Lost In Migration - pomwvl.bepomwvl.be/.../doc/GebundeldVerslagLostInMigration230419.pdf · 2019....

of 25/25
Lost In Migration 23 april 2019 GEBUNDELD VERSLAG West-Vlaamse (tewerkstellings)projecten voor mensen met een migratieachtergrond
 • date post

  01-Oct-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Lost In Migration - pomwvl.bepomwvl.be/.../doc/GebundeldVerslagLostInMigration230419.pdf · 2019....

 • Lost In Migration 23 april 2019

  GEBUNDELD VERSLAG

  West-Vlaamse (tewerkstellings)projecten voor mensen

  met een migratieachtergrond

 • Lost in Migration – gebundeld verslag p. 2

  Inhoudsopgave

  1 Taal ............................................................................................................................... 4

  1.1 Voorstelling projecten ............................................................................................................. 4

  1.1.1 Henk Vandenbroucke: VDAB ................................................................................................... 4

  1.1.2 Fabienne Bertens: Tot Uw Dienst vzw/Weerwerk ................................................................... 4

  1.1.3 Frieke Alliet: Huis van het Leren/Leerwinkel ........................................................................... 5

  1.1.4 Hanna Thieuw: Economisch Huis Oostende ............................................................................ 6

  1.2 Feedback- en vragenronde ...................................................................................................... 7

  1.2.1 Rol van de werkgever / noden van de werkgever ................................................................... 7

  1.2.2 Zijn er lacunes in het huidige aanbod of ideeën voor projecten met complementaire acties

  aan wat al bestaat? .................................................................................................................. 7

  2 Voortraject .................................................................................................................... 9

  2.1 Voorstelling projecten ............................................................................................................. 9

  2.1.1 Dafny Desmet: AB Réfugiés Emploi ......................................................................................... 9

  2.1.2 Fie Velghe: Refu Interim .......................................................................................................... 9

  2.1.3 Tineke Codron: VDAB-projecten ............................................................................................ 10

  3 Mobiliteit ..................................................................................................................... 12

  3.1 Voorstelling projecten ........................................................................................................... 12

  3.1.1 Jan Polley: Economisch Huis Oostende ................................................................................. 12

  3.1.2 Mentor vzw: Jobmob ............................................................................................................. 13

  3.1.3 CBE/Open School ................................................................................................................... 14

  3.2 Vragen/opmerkingen/bedenkingen ...................................................................................... 15

  3.2.1 Groep 1 .................................................................................................................................. 15

  3.2.2 Groep 2 .................................................................................................................................. 15

  3.2.3 Groep 4 .................................................................................................................................. 16

  4 Screening & oriëntering ................................................................................................ 17

  4.1 Partners ikv screening en oriëntering .................................................................................... 17

  4.1.1 Balder Clarysse: OCMW Roeselare ........................................................................................ 18

  4.1.2 Sien Derdaele: Vlucht Vooruit................................................................................................ 18

  4.1.3 Kelly Lebon: Leerwinkel: @Level2Work................................................................................. 18

  4.1.4 Eva Vantomme: Mentor......................................................................................................... 18

  4.2 Bedenkingen/vragen/opmerkingen: ...................................................................................... 19

 • Lost in Migration – gebundeld verslag p. 3

  5 Begeleiding naar werk .................................................................................................. 19

  5.1 Voorstelling projecten ........................................................................................................... 19

  5.1.1 AZO (Starterslabo).................................................................................................................. 19

  5.1.2 ’t Werkt (Stad Kortrijk) ........................................................................................................... 19

  5.1.3 Jobroad (Accent Jobs, VOKA & VDAB) ................................................................................... 20

  5.1.4 Ieder Talent Telt (VIVO) ......................................................................................................... 20

  5.1.5 GO4Work / Nederlands voor anderstaligen (Argos) .............................................................. 20

  5.2 Sessies .................................................................................................................................... 20

  5.2.1 Eerste sessie ........................................................................................................................... 20

  5.2.2 Tweede sessie ........................................................................................................................ 21

  5.2.3 Derde sessie ........................................................................................................................... 23

  5.2.4 Vierde sessie .......................................................................................................................... 24

 • Lost in Migration – gebundeld verslag p. 4

  1 Taal

  1.1 Voorstelling projecten

  1.1.1 Henk Vandenbroucke: VDAB

  Teamleider voor NT2 bij VDAB West-Vlaanderen.

  Principe van tewerkstelling/inschrijving bij VDAB: taalkennis Nederlands is geen voorwaarde meer

  maar een competentie waaraan gewerkt kan worden. Vroeger kwam je niet in aanmerking voor

  dienstverlening VDAB als je onvoldoende Nederlands kon, nu niet meer. Wat niet betekent dat je

  meteen voor alles kan inschrijven, soms eerst aan Nederlands werken vooraleer verder te gaan in het

  traject.

  VDAB stelt 4 soorten trajecten voor:

  1. Snelle bemiddeling = mensen gaan onmiddellijk aan het werk en worden ondersteund op de

  werkvloer, bv. IBO met taalcoaching, werkplekleren met taalondersteuning. Vaak het geval

  bij Europese inwijkelingen.

  2. Geïntegreerde trajecten = Nederlands wordt sterk geïntegreerd in oriëntering en

  vakopleiding in functie van jobdoelwit. Bv. Alfa naar verpakkingsoperator.

  3. Gecombineerde trajecten = Nederlands wordt gecombineerd bv. onderwijs, zaken die elkaar

  aanvullen (bv. geletterdheidsmodules, rijbewijs). Bv. in Ieper waar in voorbereiding van

  beroep in technische sector heel pakket krijgen. Communicatie is belangrijk, niet taalniveau

  halen.

  4. Lineaire trajecten : ene module na de andere, dus eerst Nederlands, dan rijbewijs/leren

  fietsen, dan oriëntering… VDAB wil hier zoveel mogelijk van afstappen, maar niet voor alle

  doelgroep heel evident.

  Er zijn heel veel trajecten, cf. overzicht van Henk dat nog doorgemaild zal worden.

  1.1.2 Fabienne Bertens: Tot Uw Dienst vzw/Weerwerk

  Fabienne is job- en taalcoach bij vzw Tot Uw Dienst / Weerwerk. Werken zowel in Roeselare, Gent en

  Antwerpen

  - In 2016 gestart met het ESF- project Roeselare4work ism Agentschap Integratie en

  Inburgering, VDAB, stad Roeselare en vzw Tot Uw Dienst. Voortraject voor nieuwkomers met

  werkperspectief die nog Nederlands 1.1 of 1.2 nog aan het behalen zijn. Doel was hen te

  ondersteunen naar opleiding of werk. Sollicitatietraining voor mensen + voorbereiding naar

  eventuele opleiding (bv. heftruck) en/of werk.

  - Sinds dit jaar taalcoach op de verschillende werkvloeren van bedrijven

  o Wat houdt dit in? Op maat van wat werkgever wordt in kaart gebracht wat hij van de

  werknemer verwacht o.v.v. begrijpen, spreken, lezen en schrijven. Op basis van

  wensen en noden wordt taalprofiel opgemaakt, bv. wat moet keukenmedewerker

  kunnen? Dan wordt het werkelijke taalniveau van de werknemer bepaald. Dit is een

  test die opgemaakt is op niveau 1.2, komt uit het Europees referentiekader.

  o Taalcoach gaat mee op de werkvloer, neemt foto’s. Gaat daar dan mee aan de slag,

  bv. alle keukentoestellen worden gefotografeerd, benoemd, werkinstructies worden

  vertaald

 • Lost in Migration – gebundeld verslag p. 5

  o Werkbegeleiders (andere werknemers van het bedrijf) worden ook getraind

  o Ook bekijken hoe oefenkansen gecreëerd kunnen worden, bv. door taalbuddy

  o In begin heel intensief; na verloop van tijd wordt begeleiding en ondersteuning

  minder intensief. Totale traject duurt ongeveer 6 maanden.

  Vraag van deelnemer aan de gesprekstafel of dit overal in de provincie mogelijk is.

  - In Roeselare gebeurt de dienstverlening van Tot Uw Dienst via een tender.

  - Indien dienstverlening niet via tender gebeurt, bestaat er in vele gevallen ook financiële

  ondersteuning via sectorfederaties en sectorfondsen (bv. Alimento, Horeca Vlaanderen),

  soms tot 100% op het moment dat de persoon in kwestie als werknemer aan de slag gaan.

  - Waar er niet meteen financiële steun mogelijk is, zijn bedrijven soms ook bereid om hiervoor

  te betalen.

  Initiatieven in andere steden:

  - In Kortrijk: project Kortrijk werkt, heeft samenwerking met CVO’s voor cursus Nederlands op

  de werkvloer, met algemene taalinstructeur naar hygiëne en veiligheid. Is beperkt, is een

  start.

  1.1.3 Frieke Alliet: Huis van het Leren/Leerwinkel

  Frieke is projectmedewerker taalvrijwilligerswerk.

  - Zoekt naar taalvrijwilligerswerk voor anderstaligen die opleiding Nederlands volgen of

  hebben gevolgd om zo oefenkansen Nederlands aan te bieden. Streeft ernaar werkplekken

  te vinden zo dicht mogelijk bij huis, die zo dicht mogelijk aansluiten bij interesses en/of job

  perspectieven. Vrijwilligerswerk is aanvulling op wat ze al doen, zodat ze niet moeten

  stoppen met wat ze al doen (bv. taallessen op beroepsopleiding). Project is gestart in 2017

  - Instapvoorwaarden

  o Leeftijd : +18

  o Taal: er zijn eigenlijk geen vereisten naar taalniveau om hier te kunnen opstarten.

  Taalniveaus zijn belangrijk, maar niet iedereen haalt een taalniveau. Certificaten zijn

  ook niet altijd garantie dat men kan functioneren op dat taalniveau. Hangt ook een

  beetje af van de werkplek waar het vrijwilligerswerk gebeurt.

  o documenten: er moeten verblijfsdocumenten zijn, een aankomst verklaring is in

  principe voldoende

  - Vrijwilligerswerkplekken enkel mogelijk bij vzw’s, lokale besturen, Provincie, woon-zorg

  centra, scholen, ocmws… Niet in de privé-sector.

  - Instroom kan via Frieke zelf of via de collega’s van het Huis van het Leren

  - Verzekeringen? Er moet een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid zijn. Meeste

  organisaties hebben dat, dan hangt het af van de afspraken met de verzekeraar. Leerwinkel

  helpt u daarin.

  Feedback/vragen van deelnemers

  - Stad Izegem: Give a day (vrijwilligersplatform): elke organisatie (privébedrijven ook) kan zich

  hierop registreren en vrijwilligerswerk aanbieden.

 • Lost in Migration – gebundeld verslag p. 6

  - Wat is het verschil met project Refu-interim ? Project taalvrijwilligerswerk heeft een meer

  structureel aanbod, Refu-interim is meer op tijdelijke basis (bv naar aanleiding van festivals

  of events).

  - Schakelklas is nieuw project gestart in Roeselare in september, bestaat ook in Kortrijk. Doel is

  jonge anderstaligen tussen 17 en 25 begeleiden naar vervolgopleiding en job. Gebeurt in

  samenwerking met een CVO (lessen Nederlands in de voormiddag), in de namiddag rekenen,

  rijbewijs, oriëntatie.

  - Gelijkaardig project in Oostende is BENO, georganiseerd vanuit basiseducatie. Focus op taal

  gericht op beroepsopleiding, oriëntering, proeven van 5 verschillende beroepen

  - Toeleider diversiteit Stad Kortrijk: er zijn veel mensen die iets willen doen, maar ze hebben

  nog geen verblijfsvergunning

  - OCMW de panne: Probleem in de regio is dat er heel weinig lokaal aanbod is. Dit

  gecombineerd met probleem dat behalen van rijbewijs niet evident is, waardoor mobiliteit

  van mensen beperkt is.

  1.1.4 Hanna Thieuw: Economisch Huis Oostende

  Hannah is trajectcoach en logopediste

  - 2016 start van het ESF project [email protected], focust op begeleiding van anderstaligen

  naar werk met aandacht voor taal en mobiliteit

  - Project van Economisch Huis Oostende ism CVO Miras en De Avondschool. Toeleiding via

  OCMW, VDAB en scholen zelf. Is een voltijds

  - Traject taal en werk duurt 6,5 weken en is voltijds (5 dagen per week, 8 uur per dag) zodat de

  mensen meteen in een voltijds ‘werkregime’ komen.

  o Voormiddag: lessen Nederlands. Unieke hier is dat CVO de Avondschool de inhoud

  van de lessen heeft aangepast, dus niet meer traditioneel NT2 maar gericht op werk

  o Namiddag: open leercentrum bij economisch huis Oostende met oriëntatie, IT

  cursus en sollicitatietraining. Daarbij ook logopedische ondersteuning ovv uitspraak.

  Zo worden mensen meer zelfzeker, weten hoe ze woorden moeten uitspreken op

  sollicitatietraining

  - Instapvereisten o.v.v. taal?

  o in de voormiddag volgen de mensen taalles op hun niveau

  o sollicitatietraining: iedereen kan deelnemen.

  o Oriëntatie en IT : enkel van niveau 1.2

  - Resultaat: in 3 jaar tijd 600 mensen begeleid, 45% doorstroom naar werk, nu momenteel nog

  in het werk

  - Ook ondersteuning ovv mobiliteit (behalen van rijbewijs) + rijsimulator om mensen te leren

  rijden met wagen

  - Einddoel is werk, als dit doel tijdens het traject wordt bereikt, stoppen mensen het traject

  - Opmerking Henk: voordeel van het project is dat er een snelle activering mogelijk is. Heel

  veel mensen wachten om te kunnen starten in een traject, en dit is niet goed. Mensen

  zouden meteen moeten kunnen starten met een activerend traject.

  Vragen/opmerkingen van deelnemers

  - CVO : project in Oostende, bestaat het voor mensen die niet geletterd zijn? Voor mensen uit

  open school zijn er heel weinig mogelijkheden naar tewerkstelling en opleiding die de brug

  maakt naar opleiding, zij vallen vaak uit de boot

 • Lost in Migration – gebundeld verslag p. 7

  1.2 Feedback- en vragenronde

  1.2.1 Rol van de werkgever / noden van de werkgever

  - Aanvulling Henk:

  o veel werkplaatsen waar men geen Nederlands moet kennen, bv. omdat de

  communicatie in een ander taal gebeurt (frans of turks). Dan heeft het weinig

  meerwaarde om Nederlands te brengen

  o Nu wordt ook meer ingezet op begeleiding van de omgeving, om als bedrijf

  zelfredzaam te zijn zodat ze niet altijd moeten beroep doen op een taalcoach. Vraag

  aan taalcoaches is groot, er zouden er te weinig zijn, vandaar dat het belangrijk is dat

  bedrijven of HR zelfredzamer zijn.

  o Extra taalondersteuning kan bv. door IBO met taalondersteuning. Hier is

  taalondersteuning gratis, bedrijf wordt hier ook ondersteund.

  - Vraag: wordt er ook gewerkt aan de taalvereisten van de werkgevers? Hoe goed het ook is,

  het is nooit goed genoeg. Bovendien moeten we ook af van de ‘testcultuur’.

  o Henk: Agentschap Integratie en Inburgering is hier mee bezig voor het culturele

  aspect

  o Werkgever moet meer gesensibiliseerd worden in het belang dat soms onterecht

  gehecht wordt aan taalkennis

  o Attest VCA: vragen zijn ook moeilijker geworden waardoor het voor anderstaligen

  heel moeilijk is, zelfs voor Vlamingen om te slagen. VDAB wil af van de testcultuur.

  Men gaat naar een screening waarbij het niet enkel het beantwoorden van de vraag

  belangrijk is (want dan is men afhankelijk van taalvaardigheid) maar wel of iemand

  goed reageert in een situatie (dus weet wat er moet gebeuren zonder dat hij het

  goed onder woorden kan brengen)

  o Lien VDAB Roeselare: is wat zij ook vaststelt bv. bij Interimkantoren: er worden

  testen afgenomen en men krijgt dan de vraag of men zich hierop kan voorbereiden.

  Is groot probleem voor anderstaligen. Is vreemd want soms gaan mensen aan de slag

  zonder test, en dan plots aanwerving zonder tests. Hangt dus beetje af van nood aan

  nieuwe instroom

  o Is heel belangrijk dat bedrijven leren mensen screenen op wat ze kunnen en niet op

  wat ze talig begrijpen. Moeten dan geen zo’n tools ontwikkeld worden ter

  ondersteuning van die bedrijven?

  o Ook VDAB moet in eigen borst kijken: vereisten van taal voor opleiding vaak hoger

  dan wat werkveld vraagt. Nu streeft men ernaar taalprofielen te maken, te kijken

  naar wat echt nodig is, en opleidingen daarop afstemmen. VDAB instructeurs

  moeten zich hier op instellen, vereist een omslag ook bij de instructeurs.

  1.2.2 Zijn er lacunes in het huidige aanbod of ideeën voor projecten met complementaire acties aan

  wat al bestaat?

  Henk : complementariteit is belangrijk want we zien nu al projecten die op dezelfde thema’s werken

  en dus elkaar ‘beconcurreren’ waardoor de instroom naar deze projecten soms te laag is.

  - Hannah: tijdens zomervakanties is er geen aanbod in de scholen. Tegen dat het september is,

  is er veel kennis verloren.

  o Kan eventueel via vrijwilligerswerk opgevangen worden.

 • Lost in Migration – gebundeld verslag p. 8

  o Argos: organiseren woensdagnamiddag activiteiten om zo ook de vrijetijd zinvol in te

  vullen. Een deel van de jongeren pikt hier op in.

  o OKAN Athena zet heel bewust in op vrije tijd tijdens de vakantie; leerlingen weten

  niet wat gedaan tijdens de vakantie. Er wordt in heel veel projecten ingezet op werk,

  maar vooral voor jongeren is dit heel belangrijk.

  o Leerkrachten van de 2 OKAN scholen in Roeselare organiseren een weekje kamp

  (zomerspurt) om zo ook de oefenkansen Nederlands te blijven kunnen aanbieden.

  Jongeren zijn ook wel iets makkelijker te bereiken. Maar soms nemen die jongeren

  ook hun ouders mee in die vrijetijdsbesteding. Ook voor volwassenen kan er een

  aanbod zijn voor zinvolle vrijetijdsbesteding, bv. taart bakken in rusthuis, met

  bejaarden gaan wandelen.

  o Hannah: bij volwassenen is dit moeilijker. Aansluiten bij club of vereniging zit niet in

  hun cultuur, aankopen van lidkaart is niet evident.

  - Kinderopvang is vaak drempel voor vrouwen om opleiding te volgen of te werken.

  o Henk : kinderopvang wordt volledig vergoed door VDAB voor mensen die

  ingeschreven zijn bij VDAB en bv. traject 1.1 volgen. Maar er is vaak een culturele

  drempel (vrouwen blijven thuis om voor de kinderen te zorgen).

  o Ook in stad Oostende is er groot probleem voor kinderopvang. Er is een databank

  waar je je kan registreren, van zodra plaatsje vrij komt, krijg je bericht. Maar toch

  nog veel tekort waardoor vrouwen uit de boot vallen. Mensen zijn gewoon om voor

  hun kinderen te zorgen, dus denken er ook niet meteen aan om als ze zwanger zijn al

  opvang te regelen. Is deels rol van de trajectbegeleider om hen hier bewust van te

  maken.

  o In andere culturen is het de gewoonte dat men voor elkaars kinderen zorgen.

  Misschien via praattafels kunnen ze elkaar vinden en zo afspraken maken om elk om

  beurt voor een aantal andere kinderen te zorgen. Bv. iets naar analogie van de

  Stuiverij

  opmerking van persoon van CVO: bij taalverwerving is contextuele

  taalverwerving heel belangrijk. Als je het op die manier gaat organiseren,

  dan krijg je weer vernauwing: ze zorgen voor elkaar, de kinderen komen bij

  andere kinderen die dezelfde vreemde taal spreken…

  Henk: klopt, maar het gaat om een heel moeilijk activeerbare groep en

  soms heb je een laagdrempelige start nodig om dit te kunnen doorbreken en

  met de mensen aan de slag te kunnen gaan.

  o Zorgen voor kinderopvang tijdens praattafels.

  - Ook rijbewijs is een groot probleem: mensen moeten 12. Behaald hebben en kan via open

  school maar er zijn wachtlijsten.

  o Project van Oostende Werkt voorziet ook ondersteuning bij behalen van rijbewijs.

  Men moet eerst lessen volgen via open school en dan krijgt men attest om rijbewijs

  op andere manier te halen. Kan via 2 sporen :

  Vertraagd examen waarbij vraag luidop wordt gelezen en mensen 1 minuut

  tijd krijgen om te beantwoorden

  Gewoon examen onbeperkt: Krijgen 12 uur les van de rijschool waarbij ze

  onbeperkt examen doen

  o Na behalen van theoretisch examen kunnen de mensen praktische les volgen op

  rijsimulator om basisvaardigheden van autorijden te leren

  o Henk: Jobmob/ men leert mensen om met OV te rijden, of te leren fietsen, maar er

  komt geen vervolg op. Vraag is dan welk effect bereik je dan?

 • Lost in Migration – gebundeld verslag p. 9

  - Mogelijkheden om werkervaring op te doen is niet evident voor mensen die heel laag

  taalniveau hebben

  o Deelnemer haalt voorbeeld aan van Open atelier noord-limburg. Maatwerkbedrijf,

  oa actief in houtbewerking, begeleid vluchtlingen, doel om doorstroom naar NEC te

  realiseren.

  o Mogelijkheden van maatwerkbedrijven zijn nog te weinig gekend. OCMWs kennen

  de kringloopwinkels, maar de andere maatwerkbedrijven zijn nog te weinig gekend.

  Ook wijkwerken als instrument is te weinig gekend

  - Bewustzijn creëren bij de doelgroep zelf hoe belangrijk het is om hun kansen te grijpen ovv

  taal, oriëntering, rijbewijs. Hun verwachtingen zijn vaak heel onrealistisch, laaggeschoolde

  mensen zijn te vaak slecht geïnformeerd. Uitzoeken waarom die verwachtingen niet

  realistisch zijn. Anderstaligen/vluchtelingen kennen het mechanisme niet, ze hebben hun

  verwachtingen gecreëerd uit onwetendheid.

  2 Voortraject

  2.1 Voorstelling projecten

  2.1.1 Dafny Desmet: AB Réfugiés Emploi

  Dafny Desmet, Groep Intro stelt het Interreg Fr-Wal_Vl project AB Réfugiés-Emploi voor:

  doelpubliek: laagtaalvaardige en laaggeschoolde vluchtelingen kunnen via werkplekleren (WPL) of opleidingsstage de nodige ervaring opdoen.

  Bedoeling: ervaring en competenties opbouwen, werken op en wegwerken van randvoorwaarden en drempels

  Na de opleiding die max. 6 maand duurt, is het de bedoeling dat de vluchteling klaar is voor economisch circuit, en kan er aan jobhunting gedaan worden, er wordt geholpen bij het opstellen van een CV, sollicitatiegesprekken worden voorbereid enz.

  2.1.2 Fie Velghe: Refu Interim

  Het is geen echt interimkantoor, eerder een sociale organisatie, voor vrijwilligerswerk. Gestart in het Gentse en sinds kort uitbreiding in West-Vlaanderen: Oostende en Kortrijk.

  Vrijwilligerswerk voor nieuwkomers: asielzoekers, migranten, ook van Europese afkomst, mensen met recente migratiegeschiedenis (tussen 1 en 3 jaar) die via vrijwilligerswerk NL willen oefenen, mensen leren kennen, leuke dingen doen, talenten ontdekken, binnen sociale, culturele (festivals, kunstfestivals, muziekfestivals) (eenmalige opdrachten) en vrije tijdsorganisaties. Het kan ook gaan om meer structurele opdrachten, die zich dan eerder binnen de welzijnssector situeren. Het is een manier om hun skills, dromen naar toekomst toe te ontdekken. Het is een verbreding van het netwerk en geeft hen zelfvertrouwen.

  brug slaan tussen die twee: uitgebreid intakegesprek waarin, om zo goed mogelijk te matchen in de vrijwilligerssector (alle vzw’s en lokale besturen kunnen vrijwilligers inschakelen) (laten hen dan ook cursussen volgen: vb biertappen, podia opbouwen …) Indien nodig, kan een ‘ancien’ tolken tijdens het intakegesprek. Ze doen ook een testdag.

  voorwaarde: ze moeten een wettig verblijf hebben en ouder zijn dan 16 jaar

 • Lost in Migration – gebundeld verslag p. 10

  Geen echte taalvereiste, sommige zitten in niveau 1 of pas kort in België, de mensen zitten in 4 polen (beetje in functie van taal): (handige Harries, keuken, bar, …) en ze kijken voor doorstroom als het NL een beetje beter is. Er wordt ook gekeken of er een contacttaal is indien het NL beperkt is. Voor opdrachten ifv taalkennis kunnen teams worden ingezet die een mix zijn van een nieuwe pool en ‘anciens’, iemand als ‘ploegbaas’ aanzetten en die dan kan vertalen. Werkt voor korte opdrachten, voor structurele opdrachten is dat wat moeilijker

  Het kan ook gezien worden als een voortraject naar werk: korte opdrachten om met heel veel dingen kennis te maken

  Gelimiteerd in de tijd ? mogelijkheid om nieuwe mensen in te schrijven om het jaar of twee keer per jaar. Mensen kunnen altijd worden doorgestuurd. Rechtstreeks contact opnemen met Fie. Er wordt contact met hen opgenomen, en ze worden dan uitgenodigd voor een volgende inschrijvingsronde.

  Het gaat om betaald en niet-betaald vrijwilligerswerk vrijwilligersvergoeding zijn er heel aandacht voor, (aandacht dat het niet een soort van ‘goedkoop werk’ wordt), 34,70/dag max

  Er moet een balans zijn tussen vraag- en aanbodzijde. Ze zijn nog op zoek naar de vraagkant: tips werden gegeven: Kultuurkapel, Labadouxfestival, …

  Evaluatie: na de opdracht met de werkgever: competenties kunnen worden gevaloriseerd voor verdere opdrachten, op zoek naar werk. Refu gaat daar meer en meer aandacht voor hebben. Er wordt ook met de vrijwilliger geëvalueerd. Refu-Interim wil de brug vormen met het NEC (normaal economisch circuit). Bij de intakes, werd er ook doorgevraagd, voor zij die werk als motivatie aangaven, wat ze voor ogen hadden. Het is die bedoeling dat zij opnieuw worden uitgenodigd om door te verwijzen naar andere partners op dit aspect werken. Refu Interim kan dienen als een soort kwaliteitsvolle erkenning/referentie. Suggestie: samenzitten met VFU, consulenten van VDAB, ….

  2.1.3 Tineke Codron: VDAB-projecten

  Alfa projecten:

  geldt voor 3 sectoren met knelpunten waar de nood zeer groot is: beroepen: groenarbeider, prof schoonmaaktechnieken, verpakkingsoperator. Er werd ook rekening gehouden met het feit dat de mensen aan de slag kunnen zelfs indien ze het NL niet helemaal beheersen. Het gaat om een combinatie van taal en technische opleiding: o heel intensief taalbad (2à 3 tal maanden) met focus op technische kennis, o gevolgd door een technische opleiding o daarna stage (wordt ook gekeken naar mobiliteit) o jobhunting o werk

  Heel intensief en full time traject: de 1ste drie maanden zijn zwaar IBO: individuele bedrijfsopleiding

  werkgever betaalt een vast bedrag aan VDAB dat lager ligt dan een loon, werkzoekende krijgt werkloosheidsuitkering of OCMW uitkering

  opleidingscontract binnen een bedrijf

  opleidingsplan wordt opgesteld, gaat over technische scholing

  maandelijkse opvolging vanuit VDAB: social skills en competentie worden nagegaan.

 • Lost in Migration – gebundeld verslag p. 11

  werkzoekende krijgt een extra vergoeding omdat hij die inspanning doet

  In principe kan elke WG dat aanvragen. Er wordt wel fel gehamerd op het feit dat ze de mensen in dienst nemen na afloop.

  IBO-T: IBO met taallessen, voor mensen met taalproblemen of migratieachtergrond: Stage: BIS contract (Beroeps Inlevende Stage), opleiding die wordt afgestemd tussen werkgever en werkzoekende (VDAB doet papierwerk en doet geen begeleiding) NL op de werkvloer kan ook altijd (daar betaalt de WG voor). Aan de hand van een kort voorbeeld werd het traject binnen AB Réfugiés-Emploi geïllustreerd.

  Voorwaarde voor AB Réfugiés: mogen en willen werken in België

  doorverwijzing door VDAB, OCMW maar kan ook gebeuren door andere kanalen

  Sommige nog bezig met integratiecursus

  Intakegesprek: Wie ben je, wat wil je, wat kan je, wat ken je ? Heel visueel gaan werken om te kijken welke job zou gaan: wat wil ik, wat niet, wat misschien.

  Gaan kijken op de werkvloer: op bezoek bij een maatwerkbedrijf (MWB), die niet te ver is van de woonplaats en waar beroepen worden aangeleerd die aansluiten met wat de vluchteling wil: ziet de werkplek. Een MWB is een beschermd milieu en er kan ook worden geëvolueerd binnen het bedrijf. Bij MWB soms ligt de lat zeer hoog, overstap naar NEC is soms niet zo groot Naast de opleiding, wordt er ook ruimte gemaakt voor Nederlandse les Werkervaring opdoen, er wordt ook gewerkt rond randvoorwaarden, drempels, zoals kinderopvang (wat met vakantieperiodes), mobiliteit (fiets ?), doorverwijzingen i.v.m. mogelijke medische problemen, huisvestiging, gezinshereniging.

  Er wordt ook nagegaan, indien gewenst om rechten op maatwerk te openen, wat niet betekent dat je daar automatisch voor de rest van je carrière blijft.

  In functie van competenties, motivatie enz, kan er worden doorgestroomd: hier in dit geval van verpakking naar afdeling die in onderhandeling werkt voor Volvo (heel nauwgezet werken). Het gaat in dit geval om iemand die vooruit wil, die vragen stelt, iemand met capaciteit om verder te gaan,

  opleidingsstage: 6 maanden (onbetaald, sommigen krijgen stimulanspremie). Gezien het onbetaald is: hoe korter het kan, hoe korter we het houden. OCMW: botst op de drempel van onbetaald werken, wat als gevolg heeft dat de vluchtelingen vervallen in systeem van dagcontracten. In AB Réfugiés gaat het om mensen die niet in dagcontracten worden genomen.

  Er wordt ook gekeken naar enclavewerk.

  Er wordt bijna geen beroep gedaan op sociale tolken. Er is echter een grote nood aan tolken. In het project AB Réfugiés-Social wordt een onderzoek gedaan naar sociale tollken, hoe die inzetbaar zijn, hoe ze gekwalificeerd kunnen worden, … Suggestie: misschien iets voor Refu Interim: zou interessant zijn indien vrijwilligers zouden gaan tolken. Het zou interessant zijn om een database daarvoor te hebben

  Als trajectbegeleider van taal (avondles): hebben we soms mensen die in een of ander project betrokken zijn zijn. Zou nuttig zijn dat we dat van elkaar zouden weten. Het is de persoon zelf die dat moet aangeven (vooral de heel zwakke kunnen dat niet verwoorden). Met projectbundel worden heel veel contactgegevens meegegeven, die kunnen aangesproken worden.

 • Lost in Migration – gebundeld verslag p. 12

  Kunnen mensen die in een TWE traject zitten, een alfatraject volgen? Enige voorwaarde is dat dubbele financiering moet vermeden worden. Een alfatraject is een regulier aanbod van VDAB. Na opleiding worden stages voorzien; De instructeur heeft een groot netwerk aan bedrijven die daarvoor openstaan. Er worden ook jobdatings georganiseerd met bedrijven. Samenwerking met VFU/FFI: om daar ook jobdatings te doen, of te verspreiden in het netwerk. Er wordt op vele sporen gewerkt

  3 Mobiliteit

  3.1 Voorstelling projecten

  3.1.1 Jan Polley: Economisch Huis Oostende

  Het Economisch Huis organiseert een aantal tewerkstellingsprojecten rond taal en mobiliteit

  Sinds 2016: 800 mensen begeleid, 50% heeft een job

  Mobiliteit:

  o Er is een nauwe relatie tussen mobiliteit en tewerkstelling

  Heel wat vacatures zijn onbereikbaar omwille van niet beschikbaarheid van

  openbaar vervoer: het gaat vaak op werkplekken/locatie (industriezones) waar veel

  laaggeschoolden kunnen worden tewerkgesteld maar die moeilijk bereikbaar zijn,

  zeker op ochtendlijke of avondlijke uren

  o Begeleiding van Economisch Huis mbt mobiliteit:

  Advies naar openbaar vervoer

  Vorming over het gebruik van tools

  Inzetten op behalen van een rijbewijs.

  Inzetten op

  Theorie rijbewijs

  Rijsimulator

  Nu ook sinds 2019 in een geïntegreerd pakket: traject die bestaat uit theorie

  (KTA-rijschool (12u), avondschool (12u), oefenen in OLC(12u), rijsimulator

  (20u). Wie dit vervolmaakt krijgt een attest. Met dit attest heb je recht op

  een vertraagd examen en kan het examen herhaald worden tot ze geslaagd

  zijn. Prijs traject: 50 euro. Niet helemaal gratis om uitval te voorkomen.

  o Het rijexamen is een stuk moeilijker geworden

  De rijscholen worden door het Economisch Huis meegenomen in het verhaal

  o Ze zetten ook in op taalondersteuning naar rijbewijs

  Vereist taalniveau om te starten is 1.2. Er is ook een extra test naar een aantal

  verkeersbegrippen: links, rechts, …

  o Rijsimulator: praktijk worden ingeoefend

  Komt na theoriegedeelte

  o Slaagkansen: 264 mensen begeleid

  55% behaald theorie

  40-tal mensen rijbewijs B behaald

  Gestart in maart 2017

  Wettelijke stageperiode is 9 maanden (vorig jaar eerste mensen rijbewijs behaald)

  Momenteel: 17 bezig met de rijsimulator, 32 voorlopig rijbewijs, 9 met de rijschool, 3

  met een begeleider.

 • Lost in Migration – gebundeld verslag p. 13

  o Hoofddoel blijft werk vinden

  Geen concurrentie van de rijschool. Er is samenwerking. Het Economisch Huis heeft

  door de samenwerking goedkopere tarieven kunnen bekomen.

  Eenmaal rijbewijs, heel snel een job.

  Vraag voor Economisch Huis: wat is jullie doelgroep?

  Antwoord: Mensen met een migratieachtergrond. In Oostende veel mensen met een

  migratieachtergrond.

  Voor de rijsimulator is er nog plaats over. Hij is 50u per week open.

  Mensen kunnen de rijsimulator gebruiken via doorverwijzing maar ook op eigen initiatief.

  Bereik: Oostende en omliggende steden en dorpen.

  Vraag voor Economisch Huis: Kostprijs van het traject voor deelnemers?

  Antwoord: Kostprijs deelnemers: 50 euro (rijsimulator inbegrepen)

  Met inschrijvingsgeld wordt rijsimulator deels gefinancierd.

  Vraag ‘Oostende Werkt’: alleen in Oostende?

  Antwoord: Helaas wel.

  Kijken of lokaal beleid zich kan organiseren.

  Er kan ook eventueel tijd gehuurd worden op de rijsimulator.

  Rijsimulator helaas weinig mobiel.

  3.1.2 Mentor vzw: Jobmob

  Mentor vzw opereert in Oost- en West-Vlaanderen

  Doelgroep: werkzoekenden (in opdracht van VDAB of OCMW), werknemers en werkgevers

  Doel: het stimuleren van een duurzame loopbaan

  Inzetten op taal- en jobcoaching

  Kansengroepen begeleiden naar werk: anderstaligen, laaggeschoolden, …

  Werknemers en werkgevers ook ondersteunen in alle fases van de loopbaan: werk zoeken,

  onthaal, op de werkvloer, outplacement, …

  Mobiliteit: Jobmob

  o In opdracht van VDAB: module rond mobiliteit voor anderstaligen

  o 6 halve dagen les aan anderstaligen rond mobiliteit

  Screening: profiel in kaart brengen

  Eindigen met een POP (persoonlijk ontwikkelingsplan)

  Doel: competenties mbt mobiliteit versterken en POP opstellen

  Mobiliteitsthema’s die aan bod komen:

  Te voet: met smartphone weg zoeken: kaart lezen, weg vragen, …

  Fiets: doorverwijzing naar fietslessen, veilige fiets, fiets lenen vs

  kopen, elektrische fiets, bromfiets…

  Bus: bussen opzoeken via De Lijn, website van de Lijn, uitleg vragen

  aan personeel, …

  Trein: bezoek aan station, treinen opzoeken, uitleg vragen, apps, …

  Rijbewijs: doorverwijzen naar CBE, Economisch huis, mogelijkheid

  om vertraagd rijexamen te doen

  2 Bezoeken:

  o Deelfietsen, Fietspunt, Fietslessen in de regio

  o Station NMBS

 • Lost in Migration – gebundeld verslag p. 14

  Deze module wordt soms gekoppeld aan alfatrajecten. Heel waardevol voor

  mensen.

  Er bestaat een lange en verkorte versie

  Jobmob is onder andere onderdeel van OC+: verkorte versie: 4 halve dagen,

  voor een iets sterkere doelgroep

  Steeds op maat van de doelgroep

  Het werd ook reeds 1x gegeven in de Schakelklas in Kortrijk

  Jobmob kan gegeven worden op vraag van organisaties.

  Kan eventueel via de VDAB voor een tegemoetkoming (indien aan de

  voorwaarden voldaan wordt)

  Jobmob wordt steeds aangepast aan de deelnemers, is op maat.

  Ook met inzet van smartphone enzo

  Vraag: Jobmob: steeds via VDAB?

  Antwoord: Momenteel via VDAB.

  Als er een groepje gevonden wordt, kan er gekeken worden om ter plekke traject te

  organiseren. Al dan niet via tussenkomst VDAB.

  5/6-12 personen, voor VDAB min. 8 personen

  Stel zeker de vraag bij interesse.

  3.1.3 CBE/Open School

  Open geeft cursussen NL aan laaggeletterde volwassenen

  2/3 van hun leerlingen zijn anderstaligen: NT2 en Alfa

  CBE heeft een module Rijbewijs (theorie):

  o Voorbereiding op theoretisch examen

  o Voor mensen die 1.2 mondeling afgewerkt hebben

  Het moet haalbaar blijven op woordenschat te begrijpen

  o Aanbod:

  60 uur

  Theorie wordt aangeleerd

  Extra oefenkansen in OLC (Open Leer Centrum) met begeleiding

  Samen naar een vertraagd examen

  Vragen worden voorgelezen door de examinator + ze krijgen meer tijd om te

  antwoorden.

  In examencentrum of in Open School zelf (minder stress)

  Regio Midden-Zuid-West-Vlaanderen

  Dag/avond

  1x of meer -intensief (2x per week)

  Er is ook dergelijk aanbod bij CBE Brugge-Oostende-Westhoek

  = standaardaanbod

  Enkel theorie

  o CVO:

  Ook cursus bij CVO voor iemand die bij CVO NT2 gevolgd heeft

  CBE spitst zich toe op laaggeletterden

  o Helaas wachtlijsten: 1 jaar wachten

  Omwille van erkenning van lesuren

  Te weinig mogelijkheden om cursussen in te richten

 • Lost in Migration – gebundeld verslag p. 15

  o Cursus kost 25 euro voor het boek

  15 euro voor het examen

  o Cursus wordt soms gecombineerd met werkprojecten: vb. Alfa naar Werk Groendienst (rijbewijs zeer belangrijk in deze sector), Schakelklas Roeselare

  Organisaties kunnen ook cursus inkopen.

  3.2 Vragen/opmerkingen/bedenkingen

  3.2.1 Groep 1

  Vraag: rijbewijs ok, maar wat met de aanschaf van een auto?

  Antwoord: dit hangt vaak samen met werk. Auto komt dan wel. Lost zichtzelf vaak op.

  Vraag: probleem is niet steeds het behalen van het theoretisch rijbewijs maar vaak ook de

  stap naar praktisch rijbewijs. 20u praktijkles bij de rijschool is vaak onbetaalbaar en soms ook

  niet voldoende.

  Antwoord: Oostende: testcase met het inzetten van een vrijwillige begeleider maar niet

  evident. Het moet iemand zijn die al 5 jaar zijn rijbewijs heeft, cursus gevolgd heeft en het

  moeilijkste: zijn/haar auto ter beschikking wil stellen.

  Vaak zijn mensen voor het praktijkgedeelte toch afhankelijk van eigen netwerk.

  Een heikel punt. Geen sluitende oplossing voor totnogtoe.

  OCMW Brugge heeft proefproject en heeft auto’s ter beschikking. Niet evident om

  vrijwilligers te vinden.

  Hoe zit dit bij het CBE? Vaak via kennissen of toch via rijschool. Via kennissen of rijschool.

  Secura geeft korting + mogelijkheid tot gespreide betaling.

  Eigen wagen vaak groot struikelblok voor vrijwilligers

  Vraag: Wat met het inzetten van busjes? Vb. naar PepsiCo waar veel vacatures zijn.

  Ook nog busjesdienst geweest richting Westvlees.

  Antwoord: Vaak worden deze busjesdiensten met veel enthousiasme opgericht maar komen

  ze weg te vallen na verloop van tijd door moeilijke financiering, gebrek aan kandidaten,

  moeilijk rotatiesysteem (min. 2 chauffeurs steeds, bij ziekte of verlof vaak problemen), …

  Minder evident dan soms lijkt.

  3.2.2 Groep 2

  Vragen:

  Opmerking: mobiliteit: grote drempel voor mensen.

  Mensen soms al heel moeilijk te overhalen om fiets te kopen en fietslessen te volgen.

  Economisch Huis: mensen mee helpen zoeken. Mobiliteit vaak big issue in weg naar

  tewerkstelling.

  Nieuw initiatief op til: mobiliteitsoplossing per bedrijf: proefproject in de industriezones

  Plassendale en Zeebrugge. Per bedrijf wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn om er te

  geraken.

  Toekomst hopelijk uitgerold in gans West-Vlaanderen

  Nu is het er al in Antwerpen.

  Nu proefproject in NWVL: haven van Zeebrugge en Plassendale: 40-50-tal bedrijven

  Proefproject is in samenwerking met bedrijven.

 • Lost in Migration – gebundeld verslag p. 16

  Bedenkingen/opmerkingen/ideeën:

  hoe zit het met werkgevers? Ook van hen mag een inspanning verwacht worden?

  Rijlessen één iets, maar wat met auto, verzekering, …

  Kunnen grote bedrijven niet samen een inspanning doen?

  Tot op vandaag blijft het moeilijk om bedrijven hierop te laten inzetten.

  Vb. busje inzetten.

  Hoop om mensen te vinden die mobiel zijn overwint op nood aan werkkrachten. Helaas.

  Havenbus bestaat maar is 5 euro per dag (wat veel is op een maand).

  Het is een terugkerend probleem.

  Heel veel pogingen geweest om af te spreken met bedrijven maar de pogingen standen vaak.

  Door louter financiële oorzaak? Er zijn meer inspanningen nodig. Moeilijkheden:

  ploegdiensten verschillen soms.

  Busjes zijn ook moeilijk: wat als chauffeur ziek wordt? Of verlof heeft? Vaak meer complex

  dan gedacht. Maatwerkbedrijven zetten hier ook op in maar ook daar loopt niet alles vlot.

  Wat met iemand die deeltijds werkt?

  Mogelijkheden naar de toekomst:

  o Samenwerking met De Lijn?

  o Meer inzetten op elektrische fietsen

  Reeds heel wat initiatieven

  o Interimkantoren? Kunnen zij hier rol in spelen? Fietsen ter beschikking stellen?

  o Vervoersarmoede: financiële middelen schieten soms tekort. Vicieuze cirkel: geen

  werk, geen middelen, geen vervoer, geen werk, … Niet makkelijk om daaruit te

  geraken.

  o Poelkapelle: Fietsen ter beschikking stellen in samenwerking met kringloopwinkel +

  tegemoetkoming bij aankoop tweedehandsfiets

  o Deelfietsen komen ook meer en meer op.

  Mensen bekend hiermee maken.

  o Website naarjobs.be

  Bevinding van de groep: mobiliteit soms nog te weinig gelinkt aan tewerkstelling.

  Nochtans cruciaal om hierop in te zetten.

  Mensen met rijbewijs vinden sneller werk maar hebben ook wel competenties om rijbewijs

  te halen. Werkt soms overtuigend voor werkgevers.

  3.2.3 Groep 4

  Vraag: wie kan attest voor vertraagd (theorie)examen uitschrijven?

  Antwoord: CBE, OCMW, CLB

  Bedenkingen/opmerkingen/ideeën:

  In sommige regio’s is het behalen van een rijbewijs zeer belangrijk omdat alternatieven zeer

  schaars zijn. De kansen op werk stijgen enorm als men een rijbewijs behaalt.

  Mobiliteit is een onderbelichte drempel naar werk, zeker in West-Vlaanderen.

  Bepaalde jobs waar weinig vereisten voor zijn, situeren zich soms vaak in 1 regio vb.

  verpakkingsmedewerker (MWVL). Openbaar vervoer voldoet niet aan vereisten van een

  ploegensysteem.

 • Lost in Migration – gebundeld verslag p. 17

  Bedenking: Er wordt in de groep gepleit om de expertise meer te bundelen.

  vb. attest opvragen: hoe, wat,…?

  Bijvoorbeeld: wanneer en waar gaan er vertraagde examens door? Er is geen overzicht en

  GOCA wil dit ook niet geven.. Er zouden ook meer vertraagde examens moeten

  georganiseerd worden. Vaak een toeloop op de weinige examen die georganiseerd worden.

  Mensen schuimen centra in heel Vlaanderen af.

  Er zou ook meer moeten gefocust worden op mensen die hun rijbewijs al behaald hebben in

  hun thuisland. Bepaalde landen: eenmaal theorie behaald, kunnen zij zeer snel naar een

  praktijkexamen. Iemand rond tafel heeft dit nu uitgezocht maar kostte veel moeite om alle

  info te verzamelen.

  Jan Polley. GOCA is bereid in Oostende om overzicht te geven van vertraagde examens.

  Geven ook vertraagde examens ter plekke, in het Economisch Huis.

  Er zijn verschillende categorieën:

  o Inderdaad aantal rijbewijzen die je kan omwisselen

  o Aantal rijbewijzen: theorie afleggen en daarna onmiddellijk praktijk

  Scheelt veel in kostprijs

  o Aantal rijbewijzen niet omwisselbaar en moet hele traject afgelegd worden

  Aanvulling: ook BuSo scholen geven leerlingen op voor vertraagd examen. Ook vanuit die

  hoek veel vraag. Er is overzicht nodig! En er zijn meer vertraagde examens nodig.

  Jan: vertraagd examen niet altijd een voordeel. Sommige mensen meer gebaat bij lezen dan

  bij horen. Hangt af van persoon tot persoon.

  Interesse in rijsimulator

  Vooral interessant om te leren rijden (schakelen enzo).

  Verkeerssituaties en theorie beter op een gewone computer.

  Rijsimulator: 20 lessen van een half uur. Les niet geslaagd, kan je ze opnieuw doen. Niks extra

  aangerekend.

  Economisch Huis least dit bij een Nederlandse firma.

  Wat kan je doen als individuele coach/trajectbegeleider?

  Je kan zelf al je cliënt aan het werk zetten in afwachting van cursus bij CBE.

  Je kan je klant op weg zetten om zichzelf al voor te bereiden.

  Economisch huis: individueel traject!

  voor CBE moeilijk.

  Kijken wat voor die persoon het meest kans op slagen heeft! En kijken wat nodig is.

  Meer aandacht voor bij trajectbegeleiders van AII?

  Heeft iedereen voldoende info? Info zit verspreid. Kan ingewikkeld zijn voor een

  trajectbegeleider.

  Tip naar begeleiding: veel oefenen met computer. Waardevoller dan enkel boek studeren.

  4 Screening & oriëntering

  4.1 Partners ikv screening en oriëntering

  Partners ikv screening en oriëntering:

  Balder Clarysse - OCMW Roeselare

 • Lost in Migration – gebundeld verslag p. 18

  Sien Derdaele - Vlucht Vooruit!

  Kelly Lebon - Leerwinkel - @Level2work

  Eva Vantomme - Mentor VZW - OC+ anderstaligen

  4.1.1 Balder Clarysse: OCMW Roeselare

  Balder Clarysse: Laat weten dat de werking bij het OCMW is gewijzigd, nieuwe werkwijze. Hebben

  een nieuwe aanpak in begeleiding. (Inzet op screening en oriëntering)

  De werking bestaat uit individuele gesprekken, workshops en een uitgebreid assessment die ze zelf

  aanbieden. (Houtbewerking, koken, poetsen, …)

  Doelstelling: wie is de cliënt? Wat wil de cliënt? Maar nu proberen ze alvorens een traject uit te

  stippelen ook duidelijk in kaart te brengen “Wat kan de cliënt”?

  Alle maatschappelijk werkers begeleiden en staan de klant bij over alle levensdomeinen heen.

  (voorwaarden: NT2 niveau 1.2, wonende Roeselare, Leefloon en toelating tot arbeid.)

  4.1.2 Sien Derdaele: Vlucht Vooruit

  Sien Derdaele: Zetten in op jongeren met grote nood aan individuele begeleiding en hebben reeds

  aanmeldingen vanuit verschillende hoeken. Naast regio W13 zijn ze ook actief in de Westhoek.

  Zetten vnl. in op de aanklampende begeleiding van de jongere en dit zeer ruim. Grote vrijheid in het

  ESF project om de klant te begeleiding, mee te gaan naar, …

  Functioneren als een soort brugfiguren en begeleiden de klant van dichtbij. Een absolute

  meerwaarde voor jongeren die hierbij nood aan hebben.

  4.1.3 Kelly Lebon: Leerwinkel: @Level2Work

  Kelly Lebon: Info over de One - stop shop ikv het project @Level2work.

  Hoog opgeleide anderstalige nieuwkomers vinden sneller een job op hun niveau als ze speciaal

  begeleid worden door het project @level2work . Duidelijk meegedeeld bij hooggeschoolde

  anderstaligen ook deze piste te bekijken voor de klant. Potentieel niet laten verloren gaan en kansen

  bieden.

  De toeleiding van hooggeschoolden dus nogmaals in the picture gezet en onmiddellijke link maken

  met het project @Level2work.

  4.1.4 Eva Vantomme: Mentor

  Eva Vantomme: Veel vragen kwamen over de module “OC+ anderstaligen” en werd alvast door heel

  wat aanwezigen als positief ervaren. Zeker een groot pluspunt om duidelijk competenties te

  bekijken, interesses en mogelijkheden en dit ook in combinatie met de modules ICT en mobiliteit. De

  assessment als absolute meerwaarde en mogelijke piste alvorens verdere traject uit te stippelen voor

  de klant. Ook geeft men deze in de verschillende regio’s en is een erkende opleiding. Kan ook voor

  een klant van het OCMW en nadien kwamen nog vragen binnen hierover.

 • Lost in Migration – gebundeld verslag p. 19

  4.2 Bedenkingen/vragen/opmerkingen:

  Er kwamen vrij veel vragen vanuit OKAN over de verschillende mogelijkheden. (Grow2work,

  versnelde technische screening, OC+ anderstaligen, …)

  De toeleiding van hooggeschoolden nogmaals in the picture gezet en onmiddellijke link maken met

  het project @Level2work.

  Ook vragen omtrent toeleiding en dit ook door partners.

  Huidige knelpunten of bemerkingen:

  Duidelijk nood aan kennis van de talrijke projecten;

  Nood aan kennis van het aanbod en dit specifiek in de regio;

  Heel wat communicatie digitaal met elkaar, maar met dit event was het fijn om eens F2F

  kennis te maken;

  Vraag naar doe-momenten, snuffelstages om van elkaar te leren; (Workshops, oriënterende

  modules, …);

  Heel wat projecten, acties lijken sterk op elkaar.

  5 Begeleiding naar werk

  5.1 Voorstelling projecten

  Gespreksleider: Purdey Van Heghe (Agentschap Integratie en Inburgering) Verslagnemer: Caitlin Sabbe (Wereldhuis – Provincie West-Vlaanderen)

  Deelnemende partners:

  AZO: Thomas Margot & Nour Asaad ’t Werkt: Fien Hanssens Jobroad: Joachim Commeene Vivo: Steffie Jalhay Argos: Eline Descamps

  5.1.1 AZO (Starterslabo)

  Algemeen gericht op mensen met een migratieachtergrond die zaak willen opstarten Individuele begeleiding: algemene info, opstellen van een ondernemingsplan, opstellen van

  een financieel plan, etc. > specifieke begeleiding naar wat nodig is om te kunnen opstarten Algemene infosessies voor begeleiders en anderstaligen in mei (Kortrijk, Roeselare, Brugge

  en Oostende) > zie flyers

  5.1.2 ’t Werkt (Stad Kortrijk)

  Project via ESF-middelen Intensieve en individuele trajectbegeleiding richting arbeidsmarkt Daarnaast inzetten op randproblematieken die (toeleiding naar) tewerkstelling in de weg

  staan, zoals kinderopvang, extra opleiding, etc. Bedrijfsbezoeken

 • Lost in Migration – gebundeld verslag p. 20

  5.1.3 Jobroad (Accent Jobs, VOKA & VDAB)

  Anderstalige nieuwkomers met niet-EU migratieachtergrond toeleiden richting arbeidsmarkt Tijdelijke tewerkstelling met optie op vaste job Rondleiding met kleine groepen nieuwkomers in de bedrijven zelf, met daaraan gekoppeld

  onmiddellijk een sollicitatiegesprek Niet enkel uitzendsector, maar ook werkplekleren of artikel 60 Gestart in West-Vlaanderen, maar ondertussen al over gans Vlaanderen uitgerold Heel sterk gericht op activering: werknemer ter plaatse op de werkvloer intensief begeleiden

  5.1.4 Ieder Talent Telt (VIVO)

  Project via ESF-middelen Vivo is sectororganisatie voor social profit Doen verschillende acties met als doel de social profit sector zoveel mogelijk toe te lichten bij

  de doelgroep > voorbeelden: maken van tools zoals beroepenfiches, die aantal beroepen uit de sector op toegankelijke wijze toelichten; talententest

  Ook aantal acties naar werkgevers: workshop over het aanwerven van mensen met een migratieachtergrond

  Organiseren van regionale social profit salons > 10 oktober in Roeselare

  5.1.5 GO4Work / Nederlands voor anderstaligen (Argos)

  Project via ESF-middelen Gevestigd in de Westhoek In samenwerking met OCMW Ieper Gericht op laagtaalvaardige anderstaligen die leefloon ontvangen Functioneel Nederlands met oog op toeleiding naar de arbeidsmarkt Eén-op-één begeleiding Zinvolle vrijetijdsbeleving Ander project van Argos: MOVE (een mobiele poetsploeg)

  5.2 Sessies

  3 vragen stonden centraal in de gesprekstafels:

  1. Welke projecten ken je/heb je al mee samengewerkt? 2. Wat zijn drempels die je ervaart? 3. Wat zijn kansen en mogelijkheden die je ziet?

  5.2.1 Eerste sessie

  Kennis van projecten

  Argos is een gekend project in de regio van de Westhoek Goede ervaringen met project Vlucht Vooruit Aantal projecten die vandaag aan bod komen zijn nog niet gekend In Ieper loopt ook het project toTAAL: inzetten op vakspecifiek Nederlands; met de leerlingen

  op werkplaatsbezoeken om zo te helpen om een geïnformeerde keuze te maken

 • Lost in Migration – gebundeld verslag p. 21

  Drempels

  Drempels verlagen bij toegang tot dienstverlening Sommige mensen kennen totaal geen Nederlands en volgen geen opleiding waardoor het

  moeilijk is om zicht te krijgen op het leven van deze mensen (betrappen op leugens, maar er weinig aan kunnen doen) > wat moet je met deze mensen? Kan je het risico nemen om hen door te sturen naar projecten en welke kies je dan?

  Voor jongeren is begeleiding naar werk noodzakelijk, maar blijft moeilijk hen te doen beseffen dat het extra kansen zijn om door te stromen naar werk/opleiding; moeilijk om hen te motiveren, ondanks alle inspanningen (zoals betrekken van ouders, voogden, LOI’s, gesprekken met jongeren zelf)

  Mobiliteit, en voornamelijk gebrek aan openbaar vervoer in sommige regio’s/sectoren Hoe moet je mensen stimuleren om niet vast te houden aan hun leefloon? Voortrajecten/artikel 60/etc. leiden allemaal tot werkervaring en nadien is er wel nazorg,

  maar nadien is er gebrek aan opvolging; mensen vallen terug op hun leefloon en komen volledig vast te zitten

  Waar haal je motivatie om bepaalde job uit te oefenen?

  Kansen/mogelijkheden

  Blijven proberen en niet opgeven: laat mensen bijvoorbeeld de spontane sollicaties doen om a.d.h.v. die gesprekken na te gaan waar de problemen liggen en waar kan op gewerkt worden

  Inschakelen van sociaal tolken om meer toegang te krijgen tot hun leefwereld Een goed netwerk is zeer belangrijk: goede communicatie tussen verschillende medewerkers

  van verschillende diensten > dingen samenbrengen en bundelen, i.p.v. zaken naast elkaar te laten bestaan

  Neem jongeren mee naar jobbeurzen waar je ze zelf de gesprekken laat voeren en laat hen op voorhand CV opmaken

  Social Profitsalon: voor de aanwezige werkgevers is het vaak interessant wanneer trajectbegeleiders mee aanwezig zijn

  In Roeselare doen ze screening vooraf: intensieve testen om te kijken wat mensen kunnen, willen en waar hun motivatie ligt; gedurende periode van 2-tal weken

  5.2.2 Tweede sessie

  Kennis van projecten

  Goede samenwerking met Mentor Alfa-projecten, zoals Alfa naar Groen Grow2Work van Mentor: aantal 17- en 18-jarigen die kunnen meelopen in verschillende

  beroepen en beroepsopleidingen Verschillende projecten van Groep INTRO Samenwerking met VDAB en interimkantoren om zoveel mogelijk in de juiste richting te

  kunnen toeleiden Samenwerking met Accent

  Drempels

  Afsluiten van contracten is niet altijd evident > specifiek voorbeeld wordt gegeven van leerling in OKAN voor wie geen stagecontract kan afgesloten worden vanuit VDAB; voor dergelijke zaken moeten oplossingen komen

 • Lost in Migration – gebundeld verslag p. 22

  OKAN-leerlingen die meer ambitie hebben, niet klaar zijn voor werk of opleiding, die zich inschrijven voor TSO, maar falen in dat traject > kan ertoe leiden dat je leerlingen gaandeweg verliest omdat ze advies niet willen volgen

  Wat doen met analfabete leerlingen die 18 naderen, maar onvoldoende geleerd hebben in 1 jaar OKAN?

  In Izegem hebben ze een Jobroad georganiseerd, maar kandidaten zijn niet doorgestroomd naar werk; wat ontbreekt er dan?

  Waar stopt de buddywerking in begeleiding naar werk en waar kan ze overnemen? Voor OKAN is de hoofdfocus de leerlingen Nederlands te leren, maar hier heb je ook een

  groep oudere tieners die andere noden hebben dan de klassieke leerlingen en hier is het nog zoeken naar hoe de juiste ondersteuning kan geboden worden

  Wat met randfactoren die begeleiding naar werk bemoeilijken? Velen komen met bepaalde verwachting (bijvoorbeeld dat job zal aangeboden worden via

  artikel 60), maar wanneer ze dan te horen krijgen dat ze beter nog opleiding volgen (zeker bij jongeren), met het oog op betere toekomstperspectieven, is men vaak teleurgesteld

  Zien niet altijd nut in van Nederlands leren Mensen haken af wanneer ze beseffen dat ze in de eerste maand niet aan de slag kunnen,

  waardoor ze vervallen in ene interimjob na de andere, waar weinig opportuniteiten liggen Hoe omgaan met cultuurverschillen en andere mentaliteit, bijvoorbeeld houding t.o.v. ander

  geslacht en familiale verwachtingen dat je op je 20ste werkt en niet studeert VDAB heeft vaak zeer mooie projecten, maar mensen kunnen zich niet meer aanmelden bij

  een warm onthaal, doordat ze moeten bellen naar algemeen nummer 🡪 Vanuit VDAB wordt hieraan toegevoegd dat er een algemene omkanteling is bij VDAB naar digitalisering met een centraal aanmeldpunt, maar dat ze zich bewust zijn dat dit voor aantal kansengroepen, waaronder nieuwkomers niet evident is; daarom wordt voor deze doelgroepen zoveel mogelijk ingezet op warme overdracht; contact opnemen met de vaste medewerker inwerking behoort ook tot de mogelijkheden

  Mensen hebben toch nog vaak specifieke opleidingen nodig in hun begeleiding naar werk; ze zijn vaak niet klaar voor de arbeidsmarkt

  Er is een tendens op te merken bij langdurig thuisblijvende vrouwen die nu aangeven te willen werken, maar hiervoor sterk afhankelijk zijn van hun man en mogelijkheden zoeken om dit te combineren met het gezinsleven > geen evidentie, want zijn vrouwen die geen werkervaring hebben, vaak met onrealistische verwachtingen; hier gaat een zeer lang oriënterings-, maar soms ook aanvaardingsproces aan vooraf, waarbij aantal vrouwen tot besef komen dat het niet binnen hun mogelijkheden valt

  Kansen/mogelijkheden

  Werkplekbezoeken kunnen zeer waardevol zijn Voorbeeld van Stad Izegem: schepencollege heeft beslist om met buddy’s en nieuwkomers in

  te zetten op werk > samenwerking met arbeidsbegeleiding van OCMW, LOI en Sociaal Huis, maar samenwerking kan nog aangescherpt worden; een goed netwerk en afstemming tussen dat netwerk is belangrijk, want soms hebben nieuwkomers al bepaalde stappen ondernomen waarvan medewerkers niet op de hoogte zijn

  Toeleiding naar CLW voor anderstalige leerlingen, zodat component ‘leren’ niet verloren gaat, maar waar ze toch werkervaring kunnen opdoen met de nodige ondersteuning

  Blijven praten met leerlingen en niet opgeven; wanneer ze terugkomen na falen is dit eigenlijk een goed teken, want dan ben je ze nog niet verloren; laat ook merken dat die deur altijd blijft openstaan > als school fungeer je vaak als een soort van sociaal loket voor jonge nieuwkomers

  Organiseren van assessments om zich te krijgen op capaciteiten

 • Lost in Migration – gebundeld verslag p. 23

  Contact opnemen met CVO/CBE om zicht te krijgen op hun kennis van Nederlands: hoe snel leren ze en wat zijn hun mogelijkheden?

  Instensieve één-op-één begeleiding werkt het best: mee denken met de mensen over hun toekomstperspectieven, verwachtingen, capaciteiten, wat haalbaar/realistisch is, wat mogelijke drempels zijn en wat ze kunnen doen om die te overwinnen, etc.

  Belangrijk om te starten vanuit de persoon zelf: wat kan hij/zij al, wat zijn de mogelijkheden? > belangrijk, want soms overschatten of onderschatten ze zichzelf

  5.2.3 Derde sessie

  Kennis van projecten

  Samenwerking met inwerkconsulenten van VDAB en OCMW: voornamelijk doorverwijsfunctie; o.a. Alfa-trajecten

  Goede ervaring met project AB Réfugiés Goede samenwerking met AZO Argos is gekende partner in regio Westhoek Projecten van Groep INTRO zijn ook gekend

  Drempels

  Mobiliteit blijft een grote drempel; voor gans West-Vlaanderen, maar zeker wanneer het gaat over rurale gebieden (geen toegang met openbaar vervoer)

  Spijtig dat vele projecten slechts van korte duur/tijdelijk zijn Bij veel projecten is er nog te weinig nazorg; nadat mensen gewerkt hebben in een project

  valt alles terug stil en is het moeilijk om ze nadien terug op het juiste spoor te krijgen Vaak het gevoel dat mensen hoge verwachtingen hebben, zeker bij VDAB, en dan zijn ze

  teleurgesteld wanneer ze beseffen dat ze niet onmiddellijk zullen kunnen starten; zijn ook vaak mensen die overal gaan “shoppen” om te kijken wat de mogelijkheden zijn

  Communicatie tussen partners schiet vaak tekort; zitten ook allemaal in dezelfde vijver te vissen

  Taalkennis is ook vaak nog steeds een drempel; nochtans mag taal geen voorwaarde zijn voor een job, het is een competentie waarop gewerkt kan worden > aanbod Nederlands is vaak vrij intensief voor laagtaalvaardige mensen en analfabeten waardoor het soms zwaar te combineren valt met een stage of leertraject op de werkvloer

  Voor EU-migranten gelden andere voorwaarden dan voor vluchtelingen; risico om statuut te verliezen; werkgevers, maar ook trajectbegeleiders zelf zitten hier met veel vragen

  Bij OCMW’s is er soms ook te weinig personeel aangesteld om mensen correct en kwalitatief te kunnen begeleiden met externe organen

  Moeilijke brug naar de werkgevers zelf; ook zeer weinig aanbod voor werkgevers zelf Kandidaten krijgen te weinig kansen om effectief taal te leren op de werkvloer zelf; kunnen

  hierdoor ook niet meedingen in traditionele sollicitatieprocedure, dus hier moeten nog meer kansen gecreëerd worden

  De sollicitatieprocedures die in interimkantoren worden gebruikt zijn vaak niet afgestemd op de doelgroep, noch op de werkcontext (bijvoorbeeld tests via computer voor functie die geen computervaardigheden vraagt)

  Kansen/mogelijkheden

  Goede communicatie/afspraken tussen partners onderling is belangrijk om op correcte manier te kunnen doorverwijzen

 • Lost in Migration – gebundeld verslag p. 24

  Beslismodel voor tewerkstellingsprojecten; analoog met beslismodel voor communicatie van Agentschap Integratie en Inburgering

  Open School organiseert in juni een werkmarkt; ook zij merken dat men door de bomen het bos niet meer ziet

  Soms is er vaak nog veel weerstand naar interimkantoren toe (onbekend/onbemind), nochtans hebben ze hetzelfde doel, dus meer samenwerkingen op dat vlak zou kunnen helpen

  Af en toe eens over het muurtje kijken: in Vluchtelingenwerk Nederland wordt gewerkt met jobcoaches, wat nu ook uitgetest wordt door Vluchtelingenwerk Vlaanderen in onze regio

  Openstaande vacatures zouden meer gematcht kunnen worden met de doelgroep > er is aanbod op de arbeidsmarkt en er zijn kandidaten, dus stem dit meer af op elkaar

  Voor laagopgeleide anderstaligen zijn interimjobs de toegangspoort naar tewerkstelling, dus hier liggen zeker nog mogelijkheden

  5.2.4 Vierde sessie

  Kennis van projecten

  Doorverwijsfunctie naar VDAB en Leerwinkel, laatste ook zeker belangrijk zodat ze weten wat ze met hun diploma kunnen doen

  Samenwerking met Economisch Huis Oostende Kennis van projecten zoals AB Réfugiés, @level2work

  Drempels

  Aantal zeer mooie projecten gehoord, maar niet altijd bruikbaar in bepaalde regio; vooral in regio Westhoek is er slechts een beperkt aanbod

  10 jaar geleden bestond er bijna niets voor de doelgroep, maar nu is er een wildgroei; de begeleiding is er niet op vergemakkelijkt daardoor, integendeel

  Lonen alle ESF-middelen wel? Structurele inbedding zou meer kunnen bewerkstelligen We werken allemaal vanuit het perspectief van de anderstalige nieuwkomer, maar niet

  vanuit de werkgever en daar zou nog meer op moeten ingezet worden Er bestaan heel veel kleine projecten en samenwerking ontbreekt vaak, waardoor heel veel

  informatie gemist wordt; zeker in kleine gemeentes is dit gebrek aan informatie pertinent Er heerst soms het gevoel dat er concurrentie bestaat tussen de projecten Niet altijd duidelijk waar mensen al in begeleiding zijn, waar hebben ze reeds aangeklopt;

  hierdoor krijgen mensen ook zelf het gevoel dat ze van het ene naar het andere worden doorgestuurd

  Laatste jaren wordt er opgemerkt dat er steeds meer instroom is van oudere leerlingen, tussen 12 en 16 jaar die niet of nauwelijks geschoold zijn in hun herkomstland; deze jongeren kan je eigenlijk niet laten doorstromen naar het secundair, maar zijn ook te oud voor lager onderwijs; heel zoekend naar wat je met deze leerlingen moet aanvangen > een project zoals BENO in Oostende (niet enkel oriënteren, maar ook echt laten proeven van verschillende beroepen en met afgestemde/specifieke Nederlandse les) zou voor dergelijke jongeren ook een oplossing kunnen zijn

  Het is soms moeilijk schipperen tussen verplichte Nederlandse les (die noodzakelijk is voor hun inburgeringstraject) en tewerkstelling, dus het is heel belangrijk om te weten naar welke projecten er kan doorverwezen worden

  Kansen/mogelijkheden

  Initiatieven zoals vandaag zijn waardevol om zicht te krijgen op wat allemaal bestaat van projecten, maar ook om in contact te komen met de mensen achter de projecten zodat er

 • Lost in Migration – gebundeld verslag p. 25

  sneller contact kan opgenomen worden; afstemming en goede communicatie tussen partners is belangrijk

  Initiatieven zoals Social Profitsalon zouden ook voor andere sectoren mogen bestaan; de doelgroep mist dergelijke initiatieven, zeker de hoger opgeleide anderstaligen die niet altijd weten of de inhoud van een specifieke job dezelfde is als in hun land en of hun diploma hiervoor geschikt is