Lsh meeting jan 2012 martin smit

32

description

 

Transcript of Lsh meeting jan 2012 martin smit

Page 1: Lsh meeting jan 2012 martin smit
Page 2: Lsh meeting jan 2012 martin smit

• Keuze NN voor Healthy Ageing

Page 3: Lsh meeting jan 2012 martin smit

Healthy Ageing

• Healthy Ageing bestrijkt de hele levenscyclus

• Healthy Ageing goed gepositioneerd – in 4 topsectoren– in Europa en wereldwijd– veel bedrijvigheid en 165000 werknemers– grote investeringen reeds gaande

• Probleem: kosten van de zorg, vergrijzing, arbeidsmarkt

Page 4: Lsh meeting jan 2012 martin smit

Doel

• informeren over de stand van zaken in de topsector Life Sciences & Health (LS&H)

• mogelijkheden voor innovatie in samenwerkingsverband te bespreken (inclusief feedback en te nemen acties)

Page 5: Lsh meeting jan 2012 martin smit

agenda14.10 Martin Smit

Stand van zaken in topsector LS&H

14.50 Karin KalverboerFocus vanuit netwerk zorginnovatieforum: ehealth-ediabetes.

15.10 Joost DegenaarFocus HBO-instellingen op Healthy Ageing

15.30 Jan SikkemaFocus RUG/UMCG op Healthy Ageing

15.50 discussie/conclusies

Page 6: Lsh meeting jan 2012 martin smit

topsectoren

• topsectorenbeleid

• middelen– NWO, TNO, STW, …..

• proces

Page 7: Lsh meeting jan 2012 martin smit

topsector Life Sciences & Health

• Topteam LS&H gevormd: voorjaar 2011– LS&H 2.5% GDP produceert voor de

zorgsector 15% GDP– Investeringen 2 miljard/jaar

• Economische zaken, Landbouw en Innovatie

• Volksgezondheid, Welzijn & Sport

Page 8: Lsh meeting jan 2012 martin smit

topsector Life Sciences & Health

• Topteam omgevormd tot regiegroep• 17 leden• Kerngroep:

– Rob van Leen (grote industrie, voorzitter)– Eduard Klasen (UMCs)– Roland Lageveen (MKB)– Paul Huijts (overheid)

Page 9: Lsh meeting jan 2012 martin smit

Proces LS&H• Roadmaps

– Molecular diagnostics– Homecare & self-management– Pharmacotherapy– Imaging & Image-guided therapies– Regenerative medicine– One health– Specialized nutrition, health & disease– Enabling technologies & infrastructure– Health technology assessment & quality of life– Solutions to neglected diseases

Page 10: Lsh meeting jan 2012 martin smit

Proces LS&H

• Taskforces geven support aan regiegroep

• Taskforces:– Finance (innovatiefondsen, etc)

– Legal and Regulatory– Human Capital

– International Positioning

Page 11: Lsh meeting jan 2012 martin smit

innovatiecontract

• 1 innovatiecontract (convenant)– Letters of intent Euro 245 M

– 220 organisaties LOI/LOS

• Bestaande topinstituten – Afgelopen 5 jaar Euro 1 miljard geïnvesteerd

in open innovatie door PPP

Page 12: Lsh meeting jan 2012 martin smit

middelen

• NWO, ZonMW, STW, FOM, etc

• Minstens EUR 275 M per jaar in 2015 voor topsectoren, waarvan EUR 100 M direct in publiek-private partnerships voor alle topsectoren

Page 13: Lsh meeting jan 2012 martin smit

Middelen

• Nationale overheid fondsen/subsidies• WBSO• RDA+• MKB+

• Regionaal• REP/ZZL middelen• Healthy Ageing Fund + andere fondsen

Page 14: Lsh meeting jan 2012 martin smit

Voortgang besluitvorming

• Effecten van Healthy Ageing op lange termijn– Onderzoek Mark Pomp

• Probleem: kosten van de zorg, vergrijzing, arbeidsmarkt– Business case:

• zorguitgaven 24% BBP in 2050, Healthy Ageing <20% BBP!• arbeidsparticipatie + 150.000 in 2050

– innovaties, preventie, eerder opsporen, gezondheidsverlies voorkomen, zelfredzaamheid, arbeidsparticipatie

Page 15: Lsh meeting jan 2012 martin smit

Voortgang besluitvorming

• 18 januari overleg Verhagen• Wat vraagt NN van het rijk

– Support bij acquisitie van NFIA– Erkenning Prooftuin e-Health: toepassing

zorginnovaties– Matching van onderzoeksprogramma’s EU– cross-sectorale regiegroep Active & Healthy

Ageing– REP ZZL middelen

Page 16: Lsh meeting jan 2012 martin smit

LS&H sector organisatie

• Profilering• Nederland en internationaal

Page 17: Lsh meeting jan 2012 martin smit
Page 18: Lsh meeting jan 2012 martin smit
Page 19: Lsh meeting jan 2012 martin smit

LS&H sector organisatie

• Taskforce internationale agenda

Page 20: Lsh meeting jan 2012 martin smit

LS&H Noord-Nederland• HANNN

SPRINT

SPRINGBOARD

ZIF

CMI

LIMIS

Page 21: Lsh meeting jan 2012 martin smit

HANNN

• makelen en schakelen

• waarde creatie door vorming van multidisciplinaire netwerken in life sciences

Page 22: Lsh meeting jan 2012 martin smit

Food and life scienceAgro & Food and LS&H synergy

pharmafood

methodologyhealth claims

Page 23: Lsh meeting jan 2012 martin smit

Creating value in life sciences

Target validation & selection

TargetIdentification

Lead Optimization

Pre-clinical DevelopmentLead

Discovery Phase 1 Phase 2 Phase 3

biomarkers, diagnostics

biologicals

small molecules

Page 24: Lsh meeting jan 2012 martin smit

Target validation & selection

TargetIdentification

Lead Optimization

Pre-clinical DevelopmentLead

Discovery Phase 1 Phase 2 Phase 3

Strength in public institutionswith clear focus on healthy ageing

Northern Netherlands

p.p. phase II and III clinical trials

Strength in private SME’s with high quality experience in

- small molecules

- biologicals

Specific strength in phase I and II clinical trials

Page 25: Lsh meeting jan 2012 martin smit

Life Sciences

Speerpunten– analytische kennis/biomarkers– drug discovery en development

– bio-imaging

Mogelijkheden voor meer consortia

Page 26: Lsh meeting jan 2012 martin smit

Biomarker Competence Center

• Agilent• RIVM• Spark• IBM• Syncom• Ostendum• Lavoisier• LioniX• BiOrion• TNO• Brains-on-Line• PepScape• Waters• Amdix• Bruker• Philips• RIKILT

Speerpunt– analytische

kennis/biomarkers

– Prof. Rainer Bischoff

Page 27: Lsh meeting jan 2012 martin smit

Drug discovery consortia

Angita

UMCG

RUG

Other

Syncom, Brains on-Line, ABL, …..

Page 28: Lsh meeting jan 2012 martin smit

Life Sciences

Speerpunt Imaging

– Center for Medical Imaging

Page 29: Lsh meeting jan 2012 martin smit

Europa

• European Innovation Partnership onActive and Healthy Ageing

– Meerdere regio’s– Publiek-private samenwerkingen

Page 30: Lsh meeting jan 2012 martin smit

Europa

• European Innovation Partnership onActive and Healthy Ageing

• Eerste selectie– Medication non-compliance, e-health,

polypharmacy

– Functional decline and frailty, malnutrition– Indendent Living Solutions

Page 31: Lsh meeting jan 2012 martin smit
Page 32: Lsh meeting jan 2012 martin smit

agenda14.10 Martin Smit

Stand van zaken in topsector LS&H

14.50 Karin KalverboerFocus vanuit netwerk zorginnovatieforum: ehealth-ediabetes.

15.10 Joost DegenaarFocus HBO-instellingen op Healthy Ageing

15.30 Jan SikkemaFocus RUG/UMCG op Healthy Ageing

15.50 discussie/conclusies