maken met vrijwilligersorganisaties voor hun maatschappelijke stage.

• De MAS Ontmoeting wordt georganiseerd in samenwerking met het voortgezet onderwijs Breda en Gemeente Breda. Match ’n Catch is een pilot in samenwer-king met NHTV Academy for Leisure.

Wat heb jij aan de Match ’n Catch?

Je hebt:• een goed gesprek gehad met

verschillende organisaties• (eventueel) een afspraak gemaakt • gegevens uitgewisseld• je netwerk vergroot• aan je competentienetwerk gewerkt

OVER MATCH ’N CATCH ZINVOL

6

Na het gesprekZoek de personen/organisaties op die je hebt gesproken en voeg deze toe aan je LinkedIn. Idee: stuur de personen/organisaties die je gesproken hebt nog een mail na om te bedanken voor het gesprek en de gemaak-te afspraak te herhalen. Op deze manier hebben zij ook je gegevens.

Goede voorbereiding Bekijk de organisaties die aanwezig zijn tijdens de Match ’n Catch. Kijk op pagina 8 voor het overzicht en bekijk de websites van de organisaties. Wat wil je ze vragen?

Bereid een (elevator)pitch voor. Klik hier voor tips zodat je kort en bondig iets kunt vertellen over jezelf en wat je graag zou willen. Zorg ervoor dat je een-voudig je contactgegevens kunt achterla-ten. Ontwerp bijvoorbeeld je visite kaartje gratis via www.vistaprint.nl.

Tijdens de Match ’n Catch / het gesprek Het kennismakingsgesprek biedt jou en de organisatie de gelegenheid om elkaar te leren kennen. Blijf vooral jezelf, ben nieuwsgierig en ga op zoek naar een catch waar jullie allebei blij van worden!

Eventuele vragen die je helpen om het gesprek op gang te brengen zijn:• Wat vinden jullie klanten zo waardevol

aan jullie organisatie?• Waar krijg je een lach van op het werk?• Kan je me iets vertellen over een heel

enthousiaste vrijwilliger?• Wat zouden jullie graag komend jaar be-

reiken wat alsmaar niet lukt?

TIPS MATCH ‘N CATCH

Veel succes en vooral heel veel plezier!

7

Hier een greep uit de organisaties die er zijn: Amarant, Bibliotheek Nieuwe Veste, CJG Breda, IVN, NAC, Podium Bloos, Popcorner, St. WW Help Ons Helpen, Thebe, Unicef, Wereldwinkel, WIJ en Buurttuin Breda.

Dit zijn organisaties die zowel binnen als buiten de leisuresector werkzaam zijn. Organisaties die buiten de sector leisure vallen zoals zorg en gezondheid kunnen ook interessant zijn, omdat zij bijvoorbeeld:

• ondersteuning zoeken bij het organiseren van een evenement, zoals het perso-neelsfeest van de organisatie;

• inzet kunnen gebruiken in de uitvoering of organisatie van bijvoorbeeld de cul-tuurnacht in Breda;

• jaarlijks een sportevenement willen organiseren op de sportclub;

• op zoek zijn naar promotiematerialen van een organisatie of evenement (van heel uitvoerend flyeren tot meedenken over de marketing van de organisatie);

• de ruimte beiden om je een dag mee te laten lopen met een professional uit het werkveld om zo zicht te krijgen op een functie en je over deze dag een leuke blog laten schrijven.

Bekijk op de volgende pagina’s het gehele overzicht met organisaties en lees wat ze doen. Wil je meer weten over de organisatie bekijk dan de websites.

WIE KUN JE ONTMOETEN?

8

KUNST & CULTUUR

Popcorner BredaPopcorner Breda is een plek waar jongeren uitdagende en creatieve muziekactiviteiten uitvoeren. www.popcornerbreda.nl

Podium BloosPodium Bloos is een werkplaats en podium voor dans, toneel en muziek. Voor jong en oud. Met allerlei festivals en optredens.www.podiumbloos.nl

Bibliotheek Breda Bibliotheek Breda leent boeken uit en orga-niseert allerlei activiteiten zoals voorlezen, exposities, cursussen en lezingen. www.bibliotheekbreda.nl

Nieuwe Veste, centrum voor de kunsten BredaDe Nieuwe Veste geeft lessen en cursussen op het gebied van dans, theater, muziek en beeldende kunst.www.nieuweveste.nl

ZORG & GEZONDHEID

AmarantAmarant biedt woonvoorziening en dagbe-steding aan mensen met een verstandelijke beperking.www.amarant.nl

PauwerPauwer is een zorginstelling voor mensen met een lichamelijke beperking. www.pauwer.nl

Surplus ZorgSurplus Zorg heeft een gevarieerd aan-bod voor ouderen op het gebied van zorg, kleinschalig wonen en welzijn.www.surpluszorg.nl

ThebeThebe is een organisatie met woonzorg-centra en dagactiviteiten voor ouderen.www.thebe.nl

St. Breedonk St. Breedonk biedt zorgverlening op het gebied van kleinschalig wonen en welzijn voor ouderen.www.breedonk.nl

GGZ InlooppuntGGZ Inlooppunt is een plaats waar je ande-re mensen kunt ontmoeten. Om een praatje te maken of om samen een kopje koffie te drinken. Je kunt hier ook lotgenoten treffen om bijvoorbeeld je zorgen en dagelijkse bezigheden te delen.www.ggzbreburg.nl

WIE KUN JE ONTMOETEN?

ONTMOETEN

9

St. Jongerenwerk PrinsenbeekSt. Jongerenwerk Prinsenbeek is voor en door jongeren een gezellige club voor kinderen van 11 t/m 16 jaar.www.sjpprinsenbeek.nl

ScoutingScouting biedt leuke en spannende activiteiten. Bij scouting Nederland zijn meer dan 25.000 vrijwilligers actief om jongeren en kinderen iedere week een uitdagend spelaanbod te bieden.• Scouting St. Martinus Princenhage

www.scoutingsintmartinus.nl• Scouting Ginneken

www.scoutingginneken.nl• Scouting Murk Jansen Groep

Is een scouting voor kinderen met een lichamelijke beperking www.demurk.nl/murk

Hobbyclub PrincenhageHobbyclub Princenhage is een club voor kinderen in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar die wekelijks een uurtje kunnen knutselen.www.hobbyclubprincenhage.nl

SPORT & RECREATIE

Breda ActiefBreda Actief organiseert voor kinderen allerlei sportactiviteiten in de wijk. www.breda-actief.nl

Bredase Aangepaste SportenBredase Aangepaste Sporten hebben allerlei sport- en recreatieactiviteiten voor mensen met een beperking. Bijvoorbeeld zwemmen, bowlen en dansen. www.aangepastesporten.nl

BISO ’65BISO ’65 is een sportvereniging voor minder valide mensen. Bijvoorbeeld rolstoelhockey, badminton of tafeltennis. www.biso65.nl

VoetbalverenigingenBij deze verenigingen staan plezier, prestatie en respect voor elkaar hoog in het vaandel.• VV Beek Vooruit, Prinsenbeek

www.beekvooruit.nl• VV Boeimeer, Haagse Beemden Breda

www.boeimeer.nl

NAC Street LeagueNAC Street League organiseert projecten rondom sport- en vrijetijdsbesteding in de wijk of buurt. www.nacstreatleague.nl

WIE KUN JE ONTMOETEN?

STERK

10

Centrum voor Jeugd en Gezin: CJG BredaCJG Breda is dé vraagbaak voor ouders, opvoeders en kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar in Breda. Via het CJG kun je ook in contact komen met andere ouders, andere jongeren, maar ook met professionals. www.jongatbreda.nl

WIJ ism THEBE Hagedonk en Boymere WIJ ism THEBE helpt ouderen, chronisch zieken en mensen met beperkingen zelf-standig te wonen. Ze organiseren samen met wijkbewoners activiteiten, bingo, wijk-restaurant en uitstapjes, maar ook diensten aan huis zoals het doen van boodschap-pen en wandelen.www.wijbegintbijjou.nlwww.thebe.nl

Kennisplein BredaKennisplein Breda is een educatief activiteitencentrum voor kinderen en jongeren. Ze helpen onder andere met huiswerkbegeleiding.www.stichtingkennisplein.nl

WELZIJN & ONDERWIJS

TEDxYouth@BrabantlaanTEDxYouth is voor nieuwsgierige, onderne-mende jongeren tussen de 8 en 28 jaar. De missie van TED: het verspreiden en delen van ideeën die de wereld kunnen veranderen! De TEDtalks worden inmiddels dagelijks door miljoenen mensen bekeken.www.tedxyouthbrabantlaan.nl

Surplus Welzijn Surplus Welzijn organiseert activiteiten in de wijk, op school, in jongerencentra, wijkaccommodaties en op straat. www.surpluswelzijn.nl

Parochies Parochies organiseren allerlei activiteiten voor mensen uit de buurt. Bijvoorbeeld een koffieochtend, een jongeren theaterproject in de kerk of het maken van kerstpakketten voor mensen die het minder goed hebben.www.jeruzalemparochie.nlwww.augustinusparochie.nl

Stichting Help ons HelpenStichting Help ons Helpen helpt mensen die weinig te besteden hebben, kunnen hier voor een klein bedrag spullen kopen.www.swwhoh.nl

Speel-o-theek De SantenkraamDe Speel-o-theek leent speelgoed uit en geeft ouders en opvoeders advies over speelgoed.www.de-santenkraam.nl

WIE KUN JE ONTMOETEN?

NETWERKEN

INZE

T

11

NATUUR & MILIEU

IVN Mark en DongeIVN Mark en Donge is een vereniging voor natuur en milieu educatie. De Torenvalken is de jongerengroep. Soms wordt er gesnoeid, doen ze onderhoud in het bos of worden en planten in een natuurgebied geïnventa-riseerd. www.ivn-markendonge.nl

Buurttuin BredaBuurttuin Breda is het initiatief van een groep bewoners uit de Hoge Vucht. Met als doel om het braakliggende terrein aan de Bernard de Wildestraat om te toveren tot een plezierige verblijfsplek voor alle buurt-bewoners. Met een buurttuin, natuurspeel-tuin, fietscrossbaan en nog veel meer.www.buurttuinbreda.nl

GOEDE DOELEN & BELANGENBEHARTIGING

UnicefUnicef is een hulporganisatie voor kinderen in derde wereldlanden. Zij hebben nu een actie tegen kindersterfte: ‘Wij gaan voor 0’. www.unicef.nl/breda-en-omstreken

Wereldwinkel BredaWereldwinkel Breda verkoopt cadeaus en levensmiddelen uit andere culturen. De mensen die de producten maken, krijgen er een rechtvaardige prijs voor zodat ze een menswaardig bestaan kun-nen opbouwen. De Wereldwinkel werkt alleen met vrijwilligers.www.wereldwinkelbreda.nl

Amnesty InternationalAmnesty International een wereldwijde beweging die opkomt voor de rechten van de mens. www.breda.amnesty.nl

Club ForwardClub Forward helpt jongeren bij het ontwikkelen van hun talenten en bij het waarmaken van hun dromen en ambities. www.clubforward.nl

WIE KUN JE ONTMOETEN?

VOOR ELKAAR