Marie-José Brandel. Agenda Inleiding / aanleiding Doelstelling BC Partners BC De filosofie achter...

of 16 /16
Marie-José Brandel

Embed Size (px)

Transcript of Marie-José Brandel. Agenda Inleiding / aanleiding Doelstelling BC Partners BC De filosofie achter...

 • Dia 1
 • Marie-Jos Brandel
 • Dia 2
 • Agenda Inleiding / aanleiding Doelstelling BC Partners BC De filosofie achter BC BC diensten Het platform BC Businesscase BC
 • Dia 3
 • Inleiding Efficint werken in de zorg noodzakelijke gezien vergrijzing, personeelsschaarste en kostenaspect Langer zelfstandig thuis wonen Leefbaarheid kleine kernen W-Brabant Verbreding businesscase / betaalbaarheid van kwaliteit van leven Adaptatie van moderne ICT oplossingen Veranderde levensstijl ouderen (wensen +)
 • Dia 4
 • Doelstelling Structureel de mogelijkheid bieden om lle (toekomstige) ouderen, te beginnen in West -Brabant, zo aangenaam, zorgeloos en gezond mogelijk langer zelfstandig thuis (in eigen vertrouwde en controleerbare omgeving) te laten wonen en tevens actief te kunnen laten participeren binnen de wijken en buurten middels op maat gesneden digitale telediensten en domotica toepassingen.
 • Dia 5
 • De BC partners Surplus Groep: comfort, welzijn, zorg en kinderopvang (k WenS) Mextal: techniek / ICT ShareCare: mantelzorg Hogeschool Avans: behoeften- onderzoek, gebruikersonderzoek, actieonderzoek (t.b.v. procesevaluatie)
 • Dia 6
 • De filosofie Vraaggericht meegaan naar de toekomst WelzijnWellness & Lifestyle Leefbaarheid / Wonen Zorg Zorgeloos Oud Vitaal Grijs
 • Dia 7
 • De diensten Gemaks-, comfort-, entertainmentdiensten Welzijnsdiensten (steuntje in de rug, activering, participatie) Zorgdiensten (zorg, tele-health, alarmering, etc.) Mantelzorg Altijd beeldbellen
 • Dia 8
 • Gemak BrabantConnect - Diensten Brand beveiliging Inbraak beveilinging Comfort
 • Dia 9
 • BrabantConnect - Diensten Tele medicine Tele zorg Tele monitoring Diensten groeien mee: van vitale ouderen naar zorgbehoevende ouderen
 • Dia 10
 • Samen zorgen Mantelzorg BrabantConnect - Diensten Door slimme koppelingen en integratie met andere dienstenleveranciers worden functionaliteiten aan het platform toegevoegd. Zorg Ontvanger Mantelzorg Corinator Zorg Verlener Zorg Verlener Door verschillende rollen te definiren kunnen mensen in een community de mantelzorg voor iemand organiseren
 • Dia 11
 • Diabetespas registreer je eigen gegevens BrabantConnect - Diensten Na het invoeren van de metingen analyseert het systeem individueel per clint automatisch de metingen en bepaald of er beeldcommunicatie met de zorgverlening dient plaats te vinden. Indien nodig wordt de zorgverlener gealarmeerd. Combinatie van domotica, metingen en beeldcommuncatie
 • Dia 12
 • Zelfzorg programmas (zelf managen van chronische aandoeningen BrabantConnect - Diensten Zelfstandig: De zelfzorgprogrammas zijn gebaseerd op het principe van informerend interviewen. Dit betekent dat de clint niet alleen informatie vastlegt over zijn toestand maar tevens genformeerd wordt over hoe om te gaan met zijn aandoening. Deze methode kan leiden tot positieve gedragsverandering bij de clint. THUIS GEEFT ANTWOORDEN OP MEERKEUZEVRAGEN EN VOERT WAARDEN IN. NEEMT INDIEN NODIG CONTACT OP. INFORMEERT ALS DAAR AANLEIDING VOOR IS.
 • Dia 13
 • Ambient Assisted Living BrabantConnect Diensten (slimme woning) Monitoren van activiteiten in de woning Door middel van eenvoudig in een woning aan te brengen netwerk van sensoren worden de activiteiten van de bewoner geregistreerd en geanalyseerd. Op basis van de analyse volgen vooraf ingestelde acties. Combinatie van domotica, metingen en beeldcommuncatie
 • Dia 14
 • Persoonlijke functies BrabantConnect het platform Community dienstenPersoonlijke diensten Betrouwbaar Gemakkelijk te bedienen Beveiligd Gebruiker bepaald zelf dienstverleners
 • Dia 15
 • BrabantConnect het platform / terminals Eigen PC Touch PCThuispostTV Gratis tijdens de Trial + 3 abonnementen
 • Dia 16
 • Businesscase Slimme Zorg: 650 aansluitingen Business scenario: 25.000 aansluitingen (5 jaar) Surplus, wooncorporaties, zorgverzekeraars, kruisvereniging, technologieleveranciers,