Marktwerking en privatisering Martin van Lijf MYOP Consultancy

download Marktwerking en privatisering Martin van Lijf MYOP Consultancy

If you can't read please download the document

 • date post

  13-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  23
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Marktwerking en privatisering Martin van Lijf MYOP Consultancy. Wat je ziet is afhankelijk van hoe je kijkt. Een ander gezichtspunt…. Fysiotherapie 2004-2010. 2004: Uit de basisverzekering 2005: Experiment vrije tarieven (eerste lijn) 2006 Nieuw zorgstelsel (meer marktwerking) - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Marktwerking en privatisering Martin van Lijf MYOP Consultancy

 • Zwolle, 5 oktober 2010RGF Groot-IJssellandMarktwerking en privatisering

  Martin van LijfMYOP Consultancy

  RGF Groot-IJsselland

 • Zwolle, 5 oktober 2010RGF Groot-IJssellandWat je ziet is afhankelijk van hoe je kijkt

  RGF Groot-IJsselland

 • Zwolle, 5 oktober 2010RGF Groot-IJssellandEen ander gezichtspunt

  RGF Groot-IJsselland

 • Zwolle, 5 oktober 2010RGF Groot-IJssellandFysiotherapie 2004-20102004: Uit de basisverzekering2005: Experiment vrije tarieven (eerste lijn)2006 Nieuw zorgstelsel (meer marktwerking)2009 Vrije tarieven eerstelijns deel van de polikliniek in instellingen

  Gevolg voor eisen aan ondernemerskwaliteiten zoals management, strategisch beleid en marketing.

  RGF Groot-IJsselland

 • Het veranderde paradigmaVan een stelsel dat uitging van het aanbod van zorg (aanbodgestuurd) naar een stelsel waar de vraag van de burger veel meer telt. (vraaggestuurd).

  Zwolle, 5 oktober 2010RGF Groot-IJsselland

  RGF Groot-IJsselland

 • Voorwaarden voor marktwerking (algemeen)VRAAGAANBOD De markt is transparant (beide partijen beschikken over alle informatie) Bestaan van een directe betaalrelatie Vrije toetreding en uittreding is mogelijk Verhandeling van een homogeen product Voldoende aanbod voor het maken van keuzen (concurrentie!)

  Zwolle, 5 oktober 2010RGF Groot-IJsselland

  RGF Groot-IJsselland

 • Bestaan van machts- en kennisasymmetrie. Informatie vergelijken is ondoenlijk voor een leek. Betreden van de zorgverleningmarkt is veelal onvrijwillig. Betaalrelatie is indirect en complex. Heterogeniteit van zorgdiensten. Beperkte keuzevrijheid - Schaarste zorgaanbod. Belemmeringen voor marktwerking in de zorgZwolle, 5 oktober 2010RGF Groot-IJsselland

  RGF Groot-IJsselland

 • Wie hebben invloed op uw markt?Met welke belanghebbenden/partijen heeft u te maken (stakeholders)?Welke invloed hebben deze partijen op uw markt/bedrijfsvoering?Zwolle, 5 oktober 2010RGF Groot-IJsselland

  RGF Groot-IJsselland

 • KLEINGROOTGROOTMACHTBELANGZwolle, 5 oktober 2010RGF Groot-IJsselland

  A(Minimale inspanning)B(Genformeerd houden)

  C

  (Tevreden houden)D

  (Sleutelspelers)

  RGF Groot-IJsselland

 • KLEINGROOTGROOTMACHTBELANGLeveranciers van middelenInterne diensten als TD, ICTZorgverzekeraarsPatintenRaad van BestuurMedewerkers afdeling fysiotherapieVerwijzers/ Medisch specialistenVerplegingAfdelingshoofdenOverheidCollegas externZwolle, 5 oktober 2010RGF Groot-IJsselland

  (Minimale inspanning)(Genformeerd houden)

  (Tevreden houden)(Sleutelspelers)

  RGF Groot-IJsselland

 • Zwolle, 5 oktober 2010RGF Groot-IJssellandReflectie op nieuwe situatie op alle niveaus in de organisatie.Wat is de visie die we hebben op de toekomst van onze organisatie en/of onze afdeling?Wat zijn de kernactiviteiten en wat zijn de kernkwaliteiten? Waar ligt de kracht en waar ligt de kwetsbaarheid, onze kansen en wat zijn bedreigingen (SWOT analyse)?Welke conclusies trekken we en welke (strategische) keuzes maken we?

  RGF Groot-IJsselland

 • Zwolle, 5 oktober 2010RGF Groot-IJssellandEnkele voorbeelden van ontwikkelingen in de marktDenken in markt en marktaandeel.Samenwerken en schaalvergroting.Differentiatie en specialisatie.Slotervaart ziekenhuis/IJsselmeerziekenhuizen in private handen.Privklinieken. (Dermatologie,Oogziekten etc.)Fysiotherapie Medisch Centrum Zaanstad geprivatiseerd.

  RGF Groot-IJsselland

 • Overheidsinvloed: patintvolgende financieringDBC financiering: A en B segment.Zorgzwaarte bekostiging (ZZP) AWBZFunctionele (integrale) bekostiging (chronisch zieken) Weghalen van schotten in financiering.Programmatische aanpak: Diabetes, COPD, Cardiovasculair risicomanagement, zorg bij hartfalen en patinten met multiple pathologie.

  Zwolle, 5 oktober 2010RGF Groot-IJsselland

  RGF Groot-IJsselland

 • Invloed van zorgverzekeraarsPrijsdifferentiatie. Belonen van kwaliteit.Selectieve zorginkoop.

  Zwolle, 5 oktober 2010RGF Groot-IJsselland

  RGF Groot-IJsselland

 • Zwolle, 5 oktober 2010RGF Groot-IJssellandRaden van Bestuur denken na over:Hoe te functioneren op een concurrerende markt?Vanaf 2012 (?) : winst maken toegestaan. Rechtsvorm? Aantrekken van extern kapitaal?Welke strategische keuzes?

  RGF Groot-IJsselland

 • Mogelijke gevolgen?Focus op de corebusiness.Flexibiliteit in de organisatie moet toenemen.Vergroten van kans op winstgevendheid!Mean and lean organisatie!!Outsourcen of privatiseren van diensten.

  Zwolle, 5 oktober 2010RGF Groot-IJsselland

  RGF Groot-IJsselland

 • Zwolle, 5 oktober 2010RGF Groot-IJssellandHuidige situatie: werken bij instellingIn loondienstArbeidsovereenkomstCAOSalaris + periodieken.Pensioenfonds Z&W (voorheen PGGM)IZZ zorgverzekeringDeel kosten pensioen en sociale premies (AO,WIA) en bijdrage IZZ voor rekening werkgeverGeen risicodragend kapitaal werknemers.

  RGF Groot-IJsselland

 • Privatiseren?Bij dringende of dwingende noodzaak!Rol OR/Bonden?Reorganisatieplan/Sociaalplan ?Proactief of reactief?Mentaal en fysiek voorbereiden.

  Zwolle, 5 oktober 2010RGF Groot-IJsselland

  RGF Groot-IJsselland

 • Vormen!Zwolle, 5 oktober 2010RGF Groot-IJsselland

  RGF Groot-IJsselland

 • Zwolle, 5 oktober 2010RGF Groot-IJssellandMaatschapToekomst: Personen Vennootschap (PV)

  RGF Groot-IJsselland

 • Zwolle, 5 oktober 2010RGF Groot-IJssellandMaatschapMaatschapsleden zijn eigenaren en werken voor eigen rekening en risico.Stichting pensioenfonds fysiotherapie (SPF). Zelf zorgen voor verzekeringen.Geen werkgeversbijdragen voor sociale premies, maar alles uit tarief.Ondernemers voordelen: startersaftrek, zelfstandigen aftrek, investeringsaftrek.In- en uittreden veelal op basis van goodwill.

  RGF Groot-IJsselland

 • Zwolle, 5 oktober 2010RGF Groot-IJssellandMaatschapMogelijkheid: Fysios in loondienst bij de maatschapDe maatschap is nieuwe werkgever:Arbeidsovereenkomst!Oude rechten?Wet overname van onderneming!Samenwerking met ziekenhuis op basis van SLAs en contracten.

  RGF Groot-IJsselland

 • Voorbeelden/eigen ervaringHistorisch bestaande situaties van maatschappen die (delen van)zorg in het ziekenhuis aanbieden:Woerden, Amstelveen, Dirksland, Beverwijk (alleen polikliniek).Nieuwe maatschap: Zaandam.Aandachtspunten: Pensioen, huur van ruimten, investeringen,contacten, SLAs, omzeilen wet overname onderneming door volledige maatschap. Vangnet. Geen goodwill.

  Zwolle, 5 oktober 2010RGF Groot-IJsselland

  RGF Groot-IJsselland

 • Zwolle, 5 oktober 2010RGF Groot-IJsselland Besloten vennootschap (BV)

  RGF Groot-IJsselland

 • Zwolle, 5 oktober 2010RGF Groot-IJssellandBVEigenaren/aandeelhouder(s): Meerdere mogelijkheden: alle fysios, enkele fysios, combinaties met derden of alleen derdenWerkt wel/niet met uitvoerend manager (= keuze van aandeelhouders).Gaat overeenkomsten aan met o.a. het verpleeghuis, zorgverzekeraars en derden.

  RGF Groot-IJsselland

 • Zwolle, 5 oktober 2010RGF Groot-IJssellandBVFysiotherapeuten (wel en niet eigenaren) in loondienst bij de BVDe BV is nieuwe werkgever:Arbeidsovereenkomst!Oude rechten?!CAO-Z volgend?IZZ?Pensioen? (kan bij PFZW blijven eventueel)(Deel) Kosten pensioen en sociale premies (AO,WIA) en bijdrage IZZ (?)voor BV Wet overname van onderneming!

  RGF Groot-IJsselland

 • Voorbeelden/eigen ervaringDerde partij uit fitnessbrache. BV waar ziekenhuis aandeelhouder is. Geen goodwill. Vraag is nog hoe gaan werknemers over? Nieuwe werkgever > WOO, maar hoe met pensioen ed? Ziekenhuis/verpleeghuis vanuit BV ? Zwolle, 5 oktober 2010RGF Groot-IJsselland

  RGF Groot-IJsselland

 • Zwolle, 5 oktober 2010RGF Groot-IJssellandStichtingRechtspersoon zonder winstoogmerk.

  RGF Groot-IJsselland

 • Zwolle, 5 oktober 2010RGF Groot-IJssellandStichtingFysiotherapeuten in loondienst bij de stichtingDe stichting is nieuwe werkgever:Arbeidsovereenkomst!Oude rechten?CAO-Z volgend?IZZ?Pensioen?(Deel) Kosten pensioen en sociale premies (AO,WIA) en bijdrage IZZ (?)voor: Stichting

  RGF Groot-IJsselland

 • Zwolle, 5 oktober 2010RGF Groot-IJssellandEnkele conclusiesEr is altijd wel een structuur te vinden die een (passende) oplossing kan bieden.Geen enkele oplossing kent alleen maar voordelen. De uiteindelijke keuze zal het resultaat zijn van een afweging van voor- en nadelen.Er spelen veel factoren en veel partijen een rol.

  RGF Groot-IJsselland

 • Zwolle, 5 oktober 2010RGF Groot-IJssellandSamenvatting en conclusiesHoe beter een groep weet wat ze wil, hoe groter de kans van slagenZonder eenheid in de groep zullen anderen meer gaan bepalen wat er uiteindelijk gebeurt. Het gaat over een individuele afweging en een gezamenlijke afweging.

  RGF Groot-IJsselland

 • Zwolle, 5 oktober 2010RGF Groot-IJssellandExterne begeleiding kan nodig zijn bij:Het proces van idee naar besluitvormingHet maken van berekeningen en opstellen van een businessplan.Het afsluiten van verzekeringen.Het verkrijgen van financiering. De fiscale beoordeling.Onderhandelingen met verzekeraars.Het opstellen van contracten.

  RGF Groot-IJsselland

 • Leven met onzekerhedenIn de Rijksbegroting voor 2011 ontbreken opmerkingen over de toekomst van de AWBZ. Eind maart deden topambtenaren vier voorstellen: 1. Alle AWBZ-zorg als persoonsgebonden budget aanbieden 2. Gemeenten gaan AWBZ uitvoeren 3. Zorgverzekeraars gaan AWBZ uitvoeren 4. De AWBZ wordt versoberd.

  Kennelijk heeft de regering nog niet gekozen. Zwolle, 5 oktober 2010RGF Groot-IJsselland

  RGF Groot-IJsselland

 • Zwolle, 5 oktober 2010RGF Groot-IJssellandHoe werkt het vaak.Stephan Co