Logistiek Totaal, augustus 2012

Click here to load reader

 • date post

  11-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  257
 • download

  15

Embed Size (px)

description

Editie 6, 2012

Transcript of Logistiek Totaal, augustus 2012

 • Twee in n, met extrasCrepa en Frog gaan dual drive strijd aan

  Mobiel scannen in de mode

  Het grootste vakblad voor de interne logistiek

  jaargang 07 augustus 2012

  Toyota Traigo 24: compacte balans

  Mechaniseren kwestie van rekenen

  01_Cover_NW.indd 1 13-08-12 11:41

 • In een goede logistiekkomt alles samen.De optimale logistiek in magazijn of productie: wij realiseren het voor u. Met ergonomische,

  productieve n milieuvriendelijke hef- en magazijntrucks. Met slimme magazijninrichting

  en -automatisering. En bovenal met goede ideen en een deskundig advies.

  Zo verlagen we uw logistieke bedrijfskosten tot wel 20%.

  Dat is BestInvest van Jungheinrich. Eigenlijk is de keuze heel eenvoudig.

  www.jungheinrich.nl

  JH alles samen 225x297mm.indd 1 11-04-12 11:56

 • Algemene voorwaarden | Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of worden overgenomen, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopien of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Uitgever en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. Gebruikers van dit blad wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet gesoleerd te gebruiken, maar af te gaan op hun professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren.

  Leveringsvoorwaarden: www.eismamediagroep.nl

  Copyright: 2012 Eisma Industrialmedia, Leeuwarden.

  3

  Voorwoord

  Wisseling van de wachtDit is mijn laatste voorwoord voor dit vakblad. Met ingang van 1 augustus heb ik het hoofdredacteurstokje overgedragen aan Martin Altho , voor velen van u waarschijnlijk een vertrouwde naam. Martin heeft zijn sporen verdiend in het logistieke vakge-bied als onder andere redacteur bij de titel Logistiek en kent zijn weg in zowel print als online. Als adjunct-hoofdredacteur zal hij vanaf deze maand de kar moeten trekken voor de logistieke titels van Eisma Industrialmedia. Ik heb er het volste vertrouwen in dat hij dat doet op een manier die past bij de titels en dat u via Logis-tiek Totaal op de hoogte blijft van het laatste nieuws, de jongste innovaties en relevante trends voor uw interne logistieke proces. Zowel in print als online, zoals u dat gewend bent. Wat dat betreft verwacht ik geen grote veranderingen en is de benoeming eigen-lijk niet meer dan een formele wisseling van de wacht.Mijn eigen rol bij de redactionele invulling zal trouwens ook niet zo veel anders worden. Met de wisseling van de wacht verdwijn ik namelijk niet uit beeld. Als freelancer blijf ik nauw betrokken bij enerzijds het ondersteunen van de nieuwe hoofdredacteur en anderzijds de redactionele invulling van de logistieke titels van Eisma Industrialmedia.Wat wl verandert, is dat ik nu ik weer ga freelancen samen met mijn compagnon Theo Egberts meer tijd kan steken in het ontvouwen van nieuwe concepten voor het delen van kennis en informatie. De wereld om ons heen, en daarmee de informatiebe-hoefte, verandert immers. En, wie weet, komt u die nieuwe concepten in de toekomst weer tegen op www.logistiektotaal.nl of in dit vakblad. Het mes kan aan meerdere kanten snijden

  Hoofdredacteur Logistiek Totaal

  Het grootste vakblad voor de interne logistiek

  Hoofdredactie:Mark Dohmen(088) 29 44 [email protected]

  Eindredactie:Lisette Biesenbeek(088) 29 44 [email protected]

  Redactie o.a.:Hans van ZwetMarcel te LindertTheo Egberts

  Redactieadres:Eisma IndustrialmediaInformaticaweg 37007 CP Doetinchem

  Postbus 3617000 AJ Doetinchem

  E-mail redactie:[email protected]

  Internet:www.logistiektotaal.nl

  Vormgeving:ZeeDesign

  Druk:Veldhuis Media

  Uitgever:Henk Meinen

  Directie:Egbert van Hes, algemeen directeurBouke Hoving, fi nancieel directeurGerbert Tiecken, uitgeefdirecteur Commercieel advies:Ruud Buiting(088) 29 44 744(06) 10 41 75 [email protected]

  Miriam Kuiper(088) 29 44 [email protected]

  Sales manager:Cobie te Nijenhuis(088) 29 44 [email protected]

  Marketing:Imke Hammerman(088) 29 44 [email protected]

  Traffi c:ZeeDesigntel.: (0517) 53 16 72fax: (0517) 53 18 [email protected]

  Bankrelatie:Nederland: Friesland Bank 29.80.05.298Belgi: Postcheque Brussel 000-0007463-91

  Logistiek Totaal is het vakblad voor managers in de interne logistiek, waarbij producten en diensten heel nadrukkelijk centraal staan. Het blad onderscheidt zich van de bestaande vakbladen in de branche door zijn praktische en frisse focus op alle producten en diensten waar de logistiek manager in zijn gecompliceerde arbeidsomgeving mee te maken heeft. Hierbij gaat het natuurlijk om de eerste aanschaf, maar ook om gebruik, onderhoud, uitbreiding en vervanging. Op volstrekt ona ankelijke basis worden nieuwe en bestaande producten tegen het licht gehouden, praktisch beoordeeld en bekeken. Logistiek Totaal inspireert en informeert de logistiek manager, zodat die tot de juiste keuzes kan komen bij de aanschaf en het gebruik van investeringsgoederen.

  03_Colofon + voorwoord_NW.indd 3 13-08-12 11:43

 • Mobiel scannen in de mode

  Logistiek Totaal | augustus 20124 Logistiek Totaal | augustus 2012

  Multishuttle Generation II van Dematic 34

  30

  18

  RI&E: onderbelicht fenomeen

  20 Meer mogelijkMet de introductie van de Roboziner Dual Drive+ gaan Crepa en Frog de strijd aan met bestaande oplossingen voor een gecombineerde manuele en automatische inzet van combitrucks. De plus in de naam zegt het volgens de bedenkers al: deze truck biedt meer dan tot nu toe mogelijk was.

  30 Klaar voor de toekomstNelson Schoenen is de afgelopen jaren snel gegroeid. De groei legde echter een enorme druk op de logistieke organisatie. Met de verhuizing naar een nieuw pand en een verdere automatisering van het logistieke pro-ces zijn effi ciencyslagen gemaakt en is de schoenenre-tailer klaar voor de toekomst.

  12 Wel of niet mechaniseren?Hoewel mechanisering voor steeds meer magazijnen interessant wordt, zijn de investeringskosten nog altijd erg hoog. Worden bedrijven daardoor afgeschrikt of vertrouwen ze op de rekensommen die ze zelf maken of laten maken? Zijn er nog andere factoren die meespelen in de afweging tussen wel of niet mechaniseren? Polvo, Kramp en DHL vertellen over hun afwegingen.

  06 Marktnieuws11 Themamiddag retrofi t & optimalisatie in de logistiek16 Brantjes Nijssen Groep stapt af van diesels24 Houtvezelpallets ideaal voor export32 Slim omgaan met tractiebatterijen36 Volop voordeel met eerste Combilift straddle carrier

  Logistiek Totaal in 60 seconden

  ... en verder ...

  04-05_Inhoud.indd 4 13-08-12 12:34

 • 5

  26

  Mechaniseren kwestie van rekenen

  Twee in n, met extra voordelen

  20

  Toyota Traigo 24: compacte balans

  Logistiek Totaal in 60 seconden

  26 Compacte balansDe Toyota Traigo 24 staat offi cieel te boek als de 7FBEST. De supercompacte truck met 24V installatie is ontwikkeld voor de krapste ruimtes en een rustige tot gemiddeld intensieve inzet. De kleine Traigo gaat voor de juiste balans tussen praktisch nut en productiviteit.

  18 Niet leuk, wel doenDe verplichte Risico Inventarisatie en Evaluatie RI&E is binnen de logistiek een redelijk onderbelicht feno-meen. Vaak is ooit een eerste versie gemaakt en ligt er sindsdien een document in een la. Maar dan. Veran-deringen in het bedrijf zijn van grote invloed op de kwaliteit van de RI&E. Houd hem vers, houd het veilig en voorkom boetes.

  34 Multishuttle Generation IINegen jaar na het eerste ontwerp heeft Dematic een volledig vernieuwde Multishuttle gentroduceerd. De Multishuttle Generation II is de helft lichter en ruim twee keer zo snel als zijn voorganger. Daarmee is Dematic in staat om per gang maar liefst 2.000 bakken of dozen per uur in- of uit te slaan.

  38 Scanners met een groot bereik42 Hartoperatie Scapino44 Keurmeester46 Productnieuws50 BMWT-column

  12

  04-05_Inhoud.indd 5 13-08-12 12:35

 • Marktnieuws

  Dynamische markt distributiecentraDe markt voor distributiecentra vertoonde

  zowel in 2011 als in de eerste maanden van

  2012 nog steeds veel dynamiek.

  daarnaast fors uitgebreid met een groot aantal build-to-suit-projecten voor omvangrijke logistieke operaties. Dit blijkt uit de laatste update van DTZ Zadelhoff over de markt voor distributiecentra in Nederland.Hoewel de onzekerheid rondom de eurocrisis al lan-gere tijd parten speelt, kan het in 2012 binnen enkele kwartalen opnieuw leiden tot hoge leegstandspercenta-ges. De markt nadert in die zin een tweesprong waar-bij diverse marktpartijen voor keuzes komen te staan. Voorlopig overheerst een redelijk positief sentiment bij logistiek dienstverleners en een groot aantal verladers.

  Vrijwel alle objecten die speculatief werden gebouwd in de periode 2008-2010 zijn door gebruikers opgenomen, waardoor het leegstandspercentage onder de 7% is gezakt. De Nederlandse voorraad distributiecentra werd

  In aanwezigheid van minis-ter Schultz van Haegen van het ministerie van Infrastruc-tuur en Milieu heeft V&D zijn nieuwe distributiecentrum in Nieuwegein offi cieel geopend. Met het dc speelt het waren-huis in op de voortdurende groei, met name op het gebied van e-commerce. Vanuit het

  distributiecentrum worden zowel hangende als liggende goederen vervoerd voor de winkels en de webshop vd.nl. De centrale ligging resulteert in snelle en effi cinte toelevering aan de 62 warenhuizen, verspreid over heel Nederland. Met een miniserie besteedt Logistiek Totaal ruim aandacht aan