Management en logistiek Roel Grit Jan de Geus Hoofdstuk 4 Inkoop.

19
Management en Management en logistiek logistiek Roel Grit Roel Grit Jan de Geus Jan de Geus Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 4 Inkoop Inkoop

Transcript of Management en logistiek Roel Grit Jan de Geus Hoofdstuk 4 Inkoop.

Page 1: Management en logistiek Roel Grit Jan de Geus Hoofdstuk 4 Inkoop.

Management en Management en logistieklogistiek

Roel GritRoel Grit

Jan de GeusJan de Geus

Hoofdstuk 4Hoofdstuk 4InkoopInkoop

Page 2: Management en logistiek Roel Grit Jan de Geus Hoofdstuk 4 Inkoop.

22Boek: Management en logistiek Auteurs: Roel Grit en Jan de GeusBoek: Management en logistiek Auteurs: Roel Grit en Jan de Geus

Hoofdstuk InkoopHoofdstuk Inkoop

Page 3: Management en logistiek Roel Grit Jan de Geus Hoofdstuk 4 Inkoop.

33Boek: Management en logistiek Auteurs: Roel Grit en Jan de GeusBoek: Management en logistiek Auteurs: Roel Grit en Jan de Geus

Wat inkopen?Wat inkopen?

Naast personeelNaast personeelAanschaf van middelenAanschaf van middelen machines en gebouwenmachines en gebouwen gereedschappengereedschappen grondstoffengrondstoffen halffabricaten en componentenhalffabricaten en componenten eindproducteneindproducten

Inkoop van diensten o.a.Inkoop van diensten o.a. onderhoud van machines, gebouwen en gereedschappenonderhoud van machines, gebouwen en gereedschappen catering van de kantine catering van de kantine schoonmaakschoonmaak expertise (accountant, advocaat)expertise (accountant, advocaat)

Ook inkopen van (delen van) productie (uitbesteding of outsourcing)Ook inkopen van (delen van) productie (uitbesteding of outsourcing)

Page 4: Management en logistiek Roel Grit Jan de Geus Hoofdstuk 4 Inkoop.

44Boek: Management en logistiek Auteurs: Roel Grit en Jan de GeusBoek: Management en logistiek Auteurs: Roel Grit en Jan de Geus

InkoopInkoop

Prijs Prijs Productiebedrijven Productiebedrijven Handelsbedrijf Handelsbedrijf

Korting o.a. staffelkorting Korting o.a. staffelkorting Inkoop bij de overheid Inkoop bij de overheid

De inkoopfunctie binnen een bedrijf moet zorgen voor de De inkoopfunctie binnen een bedrijf moet zorgen voor de bedrijfsuitoefening, de bedrijfsvoering en de bedrijfsuitoefening, de bedrijfsvoering en de instandhouding van het bedrijf door het van externe instandhouding van het bedrijf door het van externe bronnen betrekken van alle goederen en diensten die bronnen betrekken van alle goederen en diensten die noodzakelijk zijn, tegen de voor het bedrijf meest gunstige noodzakelijk zijn, tegen de voor het bedrijf meest gunstige voorwaarden [Van Weele, 2005].voorwaarden [Van Weele, 2005].

Page 5: Management en logistiek Roel Grit Jan de Geus Hoofdstuk 4 Inkoop.

55Boek: Management en logistiek Auteurs: Roel Grit en Jan de GeusBoek: Management en logistiek Auteurs: Roel Grit en Jan de Geus

InkoopaspectenInkoopaspecten

Uitkijken voor Suboptimalisatie

Page 6: Management en logistiek Roel Grit Jan de Geus Hoofdstuk 4 Inkoop.

66Boek: Management en logistiek Auteurs: Roel Grit en Jan de GeusBoek: Management en logistiek Auteurs: Roel Grit en Jan de Geus

Inkoop in bedrijfInkoop in bedrijf

Lastige positie van inkoop • aan begin goederenstroom• aan eind informatiestroom

Page 7: Management en logistiek Roel Grit Jan de Geus Hoofdstuk 4 Inkoop.

77Boek: Management en logistiek Auteurs: Roel Grit en Jan de GeusBoek: Management en logistiek Auteurs: Roel Grit en Jan de Geus

Inkoop binnen een bedrijfInkoop binnen een bedrijf

aparte afdeling ofaparte afdeling ofaparte staffunctie ofaparte staffunctie ofgeïntegreerd binnen de lijnorganisatie ofgeïntegreerd binnen de lijnorganisatie ofzelfsturende groepzelfsturende groep

Strategische keuze Strategische keuze inkoop centralisereninkoop centraliserencentraliseren in groep bedrijven centraliseren in groep bedrijven (inkoopcombinatie) (inkoopcombinatie) inkoop decentralisereninkoop decentraliseren

Page 8: Management en logistiek Roel Grit Jan de Geus Hoofdstuk 4 Inkoop.

88Boek: Management en logistiek Auteurs: Roel Grit en Jan de GeusBoek: Management en logistiek Auteurs: Roel Grit en Jan de Geus

InkoopfunctieInkoopfunctie

Commerciële inkoopfunctieCommerciële inkoopfunctie keuze producten en keuze producten en leveranciers. leveranciers. SpecificerenSpecificerenSelecteren Selecteren (evt. long list, short list)(evt. long list, short list)Contracteren Contracteren (evt. raamcontract)(evt. raamcontract)

Logistieke inkoopfunctieLogistieke inkoopfunctie daadwerkelijk bestellen en daadwerkelijk bestellen en ontvangen. ontvangen. Bestellen Bestellen (evt. afroepen)(evt. afroepen)Bewaken Bewaken Nazorg Nazorg

Page 9: Management en logistiek Roel Grit Jan de Geus Hoofdstuk 4 Inkoop.

99Boek: Management en logistiek Auteurs: Roel Grit en Jan de GeusBoek: Management en logistiek Auteurs: Roel Grit en Jan de Geus

InkoopfunctieInkoopfunctie

Page 10: Management en logistiek Roel Grit Jan de Geus Hoofdstuk 4 Inkoop.

1010Boek: Management en logistiek Auteurs: Roel Grit en Jan de GeusBoek: Management en logistiek Auteurs: Roel Grit en Jan de Geus

Inkoopfunctie (Engels) Inkoopfunctie (Engels)

Page 11: Management en logistiek Roel Grit Jan de Geus Hoofdstuk 4 Inkoop.

1111Boek: Management en logistiek Auteurs: Roel Grit en Jan de GeusBoek: Management en logistiek Auteurs: Roel Grit en Jan de Geus

Keuze van de leverancierKeuze van de leverancier

Leveranciersbeoordeling (vendor rating)Leveranciersbeoordeling (vendor rating)

Methoden voor leveranciersbeoordeling Methoden voor leveranciersbeoordeling

Subjectieve methode Subjectieve methode Alle keuzecriteria tellen even zwaar mee.Alle keuzecriteria tellen even zwaar mee.

Gewogen factorscore methodeGewogen factorscore methodeCriteria met verschillende wegingsfactoren. Criteria met verschillende wegingsfactoren.

Page 12: Management en logistiek Roel Grit Jan de Geus Hoofdstuk 4 Inkoop.

1212Boek: Management en logistiek Auteurs: Roel Grit en Jan de GeusBoek: Management en logistiek Auteurs: Roel Grit en Jan de Geus

Subjectieve methodeSubjectieve methode

LeverancierLeverancier

Score AScore A Score BScore B Score CScore C

PrijsPrijs 88 66 88

KwaliteitKwaliteit 55 88 66

LeverbetrouwbaarheidLeverbetrouwbaarheid 88 77 55

FlexibiliteitFlexibiliteit 55 44 88

TotaalTotaal 2626 2525 2727

Gemiddeld (Totaal/4)Gemiddeld (Totaal/4) 6,56,5 6,256,25 6,756,75

Page 13: Management en logistiek Roel Grit Jan de Geus Hoofdstuk 4 Inkoop.

1313Boek: Management en logistiek Auteurs: Roel Grit en Jan de GeusBoek: Management en logistiek Auteurs: Roel Grit en Jan de Geus

Gewogen factorscoreGewogen factorscore

Weging Leverancier

A B C

score gewogen score gewogen score gewogen

Prijs 25% 8 2 6 1,5 8 2

Kwaliteit 40% 5 2 8 3,2 6 2,4

Leverbetrouwbaar 25% 8 2 7 1,75 5 1,25

Flexibiliteit 10% 5 0,5 4 0,4 8 0,8

Totaal 6,5 6,85 6,45

Page 14: Management en logistiek Roel Grit Jan de Geus Hoofdstuk 4 Inkoop.

1414Boek: Management en logistiek Auteurs: Roel Grit en Jan de GeusBoek: Management en logistiek Auteurs: Roel Grit en Jan de Geus

Management en inkoopManagement en inkoop

Bedrijf: terug naar de kernactiviteiten (core business)Bedrijf: terug naar de kernactiviteiten (core business)‘‘Make or buy’ beslissingenMake or buy’ beslissingenInkoop belangrijker Inkoop belangrijker Aanbestedingen (offertes aanvragen)Aanbestedingen (offertes aanvragen)

Modern inkoopproces Modern inkoopproces Dienstverlening aan interne klantDienstverlening aan interne klanten daarmee uiteindelijk aan externe klanten daarmee uiteindelijk aan externe klant

Supply ChainSupply ChainNiet alleen letten op interne ketenNiet alleen letten op interne ketenGehele bedrijfskolom (keten of supply chain) belangrijkGehele bedrijfskolom (keten of supply chain) belangrijkHet gaat om de klanten helemaal aan het eind van de keten Het gaat om de klanten helemaal aan het eind van de keten

Inkoop Inkoop Goede, langetermijnrelaties met leveranciersGoede, langetermijnrelaties met leveranciersGoede onderlinge communicatie Goede onderlinge communicatie Informatie uitwisselen met externe partijen (evt. EDI), zoals productieplanningenInformatie uitwisselen met externe partijen (evt. EDI), zoals productieplanningenBetrouwbaar, integraal en ondersteunend informatiesysteem, bijv. ERPBetrouwbaar, integraal en ondersteunend informatiesysteem, bijv. ERP

Page 15: Management en logistiek Roel Grit Jan de Geus Hoofdstuk 4 Inkoop.

1515Boek: Management en logistiek Auteurs: Roel Grit en Jan de GeusBoek: Management en logistiek Auteurs: Roel Grit en Jan de Geus

ERP-systeem ERP-systeem

Geïntegreerd informatiesysteem (Enterprise Resource Planning)Geïntegreerd informatiesysteem (Enterprise Resource Planning)Bijvoorbeeld SAP, Baan en Microsoft Dynamics. Bijvoorbeeld SAP, Baan en Microsoft Dynamics. Met o.a. de volgende functies:Met o.a. de volgende functies:

financiële informatiefinanciële informatieproductieplanningproductieplanningverkoopinformatie verkoopinformatie personeelsinformatiepersoneelsinformatieinformatie over distributieinformatie over distributieinkoopinformatieinkoopinformatie

Maakt gebruik van centrale databaseMaakt gebruik van centrale databaseGegevens liggen op slechts één plaats vastGegevens liggen op slechts één plaats vastMinder kans op foutenMinder kans op foutenKost minder tijdKost minder tijd

Page 16: Management en logistiek Roel Grit Jan de Geus Hoofdstuk 4 Inkoop.

1616Boek: Management en logistiek Auteurs: Roel Grit en Jan de GeusBoek: Management en logistiek Auteurs: Roel Grit en Jan de Geus

InkoopmanagementInkoopmanagement

Page 17: Management en logistiek Roel Grit Jan de Geus Hoofdstuk 4 Inkoop.

1717Boek: Management en logistiek Auteurs: Roel Grit en Jan de GeusBoek: Management en logistiek Auteurs: Roel Grit en Jan de Geus

InkoopethiekInkoopethiek

Inkoop geeft (veel) geld uit van het bedrijfInkoop geeft (veel) geld uit van het bedrijfGrote belangen bij verkopers leverancierGrote belangen bij verkopers leverancierMisbruik mogelijk Misbruik mogelijk Ethiek heeft te maken met gedragsregels Ethiek heeft te maken met gedragsregels Gedragscode voor inkopers opgesteld door NEVIGedragscode voor inkopers opgesteld door NEVI= Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement = Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement

Bedenk een paar regels die in deze gedragscode kunnen Bedenk een paar regels die in deze gedragscode kunnen staan.staan.

Page 18: Management en logistiek Roel Grit Jan de Geus Hoofdstuk 4 Inkoop.

1818Boek: Management en logistiek Auteurs: Roel Grit en Jan de GeusBoek: Management en logistiek Auteurs: Roel Grit en Jan de Geus

Kraljic vanuit inkoopKraljic vanuit inkoop

Page 19: Management en logistiek Roel Grit Jan de Geus Hoofdstuk 4 Inkoop.

1919Boek: Management en logistiek Auteurs: Roel Grit en Jan de GeusBoek: Management en logistiek Auteurs: Roel Grit en Jan de Geus

Kraljic vanuit verkoopKraljic vanuit verkoop