Malburgen leeft

Malburgen leeft page 1
download Malburgen leeft

of 1

 • date post

  22-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Nederland heeft veel multiculturele wijken. Vandaag een kijkje in de multiculturele Malburgen. Hoe is het om in zo’n wijk te leven? Wat is er anders als je de wijk vergelijkt met een niet-multiculturele wijk?

Transcript of Malburgen leeft

 • Verdieping 9vrijdag 30 maart 2012 De Gelderlander

  dGVoor meer achtergronden en verdieping kijkt u op:dg.nl/verdieping

  Multiculturele wijken Malburgen is een multiculturele wijk in Arnhem.

  Malburgen leeft!

  een blankenwijk. Als je een mul-ticulturele wijk en een blanken-wijk met elkaar vergelijkt zie je dat een multiculturele wijk veel opener is. Ze noemt als nadeel dat er redelijk veel criminaliteit is.

  Criminaliteit komt in Malbur-gen meer voor dan in een ge-middelde andere wijk. Zo con-troleert de politie de laatste tijd op autodiefstallen. Verschillende inwoners van de wijk Malburgen vinden dat echter overbodig. Ze zeggen dat er in de wijk een gro-te sociale controle is, en dat het vooral in de nieuwbouw is waar de diefstallen plaatsvinden. Daar staan de grote en dure autos.

  Multiculturaliteit Buurtbewoonster Silvia vindt het multiculturele van de wijk ook fijn. Ik kom uit een wijk waar vooral blanke mensen wonen, maar er is een verschil met hier. Hier krijg je veel meer respect en

  je leert de verschillen tussen de verschillende culturen. Daardoor ga je anderen sneller respecteren.

  Volgens haar kunnen er echter nog wel dingen worden verbeterd in de wijk. De inwoners zouden zich beter in kunnen zetten voor de wijk. Mensen moeten soms sociaal geactiveerd worden. Bij-voorbeeld met elkaar een muur schilderen. Op die manier kun je anderen beter leren kennen, want vaak zitten de mensen binnen.

  De markt is er voor ie-dereenDe MarktEen ander belangrijk aspect van Malburgen is de markt, volgens de wijkagent is dat een plek waar veel verschillende cultu-ren samenkomen. En dat klopt ook. Elke woensdagmiddag is er markt en met allerlei soorten mensen. Zowel de klanten als de

  kraambeheerders zijn kleurrijk.

  Een jongen uit Malburgen die op de markt rondloopt vindt de markt ook een goed voorbeeld van multicultureel samenleven. De markt is voor iedereen, niet voor n doelgroep. Hij vindt dat je elkaar ook op de markt beter leert kennen en vindt net als veel andere inwoners dat mensen daardoor meer begrip voor el-kaar krijgen. Er valt ook weinig te verbeteren aan de markt. Er kan niets beter, het is een goede markt.

  Malburgen is dus een echte mul-ticulturele wijk. Van spanningen tussen verschillende groepen is volgens velen niets te merken. De meeste wijkbewoners hebben het er naar hun zin en vaak heb-ben ze veel respect voor elkaars culturen.

  Tekst: Jorim van NoppenBeeld: Coen van Winkelhoff

  De geschiedenisMalburgen is een multiculturele wijk in Arnhem. De plannen voor de oude wijk zijn in 1927 bedacht. De bedoeling was om een gezellige groene wijk te ma-ken aan de zuidelijke oever van de Rijn. Van dit plan kwam uit-eindelijk niet zo heel veel terecht door de oorlog, de wijk werd raakte voor een deel beschadigd. Na de oorlog waren er snel meer huizen nodig en werden er in een korte tijd een heleboel woningen bijgebouwd.

  De wijk telt nu rond de 4000 inwoners en daarvan bestaat 38 procent uit niet westerse alloch-tonen. Een multiculturele wijk dus.

  Malburgen is verdeeld in twee wijken het oude gedeelte (Mal-burgen West) en het nieuwe ge-deelte (Malburgen Oost). In het nieuwe gedeelte wonen vooral veel jonge en rijkere gezinnen. In het oude gedeelte wonen aan-zienlijk meer mensen met lagere inkomens, daar wonen vooral al-lochtonen. Malburgen Oost is dus echt het multiculturele ge-deelte van de wijk.

  Het verschil tussen het oude en het nieuwe gedeelte is goed te zien. In het oude gedeelte staan veel grauwe flats en de huizen ogen oud. De gemeente is sinds een aantal jaar bezig met het ver-nieuwen van de wijk en volgens de wijkwacht is er al veel ver-anderd door de nieuwbouw. Hij

  vindt dat er goede vooruitgang te zien is door de verbouwingen in de wijk.

  De wijkbewonersOok de wijkbewoners zijn over het algemeen positief over de wijk. Zo zegt Mohammed dat hij het heel leuk vindt om met veel verschillende culturen bij el-kaar te wonen, maar de meesten bemoeien zich alleen met zich-zelf. Iedereen gaat volgens hem wel goed met elkaar om: Het is makkelijker elkaar te begrijpen als je hier niet vandaan komt. Hij ziet in zijn wijk bijna alleen maar mensen die oorspronkelijk niet uit Nederland komen.

  Als je een multiculturele wijk en een blankenwijk met elkaar vergelijkt zie je dat een multiculturele wijk veel opener isDe gemeente onderneemt ook acties om de buurtbewoners dichter bij elkaar te brengen. Zo is er een nieuwe speelplek gebouwd voor kinderen. De be-woners mochten zelf meedenken en met ideen komen voor de speelplek en uiteindelijk is het een speelplek in de vorm van een piratenschip geworden.

  CriminaliteitEen andere inwoonster van Mal-burgen vindt het ook een fijne wijk om in te wonen. Volgens haar is het anders dan wonen in

  De wijk Malburgen vanuit de lucht. (Bron: Google Maps)

  Nederland heeft veel multiculturele wijken. Vandaag een kijkje in de multiculturele Malburgen. Hoe is het om in zon wijk te leven? Wat is er anders als je de wijk vergelijkt met een niet-multiculturele wijk?

  Een multiculturele wijk is veel opener