Marketing Stratego

of 5 /5
WWW.STEUNPUNTJEUGD.BE/MARKETING V O O R C O M M U N I C A T I E M E D E W E R K E R S , C O Ö R D I N A T O R E N & M A R K E T E E R S I N H E T J E U G D W E R K > MARKETING STRATEGO MARKETING STRATEGO MARKETING STRATEGO MARKETING STRATEGO

Embed Size (px)

description

Op 7 en 25 maart en 4 mei 2011 organiseert Steunpunt Jeugd 3 vormingen over marketing, voor jeugdwerk. Over print en social media, online communicatie, conversation management, jeugdwerk campagnes, strategie... In Stratego kan je lukraak pionnen verzetten en met wat geluk sla je af en toe wel eens een slag thuis. Om de vlag te vangen ben je vrij kansloos. Zeker niet tegen strategische spelers. Marketing werkt volgens hetzelfde concept. Daarom willen we jeugdorganisaties leren hoe je met marketing meer en beter resultaat kan boeken. (layout by Emma)

Transcript of Marketing Stratego

Page 1: Marketing Stratego

Marketing is een sociaal proces waarbij je de juiste mensen overtuigt dat jouw product, dienst, organisatie of boodschap het beste aansluit bij wat ze nodig hebben. Marketing is ook een beleidsproces waarin je doelen scherp stelt. En gefundeerde keuzes maakt die bijdragen tot een duurzame organisatiestrategie.

Door sociale en beleidsmatige processen te combineren krijg je succesvolle strategieën. Maakt niet uit of je meer boekjes wil verkopen, je ledenaantal wil opkrikken, een vorming populair wil maken of de wereld wil veranderen (of veroveren).

MARKETING In Stratego kan je lukraak pionnen verzetten en met wat geluk sla je af en toe wel eens een slag thuis. Om de vlag te vangen ben je vrij kansloos. Zeker niet tegen strategische spelers. Marketing werkt volgens hetzelfde concept. Daarom willen we jeugdorganisaties leren hoe je met marketing meer en beter resultaat kan boeken. We organiseren drie studiedagen om dat te doen.

Voor communicatiemedewerkers, coördinato-ren en marketeers die een rol opnemen als maarschalk, kapitein, verkenner, ontmijner, spion of iets willen maken dat inslaat als een bom.

STRATEGO

LEGENDE7 MAART 2011 VOORMIDDAGMARKETING EN JEUGDWERK: HET PLAATJEWat is marketing en hoe kan je het gebruiken in jouw jeugdwerkorganisatie?

NAMIDDAGGEEN BLAD VOOR DE HOND: EEN TIJDSCHRIFT DAT OOK GELEZEN WORDTMark Van Bogaert leert je hoe een goed tijdschrift moet geschreven en opgemaakt worden.

25 MAART 2011VOORMIDDAGEEN SOCIAL MEDIA STRATEGIE VOOR JE ORGANISATIE:VOOR ALS HET GOED MOET...Talking Heads vertelt je alles wat je moet weten voor een goede social media strategie.

NAMIDDAG... OF FOUT GAATProgressiveMedia leert je omgaan met slecht nieuws in online tijden.

4 MEI 2011 VOORMIDDAGJIJ BENT HET! DE KUNST VAN CONVERSATION MANAGEMENTInsites doet de kunst van conversation management uit de doeken.

NAMIDDAGJIJ KAN HET!JE PROJECT DOORGELICHTJe analyseert samen met een marketingexpert een aantal jeugdwerkcases.

EINDSTRATEGIEHet sluitstuk op je marketingstrategie: Futurelab aan het woord.

WWW.STEUNPUNTJEUGD.BE/MARKETING

WWW.STEUNPUNTJEUGD.BE/MARKETING WWW.STEUNPUNTJEUGD.BE/MARKETING

WWW.STEUNPUNTJEUGD.BE/MARKETING

V OO R C O M M U N I C A T I E M E D E W ERK ERS , CO

ÖR

DINATOREN & MARKETEERS IN HET J

EUGD

WER

K >

MARKETING

STRATEGO

V.U.:

Kris

Lamb

erts

• A

renb

ergs

traat

1a •

1000

Bru

ssel

- Vor

m: Em

ma Th

ysse

n

Inschrijven via WWW.STEUNPUNTJEUGD.BE/MARKETING

MARKETING STRATEGO

MAR

KETI

NG S

TRAT

EGO M

ARKETING STRATEGO

MARKETING STRATEGOM

ARKE

TING

STR

ATEG

O MARKETING STRATEGO

MARKETING STRATEGO

MARKETING STRATEGOM

ARKE

TING

STR

ATEG

O

MARKETING STRATEGOM

ARKETING STRATEGOMAR

KETI

NG S

TRAT

EGO

verkenner

kapitein

bom

ontmijner

vlag

spion

maarschalkVOOR COMMUNICATIEMEDEWERKERS,

CO

ÖR

DI N

ATO R E N &

M A R K E T E E R S I N H E T J E U GDWER

K >

MARKETING

STRATEGO

VOOR COMMUNICATIE

MEDEW

ERKE

RS ,

CO Ö

R D I NAT O R E N & M A R K E T E E R S I N H E T JEUGDW

ERK >

MARKETING STRATEGO

MARKETING_BUITENZIJDE.pdf 1/27/11 10:28:33 AM

Page 2: Marketing Stratego

Marketing is een sociaal proces waarbij je de juiste mensen overtuigt dat jouw product, dienst, organisatie of boodschap het beste aansluit bij wat ze nodig hebben. Marketing is ook een beleidsproces waarin je doelen scherp stelt. En gefundeerde keuzes maakt die bijdragen tot een duurzame organisatiestrategie.

Door sociale en beleidsmatige processen te combineren krijg je succesvolle strategieën. Maakt niet uit of je meer boekjes wil verkopen, je ledenaantal wil opkrikken, een vorming populair wil maken of de wereld wil veranderen (of veroveren).

MARKETING In Stratego kan je lukraak pionnen verzetten en met wat geluk sla je af en toe wel eens een slag thuis. Om de vlag te vangen ben je vrij kansloos. Zeker niet tegen strategische spelers. Marketing werkt volgens hetzelfde concept. Daarom willen we jeugdorganisaties leren hoe je met marketing meer en beter resultaat kan boeken. We organiseren drie studiedagen om dat te doen.

Voor communicatiemedewerkers, coördinato-ren en marketeers die een rol opnemen als maarschalk, kapitein, verkenner, ontmijner, spion of iets willen maken dat inslaat als een bom.

STRATEGO

LEGENDE7 MAART 2011 VOORMIDDAGMARKETING EN JEUGDWERK: HET PLAATJEWat is marketing en hoe kan je het gebruiken in jouw jeugdwerkorganisatie?

NAMIDDAGGEEN BLAD VOOR DE HOND: EEN TIJDSCHRIFT DAT OOK GELEZEN WORDTMark Van Bogaert leert je hoe een goed tijdschrift moet geschreven en opgemaakt worden.

25 MAART 2011VOORMIDDAGEEN SOCIAL MEDIA STRATEGIE VOOR JE ORGANISATIE:VOOR ALS HET GOED MOET...Talking Heads vertelt je alles wat je moet weten voor een goede social media strategie.

NAMIDDAG... OF FOUT GAATProgressiveMedia leert je omgaan met slecht nieuws in online tijden.

4 MEI 2011 VOORMIDDAGJIJ BENT HET! DE KUNST VAN CONVERSATION MANAGEMENTInsites doet de kunst van conversation management uit de doeken.

NAMIDDAGJIJ KAN HET!JE PROJECT DOORGELICHTJe analyseert samen met een marketingexpert een aantal jeugdwerkcases.

EINDSTRATEGIEHet sluitstuk op je marketingstrategie: Futurelab aan het woord.

WWW.STEUNPUNTJEUGD.BE/MARKETING

WWW.STEUNPUNTJEUGD.BE/MARKETING WWW.STEUNPUNTJEUGD.BE/MARKETING

WWW.STEUNPUNTJEUGD.BE/MARKETING

V OO R C O M M U N I C A T I E M E D E W ERK ERS , CO

ÖR

DINATOREN & MARKETEERS IN H

ET JEU

GDW

ERK

>

MARKETING

STRATEGO

V.U.:

Kris

Lamb

erts

• A

renb

ergs

traat

1a •

1000

Bru

ssel

- Vor

m: Em

ma Th

ysse

n

Inschrijven via WWW.STEUNPUNTJEUGD.BE/MARKETING

MARKETING STRATEGOM

ARKE

TING

STR

ATEG

O MARKETING STRATEGO

MARKETING STRATEGO

MAR

KETI

NG S

TRAT

EGO M

ARKETING STRATEGO

MARKETING STRATEGO

MARKETING STRATEGOM

ARKE

TING

STR

ATEG

OMARKETING STRATEGO

MARKETING STRATEGOM

ARKE

TING

STR

ATEG

O

verkenner

kapitein

bom

ontmijner

vlag

spion

maarschalk

VOOR COMMUNICATIEMEDEWERKERS, C

RD

I NAT

O R E N & M A R K E T E E R S I N H E T J E U GDW

ERK

>

MARKETING

STRATEGO

VOOR COMMUNICATIE

MEDEW

ERKE

RS ,

CO Ö

R D I NAT O R E N & M A R K E T E E R S I N H E T JEUGDW

ERK >

MARKETING STRATEGO

MARKETING_BUITENZIJDE.pdf 1/27/11 10:28:33 AM

Page 3: Marketing Stratego

Marketing is een sociaal proces waarbij je de juiste mensen overtuigt dat jouw product, dienst, organisatie of boodschap het beste aansluit bij wat ze nodig hebben. Marketing is ook een beleidsproces waarin je doelen scherp stelt. En gefundeerde keuzes maakt die bijdragen tot een duurzame organisatiestrategie.

Door sociale en beleidsmatige processen te combineren krijg je succesvolle strategieën. Maakt niet uit of je meer boekjes wil verkopen, je ledenaantal wil opkrikken, een vorming populair wil maken of de wereld wil veranderen (of veroveren).

MARKETINGIn Stratego kan je lukraak pionnen verzetten en met wat geluk sla je af en toe wel eens een slag thuis. Om de vlag te vangen ben je vrij kansloos. Zeker niet tegen strategische spelers. Marketing werkt volgens hetzelfde concept. Daarom willen we jeugdorganisaties leren hoe je met marketing meer en beter resultaat kan boeken. We organiseren drie studiedagen om dat te doen.

Voor communicatiemedewerkers, coördinato-ren en marketeers die een rol opnemen als maarschalk, kapitein, verkenner, ontmijner, spion of iets willen maken dat inslaat als een bom.

STRATEGO

LEGENDE7 MAART 2011 VOORMIDDAGMARKETING EN JEUGDWERK: HET PLAATJEWat is marketing en hoe kan je het gebruiken in jouw jeugdwerkorganisatie?

NAMIDDAGGEEN BLAD VOOR DE HOND: EEN TIJDSCHRIFT DAT OOK GELEZEN WORDTMark Van Bogaert leert je hoe een goed tijdschrift moet geschreven en opgemaakt worden.

25 MAART 2011VOORMIDDAGEEN SOCIAL MEDIA STRATEGIE VOOR JE ORGANISATIE:VOOR ALS HET GOED MOET...Talking Heads vertelt je alles wat je moet weten voor een goede social media strategie.

NAMIDDAG... OF FOUT GAATProgressiveMedia leert je omgaan met slecht nieuws in online tijden.

4 MEI 2011 VOORMIDDAGJIJ BENT HET! DE KUNST VAN CONVERSATION MANAGEMENTInsites doet de kunst van conversation management uit de doeken.

NAMIDDAGJIJ KAN HET!JE PROJECT DOORGELICHTJe analyseert samen met een marketingexpert een aantal jeugdwerkcases.

EINDSTRATEGIEHet sluitstuk op je marketingstrategie: Futurelab aan het woord.

WWW.STEUNPUNTJEUGD.BE/MARKETING

WWW.STEUNPUNTJEUGD.BE/MARKETING WWW.STEUNPUNTJEUGD.BE/MARKETING

WWW.STEUNPUNTJEUGD.BE/MARKETING

VOOR COMMUNICATIEMEDEWERKERS,

CO

ÖR

D IN A

T OR E N & M A R K E T E E R S I N H E T J E U GD

WER

K >

MARKETING

STRATEGO

V.U.: Kris Lamberts • Arenbergstraat 1a • 1000 Brussel - Vorm: Emma Thyssen

Inschrijven via WWW.STEUNPUNTJEUGD.BE/MARKETING

MARKETING STRATEGO

MARKETING STRATEGOM

ARKE

TING

STR

ATEG

O

MARKETING STRATEGOM

ARKETING STRATEGOMAR

KETI

NG S

TRAT

EGO

MARKETING STRATEGO

MAR

KETI

NG S

TRAT

EGO M

ARKETING STRATEGO

MARKETING STRATEGOM

ARKE

TING

STR

ATEG

O MARKETING STRATEGO

verkenner

kapitein

bom

ontmijner

vlag

spion

maarschalk

V OO R C

O M M U N I C A T I E M E D E W E R K E RS , C OÖ

RD

INATOREN & MARKETEERS IN HET J

EUGDW

ERK

>

MARKETING

STRATEGO

V O O R C O M M U N I C AT I E ME D EWER

KERS, COÖRDINATOREN & MARKETEERS I

N HE

T JE

U GDW

E RK >

MARKETINGSTRATEGO

MARKETING_BUITENZIJDE.pdf 1/27/11 10:28:33 AM

Page 4: Marketing Stratego

Marketing is een sociaal proces waarbij je de juiste mensen overtuigt dat jouw product, dienst, organisatie of boodschap het beste aansluit bij wat ze nodig hebben. Marketing is ook een beleidsproces waarin je doelen scherp stelt. En gefundeerde keuzes maakt die bijdragen tot een duurzame organisatiestrategie.

Door sociale en beleidsmatige processen te combineren krijg je succesvolle strategieën. Maakt niet uit of je meer boekjes wil verkopen, je ledenaantal wil opkrikken, een vorming populair wil maken of de wereld wil veranderen (of veroveren).

MARKETINGIn Stratego kan je lukraak pionnen verzetten en met wat geluk sla je af en toe wel eens een slag thuis. Om de vlag te vangen ben je vrij kansloos. Zeker niet tegen strategische spelers. Marketing werkt volgens hetzelfde concept. Daarom willen we jeugdorganisaties leren hoe je met marketing meer en beter resultaat kan boeken. We organiseren drie studiedagen om dat te doen.

Voor communicatiemedewerkers, coördinato-ren en marketeers die een rol opnemen als maarschalk, kapitein, verkenner, ontmijner, spion of iets willen maken dat inslaat als een bom.

STRATEGO

LEGENDE7 MAART 2011 VOORMIDDAGMARKETING EN JEUGDWERK: HET PLAATJEWat is marketing en hoe kan je het gebruiken in jouw jeugdwerkorganisatie?

NAMIDDAGGEEN BLAD VOOR DE HOND: EEN TIJDSCHRIFT DAT OOK GELEZEN WORDTMark Van Bogaert leert je hoe een goed tijdschrift moet geschreven en opgemaakt worden.

25 MAART 2011VOORMIDDAGEEN SOCIAL MEDIA STRATEGIE VOOR JE ORGANISATIE:VOOR ALS HET GOED MOET...Talking Heads vertelt je alles wat je moet weten voor een goede social media strategie.

NAMIDDAG... OF FOUT GAATProgressiveMedia leert je omgaan met slecht nieuws in online tijden.

4 MEI 2011 VOORMIDDAGJIJ BENT HET! DE KUNST VAN CONVERSATION MANAGEMENTInsites doet de kunst van conversation management uit de doeken.

NAMIDDAGJIJ KAN HET!JE PROJECT DOORGELICHTJe analyseert samen met een marketingexpert een aantal jeugdwerkcases.

EINDSTRATEGIEHet sluitstuk op je marketingstrategie: Futurelab aan het woord.

WWW.STEUNPUNTJEUGD.BE/MARKETING

WWW.STEUNPUNTJEUGD.BE/MARKETING WWW.STEUNPUNTJEUGD.BE/MARKETING

WWW.STEUNPUNTJEUGD.BE/MARKETING

VOOR COMMUNICATIEMEDEWERKERS,

CO

ÖR

D IN A

T OR E N & M A R K E T E E R S I N H E T J E U GD

WER

K >

MARKETING

STRATEGO

V.U.: Kris Lamberts • Arenbergstraat 1a • 1000 Brussel - Vorm: Emma Thyssen

Inschrijven via WWW.STEUNPUNTJEUGD.BE/MARKETING

MARKETING STRATEGO

MARKETING STRATEGOM

ARKE

TING

STR

ATEG

OMARKETING STRATEGO

MARKETING STRATEGOM

ARKE

TING

STR

ATEG

OMARKETING STRATEGOM

ARKE

TING

STR

ATEG

O MARKETING STRATEGO

MARKETING STRATEGO

MAR

KETI

NG S

TRAT

EGO M

ARKETING STRATEGO

verkenner

kapitein

bom

ontmijner

vlag

spion

maarschalk

V OO R C

O M M U N I C A T I E M E D E W E R K E RS , C OÖ

RD

INATOREN & MARKETEERS IN HET J

EUGDW

ERK

>

MARKETING

STRATEGO

V O O R C O M M U N I C AT I E ME D EWER

KERS, COÖRDINATOREN & MARKETEERS I

N HE

T JE

U GDW

E RK >

MARKETINGSTRATEGO

MARKETING_BUITENZIJDE.pdf 1/27/11 10:28:33 AM

Page 5: Marketing Stratego

DAG I DAG II7 MAART 2011Max. 15 deelnemersEnkel voor jeugdwerkorganisatiesPrijs: € 60 Locatie: Brussel

DAG III4 MEI 2011Max. 30 deelnemersPrijs: € 60 voor jeugdwerkorganisaties€ 85 voor andere organisaties(Inclusief het boek ‘The conversation manager’)Locatie: Leuven

25 MAART 2011In samenwerking metJeugdwerknet vzwMax. 30 deelnemersPrijs: € 60 Locatie: Gent

10u00 - 12u00MARKETING EN JEUGDWERK: HET PLAATJEWat houdt marketing nu eigenlijk allemaal in en wat is er relevant voor het jeugdwerk? We verkennen de resultaten van een enquête bij jeugdwerkorganisaties en situeren ze in het marketingplaatje. Eduard Boschloos is onder meer docent Marketing aan de Hogeschool-Universiteit Brussel en neemt je mee door de essentie en gaat met jou in debat. Bovendien een ideale gelegenheid om een praatje te maken met je collega’s uit het jeugdwerk.

10u00 - 12u30EEN SOCIAL MEDIA STRATEGIE VOOR JE ORGANISATIE: VOOR ALS HET GOED MOET…Joke De Nul is ‘conversation starter’ bij Talking Heads. Ze vertelt je waar je rekening mee moet houden als je voor jouw organisatie een efficiënte social media strategie wil opstellen.

Marketing en Social Media (Facebook om er een te noemen) zijn meer dan ooit verstrengeld. Voor jeugdorganisaties is een online aanwezigheid dan ook een must, maar daar heb je niet altijd de middelen, tijd, of know-how voor. Een goede strategie is een must.

13u00 - 17u00GEEN BLAD VOOR DE HOND: EEN TIJDSCHRIFT DAT OOK GELEZEN WORDTStap voor stap maak je van je eigen blad een voltreffer. Praten met papier ertussen, hoe doe je dat? Hoe laat je je blad écht werken? Wat kan er op de cover? Wat is doeltreffende tekstopbouw?Mark Van Bogaert won onder andere de prestigieuze ‘Gouden Veer’, de tweejaarlijkse bekroning voor de beste verkoopbrief. Hij werkt voor grote bedrijven zoals t-groep, KBC Bank en de VRT. De laatste tijd werkt hij meer en meer voor fundraisers en socialprofitor-ganisaties. Auteur van ‘Met woorden verleiden – Schrijftips voor uw mailings, presentaties en andere wervende teksten’.

13u00 - 17u00JIJ KAN HET!JE PROJECT DOORGELICHTEerst krijg je de kans van je leven. In kleine teams analyseer je een aantal concrete projecten van jeugdorganisaties. Een expert schuift mee aan tafel met tips en tricks voor een overtreffende trap.

EINDSTRATEGIEAfsluiten doen we met meester strategen. Futurelab maakt zo de cirkel van drie intense studiedagen rond. Dit internationaal strategisch bureau herschrijft de spelregels en geeft je inzichten om je eigen strategie uit te werken. Een strategie voor je hele organisatie. En vooral een strategie die je doelgroep centraal plaatst.

13u30 - 16u00…OF FOUT GAATVia blogposts, tweets en prikbord-berichten kan je achterban je organisatie maken… of kraken. Hoe hou je je online reputatie hoog? En hoe kun je social media gebruiken om minder goed nieuws de wereld in te sturen? Stijn Pieters is crisis-communicatie-expert en mede-oprichter van ProgressiveMedia. In 2010 schreef hij mee aan het boek ‘Geen commentaar! Communicatie in turbulente tijden’.

09u30 - 12u00JIJ BENT HET! DE KUNST VAN CONVERSATION MANAGEMENTTraditionele promotie doet het niet meer. De Conversation Manager biedt een oplossing voor deze uitdaging: meer luisteren, meer converseren. Dado Van Peteghem van Insites Consulting deelt met jou zijn passie over communities en co-ceatie. Hij heeft het niet enkel over theorie, maar geeft ook voorbeelden en tips om de noodzakelijke evolutie naar Conversation Manager aan te vatten.

WIL JE JOUW PROJECT ONDERWERPEN AAN CONSTRUCTIEVE FEEDBACK? MAIL NAAR [email protected].

WWW.STEUNPUNTJEUGD.BE/MARKETING

I n s c h r i j v e n v i a W W W . S T E U N P U N T J E U G D . B E / M A R K E T I N G

MAR

KETI

NG S

TRAT

EGO M

ARKETING STRATEGOMARKETING STRATEGO

MARKETING_BINNENZIJDE.pdf 1/27/11 10:15:17 AM