LOL feb-maart2012

24
op Editie februari - maart 2012 Hoe kunnen wij u beter helpen? Vul de tevredenheidsenquête in en laat het ons weten! (F)Luisteren mag … de (F)Luistervink Samen Inburgeren, iets voor jou? Feest in het zwembad! Schrijf je snel in.

description

Licht op Landen feb-maart 2012

Transcript of LOL feb-maart2012

Page 1: LOL feb-maart2012

op

Editie februari - maart 2012

Hoe kunnen wij u

beter helpen? Vul de

tevredenheidsenquête in

en laat het ons weten!

(F)Luisteren mag …

de (F)Luistervink

Samen Inburgeren,

iets voor jou?

Feest in het zwembad!

Schrijf je snel in.

Page 2: LOL feb-maart2012

algEmEEn

2

Bij een brandwonde denken we vooral aan vuur of een andere warmtebron. Brandwonden kunnen echter ook veroorzaakt worden door chemische producten, elektriciteit of straling door de zon.

Voor de verzorging van elke brandwonde geldt de regel: “Eerst water, de rest komt later.” Een brandwonde moet je koelen met een waterstraal of lauw leidingwater totdat de pijn verlicht is. leg nooit ijs op een brandwonde. Dat maakt de schade aan de huid alleen maar erger.

Een eerstegraadsbrandwonde is dikwijls het gevolg van huishoudelijke ongelukjes of door straling van de zon. na het spoelen kan je een dergelijke brandwonde bedekken met een vochtinbrengend product.

Een tweedegraadsbrandwonde gaat gepaard met blaren. Die mag je zeker niet openprikken omwille van het gevaar voor infectie. Derdegraadsbrandwonden zijn zwart, perkamentachtig of wit. Beiden vereisen gespecialiseerde hulp. na het koelen kun je een nat wondverband aanbrengen met een kompres of een zuivere doek.

De ernst van de brandwonde hangt niet enkel af van de diepte. Ook het verbrande oppervlak speelt een rol. Brandwonden die groter zijn dan tien procent van de totale lichaamsoppervlakte kunnen zelfs levensbedreigend zijn. Om de grootte van de wonde in te schatten, vergelijk je die met de hand van het slachtoffer.

Handpalm en vingers samen komen overeen met ongeveer één procent van de totale lichaamsoppervlakte.

Ook de plaats van de brandwonde bepaalt de ernst van het letsel. Brandwonden aan gezicht, oren, handen, voeten en geslachtsdelen zijn altijd ernstig omwille van het risico op littekenvorming en functieverlies. Brandwonden in de mond- en keelholte zijn levensbedreigend. Door de opzwelling van de weefsels bestaat er immers verstikkingsgevaar.

Tot slot is de leeftijd van het slachtoffer belangrijk om te bepalen of je al dan niet gespecialiseerde hulp inschakelt. Bij kinderen jonger dan vijf en volwassenen ouder dan 60 jaar doe je dit best altijd.

Rode Kruis LandenStationsstraat 29 A2tel. 011 88 53 57e-mail [email protected]

Tip van het Rode Kruis Landen

Eerste hulp bij brandwonden!

Aangekondigde verkeersacties

De politie van de PZ lan zal voortaan 50% van de verkeersacties aankondigen.Deze bekendmakingen gebeuren via de website van de politie, de lichtkranten en www.landen.be. Deze acties hebben te maken met ‘snelheid’, ‘alcohol’, ‘gordeldracht’ en ‘zwaar vervoer’. De bedoeling is nog meer preventief te werken. Een verwittigd man/vrouw is er twee waard en dus verwachten we extra voorzichtigheid op die dagen.

Opgelet!De helft van alle verkeersacties gebeurt dus nog altijd onaangekondigd. Deze acties verdwijnen in de dagelijkse planning en zullen nog meer gespreid uitgevoerd worden.

Je mag de politie altijd en overal verwachten! Een voortdurende alertheid blijft dus vereist. maar het doel is veiligheid, samen streven naar minder ongevallen met lichamelijk letsel en doden!

Page 3: LOL feb-maart2012

algEmEEn

op

3

Gratis tweemaandelijks infoblad van de stad Landen

Werkten mee aan dit nummer:

antoon Bronckaers, Beter Wonen aan de gete, Jasmien Degreef,

Edith De Jonghe, Tinneke De Ron, Kristien Dupae, gBS, Els Jammaer,

Jacques mathijs, Frank Petitjean, PZ lan, Rode Kruis landen, laure Roussel,

leen van den Heuvel, Ingrid Vandevelde, Simon Vanrutten

Redactieraad:

gino Debroux, Rik gysemberg, Josseline Pansaerts, laure Roussel,

Ingrid Vandevelde

Ontwerp, realisatie, en druk:Commça - Casters Communications - www.commca.be

Fotografie:

Joeri leenen - www.fotografiejoeri.be

www.lemmert.be

Verantwoordelijke uitgever:

gino Debroux, schepen van Communicatie

Stad landen - Stationsstraat 29 - 3400 landen - tel. 011 88 03 00

www.landen.be - [email protected]

aan teksten in “licht op landen” kan geen rechtskracht worden ontleend.

Teksten en beeldmateriaal uit deze editie mogen niet gebruikt worden zonder

schriftelijke toestemming van de

verantwoordelijke uitgever.

licht op landen wordt gedrukt

op fsc-papier.

Openingsuren administratief centrum

Elke werkdag van 8.30 tot 12 uur

Op woensdag zijn de loketten van Burgerzaken en Ruimtelijke Ordening & Stedenbouw ook openvan 13.30 tot 19.30 uur.

Zitdag zelfstandigen De rijksdienst sociale verzekeringen van de zelfstandigen schrapt vanaf 1 februari 2012 de zitdag in landen.Voor meer info ivm het sociaal statuut als zelfstandige, voor vragen ivm helper, meewerkende echtgenote, bijberoep, pensioen, … kan je voortaan terecht bij RSVZ, Vaartstraat 54 te 3000 leuven, tel. 016 31 47 11, fax 016 31 47 99, e-mail [email protected], elke werkdag tussen 8.15 en 16.30 uur, na afspraak, op dinsdag en vrijdag tot 20 uur.

Gratis beroep doen op de Huurdersbond!

Je wil hulp bij het schrijven van een brief aan de verhuurder?Je huurt al even en weet niet of de huurprijs mag worden geïndexeerd?

De stad landen is vanaf 2012 collectief lid van de Huurdersbond Vlaams-Brabant vzw. Daardoor kunnen alle inwoners-(kandidaat)huurders van landen gratis terecht bij de Huurdersbond voor juridische bijstand en/of begeleiding.

Contactgegevens en zitdagen van de Huurdersbond

Centraal secretariaat LeuvenTiensevest 106 bus 48 | 3000 leuven | tel. 016 25 05 14

Vrije spreekuren:donderdag van 9 - 12 en van 13 - 15 uurna afspraak:maandag van 12.30 - 14.30 en van 17 - 21 uurwoensdag van 10 - 12 en van 14 - 17 uurvrijdag van 10 - 12 en van 14 - 17 uur Tienen bij de WoonwinkelKabbeekvest 110 bus 3 | 3300 Tienen | Tel. 016 82 34 33

Enkel na afspraak:dinsdag van 9 - 13 uur

WooninfopuntBeter Wonen aan de GeteStationsstraat 29 bus Atel. 011 69 05 45woensdag- en donderdagvoormiddag van 8.30 - 12 [email protected]

Met de steun van Wonen Vlaanderen en provincie Vlaams-Brabant

Page 4: LOL feb-maart2012

algEmEEn

4

werken premie of belastingvermindering doe-

het-

zelf

gere

gist

reer

d aa

nnem

er

nieu

wbo

uw

best

aand

e w

onin

g

eige

naar

huur

der

verh

uurd

er

1. PREmIES nETBEHEERDER InFRaX (www.infrax.be, 078/35.30.20)

dakisolatie / zoldervloerisolatiegeregistreerd aannemer

6 euro/m² (Rd ≥ 3,5 m²K/W) met max 720 euro7 euro/m² (Rd ≥ 4 m²K/W) met max 840 euro8 euro/m² (Rd ≥ 4,5 m²K/W) met max 960 euro

x x x x x

dakisolatie / zoldervloerisolatiedoe-het-zelf

3 euro/m² (Rd ≥ 3,5 m²K/W) met max 360 euro3,5 euro/m² (Rd ≥ 4 m²K/W) met max 420 euro4 euro/m² (≥ 4,5 m²K/W) met max 480 euro

x x x x x

buitenmuurisolatie 15 euro/m² (Rd ≥ 2 m²K/W) met max 2000 euro x x x x x

spouwmuurisolatie 6 euro/m² met max 800 euro( ≤ 0,065 W/mK, spouw min. 50mm breed en volledig gevuld) x x x x x

vloerisolatie / kelderisolatie 6 euro/m² (Rd ≥ 1,2 m²K/W) met max 800 euro x x x x x

hoogrendementsbeglazing vervanging enkel glas: 12 euro/m² (U ≤ 1,1 W/m²K) met max 300 eurovervanging enkel of dubbel glas: 15 euro/m² (U ≤ 0,8 W/m²K) met max 375 euro x x x x x

warmtepompelektrisch: 270 euro x ((0,87 x COP) - 2,5) x nominaal elektrisch compressorvermogengas: 270 euro x ((0,87 x COP) - 1) x geïnstalleerd gasvermogenmax. 1700 euro

x x x x x

zonneboiler 200 euro/m² collectoroppervlakte met max 1500 euro x x x x x

condensatieketel (enkel voor beschermde klanten) 800 euro x x x x x

nieuwbouwwoning (1)bouwaanvraag voor 1/1/2010: vanaf E80 of lagerbouwaanvraag vanaf 1/1/2010: vanaf E60 of lagerbouwaanvraag vanaf 1/1/2012: vanaf E50 of lager

E80-E61: 400 euro + 30 euro x (E80 - Epeil van de woning)E60-E41: 1.000 euro + 40 euro x (E60 - Epeil van de woning)E40-E0: 1.800 euro + 50 euro x (E40 - Epeil van de woning) x(1) x x x

voor bouwaanvragen voor 1/1/2012: indien zonneboiler: 300 euro extra

nieuwbouwappartement (1)bouwaanvraag voor 1/1/2010: vanaf E80 of lagerbouwaanvraag vanaf 1/1/2010: vanaf E60 of lagerbouwaanvraag vanaf 1/1/2012: vanaf E50 of lager

E80-E61: 200 euro + 10 euro x (E80 - Epeil van de wooneenheid)E60-E41: 400 euro + 20 euro x (E60 - Epeil van de wooneenheid)E40-E0: 800 euro + 30 euro x (E40 - Epeil van de wooneenheid) x(1) x x x

voor bouwaanvragen voor 1/1/2012: indien zonneboiler: 300 euro extra

- bestaande woning = aangesloten op elektriciteitsnet voor 01/01/2006 - beschermde afnemers krijgen 20% meer premie - voor facturen met factuurdatum tussen 01/01/2012 en 31/12/2012 - per uitvoeringsadres kan de premie maar 1 keer aangevraagd worden gedurende een periode van 12 maanden voor eenzelfde investering(1) als de nieuwe woning of het nieuwbouwappartement het gevolg is van een volledige afbraak en heropbouw van een bestaande woning of een bestaand appartement, zonder wijziging van de aard en de bestemming van de woning of het appartement, worden de E-peilpremies, verdubbeld (de extra premie voor zonneboiler wordt niet verdubbeld).

2. FEDERalE OVERHEID (federale overheidsdienst Financiën, www.minfin.fgov.be, 02/57.257.57)

2.1. BElaSTIngVERmInDERIng EnERgIEBESPaREnDE maaTREgElEn (zie ook www.energiesparen.be)

dakisolatie (bestaande woning) 30% van de uitgaven (incl btw, factuurdatum in 2012)Rd ≥ 2,5 m²K/W met maximum 2.930 euro x x x x x

bestaande woning = woning minstens 5 jaar in gebruik

2.2. BElaSTIngVERmInDERIng BEVEIlIgIng WOnIng TEgEn InBRaaK En / OF BRanD

voor blustoestellen, deuren met brandweerstand van 1/2 uur, inbraakvertragende elementen (gepantserde deuren, veiligheidssloten,…) en diefstaldetectie (alarm,…)

50% factuurbedrag (incl btw) met max 710 euro (nog te indexeren voor 2012) x x x x x x

3. PREmIES VlaamSE OVERHEID (www.energiesparen.be of www.bouwenenwonen.be of gratis telefoonnr. 1700)

3.1. REnOVaTIEPREmIE

funderingen en binnen- en buitenmuren(facturen voor max. 15.000 euro) 30% van de kostprijs

- gezamenlijk belastbaar inkomen van 2009 (aanslagjaar 2010): maximaal 28.030 euro, te verhogen met 1.460 euro per persoon ten laste - verhuur aan sociaal verhuurkantoor20% van de kostprijs - gezamenlijk belastbaar inkomen van 2009 (aanslagjaar 2010) groter dan 28.030 euro te verhogen met 1.460 euro per persoon ten laste en maximaal 39.250 euro voor een alleenstaande of maximaal 56.060 euro voor een alleenstaande met 1 persoon ten laste of voor een gezin. Bedragen te verhogen met 3.140 euro per persoon ten lastevoorwaarde facturen: - facturen voor min. 10.000 euro (excl. btw) - facturen niet ouder dan 3 jaar

x x x(2) x(3) x(4)

draagvloeren (facturen voor max. 15.000 euro)

dakwerkzaamheden (buiten isoleren)(facturen voor max. 15.000 euro)

buitenschrijnwerk (facturen voor max. 15.000 euro)

elektriciteit (facturen voor max. 3.750 euro)

sanitair (facturen voor max. 3.750 euro)

centrale verwarming (facturen voor max. 7.500 euro)

vervangen van veilige binnentrap(facturen voor max. 3.750 euro)

- kan slechts 1 keer om de 10 jaar aangevraagd worden per woning en per bewoner(2) = ouder dan 25 jaar / (3) = geen andere woning in eigendom hebben en het pand zelf bewonen als hoofdverblijfplaats(4) = enkel verhuur aan sociaal verhuurkantoor

3.2. VERBETERIngSPREmIE

voor verbeteringswerkzaamheden

x x x(5) x(6) x x(7)

dakwerkzaamheden (premie 1.250 euro)vast premiebedrag per soort werkfactuurbedrag moet minstens dubbele zijn van de premiewoning minstens 20 jaar oudinkomensvoorwaarde: - gezamenlijk belastbaar inkomen van 2009 (aanslagjaar 2010) maximaal 28.030 euro, te verhogen met 1.460 euro per persoon ten laste (eigenaars) maximaal 56.060 euro (verhuurder aan sociaal verhuurkantoor)

buitenschrijnwerk (premie 1.250 euro)

werkzaamheden aan gevels (premie 1.500 euro)

optrekkend vocht behandelen (premie 750 euro)

sanitaire installaties plaatsen (premie 750 euro)

nieuwe elektrische installatie (premie 750 euro)

risico op co-vergiftiging bestrijden (verschillend)

Premies en tegemoetkomingen Landen 2012

Page 5: LOL feb-maart2012

algEmEEn

5

werken premie of belastingvermindering doe-

het-

zelf

gere

gist

reer

d aa

nnem

er

nieu

wbo

uw

best

aand

e w

onin

g

eige

naar

huur

der

verh

uurd

er

voor verbouwingswerkzaamheden

vergroten of herbouwen van de woon-, kook-, of slaapvertrekken

50% factuurbedrag (incl btw) met min. 600 euro en max. 1.250 eurofactuurbedrag moet minstens dubbele zijn van de premiezelfde inkomensvoorwaarden als voor verbeteringswerkzaamheden

x x x(5) x(6) x x(7)

- voor facturen niet ouder dan 1 jaar - kan binnen een periode van 10 jaar 3 keer aangevraagd worden voor verschillende bouwonderdelen(5) = niet-geïndexeerde kadastraal inkomen is maximum 1.200 euro / (6) = het pand zelf bewonen als hoofdverblijfplaats / (7) = enkel verhuur aan sociaal verhuurkantoor

3.3. aanPaSSIngSPREmIE VOOR OUDEREn

maken van badkamer/toilet aangepast aan noden bejaarde, installeren van een trap- of rolstoelplateaulift, aanbrengen van handgrepen, wegwerken van niveauverschillen, enz.

50% factuurbedrag (incl btw) met min. 600 euro en max. 1.250 euro factuurbedrag moet minstens dubbele zijn van de premie de aanvrager, diens partner of een inwonend gezinslid is minstens 65 jaar oud inkomensvoorwaarde: - gezamenlijk belastbaar inkomen van 2009 (aanslagjaar 2010) maximaal 28.030 euro, te verhogen met 1.460 euro per persoon ten laste

x x x(5) x(6) x x(7)

- voor facturen niet ouder dan 1 jaar - kan binnen een periode van 10 jaar 3 keer aangevraagd worden voor verschillende bouwonderdelen(5) = niet-geïndexeerde kadastraal inkomen is maximum 1.200 euro / (6) = het pand zelf bewonen als hoofdverblijfplaats / (7) = enkel verhuur aan sociaal verhuurkantoor

3.4. SUBSIDIEREgElIng ZOnnEPanElEn (www.vreg.be)

fotovoltaïsche zonnepanelen groenestroomcertificaten = vaste prijs per 1000 kWh door de zonnepanelengeproduceerde elektriciteit en dit gedurende een vastgelegd aantal jaren x x x x x x

voor 2012: indienstname installatie (datum aREI-keuring telt) vanaf 1/1/12 = 250 euro/mWh, vanaf 1/4/12 = 230 euro/mWh en vanaf 1/7/12 = 210 euro/mWh; telkens voor 20 jaar Het dak van de woning waarop zonnepanelen geïnstalleerd worden moet voldoende geïsoleerd zijn (Rd min. 3m²K/W)

4. PREmIES PROVInCIE VlaamS-BRaBanT (www.vlaamsbrabant.be, dienst wonen: 016/26.73.10)

4.1. PREmIES VOOR EnERgIEBESPaREnDE maaTREgElEn

hoogrendementsbeglazing10 euro/m² met max. van 100 euro20 euro/m² met max. van 250 euro als inkomen tussen 20.001 euro en 50.490 euro (8)20 euro/m² met max. van 500 euro als inkomen ≤ 20.000 euro of huurwoning (8)

x x x x x

Verloopt automatisch via premie van de netbeheerder en aan dezelfde voorwaarden als deze van de netbeheerder(8) = voor gezamenlijk belastbaar inkomen 2009 - aanslagjaar 2010. De bedragen worden verhoogd met 3.040 euro per persoon ten laste

4.2. PREmIES VOOR EnERgIEBESPaREnDE maaTREgElEn BIJ maaTSCHaPPElIJK KWETSBaRE gROEPEn

dakisolatie / zoldervloerisolatiegeregistreerd aannemer

6 euro/m² (Rd ≥ 3,5 m²K/W) met max 720 euro7 euro/m² (Rd ≥ 4 m²K/W) met max 840 euro8 euro/m² (Rd ≥ 4,5 m²K/W) met max 960 euro

x x x x x

dakisolatie / zoldervloerisolatiedoe-het-zelf

3 euro/m² (Rd ≥ 3,5 m²K/W) met max 360 euro4 euro/m² (Rd ≥ 4 m²K/W) met max 420 euro5 euro/m² (Rd ≥ 4,5 m²K/W) met max 480 euro

x x x x x

van toepassing voor: - beschermde afnemers (gezinnen die recht hebben op de sociale maximumprijzen elektriciteit); - personen die een uitnodiging ontvangen voor de laC (lokale adviescommissie); - personen die recht hebben op een minimum levering van aardgas via de budgetmeter; - personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkering; - personen die recht hebben op het Omnio-statuut; - personen die een schuldbemiddeling of een collectieve schuldregeling genieten; - personen die door het OCmW sociaal of budgettair begeleid worden wegens betalingsmoeilijkheden, in het bijzonder voor de rekeningen voor gas en elektriciteit.bestaande woning = aangesloten op elektriciteitsnet voor 01/01/2006

4.3. aanPaSSIngSPREmIE VOOR OUDEREn En PERSOnEn mET EEn HanDICaP

aanbrengen van een automatische deuropener met parlofoon, plaatsen van een lift, vergroten van deuropeningen, aanpassen van sanitair, aanpassen van keuken, aanleggen van hellende vlakken, plaatsing automatische rolluiken, enz.

50% of 75% (9) van de kostprijs, met max. van 2.500 eurode aanvrager is minstens 60 jaar oud of erkend als persoon met een handicap inkomensvoorwaarde: - gezamenlijk belastbaar inkomen van 2009 (aanslagjaar 2010) maximaal 35.630 euro voor een alleenstaande of maximaal 50.490 euro voor een gezin van minstens 2 personen Bedragen zijn te verhogen met 3.040 euro per persoon ten laste

x x x(10) x(11) x(11)

(9) = aanvrager voldoet aan inkomensvoorwaarden van VT- of OmnIO-statuut / (10) = niet-geïndexeerde kadastraal inkomen is maximum 1.700 euro, behalve voor personen zie (9)(11) = pand bewonen als hoofdverblijfplaats en niet over volledige eigendom beschikken van andere onroerende goederen waarvan het totaal niet-geïndexeerd KI groter dan 125 eurovoor facturen niet ouder dan 1 jaar

5. PREmIES STaD lanDEn (www.landen.be)

groendaken max. 31 euro/m² met max. subsidieerbare oppervlakte van 100 m² x x x x x x x

hergebruik hemelwater of infiltratievoorzieningen max. 500 euro met max. van 50% van de bewezen kosten x x x x x x

6. SOCIalE lEnIngEn

6.1 HOOFDlEnIng

voor bouw, aankoop en / of verbouwing woning

bij erkende kredietmaatschappij: Fraternitas, grote markt 2 - 3300 Tienen, 016 81 32 10, mail: [email protected]

bij Vlaamse maatschappij voor Sociaal Wonen: SWal, Wijgmaalsesteenweg 18 - 3020 Herent, 016 31 62 00, www.swleuven.be

bij Vlaams Woningfonds: www.vlaamswoningfonds.be, 1e en 3e dinsdag vd maand 9 - 11u stadhuis Tienen

6.2 BIJKOmEnDE lEnIng Van PROVInCIE VlaamS-BRaBanT (www.vlaamsbrabant.be, 016 26 73 10)

voor bouw, aankoop en / of renovatie woning(renovatie woning = verbeterings-, sanerings-, vergrotingswerken, aanpassingen aan fysieke toestand bewoner en energiebesparende maatregelen)

- minimumbedrag lening: 2.500 euro, maximumbedrag: 20.000 euro; intrestvoet van 2% - inkomensvoorwaarde: gezamenlijk belastbaar inkomen van 2009 (aanslagjaar 2010) maximaal 35.630 euro voor een alleenstaande of maximaal 50.490 euro voor een gezin van minstens 2 personen Bedragen zijn te verhogen met 3.040 euro per persoon ten laste

7. VERZEKERIng gEWaaRBORgD WOnEn

gratis verzekering die u als werkende persoon kan afsluiten wanneer u een hypothecaire lening aangaat voor het bouwen, kopen of renoveren van een woning. Wanneer u tijdens die periode onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt wordt, kan u een tegemoetkoming in de aflossing van uw lening krijgen. Info en voorwaarden: www.verzekeringgewaarborgdwonen.be

www.beterwonenaandegete.be | tel. 011 69 05 45 | wooninfopunt Sociaal Huis landen, woensdag- en donderdagvoormiddag 8.30-12 uur

Page 6: LOL feb-maart2012

algEmEEn

met het oog op de aanleg van een wervingsreserve zoekt het stadsbestuur gemotiveerde kandidaten voor de gesco betrekking van administratief assistent (m/v, salarisschaal D1-D2-D3) bij de dienst Technische Uitvoering & logistieke Ondersteuning.

FunctieDe administratief assistent is verbonden aan de administratieve cel van de dienst Technische Uitvoering & logistieke Ondersteuning en werkt onder de leiding van het diensthoofd. Hij staat in voor de uitvoering van allerlei administratieve taken en verzorgt mede de dienstverlening in het stadsmagazijn.

Profiel, o.a.− basiskennis hebben van de wetgeving inzake

overheidsopdrachten− basiskennis hebben van de rechtspositieregeling van het

stadspersoneel (vooral reglementering inzake verloven en afwezigheden)

− basiskennis hebben van de functie en werking van de stadsdiensten

− voldoende wiskundige basiskennis hebben om allerlei berekeningen te kunnen maken

− een logisch denkvermogen hebben − communicatieve vaardigheden bezitten: vlotte taalbeheersing

(zowel gesproken als geschreven), cliëntvriendelijkheid en behulpzaamheid

− zich loyaal kunnen opstellen als deel van een dienst en van de gehele gemeentelijke administratie

− probleemsituaties zelfstandig kunnen oplossen− taken zelfstandig, correct en snel kunnen afwerken− in teamverband kunnen werken− kunnen werken met de computer (toepassingsprogramma’s) − verantwoordelijkheidszin hebben− discreet en collegiaal zijn.

Vereisten, o.a.− voldoen aan de diplomavereiste: houder zijn van een

getuigschrift van het tweede jaar van de tweede graad van het algemeen, technisch kunst- of beroepssecundair onderwijs (aSO, TSO, KSO of BSO), of hieraan gelijkgesteld

− op datum van aanwerving voldoen aan de voorwaarden om als ”gesco“ (gesubsidieerde contractant) tewerkgesteld te worden; dit kan nagevraagd worden bij het regionaal kantoor van de VDaB (voor het arrondissement leuven: VDaB, Diestsepoort 6/63 te 3000 leuven - tel. 016 29 86 14)

− slagen voor een selectieprocedure, die allicht zal plaatsvinden in de loop van de maanden maart en/of april 2012; de geslaagde kandidaten worden opgenomen in een wervingsreserve die geldig is voor drie jaar.

Ons aanbod− een boeiende voltijdse/deeltijdse job in een stabiele omgeving;

aanstelling en indiensttreding in geval van een vacature, een arbeidsovereenkomst met een proeftijd van minimum één maand (vervangingsopdracht) tot zes maanden (tewerkstelling van onbepaalde duur)

− een brutosalaris van minimum 857 euro en maximum 1.334 euro per maand voor een halftime opdracht; naast een eventuele periode van tewerkstelling bij een andere overheid kan max. 10 jaar relevante beroepservaring opgedaan in de privé-sector of als zelfstandige worden meegerekend voor de geldelijke anciënniteit

− een gunstige verlofregeling, recht op een aanvullend pensioen, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering (in geval van een tewerkstelling langer dan één jaar), fietsvergoeding en gratis openbaar vervoer (woon-werkverkeer), gratis gebruik van stedelijke infrastructuur (zwembad, visvijver), gratis bibliotheekabonnement.

Interesse?Heb je interesse voor deze betrekking, zend dan jouw kandidatuur (met het ingevuld inschrijvingsformulier én een kopie van het vereiste getuigschrift/diploma) schriftelijk – per brief – naar het college van burgemeester en schepenen, Stationsstraat 29 te 3400 landen. De kandidaturen moeten toekomen uiterlijk op woensdag 15 februari 2012.

dienst Personeelsaangelegenheden tel. 011 88 03 06e-mail [email protected]

6

Administratief assistent (wervingsreserve)

Page 7: LOL feb-maart2012

algEmEEn

7

Neerwinden Walshoutem Waasmont

laarstraat 21 - 3400 neerwindenTel: 016 78 81 62Fax: 016 76 01 36

Walshoutemstraat 553401 WalshoutemTel: 011 88 12 45

Handelstraat 83401 WaasmontTel: 011 88 36 92

Onze instapdata voor het 2de en 3de trimester zijn:

✔ maandag 27 februari 2012✔ maandag 16 april 2012✔ maandag 21 mei 2012

Mag uw kleine kapoen dit schooljaar voor het eerst naar de kleuterschool?

Instapdata in de gemeentelijke basisschool

Page 8: LOL feb-maart2012

CUlTUUR & BIB

8

LeesbeestenOpgelet! Beesten in de bib van landen! gelukkig zijn het geen gevaarlijke dieren maar letterknuffelende leesbeesten. Een leesbeest is een ongevaarlijk, mensachtig dier dat niet genoeg kan krijgen van lezen en dat boeken smult als snoepjes. Het beest komt alleen voor of als team.Vanaf eind februari organiseert de jeugddienst samen met de bibliotheek de landense Kinderboekenjury. De leesbeesten moeten kinderen stimuleren om (nog!) meer te lezen en leren kinderen kritisch nadenken over boeken.Iedereen die een volle leeskaart binnenbrengt, ontvangt een geschenkje. Eind april wordt er een ranking gemaakt van de boeken en verloten we een aantal leuke prijzen.

Je bent dus verwittigd … opgepast voor de leesbeesten bij je volgend bezoek aan de bib!

Nieuw in de bib vanaf 2012

1. De nieuwe openingsuren van de bib

dinsdag 14 – 19 uur woensdag 14 – 19 uur donderdag 10 – 12 uur en 14 – 19 uur vrijdag 14 – 16 uur zaterdag 9 – 12 uur

De bibliotheek is nu zowel op dinsdag, woensdag als donderdag toegankelijk tot 19 uur. Op zaterdagvoormiddag blijft de bib open van 9 tot 12 uur.

Gratis uitleen van dvd’s en cd’sVanaf dit jaar moet je niet meer betalen om dvd’s en cd’s uit te lenen. Je kan dus zowel boeken, film als muziek gratis uitlenen, en dat allemaal voor een periode van maximum drie weken. Je kan die periode dan nog verlengen, voor zover het uitgeleende niet door een andere lener is aangevraagd. Een werk verlengen of reserveren kan je bovendien zelf doen via de website van de bibliotheek www.bidoc.be/landen.

2. De tarieven van het lidmaatschap en van de toeslag bij laattijdig inleveren worden lichtjes aangepast:

- een volwassene betaalt voortaan 6,00 euro per jaar om lid te zijn. Voor jongeren onder de 18 jaar blijft het lidmaatschap helemaal gratis.

- als je een boek, een cd, een cd-rom, een taalcursus of een informatieve dvd te laat terugbrengt in de bib, betaal je voortaan 0,15 euro per dag.

Voor een speelfilm op dvd, die je te laat inlevert, betaal je 0,30 euro per dag.

Page 9: LOL feb-maart2012

CUlTUUR & BIB

9

De Jeugdboekenweek is het grootste kinderboekenfestival van Vlaanderen. Veertien dagen lang zet de bibliotheek de mooiste boeken in de kijker.

De Jeugdboekenweek 2012 vindt plaats van 10 tot 25 maart. Jaarlijks heeft de Jeugdboekenweek een ander thema. Dit jaar is het thema ‘Dieren’. Tijdens de Jeugdboekenweek 2012 zetten we een stap vooruit, een stap omhoog en een stap opzij, recht de wereld en de verhalen van de dieren in. We gooien ons mensenpak af, trekken voor één keer een bontjas aan, gaan op vier poten zitten en worden dier met de dieren. We kijken diep in de ogen van onze kat. We voeren gesprekken met de hond. We duiken de struiken in en zoeken de beestjes op. We leren dieren kennen in boeken.

Activiteiten georganiseerd door de bib tijdens de jeugdboekenweek:

Spel: ‘Het beestige boekenspel’Het bibliotheekspel is een stevige klassieker tijdens de Jeugdboekenweek.

Voor de leerlingen van de eerste graad uit het lager onderwijs is er de Boekenrups.

Daarnaast is er het Bizarre beestige boekenspel voor de tweede en de derde graad van de lagere school. De kinderen nemen een selectie van dieren op sleeptouw in een avontuurlijke reis. Door opdrachten goed uit te voeren kunnen ze de landschapskaart met verschillende biotopen bevolken met hun geknutselde dieren en verworven attributen of dieren. Kinderen leggen het spel in groepjes af en gaan klassikaal de uitdaging aan, dus niet tegen elkaar.

Verkoop jeugdboekengedurende de hele periode van de jeugdboekenweek worden afgevoerde jeugdboeken te koop aangeboden aan een kindvriendelijke prijs. Ideaal om de boekenkast wat aan te vullen.

Bibliotheek Landentel. 011 88 79 06e-mail [email protected]

Jeugdboekenweek 2012

Page 10: LOL feb-maart2012

JEUgD

10

BuitenspeeldagDe Buitenspeeldag is een initiatief van de kindertv-zender nickelodeon en de Vlaamse overheid waarbij kinderen worden aangespoord om buiten te sporten en spelen. Tijdens de Buitenspeeldag kleurt het televisiescherm van nickelodeon volledig zwart. Vorige jaren telden we meer dan 600 ravottende kinderen!Ook dit jaar wil de stad landen kinderen overhalen om lekker buiten te spelen met hun vriendjes en andere kinderen. Het Rufferdingepark wordt weer helemaal omgetoverd tot een gratis speelpark waar verschillende sport- en spelactiviteiten worden georganiseerd. Hou dus alvast woensdag 28 maart 2012 vanaf 14 uur vrij in jullie agenda voor een dag boordevol speelplezier. Kinderen onder de tien jaar mogen enkel onder begeleiding van een volwassene deelnemen aan de buitenspeeldag!Opgelet: kinderen mogen pas vanaf 14 uur het terrein betreden, vroeger komen heeft dus geen zin.

(F)Luistervinken

Stad Landen werd eervol tweede in de wedstrijd ‘Ambassadeur van het luisteren’

In het kader van de campagne ‘Luisteren is een kunst’, een initiatief van de Kinder- en Jongerentelefoon, maakte kunstpaus Jan Hoet de ‘ambassadeur van het luisteren -editie 2011’ bekend. De winnaar werd antwerpen maar de jury had lovende woorden over voor het project (F)luistervinken dat door de stad landen werd ingediend. Volgens de jury is het een zinvol en ludiek project.

Op 17 mei lanceerde de Kinder- en Jongerentelefoon een oproep aan steden, gemeenten en provincies om zich kandidaat te stellen voor het ambassadeurschap ‘luisteren is een kunst’.De ambassadeur van het luisteren gaat de uitdaging aan om binnen een termijn van twee jaar de vijf criteria van het ambassadeurschap waar te maken. Elke kandidaat diende daarvoor een plan van aanpak in.

De landense jeugddienst werkte het project ‘(F)luistervinken’ uit: een communicatieproject om kinderen en jongeren meer inspraak te bieden in het beleid. De (F)luistervink luistert maar hij fluistert ook. Informatie brengen naar kinderen en jongeren moet op hun maat gebeuren, roepen heeft geen zin, daarom fluistert hij.

De (F)luistervink kan je vanaf maart 2012 zien rondvliegen in landen. Kinderen en jongeren kunnen hem vangen en hun ideeën hiermee overbrengen naar de jeugddienst en die laatste bezorgt ze dan aan de beleidsmakers!Oprecht luisteren naar kinderen en jongeren is geen gemakkelijke zaak, daarom zijn initiatieven als deze zeer zinvol. Tweede worden na een grootstad als antwerpen (500.000 inwoners) is beslist geen oneer!

Jeugdhuis zoekt volk

Eind 2011 trok het jeugdhuis de deuren dicht van zijn locatie aan de sporthal. niet getreurd … wie zoekt, die vindt en er is een nieuwe (tijdelijke) locatie beschikbaar! Een nieuw bestuur en een nieuwe structuur zijn noodzakelijk voor het uitbouwen van een fantastisch jeugdhuis. Een jeugdhuis moet meer dan alleen een cafeetje zijn. Het is een startplatform voor allerlei activiteiten, georganiseerd vóór en door de jeugd. Jongeren van allerlei slag kunnen er initiatief nemen, verantwoordelijkheid tonen en concepten lanceren. natuurlijk mag er af en toe ook eens gewoon aan de toog gehangen worden.Het nieuwe jeugdhuis is op zoek naar gemotiveerde vrijwilligers die verantwoordelijkheid willen nemen en mee willen bouwen - letterlijk en figuurlijk - aan een nieuw jeugdhuis op de site EmI22.

Heb jij zin om de handen uit de mouwen te steken en wil je meewerken aan de opbouw van het nieuwe jeugdhuis? Enige voorwaarde: veel zin hebben!Stuur dan snel een mail naar [email protected]!

Dienst Jeugdtel. 011 88 03 16e-mail [email protected]

Page 11: LOL feb-maart2012

OPEnBaRE WERKEn

11

In de wintermaanden onderhoudt de provincie Vlaams-Brabant haar waterlopen. Bestrijding van wateroverlast begint immers met goed onderhoud. Tot 31 maart worden de waterlopen van tweede categorie oppervlakkig geruimd. Ongewenste materialen en voorwerpen worden uit de waterlopen weggenomen.

Ook voor de onbevaarbare waterlopen molenbeek, De Zeyb en de Zevenbronnenbeek zijn oppervlakkige ruimingswerken gepland. Deze werken kaderen in de jaarlijkse ruimingswerken voor het bekken van de Demer Zuid, in opdracht van de provincie Vlaams-Brabant. Deze werken omvatten het wegnemen van allerlei ongewenste materialen en voorwerpen

zoals afval, afbraakmateriaal, takken, grove plantenresten e.d. die opstoppingen binnen de bedding van de waterloop of overwelvingen kunnen veroorzaken. In bepaalde uitzonderlijke omstandigheden kan beslist worden om een grondige ruiming uit te voeren. Het ruimingsslib wordt onmiddellijk afgevoerd via gesloten containers.

De ruimingswerken worden uitgevoerd door de firma a-D bvba uit Kalken en duren nog tot 31 maart 2012, afhankelijk van de weersomstandigheden en de toegankelijkheid van het terrein.

Het artikel 17 van de wet op de onbevaarbare waterlopen van 28 december 1967 en het artikel 10 van het decreet betreffende het integraal waterbeleid van 18 juli 2003 bepalen dat de aangelanden ertoe gehouden zijn doorgang te verlenen aan de personen (inclusief het benodigde materieel) belast met de uitvoering van de werken en aan de personeelsleden van het bestuur.

Eventuele klachten en/of verzoeken over de uitvoering van deze werken moeten zo snel mogelijk gemeld worden aan de heer louis Verhoeven op het nummer 016 26 75 72.

Meer Info: dienst Openbare Werken, Planning & Mobiliteit tel. 011 88 03 20e-mail [email protected]

Winteronderhoud waterlopen

Page 12: LOL feb-maart2012

SPOTlICHT

Het stadsbestuur van landen streeft naar een efficiënte, toegankelijke en klantvriendelijke administratie. Wij willen graag weten of u tevreden bent over onze diensten en daarom vragen wij uw mening!

Wij vragen slechts enkele minuutjes van uw kostbare tijd om deze korte enquête in te vullen. Dat kan en mag volledig anoniem maar als u deze enquête invult en u uw naam en telefoonnummer vermeldt op het formulier, maakt u kans om een leuke prijs te winnen.Uiterste datum van inlevering: 31/03/2012, opsturen naar Stationsstraat 29 – 3400 landen – of gewoon afgeven aan de balies/loketten van onze stadsdiensten.

Werkwijze: een kruisje zetten in de kolom van 1 tot 5 of aanduiden dat u geen mening heeft1 = zeer slecht2 = slecht3 = voldoende4 = goed5 = zeer goedgeen mening.

Tevredenheidsenquête stad Landen Administratieve diensten stadhuis

Hoe verloopt het telefonisch contact met onze diensten?

1 2 3 4 5 geen mening

U kreeg snel telefonisch contact

U werd onmiddellijk verbonden met de juiste dienst

U werd vriendelijk en beleefd te woord gestaan

Dienstverlening loketten/balies

1 2 3 4 5 geen mening

Vriendelijkheid/ beleefdheid/ voorkomenWerd u vriendelijk en correct geholpen aan de loketten/balies?

Volledigheid verstrekte informatieKreeg u de nodige informatie?

Wachttijd/vlotheid van bediening Wat vindt u van de wachttijden?

U kan verschillende formulieren en attesten aanvragen, inschrijven voor sportlessen e.d. via het webloket op www.landen.be.Gebruikt u het webloket?

1 2 3 4 5 geen mening

Het webloket is handig en overzichtelijk.

Het webloket is eenvoudig te gebruiken

Bent u tevreden over de bereikbaarheid van onze diensten?

1 2 3 4 5 geen mening

Via telefoon

Via e-mail

12

Page 13: LOL feb-maart2012

SPOTlICHT

Hebt u zelf nog suggesties om de dienstverlening te verbeteren?

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

leeftijd: .............................................................................................

geslacht: ...........................................................................................

Eventueel naam en telefoonnummer (als u kans wil maken op een streekpakket)

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Openingsuren van de loketten: Elke werkdag van 8.30 tot 12 uurOp woensdag zijn de diensten burgerzaken en stedenbouw ook open van 13.30 tot 19.30 uurDe diensten leefmilieu en openbare werken, planning & mobiliteit zijn open na afspraak.

Bent u tevreden over de communicatiemiddelen?

1 2 3 4 5 geen mening

Licht op LandenTweemaandelijks infoblad dat huis aan huis wordt bedeeld- vorm en inhoud- leesbaarheid teksten- frequentie van verschijnen

De website www.landen.be

Gratis sms-dienstDringende nieuwsberichten en evenementen worden via sms meegedeeld.Opgelet: het is nodig in te schrijven op deze gratis service via [email protected]

FacebookZowel de bib, de sportdienst als de stad landen hebben een eigen facebook account.

13

Page 14: LOL feb-maart2012

WElZIJn

Nieuws van de OAR

Nieuws vanuit de provincieDe provincie is voor velen een grote onbekende. − Wist je dat personen die ouder zijn dan 75 en genieten

van een sociaal telefoontarief jaarlijks 40 euro van de provincie kunnen krijgen?

− Wist je dat ouderen een aanpassingspremie voor hun woning kunnen krijgen als zij aan bepaalde voorwaarden voldoen?

− Wist je dat een vereniging rond welzijnszorg die iets speciaals in de kijker wil zetten een pluimkrediet kan krijgen van de provincie van maximum 250 euro?

− Wist je dat de provincie het telefoonproject voor vereenzaamde senioren ook financieel ondersteunt?

− Wist je dat de provincie het organiseren van dagopvang en nachtzorg van ouderen extra aanmoedigt door subsidies te geven aan de rusthuizen en dagopvangcentra?

− Wist je dat de vrijwilligersbeurs en het behoefteonderzoek in onze stad werden gerealiseerd met steun van de provincie?

− Wist je dat de diensten gezinszorg en palliatieve netwerken ook financieel gesteund worden door de provincie?

Wil je meer info over deze premies?Provincie [email protected]. 016 26 73 29

SeniorenfeestOp dinsdag 20 maart 2012 gaat ons zevende seniorenfeest om 14 uur van start in de sporthal. Op vraag van vele landenaars hebben wij gezorgd voor een optreden van Jo Vally. Het wordt zeker weer een spetterend samenzijn waarbij taart en koffie niet zullen ontbreken. En dat alles voor een klein prijsje, 5 euro. Kaarten zijn te verkrijgen bij de leden van de ouderenadviesraad.alle landenaars geboren in 1922, 1932 en 1942 worden speciaal in de bloemetjes gezet. Zij krijgen een persoonlijke uitnodiging en kunnen dit evenement gratis bijwonen. natuurlijk wacht hen ook een geschenkje!

Meer info Tinneke De Ron, 0475 44 38 46Nelly Lenaerts, 011 88 24 27.

Indien je een nieuwe veiligheidskaart (grijze kaart uitgedeeld in april) wil, kan je die nog steeds verkrijgen aan de balie van het Sociaal Huis.

Samen Inburgeren, doe mee!

Wat is Samen Inburgeren?Samen Inburgeren zijn ontmoetingen tussen een “nieuwe” en een “oude” inwoner uit landen:− “nieuwe inwoners” spreken nog niet zo goed nederlands en

wonen nog niet lang in landen− “oude inwoners” spreken goed nederlands, zijn jong of niet

meer zo jong en kennen landen op hun duimpje.

Waarom Samen Inburgeren?Je voelt je sneller thuis in een nieuwe omgeving als je er enkele mensen kent bij wie je terecht kan met allerlei vragen over gewoonten, diensten of vrije tijd.nieuwe mensen leren kennen is niet altijd gemakkelijk. Daarom is er Samen Inburgeren.

Wat doen de duo’s?In een periode van zes maanden, ontmoet je elkaar tweewekelijks. Je bepaalt zelf waar en wanneer.Tijdens activiteiten die je zelf kiest, zoals een wandeling of een museumbezoek, praat je nederlands. Je praat over wat jou interesseert, over wat er allemaal in landen gebeurt.

Wat bereik je met Samen Inburgeren?− Je leert elkaars leefwereld en gewoonten beter kennen.− nieuwe inwoners voelen zich sneller thuis en weten meer over

allerlei activiteiten, diensten en verenigingen in landen.− nieuwe inwoners praten beter nederlands.− Inwoners van landen leren elkaar beter kennen.

Ben jij kandidaat? Neem dan snel contact op met Liesbeth Heyns, tel. 011 88 03 27 e-mail [email protected] Degreef, tel. 011 69 05 40e-mail [email protected]

14

Page 15: LOL feb-maart2012

WElZIJn

GROS zoekt leden! Music for Life heeft weer eens aangetoond dat er een levendige interesse bestaat voor de gezondheids- en voedselproblemen in de ontwikkelingslanden. Ook in landen zijn we sterk begaan met deze problematiek.

De gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (gROS) bundelt de krachten van het stadsbestuur, diverse organisaties, vrijwilligers en andere geïnteresseerden. We zijn steeds op zoek naar gemotiveerde mensen zoals jij! Wil jij meer weten over de werking van de gROS, een vergadering bijwonen of lid worden? Vraag jij je af hoe je je steentje kan bijdragen?

Neem dan vrijblijvend contact op met:dienst Welzijntel. 011 69 05 [email protected]

Veilig onlineHet internet speelt een belangrijke rol in ons dagelijks leven en zeker in dat van onze kinderen.

Om kinderen bewust te maken van mogelijke gevaren van het internet zorgde de preventieraad voor muismatten met allerlei tips, zoals- “ik vertel mijn ouders wat ik meemaak op het internet” - “ik let op tijdens het zoeken: niet alles wat ik vind is waar”.

Voor het ontwerp van deze muismatten werd een wedstrijd uitgeschreven in het eerste en tweede jaar van de landense secundaire scholen. De preventieraad koos als winnend ontwerp de tekening van nicolas gemoets van de St.-gertrudisschool.

De muismatten met het ontwerp van nicolas werden ondertussen uitgedeeld aan alle leerlingen van het zesde

leerjaar en werden er enthousiast onthaald. In de middenscholen zullen ze, als geheugensteuntje, te vinden zijn in de computerlokalen.

nicolas gemoets met het winnende ontwerp

Preventieraadp/a dienst Welzijntel. 011 69 05 40e-mail [email protected]

15

Minimale aardgaslevering helpt mensen in energiearmoedeDe wintermaanden zijn de drukste periode voor de energieleveranciers. maar niet iedereen kan de hoge facturen betalen. gezinnen die omwille van betalingsproblemen niet meer bediend worden door hun commerciële energieleverancier, komen bij de distributienetbeheerder terecht die dan als sociale leverancier optreedt. als ze ook daar hun facturen niet meer kunnen betalen, plaatst de netbeheerder een oplaadbare budgetmeter. Zo wordt er voorkomen dat de levering van gas of elektriciteit onmiddellijk stopt wanneer het vooraf betaalde krediet op de kaart op is.

Minimale levering aardgasIn tegenstelling tot de budgetmeter voor elektriciteit, is het technisch niet mogelijk om een minimale levering te voorzien via een budgetmeter voor aardgas. Daarom werd sinds vorig jaar voor aardgas een alternatieve regeling uitgewerkt. Zo kan het OCmW gezinnen helpen die niet de nodige middelen hebben om de aardgasbudgetmeter op te laden en die dus het risico lopen in de winter zonder verwarming te vallen. Tussen 1 december en 1 maart kan het OCmW hen een beperkte financiële steun toekennen om de budgetmeterkaart op te laden. Zo kunnen de cliënten een minimale hoeveelheid aardgas aankopen om in hun basisbehoeften te voorzien. Deze financiële tussenkomst kan het OCmW deels via de netbeheerders recupereren, deels bij de hulpvrager.

ProcedureEr zijn twee mogelijke manieren om de procedure te starten:− je kan zelf een hulpvraag indienen bij de sociale dienst − de aanvraag wordt gestart op initiatief van het OCmW.

In dat laatste geval bezorgt de distributienetbeheerder wekelijks een lijst aan het OCmW van de afnemers die tussen november en maart gedurende 30 dagen niet opgeladen hebben en waarvan de beheerder de kans op afsluiting reëel acht. Het OCmW contacteert vervolgens deze mensen om na te gaan of er effectief een probleem is en of zij de minimale aardgaslevering willen aanvragen. Op basis van een sociaal onderzoek beslist het OCmW één keer per aanvrager en per winterperiode of de hulpaanvraag gegrond is. Indien de aanvraag goedgekeurd wordt en de klant dus in aanmerking komt voor een minimale hoeveelheid aardgas, kan hij/zij de budgetmeterkaart periodiek herladen aan het oplaadpunt in het Sociaal Huis.

Sociale Dienst OCMW Landen,Stationsstraat 29a/1, 3400 Landentel. 011 69 05 00e-mail [email protected]

Page 16: LOL feb-maart2012

WElZIJn

16

Sociale maximumprijzenvoor elektriciteit en aardgas

mensen of gezinnen die het financieel moeilijk hebben, kunnen genieten van sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas. Deze sociale maximumprijzen worden automatisch toegekend indien je daar recht op hebt.

Wat is de sociale maximumprijs?De sociale maximumprijs is het laagste commerciële tarief op de leveranciersmarkt van elektriciteit en aardgas. Je vindt de huidige tarieven op www.creg.be en op de sites van de energieleveranciers.

Wie heeft recht op de sociale maximumprijs?Iedereen die kan bewijzen dat hij/zij, of een andere persoon die onder hetzelfde dak leeft, tot één van de volgende categorieën behoort: − personen met een handicap die: • een tegemoetkoming aan gehandicapten voor een blijvende

arbeidsongeschiktheid of invaliditeit van minstens 65 % krijgen

• een inkomensvervangende tegemoetkoming krijgen • een integratietegemoetkoming krijgen− bejaarden die een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden

krijgen− personen die een tegemoetkoming voor hulp van derden krijgen− bejaarden met een gewaarborgd inkomen / Inkomensgarantie

voor Ouderen− kinderen die een permanente ongeschiktheid (fysiek of

mentaal) van minstens 66% hebben− personen die een aanvraag deden voor één van de vorige

tegemoetkomingen en ondertussen een tegemoetkoming krijgen van het OCmW

− personen met een leefloon van het OCmW− personen die ingeschreven zijn in het vreemdelingenregister,

voor onbeperkte tijd in ons land kunnen verblijven en steun krijgen van het OCmW.

Personen die een budgetmeter hebben en tot één van bovenstaande categorieën horen, kunnen ook genieten van de sociale maximumprijzen. De toekenning van het sociaal tarief, neemt niet weg dat Vlaamse gezinnen het recht behouden op een jaarlijkse hoeveelheid gratis elektriciteit.

Hoe krijg je de sociale maximumprijs?Vanaf 2010 krijg je de sociale maximumprijs automatisch toegekend als je daar recht op hebt. Is dit niet het geval, dan kan je het sociaal tarief zelf aanvragen bij jouw energieleverancier. Dit doe je door de leverancier een attest te bezorgen dat bewijst dat je tot één van bovenstaande categorieën behoort. naargelang jouw situatie kan je dit attest aanvragen bij het OCmW, de Rijksdienst voor Pensioenen of de Federale Overheidsdienst Sociale Zaken.

Meer info: FOD Economie,gratis tel 0800 120 33e-mail [email protected] ofSociaal Huis tel. 011 69 05 00e-mail [email protected]

Page 17: LOL feb-maart2012

WElZIJn

17

Wijkwerking Landen viert eerste verjaardag met winterpromotie!

Eén jaar geleden ging Wijkwerking landen van start met de opening van vier wijkrestaurants. Elke weekdag, behalve op woensdag, kan je, als landenaar, in een andere deelgemeente terecht voor een gezonde maaltijd aan een democratische prijs. Op maandag in landen in gC amfi, op dinsdag in de Tiendschuur in laar, donderdag in OC alkazaar in Walshoutem en vrijdag in de Schuur in attenhoven.

De Wijkwerking wil vooral mensen samenbrengen. Het doelpubliek is dus bijzonder breed. als je eens geen zin hebt om zelf achter de kookpotten te staan, een budgetvriendelijke maaltijd wil nuttigen of liever in gezelschap eet, dan ben je van harte welkom in het plaatselijke wijkrestaurant.

Om het éénjarig bestaan te vieren, biedt de wijkwerking een speciale winterpromotie aan. Tot 31 maart worden de maaltijdtickets aan verminderde prijs verkocht. Het gewone tarief voor een maaltijd in het wijkrestaurant bedraagt tijdens de wintermaanden 6,5 euro. Kom je in aanmerking voor het sociaal tarief, dan betaal je 2,5 euro voor een maaltijd met soep, hoofdgerecht en dessert.

Wil je weten welke gerechten de komende week op het menu staan? Je vindt het overzicht in de Weekspiegel, in het Sociaal Huis, en op www.landen.be. Daar kan je voor meer info over de Wijkwerking terecht onder het thema ‘Welzijn’. Bij het item wijkrestaurant vind je het weekmenu en de prijzen.

Meer info & maaltijdticketsSociaal Huis, Stationsstraat 29A/1, 3400 Landentel. 011 69 05 00

Wijkwerking Landen

Opfriscursus maakt je wegwijs in het verkeer

Ben jij je weg kwijt in het verkeersreglement? Dan is een opfriscursus voor veilig verkeer misschien iets voor jou!OKRa organiseert in samenwerking met de politie

en Wijkwerking landen een vierdaagse cursus die je weer wegwijs maakt in het verkeer. Het lessenpakket werd door OKRa samengesteld en is volledig op maat gemaakt van 55-plussers. De lessen worden gegeven door een politieagent.

De opfriscursus “OKRA verkeerdt” bevat niet alleen een opfrissing van het verkeersreglement, maar biedt ook zicht op de specifieke problemen waar oudere weggebruikers mee geconfronteerd kunnen worden. De lesgever besteedt verder ook aandacht aan hoe je je veilig in het drukke verkeer kan begeven en hoe je de veiligheid van kinderen kan optimaliseren. De lessen zijn zowel geschikt voor mensen die met de auto rijden, als voor voetgangers en fietsers.

Het programma van de vorming ziet er als volgt uit:− les 1: het aBC van de wegcode − les 2: de zachte weggebruiker: voetgangers en fietsers in de

schijnwerpers− les 3: mijn wagen, mijn vrijheid− les 4: samen op weg, of hoe de verschillende weggebruikers in

wederzijds respect kunnen ‘verkeren’.

Vóór de opleiding kan je samen met de andere deelnemers eten in het wijkrestaurant. Op die manier kan je er met je collega-cursisten een gezellige namiddag van maken. Vanaf 12 uur kan je in gC amfi terecht voor een goedgevulde maaltijd. Koop tijdig je maaltijdtickets (minstens één dag op voorhand) in het Sociaal Huis of in één van de wijkrestaurants.

Praktische info opfriscursus verkeerWaar: gC amfiWanneer: maandag 27 februari, 5, 12 en 19 maartUur: 13 tot 16 uur (1ste dag tot 16.30 uur)Prijs: 10 euro voor vier sessies (lesgeld, brochure & getuigschrift inbegrepen; koffie en versnapering worden door de stad aangeboden tijdens de pauze)Opgelet: volledige som te betalen bij inschrijving!

Meer info & inschrijvingendienst Welzijntel. 011 69 05 40e-mail [email protected]

Page 18: LOL feb-maart2012

SPORT

Het zwembad is gesloten op:

maandag 20 februari 2012zondag 11 maart 2012

ZWEMBADGEBRUIK SAUNA

maandag 20/2 gesloten

Dinsdag 21/2 10 tot 12 uur heren

14 tot 22 uur heren

Woensdag 22/2 9 tot 12 uur dames

14 tot 20 uur dames

Donderdag 23/2 10 tot 12 uur dames

14 tot 22 uur dames

Vrijdag 24/2 10 tot 12 uur heren

14 tot 22 uur heren

Zaterdag 25/2 10 tot 12 uur heren

14 tot 18 uur dames

Zondag 26/2 9 tot 9.30 uuralleen baantjeszwemmen

heren

9.30 tot 12.30 uur heren

18

Openingsuren stedelijk zwembad Landen tijdens de krokusvakantievan 20 t.e.m 26 februari

Op woensdag wordt de glijbaan in het water gelegd.

Op dinsdag en donderdag worden tussen 16 en 17 uur twee banen voorbehouden voor de senioren.

Feest in het zwembad!

Op vrijdag 10 februari 2012 verwennen wij alle zwemmers met een lekkere spaghetti na het zwemmen!Vergeet niet vooraf in te schrijven (voor 7 februari) via [email protected] met vermelding van je naam en het aantal personen.

Om de ploegen van b-strong voor de 1000 km tegen kanker te steunen, vragen wij een kleine bijdrage: 1 euro per persoon! De opbrengst gaat integraal naar de actie van b.strong tegen kanker. meer info over b.strong en hun 1000 km tegen kanker vind je op www.1000km.be.

Grote spinningmarathon ten voordele van b.strong, de 1000 km van Kom op tegen Kanker op zondag 4 maart vanaf 13 uur in de kleine zaal van de sporthal!

Prijzen:1 uur spinnen = 8 euro2 uur = 15 euro3 uur = 20 euro4 uur = 25 euro5 uur = 30 euro

meer info: Sylvie Hermans, 0495 16 35 36Inschrijvingen [email protected]

Spinningmarathon

Page 19: LOL feb-maart2012

SPORT

19

Sportkampen tijdens de paasvakantieVan maandag 2 tot en met vrijdag 6 april 2012Het volledige programma vind je op www.landen.be.Inschrijven kan vanaf 1 maart 2012 via de website van Sporta.

Opvang vóór en na de sportkampenOpvang mogelijk van 7 tot 9 uur en van 16 tot 18.30 uur (geen opvang voor een halve dag)locatie opvang: sporthal landenKostprijs: 3 euro per dagDe opvang wordt vooraf betaald bij de inschrijving van het sportkamp.

sportdienst, Sportlaan 1 te 3400 Landen tel. 011 83 20 18 e-mail [email protected]

Oproep monitoren sportkamp en kinderopvangVoor de opvang vóór en na de sportkampen zijn we nog steeds op zoek naar gemotiveerde jongeren die bereid zijn te werken van 7 tot 9 uur en van 16 tot 18.30 uur en dit gedurende een week.

Data sportkampen 2012− van 2 tot 6 april 2012− van 9 tot 13 juli 2012− van 20 tot 24 augustus 2012.

Ook voor de sportkampen zelf zoeken we nog monitoren. Kandidaturen kunnen ingediend worden op de stedelijke sportdienst, Sportlaan 1 te 3400 landen – [email protected] of via het sollicitatieformulier op het webloket (www.landen.be).

Kleuterhappening

woensdag 22 februari 2012van 14 tot 16 uur

Praktische info:Voor kleuters van ±3 tot 6 jaar onderbegeleiding van een ouderSportschoenen zijn verplicht!

Waar:Turnzaal gemeentelijke basisschoollaarstraat 21 - 3400 neerwinden

Kostprijs:Deze happening wordt je gratis aangeboden door de sportdienst.Een samenwerking tussen de stedelijke sportdienst landen en de provincie Vlaams-Brabant.

Start nieuwe reeks zwemlessen voor kinderen vanaf 5 jaarDinsdag 28 februari 201217.15 uur: beginnelingen18 uur: gevorderdenPrijs: 35 euro <6 jaar 37,50 euro vanaf 6 jaar

Opgelet!Om te kunnen deelnemen aan de zwemlessen moeten de kinderen in het bezit zijn van een dolfijnbrevet(inspringen, een ring opduiken en drijven in het ondiep water). Dit brevetje kan alle dagen afgenomen worden in het zwembad!

Page 20: LOL feb-maart2012

SPORT

Ben je tussen 10 en 14 jaar, doe dan gratis mee aan de Jeugdolympiade en behaal je medaille in één of meerdere sporttakken

In Landen kan je de Bronzen medaille behalen op volgende momenten: Woensdag 1 februari om 18 u zwemmen (zwembad)

Maandag 13 februari 2012 om 19.30 u badminton (sporthal)

Woensdag 21 maart 2012 om 17 u voetbal (C-terrein Olympic)

Woensdag 7 maart 2012 om 15 u basket (sporthal)

Voor meer info: Stedelijke sportdienst - 011 83 20 18 - [email protected]

Ben je tussen 10 en 14 jaar, doe dan gratis mee aan de Jeugdolympiade en behaal je medaille in één of meerdere sporttakken

In Landen kan je de Bronzen medaille behalen op volgende momenten: Woensdag 1 februari om 18 u zwemmen (zwembad)

Maandag 13 februari 2012 om 19.30 u badminton (sporthal)

Woensdag 21 maart 2012 om 17 u voetbal (C-terrein Olympic)

Woensdag 7 maart 2012 om 15 u basket (sporthal)

Voor meer info: Stedelijke sportdienst - 011 83 20 18 - [email protected]

20

Jeugdolympiade

Ben je tussen 10 en 14 jaar, doe dan gratis mee aan deJeugdolympiade en behaal je medaille in één of meerdere sporttakken.

In Landen kan je de Bronzen medaille behalen op volgende momenten:

Woensdag 1 februari zwemmen (zwembad)om 18 uur

maandag 13 februari 2012 badminton (sporthal)om 19.30 uur

Woensdag 7 maart 2012 basket (sporthal)om 15 uur

Woensdag 21 maart 2012 voetbal (C-terrein Olympic)om 17 uur

Voor meer info:Stedelijke sportdiensttel. 011 83 20 18e-mail [email protected]

Gespreksavond met Guido Brepoels (voetbaltrainer)Maandag 19 maart 2012 - Ransberg te Kortenaken

Voor bijkomende informatiePatrick Frederixregiocoördinator - sportregio getevallei tel. 016 26 76 61e-mail [email protected]

Sportregio Getevallei is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Geetbets, Glabbeek, Hoegaarden, Kortenaken, Landen, Linter, Tienen, Zoutleeuw, het Bloso en SVS.

Word animator in het jeugdwerkJe bent minimum 16 jaar of je wordt 16 in de loop van dit jaar en je vindt het super om tijdens de vakantieperiodes kinderen te animeren?

Volg een opleiding bij de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk en je ontvangt het attest “animator in het jeugdwerk”, uitgereikt door de Vlaamse gemeenschap en bruikbaar in het hele jeugdwerk.

Je kan een cursus animator volgen op volgende momenten:− krokusvakantie van 20/02 tot 25/02/2012 in Dworp− krokusvakantie van 20/02 tot 25/02/2012 in St.-Truiden− paasvakantie van 2/04 tot 7/04/2012 te Dworp− paasvakantie van 9/4 tot 14/04/2012 te Dworp− zomervakantie van 3/7 tot 7/7/2012 te Dworp

Meer info en inschrijvingen viawww.speelplein.net/vlaamsbrabant

Page 21: LOL feb-maart2012

mIlIEU

21

Onze woning is één van de plekken waar we de meeste tijd doorbrengen. Daarom moeten we het binnenklimaat in huis gezond houden. De binnenlucht vervangen door verse, zuurstofrijke buitenlucht is niet zo moeilijk. maar hoe halen we in het stookseizoen voldoende buitenlucht naar binnen zonder de warme lucht te laten ontsnappen?

De luchtkwaliteit in huis − CO2 Wanneer we ademen, nemen we zuurstof uit de lucht op.

Bij het uitademen geven we koolstofdioxide (CO2) af aan de lucht. als het CO2-gehalte in de lucht toeneemt, krijgen we hoofdpijn en worden we slaperig.

− Vocht Baden, douchen, koken, … verhogen de luchtvochtigheid

in huis. Wanneer het vocht niet wordt afgevoerd, wordt het terug omgezet in water. Dat zorgt voor schimmelvorming, huisstofmijt, …

− Andere stoffen De lucht in huis kan nog meer schadelijke stoffen

bevatten. Dat hangt o.a. af van de gebruikte bouw- en interieurmaterialen. maar ook de levenswijze van de bewoners speelt een rol: tabaksrook, gebruik van bepaalde onderhoudsproducten, ...

De grootste groep ‘binnenhuisvervuilers’ zijn vluchtige organische stoffen (VOS). Deze worden verwerkt in verven, beitsen, lakken, lijmen, ontvettings- en verdunningsmiddelen. gebruik daarom zo veel mogelijk natuurverven of producten zonder organische oplosmiddelen. Zorg steeds voor voldoende ventilatie tijdens en na het klussen.

minimaal en voldoende ventileren is noodzakelijk voor de gezondheid van de bewoners en voor een hoger wooncomfort.

Waarom ventileren?− Onvoldoende zuurstoftoevoer maakt de lucht muf. Voldoende

aanvoer van zuurstof door ventilatie is belangrijk voor de gezondheid van mensen en huisdieren. Het bevordert daarnaast de goede werking van de verbrandingstoestellen en het vermijdt CO-vergiftiging.

− Elk gezin produceert per dag 10 à 20 liter woonvocht. Die vochtige lucht moet naar buiten worden afgevoerd en er moet voldoende verse lucht in de woning worden binnengebracht. Ventileren vermindert de kans op geuren, allergieën en het vermijdt condensatie en schimmelvorming op de muren.

− Ventileren voorkomt dat hinderlijke of schadelijke stoffen die in de woning vrijkomen daar blijven en zich opstapelen.

Ventileren of verluchten?Verluchten is niet hetzelfde als ventileren. Verluchten is een frisse luchtstroom creëren voor een beperkte tijd, bijvoorbeeld

door één of meer ramen of deuren open te zetten. na een half uurtje is de frisse lucht dan alweer verdwenen en gaat de concentratie van vocht en schadelijke bestanddelen opnieuw omhoog. Ventilatie is geen verluchting maar luchtverversing: vochtige, verontreinigde lucht wordt afgevoerd naar buiten en er wordt drogere, verse lucht naar binnen gehaald.

Hoe ventileren?gecontroleerd ventileren is het evenwicht vinden tussen voldoende en niet overmatig ventileren. Om het energieverlies door ventilatie te beperken, mag niet teveel geventileerd worden.

Wonen in een thermosfles?Vroeger werden woningen voldoende permanent verlucht door kieren en spleten. Tegenwoordig zijn onze huizen grondig geïsoleerd en luchtdicht gemaakt, als een thermosfles die alle warmte binnenhoudt. alleen … koffie en thee hoeven niet te ademen. Wij wel, en daarom moeten we ook zorgen voor basisventilatie. Ventileren voert CO2-rijke binnenlucht af en haalt zuurstofrijke buitenlucht naar binnen.

Technisch bekeken− Om met ventilatie zowel iets aan de luchtvochtigheid als

aan de luchtverontreiniging te doen, moet je er voor zorgen dat verse buitenlucht wordt aangevoerd via droge ruimten en wordt afgevoerd via vochtige ruimten. Dat gebeurt bij voorkeur op een gecontroleerde manier: met regelbare toevoer, doorvoer en afvoer van lucht.

− Er bestaat ook mechanische ventilatie waarbij de lucht met behulp van gemotoriseerde ventilatoren wordt aangezogen en naar buiten gestuwd.

− Ventilatiesystemen zijn ofwel volledig natuurlijk of volledig mechanisch (dus aan- en afvoer gebeurt op dezelfde manier), ofwel deels mechanisch en deels natuurlijk: mechanische afvoer en natuurlijke toevoer of – wat maar zelden gebeurt – mechanische toevoer en natuurlijke afvoer.

− Sommige fabrikanten van ventilatiesystemen perfectioneren de werking, bijvoorbeeld met recuperatie van de binnenwarmte (zodat nog minder energie verloren gaat) of met sturing van het systeem met een detector die het vochtgehalte en/of de luchtkwaliteit meet. Zo ventileer je alleen waar en wanneer het echt nodig is, met 70 à 90% minder energieverlies.

Wil je meer weten over ventileren? Neem dan een kijkje op de volgende websites:www.energiesparen.be/reg/isolatie/ventilatiefolder4.php www.milieuadvieswinkel.be

Een gezond binnenklimaat

Page 22: LOL feb-maart2012

mIlIEU

22

De gemiddelde Vlaming kijkt dagelijks iets meer dan drie uur televisie. Ook de landenaar hoort daarbij. Je beseft meteen dat dit aanzienlijke energiekosten meebrengt. Toch zijn er verschillende mogelijkheden om deze kosten te verminderen.

Het begint al bij de keuze van een nieuw televisietoestel. Op relatief korte tijd zijn verschillende nieuwe types op het toneel verschenen. momenteel zijn de meest bekende technologieën de plasma-, lcd- en lcd-led-tv’s. maar niet elk type verbruikt evenveel stroom. De vorige generatie plasma-tv’s waren echte energievreters. nieuwere plasma-tv’s verbruiken minder energie, maar gemiddeld verbruiken ze wel nog meer energie dan lcd-tv’s. De lcd-led-tv’s zijn het zuinigst.

Sinds eind 2010 kunnen leveranciers vrijwillig gebruikmaken van de Europese energielabels voor tv’s. Op dit label vind je onmiddellijk het verbruik van het toestel terug. Sinds 30 november 2011 moeten alle televisietoestellen in de winkel een energielabel dragen.

maar er zijn uiteraard ook een aantal eenvoudige middeltjes om het stroomverbruik van je televisietoestel te verminderen: schakel het toestel altijd volledig uit en laat het niet in de stand-by modus staan. Bedenk ook bij aankoop van een nieuwe tv dat hoe groter het tv-scherm is, hoe meer het toestel zal verbruiken.

Indien je digitaal tv kijkt, verbruik je extra energie. De digitale decoder verbruikt immers veel elektriciteit. afhankelijk van de leeftijd van de decoder verbruik je 90 tot 180 kWh en meer per jaar. Het loont dus de moeite om de digitale ontvanger volledig uit te zetten (in stand-by zetten en daarna stekker uit!). Hierbij gaan geen instellingen verloren, programmeren of opnemen gaat echter niet. Het kan bovendien wel een aantal minuten duren voordat alles weer opgestart is.

maar de allereenvoudigste tip blijft natuurlijk wat minder tv-kijken.

Wat is er op tv vanavond?

Page 23: LOL feb-maart2012

mIlIEU

23

Een tuintje zonder gif?

Egels zijn bijzonder leuke dieren en ze zijn erg nuttig in de tuin. Ze houden van rupsen, slakken, wormen en kevers, die in de tuin heel wat schade kunnen aanrichten. gebruik daarom geen insecticiden of ander vergif in jouw tuin want zo vergiftig je het voedsel van de egel.

Ook mollen zijn nuttige dieren die leven van wormen en schadelijke insecten. Vaak worden mollen bestreden met gif. Je kan ze beter op andere manieren verjagen als je hun aanwezigheid niet apprecieert. Je kan ze bijvoorbeeld vangen met een vangkooi en elders vrijlaten. Of je plaatst (glazen) flessen in de grond met de opening naar boven. Ze houden ook niet van trillingen (elektrische trilapparaten die aanhoudend trillingen in de gangen veroorzaken) en van bepaalde geuren zoals het bolgewas Keizerskroon.

Elk pesticidengebruik, hoe klein ook, schaadt de bijenpopulatie in de tuin. Wanneer de bijen in de tuin verdwijnen, zal ook de bestuiving van heel wat planten in je tuin in gevaar komen. Zonder bijen, geen bloemen. geen bloemen, geen fruit ... weg overheerlijke framboosjes, aardbeien en ander snoepfruit.

En wat met slakken in de tuin? Ze zijn een gruwel voor vele tuinliefhebbers, want ze eten bladeren van groenten, maken planten stuk, en laten slijmsporen achter. gebruik liever geen gifstoffen zoals slakkenkorrels want die zijn ook schadelijk voor vogels, egels en andere dieren. Kies een milieuvriendelijke slakkenbestrijder. Slechts een beperkt aantal soorten eten van planten. andere soorten leven van ander voedsel en verrichten nuttig werk in je tuin door dood materiaal op te ruimen.

Meer info: www.zonderisgezonder.be

Milieu kort

Exploitatie of milieuvergunning nodig in Landen?

Heb je een onderneming of bedrijf, beoefen je als particulier bepaalde activiteiten, … dan heb je misschien een milieuvergunning nodig !

Voorbeelden waarvoor een vergunning of melding nodig is:- het houden van runderen, varkens, schapen, ..- activiteiten in een garage of carrosseriebedrijf, - een schrijnwerkerij, - een feestzaal,- omlopen voor motorcrosswedstrijden, - het gebruik van een grondwaterput,- de opslag van stookolie (> 5000 l), de opslag van

mazout (> 100 l), opslag van gas, een airco-installatie of luchtcompressor vanaf een bepaald vermogen,

- het stockeren van afvalstoffen, - stapelen van stalmest, …

Een vergunning of melding houdt in dat de activiteit volgens de voorgeschreven milieuvoorwaarden gebeurt. De voorwaarden hebben betrekking op de milieukwaliteitsnormen voor grondwater, bodem, lucht, geluid, oppervlaktewater, elektromagnetische golven, …

afhankelijk van de hinder en de locatie worden de activiteiten ingedeeld als klasse 1 of klasse 2: hiervoor heb je een vergunning nodig. Voor klasse 3 inrichtingen geldt gewoon een meldingsplicht.

Opgelet! Ook indien er geen melding of vergunning nodig is, gelden er bepaalde voorwaarden voor het lozen van afvalwaters, lichthinder, particuliere stookolietanks van minder dan 5000 l inhoud, muziekactiviteiten, koelinstallaties, zendantennes, …Ze gelden voor iedere landenaar.

Zit je nog met vragen?Contacteer je milieudienst voor nadere toelichting of lees meer op www.landen.be onder de rubriek milieu/vergunningen

Nieuwsbrief Raadpleeg regelmatig onze website voor onze nieuwsbrief milieu. Per jaar verschijnen een 4–tal edities waarin de gemeentelijke milieu-, natuur- en duurzaamheidsprojecten aan bod komen. Ook wordt kort ingegaan op de aangevraagde en verleende milieuvergunningen in onze stad en komt ook de milieuhandhaving, de politiecodex, de minaraad, … aan de beurt.

Page 24: LOL feb-maart2012

EVEnEmEnTEn

Evenementenkalender februari - maart 2012

Zaterdag 4 februari 2012 - Fuif Glorydays

Uur: vanaf 21 uurPlaats: SchilderhofOrg.: St.-Joris Scouts & gidsenInfo: 0477 54 95 65

Vrijdag 10 februari 2012 - Lezing: Lees de liefde - lichaamstaal, Mieke Mievis

Uur: 20 uurPlaats: raadzaal stadhuis, gratis toegangOrg.: dienst Vrije TijdInfo: [email protected], 011 88 03 16

Vrijdag 10 februari 2012 - Feest in het zwembad

De zwemmers worden na het zwemmen verwend met een lekkere spaghetti aan een mini prijsje: 1 euro. De bijdrage gaat integraal naar de teams van b.strong ten voordele van kom op tegen kanker.Opgelet: vooraf inschrijven (voor 7/2) met vermelding van naam en aantal personenOrg.: sportdienstInfo en inschrijving: [email protected],tel. 011 83 20 18

Zaterdag 11 en zondag 12 februari 2012 - Mosselfestijn

Uur: zaterdag vanaf 18 uur, zondag vanaf 11.30 uurPlaats: vroegere gemeenteschool WezerenOrg.: gZ Singhet ende Weset VroInfo: andré lenaerts, 0476 27 52 37, www.sewv.be

Zaterdag 11 februari 2012 - Dag van het DKO - Beken kleur!

Uur: 19 uurPlaats: St.-gertrudiskerkOrg.: academie HaspengouwInfo: secretariaat van de academie, 011 88 70 13

Maandag 6, 13, 20 en 27 februari 2012 - Buik, billen en benen

Uur: 19 uurPlaats: gertrudishofOrg.: KaV St.-gertrudisInfo: arlette Briffoz, 011 88 34 12

Maandag 13 februari 2012 - Verdedigingstechnieken

Uur: vanaf 19 uurPlaats: OC WingOrg.: KaV afdeling neerwindenInfo: Christiane arnauts, 016 78 99 61

Woensdag 22 februari 2012 - Film & Vlaai: Food inc.

Uur: 14 uurPlaats: raadzaal stadhuis, toegang 2,50 euro, koffie en taart tijdens de pauzeOrg.: dienst Vrije TijdInfo: [email protected],011 88 03 16

Woensdag 22 februari 2012 - Kleuterhappening

Uur: van 14 tot 16 uurPlaats: turnzaal gBS, laarstraat 21 - neerwindenOrg.: sportdienstInfo: [email protected],011 83 20 18

Vrijdag 24 en zaterdag 25 februari 2012 Rally van Haspengouw

Plaats: voormalig militair do-mein EmI22 - de hoofdingang aan de Hannuitsesteenweg is enkel toegankelijk voor voet-gangers. Uur: op vrijdag zijn de verken-ningen, de technische controles en de opzet van het service-terrein gepland van 8 uur.Op zaterdag 25 februari begint de eigenlijke rally. Vanaf 8 uur ’s morgens zal er doorlopend iets te beleven zijn op de site van EmI22. Het podium is opgesteld in één van de vele hangars, en op het hele terrein zal er service gedaan worden aan de voertuigen. EmI22 is vrij toegankelijk voor het publiek via de ingang aan de Hannuit-sesteenweg.Het eindpodium met viering van de winnaar is voorzien rond 20 uur.Org.: Top Speed Rally Club HaspengouwInfo:www.rallyvanhaspengouw.be, [email protected], tel. 0473 91 51 28

Maandag 27 februari 2012 - Handwerkles

Uur: vanaf 19.30 uurPlaats: OC WingOrg.: KaV afdeling neerwindenInfo: Christiane arnauts, 016 78 99 61

Woensdag 29 februari 2012 - Workshop grimeren

Uur: 14 uurPlaats: gc amfi, deelname 15 euroOrg.: dienst Vrije TijdInfo: [email protected],011 88 03 16

Donderdag 1 maart 2012 - Workshop fimojuwelen

Uur: 19.30 uurPlaats: gc amfi, deelname 10 euroOrg.: dienst Vrije TijdInfo: [email protected], 011 88 03 16

Zaterdag 3 maart 2012 - X-mos Fuif

Uur: vanaf 21 uurPlaats: gc amfiOrg.: leerlingen D’Hek landenInfo: 0494 593 131

Maandag 5 maart 2012 - Bloemschikken

Uur: 19 uurPlaats: gertrudishofOrg.: KaV St.-gertrudisInfo: arlette Briffoz, 011 88 34 12

Woensdag 7 maart 2012 - Sjaal breien

Uur: 19.30 uurPlaats: lindenhofOrg.: KVlV OverwindenInfo: gilberte Ceuleers, 011 88 16 11

Vrijdag 9 maart 2012 - Comedy Night: de ComedyCadetten & Thomas Smith

Uur: 20 uurPlaats: gc amfi, toegang 5 euro VVK, 7 euro kassaOrg.: dienst Vrije TijdInfo: [email protected], 011 88 03 16

Zondag 11 maart 2012 - Kindercarnaval

Uur: 14.11 uurPlaats: gc amfiInkom: 3 euro, wie verkleed is, mag gratis binnen!Org.: CurieusInfo en kaarten bij: Ingrid Vanrutten, 0498 17 71 94 of 011 83 17 92 (na 18.30 uur)gino Debroux 0495 51 45 64 Woensdag 14 maart 2012 - Kookles paasgerechten

Uur: vanaf 19 uurPlaats: OC WingOrg.: KaV afdeling neerwindenInfo: Christiane arnauts, 016 78 99 61

Woensdag 14 maart 2012 - Schoon volk, frappante vrouwen (humor)

Uur: 14.30 uurPlaats: raadzaal stadhuis, toegang 2 euroOrg.: dienst Vrije TijdInfo: [email protected], 011 88 03 16

Vrijdag 16, zaterdag 17, vrijdag 23, zaterdag 24 en zondag 25 maart 2012 - Toneelstuk “Amaai mijne rug” van Ruud de Ridder

Uur: vrijdag en zaterdag telkens om 20 uur, en op zondag om 14.30 uurPlaats: de opvoeringen vinden plaats in de Kloosterzaal v/d school “Zusters van maria” groenendael 2/a te landenOrg.: attenhovens ToneelInfo en reservatie: 0479 36 36 15

Dinsdag 20 maart 2012 - Seniorenfeest, met optreden van Jo Vally

Uur: 14 uurPlaats: stadshalOrg. OaRInfo: dienst Welzijn, 011 69 05 40/41

Woensdag 21 maart 2012 - Koken met Pasen

Uur: 19.30 uurPlaats: lindenhofOrg.: KVlV OverwindenInfo: gilberte Ceuleers, 011 88 16 11

Vrijdag 23 maart 2012 - Zolang de voorraad strekt: drugs en roesmiddelen onder de loep, lezing door Tim Decorte

Uur: 19.30 uurPlaats: raadzaal stadhuis, gratis toegangOrg.: dienst Vrije TijdInfo: [email protected], 011 88 03 16

Woensdag 28 maart 2012 - Bloemschikken

Uur: 19.30 uurPlaats: lindenhofOrg.: KVlV OverwindenInfo: gilberte Ceuleers, 011 88 16 11

Woensdag 28 maart 2012 - Buitenspeeldag

Uur: vanaf 14 uurPlaats: RufferdingeparkOrg. en info: dienst Jeugd, [email protected], 011 88 03 16

Woensdag 28 maart 2012 - Paasbloemstuk

Uur: vanaf 19 uurPlaats: OC WingOrg.: KaV afdeling neerwindenInfo: Christiane arnauts, 016 78 99 61

Vrijdag 30 maart 2012 - Filmavond “Black Swan”

Uur: 20 uurPlaats: raadzaal stadhuis, gratis toegangOrg.: dienst Vrije TijdInfo: [email protected], 011 88 03 16

Maandag 2 april 2012 - Bloemschikken

Uur: 19 uurPlaats: gertrudishofOrg.: KaV St.-gertrudisInfo: arlette Briffoz, 011 88 34 12