Mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen, naar Zijn beeld schiep Hij hen

Click here to load reader

 • date post

  15-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  47
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen, naar Zijn beeld schiep Hij hen. Drs. Cobi Wattez 4 november 2011. Hoe ziet deze lezing eruit?. wie ben ik? waar liep ik tegenaan? wetenschappelijke inzichten over m/v wat ik wil onderzoeken de komende jaren. Wie ben ik. Cobi Wattez - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen, naar Zijn beeld schiep Hij hen

 • Mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen, naar Zijn beeld schiep Hij hen

  Drs. Cobi Wattez4 november 2011

 • Hoe ziet deze lezing eruit?wie ben ik?waar liep ik tegenaan?wetenschappelijke inzichten over m/vwat ik wil onderzoeken de komende jaren

 • Wie ben ikCobi WattezA&O psycholoog, Senior Projectleider Business Development Tinguely Xpertsonderzoeker gender effecten op leiderschap binnen organisaties (NSvP, Radboud Universiteit)getrouwd met Martin Op t Landmoeder van Sjoerd (23), Sifra (22) en Norbert (21) co-auteur Wat wil jij/wat wil ik, Samen Verder

  15- jarige leeftijd: geraakt door de liefde van de God van de bijbel en gekozen Zijn richtlijnen voor het leven op te volgen

 • Waar liep ik tegenaan?vaak na managementvergadering gefrustreerd naar huisniet duidelijk kunnen maken wat ik belangrijk vindmoe van het 'aan het woord komen en blijven'soort van niet-serieus genomen gevoelin huwelijk, na 7 jaarik kan niet duidelijk maken wat ik voeliedereen doet wat hij/zij belangrijk vindtniemand 'zorgt' voor mij

 • Aafke Komter/Martine Delfos/Carol Gilligan e.a.oosterschelde-gesloten kamerzorg-rechtvaardigheidsethiek (millenium 1)lichaamsbouwontwikkeling (waarnemen gezicht, kleien) functie (gehoor, oxytocine-afbraak) zelfbeeld: zelf-in-relatie, gefocust zelfcommunicatie:tend and befriend, fight or flightdenkwijze: contextueel -formeel

 • Onderzoek onderhandelen in partnerrelaties

  geslachtonderhandelingsstrategiemannelijke partnervrouwelijke partnerrationaliserenjajadreigenjajahintenneejazwijgenjanee

 • Andere drijfveren, andere communicatie

 • Mc Kinsey, 2008 De effectiviteit van vrouwelijk leiderschap

 • Zijn er wel specifieke mannelijke of vrouwelijke persoonseigenschappen?vrouwenmannen

 • m/v metafoor

 • Bijbel over vrl. en mnl. leiderschapGod schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. Hij zegende hen en zei tegen hen: Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag.(Gen 1: 27, 28)

 • Samenvatting Pat HeimPower-dead-even role versus hierarchie (1.07-3.42)Teamplayer: verschillende perceptie (4.28-6.15)Leer winnen en verliezen en het spel te spelen (6.45-8.48)Competitie: zie het als spel en neem risicos (10.00-11.27)Zelfpromotie: trackrecord-potential: vertel (12.57-13.15)M: bottomline first, V: proces first, hersenfunctie (20:20-21:52)Manage how you are perceived in terms of power (24:25-26:55)

 • Handvatten voor leven in overvloed als m/v MVoefenen in persoonlijke vragen waardering uitsprekenin de wij vorm sprekenoverleg oefenenuitnodigen tot profilerendienen door niet altijd te scoreninitiatief nemen om vrouwen/anderen platform te bieden

  koppeling met ziel behoudentaakafbakening/focus afkijkentaak als spel oefenen oefenen in puntig sprekenwerken aan zichtbaarheidgevoel van eenzaamheid aanvullenik-vorm oefenen, alleen durven staan

 • Vrouwelijke kracht: Verbindenna zelf verbonden te zijnmet jezelfmet Godzonder overname andermans verantwoordelijkheidkeuzewat is de verantwoordelijkheid van de ander? wat is de reactie?zonder verwachting dat de ander (zich aan) jou verbindtkeuze 'alleen' met God te willen/kunnen staanbenoemen en plaats vragen voor je eigen behoeften

 • Maria zocht verbinding met zichzelf

  Zij ontroerde bij dat woord en overlegde, welke de betekenis van die groet mocht zijn Luc 1:29En allen die ervan hoorden, verbaasden zich over hetgeen door de herders tegen hen was gezegd. Doch Maria bewaarde al deze woorden, die overwegende in haar hart Luc 2:19Waarom hebt gij Mij gezocht?En zij begrepen het woord niet dat Hij tot hen sprakEn zijn moeder bewaarde al deze woorden in haar hart. Luc 2:51

 • Maria zocht verbinding met GodEn Maria zeide: Zie de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw woord.Daarop sprak zijn moeder de bedienden aan: Doe maar wat hij jullie zegt, wat het ook is.

 • Making organizations more social ambitious by increasing gender diversity drive Research on social ambition, judgment formation and gender in Board Rooms

  Cobi Wattez, oktober 2011

 • Context onderzoekNagedacht: wat wil ik de komende 9 jaar van mijn werkzaam leven met bevlogenheid nastreven?Radboud Universiteit faculteit Managementwetenschappen biedt duaal promotietraject aan rond thema 'The Responsible Organisation'Kader is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, ook wel Corporate Social Responsibility (CSR) and Sustainability Development (SD) genoemdEigen motivatie: bijdrage goede invulling m/v rollen in onze cultuur en inzichten voor vrouwelijk leiderschap voor onze christenvrouwen in het bijzonderNa 1 jaar voor commissie onderzoeksvoorstel verdedigen, bij goedkeuring in drie jaar uitvoeren (vier wetenschappelijke artikelen)Kans om mij te verdiepen wat ik zonder deze ondersteuning niet voor elkaar zou krijgen, verder zie ik wel en ga al biddend mijn weg

 • Twee opmerkingen bij genderethiek: gelijkheid etc.efficientiegender gelijkheidgenderverschilgender als social construct:inzicht door onderzoek naar gender gerelateerde phenomenen i.p.v. gender als leidende variabeleGen 1: mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen, naar Zijn beeld schiep Hij heninterpretatie invalshoekenopen en inductieve benadering

  gelijke kansenalternatieve waardenmeritocratiespeciale bijdrage

 • Wat observeer ik? (relevantie)Organisaties zijn matig succesvol in het behouden en ontwikkelen van vrouwelijk leiderschap, jammer wantNederlandse en Europese economie en maatschappij hebben mannen en vrouwen nodigVrouwen zijn gelijk aan mannen opgeleid en hebben kans opgedane kennis en vaardigheden te gebruikenMannen hebben kans om vaderrol op te pakkenGenesis 1 beheer de aarde: opdracht aan beide

 • Waardoor komt dit? (hypotheses)Vrouwen herkennen zich onvoldoende in de missie, strategie van organisatieVrouwen kiezen andere prioriteitenVrouwen ervaren onvoldoende toegevoegde waarde in formuleren van en realiseren van doelstellingen van organisaties

 • Wat kenmerkt vrouwelijke ambitie?Onderzoek 'ambitie kent geen tijd' (2009): sociale ambitie krijgt bij vrouwen prioriteitdefinitie sociale ambitie: het behartigen van de balans tussen verschillende belangenin priv sfeer: bewaken werk-priv balansin directieteams: bewaken balans tussen people-profit en planetvoorbeeld: outsourcen uitvoerend werk naar Indiasociale ambitie in dit voor beeld = besluit medewerker met partner niet langer dan maand opdracht in India te geven en investeren in opleiding onderlaag Indiase samenlevingPartnerrolOuderrol Huishoudrol Gemeenschapsrol Intrinsiek Extrinsiek Sociale ambitie Carriere ambitie

 • Hoe meer sociale ambitie bij organisaties ontwikkelen?Door het realiseren van meer vrouwelijke invloed in de strategische en bestuurlijke besluitvorming van organisatiesMijn stelling: vrouwelijke deelname aan strategische en bestuurlijke besluitvorming binnen organisaties is matig effectief en leidt onvoldoende tot het sociale ambitieniveau waar vrouwen zich in herkennenNodig: inzicht in de manier waarop mannen en vrouwen tot besluitvorming komen, specifiek in context van een directieteam

 • Op welk onderzoek kan ik voortbouwen?In privesfeer zijn onderhandelingstrategieen onderzocht (Komter, 1990, Pool en Lucassen, 2005, Wiesmann, 2010)In onderwijs is onderzoek gedaan naar oordeelsvorming en gender (Magolda, ten Dam en Severiens, 2000)

 • Oordeelsvorming en genderabsoluut wetentransitioneel wetenonafhankelijk wetencontextueel wetenbeheerspatroonontvangpatroonimpersoonlijk patrooninterpersoonlijk patroonindividueel patrooninterindividueel patroonconnectief = weten door samenwerken en relatie met persoonlijk ervaringen te leggenautonoom = feiten, logica gericht op toepassen

 • Wat ontbreekt aan het bestaande onderzoek?Exploratie en operationalisatie van onderzoek over Oordeelsvorming en Gender voor directieteam situatieExploratie en operationalisatie van begrip Sociale ambitie voor directieteam situatieEmpirisch onderzoek naar relatie tussen oordeelsvorming, sociale ambitie en gender

 • Wat is mijn beoogde onderzoeksvraag?Wat is de relatie tussen wijze van oordeelsvorming, sociale ambitie en gender in directieteams

  Design:exploratie en operationalisatie sociale ambitie en oordeelsvorming in directieteams door

  interviews, thinking aloud methode e.a. kwantitatief meten bij directieteams

 • Opbrengstempirisch getoetste theorie over onderzochte relatiestool advieslange termijn opbrengst (niet in dit onderzoek)meer vrouwen in directies en organisatiesmeer sociale ambitie bij organisatiesmeer mannen als vader