Lokale diensteneconomie

download Lokale diensteneconomie

of 18

Embed Size (px)

Transcript of Lokale diensteneconomie

PowerPoint-presentatie

Lokale diensteneconomie

Historiek Jaren 70: opkomst structurele werkloosheidJaren 80: absorptie door gesubsidieerde banen1982: DAC (derde arbeidscircuit) in welzijn en cultuur1ste koppeling van tewerkstelling en maatschappelijk nutJaren 90: activering via nieuwe diensteneconomie1993: Witboek Jacques Delors, Commissaris EU 1ste vermelding van de services de proximit1994: PWA (plaatselijk werkgelegenheidsagentschap)langdurig werkzoekenden aan de slag in lokale diensten activering znder aanbod van enig arbeidsstatuutMedio jaren 90: eerste buurt- en nabijheidsdienstenreactie op de activeringsstrategie van de PWAs

Historiek1996: Eerste buurt- en nabijheidsdienst vzw ISIS (nu vzw IN-Z)Sociale tewerkstelling in de thuiszorg Meer langdurig werkzoekenden vinden een baanMeer senioren kunnen ouder worden in de eigen woonomgevingSysteem van jobs-op-maat en matching van help(st)er met seniorEenvoudige taken i.k.v. seniorenoppas en huishoudhulpAanvulling op vrijwilligers en op bestaande thuiszorgdienstenFlexibele uren om leemtes in de zorg te kunnen vullen (24/7)

HistoriekBuurt- en nabijheidsdiensten (BNDs)Trokken een nieuw spoor in de sociale economie Voorlopers van de latere lokale diensteneconomieBeweging met weerklank in de ruimere samenleving

Historiek2000-2007: project- en experimentenfondsen BNDsEerste vormen van regulering met 4 criteria:Jobcreatie voor specifieke doelgroepenParticipatie van werknemers en klantenToegankelijke dienstverleningSamenwerking met buurt en lokale partnersBetrokkenheid van centrumsteden als lokale regisseurs Krachten gebundeld in een Koepel voor BNDs (2003)Met stakeholders op zoek naar structureel kaderContinuteit van experimentele jobs stond op het spel

Historiek2008: 1ste decreet LDE treedt in voegeRegularisatie van ruim 800 werknemers in nieuw kaderGrote opluchting, ook bij klanten en lokale besturenCriteria bijgestuurd Tewerkstelling met contract voor onbepaalde duurLokale dienst uitbouwen als afdeling sui generisParticipatie buurt werd versterkt/verwaterd tot MVOEen (lokale of andere) overheid moet de dienst initirenGaandeweg meer aanpassingen aan EU-regelgeving Huishoudhulp uitgesloten, kan enkel via dienstencheques

Historiek1ste decreet voorzag evaluatie na 4 jaarProjecten waren aanvankelijk maar voor 4 jaar erkend2de decreet uit 2013 trad in voege op 1 april 2015 Intussen groeide de sector Deels door inkanteling van bepaalde natuurjobsDeels door een reeks van bescheiden projectoproepen

Tijdslijn LDEBuurt- en nabijheidsdiensten1ste Decreet LDEExperimentenfonds BNDActieplannen nabijheidsdiensten centrumsteden1ste Decreet LDE in werkingEvaluatiedecreet2de Decreet LDE ontstaan in de jaren 90 onder de noemer buurt- en nabijheidsdiensten en dit onder impuls van vzws, sociale partners en een aantal vooruitstrevende beleidsverantwoordelijken, die een antwoord probeerden te vinden op de sociale, demografische, economische en culturele veranderingen Projectfondsen & Actieplannen t.e.m. 2007

Activiteiten Lokale diensteneconomie werd werkvorm met waaier aan dienstenaanvullende thuiszorgoccasionele en buurtgerichte kinderopvangenergiesnoeiersfietspuntensociale restaurantsklusdienstenecologisch groenonderhoudonderhoud van fiets- en wandelpadenbuurtsportpreventieve gezinsondersteuningbrede schoolhuisbewaarders sociale huisvestingzwerfvuilopruiming en buurtonderhoud

Evolutie tewerkstelling Bronnen: Jaarverslagen Vlaams Subsidieagentschap Werk en Sociale Economie (2007-2013) & cijfers Departement Werk en Sociale Economie (april 2015).

Profiel van de ondernemingen

Profiel van de werknemers

Hervormingen Sociale EconomieLegislatuur 2010-2014Meer afstemming gezochttussen werkvormen in de sociale economie(= vereenvoudiging)tussen sociale economie en arbeidsmarktbeleid (= versterkte inzet op doorstroom naar andere jobs)Onvolledig karakter! 6de Staatshervorming is een opschortende factorVoor 58 mio SINE is Vlaanderen pas in 2015 bevoegd(SINE = banenplan voor sociale inschakelingseconomie)

Hervormingen Sociale EconomieBestaande werkvormen ondergebracht in 2 pijlersElke pijler kreeg een nieuw decreetBeide in thematische opbouw zeer gelijklopend

Het nieuwe LDE-decreetVan initiatieven LDE naar LDE-ondernemingenInvoering kwaliteitszorg en duurzaamheidsrapporteringNaast vzws en lokale besturen ook vsoMinimale schaalgrootte van 5 vteInstroom o.b.v. individuele afstand tot de arbeidsmarkt ICF-methodiek Screening door VDAB Van finaliteitstewerkstelling naar doorstroomInschakelingstraject max. 5 jaarDoorstroomtraject 6 maanden onder regie van VDAB

Het nieuwe LDE-decreetErkenning en financieringErkenning via labelUitbreiding contingent via projectoproepenAanpassing financieringInschakelingsvergoeding onafhankelijk van schaalgrootteOvergang naar nieuwe bedrag in vier jaar (enveloppes)Lokale impactanalyse toetst aanvullend karakter dienstenE-GovernmentVan prestatiestaten naar KruispuntendatabankOnline vacaturebeheer via VDAB

Het nieuwe LDE-decreetComplexe transitie voor betrokken organisaties

Meer weten? Jan Van Passel & Joeri Vancoillie, Lokale diensteneconomie. De sector en het nieuwe decreet. Heule: INNI Publishers

KnelpuntenToeleiding stoktProbleem van kwantiteit en kwaliteitSector ervaart andere doelgroep dan vooropgesteldTe weinig aandacht voor klaverbladfinanciering Cordinatie binnen Vlaamse regering kan beterRadicalisering van het doorstroomdiscoursBeleid nodig dat risicos op sociaal deficit beteugeltInkanteling van SINE mist klare contourenVitaal klaverblad in de LDE-financiering