Markering conform CPD - Lasgroep Zuid Limburg · 2012. 12. 24. · • Bouwbesluit 2003 •...

of 15 /15
1 Markering conform CPD - constructies - Maikel van der Sanden Manager QHSE , Valkenswaard Even voorstellen arbo kwaliteit milieu

Embed Size (px)

Transcript of Markering conform CPD - Lasgroep Zuid Limburg · 2012. 12. 24. · • Bouwbesluit 2003 •...

 • 1

  Markering conform CPD

  - constructies -

  Maikel van der Sanden

  Manager QHSE

  , Valkenswaard

  Even voorstellen

  arbo

  kwaliteit

  milieu

 • 2

  MCB: Service in Metaal

  Artikelen >> >75.000 artikelen

  verkoop / inkoop / opslag /

  bewerking / levering

  Leveranciers>600

  leverancierswereldwijd

  Klanten>7.500klanten

  8 branches

  � Opgericht: 1941

  � Omzet: € 647 miljoen (2011)

  � Afzet: 460.000 ton (2011)

  � Oppervlak: ca. 305.000 m2

  55 bedrijfshallen (ca. 18 voetbalvelden)

  � Transport: 75 eigen vrachtwagens

  � FTE: 675 medewerkers, gem. leeftijd 42 jaar

  Kengetallen MCB Nederland

 • 3

  Wet- en regelgeving: wat wordt er geëist?

  Betekenis: wat wordt er gevraagd?

  Aanpak: wat moet er worden geregeld?

  CE markering voor staalconstructies?

  Belang van CE markering

  Oquirrh Park Olympic Ice Skating Stadium

  - Kearns, Utah (19 april 2000) -

  constructie begaf het bij een aanzienlijk lagere

  belasting dan max. berekende belasting

  “Voorkomen … is beter dan genezen”

 • 4

  Wetgeving voor bouwproducten

  Wet- en regelgeving:

  • 89/106/EC Construction Products Directive (CPD)

  • 305/2011/EC Construction Products Regulation (CPR)

  • Bouwbesluit 2003

  • Bouwbesluit 2012

  Normering:

  • EN 1090-1 / 2 / 3

  • geharmoniseerde productnormen

  Eisen aan bouwproducten (CPD)

  6 + 1 Essential Requirements(ER’s):

  1. Mechanische sterkte en stabiliteit

  2. Brandveiligheid

  3. Hygiëne, gezondheid en milieu

  4. Gebruiksveiligheid

  5. Geluidshinder

  6. Energiebesparing en warmtebehoud

  • Duurzaamheid

  bij staalconstructies zijn alleen de eerste 3 + duurzaamheid van

  toepassing

 • 5

  Toepassingsgebied:

  “Deze Europese norm schrijft de eisen voor de vaststelling van

  de conformiteit van prestatiekenmerken voor constructieve

  stalen en aluminium onderdelen voor, alsook voor

  bouwpakketten op de markt gebracht als bouwproducten.

  De vaststelling van de conformiteit omvat de

  fabricagekenmerken en, voor zover van toepassing, de

  kenmerken van het constructief ontwerp en de constructieve

  berekening.

  De Europese norm geldt voor constructieve onderdelen in serie

  en eenmalig gefabriceerde onderdelen inclusief bouwpakketten”

  EN 1090-1: eisen aan constructieve onderdelen

  Toepassingsgebied:

  “Deze Europese norm schrijft de eisen voor de uitvoering van

  staalconstructies als constructie of als onderdelen.

  Deze eisen hebben betrekking op betrouwbaarheidscriteria en

  aanvullende eisen van diverse stalen producten, ongeacht de

  soort en vorm van de constructie”

  Eisen:

  • diverse productnormen (EN 10025 / 10088, ISO 898, …)

  • diverse bewerkingen: lassen, verzinken, assemblage, testen, …

  • risicoklasse: EXC1 t/m 4

  EN 1090-2: eisen voor staalconstructie

 • 6

  J

  J

  J

  N

  Welding

  Proces

  J

  J

  J

  N

  Quality

  Documents

  J(f)

  J(f)

  J(p)

  N

  Identif. &

  Insp.doc.

  …Klasse:

  EXC4

  EXC3

  EXC2

  EXC1

  Eisen per klasse

  Wettelijke verplichtingen

  Bouwbesluit 2012:

  §1.3 CE-markeringen en kwaliteitsverklaringen

  Artikel 1.6: In de handel brengen

  “Het is verboden een bouwproduct in de handel te brengen

  waarvoor de Europese Commissie een geharmoniseerde

  Europese norm heeft gepubliceerd en de co-existentieperiode

  met betrekking tot die norm is afgelopen, indien dat product niet

  is voorzien van de daarop betrekking hebbende CE-markering.”af

  Termijn:

  co-existentieperiode loopt af per 01/07/2014

 • 7

  CE markering in normen

  Ook voor metaal van toepassing?

  Geharmoniseerde normen (578):

  • EN 14303:2009, materialen voor de thermische isolatie van

  gebouw- en industriële installaties - Fabrieksmatig vervaardigde

  producten van minerale wol (MW)

  • EN 490:2004, Betonnen dakpannen en hulpstukken voor

  dakbedekking bekledingselementen

  • EN 413-1:2011, Metselcement

  • EN 12839:2001, Vooraf vervaardigde betonproducten -Elementen

  voor hekken

  • EN 12860:2001, Lijmen op basis van gips voor gipsblokken

  • …

  • EN 10025 (WGW), EN 10088 (RVS), ISO 898 (VBT), …

 • 8

  Kunnen we wachten tot juli 2014?

  Bouwbesluit 2003:

  Artikel 1.8:

  “1. Het is verboden een bouwproduct in de handel te brengen,

  waarvoor overeenkomstig de richtlijn bouwproducten is

  vastgesteld dat het een CE-markering moet dragen, indien dat

  product:

  a) niet zodanige eigenschappen bezit dat het bouwwerk waarin

  het is verwerkt, gemonteerd, toegepast of geïnstalleerd, kan

  voldoen aan de fundamentele voorschriften als bedoeld in

  artikel 3 van de richtlijn bouwproducten, of

  b) niet is voorzien van de daarop betrekking hebbende CE-

  markering”

  Fabrikant van constructies / bouwproduct

  1. Factory Production Control Certificate (FPC):

  • kwaliteitsborging (systeem) binnen productieproces

  • dit geldt ook voor externe bewerkingen!

  2. CE conformiteitsverklaring (DOP):

  • conform EN 1090-1 / 2 / 3

  • conform geharmoniseerde productnormen

  3. CE-markering:

  • verpakking / product

  dus geen “CE-certificaat”, maar “CE-keurmerk” !!

 • 9

  Voorbeeld FPC certificaat

  Productnorm: EN 1090-1:

  1. Toleranties vorm / afmeting 1. Toleranties op vorm / afmeting

  2. Rek na breuk 2. Lasbaarheid (CEV)

  3. Trekstrekte 3. Breuktaaiheid (CVN)

  4. Vloeigrens 4. Stootbelasting

  5. Kerfslagwaarde 5. Draagvermogen

  6. Lasbaarheid 6. Vermoeiingssterkte

  7. Duurzaamheid 7. Brandwerendheid

  8. Reactie op brand

  9. Vrijkomen van zware metalen

  10. Radioactieve straling

  11 Duurzaamheid

  Verschil CE-verklaring productnorm vs EN 1090

 • 10

  Voorbeeld CE conformiteitsverklaring

  Leverancier (Distributeur) van basisproducten

  1. Inkopen van producten:

  • conform productnormen en wettelijke eisen

  2. Identificatie van producten:

  • geen eigen naam op product

  • niets aan het product veranderen

  • identificatie in stand houden

  • bijbehorende documentatie leveren

  neemt producten met “CE-keurmerk” in opslag en

  verzorgt de distributie ervan

 • 11

  Identificatie (merken) van basisproducten

  3.1 Keuringsdocument:• alle voorgeschreven keuringen

  • alle resultaten

  • onafhankelijk van productie

  • unieke identificatie verplicht

  2.2 Fabriekscontrole-attest:• niet alle voorgeschreven keuringen

  • alle resultaten

  2.1 Fabriekscontrole-attest:• niet alle voorgeschreven keuringen

  Produktnormen

  +

  Identificatie (merken) van bevestigingsmiddelen

 • 12

  Voorbeeld: basisproduct met CE markering

  Voorbeeld: verpakking

 • 13

  CE markering geldt ook voor

  • profielen

  • buizen

  • platen

  • …

  vergelijkbaar met:

  Pressure Equipment

  Directive (PED)

  - Directive 97-23-EC -

  Bewerken van basisproducten

  1. Bewerken:

  • zagen, boren, knippen, snijden, stralen, lakken, …

  • CE-verklaring basisproduct blijft geldig

  • CE-verklaring is vlgs EN 1090-2 / 3 echter niet gedekt

  2. Conformiteit handhaven:

  • certificering van werkzaamheden (FPC), of gecertificeerd

  kwaliteitssysteem, of werkzaamheden onder FPC

  opdrachtgever laten vallen ???

  • aanvullende conformiteitsverklaring voor toegevoegde

  werkzaamheden opstellen

  bewerken = aanvullende eisen !!

 • 14

  Vragen waar ook wij mee worstelen

  1. CE-conformiteitsverklaring: per levering incl. specifieke

  waarden / kenmerken van deze levering?

  2. Waarden van kenmerken: volstaat verwijzing naar een

  (aangevuld) 3.1 certificaat (EN10204)?

  3. Factory Production Control: apart FPC noodzakelijk

  voor bewerkingen op basisproduct?

  4. Hoe bereiken we eenduidigheid mbt interpretatie?

  5. Hoe wordt ‘het kaf van het koren gescheiden’?

  6. …

  Laatste ontwikkelingen

  CPR: per 04-2011, vervangt per 07-2013 de CPD

  CE-markering obv co-existentieperiode EN 1090-1 (onderdelen) wordt verlengd van 07-2012 naar 07-2014:

  dit geldt niet voor de EN 1090-2 (staalconstructie): deze

  blijft verplicht!

  FPC-certificaat voor 07-2014 behaald: dan mag je de CE-markering al toepassen (klanten zullen hier mogelijk

  al eerder naar vragen!)

  NEN-EN 1993-1/8 NB (Ontwerp & berekening van staalconstructies): nationale bijlage per 12-2011 voor

  parameters binnen Nederland

  www.bouwenmetstaal.nl / www.staalfederatie.nl / www.rijksoverheid.nl

 • 15

  Vragen?