LUDION - najaar 2012

download LUDION - najaar 2012

of 57

 • date post

  28-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  216
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Deze boeken verschijnen bij uitgeverij Ludion in het voorjaar van 2013. /// These books will be published by Ludion editions in the spring of 2013.

Transcript of LUDION - najaar 2012

 • BELGI

  Uitgeverij LUdionNassaustraat 37412000 Antwerpen

  T +32 3 205 94 00F +32 3 205 94 99E info@ludion.be

  www.ludion.be

  VErkoop BELGI

  SaLeS managerFrank LibeerT +32 493 51 56 49 E frank.libeer@wpg.be

  verkoop binnendienStbrigitte galeynT +32 3 205 94 02E brigitte.galeyn@wpg.be

  puBLIcItEIt & promotIE

  michle meermansT +32 3 205 94 04E michele.meermans@wpg.be

  DIstrIButIE

  CentraaL boekhUiS vLaanderenBestellen via Boekenbank of CB onlineof via orders@wpg.be

  Vragen over logistiek en retours:T +32 52 456 940F +32 52 456 950E CBVlaanderen@centraal.boekhuis.nl

  NEDErLAND

  Uitgeverij LUdion Uitgeverij de bezige bijVan Miereveldstraat 11071 DW AmsterdamPostbus 751841070 AD Amsterdam

  T +31 20 305 98 10F +31 20 305 98 24F verkoop/publiciteit +31 20 305 98 39E info@debezigebij.nl

  www.debezigebij.nl

  VErtEGENwoorDIGErs

  ga thuisT +31 6 549 016 27E g.thuis@debezigebij.nl

  inky menssinkM +31 6 203 690 03E i.menssink@debezigebij.nl

  rutger vosM +31 6 206 271 14E r.vos@debezigebij.nl

  VErkoop

  romany LeenhoutsT +31 20 305 92 67

  philippe robbers T +31 20 305 98 30

  dennis van den broekT +31 20 305 98 37

  elselien van der kooi T +31 20 305 98 20

  puBLIcItEIt & promotIE

  jolanda van dijkPers Ludion/De Bezige BijT +31 20 305 98 33E j.van.dijk@debezigebij.nl

  www.ludion.be

  Coverbeeld Takashi Murakami/Kaikai Kiki Co., Ltd. All Rights Reserved | Ontwerp: Paul Boudens, www.a-g-i.org/paulboudens

  LUdio

  n Books & Art

  NAJAAr 2012

  Books & ArtNAJAAr 2012

  Ludion Kaft Najaar 2012.indd 1 29/06/12 13:44

 • 2Ludion Brochure Najaar 2012.indd 2 29/06/12 13:40

 • 3Thomas Schtte /Robbrecht en DaemHet Huis

  Het nieuwe paviljoen van het Antwerpse beeldenpark Middelheim herbergt een reeks keramische sculpturen van de Duitse topkunstenaar Thomas Schtte. De beelden kwamen er op nadrukkelijke vraag van de Gentse architecten Robbrecht en Daem, die de architectuur van het halfopen paviljoen uittekenden en het met de naam Het Huis bedachten. Dit boek vertelt het verhaal van de unieke samenwerking tussen het beeldenpark, de archi-tecten en de kunstenaar. De fragiele sculpturen van Thomas Schtte sluiten naadloos aan bij de aard en de geest van de architectuur, die speciaal ontworpen is om bescherming en omhulling te bieden aan kwetsbare kunst.

  The new pavilion in the Middelheim sculpture park in Antwerp houses a series of ceramic sculptures by the leading German artist Thomas Schtte. The architecture of the half-open pavilion is by the Ghent architects Robbrecht en Daem they named it The House. This book tells the story of the unique collaboration between the sculpture park, the architects and the artist. Thomas Schttes fragile sculptures are a perfect fit for the nature and spirit of the architecture, which has been designed especially to cast a protective veil over vulnerable art.

  Thomas Schtte / Robbrecht en DaemHet Huis

  JULi

  144 pp.24 x 17 cm120 ills.HardcoverNUR 644Nederlands-Engels

  iSBN 978-94-6130-073-7

  29,90 euro

  In Belgi en Nederland verkrijgbaar via het CB en wereldwijde distributie via Idea Books.

  CHRIS DERCON

  JULIAN HEYNEN

  978

  9461

  3007

  37

  ISBN 978-94-613

  0-07

  3-7

  Ludion Brochure Najaar 2012.indd 3 29/06/12 13:40

 • 4Ludion Brochure Najaar 2012.indd 4 29/06/12 13:40

 • 5Het Huis is een paviljoen waarin de grens vervaagt tussen binnen en buiten, tussen landschap en interieur. Het is de vrucht van een jarenlange dialoog met kunstenaars als Muoz, Richter of Schtte.

  Ludion Brochure Najaar 2012.indd 5 29/06/12 13:41

 • 6Marina Abramovic,Pre/OCCUPIED, 2012

  Ludion Brochure Najaar 2012.indd 6 29/06/12 13:41

 • 7Newtopia: de staatvan de mensenrechten

  Onder impuls van de gerenommeerde curatoren Katerina Gregos en Elena Sorokina wordt de thematiek van de mensenrechten niet alleen filosofisch en ethisch onder-zocht, maar ook gekoppeld aan het werk van zeventig internationale hedendaagse kunstenaars. Hun werk wordt in het najaar 2012 getoond op negen verschillende locaties in de binnenstad van Mechelen. In de catalogus vormen de geselecteerde werken een afzonderlijk geheel, waaruit duidelijk blijkt hoezeer de problematiek van de mensen-rechten ook binnen het domein van de beeldende kunst een weerkerend thema vormt. De publicatie omtrent dit bijzonder ambitieuze project wil echter meer zijn dan een tentoonstellingscatalogus. In het eerste deel wordt een stand van zaken opgemaakt van de mensenrechten aan de hand van essays en filosofi-sche beschouwingen. Vervolgens worden enkele internatio-nale voorvechters van de mensenrechten aan het woord gelaten. Aangrijpende getuigenissen en historische recon-structies wisselen elkaar af met sociaal-politieke analyses of nieuwe inzichten. Een ambitieus en optimistisch boek over misschien wel het allerbelangrijkste mondiale thema.

  Katerina Gregos is kunsthistorica, curator en auteur. Ze was medecurator voor Manifesta 9, de Europese Binnale voor Hedendaagse Kunst. Elena Sorokina is kunsthistorica, curator en alumna van het Whitney Museum in New York.

  Gepubliceerd naar aanleiding van de gelijknamige tentoon-stelling te Mechelen (1 september10 december 2012). Tentoonstellingsparcours langs negen locaties in de binnen-stad, met werk van onder meer Kendell Geers, Alfredo Jaar en Ziyah Gafic.

  Newtopia: de staat van de mensenrechten

  AUGUSTUS

  256 pp.22 x 15 cm300 ills.HardcoverNUR 644

  Nederlandse editie iSBN 978-94-6130-074-4Engelse editieiSBN 978-94-6130-075-1

  27,90 euro

  In Belgi en Nederland verkrijgbaar via het CB en wereldwijde distributie via Idea Books (Europa) en D.A.P. (Verenigde Staten en Canada).

  ARIELLA AZOULAY, STEPHANE HESSEL,

  LINA KHATIB, SAMUEL MOYN, RAOUL VANEIGEM

  KATERINA GREGOS, ELENA SOROKINA (EDS.)

  At the instigation of the curators Katerina Gregos and Elena Sorokina, the question of human rights is not only exami-ned from a philosophical and ethical point of view, but is also linked to the work of seventy international contempo-rary artists. Their work will be shown on nine different loca-tions in the inner city of Mechelen in the fall of 2012. In the catalogue the selected works constitute a corpus, which clearly shows to what extent the question of human rights is also a recurrent theme within the field of art. However, the publication on this particularly ambitious project aims to be more than just an exhibition catalogue. The current situation of human rights is charted in the first part on the basis of essays and philosophical reflections. This is followed by contributions of several international human rights activists. Gripping testimonies and historical reconstructions alternate with socio-political analyses or new insights. It is an ambitious and optimistic book about what may well be the most important universal theme of all.

  Katerina Gregos is an art historian, curator and writer. She was one of the curators of Manifesta 9, the European Biennial of Contemporary Art. Elena Sorokina is an art historian, curator and graduate of the Whitney Museum in New York.

  Published in connection with the exhibition of the same title in Mechelen (1 September10 December 2012). Exhibition route passing nine locations in the inner city, with work by Kendell Geers, Alfredo Jaar, Ziyah Gafic and others.

  978

  9461

  3007

  51

  ISBN 978-94-613

  0-07

  5-1

  978

  9461

  3007

  44

  ISB

  N 97

  8-94

  -613

  0-07

  4-4

  Ludion Brochure Najaar 2012.indd 7 29/06/12 13:41

 • 8Alfredo Jaar, Embrace, 1995

  Ganzeer, Big Mask Scheme, 2011

  Lynn Hershman Leeson, Reach, 1988

  Ludion Brochure Najaar 2012.indd 8 29/06/12 13:41

 • 9Yael Bartana, Entartete Kunst Lebt (Degenerate Art Lives), 2010

  Ziyah Gafic, from the series State of Ignorance, 2009Ali Ferzat, Cartoon

  Ludion Brochure Najaar 2012.indd 9 29/06/12 13:41

 • 10

  Dan Perjovschi, The Istanbul Drawing, 2005

  Thomas Hirschhorn, Cavemanman, 2002

  Ludion Brochure Najaar 2012.indd 10 29/06/12 13:41

 • 11

  De kunst van het kijken Het verhaal vande hedendaagse kunst

  In dit nieuwe deel van de succesreeks De kunst van het kijken brengt de Amerikaanse criticus Michael Wilson een uitgepuurde selectie topwerken samen die de afgelopen twintig jaar werden gerealiseerd door nog levende kunste-naars. Het boek geeft een podium aan kunstenaars uit Amerika, Azi en Europa, gaande van Francis Als en Marina Abramovic tot Richard Prince en Luc Tuymans. De geselecteerde werken worden prachtig in beeld gebracht en voorzien van deskundig commentaar. De indeling van het boek maakt onderscheid tussen fotografie, schilderkunst, beeldhouwwerken, video-installaties en performances, wat resulteert in een leesbaar en doordacht geheel. Het is de staalkaart bij uitstek van het kleurrijke en steeds veranderende spectrum van de hedendaagse kunst.

  In this new volume in the successful How to Read series, the US critic Michael Wilson has made a selection of top works produced in the last twenty years by living contemporary artists. The book covers artists from America, Asia and Europe, from Francis Als and Marina Abramovic to Richard Prince and Luc Tuymans. The selected works are beautifully illustrated and accompanied by short biographies and entries. The introduction to the volume distinguishes photography, painting, sculpture, video installations and performances, resulting in a readable and well-conceived unity. It is the sampler of the colourful and constantly changing spec