Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Duurzaam ondernemen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen...

Click here to load reader

download Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Duurzaam ondernemen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Duurzaam

of 7

 • date post

  31-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Duurzaam ondernemen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen...

 • Duurzaam ondernemen

  Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

  Duurzaam ondernemen is voor GHEYS het nastreven van zowel een gezond bedrijfsrendement,

  als het benutten van kansen bij alle bedrijfsbeslissingen om een positieve bijdrage te leveren aan

  een beter milieu en meer maatschappelijk welzijn.

  Wij trachten een win-win na te streven in ons beleid en de acties die wij ondernemen voor al onze

  stakeholders.

  In nauwe samenwerking met de kwaliteitsafdeling stimuleren wij onze diensten om hun continu verbeterproces volgens normen en standaarden als ISO – SQAS – FCA – HACCP – AEO te

  voeren.

 • Inzet en doelstellingen

  Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

  Wij streven naar een continue verbetering van ons Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

  beleid waarbij we ook onze stakeholders stimuleren om duurzaam ondernemen te implementeren.

  Wij trachten continu onze prestaties te verbeteren en voldoen daarbij aan alle van toepassing

  zijnde wetgeving.

  Onze medewerkers maken we bewust van de impact van hun acties op het milieu en van de

  procedures die we hanteren om een duurzaam beleid verder te blijven implementeren.

 • Deugdelijk bestuur

  Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

  Wij stellen ons tot doel ervoor te zorgen dat onze activiteiten in alle opzichten worden uitgevoerd

  volgens ethische, professionele en wettelijke normen. Wij voldoen aan alle wetten die van

  toepassing zijn op onze activiteiten en trachten er voor te zorgen dat belanghebbenden vertrouwen

  hebben in de besluitvorming en het beheer van de dienstverleningsprocessen, door o.m. het gedrag en de professionaliteit van alle medewerkers.

  Alle groepen en individuen waarmee wij een zakelijke relatie hebben, worden op een eerlijke, open

  en respectvolle manier behandeld. Eerlijke concurrentie wordt gevoerd, gebaseerd op de kwaliteit, waarden en integriteit van de diensten die worden geleverd.

  Wij zoeken actief naar mogelijke verbeteringen van onze dienstverlening en moedigen klanten aan

  om feedback te geven op onze prestaties. Opmerkingen worden geanalyseerd en beantwoord en, in voorkomend geval, zal ernaar gehandeld zal worden.

 • Milieu

  Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

  Door middel van continue verbetering en samenwerking met onze partners, trachten wij de impact

  op het milieu voortdurend te verminderen.

  Door de nodige investeringen te doen, proberen wij onze impact op het milieu te beperken en te besparen op afval en het verbruik van energie (inzet op binnenvaart, gebruik van ecologisch

  verantwoorde motoren, CO² metingen, een eigen waterzuiveringsinstallatie en granulaat-

  afscheider, gebruik van eigen groene energie installaties,… )

  Naast deze inspanningen om verantwoord te handelen in al onze activiteiten, blijven wij onze

  impact op het milieu periodiek beoordelen en de bevindingen rapporteren aan de relevante

  stakeholders.

 • Mens en maatschappij

  Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

  Wij ondersteunen en respecteren de bescherming van de internationaal geproclameerde

  mensenrechten en streven naar het bannen van discriminatie op eender welke grond (ras, geloof,

  kleur of religie) en het bevorderen van gelijkheid van kansen binnen de transport- en logistieke

  keten.

  Een bijdrage aan het maatschappelijk welzijn leveren wij door regelmatig giften te doneren aan

  een aantal non-profit stichtingen, Ngo's en goede doelen.

 • Ethiek en ethisch handelen

  Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

  Wij hechten er het allerhoogste belang aan dat de normen en waarden van onze partners

  overeenstemmen met deze van ons bedrijf. Nieuw gecontracteerde partners zullen dan ook

  beoordeeld worden op hun actieve deelname aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

  Wij zijn vastbesloten ervoor te zorgen dat het welzijn en de arbeidsomstandigheden van de

  werknemers binnen de ganse logistieke keten voldoen aan de erkende normen of deze overtreffen

  en houden regelmatig bijeenkomsten met partners om deze ideeën mee te ondersteunen.