Mark Magazine Maart 2015

of 32 /32
#13 - april 2015 VOLG ONS OP @MARK_MAGAZINE OF WWW.MARKMAGAZINE.BE Wat is je diploma waard? ‘MIJN STUDIE HEEFT HET ME NIET GEMAKKELIJK GEMAAKT’ 5 motivatie-tips VOOR EEN SUCCESVOLLE SOLLICITATIE WIE IS NOG WERKZOEKEND NA EEN JAAR? MET DEZE DIPLOMA’S ZIT JE SAFE HET OUTPLACEMENT- DAGBOEKVAN FRANCINE, DEEL 2 ZO VERWERK JE EEN ONTSLAG ANNABEL, MUSICOLOGE

Embed Size (px)

description

Een platform rond arbeidsmarktcommunicatie dat werkgevers en werknemers dichter bij elkaar brengt. Dat is MARK, het employer branding-initiatief dat Mediahuis lanceert in print en online.

Transcript of Mark Magazine Maart 2015

Page 1: Mark Magazine Maart 2015

#13 - april 2015

VOLG ONS OP @MARK_MAGAZINE OF WWW.MARKMAGAZINE.BE

Wat is jediploma waard?‘MIJN STUDIEHEEFT HET MENIET GEMAKKELIJKGEMAAKT’

5motivatie-tipsVOOR EENSUCCESVOLLE SOLLICITATIE

WIE IS NOGWERKZOEKENDNA EEN JAAR?MET DEZE DIPLOMA’S ZIT JE SAFE

HET OUTPLACEMENT-DAGBOEKVAN FRANCINE, DEEL 2ZOVERWERK JE EEN ONTSLAG

ANNABEL, MUSICOLOGE

Page 2: Mark Magazine Maart 2015

‘Wie onderneemt, beleeft meer plezier aan zijn job’Karine, Burçin en Michiel zijn drie ondernemende geesten. En dat tonen ze graag bij hun werkgever Securex. Door met een open blik naar de wereld te kijken, én door initiatief te nemen. «De beste manier om je job graag te doen», klinkt het overtuigd.

Een ondernemer? «Dat is een doorzetter, iemand die ergens in gelooft en bereid is om daar risico’s voor te nemen, maar die ook zijn stress en emoties onder controle heeft.»

Karine Kostek, Burçin Alim en Michiel Crommelinck hebben de voorbije jaren voldoende ondernemers van dichtbij gezien om er één te herkennen. De drie Securex-collega’s kijken het ‘entrepreneurship’ elke dag recht in de ogen. Niet alleen bij de bedrijven die ze adviseren, maar ook in hun eigen job.

Karine is business innovation expert én intrapreneur bij Securex. Ze is voortdurend in de weer met nieuwe ideeën en op zoek naar productinnovaties. Niet alleen voor haar klanten, maar vooral ook mét die klanten. Co-creatie heet dat. Een voorbeeld: samen met de start-up MyCoolCompany wil Securex het leven van werknemers gemakkelijker maken.

«We hebben een platform gecreëerd waarop werknemers een kinderoppas vinden, iemand die je kraan komt repareren, boodschappen voor je doet enzovoort. Momenteel wordt dat ‘live’ getest. Dit past volledig in onze visie op maatwerk en duurzame inzetbaarheid. Als we langer moeten werken, moeten

we ook anders kunnen werken», legt Karine uit.Als starters adviseur is Burçin de link tussen de expertise en de diensten van Securex en andere organisaties die ondernemerschap stimuleren. «Ik werk vaak samen met lokale initiatieven en ontmoet zo bijna elke dag mensen die popelen om hun ideeën uit te werken. Bij ondernemen komt echter heel wat kijken. Ik leg starters uit hoe Securex hen kan helpen hun droom te verwezenlijken.»

Uit de comfortzoneOok Michiel heeft een volle dagtaak aan het promoten van entrepreneurship. Als entrepreneurship developer is het zijn zelfverklaarde missie om ondernemen op de kaart te zetten.

«Vorige maand vond in Antwerpen Night Shift plaats, een nachtelijke beurs voor ondernemers. Securex stond daar ook. Waarom? Omdat we niet langer geloven in de 9 to 5-job. Ondernemerschap vraagt om fl exibiliteit en om matchmaking. Ook daarom waren we daar: om onze klanten in contact te brengen met elkaar, zodat ze mekaar kunnen inspireren.»

Hetzelfde probeert hij te bereiken met zijn collega’s. En daar heeft hij goede redenen voor. «Wie onderneemt, beleeft meer plezier aan zijn job.»

Burçin en Karine beseff en maar al te goed wat Michiel bedoelt, maar weten ook dat elke overwinning om een inspanning vraagt. «Wie de voordelen van ondernemingszin wil proeven, moet bereid zijn om af en toe zijn comfortzone te verlaten. Onverwachte contacten leggen, daar op verder bouwen en niet

stoppen als je eens ‘neen’ te horen krijgt, niet iedereen heeft het daar even gemakkelijk mee.»Ondernemen vraagt moed. Dat voelde Karine aan den lijve toen ze een salesfunctie kreeg. «Van nature ben ik eerder introvert. Ik heb toen een grens verlegd en mezelf opnieuw ontdekt. Je zou ervan verbaasd staan tot wat je allemaal in staat bent, als je maar wil.»

Wie wil, kanVoor wie volhardt, kan de voldoening groot zijn. Daar is het trio het over eens. Maar ze zien nog redenen om zichzelf in vraag te blijven stellen. «De manier waarop we werken, verandert zo snel dat iedereen wel een beetje de mentaliteit van een zelfstandige moet hebben, zelfs al werk je in loondienst.»

«Engagement en motivatie zijn superbelangrijk voor elke ondernemende geest», zegt Karine. «Ik doe mijn job zeer graag, ook al heb ik mezelf bij momenten heel wat moed moeten inspreken.»

Wie wil, kan. Het is een boodschap die Michiel probeert te zaaien bij zijn Securex-collega’s, onder andere via inspiratiesessies. «Om mensen meer te laten ondernemen, moet je te weten komen wat hen inspireert, wat hun passies zijn en wat hen motiveert. Daar proberen we tijdens die sessies achter te komen.»

Initiatief nemen in combinatie met de juiste attitude. Daar gaat het allemaal over, weten Karine, Burçin en Michiel. «Meteen de beste tip voor wie bij Securex solliciteert: doorzetters hebben altijd een streepje voor.»

JE ZOU ERVAN VERBAASD STAAN TOT WAT JE ALLEMAAL IN STAAT BENT, ALS JE MAAR WILT

S1503067-SECUREX-MARK-245x325.indd 1 23/03/15 11:42

Page 3: Mark Magazine Maart 2015

3

MARKwww.markmagazine.be

INHOUD

Edito

AllesVan ATOt Z

Heb je een diploma nodig om carrière te maken?Ja, zo blijkt uit cijfers van VDAB. De studiedienst vanVDAB neemt elk jaar de uitstroom van schoolverlatersnaar de arbeidsmarkt onder de loep. Ze onderzoektwie er na een jaar nog werk zoekt en wie aan hetwerk is. Daaruit mogen we afleiden dat niet alleeneen diploma belangrijk is, maar ook de studierichting.Iedereen krijgt kansen op de arbeidsmarkt, alleenkrijgen sommigen er (veel) meer dan anderen. Welkediploma’s zo goed als meteen uitzicht geven op werk,en welke niet, ontdek je verderop.Heb je een diploma nodig om carrière te maken?Neen, zo blijkt ook uit getuigenissen in onsdiplomadossier. Of toch niet het ‘juiste’ diploma.We interviewden collega’s die voluit kozen voor eenopleiding tot musicologe en japanoloog. Niet omdatde jobs in die sectoren voor het rapen liggen, welomdat dat de enige richting was die ze echt graagwilden volgen.Uiteraard zouden we allemaal de werkzekerheidwillen hebben van een ingenieur, maar niet iedereenis daarvoor in de wieg gelegd. En, nog belangrijker,niet iedereen wil ingenieur zijn. Volg je interesse,combineer dat met ambitie, de juiste attitude en watondernemersgeest, en dan lukt het wel. Ook dat

merk je in deze MARK.

Het volgende MARK Magazine verschijnt op 28/4 bijHet Nieuwsblad en op 29/4 bij De Standaard.

WimVerdoodt, hoofdredacteur MARK Magazine

MARK Magazine is een realisatie van Content Connections, die alsContent Marketing Divisie van Mediahuis merken en bedrijven dekans geeft om hun ideeën en visie te delen met de community vanDe Standaard en Het Nieuwsblad. Content Connections draagt deredactionele verantwoordelijkheid voor deze publicatie.

Flexwerk6 Hoe combineer je werk én zorg?

Diploma8 Wat is jouw diploma waard?

Sarah studeerde Japanologie11 ‘Ik wist dat er weinig jobs waren’

Infogram13 Met deze diploma’s zit je safe

Het Merk Ik15 5 tips die je motivatie onderstrepen

Brandline16 ’sWerelds bekendste flesje

Marketeer Didier Neyt18 ‘Een merk is geen koude neon’

Outplacementdagboek21 Zo verwerk je een ontslag

De 10 van Ordina22 MARK op bezoek bij rasechte Ordinezen

‘Om te groeien, moet je durven’25 Of hoe Elke ‘Madame t-heater’ werd

Best Workplace30 AE-collega’s richten interne start-up op

VDAB plakt QR-codes op bushokjes31 ‘Een job dichtbij? Scan mij!’

Jouw mening?@mark_magazine

INTRO

Page 4: Mark Magazine Maart 2015

MARK

4

OVERWERK

Een werknemer in de privésector heeft 10tot 12 m² kantoorruimte, een ambtenaargemiddeld 15 m². Daarmee is onze werk-ruimte op drie jaar tijd gehalveerd. Datblijkt uit een studie van de vastgoedgroepHugo Ceusters-SCMS.Zowel overheden als bedrijven doen delaatste jaren veel moeite om te besparen

op huisvesting. Minder kantoorruimte incombinatie met telewerk is vaak de oplos-sing om de kosten te reduceren.In 2012 had een ambtenaar nog eenkantoorplek van gemiddeld 25 à 30 m².In de privésector was er toen 20 m² werk-ruimte per persoon. Dat mag je nu doortwee delen.

Een collega die je helpt? De kans is groot dat hij je ziet als iemand die hem hoger opde ladder kan helpen. Ben je daar niet toe in staat? Dan kun je lang wachten op eenhelpende hand. Klinkt berekend, en dat is het ook. Maar het is nu ook wetenschappelijkbewezen. En wel door onderzoekers van de befaamde Stanford University. Een citaat uithet onderzoek: ‘... in wezen houden we niet van collega’s. We vinden hen egoïstisch,achterbaks en al helemaal niet aangenaam’. De voornaamste reden is dat mensen op hetwerk anders zijn dan thuis. Ze zijn afgunstig, reageren cynisch en zijn niet zo gauw ge-neigd om iets terug te doen voor de weinige collega’s die juist wel vriendelijk en collegiaalzijn. Volgens onderzoeker Jeffrey Peyper komt dat omdat organisaties zelf heel berekendzijn. “Productief zijn en opbrengen overheersen op moraal en plichtsbesef.”

Werkplek maar half zogroot als drie jaar geleden

WAAR VIND JE DEBESTE STAGEPLAATS?

Koffie halen, bodemloze databases vullenen ander geestdodend werk. Het zijn detypische werkjes waar stagiairs mee beziggehouden worden. Niet zo bij de bedrijvenin de top-25 van de beste stageplaatsen.De Amerikaanse jobsite Glassdoor steldeeen lijst op met werkgevers waar stagelopen betekent dat je echte opdrachtenkrijgt, en daarbij geholpen wordt door col-lega’s met jaren ervaring. Glassdoor deed

dat op basis van interviews met ex- en hui-dige stagiairs. In de top-10 staan namenzoals Facebook, Google en Yahoo!. Watverderop vinden we ook bij ons bekendewerkgevers terug zoals Procter & Gamble,HP en Microsoft. Bij Facebook krijgt elkestagiair een mentor, wordt hij behandeldzoals elke andere medewerker en op eenproject geplaatst dat anders door een‘echte’ werknemer zou gedaan worden.

Wetenschap bewijst:collega’s zijn niet aangenaam

Page 5: Mark Magazine Maart 2015

5

MARKwww.markmagazine.be

In België vindt amper 7 procent van de mannen dat mannen en vrouwen niet gelijkworden betaald. In vergelijking met andere Europese landen zoals Polen (33%), Neder-land (30%) en Frankrijk (24%) is dat een negatieve uitschieter.Volgens de enquête van rekruteringsspecialist Hays vindt één op de vier Belgische vrou-wen dat ze niet dezelfde carrièremogelijkheden heeft als haar mannelijke collega’s,terwijl slechts één op de tien Belgische mannen deze mening is toegedaan.Vrouwen zijn minder geneigd te geloven dat er gelijke kansen en gelijke lonen bestaanvoor mannen en vrouwen op de werkvloer dan hun mannelijke collega’s. 29 procentvan de Belgische vrouwen is ervan overtuigd dat de lonen voor mannen en vrouwenniet gelijk zijn. Wereldwijd vindt bijna één op de twee vrouwen (45%) dat ze niet opdezelfde manier worden verloond.

Leidinggevenden beoordelen hun medewerkers slecht, zelfs fout. Datzegt CIPD, een Britse beroepsvereniging van hr-professionals. Dat is rond-uit erg omdat bedrijven zich op die evaluaties baseren voor het geven vanpromoties, bonussen en loonsverhogingen. Dat managers hun medewer-kers fout evalueren komt in de eerste plaats omdat ze er niet voor zijnopgeleid, zegt CIPD. Bovendien zien veel te weinig leidinggevenden hunpersoneel echt ‘aan het werk’ en worden jobs zo complex dat managerssoms nog maar moeilijk kunnen onderscheiden wie precies wat doet. Eenmogelijke oplossing is het verbeteren van de people skills van leidingge-venden. Ook evaluaties van medewerkers door meer dan één managerzouden misverstanden uit de wereld kunnen helpen.

Slecht nieuws: in de Belgische banksec-tor zijn er de voorbije tien jaar vijftiendui-zend banen verdwenen. Dat blijkt uit eenrapport van de bankfederatie Febelfin.Twee jaar geleden telden onze banken57.210 werknemers. Tien jaar voordienwaren er dat 72.210. Febelfin merkt opdat, rekening houdend met de besparin-gen bij de banken, een verdere inkrim-ping onvermijdelijk is. Die schrijft de fe-deratie vooral toe aan de transformatienaar digitaal bankieren.

Goed nieuws: Belgische start-ups kunnende volgende vijf jaar honderdduizend ba-nen creëren, op voorwaarde dat er eenaantal stimulerende maatregelen wordengenomen. Dat zeggen vertegenwoor-digers van de sector zoals Karen Boers,managing director van Start-Ups.be. Zedenkt onder meer aan een nieuwe ven-nootschap met beperkte aansprakelijk-heid voor jonge bedrijven. Ze wil ook datde interesse van jongeren in informaticaen ondernemen wordt versterkt.

Mannen zien loonkloofmet vrouwen niet

MANAGERS SLAAN BAL TEVAAK MIS BIJ EVALUATIE

Jobs komen, jobs gaan

Page 6: Mark Magazine Maart 2015

MARK

6

FLEXWERK

De balans tussen werk en privé is niet alleen een kwestie van tijd maken voorde leuke dingen des levens. Ook wanneer de zorg voor een familielid veel van jevraagt, is het nodig dat je werkgever flexibiliteit biedt en vertrouwen heeft.

TEKST:TimothyVermeir - FOTO: Bart Dewaele

‘Ik moet mijn papaniet in de steek laten’

ZORG ENWERK COMBINEREN

“Mijn papa was kankerpatiënt. Hij moestook drie keer per week naar de dialyse.Hij was helemaal niet mobiel meer, konniet alleen opstaan en had steun nodigom te stappen. En dus had hij heel veelhulp nodig: om eten klaar te maken, naar

de wc te gaan ...” Die hulp gaf Julie DeNeef (28) hem liefst zelf, samen met haarmama. Gaf, want de papa van Julie is on-langs overleden.De zorg voor haar papa kwam een hele tijdbovenop haar voltijdse baan als marketing-

en communicatieadviseur bij Securex. “Opeen bepaald moment – ik werkte toen nogmaar vier maanden voor het bedrijf – kwa-men mijn papa en de zorg die nodig is tersprake tijdens mijn tweewekelijks gesprekmet mijn baas”, vertelt ze.

Page 7: Mark Magazine Maart 2015

7

MARKwww.markmagazine.be

Samen kwamen ze tot een regeling diehet mogelijk maakte voor Julie om werken zorg te combineren. Ze werkte tweedagen thuis en deed ‘s avonds nog watoverdag niet was gelukt. Later, toen haarpapa opgenomen was op de afdelingpalliatieve zorgen, kon ze voldoende tijddaar bij hem doorbrengen. “Mijn leiding-gevende heeft me vertrouwen gegeven.Ik hield hem zo goed mogelijk op dehoogte van de situatie. Hij wist dat ik nietconstant aan mijn pc zat, maar dat ik hetwerk nadien wel zou inhalen.”Die werklast is overigens nooit vermin-derd: haar interne klanten konden op Ju-lie blijven vertrouwen.

DANKBAAR

Mocht haar werkgever die flexibiliteit nietgeboden hebben, het zou voor Julie eenhartverscheurende keuze geweest zijn.“Dan had ik palliatief verlof moeten ne-men: financieel een zware dobber én ikzou er ook geen goed gevoel bij hebben

mijn werk op mijn collega’s af te schuiven.Bij het alternatief, een opvangsysteemvoor mijn vader, zou ik me echt niet goedgevoeld hebben. Mocht mijn werkgever

niet openstaan voor dergelijke flexibiliteit,dan zouden we daar allemaal het slacht-offer van geweest zijn, mijn papa in deeerste plaats.”Wat Julie nog het meest apprecieert, is deopenheid bij haar werkgever. “Hier heb ikhet gevoel gehad dat ik er met mijn baasover kon praten. Misschien dat ik dat bijeen ander bedrijf niet eens zou gepro-beerd hebben. Ik kan mijn gevoel nietanders omschrijven dan dankbaarheid:dankbaar dat ik voor mijn papa kon zor-gen en hem niet in de steek moest laten.Tegelijk wil ik ervoor zorgen dat mijn werkgedaan is. Dat doe ik dan met extra moti-vatie en plezier.”

De redactie van MARK Magazine danktJulie voor haar getuigenis en wenst haaren haar familie veel sterkte.

“Collega’s weten dathet werk zal gedaanworden. Misschienniet tussen negenen vijf, maar het zalgedaan worden”

JULIE DE NEEFSecurex

@MARK_MAGAZINEHoe flexibel springt jouw werkgever met je privésituatie om?

Page 8: Mark Magazine Maart 2015

MARK

8

Wat is jediploma waard?

Page 9: Mark Magazine Maart 2015

9

MARKwww.markmagazine.be DIPLOMA

Wat is een diploma nog waard nu studenten de mastersals paternosterkralen aan elkaar lijken te rijgen?MARK Magazine ging op bezoek bij enkele talentenjagers,op zoek naar de glans van het heilige certificaat.

TEKST:WimVerdoodt - ILLUSTRATIE: JanVan DerVeken

Voor sommige jobs is een diploma eenmust, zelfs een wettelijke vereiste. Een artsin een ziekenhuis kan bijvoorbeeld nietzonder. Bij meer dan één bedrijf groeit ech-ter het bewustzijn dat een diploma alleenniet zaligmakend is. Je master of bachelorhalen, betekent vooral dat je een bepaaldintellectueel niveau aankunt. Maar dat isslechts het begin, het zogenaamde ‘toe-gangsticket tot de arbeidsmarkt’.“Wij proberen zelfs verwijzingen naar ba-chelor- of masterniveau te vermijden inonze functiebeschrijvingen”, zegt StefaanArryn, talent director bij hr-dienstverlenerSecurex. “Niet omdat we een diplomaniet belangrijk vinden, maar vooral omdatwe naar meer kijken. Een diploma toontonder meer dat je een bepaald intellectu-eel niveau hebt en aankunt. En IQ is nogaltijd een goede voorspeller voor toekom-stige prestaties. Maar wij kijken vandaagnaar meer: attitude en leervermogen zijnenorm belangrijk voor ons.”Maar attitude, hoe meet je dat? Alleszinsniet met je buikgevoel, bevestigt StefaanArryn. “Dat is geen goede voorspeller.Hetzelfde geldt voor persoonlijkheidsvra-genlijsten.”

ATTITUDE MAAKT HET VERSCHIL

En toch moet er een ‘match’ zijn tussenbedrijf en kandidaat. Hoe doet Securexdat dan? “Er zijn bepaalde karakteristie-ken te herkennen bij personen die eenindicatie geven van hoe iemand zal pres-teren. Bevlogenheid en motivatie bijvoor-

beeld. En wij kijken zelf natuurlijk ooknaar de attitudes waar we als bedrijf hetverschil mee willen maken zoals klantge-richtheid, flexibiliteit en proactiviteit.”

SLIM ZIJN IS GEEN GARANTIE

Slim zijn is op zich geen garantie vooreen mooie carrière, weet Stefaan Arrynintussen. “Het is een én-én-verhaal. Jediploma toont dat je iets in je mars hebt,je attitude zorgt ervoor dat je daar ookiets mee doet en je leervermogen dat jeje kunt en wilt ontwikkelen. Dat is voorwerkgevers uiteraard zeer belangrijk.”Maar mensen zijn geen eenvoudige optel-sommen. Daarom benadert Securex kan-didaten met de nodige nuance. “Onzebeslissing om geen diplomavereisten injobbeschrijvingen te plaatsen, zorgt er-

voor dat we sollicitanten niet bij voorbaatop die basis selecteren. We willen zo wei-nig mogelijk mensen uitsluiten. Wij gaanervan uit dat iemand met een masterdi-ploma zelfstandig kan werken en grotehoeveelheden informatie kan verwerken.Maar er zijn net zo goed bachelors diedat kunnen, en soms zelfs beter. In plaatsvan het diplomaniveau vermelden we dusde competenties die we verwachten. Zovissen we in een grotere vijver en voelenmeer mensen zich aangesproken.”Intern gaan de hr-medewerkers van Se-curex zelfs zo ver om de managers voorwie ze rekruteren expliciet te vragen naarde redenen waarom ze kandidaten meteen bepaald diplomaniveau willen.Soms geeft een diploma nog wel de door-slag, vertelt Stefaan Arryn. “Als je op eenpaar dagen tijd honderd cv’s ontvangtvoor een job, moet je op iets kunnen se-lecteren. Een diploma, of een extra ge-tuigschrift, kan ook een rol spelen op heteinde van het selectieproces, bijvoorbeeldals er drie gelijkwaardige kandidatenoverblijven met wie het stuk voor stuk opalle vlakken klikt.”

GELIJKWAARDIG DOOR ERVARING?

‘Een diploma of gelijkwaardig door erva-ring.’ Het is een zinnetje dat regelmatigopduikt in personeelsadvertenties. Ste-faan Arryn krijgt er grijs haar van. “Hoekun je in godsnaam weten hoeveel jaarervaring gelijk is aan een bepaald diplo-ma? Wie bepaalt dat?”

“Om te begrijpendat attitude echtbelangrijk is, hoef jemaar te kijken naarde redenen waarommensen ontslagenworden”

STEFAAN ARRYNSecurex

Page 10: Mark Magazine Maart 2015

MARK

10

DIPLOMA

@MARK_MAGAZINEHoe belangrijk is een diploma volgens jou?

Het aantal jaar ervaring dat iemand kanvoorleggen, is van relatief belang, blijktuit onderzoek. “Belangrijker is hoe uit-dagend je vorige jobs waren en hoe je inde rollen bent gegroeid. Verliefd wordenop een kandidaat puur omwille van zijnervaring in gelijkaardige functies, is fout.Attitude en leervermogen verliest men zote snel uit het oog.”Een kandidaat met de ‘juiste’ ervaring zalop korte termijn misschien zelfstandigerkunnen werken, maar een collega meteen groter leervermogen en een betereingesteldheid haalt die achterstand snelin en zal op lange termijn beter presteren,meent Stefaan Arryn.“Om te begrijpen dat attitude echt be-langrijk is, hoef je maar te kijken naar deredenen waarom mensen ontslagen wor-den. Vaktechnische kennis staat daar zel-den bij. Het grote probleem is meestal hetgedrag. Waarom zouden we daar bij deaanwerving dan niet wat meer aandachtaan schenken?”

PERSOONLIJKHEID EN MOTIVATIE

Een andere organisatie die diploma’s nooitbovenaan de checklist plaatst, is A.S.Ad-venture. “Voor zowat al onze salesfunc-ties heeft het diploma van de kandidaateigenlijk geen belang”, zegt Valerie VanBruwaene, verantwoordelijk voor rekrute-ring en selectie.

“Zelfs mensen zonder middelbaar diplo-ma kunnen bij ons perfect solliciterenvoor een job als verkoper in onze winkels,net als iemand met een diploma Sinolo-gie op zak. Wat voor ons primeert, is depassie voor de job, de bereidheid om inteam te werken, de persoonlijkheid vande kandidaat en zijn motivatie.”Diploma’s wegen iets meer door voor eenjob op het hoofdkantoor van A.S.Adven-ture. “Zeker voor starters, omdat eendiploma toch iets over hun capaciteitenzegt, maar zodra we meer ervaren pro-fielen zoeken, weegt vooral die ervaringdoor.”Of kandidaten een bepaald denkniveauaankunnen, tracht A.S.Adventure in teschatten met assessments. “Diploma’szetten je weleens op het verkeerde been.Het gebeurt vaak dat bachelors veel ster-

ker ‘the bigger picture’ zien dan sollicitan-ten met een masterdiploma”, aldus Vale-rie Van Bruwaene.De outdoorketen gaat er prat op een or-ganisatie te zijn die haar medewerkersruimte en mogelijkheden biedt. Dat ver-taalt zich ook in de kansen die mensenkrijgen. “Wij hebben licentiaten die hiergestart zijn onderaan de ladder, onderhun niveau, maar omdat we een groteorganisatie zijn met voldoende doorgroei-mogelijkheden kan zo iemand ook op-klimmen”, legt Valerie Van Bruwaene uit.Persoonlijkheid en gedrevenheid makenveel meer indruk bij A.S.Adventure danhet juiste diploma voor de job, zegt ze.“Als instap op de arbeidsmarkt is eendiploma vaak nog een absolute must,een blijk van kennis, maar wat je daaruithaalt, heb je zelf in de hand.”

“Een master Sinologie of zelfs geen diplomamiddelbaar onderwijs, voor sommige jobsmaakt dat bij ons echt niet uit”

VALERIEVAN BRUWAENEA.S.Adventure

Page 11: Mark Magazine Maart 2015

11

MARKwww.markmagazine.be DIPLOMA

TEKST:WimVerdoodt - FOTO: Koen Bauters

‘Ik wist dat erweinig jobs waren,maar het boeide me’“Ik heb Grieks-Latijns gestudeerd in het middelbaar en wou intaal verdergaan. Japans begrijpen en schrijven, dat intrigeerdeme wel. Wat ik met mijn diploma Japanologie zou doen, hebik me op voorhand nooit afgevraagd. Ik wist dat er weinig jobswaren voor japanologen, maar het boeide me.

Het besef dat de zoektocht naar een job niet zo eenvoudig zouworden, groeide tijdens mijn studie. Daarom heb ik nog eenpostgraduaat bedrijfskunde en communicatie gevolgd. Al is mijnparcours ook daarna allesbehalve voorspelbaar te noemen.

Mijn eerste job was als ‘profiler’ op de luchthaven. Dat was netna de aanslag op de Twin Towers. Ik werkte voor American Air-lines en moest passagiers ondervragen over waarom ze naar deVS reisden. Dat was niet echt mijn ‘ding’, maar omdat ik na mijnstudies ben gaan samenwonen, waren de centjes welkom. Tot ikhet beu was. Ik wou meer uitdaging.

Die dacht ik te vinden als headhunter. Dankzij mijn contactenvan toen ben ik in een marketingjob beland in de distributiesec-tor. Daarna ben ik heel gericht beginnen te solliciteren voor eenmarketingfunctie. Op een dag merkte ik een job op bij A.S.Ad-venture. Na een week was ik aangeworven.

Ik werk hier nu twee jaar, als brands manager. Dat betekent datik regelmatig met alle leveranciers van onze verschillende merkenrond de tafel zit om te bekijken hoe we die merken het best tot hunrecht laten komen via onze winkels, magazines, communicatie ...

Met mijn diploma doe ik inmiddels niets meer, maar ik hebtoen mijn hart gevolgd, en ik denk nog altijd dat dat de juistekeuze was.”

DIPLOMA: JAPANOLOGIE

Naam.......... Sarah Gernaey (35)

Functie ....... brands marketeer bij A.S.AdventureOpleiding ... Japanologie

Page 12: Mark Magazine Maart 2015

MARK

12

DIPLOMA

TEKST:WimVerdoodt - FOTO: Koen Bauters

‘Mijn at�ische profielwerkte misschienprikkelend?’

“Ik heb musicologie gestudeerd. Toen ik daarmee startte, leekme dat een prima keuze, ook al spraken veel mensen me daarop aan. Ik heb na die studie een jaar management gestudeerd inLouvain-la-Neuve. Ik zat er tussen ingenieurs, rechtenstudentenen psychologen.

Mijn plan was om mijn diploma’s uit te spelen in de cultuursec-tor. Zakelijk inzicht is ook daar een troef. Al snel bleek het nietzo eenvoudig om een job te vinden in wat toch een klein enbesloten wereldje is. Misschien had ik het op voorhand wat ge-idealiseerd? Misschien wou ik er eigenlijk helemaal niet zo graagaan de slag?

Uiteindelijk ben ik bij Securex kunnen starten. Hier ben ik echtaangenomen op basis van mijn competenties, niet omwille vanmijn diploma. Mijn atypische profiel kan hen ook geprikkeldhebben. Ik heb Grieks-Wiskunde gestudeerd in de humani-ora, daarna voor musicologie gekozen en een jaar in het Fransgestudeerd. Als er iets is wat ik ben, dan is het wel nieuws-gierig en gedreven. Zo heb ik ontdekt dat ook economie mebest interesseert.

Als management trainee bij Securex wordt er van je verwachtdat je solliciteert voor interne functies. Ik ben nu ‘starter advisor’.Ik behandel dossiers van onze boekhouders over de inschrijvingvan vennootschappen en eenmanszaken. En ik word ingezetvoor projecten bij andere departementen.

Ik sta nog steeds achter mijn studiekeuze, maar ik besef ook datik me het daarmee niet gemakkelijk gemaakt heb. Tegelijk zijnhet wel dergelijke uitdagingen die me stimuleren.”

DIPLOMA:MUSICOLOGIE

Naam..........Annabel Loots (26)

Functie ........starter advisor & management trainee bij SecurexOpleiding ...Musicologie

MARK

Page 13: Mark Magazine Maart 2015

13

MARKwww.markmagazine.be

Met deze diploma’szit je safe!

Masters die het meeste kans makenom binnen het jaar een job te vinden

Professionele bachelors die het meeste kansmaken om binnen het jaar een job te vinden

Masters die het minste kans makenom binnen het jaar een job te vinden

Professionele bachelors die het minste kansmaken om binnen het jaar een job te vinden

Wie heeft het meeste kans om nog werkzoekend te zijn1 jaar na het verlaten van de school?

Bron: VDAB Schoolverlatersstudie 2014

14,9% mannen

11,1% vrouwen

TANDHEELKUNDE

GENEESKUNDE

FARMACEUTISCHE WETENSCHAPPEN

TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN

ELEKTROTECHNIEK

MEDISCHE BEELDVORMING

TOEGEPASTE ARCHITECTUUR

HOUTTECHNOLOGIE

AUDIOVISUELE EN BEELDENDE KUNST

MUZIEK EN PODIUMKUNSTEN

ARCHEOLOGIE EN KUNSTWETENSCHAPPEN

TAAL- EN LETTERKUNDE

BEELD- EN GELUIDMONTAGE

FILM, TV EN VIDEO

SOCIALE READAPTATIEWETENSCHAPPEN

FOTOGRAFIE

INFOGRAM

Page 14: Mark Magazine Maart 2015

MARK

14

DIPLOMA

@VDAB_BEBen jij tevreden over je studiekeuze?

“Motivatie, socialevaardigheden en eendiploma. Hoe minderje van het ene hebt,hoe meer je van hetandere nodig hebt”

ANDRÉVAN HAUWERMEIRENVDAB

Een diploma,motivatie en sociale vaardigheden.Op de arbeidsmarkt vanvandaag is dat de Heilige Drievuldigheid.“En je hebt natuurlijk ook watgeluk nodig”, weet AndréVan Hauwermeiren van deVDAB-studiedienst.

TEKST:WimVerdoodt

“Er zijn voldoende kansen voor schoolver-laters, alleen krijgen sommigen veel bete-re en meer kansen dan anderen.” AndréVan Hauwermeiren is realistisch. Hij weetook wat hij zegt. Voor VDAB analyseert hijjaar na jaar de resultaten van de School-verlatersstudie.“En dan wordt het voor sommigen heelmoeilijk om een job te vinden, vooral alsje weet dat er soms tot honderd kandida-ten reageren voor één en dezelfde func-tie. Als je je dan niet kunt onderscheiden,val je uit de boot.”Wie zich wil onderscheiden moet niet al-leen een diploma op zak hebben. Je moetook gemotiveerd zijn en over sociale vaar-digheden beschikken, weet André VanHauwermeiren. “Zelfzeker overkomen, opeen rustige manier opkomen voor je me-ning, ook daar kijken werkgevers naar.”En je moet een beetje geluk hebben,geeft hij toe. “En dat speelt nog meermee als niemand echt zit te wachten opeen profiel met jouw diploma, of als je so-ciaal niet zo vaardig bent.”

DE JUISTE KEUZE

Kun je bedrijven overtuigen met alleenmotivatie en persoonlijkheid? “Het job-aanbod waarbij alleen maar dat telt, is

beperkt. De meeste jobs vragen toch ombepaalde skills”, zegt André Van Hauwer-meiren. “Uiteraard vinden werkgevers hetbelangrijk dat je wilt werken en leergierigbent, maar een diploma is een indicatievan je basiskennis en je capaciteiten. Hetis en blijft je ticket tot de arbeidsmarkt.”Hij stelt zich wel vragen bij de keuzes diejongeren daarbij maken. “De universiteittelt steeds meer studenten. Niet iedereenkan die studies aan. Ze vermijden dan dezware richtingen en kiezen voor een stu-die die veel minder kans op werk geeft,zoals geschiedenis of criminologie. Goed,ze hebben uiteindelijk dan wel een mas-ter op zak, maar merken dan ook al snel

dat ze niet alleen zijn en dat de concur-rentie groot is, vaak voor jobs die onderhun niveau liggen.”Voor veel van die studenten is een profes-sionele bachelor een veel betere keuze,meent André Van Hauwermeiren. “Der-gelijke opleidingen bieden ook de grootstekans opwerk. Dat blijkt uit de statistieken.”

ONDER NIVEAU

En dan zijn er nog de ongeveer 5.000scholieren die elk jaar na het ASO niet ver-der studeren, of wel proberen maar er alsnel de brui aan geven. “Een zeer spijtigverhaal. Dat zijn mensen met capaciteiten.Die hebben vaak een richting gevolgd metheel wat uren wiskunde of wetenschap-pen in het middelbaar. Dat zijn geen leeg-hoofden. En toch belanden er elk jaar zo’npaar duizend op de arbeidsmarkt.”Vinden die jongeren werk? Ja, want werk-gevers merken ook dat die jongeren best in-telligent zijn. “Maar lang duurt dat meestalniet. Vaak werken ze onder hun niveau enzelden halen ze uit hun carrière wat er inzit”, besluit André Van Hauwermeiren.

‘Een diplomais en blijft een must’

Page 15: Mark Magazine Maart 2015

15

MARKwww.markmagazine.be TIPS & TRICKS

hetmerk

IKEnthousiast en gemotiveerd. Het

zijn woordjes die sollicitanten graagen snel in de mond nemen. Maarhoe toon je dat je dat echt bent?

VDAB-sollicitatiecoachesPatrick Cornelissen en Saskia

Vandeuren geven raad.

TEKST -Thalisa Devos

GillesDe Schryver,acteur

“Onthoud dat je slechts één uit de tientallen,misschien wel honderden,mensen bent dieworden geïnterviewd voor de job die je wilt.Maak je aanwezigheid zo persoonlijk mogelijk.Vertel geenstandaard-antwoordenen zorgervoor datmen je nietvergeet.”

Tip 1 Toon dat je het meentJe cv en je motivatiebrief zijn je eerste kansen om te tonen dathet je menens is. Dit lijstje kan je daarbij helpen. Toon dat je in-teresse hebt, verwoord waarom je zowel de job als het bedrijfinteressant vindt. Beschrijf je competenties en vraag om eenafspraak. Zorg dat je motivatiebrief voldoende ‘gedreven’ is.Maar vergeet niet wie je bent en wat jouw vuur aanwakkert.Zelfkennis is heel belangrijk. Maak je brief ook niet te lang.

Tip 2 Doe moeite bij een eerstekennismaking

Bij een eerste indruk geef je veel bewuste, maar ook onbewus-te signalen. Arriveer je op het afgesproken tijdstip? Heb je demoeite gedaan om aangepaste kledij uit te kiezen? Hoe is je al-gemene voorkomen? Probeer een mix van gretigheid, enthou-siasme en dynamiek uit te stralen. Het zijn allemaal dingen dietonen dat je gemotiveerd bent, nog voor het gesprek begint.

Tip 3 Geef het gesprekeen persoonlijke toets

Tijdens een sollicitatiegesprek is het belangrijk om onder woordente brengen wat je voelde en dacht bij het zien van de functiebe-schrijving. Wat zegt de job je? Wat zoek je in die functie? Probeerdie emoties te onderbouwen. Dit is jouw kans om origineel uit dehoek te komen en het gesprek een persoonlijke toets te geven.

TIPS OM SUPER-GEMOTIVEERDOVERTE KOMEN5

Tip 4 Stel vragen tijdens het gesprekUiteindelijk moet je jouw competenties vertalen naar de ge-vraagde vaardigheden voor de job. Bereid dat goed voor. Weetwaar je over praat en waar het bedrijf voor staat. Dat betekentnog niet dat je moet zeggen wat je denkt dat de recruiter wilhoren. Blijf jezelf en maak duidelijk waarom jij een meerwaardebent voor het bedrijf. Stel niet alleen vragen achteraf, maarvooral tijdens het gesprek. Zo toon je interesse en alertheid.

Tip 5 Oefen met vriendenGemotiveerd zijn is één ding, de motivatie moet ook overko-men. Laat daarom motivatiebrieven nalezen en oefen sollici-tatiegesprekken met vrienden en familie. Zij zullen je kunnenhelpen waar nodig en kunnen oordelen of de begeestering dieje wilt tonen op de juiste manier overkomt.

@MARK_MAGAZINEHoe zorg jij ervoor dat je een goede indruk maakt?

Page 16: Mark Magazine Maart 2015

MARK

16

BRANDLINE

Apotheker John Pemberton uit Atlanta mengt een ka-ramelkleurige siroop met spuitwater. De klanten vindende smaak ‘uitstekend’. Pembertons boekhouder bedenktde naam Coca-Cola én de typische belettering die tot opvandaag wordt gehanteerd.

Coca-Cola wint over heel Amerika aan populariteit endat leidt tot heel wat kopieergedrag bij de concurren-tie. Als antwoord daarop ontwerpt de Root Glass Com-pany uit Terre Haute, Indiana het iconische flesje dat– zoals gevraagd – zelfs in het donker herkenbaar is alshet enige echte. Het patent dateert van 16 november1915. De contour bottle wordt dit jaar dus honderd.

Hoe werd een populair lokaal drankje uit het Amerikaanse Atlanta eenwereldmerk dat elke dag wereldwijd 1,9 miljard keer over de toonbank gaat?

TEKST: Jan Bosteels

Bekendste flesjevan de wereld viert100ste verjaardag

Een uitstekendesmaak1886

Het iconischeflesje1915

Page 17: Mark Magazine Maart 2015

17

MARKwww.markmagazine.be

Lancering van de Plant Bottle-verpakking, het eer-ste volledig recycleerbare plastic flesje dat deelsuit plantaardig materiaal (pulp van suikerriet)is vervaardigd. Tegen 2020 wil Coca-Cola allePET-flessen uit gerecycleerde PET en divers plant-aardig afval maken.

Coca-Cola kondigt aan 5 miljard dollar extra in Afrika teinvesteren, wat het totaal voor de periode 2010-2020 op17 miljard USD brengt. In Afrika focust Coca-Cola onderandere op de duurzame lokale productie van ingrediën-ten, toegang van lokale gemeenschappen tot zuiver wa-ter en de economische ontwikkeling van vrouwen.

Wanneer de VS ten strijde trekt in WOII, be-sluit Coca-Cola-baas Robert Woodruff dat elkedienstdoende Amerikaanse soldaat, waar ookter wereld gestationeerd, voor vijf dollarcent eenCola moet kunnen bestellen. Dat engagementlegt de basis voor de internationale expansie vanhet merk na WOII.

Coca-Cola introduceert Diet Coke (in Europa onder demerknaam Coca-Cola Light), een variant zonder suiker. In2005 wordt de Coca-Cola Zero, gericht op een mannelijkpubliek, in de markt gezet. In 2013 komt Coca-Cola life –een variant met suiker en zoetstof uit stevia – erbij.

Diet Coke1982

Investerenin Afrika2014

Internationale�pansie1943

Volledigrecycleerbaar flesje2009

Page 18: Mark Magazine Maart 2015

MARK

18

Page 19: Mark Magazine Maart 2015

19

MARKwww.markmagazine.be INTERVIEW

STERKE MERKENVOLGENS DIDIER NEYT,MARKETINGDIRECTEUR BIJ A.S.ADVENTURE

‘Een merk is geenkoude neonverlichtingop een gevel’Didier Neyt (52) waakt al achttien jaar over het merk A.S.Adventure,maar een gladde marketingboy zal hij nooit worden. Samen met zijngeliefde outdoorbedrijf brengt hij graag wat avontuur in de retailsector.“‘Out of the box’ denken? Ik heb nooit ín die box gezeten.”

TEKST: Gerlinde De Bruycker - FOTO:Wendy Marijnissen

U heeft bijna twintig jaar dienst bijA.S. Adventure. Hoe voelt het om zolang voor een bedrijf te werken?“Soms lijkt het alsof mijn eerste werkdagpas gisteren was. Maar als je dan kijkt naarde enorme evolutie die A.S. Adventureheeft doorgemaakt, lijkt het weer een eeu-wigheid geleden. Toen ik hier begon, tel-de het bedrijf hoop en al 2 winkels en 20werknemers. Vandaag hebben we ruim 40winkels en 800 mensen in dienst. In mijneerste jaar werkte ik met vier anderen ineen bureautje dat drie keer zo klein was alsmijn kantoor nu. Ik herinner me dat we ei-genhandig een boog moesten zagen in eenvan de houten bureaus op schragen. Zodatmijn collega kon inschuiven wanneer wijlangs hem naar buiten moesten. (lacht)”

Wat trok u zo aan in het bedrijf?“Ik werkte al tien jaar in de automobiel-sector, en daar was ik sterk gebondenaan bepaalde routines en zekerheden.Dat boeide mij niet langer. A.S.Adventurewas in die periode een klein, beginnendbedrijfje, dus de uitdaging was groot omvan nul iets op te bouwen.”

Vandaag is A.S.Adventure eengevestigde waarde. Is dat nog weluitdagend voor u?“Zeker, want er blijven nog elke dagnieuwe uitdagingen op mij afkomen. Dedigitale transformatie is daar één van.Het internet heeft de klant veel mondi-ger gemaakt, en dat heeft onze sectordooreengeschud. Het is geen kwestiemeer van de consument louter te infor-meren, maar wel om met hem in dialoogte treden. Je moet weten wie de klant is,wat hij wil, hoe hij denkt en waarom hijzo denkt.”

U greep vorig jaar net naast de titelMarketeer van het Jaar. Wrong dateen beetje?“Nee, ik was zelfs opgelucht dat mijnnaam die avond niet werd afgeroepen.Waarmee ik niets verkeerds wil zeggenover de organisatie, zeker niet, maar datevenement paste niet bij mij. Het wasmijn wereld niet. Die hele uitreiking werdzo plechtig, academisch en rationeel aan-gepakt, terwijl ik juist iemand ben dieheel intuïtief handelt.”

U bent geen fan van zulkemarketingevents?“Een goede vriend van mij dweilt al twin-tig jaar trouw alle marketingcongressenaf. Hij woont de sessies van alle gastspre-kers bij, noteert telkens ijverig zijn boekjevol, … Terwijl ik zelden naar congressenga. Die vriend vond het dan ook van depot gerukt dat ik genomineerd was voorMarketeer van het Jaar. (lacht) Ik zal danwel een atypische marketeer zijn, zeker?Ik lees zelf veel en sta ook open voor nieu-we informatie, maar ik volg daar een intu-itievere weg in dan de ‘standaard’ marke-tingmanager.”

U kleurt graag eens buiten de lijntjes?“Ik ben ervan overtuigd dat niet-tastba-re dingen als levenservaring, passie eninstinct vaak belangrijker zijn dan cijfers,procedures en diploma’s. Doodzonde vindik het, dat ons buikgevoel soms de kopwordt ingedrukt door een overdaad aanmarketingwetten en vastgeroeste proce-dures in een bedrijf. Maar het is ook zo’ncliché hè, om te zeggen dat je ‘out of thebox’ wilt denken. Ik denk dat ik in de eer-

Page 20: Mark Magazine Maart 2015

MARK

20

INTERVIEW

ste plaats nooit ín die box heb gezeten.En tijdens die uitreiking van Marketeervan het Jaar voelde ik mij wel ‘in the box’zitten. De laatste drie, vier jaar zie ik weldat veel marketeers creatiever beginnenna te denken. Ze moeten wel, want er isveel meer interactie met de klant.”

U neemt die interactie wel heelletterlijk. Op het internet antwoordtu soms persoonlijk op vragen ofklachten van klanten.“De klanten maken mee het merk, vindik. Vroeger was een merk iets dat vanuiteen ivoren toren werd opgelegd. Maarvandaag komt er veel meer emotie bijkijken. Een merk is geen zakelijke enti-teit, geen koude neonverlichting op eengevel. Maar wel de representatie van eenbedrijf – een groep van mensen – waarandere mensen zich in herkennen. Alleenmet verstand kun je geen merk opbou-wen. Buikgevoel is absoluut noodzakelijk,al was het maar om je te kunnen onder-scheiden ten opzichte van de rest.”

Wat is dan jullie onderscheidendekracht?“Met A.S.Adventure bezetten we eenunieke positie in de retail. Geen enke-le internationale investeerder begrijpthoe wij erin slagen om zowel de ferven-te outdoorgoeroe als de fashionista aandezelfde kassa te laten aanschuiven – deene met extreem klimmateriaal, de ande-re met een topje van Desigual. Ons out-doorconcept omvat ook bredere lifestyle,maar wel tot op een niveau waarop hetevenwicht tussen de twee niet verstoordwordt. Wij zouden nog veel meer fashionkunnen aanbieden en daarmee nog snel-ler kunnen groeien. Maar dat zou ons fra-giele ecosysteem op langere termijn ont-

wrichten. We hebben nu een heel mooiebalans bereikt, die we met veel toewijdingmoeten koesteren en bewaken.”

Is dat uw kerntaak: waken over hetmerk A.S.Adventure?“Ik word hier toch regelmatig als ‘con-ceptbewaker’ naar voren geschoven. Wehebben die verhoudingen ook rationeelin cijfers vastgelegd: outdoor moet zoveelprocent omzet genereren, mode zoveel,klimmateriaal zoveel, … Maar je moetweten: omzet is één ding, communicatieen waarden een ander. Dat laatste gaatom een gevoel, een soort rode draadbinnen het bedrijf, die onze mensen pasin de vingers krijgen als ze hier minstenstwaalf maanden werken. Het vergt tijdom ons DNA te leren kennen.”

Wat is dat DNA dan precies – kunt udat in één zin samenvatten?“We hebben een ondernemingsmissie,maar vraag me niet om die uit het hoofdte zeggen. Waar wij vooral sterk in zijn, isde beleving die wij aanbieden. Wij gaan depersoon die een outdoorjas koopt, niet bui-tensturen met het gevoel: ‘Ik heb net eenjas gekocht’. Nee, bij ons staat hij al met éénvoet op de top van de Mont Blanc. Dat isons DNA, en meteen ook het grote onder-

scheidmet de rationele leefwereld van som-mige andere retailers. Wij kleden onze win-kels heel mooi aan en we stimuleren onzemedewerkers om hun eigen ervaringen tedelen met de klant. Op die manier ontstaater een unieke shopping experience.”

A.S. Adventure heeft zo’n 400merken onder één dak. Moet u danook onrechtstreeks over deze merkenwaken, of hoe zit dat?“Ja, natuurlijk. We zullen nooit met eenbedrijf samenwerken dat niet bij ons past.We proberen ook altijd creatieve projectenop maat te bedenken voor onze leveran-ciers. Vorig jaar hebben we samen met hettentenbedrijf Nordisk een ‘glamping’-wed-strijd georganiseerd. De winnaars kregeneen etentje aangeboden in een sterrenres-taurant, en daarna mochten ze kamperenonder de sterrenhemel. Dat is een totaalandere aanpak dan een gewone kortings-bon, zeg maar. We zoeken altijd naar de‘angle’ in het verhaal. In A.S.Adventurehoor je het woord avontuur: wel, wij willende platgetreden paden ontwijken. Dat zijnwe aan onszelf verplicht.”

“Ik ben ervan overtuigd dat niet-tastbaredingen als levenservaring, passie en instinctvaak belangrijker zijn dan cijfers, proceduresen diploma’s”

DIDIER NEYTA.S.Adventure

@AS_ADVENTUREIs Didier Neyt jouw soort marketeer?

Page 21: Mark Magazine Maart 2015

21

MARKwww.markmagazine.be DAGBOEK

@MARK_MAGAZINEHeb jij ervaring met outplacement?

“Ik hou de optie openom me te vestigenals zelfstandige”

HET OUTPLACEMENTDAGBOEKVAN FRANCINE GORDON:DEEL 2

Tijd om keuzes te makenWat voorafging: Francine Gordon kreeg haar ontslag. Haar ex-werkgeverbiedt outplacement aan. In het begeleidingstraject van Ascento hoopt zesteun te krijgen om een passende nieuwe job te vinden.

TEKST: Christine Huyge - FOTO: Koen Bauters

Als hr-verantwoordelijke weet ik hoe heteraan toegaat in een tewerkstellingscel.Alleen: nu ben ik zelf kandidaat. Ik staaan de andere kant en dat voelt vreemd.Toch kijk ik ernaar uit mijn begeleiders teontmoeten. Als je na tien jaar je bedrijfverlaat, komen veel emoties naar boven.Daarover praten zal me helpen om debreuk te verwerken. De eerste kennis-making met de Ascento-begeleider volgtonmiddellijk na mijn ontslag. De ontmoe-ting verloopt aangenaam. Mijn begelei-der maakt tijd om naar me te luisteren. Ikben ook opgelucht: ik hoef niet snel-snelbrieven te schrijven en te solliciteren. Ikmag op adem komen.Tijdens de eerste outplacementsessie krijgik te horen dat ik met drie verschillendeconsultants contact zal hebben: een voorde individuele begeleiding, een voor decollectieve sessies en verder nog een spe-cialist voor kandidaten die een zelfstandi-ge activiteit willen starten. Voorlopig zegik niet neen tegen die optie. Ik volg sinds

januari 2014 een opleiding als coach. Incombinatie met mijn andere hr-compe-tenties en ervaringen zijn coachingsvaar-digheden geen slechte basis voor een le-ven als zelfstandige.

WEET IK WAT IK WIL?

Ik ben overigens blij dat ik besliste omna mijn ontslag mijn opleiding als coachvoort te zetten. Een outplacementtrajectverloopt meestal met ups en downs. Deopleiding, die ik zelf financier, is goedvoor mijn zelfvertrouwen. Ik leer nieuwemensen kennen, blijf in mezelf investeren.Voor ik mijn nieuwe profiel opstel, moetik goed weten wat ik wil, zeggen mijnbegeleiders. Ze hebben gelijk. Ik was al

vrij zeker dat ik in de hr-branche wildeblijven. De contacten die je er opbouwt,het ondersteunend werk dat je verricht:ik heb dat altijd erg fijn gevonden. Mijnbegeleiders stellen me daarover vragen,ook kritische. Uiteindelijk bevestigen degesprekken me in mijn keuze.Na een collectieve sessie over alle aspec-ten van het leven als zelfstandige én eendiepgaand individueel gesprek hierover,besluit ik om de optie ‘zelfstandige’ te la-ten varen. Nu ik dat weet, sta ik een stapdichter bij mijn doel. Ik finaliseer mijn cven actualiseer mijn LinkedIn-profiel. Ikben klaar om te solliciteren. Dat roeptnieuwe vragen op. Hoe bereid ik me hetbest voor op de gesprekken? Hoe zullenbedrijven reageren op mijn profiel? Zal ikniet ontgoocheld raken als ik vaak eennegatief antwoord krijg?

In de volgende aflevering van het outplacementdagboek lees je hoe Francine het solliciteren aanpakt en hoe haar sollicitaties verlopen.

Page 22: Mark Magazine Maart 2015

MARK

22

CEO-INTERVIEW

De 10 van OrdinaBij business consultant Ordina nemen ze het heft graag in eigen handen.De nieuwe rekruteringscampagne van het bedrijf bedachten en maaktende medewerkers gewoon zelf, van idee tot website.Voldoende reden voorMARK Magazine om tien rasechte ‘Ordinezen’ van dichtbij te bekijken.

TEKST:WimVerdoodt - FOTO: Bart Dewaele

1

5

8

2

9

7

10

3

4

6

Page 23: Mark Magazine Maart 2015

23

MARKwww.markmagazine.be

1. Jo Maesceo Ordina

“Ik werk vier jaar bij Ordina. Wat me erg aanspreekt, is dat hetbelangrijkste product niet onze diensten, maar onze mensenzijn. Samenwerken, innoveren, co-creëren – zowel met elkaarals met onze klanten – is de motor van dit bedrijf. Dat gebeurtallemaal in een no-nonsense cultuur. Een Ordinees zegt wat hijdoet en doet wat hij zegt. Dat geldt voor alle 568 medewerkers.Wij maken het werk graag aangenaam voor mekaar. Als ceowaak ik daar over. Dit is een transparant en toegankelijk bedrijf,wat ik graag zo wil houden. Onze nieuwe rekruteringscampag-ne Looking For Adventure is niet voor niets gemaakt door onzeeigen mensen.”

2. Pieter Nijscompetence center manager mobile, senior .NET engineer

“Bij Ordina bestaan er verschillende competence centers, hobby-clubjes zeg maar, waarin medewerkers brainstormen over alleswat hun job vooruit kan helpen. Zelf ben ik ‘trekker’ van eengroepje van een achttal collega’s met een passie voor mobie-le technologie. Als er een nieuw product zoals de smartwatchopduikt, vragen wij ons af hoe de Ordina-business daar gebruikvan kan maken. De ambitie van ons competence center is omeen referentie te worden binnen Ordina. Als een collega met eenvraag zit, moet hij bij ons terechtkunnen.Zelf werk ik een drietal jaar bij Telenet voor Ordina. Ik werk eraan de Yelo TV-app voor Windows Phone. Een mooi project, zo-als er hier wel meer zijn.”

3. Johan Steppebusiness unit manager Clockwork

“Clockwork is het pas opgestarte ‘digital engagement bureau’binnen Ordina België. Wij ontwikkelen digitale projecten diemens en organisatie dichterbij mekaar brengen. Veel organisa-ties nemen beslissingen met hun buik. Wij gaan een stapje ver-der. Voor wij een app of een webtoepassing maken, gaan wena hoe mensen zich gedragen. Waar haken ze af, wat vinden zebelangrijk? Daar spelen we op in door onze oplossingen de juistebeleving mee te geven op het juiste moment. Een voorbeeld:hoe kun je mensen die in een wachtrij staan iets extra’s bieden?Een spelletje, een korting, een cadeau? Dat zijn vragen waar wemee aan de slag gaan.Ik werk zelf al acht jaar bij Ordina. Dat ik hier nog altijd ben,komt omdat ik hier altijd veel kansen gekregen heb en ik me erggoed voel bij de bedrijfscultuur. Open is de beste manier om diete omschrijven.”

4. Jan De WildeJava software engineer

“Een app is pas oké als hij op verschillende platformen werkt.Dat is één van de topics waar we ons in het competence center‘front end & user experience’ over buigen binnen onze Java-unit.Ik denk dat er bij Ordina zo’n honderd Java-ontwikkelaars rond-lopen. Die doen meer dan apps maken. We krijgen alsmaarmeer vragen over big data. Bedrijven bezorgen ons data overhun klanten met de vraag om daar informatie uit te halen omhun aanbod nog meer op maat van hun doelpubliek te maken.Om zelf bij te blijven, organiseren we in ons competence centerheel wat sessies over trends in ons vakgebied. Vorig jaar zijn erbinnen onze unit 200 opleidingen gegeven; een verdubbelingop een jaar tijd.”

5. Michael Vandegaerjunior system engineer

“Als service desk engineer werk ik bij klanten van Ordina. Ikhelp er de eindgebruikers met hun vragen over SAP-pakket-ten. Samen met enkele collega’s vormen we er de frontlinievan de helpdesk. Als wij het antwoord niet weten, bevragenwe ons bij collega-experten binnen Ordina zodat elk probleemopgelost wordt.Voor mij is dit mijn eerste job na mijn studies toegepaste infor-matica. Ik zocht een bedrijf dat bereid was om in me te investe-ren, waar ik kon leren, maar waar ik ook het gevoel zou hebbenzelf iets bij te kunnen dragen. Na acht maanden Ordina kan ikzeggen dat ik die plek gevonden heb. Er zijn hier enorm veelkansen om je te ontwikkelen. Bovendien is de sfeer heel open.Van vrienden hoor ik wel eens dat hun manager wel erg ver bo-ven hen staat. Hier is dat absoluut niet zo.”

6. Frank Ysebaertsenior SAP/CRM consultant

“Ik ben zes jaar geleden bij Ordina gestart als softwareontwik-kelaar. Maar ik ben me beginnen te specialiseren in CRM- enSAP-software. Nu adviseer ik organisaties over wat wij voor henkunnen doen. Ik luister naar hun vragen en vertaal de antwoor-den naar softwareoplossingen. Zo heb ik net nog een software-pakket opgeleverd voor een callcenter.In deze sector is het erg belangrijk dat je kennis up-to-date blijft.Ordina ondersteunt dat volledig. Ik ben zelf competence centerlead, wat betekent dat ik collega’s op sleeptouw neem om ken-nis te delen over de technologie waar we mee werken. Ik hebook het geluk dat de manager van mijn business unit ons voort-durend op de hoogte houdt van nieuwigheden.”

3

4

7

10

DE 10 VAN...

Page 24: Mark Magazine Maart 2015

MARK

24

DE 10 VAN...

7. Jessica De Buckbusiness intelligence consultant

“Rapporten opstellen, finetunen, data opkuisen, overleggen metklanten, verbanden leggen ... Business intelligence is een enormveelzijdige job. Financiële rapportage is meer dan een documentafleveren met wat cijfers in. Wat wil een bedrijf precies weten? Opbasis van welke cijfers kan het een goed beleid voeren? Dat zijnstrategische vragen waar ik mee over nadenk. Ik ben van a tot zbetrokken: van bij het eerste gesprek tot en met het opleveren vaneen rapport. Ook bij het programmeren en het schrijven van dedocumentatie die daarbij hoort. En uiteraard is niet elk rapport fi-nancieel. Sales, hr, aankoop, ... Elke afdeling van een bedrijf heeftdata waar ze uit kunnen leren. Ik kom dan ook met heel verschil-lende mensen in contact. Dat maakt mijn job erg afwisselend.”

8. Nadia Bouhjarquality & compliance engineer

“Als master in de biometrische wetenschappen is een carrière inde farmaceutische sector altijd een droom geweest, maar wel incombinatie met consultancy. Ordina bleek daar het perfecte be-drijf voor: een goede sfeer, veel aandacht voor de medewerkersen voldoende variatie.Een quality & compliance engineer waakt over de kwaliteit vande processen en de IT-systemen van farmaceutische bedrijven.Dat is heel divers: de documentatie van een geneesmiddel, de fy-sieke opstelling van flesjes in een ‘vullijn’, tot en met de softwarevan een app voor medisch gebruik. Voor al die toepassingen be-staat er regelgeving of zijn er regels in de maak.Zelf valideer ik vooral software. Digitale technologie speelt eensteeds grotere rol in de farmaceutische sector. Privacy, veiligheiden de correctheid van gegevens zijn er ‘hot topics’. Als bedrij-ven een audit krijgen, moeten ze de juiste documentatie kunnenvoorleggen. Daar zorg ik mee voor.”

9. Kobe Weyersconsultant supply chain optimization

“Een bedrijf is één grote puzzel van mensen, productie, infor-matica, logistiek en noem maar op. Pas als al die stukjes mooi inmekaar passen, is een organisatie echt efficiënt. Maar dat vraagtom planning. En die puzzel is vaak erg complex. Het team waarinik werk, analyseert waar in dat hele proces een bedrijf tijd, geldof opportuniteiten verliest en doet daar iets aan. We ontwikke-len applicaties die de planning transparant maakt zodat verschil-lende afdelingen beter op mekaar kunnen inspelen. Onlangshebben we dat nog gedaan voor een bedrijf dat in Marokkofosfaten ontgint, via pijpleidingen naar de haven transporteerten van daaruit verscheept. Van opleiding ben ik handelsingeni-eur. Eerlijk gezegd, ben ik altijd al geïnteresseerd geweest in hetzoeken naar manieren om de dingen te verbeteren.”

10. Kenny Dev�senior test engineer

“Een tester? Die probeert een app kapot te krijgen. Dat klinktmisschien wat plastisch, maar is eigenlijk wel wat we doen. Wijcontroleren het werk van de developers. Dat gebeurt heel ge-structureerd, op basis van een document van wat een app ofsoftwarepakket allemaal moet kunnen. Daarna stellen we test-cases op, op basis van een risicoanalyse die ons leert wat de‘gevarenzones’ zijn. Alles testen is vaak niet mogelijk. We stel-len dus prioriteiten. Al zit het soms in een klein en onverwachthoekje. Ik heb ooit een bank-app in de war doen lopen door dekalender van mijn iPhone als ‘boeddhistisch’ in te stellen. Geenenkele overschrijving gebeurde nog correct.”

Zit er een ‘Ordinees’ in jou?Check lookingforadventure.ordina.be

De 10van Ordina

1097 8

“Een 'Ordinees' zegt wat hij doet endoet wat hij zegt”

Page 25: Mark Magazine Maart 2015

25

MARKwww.markmagazine.be

HOE ELKE OPTIEN JAARTIJD ‘MADAMET-HEATER’WERD

‘Om te groeien,moet je durven’

Page 26: Mark Magazine Maart 2015

MARK

26

Op 5 januari 2004 startte Elke Cornelissens bij t-interim alsuitzendconsulente.Vandaag is ze de baas van t-heater, het onderdeelvan t-groep dat zich richt tot de artistiek-culturele en creatievesector. Hoe ze van haar instapjob doorgroeide tot ‘Madamet-heater’? Kansen zien en durven grijpen.

TEKST:TimothyVermeir - FOTO: Bart Dewaele

Op de middelbare school twijfelde zenog. Toch maar het hart volgen naar hetconservatorium? Of luisteren naar hetverstand en kiezen voor een economischerichting? Het werd een opleiding marke-ting en bedrijfsbeheer, optie pr en events.“Mijn passie is altijd muziek geweest. Ikheb op hoog niveau dwarsfluit en saxo-foon gespeeld, en nu nog is het een pas-sie”, zegt Elke Cornelissens. “Ik ben werkgaan zoeken in de culturele sector, maarkon niet genoeg ervaring voorleggen. Zokwam ik bij t-interim terecht – ik raaktegecharmeerd door de uitzendsector doorer als werkzoekende te komen. Begin2004 startte ik in het uitzendkantoor inAntwerpen.”Haar passie voor muziek heeft ze nooitonder stoelen of banken gestoken, ookniet tijdens haar sollicitatie. “Ik herinnerme zelfs nog dat de districtsmanager mevroeg of ik niet te veel hooi op mijn vorknam. Maar het is nooit mijn bedoeling ge-weest om me nog volop in mijn muziek tesmijten. Ik had de knop omgedraaid enwilde voluit voor mijn job gaan.”

‘DAT DOE IK WEL’

Net voor de start van Elkes carrière, werdhet kunstendecreet boven de doopvontgehouden. Mensen uit de creatieve sec-tor kunnen daardoor vrijheid combineren

met zekerheid. De uitzendsector kreegdaarin een belangrijke rol. In het kantoorin Antwerpen waren er wel een aantalartiesten – acteurs, muzikanten, dansers,maar ook technici en andere medewer-kers achter-de-schermen – die op t-in-terim een beroep deden om, wanneerze aan de slag waren, de administratie inorde te maken.“De persoon die daarmee bezig was, gingin een ander kantoor van t-interim aan deslag,” herinnert Elke zich, “en toen dachtik ‘dan doe ik het wel’. Dat lag me wel:het contact met de artiesten en gezel-schappen, ervoor zorgen dat hun admi-nistratie in orde was, dat er correct werdgefactureerd en betaald.”Elke – maar ook in andere kantoren wa-ren collega’s met gelijkaardige dingen be-zig – bouwde ‘onder de radar’ aan eenportfolio van klanten uit de cultuursector.“Het heeft allemaal te maken met hoe jeals persoon in elkaar zit. Ik stapte toen re-gelmatig op mijn fiets om zelf contractenaf te geven. In een opleiding zouden zedat een ‘commerciële reflex’ noemen. Ikdeed dat gewoon.”Tot ze de divisiemanager belde om tezeggen dat het zo niet verder ging. “Hetwas vrijdagavond tien uur en ik was nogsteeds op het werk. Dat ging niet meer.Toen ik hem sprak, vroeg die ‘Wát ben jijhier aan het doen?’. Je moet weten: toen

waren onder meer de artiesten van El Tat-too del Tigre al klant bij mij.”

AUTEURSRECHT BLOKKEN

De uitbouw van de dienstverlening aankunstenaars en gezelschappen kwamdie dag in een stroomversnelling terecht.Elke mocht een collega aanwerven omhaar bij te staan en ze sprak met de di-visiemanager af dat ze met een plan zoukomen voor de culturele sector. “Nadatik hem had uitgelegd wat ik dacht datwe moesten doen en hem had uitge-legd dat ik dacht dat we nood haddenaan coördinatie, zei hij ‘Oké, jij gaatdat doen’.”En zo groeide de ‘champignon’, zoals zetoen bij t-interim prille ideeën noemden,uit tot een volwaardige divisie t-heater.En groeide uitzendconsulente Elke uit totMadame t-heater, het koosnaampje datze nu van haar baas krijgt. Ze ging meeren meer op het hoofdkantoor werken omte netwerken, om dingen gedaan te krij-gen en uit te leggen waar ze mee bezigwas en waarom dat belang had. Onder-tussen werken er een vijftigtal mensenvoor t-heater en zijn er negen gewonekantoren verspreid over het land en eenin-house kantoor bij de VRT.Haar evolutie binnen t-groep was heelorganisch. “Ik had geen plan”, zegt ze

TALENT

Page 27: Mark Magazine Maart 2015

27

MARKwww.markmagazine.be

verschillende keren. Waarom ze dan optien jaar tijd staat waar ze staat? Elkeinvesteerde in zichzelf, niet alleen dooropleidingen te volgen die de organisa-tie aanbood, door te leren van ervarenmensen binnen en buiten de organisatie,maar ook door daarbovenop ‘s avonds enin het weekend op eigen houtje te stude-

Kijk zelf eens hoe jouw organisatie scoort op www.ascento.be/nl/talent-mobility-scan

ren over wat specifiek was voor haar sec-tor – het weekend ‘auteursrecht blokken’herinnert ze zich nog heel goed.

ZOTTE IDEEËN

Maar ook openheid is een sleutelbegrip.“Ik heb altijd steun gekregen van mijn

KUn jij je talenten gebruiken?Doe de Talent Mobility Scan!Wat maakt dat Elke Cornelissens zich kon ontwikkelen, kan-sen kreeg en greep en zich vandaag nog steeds met passie enovertuiging inzet? Wat zijn de voorwaarden die ervoor zorgendat iemand binnen dezelfde organisatie zijn gading blijft vin-den? Bij Ascento, ook onderdeel van t-groep, formaliseerdenze een en ander in een Talent Mobility Scan.Die test bekijkt zeven thema’s om na te gaan in hoeverre ta-

lenten zich kunnen ontplooien in een onderneming. Krijg jeals medewerker kansen om door te groeien? Ben je betrokkenbij de missie en visie van een organisatie? Heb je de mogelijk-heid je te heroriënteren in een richting die je op een bepaaldmoment beter past? Kortom: vind je bij je huidige werkgevergenoeg uitdagingen om er met goesting en passie aan de slagte blijven?

baas, die ook mijn klankbord was. Ik hebhem veel – ook zotte – ideeën voorge-legd. En als hij ‘neen’ zei, was ik koppiggenoeg om mijn idee te herbekijken enmet nieuwe argumenten te komen.”Nu ze zelf leiding geeft, is het aan haar omklankbord te zijn. “Ik probeer ervoor te zor-gen datmensen ideeën uitwisselen op basisvan hun sterktes. Mensen moeten durvenom naar buiten te komen met hun idee-en en ze blootstellen aan kritiek. Maar zemoeten óók durven om hun eigen ideeënanalytisch te bekijken, kritisch te zijn voorzichzelf. Kijken naar hoe hun competentiesen ideeën kunnen bijdragen aan de dienst-verlening die onze klanten nodig hebbenen aan het geheel. Degene die dat doen,zijn de mensen die erbovenuit steken.”

"Ik stapte op mijn fiets om contracten te gaanafgeven. In een opleiding zouden ze dat een'commerciële reflex' noemen. Ik deed dat gewoon”ELKE CORNELISSENSt-heater

Page 28: Mark Magazine Maart 2015

MARK

28

Je hoeft geen jobhopper te zijn om een zinvolle, gevarieerdecarrière op te bouwen. Dat bewijst het traject van JanVandemoortele (50), die al 25 jaar bij Securex werkt.“De gedachte dat ik iemand beter maak in zijn functiestimuleert me enorm.”

TEKST: Christine Huyge - FOTO: Koen Bauters

DE DRIJFVEERVAN EEN SALES DIRECTOR

‘Zonder perspectieflever je geen prestaties’

Page 29: Mark Magazine Maart 2015

29

MARKwww.markmagazine.be INTERVIEW

Geduld wordt beloond. Het is een spreek-woord dat bij uitstek van toepassing isop de loopbaan van Jan Vandemoortele.“Sommige mensen weten al op jonge leef-tijd welke richting ze uit willen. Bij mij wasdat niet het geval. Daarom studeerde ikrechten. Daarmee kon ik alle kanten uit.”Ook toen de jonge jurist bij Securex aanboord kwam, duurde het een tijd voor hijerachter kwam waar zijn focus en sterkteslagen. Een nadeel vindt hij dat achterafbekeken niet. “Het hielp mij om geduldte oefenen en mij gedurende lange tijd ineen welbepaalde functie of branche vastte bijten.”De allereerste job van Jan Vandemoortelewas die van klantbeheerder in de afdelingarbeidsongevallen. Hij leidde een kleinteam, dat steeds groter werd. Uiteindelijkwerd hij verantwoordelijk voor de verze-keringstak. “Ik doorliep in deze afdelingeen leerschool van vijftien jaar. Die legdede basis voor mijn verdere traject in ditbedrijf.”

TEAMS LEREN LEIDEN

Stilaan werd het voor Jan Vandemoorte-le duidelijk dat hij de gave bezat om eenteam bij elkaar te houden en een afde-ling richting te geven. Vanaf 2004 kreeghij volop de kans om dat te bewijzen. “Ikwerd gevraagd om het ziekenfonds vanSecurex te leiden.”Aan deze periode heeft Jan Vandemoor-tele zeer goede herinneringen. “Een zie-kenfonds een saaie werkomgeving? Voormij was het dat allerminst. We brachtendynamiek in de divisie. Het klantenbe-stand groeide.”Na drie jaar ziekenfonds gaf Securex JanVandemoortele de kans om een nieuwopgerichte divisie te leiden, Health & Sa-fety. “We brachten onze diensten rondarbeidsongevallenverzekeringen, arbeids-geneeskunde en absenteïsme samen on-der één paraplu.”Twee jaar geleden kreeg Jan Vandemoor-tele de vraag om sales director corporatemarkets te worden. “Ik moest heel sneleen beslissing nemen. Toch wist ik naeen uur dat ik de overstap zou maken. Ik

de. “Als salesmensen moeten we kortop de bal spelen. Door de concurrentie-en klantendruk ligt het werktempo erghoog. In het ideale geval sluit de rest vanonze organisatie op ons ritme aan.”Anders gezegd: een salesafdeling is maarsuccesvol als de rest van de organisatieook ‘sales driven’ is. “Als wij te lang moe-ten wachten op de inhoud van offertes,op brochures, op advies van onze juristenof psychologen, dan missen we kansenop de markt.”Andere afdelingen hiervan overtuigen, isniet altijd eenvoudig. Het lukt alleen als jeop een goede manier je interne public re-lations verzorgt, meent Jan Vandemoor-tele. “Bovendien weet ik dankzij mijnvorige functie hoe het er in een business

unit aan toe gaat. Ik spreek hun taal: ar-gumenten staaf ik met feiten en cijfers.”

EEN LEIDER IS GEEN SUPERMENS

Leiderschap leer je vooral al doende. “Ikkwam er doorheen de jaren achter datmensen veel accepteren – en bergen kun-nen verzetten – als ze weten wat de visie is,als ze het hoe en waarom van beslissingenbegrijpen”, vertelt Jan Vandemoortele.“Geen richting geven, is hetzelfde als lo-pers vragen een tand bij te steken zon-der ze te vertellen waar de eindmeet ligt.Zonder perspectief lever je geen presta-ties. Dat is des te meer het geval voorsalesmedewerkers. Die zijn erg assertief.Zonder een duidelijk en gefundeerd ver-haal motiveer je ze niet.”Mijn leiderschapsstijl? “Die is participa-tief. Maar eens uit die participatie een vi-sie groeit, kan ik koppig zijn. Dan moet jeal met stevige argumenten komen om meop andere gedachten te brengen. Naastparticipatie is respectvol handelen onont-beerlijk. De manier waarop je een bood-schap geeft, bepaalt hoe iemand eropreageert. Een minder positief bericht metrespect gegeven, zet de meeste mensentoch aan tot actie.”Leiderschap is vallen en opstaan. “Jeneemt en cours de route wel eens eenverkeerde beslissing. Ik heb er nooit pro-blemen mee gehad om dat toe te geven.De meeste mensen appreciëren dat. Zeweten ook wel dat je als leidinggevendegeen supermens bent.”

DIENENDE ROL

Het leukste aan mijn huidige job? “Ik vindhet fantastisch als een medewerker erinslaagt een deal te sluiten. Ik geniet mee.Het is mijn opdracht de kans te verhogendat zulke successen plaatsvinden.”Doorheen zijn functies leerde Jan Vande-moortele dat mensen ondersteunen encoachen zijn belangrijkste drijfveer is, derode draad in zijn carrière. “De gedachtedat ik misschien een rol speel in het betermaken van iemand in zijn job – wat diejob ook is – stimuleert me enorm.”

“Geen richting gevenaan medewerkers ishetzelfde als lopersvragen een tand bijte steken zonder zete vertellen waar deeindmeet ligt”

JANVANDEMOORTELESecurex

kwam voor het eerst in een echte sales-omgeving terecht. Ik leid nu een zeven-tienkoppig salesteam.”

INTERNE PR VERZORGEN

Werken in verschillende settings die jedoor en door leert kennen: het heeft z’nvoordelen. “Je bouwt een enorm netwerkop. In elke nieuwe functie zijn er struikel-stenen. Met een groot netwerk vind jesneller de weg naar collega’s die je kun-nen helpen.”Zeker in zijn huidige functie blijken opge-bouwde relaties – en de shortcuts die zemogelijk maken – van onschatbare waar-

Page 30: Mark Magazine Maart 2015

MARK

30

BEST WORKPLACE

Dienstverlener AE is gespecialiseerd inbusiness- en IT-projecten. Zo is JohanMerckx, director digital, als AE-consultantaan de slag bij Test Aankoop om de con-sumentenorganisatie te helpen overstap-pen naar een digitaal businessmodel.“Hoe kan ik mijn business digitaal maken,mijn merk online laten leven, mijn klantenonline een goede ervaring bieden? Hetlaatste jaar krijgen we daar steeds meervragen over. Zoveel zelfs dat we bij AE be-sloten om enkele mensen te verzamelenin een start-up om een innovatieve aan-pak in de markt te plaatsen die dergelijkedigitale transformaties realiseert.”In die start-up brengen we collega’s uitverschillende disciplines samen. “Wewillen niet in silo’s werken. Marketeers,business developers, it-specialisten ... Wekijken graag bij mekaar over het muurtje.Het is met die geïntegreerde aanpak datwe onze klanten optimaal kunnen bedie-nen”, legt Johan Merckx uit.Tijdens de week werken de AE-collega’s

zo goed als allemaal ‘op locatie’. Dan zijnze als consultant aan de slag bij klanten.Maar op vrijdag komen ze samen, in dekantoren in Leuven, om ervaringen uit tewisselen. Zo vloeit de kennis terug naarheel de organisatie.“Het is een manier van werken die volle-dig in lijn ligt met wat onze medewerkersverwachten. Ze willen variatie in hun job,wendbaar zijn in hun carrière, proevenvan nieuwe uitdagingen, elke dag bijleren... Zo’n start-up speelt daar op in”, zegtJohan Merckx.

INNOVATIE STIMULEREN

Bij de start van de start-up heeft hij zelfenkele collega’s aangesproken om mee opde kar te springen. Maar al snel boden me-dewerkers zich spontaan aan. Na een jaarkan het start-upteam ook al enkele mooieprojecten voorleggen. Het gaat zelfs zogoed dat er extra collega’s gerekruteerdzullen worden.

“Bij ENI hebben we meegewerkt aaneen klantgericht model voor ‘smartenergy’-oplossingen. Voor Wolters Klu-wer hebben we een online klantenbele-ving ontworpen voor kleinere onderne-mers en boekhouders. Maar we willenook sociale impact hebben. Met ArnoudRaskin van MobileSchool denken we meena over hoe we zijn mobiele scholen diewereldwijd voor straatkinderen ingezetworden, ook digitaal kunnen ondersteu-nen”, legt Johan Merckx uit.Een ander aanbod van de start-up is hetorganiseren van innovatie-hackathonsbij bedrijven. Een hackathon is eenmeerdaagse brainstorm waarbij mede-werkers van een bedrijf in kleine teamseen prototype klaarstomen rond eenzelf bedacht product of idee. “We heb-ben daar zelf goede ervaringen mee”,zegt Johan Merckx. “Het is een primaconcept om innovatie te stimuleren ente ontdekken welke ideeën levensvat-baar zijn.”

AE-collega’s richteninterne start-up op

In het start-upteam van AE werken collega’s uit verschillende disciplines aan digitale projecten.

Een merk leeft, ook online. Maar voor bedrijven is het nietaltijd evident om die digitale beleving in goede banen te leiden.Consultancy AE richtte vorig jaar in het eigen bedrijf een start-up opom organisaties te helpen bij die digitale transformatie.

TEKST:WimVerdoodt - FOTO: Bart Dewaele

Page 31: Mark Magazine Maart 2015

31

MARKwww.markmagazine.be CASE

COLOFON: MARK Magazine is een uitgave van Mediahuis, Content Connections / Verantwoordelijke Uitgever : Hans De Loore / Business Manager : Patrick BoonMarketing & Advertentie: Sabrina Pinxten / Hoofdredacteur : Wim Verdoodt / Redactie: Jan Bosteels, Thalisa Devos, Gerlinde De Bruycker, Christine Huyge,Timothy Vermeir / Eindredactie: Delphine Buyle, RobinVan den Bogaert / Fotografie:Wendy Marijnissen, Bart Dewaele, Koen Bauters, Corbis /Vormgeving: Nadruk.beContact: [email protected] - tel: 02/467 48 32

Wie op de bus wacht, vindt misschienwel zijn droomjob. VDAB voorziet 400bushokjes in Vlaanderen van QR-codes.Wie zo’n code scant met zijn smartpho-ne of tablet, krijgt meteen een lijst tezien van alle beschikbare jobs binnen eenstraal van 10 kilometer rond het bushok-je. Daarna kun je verder verfijnen op hetsoort job dat je interesseert.“VDAB wil mensen zo snel mogelijk aan

werk helpen. Deze campagne, die eenjaar loopt, past daar helemaal in. We or-ganiseerden bijvoorbeeld ook al speed-screenings”, zegt VDAB-communicatie-manager Dirk Sas.De bushokjes met QR-code bevinden zichvooral in Vlaamse centrumsteden. “Opstrategische locaties”, voegt Dirk Sas toe.“We willen vooral mensen bereiken dieeen job zoeken. Een bushokje in de buurt

van een fabriek waar vooral mensen meteen job opstappen, laten we dus evenlinks liggen.”De bushokjescampagne van VDAB is ge-start op 23 februari en loopt een jaar.Scan ze!

@VDAB_BELeuk initiatief?

VDAB PLAKT QR-CODES OP BUSHOKJES

Een job dichtbij?Scan mij!

Page 32: Mark Magazine Maart 2015

“IK ZOCHT STABILITEIT. DIE HEB IK GEVONDEN.” “Met dat ietsje meer.”

ALD Automotive werft aan: jobs.aldautomotive.be