Masterclass toekomst ELO

17
Hoe ziet de elektronische leeromgeving van de toekomst eruit? Drs. Wilfred Rubens, CELSTEC

Transcript of Masterclass toekomst ELO

Page 1: Masterclass toekomst ELO

Hoe  ziet  de    elektronische  leeromgeving    van  de  toekomst  eruit?  

Drs.  Wilfred  Rubens,  CELSTEC  

Page 2: Masterclass toekomst ELO

Wat  is  een  elektronische  leeromgeving?  •  saMBO-­‐ICT:  één  product  •  JISC:  één  product  of  geïntegreerde  set  aan  tools    

•  Leerinhouden  en  informaLe  •  CommunicaLe  •  Management  

Volledig  online  leren  Blended  learning  

Page 3: Masterclass toekomst ELO
Page 4: Masterclass toekomst ELO

Sector  

PO  

SO  

VO  

MBO  

HBO  

UO  

Zorg  

KB  

MGB  

GB  

Page 5: Masterclass toekomst ELO

0  5  

10  15  20  25  30  35  

BlackBoard  

Fron

ter  

Its  Learning  

Moo

dle  

Magister  

Netscho

ol  

Sakai  

Sharep

oint  

Total  LMS  

Saba  

Cornerston

e  

Ilias  

LMS  TC

G  

Zelf  on

twikkeld:  14  

Geïntegreerde  set:  

Diverse  tools  (niet  

Ande

rs  

ELO  

ELO  

Page 6: Masterclass toekomst ELO

Dominante  toepassing  ...  zelf  

Leermaterialen  en  materialen  

CommunicaLe  en  interacLe  

AdministraLe  

Page 7: Masterclass toekomst ELO

Dominante  toepassing  ...  organisa-e  

Leermaterialen  en  materialen  

CommunicaLe  en  interacLe  

AdministraLe  

Page 8: Masterclass toekomst ELO

0  

5  

10  

15  

20  

25  

Zeer  tevreden  

Tevreden   Redelijk   Ontevreden   Zeer  ontevreden  

Tevredenheid  ELO  

Page 9: Masterclass toekomst ELO

0  

5  

10  

15  

20  

25  

30  

Helemaal  niet  

Nauwelijks   MaLg   RegelmaLg   Ja,  zeker  

Aanschaf  of  vervanging?  

Page 10: Masterclass toekomst ELO
Page 11: Masterclass toekomst ELO
Page 12: Masterclass toekomst ELO

Bron:  h_p://www.flickr.com/photos/fotologic/410355440/  

Page 13: Masterclass toekomst ELO

•  Leerlingen  rechten  geven  om  leerstof          te  ontwikkelen  •  Leerlingen  rechten  geven  om  leerstof          te  ontwikkelen  

Page 14: Masterclass toekomst ELO

•  Leerlingen  rechten  geven  om  leerstof          te  ontwikkelen  • Wiki  gebruiken  om  kennis  te  ontwikkelen  

•  Leerlingen  rechten  geven  om  leerstof          te  ontwikkelen  • Wiki  gebruiken  om  kennis  te  ontwikkelen  

Page 15: Masterclass toekomst ELO

•  Leerlingen  rechten  geven  om  leerstof          te  ontwikkelen  • Wiki  gebruiken  om  kennis  te  ontwikkelen  • Peer  feedback  

•  Leerlingen  rechten  geven  om  leerstof          te  ontwikkelen  • Wiki  gebruiken  om  kennis  te  ontwikkelen  • Peer  feedback  

Page 16: Masterclass toekomst ELO

•  Leerlingen  rechten  geven  om  leerstof          te  ontwikkelen  • Wiki  gebruiken  om  kennis  te  ontwikkelen  • Peer  feedback  • Onderzoekend,  samenwerkend  leren  (progressive  inquiry)  

•  Leerlingen  rechten  geven  om  leerstof          te  ontwikkelen  • Wiki  gebruiken  om  kennis  te  ontwikkelen  • Peer  feedback  • Onderzoekend,  samenwerkend  leren  (progressive  inquiry)  

Page 17: Masterclass toekomst ELO

Hoe  ziet  de    elektronische  leeromgeving    van  de  toekomst  eruit?  

Drs.  Wilfred  Rubens,  CELSTEC