Mammoet Benelux brochure

16
Mammoet Benelux De regionale specialist in zwaar transport en hijswerk Worldwide specialists in heavy lifting and transport

description

Mammoet Benelux brochure

Transcript of Mammoet Benelux brochure

Page 1: Mammoet Benelux brochure

Mammoet Benelux

De regionale specialist

in zwaar transport en

hijswerk

Worldwide specialists

in heavy lifting and transport

Page 2: Mammoet Benelux brochure

Specialist in zwaar transport en hijswerk

Mammoet is specialist in zwaar hijswerk en multimodaal transport. Onze specialiteit is het

transporteren, verschepen, plaatsen (horizontaal en verticaal) en het verwijderen van grote

en/of zware objecten van en naar elke locatie, te land en te water. Mammoet bedient vijf

belangrijke markten: de petrochemie, de energiesector, de civiele sector, de offshore industrie

en maritieme branche. Voor al uw vragen, klein of groot, biedt Mammoet oplossingen op

maat. Oplossingen die zich onderscheiden door hun inventiviteit, professionele aanpak, het

hoogwaardige materieel en nadruk op veiligheid, kwaliteit en milieuzorg.

Mammoet’s kernactiviteiten zijn:• geheel verzorgde hijs- en transportwerkzaamheden;

• verhuur van mobiele kranen;

• multimodale transport- en hijsprojecten van fabriek tot fundering;

• hijswerkzaamheden i.h.k.v. onderhoud, plant stops en plant uitbreidingen;

• bergingswerk, wrakopruiming en offshore installatie.

Mammoet BeneluxMammoet Benelux is de tak van Mammoet die zich met het complete dienstenpakket richt op kleine en

grote opdrachtgevers in Nederland, België en Luxemburg.

2 | 3

Page 3: Mammoet Benelux brochure

“Mammoet altijd dichtbij en korte lijnen dankzij vestigingen in elke regio.”

Geen opgave te groot, geen opdracht te kleinAls marktleider heeft Mammoet een grote staat

van dienst opgebouwd en haar vleugels over de

hele wereld uitgeslagen. Het inter nationale suc-

ces neemt niet weg dat wij stevig zijn verankerd

in de lage landen, waar zich onze grootste markt

en trouwste klanten bevinden. Voor Mammoet is

geen opgave te groot als het om hijsen of

transporteren gaat. Maar ook geen opdracht te

klein, ook niet als het om één enkele lift gaat,

zoals een tuinhuisje of een palet met bouw-

materialen. Mammoet is een no-nonsense bedrijf

dat ook sterk is in het kleine werk en de verhuur

van kranen, soms voor weken, soms voor een

paar uur. Elke opdracht gever, groot of klein, kan

rekenen op onze gedrevenheid en professionele

aanpak – 24 uur per dag.

Landelijk actief, in elke regio gevestigdOnderweg, op het water, op bouwterreinen en

bij bedrijven, overal komt u kranen en transporten

van Mammoet tegen. Dat is niet zo verwonderlijk,

want Mammoet is in alle delen van Nederland en

België actief, ook bij u in de omgeving. Vandaar

dat wij overal regionale vestigingen hebben. Met

als voordeel dat wij altijd dicht bij u zitten en de

lijnen kort blijven. Onze landelijke spreiding biedt

ook het gemak dat u met één vertrouwde partner

voor alle hijs- en transport opdrachten kunt

werken, handig wanneer u een groot werk gebied

bestrijkt of op meerdere locaties vestigingen

heeft. Zelfs permanente vestiging op uw terrein

is mogelijk.

Al het benodigde materieel te huurNog een reden om voor Mammoet te kiezen is

ons grote aanbod van kranen, transportmiddelen

en ander gespecialiseerd materieel. Voor elke

vraag, groot of klein, heeft Mammoet een

passende oplossing. Wij bieden kranen in alle

klassen, die wij op projecten inzetten, maar die u

gewoon per uur, per dag of per week kunt huren.

Van veelzijdige mobiele kranen met een capaciteit

tussen de 10 en 1.200 ton die op elke locatie

inzetbaar zijn, tot ring-, rups- en toren kranen

met een capaciteit van enkele tonnen. Daar-

naast hebben wij legio zware transportmiddelen,

drijvend materieel, hijs-, slee- en vijzelapparatuur

en push-up-, puller-, winch- en ballastsystemen

voor speciale toepassingen. Dit materieel is

beschikbaar bij de Mammoet-vestiging bij u in

de buurt.

Tijd- en kostenbesparende totaaloplossingenBij veel projecten komt meer kijken dan hijsen of

transporteren alleen. Klanten wensen ook totaal-

oplossingen, zoals compleet verzorgde trajecten

van fabriek tot fundering, zonodig gemonteerd

en al. Mammoet is optimaal toegerust om

dergelijke integrale oplossingen te leveren.

Daarnaast zorgt Mammoet voor het engineeren

en uitvoeren van alle benodigde load-outs en

load-ins, transporten over spoor, weg en water,

het inhijsen, plaatsen en monteren van objecten

en tussentijdse op- en overslag. Ook kunnen wij

alle administratieve taken, logistieke planningen,

vergunningen en inhuren van onder aannemers

voor u verzorgen. Uw voordeel: minder werk,

minder zorgen, een betere afstemming, een

kortere doorlooptijd en lagere kosten.

Page 4: Mammoet Benelux brochure

4 | 5

Petrochemische industrie

Mammoet houdt zich in de (petro)chemische industrie vooral bezig met onderhoudswerk,

onderdelenvervanging, totale revisies en de uitbreiding of nieuwbouw van productiesites. Mammoet

heeft de kennis, kunde en ervaring om de downtime kort te houden, slim om te gaan met kleine ruimtes

en te voldoen aan alle veiligheidsprocedures. Onze diensten variëren van het plaatsen en installeren van

losse componenten (equipment setting) tot complete onderhoudsprojecten en plant stops. Daarnaast

verzorgen wij alle speciale transporten en verplaatsingen, afzonderlijk of als onderdeel van een

totaaloplossing. Mammoet biedt klanten in de petrochemie meerdere pakketten. Zoals het unieke

plantstop- concept, dat borg staat voor een optimale afstemming en snelle uitvoering dankzij het pre-

engineeren van alle transport- en hijswerkzaamheden, evenals onderhoudsconcepten op basis van

permanente on-site aanwezigheid, langlopende overeenkomsten of fl exibele contracten.

Page 5: Mammoet Benelux brochure
Page 6: Mammoet Benelux brochure

Energiesector

Mammoet is een gevestigde naam in alle takken van de energieproductiesector. Met een expertise die

zowel fossiele brandstofgestookte en kernenergiegedreven centrales omvat als installaties die duurzame

energiebronnen benutten, zoals windmolens en biocentrales. Onderdelen voor deze installaties zijn

doorgaans niet alleen groot en zwaar, ook moeten die vaak een complex traject afl eggen van de fabriek

naar hun bestemming, hetzij over de weg, per spoor, over water of een combinatie hiervan. Onze

Mammoet terminals kunnen zorgdragen voor de op- en overslag. Veeleisend werk, dat u beter aan één

allround specialist kunt overlaten. Mammoet komt hieraan tegemoet met veilige totaaloplossingen die

alle transporten, on-site plaatsing en installatie omvatten. Daarnaast hebben wij speciaal voor onder-

houdsprojecten in bestaande centrales onze kennis en ervaring gebundeld in een toegesneden totaal-

oplossing: Mammoet Energy Support, een service die energieproducenten alles van engineering tot en

met uitvoering biedt. Uiteraard zijn wij net zo content en toegewijd bezig met kleinere opdrachten.

6 | 7

Page 7: Mammoet Benelux brochure
Page 8: Mammoet Benelux brochure

Civiele sector

Mammoet’s ruime ervaring met - multimodale - transporten over spoor, weg en water, gecombineerd

met alle faciliteiten voor het hijsen, sleeën en vijzelen van grote objecten, zorgt ervoor dat wij breed

inzetbaar zijn voor civiele projecten en infrastructurele werken. In de woning- en utiliteitsbouw en bij de

constructie van bruggen, wegen, viaducten en zendmasten levert Mammoet bijdragen van verschillende

aard en omvang. Ons werk varieert van het transporteren, sleeën en/of inhijsen van staalconstructies en

prefab elementen (bijvoorbeeld betonliggers i.s.m. Mammoet Betonmontage, zie pagina 15), die wij op

locatie ook voor u kunnen monteren, tot en met het bouwen, verplaatsen en ontmantelen van gebouwen

en industriële complexen. Onze expertise, professionele aanpak, slimme oplossingen en grondige

voorbereiding van elke opdracht, groot of klein, staan borg voor een snelle en onberispelijke uitvoering.

Voor u betaalt dit zich uit in een minimale bouwtijd of verkeershinder en aanzienlijke kosten-

besparingen.

8 | 9

Page 9: Mammoet Benelux brochure
Page 10: Mammoet Benelux brochure

Offshore industrie

Mammoet’s werk voor de offshore industrie omvat het veilig uitvoeren van uitzonderlijke transporten

over land en water, load-ins en load-outs, het laden en lossen van schepen en het assisteren bij de

bouw van grote en zware constructies, zoals productieplatforms en FPSO’s (Floating Production,

Storage and Offl oading Vessel). Deze diensten sluiten naadloos aan op de trend binnen de offshore

industrie om productieplatforms voor olie en gas vrijwel geheel aan land af te bouwen, alvorens ze naar

hun defi nitieve plaats op zee te transporteren. Een kostenbesparende aanpak die Mammoet faciliteert

met alle denkbare transportmiddelen, kranen en speciaal materieel, zoals het zelfontwikkelde push-up

systeem, waarmee we complete platforms en andere zaken opvijzelen. Andere diensten zijn het op zee

bevestigen en verankeren, wegen, ballasten, vijzelen, plaatsen en verplaatsen van zware of grote

objecten, zoals kleine boortorens, en het bieden van op- en overslagmogelijkheden.

10 | 11

Page 11: Mammoet Benelux brochure
Page 12: Mammoet Benelux brochure

Maritime activiteiten

Mammoet verleent u ook hijs- en transportservices op het water via Mammoet Maritime. Mammoet

Maritime is een veelzijdige, professionele maritieme dienstverlener die gespecialiseerd is in zwaar

transport en hijswerk in de kust- en binnenwateren. Naast uitgebreide ervaring en expertise biedt

Mammoet een allround pakket van diensten en materieel dat uniek is in Nederland en België. Tailor-

made oplossingen die vragen om – een combinatie van – hijsen, transporteren, monteren, regulier

onderhoud, goederenop- en overslag, berging, calamiteitenbestrijding of het tegengaan van

milieuverontreininging. De Heavy Lift Terminals in Schiedam en Westdorpe dienen samen met onze

partners in Nederland, België en Duitsland als praktische steunpunten.

12 | 13

Page 13: Mammoet Benelux brochure
Page 14: Mammoet Benelux brochure

Veiligheid altijd vooropOngeacht of het om een grote of kleine opdracht gaat, bij Mammoet gaat veiligheid voor alles. Vanwege

de risico’s die inherent zijn aan ons werk, hanteert Mammoet, in ieders belang, strenge veiligheidsregels.

Onze medewerkers moeten zich daar altijd en overal aan houden. Veiligheid is een speerpunt van

Mammoet’s SHE-Q-programma, dat ook is gericht op de zorg voor gezonde werkomstandigheden, het

milieu en kwaliteit. Veilig en verantwoord werken is hecht verankerd in onze bedrijfscultuur en absoluut

‘top of mind’ bij alles wat we doen, ook bij de kleinste opdracht. Kiezen voor Mammoet is kiezen voor

veiligheid, kwaliteit en zekerheid. Dat is ook in uw belang als opdrachtgever!

Inventief en innovatiefElke hijs- of transportopdracht is in zekere zin uniek. Inventief zijn zit dan ook bij ons in het bloed.

Iedereen die in de uitvoering werkt, beschikt over de kennis en ervaring om binnen zijn verantwoordelijk-

heidsgebied de beste en meest veilige oplossing te kiezen. Goed op elkaar ingespeelde teams zorgen

voor een vlekkeloze uitvoering. Voor meer complexe vragen en situaties biedt Mammoet ondersteuning

van eigen engineers, die als geen ander in staat zijn hun expertise te vertalen in praktische oplossingen

en een optimaal gebruik van de technische mogelijkheden. En mocht er geen bestaande oplossing

voorhanden zijn, dan verzinnen wij er één voor u.

Vakopleidingen in ons Training CenterOnze riggers (operationele medewerkers) en kraanmachinisten hebben interne trainingsprogramma’s

gevolgd die borg staan voor vakmanschap en veilig werken. Ook uw mensen kunnen deze erkende

trainingen bij Mammoet volgen. Hiervoor beschikken wij in Schiedam over een volledig uitgerust Training

Center, waar aan de hand van praktijksituaties geoefend wordt. Zo weet u zeker dat uw mensen de best

denkbare opleiding krijgen (zie www.mammoettrainingcenter.nl).

14 | 15

Page 15: Mammoet Benelux brochure

Mammoet Nederland B.V.

Karel Doormanweg 47, Haven 580

3115 JD Schiedam

Postbus 570, 3100 AN Schiedam

Telefoon: +31 10 204 2440

Fax: +31 10 204 2442

[email protected]

• Branch Chemelot

Chemelot Building G47-04

Koolwaterstofstraat 1, Gate 7

6161 RA Geleen

Telefoon: +31 46 476 0291

Fax: +31 46 476 8405

planning.mammoet-zuid@

mammoet.com

• Branch Pernis

Vondelingenweg 601, 3196 KK Pernis

Telefoon: +31 10 4720 374

Fax: +31 10 4164 885

[email protected]

• Site Moerdijk

Chemieweg 25, 4782 SJ Moerdijk

Telefoon: +31 168 355 811

Fax: +31 168 323 125

[email protected]

• Branch Velsen-Noord

Witte Hekweg 4

1951 HL Velsen-Noord

Postbus 93, 1940 AB Beverwijk

Telefoon: +31 251 229 341

Fax: +31 251 224 488

[email protected]

• Branch Terneuzen

H.H. Dowweg 5

4542 NM Hoek - Terneuzen

Postbus 1114, 4530 GC Terneuzen

Telefoon: +31 115 648 050

Fax: +31 115 630 724

[email protected]

• Site Dordrecht

Baanhoekweg 22, 3313 LA Dordrecht

Telefoon: +31 78 630 9415

Fax: +31 78 630 9669

[email protected]

• Site Botlek

Merseyweg 10, 3197 KG Rotterdam

Telefoon: +31 181 292 680

Fax: +31 181 293 977

[email protected]

• Branch Westdorpe

Finlandweg 1, 4554 LW Westdorpe

Postbus 262, 4530 AG Terneuzen

Telefoon: +31 115 472 600

Fax: +31 115 472 639

[email protected]

• Branch Assen

Wenkebachstraat 8, 9403 BG Assen

Postbus 596, 9400 AN Assen

Telefoon: +31 592 341 456

Fax: +31 592 347 698

[email protected]

• Branch Zuidbroek

Weg der Verenigde Naties 4

9636 HW Zuidbroek

Postbus 24, 9636 ZG Zuidbroek

Telefoon: +31 598 615 814

Fax: +31 592 347 698

[email protected]

• Branch Geleen

Professor van Krevelenstraat

6160 BC Geleen

Postbus 1115, 6160 BC Geleen

Telefoon: +31 88 006 2200

Fax: +31 88 006 2201

[email protected]

• Branch Etten-Leur

Munnikenheiweg 32, 4879 NG Etten-Leur

Postbus 5526, 4801 DZ Breda

Telefoon: +31 76 549 5407

Fax: +31 76 549 5408

[email protected]

• Branch Venlo

Deltakade 5, 5928 PX Venlo

Postbus 3158, 5902 RD Venlo

Telefoon: +31 77 382 0851

Fax: +31 77 387 1264

[email protected]

Mammoet Betonmontage B.V.

Munnikenheiweg 32

4879 NG Etten-Leur

Telefoon: +31 76 508 5020

Fax: +31 76 508 5029

[email protected]

Mammoet Training Center

Karel Doormanweg 47,

Haven 580, 3115 JD Schiedam

Postbus 570, 3100 AN Schiedam

Telefoon: +31 10 204 2715

Fax: +31 10 204 2442

[email protected]

Mammoet Belgium N.V.

Knippegroen 1, 9042 Gent

België

Telefoon: +32 9 345 98 91

Fax: +32 9 345 53 76

[email protected]

Mammoet Maritime

Karel Doormanweg 47

Haven 580, 3115 JD Schiedam

 

Oostvaardersdijk 40

8243 PA Lelystad

Telefoon: + 31 10 204 2483

Fax: + 31 10 204 2653

[email protected]

Betonmontage een specialisme binnen Mammoet

Binnen de Mammoet Benelux organisatie is Mammoet Betonmontage een gespecialiseerd bedrijf, met

meer dan 60 jaar ervaring in het inhijsen en monteren van prefab betonelementen in het kader van

utiliteitsbouw van weg- en waterbouwprojecten.

Altijd dichtbij u Mammoet biedt u een landelijk netwerk van regionale vestigingen in de hele Benelux. Er is dus altijd een

Mammoet-vestiging bij u in de omgeving, waar u terecht kunt voor onze hele dienstverlening, zoals de

huur van materieel, projectuitvoering, ondersteuning door engineers. Mammoet heeft vestigingen in:

Voor meer details en contactinformatie, bezoek onze website www.mammoet.com. Hier vindt u alle contactgegevens van onze

Nederlandse en Belgische vestigingen, inclusief routebeschrijving. Ook treft u volop informatie aan over onze organisatie,

activiteiten, werkwijze en materieel. Bezoek ook www.mammoetworkwear.com voor meer informatie over het professionele

assortiment Mammoet Workwear.

Page 16: Mammoet Benelux brochure

www.mammoet.com

Worldwide specialists

in heavy lifting and transport

Eemshaven

Assen

Lelystad

Dordrecht

Etten-Leur

Schiedam

Terneuzen

Pernis

Westdorpe

Zuidbroek

Velsen-Noord

Eindhoven

Antwerpen

Gent

Moerdijk

Venlo

Geleen

Maasvlakte