Marketing en publicaire copywriting voor zelfstandigen en kmo s

Click here to load reader

 • date post

  08-Sep-2014
 • Category

  Documents

 • view

  846
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Een praktische gids voor marketing en publicitaire copywriting voor zelfstandingen en kmo's

Transcript of Marketing en publicaire copywriting voor zelfstandigen en kmo s

 • MARKETING EN PUBLICITAIRE COPYWRITING EEN PRAKTISCH WERKBOEK VOOR ZELFSTANDIGEN EN KMOS Eddy Adriaens
 • INHOUDI. Publiciteit + Planning = Winst a. De boodschap b. De omvang van het publiciteitsbudget c. Onderverdeling van het publiciteitsbudget per medium d. De jaarplanningII. De boodschap onder de loupe a. Ons imago b. Hoe het imago verbeteren c. Wat vertellen aan de clint d. De structuur van onze boodschap i. De clint nieuwsgierig maken door hem uit te dagen ii. Hem een voordeel beloven in de kopregel iii. Hem de droom visueel voorspiegelen iv. Bewijzen dat onze belofte echt is v. Hem aanzetten tot actie vi. Bedanken Afscheid nemenIII. Troef-Azen a. Alternatieven voor prijsverlaging b. Second Life c. Rijmen en Dichten d. Gouden Raad e. Direct Mail technieken f. Het succes van anderen benutten g. Niet goed? Geld terug! h. Het magisch getal drie i. Het gat in de markt j. HerhalingIV. David Ogilvy : De basisvragen op een rijtjeV. Bijlage: Joe Vitale: The 21 most powerful copywriting rules of all times
 • I. PUBLICITEIT + PLANNING = WINST PUBLICITEIT? Weggeworpen geld ! MARKETING ? t Zal mij een zorg zijn!Wie zo spreekt, werpt inderdaad geld weg.Niemand twijfelt nog aan het nut van publiciteit; maar tezelfdertijd is niemand het eens over de manierwaarop best publiciteit gevoerd wordt opdat die optimaal zou renderen, dat is : voor een specifiek bedrijfop een welbepaald tijdstip vertalen in een hogere omzet en vooral hoger rendement.Gelukkig zijn er een aantal uitgangspunten, waar iedereen het ondertussen wel mee eens is I. PUBLICITEIT MOET INSPELEN OP DE BEHOEFTE, DE GOESTING, DE HONGER VAN DE POTENTIELE CLIENT, ANDERS WORDT HIJ RAPPER VERGETEN DAN GELEZEN. Publiciteit in "koers"-boekjes moet daarom al sterk opvallen wil hij iets meer zijn dan liefdadigheid: de lezers van die boekjes slaan meestal de publiciteitsblaadjes over: hun honger situeert zich op een ander niveau. 2. EEN PUBLICITEITSBOODSCHAP MOET HERHAALD WORDEN. VERSCHILLENDE BOODSCHAPPEN MOETEN MEKAAR AANVULLEN EN VERSIERKEN De beste manier om geld aan publiciteit te verspelen is om op onregelmatige tijdstippen of met te grote tussentijden een advertentietje in te lassen; nu eens hier - dan weer daar. Als verdeler zal het nuttig zijn in te spelen op acties die door de producent nationaal gevoerd worden: op deze manier kan U meer dan gemiddeld voordeel bekomen van de nationale actie.Vertrekkend van deze uitgangspunten, is het meteen duidelijk dat publiciteit moet gepland worden.a/ naar inhoud van de boodschapb/ naar totale omvang van budgetc/ naar spreiding van budget tussen de verschillende techniekend/ naar spreiding in de tijd
 • A/ DE BOODSCHAPAls zaakvoerder bent U best geplaatst om te oordelen wat uw clinten bij U komen zoeken."Niet allemaal hetzelfdeInderdaad, met onze boodschap zullen wij dus moeten selecteren die behoeften eruit pikken die in demeeste gevallen doorslaggevend zijn * VAKMANSCHAP : service, ook voor toestellen die niet bij U gekocht werden, ook voor- andere merken ... * KWALITEITSKEUZE : deskundig samengesteld aanbod van kwaliteitsproducten. (merken) PRIJS: goede prijs-kwaliteitverhouding, eventueel keuze tussen verschillende prijsklassen. * VERTROUWEN: uw vakmanschap blijkt uit uw opleiding, uw titel, uw jarenlange ervaring,... de kwaliteit van de aangeboden producten uit de merken en de geboden waarborgen. * COMFORT : gemak van betaling (vb gespreide betalingen zonder intrest), service aan huis, combineerbaarheid met bestaande systemen, enz NIEUW: Vaak is het heel belangrijk nieuw gelanceerde of vernieuwde producten bijzonder te beklemtonen. De evolutie gaat zodanig snel dat de clint vreest technisch voorbijgestreefde producten aan te kopen.* ANDERE BEHOEFTEN spelen eveneens een rol: veiligheid, prestige, affectie, ecologie, natuur,gezondheid, fitness, cocooning, vaak worden ze gecombineerd met andere behoeften om de impactvan de boodschap nog te versterken....
 • B/ DE OMVANG VAN HET BUDGETWat aan publiciteit wordt uitgegeven, loopt van branche tot branche en binnen eenzelfde branche vanzaak tot zaak zover uiteen dat het haast zinloos is zich algemeen over de optimale omvang van eenpubliciteitsbudget uit te laten.Veel hangt af van de specifieke situatie van de zaak Wenst zij naambekendheid te verwerven?, Wenst zij door te dringen in nieuwe afzetgebieden ? Laten de winstmarges een intensieve publiciteit toe? Betreft het een nieuwe zaak ? Zijn er verhuisplannen ?Geen vraag gek genoeg of ergens zal zij een weerslag hebben op de publiciteitspolitiek van de zaakAls verdeler is het zeer belangrijk te weten in welke mate de producent of hoofdverdeler tussenkomt inbepaalde kosten door ter beschikking stelling van basismateriaal voor gedrukte publiciteit (clichs, dias, ...) door het uitvoeren van drukwerk in de huisdrukkerij door levering van folders, raamklevers, publiciteitsgeschenken, tussenkomst in de kostprijs van lichtreclame, aanhuis bedeling, radiospot, venster- of wagenbeschildering, deelname aan exposities. door ter beschikking stelling van radiowagen met hostesses, die bv ballonnen en folders uitdelen of video-of-andere-show verzorgen bij speciale gelegenheden zoals: (her)opening zaak, braderij, carnaval, opendeurdag, Wees voorzichtig met de kant-en-klare folders van de fabrikant die je bovendien nog een kleinetussenkomst vraagt voor de opdruk van jouw adres : dergelijke folders zijn goed voor hem, maar nietnoodzakelijk voor U. Het gevaar is niet denkbeeldig dat je grootste concurrent met exact dezelfde folderreclame maakt ... Als algemene richtlijn bevelen wij aan 2 3 % van de geraamde jaaromzet te reserveren voor publicitaire doeleinden.
 • C/ ONDERVERDELING VAN HET PUBLICITEITSBUDGET PER MEDIUMNiemand kan uw onderverdeling voor U maken.Daarom werd bij na- vermeld voorbeeld ruimte voorzien waarin U uw cijfers kan noteren.We vertrekken van volgende basisgegevens:* zaak met jaaromzet van 1 miljoen* 2 % publiciteitsbudget = 20.000 /jaar OMSCHRIJVING VOORBEELD UW CIJFERS % % 1. Strooifolders incusiefl bedeling 20 % 4.000 X 2. Opendeurdagen (solden) 20 % 4.000 3. Advertenties 20 % 4.000 4. Radiospot 15 % 3.000 5. Venster & lichtreklame 10 % 2.000 6. Reserve / Varia 5% 1.000 7. Kosten n.a.v. braderij 5% 1.000 8. Publiciteitsgeschenken 3% 6.000 9. Publi-drukwerk (klantenkaart) 2X 4.000 10. Folders gratis X 11. Andere : 12. Andere : TOTAAL 20.000 Ongeacht uw bedenkingen bij de vermelde posten,verhoudingen en cijfers, dient U slechts van nenkele zaak overtuigd te zijn: zelfs een slechte planning is ruim te verkiezen boven gen planning !Laat U nooit afschrikken door grote verschillen met wat uzelf als publiciteitsbudget goed acht :de kans is groot dat U het bij het rechte eind heeft : U kent uw zaak en haar mogelijkheden.Ongeacht het bedrag dat U voor publicitaire doeleinden wenst te reserveren, MAAK EEN PLANNING.Enkel zo zal U mettertijd een zekere continuteit bereiken in uw publiciteit, die uw zaak zal ten goedekomen.
 • D/ DE JAARPLANNINGAfhankelijk van branche tot branche, zullen er een aantal periodes zijn in de loop van het jaar, waarinbepaalde types acties noodgedwongen moeten doorgaan (carnaval, braderij, solden, ...) of waarin hetraadzaam is een extra inspanning te doen (moederdag, vaderdag, vakantieperiode, eindejaarsfeesten,...)Enkel Uzelf kan een goede jaarplanning opmaken.Wat volgt is slechts een voorbeeld.OMSCHRIJVING VAN DE AKTIE JAN FEB MAA APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DECCARNAVAL XOPENDEURDAG-MAGAZIJNVERKOOP X XSTROOIFOLDER MOEDER-VADERDAG XADVERTENTIE "VAKANTIEGELD" XSOLDEN-AKTIE BRADERIJ X X XSTROOIFOLDER EINDEJAARSAKTIE