Mark Magazine Mei 2016

of 40/40
#22 - mei 2016 TREND: MEDITATIE OP DE WERKVLOER WAAROM JE TO-DOLIJST AFWERKEN NIET LUKT IS JE COLLEGA HOOGSENSITIEF (OF BEN JIJ HET)? Terug naar je vorige baas OUDE LIEFDE ROEST NIET 5 TIPS OM BUITEN DE LIJNTJES TE KLEUREN VOLG ONS OP @MARK_MAGAZINE OF WWW.MARKMAGAZINE.BE
 • date post

  29-Jul-2016
 • Category

  Documents

 • view

  224
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Een platform rond arbeidsmarktcommunicatie dat werkgevers en werknemers dichter bij elkaar brengt. Dat is MARK, het employer branding-initiatief dat Mediahuis lanceert in print en online.

Transcript of Mark Magazine Mei 2016

 • #22 - mei 2016

  TREND: MEDITATIE

  OP DEWERKVLOER

  WAAROM JETO-DOLIJST

  AFWERKEN NIET LUKT

  IS JE COLLEGA HOOGSENSITIEF

  (OF BEN JIJ HET)?

  Terug naar

  je vorige baas

  OUDE LIEFDE ROEST NIET

  5

  TIPS

  OM BUITEN DE LIJNTJES

  TE KLEUREN

  VOLG ONS [email protected]_MAGAZINE OF WWW.MARKMAGAZINE.BE

 • NEXT Festival - Akram Khan CieD IT PROJECT IS ER DANKZ I J U .Via de Nationale Loterij steunt u onrechtstreekstal van projecten waar iedereen iets aan heeft.

  In 2015 ging op die manier meer dan 12 miljoen euronaar culturele projecten zoals dit.

  ALLES ISMOGELIJK

  DANKZIJ U

 • 3MARK

  www.markmagazine.be

  INTRO

  Overwerk

  4 Goed om weten: over workaholics en bore-outs.

  Hoe ziet jouw kantoor-pc

  er binnenkort uit?

  6 Laptop, tablet of allebei?

  Meditatie op de werkvloer

  7 Iedereen aan de yoga

  Is je collega hoogsensitief?

  8 Gevolgen voor mens en bedrijf

  MERK IK met Daan Stuyven

  9 Vijf tips om buiten de lijntjes te kleuren

  Tien onsterfelijke oneliners

  uit het bedrijfsleven

  11 Van Johan Cruijff tot Steve Jobs

  Waarom je to-dolijst afwerken niet lukt

  14 De vijf meest voorkomende fouten

  Dossier: Terug naar je vorige baas

  17 Vijf thuiskomers aan het woord

  19 Colruyt mikt op terugkeerders

  21 Waarom veranderen we niet meer van job?

  Eat your own dogfood

  22 Kun jij wel smaken wat je zelf verkoopt?

  Solliciteren als transgender

  25 Ge zijt toch echt een vrouw, h?

  Vier generaties op de werkvloer

  26 Speel de sterke punten van alle generaties uit op de werkvloer.

  Iedereen ondernemer

  29 Via peer-to-peerplatformen onze passie verzilveren

  Tien van Nationale Loterij

  30 Is een job bij de Nationale Loterij eenWin for Life?

  Wanneer je manager je coach is ...

  34 De moderne invulling van leiderschap

  Waarom Playboy stopt met naakt

  38 En wat jij ervan kunt leren

  INHOUD

  Edito

  Alles

  Van A

  TOt Z

  Zittenblijvers

  Deze editie van MARK Magazine staat in functie van de gro-

  te terugkeer: we gingen op zoek naar mensen die terug-

  keerden naar hun vorige baas. En die verhalen gingen alle

  kanten uit. Ik sprak met iemand die zijn echtscheiding weet

  aan zijn vorige werkgever, een retailer in diepvriesproduc-

  ten. Hij draaide er zestig uren per week, maar uiteindelijk

  ging de keten failliet. En hij ging weer bij de overheid wer-

  ken, waar hij zijn loopbaan was begonnen.

  Iemand anders had zijn oorspronkelijke werkgever vaarwel-

  gezegd om als syndicus gebouwen te beheren. Maar de

  jobinhoud bleek danig tegen te vallen en hij was op week-

  avonden vaker weg dan thuis. En ook hij ging terug naar

  zijn vorige baas.

  Wat opviel: iedereen die we spraken had goede redenen om

  opnieuw van job te veranderen. Maar gek genoeg doen we

  dat steeds minder. Jaarlijks zegt slechts 5 procent zijn job

  vaarwel om naar een nieuwe werkgever te trekken, en dat

  cijfer daalt jaar na jaar. Velen klampen zich vast aan hun job,

  zo blijkt.

  Al pleit ik zelf ook schuldig. Ik ben zelf ook aan de slag bij

  mijn vorige baas. Andere werkgever, maar vorige baas. Daar

  had ik eerst neen op gezegd. Terwijl ik het nu gek vind dat

  ik zo twijfelde indertijd. Niets menselijks is ons vreemd. We

  zijn allemaal zittenblijvers.

  Het volgende MARK Magazine verschijnt op 24/06 bij Het

  Nieuwsblad en op 27/06 bij De Standaard.

  WilliamVisterin, hoofdredacteur MARK Magazine

  @wvisterin

  MARK Magazine is een realisatie van Content Connections, dat als

  Content Marketing Divisie van Mediahuis merken en bedrijven de

  kans geeft om hun ideen en visie te delen met de community van

  De Standaard en Het Nieuwsblad. Content Connections draagt de

  redactionele verantwoordelijkheid voor deze publicatie.

  Jouw mening?

  @mark_magazine

  Iedereen is slechts n klik verwijderd

  van elke denkbare seksuele handeling

  Professor Rudy Moenaert op pagina 38

 • MARK

  4

  OVERWERK

  Een 44-jarige Parijzenaar sleept zijnwerkge-

  ver Inter Parfums voor de rechter. De man

  klaagt aan dat hij vier jaar lang geen enkele

  zinvolle taak kreeg. Slecht betaald werd de

  man alvast niet. Als manager verdiende hij

  er jaarlijks ruim 80.000 euro, maar in 2009

  zag hij zijn werklast drastisch slinken. Toen

  het bedrijf in 2012 een belangrijk contract

  misliep, ging het verder bergaf. De Frans-

  man klaagt aan dat de afwezigheid van be-

  tekenisvol werk ervoor zorgde dat zijnmen-

  tale gezondheid aftakelde, wat de oorzaak

  zou zijn van een epileptische aanval tijdens

  het autorijdenwaardoor hij enkele dagen in

  een coma lag.

  Wegens de soms torenhoge ontslagver-

  goedingen die Franse werkgevers moeten

  betalen, ontslaan ze soms een beperkt

  aantal werknemers. In de plaats daarvan

  geven ze overtollige werknemers zinloze

  Schadevergoeding

  omdat job te saai is

  taken in de hoop dat ze er zelf de brui

  aan geven.

  De advocaten van de man voeren aan

  dat hij door zijn werkgever werd mishan-

  deld. Ze hebben de arbeidsrechtbank in

  Parijs gevraagd om hem een schadever-

  goeding van 359.205 euro toe te kennen.

  De advocaat van het parfumbedrijf op-

  pert op zijn beurt dat de man nooit heeft

  geklaagd over zijn saaie werk.

  SECURITY EN PRIVACYWAARBORGEN IN ELKE DIENST

  Ordina biedt elke consultant

  securityopleiding

  IT-dienstverlener Ordina voorziet voor elke consultant een

  doorgedreven opleiding in beveiliging. Security moet in het

  DNA van elke consultant zitten, stelt Freya Wolles, business

  unit manager Q bij Ordina.

  Ordina biedt IT-diensten aan bedrijven. Detachering is daar

  n onderdeel van, maar niet zozeer de hoofdfocus. Die ligt

  meer en meer in managed sourcing, waarbij we hele activi-

  teiten bij de klant overnemen en hem op die manier ontzor-

  gen, vertelt Freya Wolles. Omdat in alles wat men doet of

  adviseert, beveiliging vooropstaat, wil Ordina dit bijbrengen

  bij al zijn zeshonderd consultants. We willen onze klanten

  een duidelijke meerwaarde bieden door security en privacy

  te waarborgen in elke service die we bieden, aldus Wolles.

  Met deze aanpak zijn wij beslist een van de voorlopers. Dit

  zogenaamde secure-by-design-traject valt onder het T-Sha-

  ping-programma, dat Ordina-medewerkers laat groeien in

  hun domein.

  Het opleidingstraject secure-by-design bevat de drie grote

  securitydomeinen: processen, ontwikkeling en infrastructuur.

  In elk van de drie zitten drie niveaus. Er is associate, waarbij

  we vooral de bewustwording en interesse aanscherpen. Er is

  het niveau professional, waardoor een Ordina-medewerker

  een klant kan adviseren bij belangrijke beveiligingsbeslissin-

  gen. En er is ten slotte het master-niveau waarbij we verder

  in detail gaan. Belangrijk is dat de training ook externe certi-

  ficaten bevat, die in de markt gekend en erkend zijn.

  Het project is een investering in menselijk kapitaal. Ordina inves-

  teert in de opleidingen en de examens. De medewerker enga-

  geert zich natuurlijk in de nodige zelfstudie. Maar deze tijdsin-

  vestering komt zeker hun loopbaan ten goede, vindt Wolles.

  Ordina zette vorig jaar het initiatief in gang. Met succes, zo

  blijkt. Gelukkige werknemers vertrekken niet zo snel. In mijn

  dienst van zeventig mensen zijn sindsdien slechts twee mensen

  elders gaan werken. En dat was dan nog bij hun klanten.

  STORYTELLING

 • 5MARK

  www.markmagazine.be

  Generatie Z

  is uitgelezen

  ondernemer

  En op de twee leden van de zoge-

  naamde generatie z, kortweg Gen Z,

  heeft plannen om ooit een eigen be-

  drijf te runnen. Dat blijkt uit onderzoek

  van TrendWolves en Accent Jobs. Gen

  Z is geboren tussen 1995 en 2010.

  Bij Gen Z staat ondernemerschap

  veeleer voor een state-of-mind dan

  een carrirekeuze. Zij achten dan ook

  hun ambitie als hun belangrijkste

  troef op de arbeidsmarkt. Jongere

  generaties voelen zich thuis in een ho-

  rizontale structuur. Ze zijn veeleer op

  zoek naar een mentor die hen op weg

  helpt, dan een leraar die hen opdraagt

  om iets te doen, stelt Tom Palmaerts

  van TrendWolves. Ze hebben ook

  weinig geduld voor van bovenaf op-

  gelegde kaders of protocol.

  Wat wel universeel is, blijkt de zoek-

  tocht naar werk. En derde van de

  Belgen, en zowat elke werkende ge-

  neratie (dus ook generatie X en Y),

  voelt zich machteloos bij het zoeken

  naar een job. Hij of zij weet niet hoe

  de zoektocht in te zetten.

  Ben je van plan om ooit een

  eigen bedrijf te starten of als

  zelfstandige te werken?

  Meer over het onderzoek van TrendWolves

  en Accent Jobs op pagina 26 en 27.

  BEN JIJ EEN WORKAHOLIC?

  Overuren, weekendwerk en constante

  bereikbaarheid. Het zijn maar enkele mo-

  gelijke illustraties van werkverslaving. Vol-

  gens velen vormt een (te) drukke werk-

  agenda een exponent van succes. Maar

  steeds vaker wijzen wetenschappers op

  de gevaren van zoveel ijver.

  Uit een onderzoek, dat de universiteit van

  Bergen in Noorwegen onlangs afrondde,

  blijkt dat Scandinavi naar schatting zon

  8 procent workaholics telt. Algemeen

  wordt aangenomen dat dit percentage

  in landen met minder sociale zekerheid

  dan in Scandinavi nog hoger ligt. Het

  probleem is vooral dat mensen werkver-

  slaving niet als een probleem zien, laat

  staan dat ze een behandeling zouden

  overwegen.

  Ook jij kunt de test doen. De Noorse we-

  tenschappers lieten een duizendtal res-

  pondenten de volgende zeven vragen in-

  vullen. Antwoord je met ja op minstens

  vier of vijf van deze vragen, dan wijst dit

  op een mogelijke werkverslaving.

  De zeven kenmerken

  van een workaholic

  1. Geeft voorrang aan werk op hobbys

  of vrije tijd.

  2. Besteedt veel meer tijd aan het werk

  dan eerst gedacht.

  3. Denkt soms na over hoe meer tijd vrij

  te maken om te werken.

  4. Wanneer van het werk afgehouden,

  creert dit stress.

  5. Is aangeraden om minder tijd aan het

  werk te besteden, zonder er rekening

  mee te houden.

  6. Heeft ooit gewerkt om gevoelens van

  schuld, depressie of angst te verdrijven.

  7. Heeft ooit zo hard gewerkt dat dit een

  negatieve invloed had op de gezondheid.

  GENERATION

  GENERATION

  GENERATION

  JA NEEN

  20%

  38%

  50%

  38%

  15%

  7%

 • MARK

  6

  TABLET

  PC,TABLET OFALLEBEI

  Hoe ziet jouw kantoor-pc

  er binnenkort uit?

  Misschien gebruik jij op je werk een vaste pc of laptop? Of misschien ook

  wel een tablet? D trend in het bedrijfsleven zijn hybride toestellen die

  dit alles verenigen.De bedoeling is dat onze accountmanagers zoveel

  mogelijk werk op verplaatsing kunnen doen.

  TEKST:WilliamVisterin

  Snelheid is erg belangrijk voor onze

  job, zo vertelt Peter Ingelbrecht, die CIO

  is bij selectie- en uitzendspecialist Accent

  Jobs. Als onze medewerker bij de klant

  is en die heeft bijvoorbeeld nog een uit-

  zendkracht nodig, dan kan hij die vaca-

  ture meteen ingeven in ons digitaal sys-

  teem. Op die manier hebben wij enkele

  uren gewonnen, vertelt hij.

  Speciaal voor deze manier van werken,

  rust Accent Jobs sinds kort zijn zowat

  driehonderd buitenwerkers uit met een

  toestel dat zowel de functionaliteiten

  van een pc als die van een tablet ver-

  enigt. Deze zogenaamde Surface is een

  toestel van Microsoft. Bij het selectietra-

  ject nam Accent Jobs ook andere toestel-

  len, zoals de iPad of een Samsung-tablet,

  in overweging, maar koos uiteindelijk

  voor deze combinatie tussen een tablet

  en pc. Een behoorlijke investering want

  een doorsnee Surface kost in de (onli-

  ne) winkel al snel 800 euro. Dat we al

  onze bestaande applicaties erop konden

  draaien, was hierbij een belangrijk argu-

  ment, vertelt Ingelbrecht. Het toestel

  kun je als laptop gebruiken, maar ook als

  tablet met pennetje, bijvoorbeeld om de

  klant zijn contract digitaal te laten on-

  dertekenen.

  NOG MAAR N PC

  Belangrijke consequentie is dat driehon-

  derd Accent-medewerkers nog maar

  n pc hebben. Als de medewerker op

  kantoor komt, in de meeste gevallen een

  uitzendkantoor, dan klikt hij of zij het toe-

  stel aan een zogenaamd docking station,

  en werkt hij voort alsof het een vaste pc

  is, verduidelijkt Ingelbrecht. Dergelij-

  ke hybride toestellen, die alles moeten

  verenigen, komen opzetten. Al zijn het

  momenteel toch vooral de innovators en

  de early adopters die ze echt op grote

  schaal inschakelen, de trend lijkt wel in-

  gezet. Vroeger werd de nieuwe generatie

  toestellen, zoals bijvoorbeeld een tablet,

  eerder aanzien als aanvulling op een be-

  staande pc.

  Aan het project ging bij Accent Jobs vier

  vijf maanden voorbereiding vooraf. Wij

  hebben ook heel veel werk gestoken in

  documentautomatisering. Maar ook in

  het testen en trainen van onze mensen,

  vertelt de CIO. De impact op onze men-

  sen is groot. Dit is toch voor een flink

  stuk een HR-project. Er was veel enthou-

  siasme bij onze accountmanagers, maar

  soms ook wel wat koudwatervrees. En

  het waren niet noodzakelijk de oudere

  collegas die wat aanpassingstijd nodig

  hadden. Sommigen wachtten ook even

  om het nieuwe toestel al meteen bij de

  klant boven te halen. Of ze deden het bij-

  voorbeeld alleen bij de klanten die ze echt

  goed kenden. Al was de globale feedback

  zeker positief.

 • 7MARK

  www.markmagazine.be

  MEDITATIE

  OPKOMENDETREND

  Meditatie op de werkvloer

  Tijdens de middag op kantoor even mediteren of ontspannen? Steeds meer

  bedrijven bieden dit aan. Of ze zijn er al lang mee bezig. Zo richt Colruyt

  Group op zijn hoofdzetel een nieuwe ontspanningsruimte in. Medewerkers

  kunnen er even tot zichzelf komen, mediteren en ontspannen.

  TEKST:WilliamVisterin

  Yoga, mindfulness en alfatraining. Het

  zijn maar enkele van de opleidingen

  die bij Colruyt Group vallen onder het

  opleidingsaanbod rond welzijn en ge-

  zondheid. Deze opleidingen gebeu-

  ren vanuit ons geloof dat als je als mens

  groeit, de firma automatisch meegroeit,

  vertelt Liesbeth Van Hoorick, domein-

  verantwoordelijke persoonlijke groei bij

  Colruyt Group.

  Zelf is Colruyt Group al lang bezig met

  dergelijke opleidingen. Wij zijn daar vrij

  uniek in, klinkt het. Het opzet van de

  opleidingen: tijdens de sessies tot rust te

  komen, zich ontspannen en nieuwe tech-

  nieken aanleren om in het dagelijks leven

  minder stress te ervaren. Het staat open

  voor alle medewerkers. Al deze oplei-

  dingen gebeuren tijdens de vrije tijd van

  de medewerkers, maar het bedrijf betaalt

  de kosten van de opleiding. Naast de

  sessies rond mindfulness en alfatraining,

  blijft vooral yoga een klassieker. Yoga

  blijft zich vernieuwen. Er zijn intussen ook

  veel verschillende vormen op de markt.

  Yoga nidra is bijvoorbeeld een erg ont-

  spannende vorm van yoga. Terwijl yin

  yang yoga veel beweeglijker is, vertelt

  Liesbeth Van Hoorick.

  ALLEEN VROUWEN?

  Sinds kort kunnen de Colruyt-medewer-

  kers van de hoofdzetel tijdens de middag

  yoga nidra volgen. Daarnaast beschik-

  ken we al geruime tijd over een ontspan-

  ningsruimte op onze hoofdzetel, onze

  zogenaamde alfaruimte, vertelt ze. We

  werken aan een nieuwe en grotere stilter-

  uimte, die deze alfaruimte zal vervangen.

  Deze stilteruimte staat open voor alle me-

  dewerkers op de hoofdzetel om te rusten,

  om tot zichzelf te komen na een lange

  vergadering en om te mediteren. Met als

  bedoeling om daarna frisser, helderder en

  met volle energie aan de slag te gaan.

  Het is zeker niet zo dat, zoals het clich

  doet uitschijnen, alleen vrouwen gente-

  resseerd zijn in yoga of meditatie. Zo is

  bekend dat CEO Jef Colruyt zelf ook aan

  meditatie doet. Over het algemeen is de

  mannelijke energie bij deze sessies ook

  goed vertegenwoordigd.

  YOGA EN GYM BIJ LOTERIJ

  Dat yoga ook heel wat mannelijke beoe-

  fenaars aantrekt, is een bevinding die ook

  bij een andere organisatie wordt gedeeld:

  de Nationale Loterij, die onlangs zelf be-

  gon met yoga (en gym) op de werkvloer,

  onder hun zogenaamde Lets Move-pro-

  gramma. Bij ons gaat het om n keer

  per week yoga en n keer gym per week.

  De reacties zijn heel positief, stelt Petra

  Vandendriessche, verantwoordelijk voor

  human resources bij de Nationale Loterij.

  Het initiatief is gestart vanop de vloer, on-

  dersteund door de HR-afdeling. Met suc-

  ces. Werknemers willen zelfs persoonlijk

  een bijdrage leveren om het programma

  voort te zetten, vertelt ze. En ook hier

  gebeurt het ergens in een ruimte op

  kantoor zelf. Iedereen brengt zijn eigen

  yogamatje mee. Het programma is spe-

  ciaal ontwikkeld om tussen de kantoor-

  uren te doen, vertelt Barbara Dessers,

  digital campaign advisor bij de Nationale

  Loterij, die het initiatief nam. Sommige

  mensen doen gewoon mee in kostuum of

  rok. Iedereen doet wat hij kan. En dat is

  perfect, vertelt ze. De glimlach op de

  gezichten en de rust die de mensen uit-

  stralen na de yogales, is onbeschrijfelijk

  en doet veel plezier.

 • MARK

  8

  HOOGSENSITIEF

  GEVOLGENVOOR MENS EN BEDRIJF

  Is je collega

  hoogsensitief?

  Of jijzelf?

  Maar liefst 15 tot 20 procent van de bevolking blijkt hooggevoelig.

  Het merendeel van deze HSPs (hoogsensitieve personen) weet

  dit echter niet van zichzelf. Ze hebben vaak geen idee hoe ze van

  anderen verschillen. Daardoor komen ze regelmatig in de problemen.

  TEKST: KristofVerhasselt

  Het kan soms jaren en enkele crisissen

  (groter risico op bore-out en burn-out) du-

  ren vooraleer de link duidelijk wordt met

  hooggevoeligheid of -begaafdheid, al-

  dus carrirecoach Katrin Van de Water, die

  naar eigen zeggen op haar 28ste besefte

  dat ze zelf hoogsensitief was. Door me

  er destijds in te verdiepen, kon ik bepaal-

  de dingen beter plaatsen. Ik kreeg als het

  ware mijn eigen gebruiksaanwijzing, ver-

  telt ze. Plots werd het me duidelijk waar-

  om ik niet gewoon een baan kon heb-

  ben, waarom schoonheid belangrijk voor

  me is, waarom ik grote mensenmassas

  en thrillers beter mijd. Sindsdien houd ik

  er rekening mee. Kortom: er valt perfect

  mee te leven, als je je eigen gebruiksaan-

  wijzing maar kent en ernaar leeft.

  GENETISCH BEPAALD

  Dankzij het werk van de Amerikaanse

  psychologe Elaine Aron is hooggevoelig-

  heid sinds 1996 een bekend begrip ge-

  worden, weet Van de Water. De boeken

  van Elaine Aron openden bij vele mensen

  de ogen en hebben voor een golf van her-

  kenning gezorgd. Dat was haar grote

  verdienste.

  Hooggevoeligheid blijkt aangeboren en

  genetisch bepaald. Blijkbaar hebben HSPs

  een gevoeliger zenuwstelsel en worden

  ze hierdoor intern en extern sterker ge-

  prikkeld dan de doorsnee mens. In heel

  wat gevallen gaat hooggevoeligheid ook

  samen met hoogbegaafdheid.

  Hoogsensitieven hebben sneller last van

  lange werkdagen, stress en drukke werk-

  omgevingen. In praktische zin is het, vol-

  gens Van de Water, belangrijk dat HSPs

  zich bewust worden van die aangeboren

  eigenschap en dat ze hun levenswijze

  daaraan aanpassen: meer rust nemen, va-

  ker alleen zijn of de natuur opzoeken en

  overprikkeling (zoals drukke, competitieve

  omgevingen) beperken. Ook dienen zij

  schuld- of minderwaardigheidsgevoelens

  over hun inherente beperkingen los te la-

  ten. HSPs trachten zich beter niet te con-

  formeren aan het gedrag van niet-HSPs.

  POSITIEVE EIGENSCHAPPEN

  Voor HSPs zijn de juiste omstandighe-

  den belangrijk. Dit betekent: een rustige

  werkomgeving zonder een overmaat aan

  druk en kritiek en overdreven toezicht.

  Lukt dit, dan kunnen zij aanzienlijk aan

  de samenleving bijdragen. Hooggevoe-

  ligheid brengt veel waardevolle eigen-

  schappen met zich mee waardoor HSPs

  bijvoorbeeld vaak de ideale werknemer

  zijn: conscintieus, loyaal, gericht op

  kwaliteit en met een hoog inzicht in men-

  sen en processen.

  Daarnaast blijkt uit onderzoek dat HSPs

  zich meer dan gemiddeld aangetrokken

  voelen tot kunst, wetenschappen en ad-

  viserende of verzorgende taken. Voor

  allerhande leidinggevende functies en/

  of competitieve beroepen blijken ze dan

  weer in mindere mate geschikt.

  Kenmerken van

  hoogsensitieve

  personen:

  Verontwaardiging over onecht-

  heid en onrecht

  Zoeken naar zingeving

  Een gevoel van vervreemding en

  eenzaamheid

  Een buitenbeentje zijn, niet in

  de pas willen lopen

  Een verlangen om met je creati-

  viteit iets bij te dragen

  Een aparte kijk op de dingen

  Continu nieuwe dingen willen

  bijleren

  Emotioneel intens

 • 9MARK

  www.markmagazine.be

  TIPS & TRICKS

  het

  merk

  IK

  TEKST:WilliamVisterin

  Ik ben muzikant geworden om me te

  kunnen ontdoen van alle beperkingen. Lart

  pour lart interesseert me niet.Alsof een

  rocker alleen stomdronken door de straten

  mag dwalen en

  liedjes zingen.

  Je bestaat maar

  als artiest als je

  nummers rele-

  vant zijn.Als je

  over het echte

  leven zingt.

  Daan Stuyven,

  zanger, muziek-

  kameleon, graficus

  en bekend

  dwarsligger.

  Bekende Vlamingen die eigenzinnig zijn, die kennen we wel.

  Rockartiest Daan of ondernemer Marc Coucke zijn daar voor-

  beelden van. Als je t braaf bent en je blijft een afwachtende

  houding aannemen, gebeurt er weinig met je bedrijf. Als je an-

  derzijds te brutaal overkomt, vindt men je algauw verwaand,

  stelt ondernemerscoach Sabine van Meenen. Je moet een ba-

  lans vinden tussen het brave en het stoute. Tussen in de lijntjes

  lopen en er erbuiten durven te kleuren.

  Tip 1. Durf zichtbaarder te zijn

  Online ondernemen houdt niemand meer tegen. De hele

  wereld is een muisklik verwijderd van je. Dat schept giganti-

  sche mogelijkheden, die vaak worden onderbenut. Het is je

  kans om strategisch, sneller en gemakkelijker zichtbaar(der)

  te zijn. Jij wordt de honing waar je potentiele bijenmarkt

  op afkomt. En ja dat is best een beetje spannend als plots

  honderden mensen je onlineprofiel bestuderen, stelt Sabine

  van Meenen. Bedenk wel goed wat je wel en niet post op

  social media.

  Tip 2. Durf jezelf te verkopen

  Jezelf verkopen is soms lastig, vindt Van Meenen. Als jij een

  dienst koopt, wil je resultaat zien met je aangekochte dienst.

  Als je naar een kapper gaat, wil je met een mooi kapsel kun-

  nen pronken. Als je je bijvoorbeeld laat begeleiden door een

  coach, dan wil je het resultaat boeken dat je voor ogen hebt,

  stelt ze. Oefen om jezelf te verkopen. Het is een strategie die

  eenvoudig te leren is.

  Tip 3. Durf te vragen

  Hulp vragen is voor velen een heikel punt. Als kind van een

  druk ondernemersgezin werd me geleerd om je plan te trek-

  ken en dingen zelf uit te zoeken, vertelt de coach. Tot ik

  het beu was om alles zelf uit te vlooien. Durf hulp te vragen

  aan mensen die verder staan dan jij zelf, raadt ze aan. Vraag

  raad aan je collegas en je netwerk en/of kies een goede boek-

  houder, webbuilder, businesscoach ... Je kunt niet in alles

  de expert zijn. Er zijn heel wat collega-ondernemers die van

  hun expertise hun bedrijf gemaakt hebben. Je verliest heel wat

  kostbare tijd met het alleen te willen doen.

  Tip 4. Durf kwetsbaar te zijn

  Jezelf blootgeven is best eng. Maar je kunt je pas echt ver-

  binden met anderen door jezelf echt te laten zien. Je komt

  sterker en moediger over als je durft stukjes van jezelf bloot te

  geven, stelt Van Meenen. Ik ben ook bang geweest om te

  ondernemen, om zichtbaarder te worden, voor het eerste ver-

  koopgesprek, om een presentatie te geven of mijn allereerste

  nieuwsbrief uit te sturen, vertelt ze. Kwetsbaarheid verbindt

  mensen en opent deuren.

  Tip 5. Durf fouten te maken

  Je kunt pas leren als je fouten mag maken van jezelf. Perfec-

  tionisme is niet aangeboren, het is aangeleerd gedrag. En het

  is een energie- en tijdverslinder ten koste van je persoonlijke

  groei of die van je bedrijf, oordeelt de coach. Wacht dus niet

  tot iets perfect is.

  TIPS

  OM BUITEN DE LIJNTJESTE KLEUREN

  5

 • MARK

  10

  ONELINERS

  VAN JOHAN CRUIJFFTOT STEVE JOBS

  Tien onsterfelijke

  oneliners

  uit het bedrijfsleven

  Men zegt vaak dat een beeld meer zegt dan duizend woorden. Kan

  best zijn, al is ook het tegendeel waar: sommige woorden of zinnen zijn

  duizend beelden waard. Zie hier onze geheel subjectieve lijst van tien

  invloedrijke en door managers en werknemers vaak geciteerde oneliners.

  TEKST:WilliamVisterin

  Sommige oneliners zorgden voor een ongekend commercieel

  succes, andere waaien al jaren als een spook door de zakenwe-

  reld. Maar welke hebben intussen het niveau van onsterfelijk-

  heid bereikt?

  1.Elk nadeel heb zijn voordeel

  Deze uitspraak komt van voormalig topvoetballer Johan Cruijff,

  die overigens bekendstaat om zijn uitspraken die zich situeren

  tussen genialiteit en het intrappen van een open deur. Deze is

  ook veelzeggend voor het bedrijfsleven: ook in moeilijke om-

  standigheden kun je iets bereiken.

  Van Cruijff hadden we nog veel andere uitspraken kunnen kie-

  zen zoals: Vaak moet er iets gebeuren, voor er iets gebeurt

  (mensen verkiezen het ongemak van de status quo boven de

  onzekerheid van de verandering) of Als wij de bal hebben, kun-

  nen hun niet scoren (over voetbal).

  2.Het doel heiligt de middelen

  Uitspraak van de Italiaanse staatsman Niccol Machiavelli, die

  leefde in een tijd waarin zijn land aan de rand van de afgrond

  stond en alleen de absolute monarchie hen nog kon redden.

  Maar ook vr en na Machiavelli zijn er gedurende de geschie-

  denis van de mensheid groepen of leiders geweest die alle

  mogelijke middelen hebben ingezet om een bepaald doel te

  bereiken. Ook al druisten die middelen volledig in tegen hun

  oorspronkelijke en nobele streven. Terroristen, die in naam voor

  een betere samenleving, aanslagen plegen, zijn daar het school-

  voorbeeld van. Net zoals managers die, soms in naam van de

  groepsgeest, ondergeschikten tegen mekaar uitspelen om uit-

  eindelijk zelf met een promotie aan de haal te kunnen gaan.

  3.Wir schaffen das

  Dit is de jongste uitspraak uit deze lijst, maar de impact ervan is

  nu al gigantisch. De oneliner komt uit een persconferentie van

  de Duitse bondskanselier Angela Merkel toen er vragen werden

  gesteld over het hoge aantal vluchtelingen dat Duitsland wilde

  opnemen. Intussen is haar uitspraak een eigen leven gaan leiden

  en wordt ze te pas en te onpas gebruikt, bijvoorbeeld bij meet-

  ings als er vragen worden gesteld over de haalbaarheid van een

  project. Altijd is er wel een optimist die lachend opmerkt: Wir

  schaffen das.

 • 11

  MARK

  www.markmagazine.be

  Bronnen:

  Murphy voor managers, Gerd de Ley, Haystack, ISBN: 9789461261557

  Onsterfelijke oneliners, Bruno Vanspauwen, De Cavalerie, ISBN: 9077129073

  Groot citatenboek voor managers, Geert Dehouck, Lannoo, ISBN: 9789020972979

  4.Tell the truth, tell it all,

  tell it early and tell it yourself

  Deze beroemde oneliner werd voor het eerst geformuleerd door

  Lanny Davis, toenmalig adviseur van president Bill Clinton. De

  president zat in een lastig parket. Hij had een slippertje gehad

  met stagiaire Monica Lewinsky maar bleef, tegen beter weten

  in, staalhard ontkennen dat hij seks had gehad met that wo-

  man, miss Lewinsky.

  Deze oneliner is zo beroemd omdat hij eigenlijk alles weergeeft

  waar het in crisiscommunicatie om draait. Niets is zo simpel dan

  dat, al blijkt het in de praktijk voor veel bedrijven en hun woord-

  voerders verdomd moeilijk om deze raad te volgen.

  5.Wheres the beef

  Deze oneliner kwam uit een beruchte en zeer succesvolle tv-cam-

  pagne van Burger King, waarin een drietal bejaarden een con-

  currerende fastfoodketen bezochten. Toen ze er hun hambur-

  ger kregen, keek een van hen teleurgesteld op en vroeg zich af:

  Wheres the beef?. Dit zinnetje groeide uit tot een slogan die

  decennialang regelmatig opdook in het bedrijfsleven. Een voor-

  stel voor een marketingplan, nieuwe producten of een offerte

  die fundamenteel tekortschoten? Telkens kregen ze tijdens een

  cruciale meeting slechts n retorische vraag: Wheres the beef?

  6.Price is what a dumb fool

  wants to pay

  Deze bekende oneliner zegt op een vrij directe manier dat er in

  wezen geen relatie is tussen prijs en kwaliteit. Want zodra een

  verkoper voelt dat hij zijn prijs kan verhogen zonder kopers te

  verliezen, waarom zou hij dan een eerlijke prijs vragen? In prin-

  cipe weerspiegelt deze oneliner de traditionele wet van vraag

  en aanbod, al hangt er ook een subtiele bijklank aan. Gedreven

  door snobisme en de drang voor een bepaalde levensstijl, vormt

  een klant zich vaak om tot een dumb fool die al snel en zonder

  morren een blanco cheque ondertekent.

  7.You scratch my back,

  Ill scratch your back

  Een oneliner die veel zegt over het belang van relaties in het

  bedrijfsleven. Al is het in alle domeinen van het maatschappelijk

  leven van belang om mensen te kennen. Sommigen omschrij-

  ven zoiets als vriendjespolitiek, maar eigenlijk is het de gewone

  gang van zaken, altijd en overal. Talent en bekwaamheid spelen

  ongetwijfeld mee, maar volstaan lang niet altijd.

  8.Het is leuker om een piraat

  te zijn dan om bij demarine

  te gaan

  Deze uitspraak komt van ex-Apple-baas Steve Jobs en heeft de

  laatste jaren diverse versies gekregen. Soms verschijnt hij ook

  wel als: Als piraat bereik je meer dan wanneer je bij de marine

  gaat. In essentie komt het erop neer dat je, in het bedrijfsleven,

  meer plezier hebt als je af en toe tegen de regels en gevestigde

  waarden ingaat.

  9.Waarvan men niet kan

  spreken, daarover moet

  men zwijgen

  Deze zin van de vooraanstaande, en doorgaans vrij ondoorgron-

  delijke, filosoof Ludwig Wittgenstein frappeert door zijn schijn-

  bare evidentie. Wat de filosoof er eigenlijk mee bedoelt, is dat

  men een lange en ingewikkelde weg moet afleggen om tot de

  diepste waarheid door te dringen. Al blijft de oneliner toch voor-

  al toepasselijk voor mensen die, in de media of tijdens vergade-

  ringen, allerlei dingen vertellen, en dan vooral datgene waar zij

  eigenlijk niet echt veel over weten.

  10.Less is more

  Dit is niet zozeer een uitspraak, maar eigenlijk een hele artis-

  tieke richting, in gang gezet door de Duitse architect Ludwig

  Mies van der Rohe. Maar het idee is ook in veel andere do-

  meinen blijven hangen: met een minimum aan middelen kun

  je een maximale zeggingskracht bereiken. De oneliner is ook

  erg toepasselijk voor het bedrijfsleven, zoals bij communicatie

  of productontwikkeling. Of om ook eens in eigen boezem te

  kijken bij het schrijven van teksten. Want door te schrappen,

  worden artikels er bijvoorbeeld vaak niet slechter op. Of door

  op tijd te stoppen.

 • MARK

  12

  STORYTELLING

  Gezichten

  van uitzendwerk

  Getuigenissen rond uitzendwerk in de pers zijn jammer genoeg vaak

  negatief, maar daar staat een veelvoud van positieve verhalen tegenover.Voor

  honderdduizenden betekent uitzendwerk een kans op de arbeidsmarkt.

  Dat was de aanleiding van het interessante boek Aan het werk, met vijftien

  portretten rond uitzendwerk n interessante weetjes.

  Aandehand van verrassendegetuigenissen en interessanteweet-

  jes schetst Aan het werk een mooi portret van een sector die

  flexibel werk mogelijk maakt en vaak een opstap betekent naar

  de arbeidsmarkt en een (vaste) job. MARK Magazine vat vier van

  de vijftien getuigenissen in het boek samen.

  UITZENDGETUIGENIS 1.

  De college drop-out (Moo)

  In volle crisis stopte Moo op 21-jarige leeftijd met haar studies.

  Moo was op dat moment ook actief als model. Na jobs in retail

  en immobilin, had ze snel begrepen dat er voor haar een verval-

  datum op die jobs stond. Op het werk is het net als in relaties:

  je hebt een paar slechte vriendjes nodig om een goed vriendje

  ten volle te kunnen appreciren, stelt Moo. Ze stapte vol goede

  moed enkele uitzendkantoren binnen. Hoe meer consulenten

  ik zag, hoe beter ik begreep dat ik mijn verwachtingen zou moe-

  ten bijstellen. Aan een toffe job in communicatie zou ik zonder

  diploma of taalkennis niet gemakkelijk raken.

  Uitzendconsultant Michal prees haar echter om haar positie-

  ve ingesteldheid. Moo vertelde over haar parcours tot dan toe,

  maar gaf ook aan dat ze overal toe bereid was. Michal scrol-

  de door de werkaanbiedingen. Er was op dat moment maar

  n job waar Moo voor in aanmerking kwam: inpakster in een

  chocoladefabriek. Achteraf geeft Moo toe dat ze met heel wat

  vooroordelen naar de fabriek ging. Maar het was eigenlijk heel

  gezellig, zegt ze.

  Na twee weken belde Michal met de vraag of ze genteresseerd

  was in een job als grafisch vormgever? Ik kon meteen begin-

  nen, maar besloot de week vol te maken om mijn collegas van

  de chocoladefabriek niet in de steek te laten, zegt ze. Ook met

  de grafische sector was ze onbekend, maar op het werk werd

  een opleiding voorzien. Nadat ze een tijdje via uitzendcontrac-

  ten had gewerkt, kon ze vast in dienst. Na twee jaar deed het

  bedrijf echter plots de boeken dicht. Op zondagavond kreeg ik

  bericht van de manager dat ik de volgende dag niet meer hoef-

  de te komen, vertelt ze.

  Intussen was Moo 26 jaar en nog altijd op zoek naar een richting

  in haar leven. Ze was het stilzitten meer dan moe en besloot nog

  eens bij Michal van het uitzendkantoor aan te kloppen. Die

  vroeg naar haar verwachtingen en in welke richting ze zocht. Hij

  had een vacature die bij haar profiel paste. Uitzendconsulent,

  zou dat iets voor jou zijn?

  En plots viel de puzzel in elkaar. Er stond een diplomavereiste

  in de vacature, maar Michal besloot toch eens te informeren

  bij de manager. Hij sprak over haar positieve ingesteldheid en

  ervaring. Moo werd uitgenodigd voor een gesprek en de rest is

  geschiedenis. Ondertussen is Moo de trotse kantoorverantwoor-

  delijke van een uitzendkantoor. Ze heeft haar ware bestemming

  gevonden, daar is ze van overtuigd.

  UITZENDGETUIGENIS 2.

  De vluchtelinge uit ex-Joegoslavi

  (Nada)

  Nada ontvluchtte de oorlog in ex-Joegoslavi en kon terecht bij

  vrienden in Belgi. Zonder geldige verblijfsvergunning was ze

  op zoek gegaan naar werk. Ze sprak toen al twee van de drie

  landstalen, maar geen enkele werkgever bleek bereid het risico

  te nemen een sans-papiers te aanvaarden.

  Ten einde raad was Nada bij uitzendconsulente Jose terecht-

  gekomen. Een ontmoeting die indruk had gemaakt. Ik heb een

  goede fee ontmoet, had Nada achteraf in haar dagboek geschre-

 • 13

  MARK

  www.markmagazine.be

  ven, omdat Jose haar weer een sprankeltje hoop had gegeven.

  Na wat aandringen bij de directeur had uitzendconsulente Jose

  een job gevonden in een wafelfabriek. Als we iets beters vinden,

  dan hoor je het. En dus ging Nada wafels inpakken.

  Jose kwam altijd een praatje maken met Nada als ze een af-

  spraak had in de fabriek. En wanneer ze bij de directeur binnen-

  ging, herhaalde ze telkens: Je weet toch dat de vluchtelinge die

  bij jou wafels staat in te pakken vijf talen spreekt en zich nog

  aan het vervolmaken is? Terecht, want met haar ervaring en

  talenkennis had ze iedereen overtuigd. Van inpakster werd ze

  gepromoveerd tot commercieel verantwoordelijke, en toen het

  bedrijf fusioneerde tot kwaliteitsverantwoordelijke en internal

  auditor Benelux. Haar zoon Sacha studeert politieke en sociale

  wetenschappen aan de ULB.

  UITZENDGETUIGENIS 3.

  De carrire-switch (Jan)

  Met een diploma algemeen secundair onderwijs op zak kon Jan

  op 18-jarige leeftijd maar n richting uit: het hoger onderwijs.

  Maar zowel politieke en sociale Wetenschappen als lichamelijke

  opvoeding bleken geen succes. Ik zat al even thuis toen mijn zus

  vroeg of ik haar wilde helpen haar chambres dhtes in Frankrijk

  te renoveren, vertelde hij. Twee maanden lang timmerde, vloer-

  de, plakte, verfde en klopte Jan in de chambres dhtes.

  Opgeladen en met herwonnen zelfvertrouwen begon hij in sep-

  tember aan een praktijkgerichtere opleiding in communicatie-

  management. Deze keer studeerde hij af. Een interimkantoor

  leek hem de geschiktste plaats om een startersjob te vinden.

  Twee dagen later werd hij al gebeld. Accountmanager. Interim

  met optie vast. Een leuke job in een printbedrijf. Na een proef-

  periode met weekcontracten werd hij vast in dienst genomen,

  hij werkte er twee jaar. Daarna ging Jan opnieuw naar het inte-

  rimbureau en kreeg zo een job in een echt communicatiebureau.

  Ondertussen was het romantische beeld dat Jan had over wer-

  ken in de reclamesector grondig veranderd. Communicatie

  bleek mijn ding niet, dus dacht ik het eens in de sales te pro-

  beren. Maar ook dat bleek de verkeerde keuze. Ik ben wel

  communicatief, maar geen hard seller. Het gaat te veel tegen

  mijn natuur in.

  Herbronnen dus. In zijn opzegtermijn legde Jan zich toe op de

  verbouwing van het oud arbeidershuis van zijn ouders. Daarna

  volgde de verbouwing van zijn eigen huis. En toen ging het licht

  aan: had hij al die tijd niet in de verkeerde richting gezocht? Jan

  ging in de leer bij zijn oom, die tegellegger was. Financieel be-

  tekende zijn carrireswitch een stap terug. Wat als hij er na een

  jaar genoeg van had? Op die vraag had Jan een beslist antwoord

  klaar: interims. Natuurlijk kon het verkeerd aflopen, maar dan

  was er altijd nog het uitzendkantoor. Ik had twee keer heel

  snel werk gevonden via het uitzendkantoor, dat twee keer was

  uitgedraaid op een vast contract, verklaart Jan.

  UITZENDGETUIGENIS 4.

  De herstarter (Audry)

  Audry volgde een economische richting en na wat zoeken en

  solliciteren werd hem via een uitzendkantoor een job voorge-

  steld bij de Europese Commissie. Ik was totaal verrast, geeft

  hij toe. Dat zon job bij een uitzendkantoor te vinden was!

  De Europese Commissie werkt permanent met uitzendwerkers.

  Zodra je er een voet tussen de deur hebt, kom je vaak vast in

  dienst. Ook Audry. Dik salaris, vette auto, hoog aanzien: naar

  buiten toe was hij een succes. Maar ik deed een job waar ik

  de waarde niet van inzag. Audry trouwde, kreeg twee kinde-

  ren. Het gezin trok van Brussel naar zijn geboorteplaats Doornik.

  Dat betekende elke dag vier uur pendelen. Audrys vrouw moest

  regelmatig naar het buitenland voor haar werk en zijn moeder

  werd ziek.

  Een combinatie van factoren dus, samen met het besef dat hij

  jarenlang tegen zijn natuur was ingegaan, maakte dat hij nood

  had aan een pauze. Ik deed mijn werk gewoon niet graag.

  Audry nam ontslag. Op je 42ste volle-

  dig van koers veranderen is gemakke-

  lijker gezegd dan gedaan. En dus ging

  hij terug naar de plaats waar hij twintig

  jaar geleden begon: het uitzendkan-

  toor. Uitzendwerk geeft hem de mo-

  gelijkheid opnieuw te wennen aan de

  arbeidsmarkt alvorens zich er volledig

  in te werpen.

  Nog nooit zoveel

  uitzendkrachten

  Nooit waren er zoveel uitzendkrachten aan de slag als

  in 2015. Respectievelijk 584.332 uitzendkrachten of

  100.345 voltijdse equivalenten. Dat blijkt uit cijfers van

  sectorfederatie Federgon. In 2015 groeide de activiteit

  van de sector met 11,16%. Er gingen niet alleen meer

  studenten (217.880) als uitzendkracht aan de slag, maar

  ook steeds meer vijftigplussers (38.294).

 • MARK

  14

  TO-DOLIJST

  DEVIJF MEESTVOORKOMENDE FOUTEN

  Waarom je je werk

  maar niet gedaan krijgt

  Eigenlijk zijn wij als mens niet gemaakt om efficint te werken, erkent Johan

  DHaeseleer, een van de bekendste experts rond productiviteit en timemanagement in

  Belgi.Maar met enkele kleine ingrepen kun je al veel verbeteren.

  TEKST:WilliamVisterin

  Johan DHaeseleer geeft met zijn bedrijf

  ExtraTijd dagelijks opleidingen met titels

  zoals manage your todo list, een thema

  dat heel erg leeft bij de werkende bevol-

  king. Want we lopen vaak tegen dezelfde

  fouten aan.

  Fout 1.

  JE VERTROUWT OP JE BREIN

  Je hersenen zijn niet gemaakt om alles te

  onthouden wat je moet doen. Vertrouw

  je op een lijstje in je hoofd, dan loopt het

  gegarandeerd fout. Hulpmiddelen, zo-

  als lijstjes op papier of software, zijn dus

  noodzakelijk.

  Dit heeft alles te maken met hoe de mens

  in mekaar zit. Ons brein is gericht op in-

  stant succes, vertelt Johan DHaeseleer.

  Dit komt voort uit de menselijke evolutie.

  Onze hersenen hebben zich duizenden ja-

  ren lang vooral moeten richten op instant

  succes. Om te vluchten voor gevaar of

  om eten te zoeken. Maar in verhouding

  pas vrij recent op langetermijnprojecten,

  waardoor we van onszelf uit de neiging

  hebben om die steeds uit te stellen. Als

  mens ben je dus het meest gericht op de

  eerstvolgende deadline.

  Fout 2.

  JE TO-DOLIJST IS TE LANG

  (EN NIET RELEVANT)

  Veel mensen hebben effectief een to-

  dolijst, maar gebruiken die verkeerd. Ve-

  len schrijven op zon lijstje wat ze willen

  hebben, maar niet wat ze ervoor moeten

  doen, vertelt DHaeseleer. Je kunt op je

  lijstje bijvoorbeeld wel een nieuwe web-

  site schrijven, maar eigenlijk zou het bij-

  voorbeeld vragen offertes moeten zijn.

  Haalbare en actie gerichte to-dolijstjes

  zijn dus de boodschap.

  Fout 3.

  JE HEBT MAAR N TO-DOLIJST

  Veel mensen hebben maar n to-dolijst.

  Zelf gebruikt DHaeseleer diverse hulpmid-

  delen. Om te beginnen een kalender/agen-

  da en een actielijst voor alles wat er die

  week moet gebeuren. Je ideale week is de

  eerste beschermingsgordel voor je prioritei-

  ten de komende week, stelt hij. Daarnaast

  hanteert hij ook een zogenaamde master-

  lijst voor grote projecten op langere termijn,

  maar ook iets wat hij als incubatielijst om-

  schrijft. Daar komen zaken op die nog niet

  zijn gestart, maar dat mogelijk nog zullen

  doen. Hoe vaak zeg je niet tegen iemand

  dat je bijvoorbeeld dat ene niet-dringende

  idee nog zult bekijken? Wat er uiteindelijk

  later vaak nooit van komt

  Fout 4.

  JE HEBT GEEN BETROUWBAAR

  SYSTEEM

  Sommige mensen schrijven hun taken op

  papier, andere gebruiken software zoals

  Outlook. De manier waarop, maakt niet

  zo veel uit. Je moet een systeem kiezen

  dat je goed ligt. Vooral een dat goed func-

  Mensen die van

  nature georganiseerd

  zijn in hun werk,

  blijken grote

  uitzonderingen

  JOHAN DHAESELEER

  expert rond productiviteit en

  timemanagement.

 • 15

  MARK

  www.markmagazine.be

  tioneert en betrouwbaar is, waardoor je

  een goede en snelle kijk hebt op alles wat

  er moet gebeuren. Hoeveel tijd verlies je

  bijvoorbeeld door het zoeken naar je info?

  Zo loopt het al fout als je verzamelen be-

  schouwt als organiseren, stelt de expert.

  Doorgaans zijn verzamelplaatsen, plaat-

  sen waar je tijdelijk potentieel werk stoc-

  keert. Het aantal plaatsen speelt dus wel

  degelijk een rol. Heb je veel verzamelplaat-

  sen, en zitten die lukraak verspreid, dan

  maak je het jezelf al behoorlijk moeilijk.

  Fout 5.

  JE VERSPILT KOSTBARE ENERGIE

  Weet bovenal dat je energie niet onuitput-

  telijk is. Andere middelen voor je persoonlij-

  ke efficintie tijd, aandacht en geld zijn

  dat ook niet. Onduidelijkheid in je lijsten

  zorgt voor weerstand en onnodige beslis-

  singen. Beslissingen nemen kost je mentale

  energie en ze gaan lopenmet je aandacht,

  stelt Johan DHaeseleer. Het is dus belang-

  rijk om je werkwijze en lijstjes regelmatig

  te bekijken. Elk systeem heeft onderhoud

  nodig. Net zoals je wagen ook onderhoud

  nodig heeft. Doe je dit niet, dan sta je op

  een bepaald moment langs de kant van de

  weg de wegenhulp te bellen.

  Ten slotte benadrukt de expert dat je je

  zeker niet schuldig moet voelen als je

  vaak ongeconcentreerd of ongeorgani-

  seerd bent. Dat is normaal. Mensen die

  van nature georganiseerd zijn, blijken

  grote uitzonderingen, stelt DHaeseleer.

  Ook ik ben van nature ongeorganiseerd.

  Ik heb alleen geleerd hoe ermee om te

  gaan, stelt hij. Meester worden van je

  to-dolijst is zoals een muziekinstrument

  leren bespelen: je kunt altijd verbeteren

  en het is nooit klaar.

  Nog sneller uitverkocht dan Tomorrowland, zo was de opleiding Manage your todo

  list bij UNILIN. De nood aan het beter beheer van timing en taken bleek dus hoog. We

  vroegen aan twee medewerkers die de opleiding volgden wat ze hadden opgestoken.

  Christophe Maesen (technical design manager)

  WAT DEED IK FOUT?

  Maesen: Ik reed s avonds naar huis, maar had dan vaak het gevoel dat ik niet

  alles had gedaan. Ik had mijn to-dolijstje in mijn hoofd. Maar zo blijf je altijd in een

  cirkel draaien.

  WAT IS DE OPLOSSING?

  Maesen: Ik tracht mijn hoofd leeg te maken en de technologie zijn werk te laten

  doen. Dat doet me zowel in tijd als in gemoedsrust winnen. Zo maak ik gebruik van

  de mogelijkheden van Outlook. De bedoeling is dat technologie mij doet herinne-

  ren aan bepaalde taken of mij bijvoorbeeld verwittigt als iemand te lang niet heeft

  gereageerd op mijn mail. E-mail is overigens een van de grote gevaren voor je pro-

  ductiviteit. Je moet absoluut zelf je tempo bepalen en beslissen wanneer jij je mails

  beantwoordt. Daarom begin je de dag best niet met je e-mails, want die leiden je

  vaak af van je echte werk.

  Eveline Himpens (plant HR-manager)

  WAT DEED IK FOUT?

  Himpens: Soms werd ik s nachts wakker voor n bepaalde taak die ik nog moest

  doen. Het hield me altijd bezig, ook bijvoorbeeld als ik iets met vrienden ging drin-

  ken. Mijn to-dolijst in mijn hoofd was veel te lang.

  WAT IS DE OPLOSSING?

  Himpens: Je moet in eerste instantie inzien dat je je voor je takenbeheer niet mag

  baseren op je geheugen. Mijn nieuwe werkwijze lijkt niet erg geavanceerd, maar

  ik heb wel het gevoel dat het werkt en me rust geeft. Ik maak doordacht gebruik

  van mijn agenda en gebruik bepaalde lijstjes. Als de taak minder dan twee minuten

  duurt, tracht ik meteen tot actie over te gaan. Dan neemt het plannen meer tijd in

  beslag dan de uitvoering ervan. Voorts heb ik ook geleerd om de dode momenten

  efficint aan te wenden. En plan ik de moeilijkste taken in op het moment dat ik het

  meest fris ben. Of doe ik eerst de taak, waar ik het meest tegenop zie.

  En hoe zit het

  met jouw to-dolijst?

 • MARK

  16

  FOLIO

  Oude liefde roest niet

  Rehiring, zo heet het fenomeen waarbij bedrijven kandidaten aanwerven die

  ooit al eens bij hen aan de slag waren.We polsten bij HR-verantwoordelijken

  die azen op goede krachten die vertrokken zijn.We verklaren waarom zo

  weinig mensen zelf ontslag geven. Maar bovenal spraken we met terugkomers.

  Mensen die terug naar de oude stal kwamen en bij hun vorige werkgever

  gingen werken.Allemaal hadden ze daar goede redenen voor.

  TEKST:WilliamVisterin

  DOSSIERTERUGKEER

 • 17

  MARK

  www.markmagazine.be

  DOSSIER TERUGKEER

  AAN DE SLAG BIJ JEVORIGE BAAS:WAAROM NIET?

  Come back and stay

  Iedereen heeft er wel: collegas die na verloop van tijd opnieuw bij hun

  vorige baas aan de slag gingen. Blijkbaar was het gras toch niet groener

  aan de overkant?Wij vertellen het verhaal van zes terugkomers: de

  presentatrice, de verpleegster, de financieel directeur, de informaticus,

  de HR-medewerker en de ambtenaar.

  Radio- en tv-presentatrice Sofie Lemaire

  is de bekendste uit onze lijst van terug-

  komers. De 32-jarige mediafiguur keerde

  enkele weken geleden terug naar de VRT.

  Met een ploeg van Canvas begon ze er

  aan de opstart van een nieuw programma.

  Ze was sinds de paasvakantie ook opnieuw

  te horen op radiozender Studio Brussel.

  Lemaire maakte in de lente van 2012 de

  overstap van de openbare omroep naar

  Woestijnvis. Ze tekende er een vijfjarig

  exclusiviteitscontract en presenteerde op

  televisiezender Vier het programma Bloot

  en speren. Lemaire werd in 2013 voor het

  eerst moeder van haar zoon Gust.

  Nieuwe projecten bij Vier zijn er nadien

  niet gekomen. En Lemaire keerde terug

  naar de oude stal, waar ze ooit haar car-

  rire begon bij Radio 1. Fijn om terug

  bij VRT te zijn, zo laat Lemaire zich ont-

  vallen over de terugkeer naar haar oude

  werkgever. En al helemaal om van nul

  met iets nieuws te kunnen beginnen bij

  Canvas. De uitdaging en het gecombi-

  neerde takenpakket speelden mee in haar

  beslissing. De presentatrice benadrukt dat

  ze het boeiend vindt dat ze voor en ach-

  ter de schermen kan werken en zich ook

  online zal kunnen uitleven. Maar ook

  het weerzien van de ex-collegas speelt

  een belangrijke rol. Bij Studio Brussel

  werkt Lemaire bijvoorbeeld samen met

  Linde Merckpoel, een andere presentatri-

  ce en vriendin. Of hoe collegas een te-

  rugkeer kunnen bevorderen.

  1

  De radiopresentatrice

  Om van nul met iets nieuws te kunnen beginnen

 • MARK

  18

  DOSSIER TERUGKEER

  Vier jaar is Sven Van Hoorde weggeweest

  om bij een retailer te werken die zich

  specialiseerde in diepvriesproducten (die

  uiteindelijk ook failliet ging). Om daarna

  terug te komen bij zijn eerste werkgever:

  de federale overheidsdienst Financin. Ik

  heb eieren voor mijn geld gekozen, zo

  kijkt hij erop terug.

  Van Hoorde begon in 1994 als opsteller

  bij de administratie van Financin. De

  veertien jaar erna klom hij op: van verifi-

  cateur bij Douane en Accijnzen tot inten-

  Els Panjaer is bedrijfsverpleegkundige bij

  Securex. Het is haar tweede job bij deze

  werkgever. Zowat zes jaar geleden werkte

  ze er ook al voor. Ik was toen controleur

  voor de kinderbijslag. Ik moest bij mensen

  thuis controleren of ze wel in aanmerking

  kwamen voor het bedrag aan kinderbijslag

  dat ze ontvingen. Ik reed daarvoor met

  mijn auto zowat het hele land af, goed

  voor 70.000 kilometer per jaar. Zelf moest

  ik in die tijd zware bloedverdunners nemen,

  waardoor die lange tijd in de auto toch niet

  zon goed idee was, vertelt Panjaer.

  Het was indertijd zeker niet haar werkge-

  ver die haar deed vertrekken, want over

  Securex heeft ze naar eigen zeggen nooit

  te klagen gehad. Die hadden altijd wel

  een luisterend oor. Maar de job was ook

  mentaal erg zwaar. Ik heb veel miserie ge-

  dant rekenplichtige, waar hij zorgde voor

  de doorlichting van de overheidsrestau-

  rants. Na al die jaren wilde ik wel iets

  nieuws en hoorde ik de lokroep van de

  privsector. Ik wilde bijvoorbeeld een fir-

  mawagen. Die bling-bling sprak mij aan.

  Sven ging aan de slag bij een retailer.

  Dat heb ik uiteindelijk vier jaar gedaan

  als districtmanager, waarbij ik dertien

  winkels in orde moest houden: van per-

  soneel, verzekering tot diepvriesalarm,

  vertelt Van Hoorde. Weken van zestig

  zien bij de mensen die ik moest bezoeken.

  En soms moest ik ook slecht nieuws bren-

  gen, bijvoorbeeld als mensen geld moes-

  ten terugbetalen dat ze onrechtmatig

  hadden verkregen. Ook al deed ik gewoon

  uur waren geen uitzondering. En week

  heb ik zelfs meer dan 120 uur gewerkt

  toen een winkel was ondergelopen om-

  dat de diepvriezers er stuk waren. Ik heb

  het vier jaar met hart en ziel gedaan. Maar

  op privvlak moest ik zwaar investeren. Ik

  wijt mijn echtscheiding onder meer aan

  die periode. Uiteindelijk heeft de crisis het

  bedrijf genekt. Maar daarvoor al was ik

  tot de conclusie gekomen dat het bij de

  overheid toch nog niet zo slecht was.

  In 2012 keerde Van Hoorde terug naar

  de dienst rechtszekerheid en het regi-

  stratiekantoor in Ieper, waarna hij uit-

  eindelijk doorgroeide tot zijn huidige job

  als antennemanager. Na mijn ervaring in

  de priv was jobzekerheid uiteraard een

  belangrijke motivatie, maar zeker niet de

  enige. Ook de geboden kansen om ver-

  der door te groeien en je te ontwikkelen,

  speelden mee. Net als de open bedrijfs-

  cultuur en de goede balans tussen werk

  en priv. Ik wandel te voet naar mijn werk

  en kan perfect tijdig stoppen ommijn kin-

  deren van school te halen. Het is een luxe

  die ik meer dan ooit apprecieer.

  mijn job, ik had toch regelmatig het gevoel

  dat ik ze nog dieper in de miserie duwde.

  Uiteindelijk verliet Els Panjaer het bedrijf

  om gedurende drie jaar verpleegkunde te

  studeren en uiteindelijk ook haar bachelor

  te behalen. Kort nadat ik mijn diploma

  had gehaald, zag ik bij Securex een vaca-

  ture voor medisch assistent. Ik belde mijn

  vorige baas op, met wie ik altijd een goed

  contact had. Uiteindelijk werd ik opnieuw

  aangeworven. Ik doe nu verpleegkun-

  dig werk, zoals vaccinatie, bloedprikken

  en oor- en oogtesten in combinatie met

  het administratieve werk. Tegelijk ben ik

  ook health coach: bij bedrijven geef ik

  advies over de voeding en beweging van

  hun werknemers. In vergelijking met mijn

  eerste job is dat een hele verandering. Nu

  heb ik het gevoel dat ik meer teweeg kan

  brengen en mensen echt kan helpen.

  2

  De ambtenaar

  Ik heb eieren voor mijn geld gekozen

  3

  De verpleegster

  Nu heb ik het gevoel dat ik mensen echt kan helpen

 • 19

  MARK

  www.markmagazine.be

  Ruim vijf jaar werkte Karl Meulemans al

  bij Colruyt Group. Hij was business pro-

  cess analist en stond in voor de IT-projec-

  ten rond logistiek en bevoorrading van

  de winkels. Tot hij de vraag kreeg om

  een ziek familielid te vervangen in een

  vastgoedkantoor, dat zich specialiseerde

  in het beheer van gebouwen. Ik heb

  dat twintig maanden gedaan, waarbij ik

  als stagiair de rol van syndicus vervulde.

  Maar ik vond de jobinhoud niet altijd even

  boeiend. Bovendien woog die job nogal

  op mijn privleven, stelt Meulemans.

  Ik moest de helft van de weekavonden

  werken. Mijn vrouw is arts. Dus het voor-

  uitzicht was dat we mekaar s avonds niet

  vaak zouden zien.

  De persoon in de familie genas, dus de

  nood in het vastgoedkantoor was weg.

  Ik heb altijd contact gehouden met mijn

  collegas bij Colruyt Group, al stond ik

  eerst weigerachtig tegenover een terug-

  keer, vertelt hij. Uiteindelijk ben ik toch

  even met een afdelingschef gaan praten

  en gezwicht. Ik kende het bedrijf en voel-

  de het toch als thuiskomen. Ik weet dat

  dit klinkt als een clich, maar zo was het

  wel. Ik doe nu hetzelfde als ervoor, maar

  voor een andere chef en met andere

  interne klanten.

  4

  4

  De informaticus

  Ik moest de helft van de weekavonden werken

  Op het moment dat we mensen aan-

  werven, denken we meteen ook aan

  het feit dat ze later ergens elders aan

  de slag kunnen, vertelt Bart Oeyen,

  departementshoofd business proces-

  ses & systems bij Colruyt Group. Bij

  het arbeidscontract dat elke Colruyt

  Group-medewerker ondertekent, hangt

  namelijk ook een blad waarop staat dat

  als ze andere oorden willen opzoeken,

  ze daar altijd met een verantwoordelijke

  over kunnen spreken. Op die manier wil-

  len we het allemaal bespreekbaar maken

  en houden, vertelt Oeyen.

  Met werknemers die uiteindelijk de groep

  verlaten, wordt ook steevast een exitge-

  sprek georganiseerd. Daar leren we als

  organisatie erg veel van. Als we daar pa-

  tronen in zien, bekijken we wat we hier-

  aan kunnen doen, aldus Oeyen. Al ligt

  het personeelsverloop met 8 procent per

  jaar al vrij laag bij Colruyt Group. Lager

  dan het gemiddelde in de sector.

  Colruyt Group schrijft vertrekkers nadien

  ook actief aan. Niet iedereen. Maar we

  spreken zeker de goede profielen aan, al

  is dat bij ons wel de meerderheid, vertelt

  Bart Oeyen. Het is de rechtstreekse chef

  die hier zijn oordeel in heeft. Ik schat dat

  Colruyt Group mikt op terugkomers

  tussen 80 90 procent van de vertrekkers

  wordt gecontacteerd. Dat gebeurt zowat

  een half jaar na vertrek.

  Heeft zon schrijf- en contactactie ook

  resultaat? Van 2010 tot mei 2016 zijn er

  zowat 430 medewerkers terug in dienst

  gekomen die in diezelfde periode eerst

  uit dienst waren gegaan. De terugkeer

  is niet massaal, maar is er absoluut wel.

  Sommige mensen komen snel terug, bij

  Bart Oeyen, departementshoofd business processes & systems bij Colruyt Group:

  80 90 procent van de vertrekkers wordt gecontacteerd.

  andere is dat na een paar jaar, vertelt

  hij. Voor de dienst bedrijfsprocessen &

  systemen van Colruyt Group gaat het

  bedrijf zelfs nog een stapje verder. Daar

  bellen we sommige ex-medewerkers

  zelfs op met de vraag of ze nog tevre-

  den zijn met hun huidige job. Op basis

  daarvan hebben wij recent iemand kun-

  nen aanwerven. Anderen gaven ook al

  aan om vroeg of laat open te staan voor

  een gesprek.

 • MARK

  20

  DOSSIER TERUGKEER

  Michle Adams is Chief Financial Officer

  (CFO) bij Van Marcke, dat zich speciali-

  seert in badkamers, keukens, verwarming

  en duurzame energie. Met deze functie

  is Adams veruit de hoogstgeplaatste uit

  onze lijst van terugkomers. Al wil ze dat

  zelf zo snel mogelijk relativeren. Ieder-

  een doet zijn best en elke job is belang-

  rijk, antwoordt ze vriendelijk.

  Ellen Tuyteleers werkt op dagelijkse basis

  bij het bouwbedrijf Renotec als HR-mede-

  werker (HR-officer, zoals op haar kaartje

  staat) in een team van zeven. Ze is gedeta-

  cheerd door Accent Jobs als senior inhouse

  consultant, zoals dat heet. In dit bedrijf

  verwerk ik onder meer de instroom van

  de interne vacatures, vertelt Tuyteleers.

  Het is niet de eerste keer dat ze bij Accent

  Adams was elf jaar geleden al aan de

  slag bij Van Marcke als financial control-

  ler. Een job waar ik na verloop van tijd

  ook wel wat op was uitgekeken. Maar

  Van Marcke was toen ook een ander be-

  drijf met minder HR-management. Waar-

  door ik aan de slag ging bij een bedrijf

  uit de buurt met ongeveer 130 werkne-

  mers, waar ik CFO kon worden, vertelt

  Jobs aan de slag was. Van 2008 tot 2014

  werkte ik er ook al. Om uiteindelijk bij een

  start-up te werken, waar ik instond voor

  de verkoop. Die start-up is daarna ver-

  kocht. Na dit verhaal wilde ik op zoek naar

  een job die uitstekend te combineren viel

  met mijn prille gezinsleven.

  Uiteindelijk kwam haar vorige werkge-

  ze. Toch wel een verschil met haar vori-

  ge job. Als controller doe je analyses,

  maar heb je geen volledig zicht op de

  hele administratie en financin van een

  bedrijf. Dat kreeg ik daar wel, vertelt

  Adams. Tot ze te horen kreeg dat er bij

  Van Marcke een vacature vrijkwam voor

  een nieuwe CFO. De toenmalige topman

  Carl Van Marcke stelde zijn functie ter

  beschikking en wilde zijn bedrijf klaar

  maken voor de toekomst. Ik was toe

  aan een nieuwe uitdaging. Ik zette voor

  mezelf alle eigenschappen waaraan mijn

  nieuwe werkgever moest voldoen en

  kwam uit bij mijn vorige werkgever,

  vertelt ze. Was de overgang noodzakelijk

  om uiteindelijk CFO te worden bij Van

  Marcke? Moeilijk te zeggen, stelt ze.

  Mogelijk wel als ik zelf wat meer ge-

  duld had gehad. Maar laten we zeggen

  dat in die jaren zowel mijn werkgever

  als ikzelf gevolueerd zijn. Of ze ooit

  nog eens een overstap maakt, betwijfelt

  ze. Ik blijf deze functie niet altijd doen,

  maar zou wel liefst binnen deze groep

  blijven werken. Een Belgisch familiebe-

  drijf dat internationaal actief is, dat vind

  je niet zomaar.

  ver weer aankloppen. Accent heeft mij

  eigenlijk nooit losgelaten. Ze wilden me

  wel terug, maar voelden wel dat ik iets

  nieuws wilde. In mijn oorspronkelijke Ac-

  cent-job moest ik grote afstanden afleg-

  gen. Nu werk ik bij Renotec in Geel en

  dat ligt vrij dicht bij Mol, waar ik woon.

  Ik werk dichterbij, maar heb toch nog het

  gevoel om erbij te horen.

  5

  De financieel directeur

  Ik beschreef alle eigenschappen waaraan mijn nieuwe

  werkgever moest voldoen, en kwam uit bijmijn vorige werkgever

  6

  De HR-officer

  Dichter bij huis, maar toch nog het gevoel erbij te horen

 • 21

  MARK

  www.markmagazine.be

  VRIJWILLIGVERTREK STAAT OP LAAG PITJE

  We veranderen

  niet meer van job

  Vorig jaar verliet slechts 5 procent van de werknemers zijn baas

  op eigen initiatief. In de voorbije negen jaar was het percentage

  personeelsverloop nog nooit zo laag.Velen klampen zich vast aan

  hun huidige job, zo klinkt het.

  Als Belgische werknemers zijn we meer

  dan ooit zittenblijvers. De trend is al lang

  aan de gang, maar versterkt zich. De

  mobiliteit op de arbeidsmarkt lijkt stil te

  vallen, zo verwoordde HR-dienstverlener

  Securex het op basis van een onderzoek

  bij ongeveer 48.000 Belgische werkne-

  mers uit de privsector.

  Bij verloop spreken we over twee grote

  categorien: enerzijds vrijwillig vertrek

  van werknemers en anderzijds onvrijwillig

  vertrek, werknemers die hun werkgever

  moesten verlaten of waarbij een tijdelijk

  contract afloopt. Het totale verloop vorig

  jaar bedroeg 16 procent, waarvan dus 5

  procent vrijwillig en 11 procent onvrijwil-

  lig vertrek.

  VERKLARING 1.

  WE KLAMPEN ONS VAST

  Weinig Belgische werknemers beslissen

  dus zelf om andere oorden op te zoeken.

  Dat slechts vijf op de honderd dus zelf

  de stap durft te zetten, is een historisch

  laag cijfer. Een goede evolutie is dat niet,

  niet in het minst voor de vele blijvers. Als

  je niet meer wilt veranderen van job of

  werkgever, dan neem je voor jezelf ook

  vaak het perspectief op een andere job

  weg, vindt Emely Theerlynck, HR-resear-

  chexpert bij Securex.

  Eerder onderzoek van Securex leert dat

  een deel van de werknemers vooral angst

  heeft om zijn job te verliezen en dikwijls

  geen perspectief ziet op een andere job

  binnen of buiten hun organisatie.

  VERKLARING 2.

  WE DOEN AAN JOBCRAFTING

  Uit ander onderzoek van Securex blijkt

  dat een aantal werknemers bedrijfsintern

  bijvoorbeeld via jobcrafting ook actief

  naar oplossingen zoekt om bij hun werk-

  gever te kunnen blijven. Zij veranderen

  dus vaak van job in hun eigen job.

  VERKLARING 3.

  MEER OUDERE (EN HONKVASTE)

  WERKNEMERS

  Hoe ouder een werknemer wordt (en hoe

  meer ancinniteit), hoe minder snel hij uit

  eigen beweging zijn werkgever verlaat.

  Een van de redenen voor de daling van

  het verloop is dat het aantal beroepsac-

  tieve 50-plussers elk jaar proportioneel

  toeneemt. Een groot aantal, vaak vooral

  oudere, werknemers dreigt vast te roes-

  ten in hun job, vindt Emely Theerlynck

  van Securex. Ze vallen uit door stress,

  bijvoorbeeld omdat hun jobinhoud niet

  meer matcht met wat ze graag doen of

  ze geraken fysiek uitgeput.

  Het gemiddelde vrijwillige verloop van 5 procent verschilt sterk naargelang de leeftijd

  van de werknemer. Hoe jonger, hoe vaker we in verhouding zelf beslissen om onze

  werkgever te verlaten. Vooral bij veertigers en vijftigers zijn vertrekkers eerder uit-

  zonderlijk. Werknemers die terugkeren naar hun vorige werkgever zijn over de hele

  arbeidsmarkt dus eerder schaars.

  Terugkeerders zijn witte raven

  Bron: Securex, 2016

  11,55%

  8,57%

  5,96%

  4,06%

  3,55%

  2,94%

  2,20%

  2,18%

  Minder dan 25 jaar

  25-29 jaar

  30-34 jaar

  35-39 jaar

  40-44 jaar

  45-49 jaar

  50-54 jaar

  55 jaar of meer

  Vrijwillig verloop

  Als je niet meer wilt veranderen van job of werkgever, dan neem je voor jezelf ook vaak het perspectief op een andere job weg, vindt Emely Theerlynck, HR-researchexpert bij Securex.

 • MARK

  22

  EAT YOUR OWN DOGFOOD

  KUN JIJWEL SMAKENWAT JE ZELFVERKOOPT?

  Eat your

  own dogfood

  In welke mate gebruiken bedrijven hun eigen producten of diensten? Eat your

  own dogfood heet dat. De term dook op toen een bekend softwarebedrijf intern

  suggereerde om eigen software voortaan meer te gebruiken. Maar hoe zit dat met

  Belgische bedrijven die pakweg rijst, laminaatvloeren of badkamers aan de man brengen?

  TEKST:Wieland De Hoon

  WORKSHOP TILL YOU DROP

  Samen met je klanten leuke workshops

  volgen? Lisa Derycke, kersvers domein-

  verantwoordelijke missie & waarden bij

  Colruyt Group, schrijft zich er graag voor

  in. Lisa was al fan van Colruyt voor ze er

  werkte, want ze deed er altijd al haar in-

  kopen. Colruyt Group staat voor duur-

  zaam en maatschappelijk verantwoord

  ondernemen. Daar val ik echt voor. En

  ja, ik ben nu nog altijd klant van mijn ei-

  gen bedrijf. Niet zo uitzonderlijk, maar

  wat wel bijzonder is, is dat Lisa samen

  met particulieren workshops volgt aan

  de Colruyt Group Academy. Die biedt

  interne opleidingen aan voor medewer-

  kers om hun vakmanschap te versterken

  en persoonlijk te groeien. Er zijn ook ruim

  opgezette externe workshops. Tot mijn

  verbazing kon ik een workshops naaien

  voor beginners volgen! Prima om basis-

  kennis op te doen. Workshops kids & co,

  maatschappij, welzijn en ontspanning en

  over eten en drinken staan ook op het

  programma. Wat ik zelf verder nog alle-

  maal gevolgd heb? Winterse soepen en

  babymassage. Deze zomer heb ik er nog

  eentje gepland: cocktails maken! Dan

  neem ik vriendinnen mee van de fanfa-

  regroep uit mijn dorp waar ik speel. Die

  1. je eigen producten uitproberen

  cocktails drinken we met de hele bende

  op. De kookworkshop volgde ik met een

  collega, zo leer je die eens op een andere

  manier kennen. Als medewerker krijgen

  we bovendien korting. Extra punten van

  de lesgever niet, nee (lacht).

  Op de workshop kunnen medewerkers hun eigen producten uitproberen.

 • 23

  MARK

  www.markmagazine.be

  HANDIG GEVLOERD

  Quick-Step sponsort niet alleen wieler-

  helden, maar ook eigen medewerkers.

  Receptioniste Nele Wostyn is het gezicht

  voor klanten en bezoekers bij UNILIN,

  producent van Quick-Step. Haar vastta-

  pijt was Nele al een tijdje beu, maar zelf

  een laminaatvloer leggen, daar had ze

  niet meteen kaas van gegeten. De pro-

  ducttraining in onze Academy bood de

  oplossing, vertelt Nele. Ik sloeg twee

  vliegen in n klap. Ik leerde voorberei-

  den en plaatsen n ik kreeg een beter in-

  zicht in ons productaanbod in laminaat,

  parket en vinyl. Leuk dat ik er alles zelf

  mocht uitproberen. Zo kon ik thuis met

  heel wat meer vertrouwen aan de slag.

  Omdat ik nog nooit zon vloer geplaatst

  had, dacht ik dat ik het aan mijn man

  zou moeten overlaten. Maar dat viel dik

  mee! Laminaatpanelen moet je gewoon

  in elkaar klikken, een hamer heb je niet

  nodig. Mijn man zorgde voor de plinten

  FOODIE TOVERT MET RIJST

  Fang Lan Lie is een echte foodie. Als in-

  gredintspecialist werkt ze in het Olense

  Food-onderzoekscentrum van voedings-

  groep Mars Belgium. Daar ontwikkelt ze

  rijstgerechten voor Uncle Bens. Dertig

  jaar werk ik al bij Mars Belgium! Ik heb

  lang aan productontwikkeling gedaan.

  Nu focus ik op ingredinten: kwaliteit,

  smaak, gezondheid, keuze voor duur-

  zame grondstoffen, kookeigenschappen

  ... In deze job mot je wel dol zijn op

  koken en eten. We hebben allemaal een

  passie voor food, wisselen tips uit en zijn

  op de hoogte van alle nieuwe trends.

  Samen proeven, eten en koken hoort er

  en de afwerking, daar had ik ook tips

  over gekregen. Nele leerde een en ander

  bij over de producteigenschappen van

  laminaat. Wist je dat je laminaat eerst

  op kamertemperatuur moet laten komen

  voordat je het plaatst? En je mag de plan-

  dus bij. Maar dat vind ik nit erg (lacht).

  Fang nam deel aan het tv-programma

  De Beste Hobbykok van Vlaanderen.

  Een leuke ervaring, vertelt ze. Ik

  werd geselecteerd uit 700 man en ein-

  digde vijfde. Sergio Herman een dertig-

  tal gerechten mogen voorstellen, vond

  ik een hele eer. Als voedingsingenieur

  culinaire skills hebben, biedt je dus heel

  wat mogelijkheden bij Uncle Bens. De

  merken passen ook bij alle wereldkeu-

  kens. Ja, je leert hoe de wereld eet,

  zegt Fang. Mijn favoriete keuken? Ik

  kom uit Indonesi, heb Chinese ouders

  en ben geboren in Belgi. Geeft dat je

  een idee?

  2. je eigen vloer leggen

  3. Je eigen rijstgerechten maken

  ken niet na elkaar uit het hetzelfde pak

  leggen, je moet afwisselen. Ik ben blij dat

  ik Quick-Step op deze manier heb leren

  kennen. Ik ben heel trots op mijn vloer,

  een Dominicano eik natuur. En op Quick-

  Step ook.

  De nieuwe laminaatvloer van Nele

  (met hulp van haar man).

  Fang Lan Lie werd vijfde bij

  De Beste Hobbykok van Vlaanderen.

 • MARK

  24

  EAT YOUR OWN DOGFOOD

  KLOON JE BROER

  Een dankbare broer: niet mis als extrale-

  gaal voordeel. Benjamin Pompas is senior

  account manager bij het HR-dienstenbe-

  drijf Accent Jobs. Ik prospecteer, onder-

  houd klantenrelaties en sluit partnerships

  af. Een team consultants stuur ik ook aan.

  Jobs, jobs en nog eens jobs dus. Benjamin

  vertelt hoe hij zijn oudere broer Dany aan

  nieuw werk wist te helpen. Mijn vader

  leidde een technical service center, vertelt

  Benjamin. Toen hij met pensioen ging,

  was mijn broer 37. Een job als servicetech-

  nicus in witgoed wasmachines en droog-

  kasten leek me wel wat voor hem. Ik

  stuurde zijn cv naar Bosch, een van mijn

  prospecten n een veeleisende werkgever.

  THUIS IS MIJN TOONZAAL

  Katrien Messelier glimt van trots over haar

  glanzend nieuwe keuken. Die kocht ze

  bij haar werkgever Van Marcke. Ik ben

  system & method developer voor onze

  Inspirations-winkels. Ik zorg dat alle puz-

  zelstukken perfect in elkaar passen voor

  klanten die onze verwarming-, sanitair- en

  keukenoplossingen kopen, zegt Katrien.

  Hiervoor was ik coach van de toonzalen.

  Katrien weet perfect wat er te koop is.

  Toch ging ze niet over n nacht ijs toen ze

  vorig jaar haar eigen keuken wilde renove-

  ren. Ik heb verschillende offertes aange-

  vraagd. Zo kon ik prijzen en aanpak verge-

  lijken. Uiteindelijk koos ik toch voor ons:

  ik wilde zelf het aankoopproces weleens

  meemaken. Nu ben ik heel tevreden over

  mijn keuken, die ik trouwens combineerde

  Dany mocht op gesprek. Ze waren supe-

  renthousiast. En ze blven tevreden: als je

  je broer kunt klonen: doe maar, hoorde ik

  achteraf zelfs. Het hielp natuurlijk enorm

  dat ik de noden van mijn klant n die van

  mijn broer goed kende. Zijn stabiele cv viel

  in de smaak n hij is een handige harry.

  Ik heb trouwens nit verteld dat het over

  mijn broer ging! Achteraf vroegen ze het

  wel. Ik heb het een beetje weggelachen,

  maar een probleem vonden ze het niet.

  Ook later heb ik af en toe nog vrienden of

  familie laten screenen voor een job. Mijn

  sociale leven vaart er wel bij. En een tevre-

  den klant versterkt dan weer het vertrou-

  wen in onze diensten. Het blijft telkens

  wel spannend.

  met andere Van Marcke-producten. Voor

  energievriendelijke radiatoren ging ik in

  een van onze Big Blue Points shoppen.

  Ik vond ook meubelen voor onze woon-

  kamer van Leicht, onze keukenfabrikant.

  Weinig klanten weten dat we die ook aan-

  bieden. Het is echt maatwerk geworden.

  Een voorkeurbehandeling kreeg Katrien

  niet. Mijn renovatie ging gewoon mee

  op de planning. Achteraf heb ik onze ver-

  kopers wel gebriefd over tips die ze nog

  kunnen meegeven. Kennissen en familie

  mogen nu rekenen op Katriens enthousi-

  aste aanbevelingen. Mijn keuken is een

  echte eyecatcher en ht centrale punt in

  ons huis. Ik post hem graag op Facebook.

  En ik kook nu vaker dat had ik mijn man

  beloofd. Als ik een nieuwe keuken zou

  krijgen, tenminste.

  4. Je eigen familie aanbrengen

  5. Je eigen keuken kopen

  Benjamin bracht zijn eigen broer aan bij zijn klanten.

  Katrien Messelier kocht haar eigen keuken.

 • 25

  MARK

  www.markmagazine.be

  TRANSGENDER

  SOLLICITERENALSTRANSGENDER

  Ge zijt toch echt

  een vrouw, h?

  In deVS is heel veel te doen om een wet waarin

  transgenders worden verplicht het toilet te gebruiken van

  het geslacht dat ze hadden bij hun geboorte. Het thema is

  erg actueel.Wij vroegen ons af hoe het is om in ons land

  als transgender te solliciteren.

  TEKST: Stef Gyssels

  Ge zijt toch echt een vrouw, h? of:

  Mevrouw, volgens uw rijksregister bent

  u een man, ik begrijp dat niet. Het zijn

  slechts enkele van de opmerkingen waar-

  op Kate een antwoord moest geven tij-

  dens haar sollicitatiegesprekken.

  Kate Janssen (foto) is een recent afgestu-

  deerde master in geschiedenis met een

  grote interesse voor exacte wetenschap-

  pen en volgt nu nog een managemen-

  topleiding. Maar omdat Kate transgender

  is, lijkt dat het belangrijkste gesprekson-

  derwerp. Nochtans mag ze zich intussen,

  na alle medische ingrepen, al echt vrouw

  noemen. Haar medisch traject is voorbij.

  Alleen volgt de administratie nog niet zo

  snel, en sta ik dus in het rijksregister nog

  altijd als man genoteerd. Gelukkig is ook

  dat binnen enkele maanden achter de

  rug, stelt ze.

  Neen, solliciteren als transgender is nog

  altijd geen pretje. Ook al zijn er de voor-

  bije twintig jaar al honderden personen

  officieel van geslacht veranderd (676

  tussen 1993 en 2013, volgens Transge-

  nders op het Werk, een brochure van de

  Vlaamse Overheid) en worstelt n man

  op duizend tweeduizend en n vrouw

  op ongeveer drieduizend met zijn of haar

  genderidentiteit, toch blijven transgen-

  ders voor de meeste rekruteerders een

  moeilijke groep. Met als resultaat dat

  transgenders meer werkloos zijn dan de

  gemiddelde Vlaming of Belg.

  GNANTE MOMENTEN

  Voor Kate, die nog maar net alle operaties

  achter de rug heeft, valt het gevoel van

  discriminatie nogal mee: Er zijn naar het

  schijnt wel sectoren, zoals de bouwsector of

  zware industrie, waar ze voor klantgerich-

  te functies liever geen transgender in huis

  halen. Maar de bedrijven waar ik mijn cv

  naartoe stuur, zien ookwel dat ik in de hole-

  bi-beweging actief ben en dat ik trans ben,

  stelt ze. Wie mij uitnodigt, wil mij echt wel

  een kans bieden. Ik heb soms de indruk dat

  mijn homoseksuele geaardheid meer een

  rol speelt dan mijn transgenderidentiteit.

  Als een transgender solliciteert

  Transgenders zijn niet verplicht zich als dusdanig bekend te maken. Wanneer zij

  zich toch meteen als dusdanig outen, mag dit geen reden zijn om een kandidaat

  niet aan te werven.

  Wanneer de identiteitsverandering plaatsvond na een diploma-uitreiking, bestond

  er geen mogelijkheid om dit studiebewijs aan de nieuwe situatie aan te passen.

  Sinds 2012 kan dit wel.

  Als een collega een transitie

  overweegt of start

  Wat is de te verwachten tijdsduur en het verloop van het proces?

  Vanaf wanneer wil jouw collega in zijn of haar nieuwe identiteit

  aangesproken worden?

  Welke aanpassingen zijn er nodig in jouw systemen en databanken?

  Houdt de genderverandering ook in dat hij/zij graag van functie verandert?

  Wanneer gebeurt het informeren van alle collega's, en hoe?

  Wat met kledingvoorschriften, kleedkamers, gebruik van sanitair?

  Is de werknemer voldoende beschermd tegen eventueel pestgedrag?

  een vrouw, h?

 • MARK

  26

  GENERATIE Z

  VIER GENERATIES OP DEWERKVLOER

  Speel de sterke punten

  van alle generaties uit

  op de werkvloer

  Voor het eerst in de geschiedenis zijn er vier verschillende generaties

  op de werkvloer.Van de babyboomers tot Generatie Z. Die hebben

  verschillende waarden en verwachtingen.En daar kun je als bedrijf

  maar beter op voorbereid zijn, aldus Jrme Caille, CEO van

  Accent Jobs, dat in samenwerking metTrendwolves de verschillende

  generaties op de werkvloer onderzocht.

  TEKST: Sam De Cock

  We zijn expert in het aanwerven en klaar-

  stomen van nieuw talent, vertelt Jrme

  Caille. Daarom willen we de generaties

  op de werkvloer n de verhoudingen tus-

  sen hen beter begrijpen. Ons onderzoek

  biedt heel wat nieuwe inzichten die ons

  helpen om ons beleid uit te stippelen en

  om onze klanten beter te adviseren.

  GENERATIE Z:

  REALISTISCH EN AMBITIEUS

  De generatie die vandaag haar intrede

  maakt in de bedrijfswereld is niet lui en

  pretentieus. Maar dat wordt soms wel-

  eens gezegd van de jongere generatie,

  aldus Jrme Caille. Gelukkig is het te-

  gendeel waar: jongeren weten heel goed

  wat ze willen en wat ze waard zijn, en zijn

  op zoek naar echte ervaringen. Daar wil-

  len ze best hard voor werken. Of de jon-

  geren een lange carrire bij n werkge-

  ver ambiren? Dat hangt af van wat die

  werkgever te bieden heeft, vertelt Jr-

  me Caille. Ze zoeken vooral betekenisvol

  werk. Stabiliteit is minder belangrijk. En

  dat is juist de grootste uitdaging voor het

  HR-beleid van morgen.

  HR MOET LEREN OMGAAN

  MET ENTREPRENEURS

  Bedrijven die willen overleven, moeten

  zich aanpassen aan de workforce van

  morgen. Daar beginnen ze het best van-

  daag aan: Gen Z wil werken aan zinvolle

  projecten en zelf samenwerkingsverban-

  den sluiten. Zoals een ondernemer dat

  doet, dus. Ook het duurzaamheidsaspect

  wint aan belang.

  VERSCHILLENDE GENERATIES IS

  KANSEN CREREN

  Bedrijven houden best rekening met de

  sterke punten van elke generatie op de

  werkvloer, aldus Jrme Caille. Ge-

  neratie X is zeer prestatiegericht, terwijl

  Generatie Z vooral bezig is met zinvolle

  samenwerkingen. Generatie Y bouwt de

  brug tussen deze twee generaties. Bedrij-

  ven die dat kunnen realiseren, hebben

  een voordeel tegenover hun concurren-

  ten die daar niet in slagen.

  B

  e

  d

  r

  ijv

  e

  n

  h

  o

  u

  d

  e

  n

  h

  e

  t

  b

  e

  s

  t

  r

  e

  k

  e

  n

  in

  g

  m

  e

  t

  d

  e

  s

  t

  e

  r

  k

  e

  p

  u

  n

  t

  e

  n

  v

  a

  n

  e

  lk

  e

  g

  e

  n

  e

  r

  a

  t

  ie

  o

  p

  d

  e

  w

  e

  r

  k

  v

  lo

  e

  r

  ,

  v

  e

  r

  t

  e

  lt

  J

  r

  m

  e

  C

  a

  ille

  .

 • 27

  MARK

  www.markmagazine.be

  SILENT GENERATION

  1933 1945

  GEN X

  1965 1979

  GEN Z

  1995 2010

  BABY BOOMERS

  1946 1964

  GEN Y

  1980 1994

  GEN ALPHA

  2011

  Sollicitanten zoeken meer relevantie

  REPUTATIE

  GENERATION

  GENERATION

  GENERATION

  DUURZAAM BELEID SECTOR

  In de toekomst zullen sollicitanten niet al-

  leen polsen naar het loon, maar ook naar

  de maatschappelijke relevantie van het

  bedrijf. Na fun en collegas spelen name-

  lijk de reputatie en het sociaal klimaat van

  een bedrijf een grote rol om aan te klop-

  pen voor een job. Zeker bij Generatie Z.

  Dat blijkt uit onderzoek van TrendWolves

  en Accent Jobs. Gen X is geboren tussen

  1965 en 1979.

  Het onderzoek van Accent Jobs en Trendwolves leidt tot heel wat

  inzichten. En concrete tips om je werkvloer van morgen te creren.

  1. Een kandidaat is meer dan technische kwaliteiten, ervaring

  en achtergrond alleen. Ook ambities en persoonlijkheid zijn

  belangrijk. Soft skills leiden tot een goede samenwerking

  tussen verschillende generaties.

  2. Sta open voor een menselijk en phygital rekruteringsproces,

  waarin online en offline contacten met elkaar versmelten.

  3. Loon alleen maakt niet gelukkig. Zorg voor een goede sfeer

  en een sterke cultuur in je organisatie.

  4. Een goede begeleiding, snelle communicatie en verwach-

  tingen nakomen zijn essentieel. Vooral tijdens het rekrute-

  ringsproces.

  5. Maak werken leuk door een originele kantoorinrichting,

  digitale tools en toffe samenwerkingen.

  6. Maak potentile kandidaten nieuwsgierig. Trek hen over

  de streep met je reputatie en je bedrijfscultuur, want jon-

  gere generaties zoeken vooral een werkgever die echt bij

  hen past.

  7. Laat je werknemers werken aan hun zelfontwikkeling. En

  help hen daarbij. Door interne en externe opleidingen en

  nieuwe opportuniteiten.

  8. Duurzaamheid wint aan belang. Hecht dus in je bedrijf

  waarde aan sociale en ecologische aspecten.

  9. Sociale media zitten ingebakken bij de jongere gene-

  raties. Gebruik ze om de reputatie van je organisatie te

  versterken.

  10. E-mails, smsen en WhatsApp-berichten alleen zorgen niet

  voor een echte verbinding met je werknemers. Maak tijd

  voor een persoonlijk, face-to-facegesprek. Want dat is de

  nieuwe luxe.

  Maak je organisatie klaar voor Generatie Z

  Bron: TrendWolves

  Welke generatie ben jij?

 • MARK

  28

  GENERATIE Z

  GENERATIEDENKEN,OOK BIJ COLRUYT GROUP?

  Generatiedenken

  staat ver van

  de realiteit

  Colruyt Group staat bekend als een goede werkgever. Het bedrijf

  stimuleert zijn medewerkers om het beste uit zichzelf te halen.

  Generatiedenken? Daar staan ze toch vrij kritisch tegenover.Mensen

  in hokjes duwen vanuit hun geboortejaar, is wat kort door de bocht,

  aldus David Cornelis, domeinverantwoordelijke rekrutering en

  selectie bij Colruyt Group.

  We zien geen significante verschillen

  tussen mensen op basis van hun gene-

  ratie, vertelt David Cornelis. Zelfs niet

  in wetenschappelijke publicaties. Vaak

  variren het gedrag, de drijfveren en in-

  teresses sterker binnen een generatie, op

  basis van gender, scholing, sociale klasse,

  taal en cultuur. Die variaties zijn voor ons

  zeer duidelijk door de omvang van onze

  organisatie, en de verschillende soorten

  jobs die we aanbieden; van arbeider tot

  ingenieur, van winkelmedewerker tot

  functioneel analist.

  MENSEN EVOLUEREN

  Het typeren van groepen mensen maakt

  de wereld om ons heen eenvoudiger om

  te begrijpen. En spijtig genoeg ontbreekt

  vaak de nodige nuancering, licht David

  Cornelis toe. Maar dat staat ver van

  de realiteit. Wat vaak ontbreekt, is dat

  mensen steeds evolueren. Binnen Col-

  ruyt Group geloven we dat ieder individu

  zich blijft ontwikkelen door kennis op te

  doen, vaardigheden te ontwikkelen, an-

  dere contexten op te zoeken en bewust

  bij zichzelf stil te staan. Hoe dat verloopt,

  is dan weer heel individueel, en wordt

  weinig bepalend door de generatie waar-

  toe iemand behoort.

  TRENDS IN DE MAATSCHAPPIJ WEL

  BELANGRIJK

  Onze maatschappij blijft veranderen, en

  er ontstaan nieuwe noden en verwach-

  tingen, aldus David Cornelis. Maar

  die manifesteren zich over de generaties

  heen. Denk maar aan de toenemende

  aandacht voor een betere balans tussen

  werk en priv. Het waarom erachter is

  dan weer zeer individueel, en niet te her-

  leiden tot een volledige generatie.

  De tijdsgeest is dus relevant voor ieder-

  een die in een bepaalde tijd leeft. Niet

  alleen voor zij die erin opgroeien. De

  veronderstelling bijvoorbeeld dat er nu

  een hele generatie van digital natives zijn

  intrede maakt op de arbeidsmarkt, kun-

  nen we niet ondersteunen. Daarbinnen is

  er zeker een groep die het gebruik van

  de vernieuwende middelen o