Lost In Migration - 2019. 5. 20.¢  Lost in Migration...

download Lost In Migration - 2019. 5. 20.¢  Lost in Migration ¢â‚¬â€œ gebundeld verslag p. 6 - Wat is het verschil

of 25

 • date post

  01-Oct-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Lost In Migration - 2019. 5. 20.¢  Lost in Migration...

 • Lost In Migration 23 april 2019

  GEBUNDELD VERSLAG

  West-Vlaamse (tewerkstellings)projecten voor mensen

  met een migratieachtergrond

 • Lost in Migration – gebundeld verslag p. 2

  Inhoudsopgave

  1 Taal ............................................................................................................................... 4

  1.1 Voorstelling projecten ............................................................................................................. 4

  1.1.1 Henk Vandenbroucke: VDAB ................................................................................................... 4

  1.1.2 Fabienne Bertens: Tot Uw Dienst vzw/Weerwerk ................................................................... 4

  1.1.3 Frieke Alliet: Huis van het Leren/Leerwinkel ........................................................................... 5

  1.1.4 Hanna Thieuw: Economisch Huis Oostende ............................................................................ 6

  1.2 Feedback- en vragenronde ...................................................................................................... 7

  1.2.1 Rol van de werkgever / noden van de werkgever ................................................................... 7

  1.2.2 Zijn er lacunes in het huidige aanbod of ideeën voor projecten met complementaire acties

  aan wat al bestaat? .................................................................................................................. 7

  2 Voortraject .................................................................................................................... 9

  2.1 Voorstelling projecten ............................................................................................................. 9

  2.1.1 Dafny Desmet: AB Réfugiés Emploi ......................................................................................... 9

  2.1.2 Fie Velghe: Refu Interim .......................................................................................................... 9

  2.1.3 Tineke Codron: VDAB-projecten ............................................................................................ 10

  3 Mobiliteit ..................................................................................................................... 12

  3.1 Voorstelling projecten ........................................................................................................... 12

  3.1.1 Jan Polley: Economisch Huis Oostende ................................................................................. 12

  3.1.2 Mentor vzw: Jobmob ............................................................................................................. 13

  3.1.3 CBE/Open School ................................................................................................................... 14

  3.2 Vragen/opmerkingen/bedenkingen ...................................................................................... 15

  3.2.1 Groep 1 .................................................................................................................................. 15

  3.2.2 Groep 2 .................................................................................................................................. 15

  3.2.3 Groep 4 .................................................................................................................................. 16

  4 Screening & oriëntering ................................................................................................ 17

  4.1 Partners ikv screening en oriëntering .................................................................................... 17

  4.1.1 Balder Clarysse: OCMW Roeselare ........................................................................................ 18

  4.1.2 Sien Derdaele: Vlucht Vooruit................................................................................................ 18

  4.1.3 Kelly Lebon: Leerwinkel: @Level2Work................................................................................. 18

  4.1.4 Eva Vantomme: Mentor......................................................................................................... 18

  4.2 Bedenkingen/vragen/opmerkingen: ...................................................................................... 19

 • Lost in Migration – gebundeld verslag p. 3

  5 Begeleiding naar werk .................................................................................................. 19

  5.1 Voorstelling projecten ........................................................................................................... 19

  5.1.1 AZO (Starterslabo).................................................................................................................. 19

  5.1.2 ’t Werkt (Stad Kortrijk) ........................................................................................................... 19

  5.1.3 Jobroad (Accent Jobs, VOKA & VDAB) ................................................................................... 20

  5.1.4 Ieder Talent Telt (VIVO) ......................................................................................................... 20

  5.1.5 GO4Work / Nederlands voor anderstaligen (Argos) .............................................................. 20

  5.2 Sessies .................................................................................................................................... 20

  5.2.1 Eerste sessie ........................................................................................................................... 20

  5.2.2 Tweede sessie ........................................................................................................................ 21

  5.2.3 Derde sessie ........................................................................................................................... 23

  5.2.4 Vierde sessie .......................................................................................................................... 24

 • Lost in Migration – gebundeld verslag p. 4

  1 Taal

  1.1 Voorstelling projecten

  1.1.1 Henk Vandenbroucke: VDAB

  Teamleider voor NT2 bij VDAB West-Vlaanderen.

  Principe van tewerkstelling/inschrijving bij VDAB: taalkennis Nederlands is geen voorwaarde meer

  maar een competentie waaraan gewerkt kan worden. Vroeger kwam je niet in aanmerking voor

  dienstverlening VDAB als je onvoldoende Nederlands kon, nu niet meer. Wat niet betekent dat je

  meteen voor alles kan inschrijven, soms eerst aan Nederlands werken vooraleer verder te gaan in het

  traject.

  VDAB stelt 4 soorten trajecten voor:

  1. Snelle bemiddeling = mensen gaan onmiddellijk aan het werk en worden ondersteund op de

  werkvloer, bv. IBO met taalcoaching, werkplekleren met taalondersteuning. Vaak het geval

  bij Europese inwijkelingen.

  2. Geïntegreerde trajecten = Nederlands wordt sterk geïntegreerd in oriëntering en

  vakopleiding in functie van jobdoelwit. Bv. Alfa naar verpakkingsoperator.

  3. Gecombineerde trajecten = Nederlands wordt gecombineerd bv. onderwijs, zaken die elkaar

  aanvullen (bv. geletterdheidsmodules, rijbewijs). Bv. in Ieper waar in voorbereiding van

  beroep in technische sector heel pakket krijgen. Communicatie is belangrijk, niet taalniveau

  halen.

  4. Lineaire trajecten : ene module na de andere, dus eerst Nederlands, dan rijbewijs/leren

  fietsen, dan oriëntering… VDAB wil hier zoveel mogelijk van afstappen, maar niet voor alle

  doelgroep heel evident.

  Er zijn heel veel trajecten, cf. overzicht van Henk dat nog doorgemaild zal worden.

  1.1.2 Fabienne Bertens: Tot Uw Dienst vzw/Weerwerk

  Fabienne is job- en taalcoach bij vzw Tot Uw Dienst / Weerwerk. Werken zowel in Roeselare, Gent en

  Antwerpen

  - In 2016 gestart met het ESF- project Roeselare4work ism Agentschap Integratie en

  Inburgering, VDAB, stad Roeselare en vzw Tot Uw Dienst. Voortraject voor nieuwkomers met

  werkperspectief die nog Nederlands 1.1 of 1.2 nog aan het behalen zijn. Doel was hen te

  ondersteunen naar opleiding of werk. Sollicitatietraining voor mensen + voorbereiding naar

  eventuele opleiding (bv. heftruck) en/of werk.

  - Sinds dit jaar taalcoach op de verschillende werkvloeren van bedrijven

  o Wat houdt dit in? Op maat van wat werkgever wordt in kaart gebracht wat hij van de

  werknemer verwacht o.v.v. begrijpen, spreken, lezen en schrijven. Op basis van

  wensen en noden wordt taalprofiel opgemaakt, bv. wat moet keukenmedewerker

  kunnen? Dan wordt het werkelijke taalniveau van de werknemer bepaald. Dit is een

  test die opgemaakt is op niveau 1.2, komt uit het Europees referentiekader.

  o Taalcoach gaat mee op de werkvloer, neemt foto’s. Gaat daar dan mee aan de slag,

  bv. alle keukentoestellen worden gefotografeerd, benoemd, werkinstructies worden

  vertaald

 • Lost in Migration – gebundeld verslag p. 5

  o Werkbegeleiders (andere werknemers van het bedrijf) worden ook getraind

  o Ook bekijken hoe oefenkansen gecreëerd kunnen worden, bv. door taalbuddy

  o In begin heel intensief; na verloop van tijd wordt begeleiding en ondersteuning

  minder int