Mark Eyskens en Jempi Moens

of 2 /2
Creën met klanten en seke Jempi Moens Doorbraakinnovaties Senseo Crema, Heineken Beertender en Cup-a-Soup Mark Eyskens Revolutionair denker en visionair Huub Narinx Sprankelende inspirator WAT KOMT ER OP ONS AF? De trends tot 2020 Kasteel Amerongen 7 juni 2011 14.00 – 17.30 uur “Het getuigt van vakmanschap als je sprekers weet te vinden die met zoveel kennis van zaken hun publiek ademloos weten te boeien. Het succes van een bijeenkomst schuilt dus niet alleen in ‘een bekende naam’, maar juist in de chemie tussen publiek, spreker en entourage. De TeeuwenGroep heeft bij mij een duurzame snaar geraakt.” Tjebbe Will TeamWork Breda TRENDTELLERS DAGEN U UIT NA TE DENKEN OVER UW PERSOONLIJKE- EN ZAKELIJKE TOEKOMST Een revival van de jaren ’60? Doorbraakinnovaties op basis van samenwerking. De behoefte aan grote leiders en ondernemers is nog nooit zo groot geweest. Wat betekenen de lifestyle- en ondernemerstrends voor u? Anjerstraat 2b | 5102 ZA Dongen | T (0031) 162 455610 | E [email protected] | www.teeuwengroep.nl PROGRAMMA 14.00 uur Ontvangst 14.00 – 14.45 uur Mark Eyskens Wat komt er op ons af? Hoe kunnen we grote innovaties tot stand brengen Een meesterverteller aan het woord 14.45 – 15.30 uur Jempi Moens De trends tot 2020 Inzicht in actuele en toekomstige behoeften Trends gebaseerd op diepgaand psychologisch onderzoek 15.30 – 16.00 uur Pauze 16.00 – 17.00 uur Mark Eyskens en Jempi Moens dagen u uit onder leiding van Huub Narinx mee te denken over een nieuwe (ondernemers)wereld die veel kansen biedt aan mensen met een pioniersmentaliteit Vanaf 17.00 uur Walking en talking dinner Doelgroep: Ondernemers en professionals en iedereen die een “wijsneus” wil worden UW INVESTERING 395,- per persoon (excl. btw). Na aanmelding ontvangt u van ons een bevestiging en factuur. Er is gekozen voor een zodanig aantal deelnemers dat er voldoende ruimte is voor interactie. Daarom zal de volgorde van inschrijving bepalend zijn voor deelname. Na ontvangst van uw betaling sturen we u de toegangsbrief. GROEPSARRANGEMENTEN Bij de door ons in 2010 georganiseerde seminars waren opvallend veel groepen met klanten en medewerkers van diverse organisaties. Hiervoor hebben wij een speciale prijs van 300,00 per persoon (excl. btw) bij groepen vanaf 10 personen. VERHINDERING Bent u onverwacht verhinderd dan kan een ander persoon u vervangen. Annuleren is helaas niet mogelijk. ALGEMENE VOORWAARDEN Op alle activiteiten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd bij de KvK te Breda. Toezending op verzoek. AANMELDEN U kunt zich aanmelden per telefoon: 0162 – 455 610, per mail: [email protected] of via het aanmeldingsformulier.

Embed Size (px)

Transcript of Mark Eyskens en Jempi Moens

Page 1: Mark Eyskens en Jempi Moens

Creëren met klanten en sprekers

Jempi MoensDoorbraakinnovaties

Senseo Crema, Heineken Beertender en Cup-a-Soup

Mark Eyskens Revolutionair denker en visionair

Huub Narinx Sprankelende inspirator

WAT KOMT ER OP ONS AF?De trends tot 2020

Kasteel Amerongen7 juni 2011

14.00 – 17.30 uur

“Het getuigt van vakmanschap als je sprekers weet te vinden die met zoveel kennis van zaken hun publiek ademloos weten te boeien. Het succes van een bijeenkomst schuilt dus niet alleen in ‘een bekende naam’, maar juist in de

chemie tussen publiek, spreker en entourage. De TeeuwenGroep heeft bij mij een duurzame snaar geraakt.”

Tjebbe WillTeamWork Breda

TRENdTEllERS dAgEN u uiT NA TE dENKEN OvER uW PERSOONliJKE- EN zAKEliJKE TOEKOMST

✓ Een revival van de jaren ’60?✓ Doorbraakinnovaties op basis van samenwerking.

✓ De behoefte aan grote leiders en ondernemers is nog nooit zo groot geweest.✓ Wat betekenen de lifestyle- en ondernemerstrends voor u?

Anjerstraat 2b | 5102 ZA Dongen | T (0031) 162 455610 | E [email protected] | www.teeuwengroep.nl

PROgRAMMA14.00 uur Ontvangst

14.00 – 14.45 uur Mark Eyskens Wat komt er op ons af? Hoe kunnen we grote innovaties tot stand brengen Een meesterverteller aan het woord

14.45 – 15.30 uur Jempi Moens de trends tot 2020 Inzicht in actuele en toekomstige behoeften Trends gebaseerd op diepgaand psychologisch onderzoek

15.30 – 16.00 uur Pauze

16.00 – 17.00 uur Mark Eyskens en Jempi Moens dagen u uit onder leiding van Huub Narinx mee te denken over een nieuwe (ondernemers)wereld die veel kansen biedt aan mensen met een pioniersmentaliteit

Vanaf 17.00 uur Walking en talking dinner

doelgroep: Ondernemers en professionals en iedereen die een “wijsneus” wil worden

uW iNvESTERiNg€ 395,- per persoon (excl. btw).

Na aanmelding ontvangt u van ons een bevestiging en

factuur. Er is gekozen voor een zodanig aantal deelnemers

dat er voldoende ruimte is voor interactie. Daarom zal de

volgorde van inschrijving bepalend zijn voor deelname. Na

ontvangst van uw betaling sturen we u de toegangsbrief.

gROEPSARRANgEMENTENBij de door ons in 2010 georganiseerde seminars waren

opvallend veel groepen met klanten en medewerkers van

diverse organisaties. Hiervoor hebben wij een speciale prijs

van € 300,00 per persoon (excl. btw) bij groepen vanaf

10 personen.

vERHiNdERiNgBent u onverwacht verhinderd dan kan een ander persoon u

vervangen. Annuleren is helaas niet mogelijk.

AlgEMENE vOORWAARdENOp alle activiteiten zijn onze algemene voorwaarden van

toepassing zoals gedeponeerd bij de KvK te Breda.

Toezending op verzoek.

AANMEldENU kunt zich aanmelden per telefoon: 0162 – 455 610,

per mail: [email protected]

of via het aanmeldingsformulier.

Page 2: Mark Eyskens en Jempi Moens

MARK EYSKENS

WAT KOMT ER OP ONS AF?HOE KuNNEN WE gROTE iNNOvATiES TOT STANd bRENgEN

EEN MEESTERvERTEllER AAN HET WOORd

Mark Eyskens was professor in de economie en is schrijver van

inmiddels 45 boeken waarvan een aantal als revolutionair en

visionair worden gezien. Ook is hij dichter, schilder, columnist en

een veelgevraagd radio- en tv-commentator. Hij maakt deel uit

van The International Crisis Group die spraakmakende adviezen

geeft aan de Verenigde Naties, het Internationale Monetaire

Fonds en aan regeringen over de hele wereld.

Hij gaat in op de coöpetitie dat wil zeggen de coöperatie

(samenwerking) met behoud van competitie die nodig is om grote

innovaties tot stand te brengen en om het energie-, voedsel- en

watertekort op te lossen. Grote leiders moeten sturing geven aan

processen gericht op duurzame ontwikkeling in harmonie met

échte menselijke vooruitgang. Kennis wordt de belangrijkste

productiefactor en leiders en ondernemers zullen wetenschap

en innovatie moeten omzetten in rendabele productie- en

marketingprocessen. Een echte leider is een “wijsneus”, hij ruikt

kansen en wijst de juiste richting. Wat zijn de kenmerken van zo’n

“wijsneus”? Wat kunnen we leren van grote leiders uit de historie

zoals Churchill en wie zijn momenteel inspirerende voorbeelden?

Laten de echte leiders opstaan!

“ik heb genoten van de inspirerende middag en

er veel van opgestoken. de sfeer was uitstekend.

Complimenten voor de organisatie en ambiance.”

Frans Peterse

Psychotherapeut Oosterhout

“Mark Eyskens is de beste spreker van West-Europa.

Hij staat op eenzame hoogte.”

dries van Agt

Ex-minister-president van Nederland

April 2010 te Roermond

uW dAgvOORziTTER Huub NARiNXHuub Narinx heeft al zo’n 20 jaar managementervaring met name in de financiële wereld. Hij is directeur

geweest bij ABP-Hypotheken, Bouwfonds Limburg en SNS Bank. Bij deze laatste instelling was hij directeur

Marketing en directeur Cultuurverandering. Tot medio 2009 was hij directeur van de eredivisieclub Roda J.C.

Huub Narinx is een echte inspirator. Hij werkt met veel energie en humor vanuit zijn typisch Limburgse

oorsprong. Vanaf 1 januari 2010 is hij regiodirecteur Zuid van de Holland Casino Groep.

“500 ondernemers luisterden ademloos naar Jempi Moens. Hij prikkelt de verbeeldingskracht en verrijkt ondernemers

met zijn praktische blik in de toekomst. Juist omdat hij in de jaren ’90 de trends voor de periode tot 2010

zo goed voorspeld had komt hij zeer geloofwaardig over.”

Organisatoren dag van het MKb

2010 te Kerkrade

“Het was een middag dat ik de tijd vergat. intens geboeid heb ik geluisterd naar de visie

van deze twee opinieleiders. de discussie had voor mij nog veel langer mogen duren.”

Henri van gemert

docucare Sint Anthonis

“Een dagvoorzitter die controle heeft over de avond en feilloos de sfeer proeft.

Prettig om naar te luisteren en vol humor.”

ine van der laar

Rabobank Sliedrecht-graafstroom

JEMPi MOENS

dE TRENdS TOT 2020

vOORSPEldE iN dE JAREN ’90 dE TRENdS TOT 2010

TRENdS gEbASEERd OP diEPgAANd PSYCHOlOgiSCH ONdERzOEK

De Belg Jempi Moens besloot jaren geleden om met de

mentaliteit van Kuifje naar Nederland te verhuizen. Lukt het

in Nederland, dan lukt het in de hele wereld, was zijn filosofie.

En inderdaad hij veroverde de wereld door mee te werken aan

doorbraakinnovaties als Senseo Crema, Heineken beertender

en Cup-a-Soup.

Een presentatie van Jempi Moens is een verrassende en

verrijkende ervaring. Zijn visie is mede gebaseerd op diepgaand

psychologisch onderzoek met de Universiteiten van Leuven en

Antwerpen over het gedrag van mensen en is een pleidooi voor

samenwerking. Jempi Moens zal eerst ingaan op de trends voor

de komende jaren die voor ondernemers, leidinggevenden en

burgers belangrijk zijn. Daarna gaat hij in op reeds gerealiseerde

succesvolle samenwerkingsvormen tussen de bedrijven en geeft

hij tips voor kansrijke samenwerkingsvormen in de nabije

toekomst.

Wat kunnen we de komende 10 jaar verwachten?

Laat u verrassen: sterke overeenkomsten met de jaren ’60

van de vorige eeuw. Wat zijn de komende 10 jaar belangrijke

krachtbronnen? Volgens Jempi zijn dit het aanbieden van

producten en diensten met een kloppend hart, rituelen en

verhalen, authenticiteit, integriteit én samenwerking.